Printer Friendly

Hukuk Mesleklerinde Kadinlar Ankara: Yetkin Yayinlari.

Kitap, Hacettepe Universitesi'nde Siyaset Bilimi bilim dalinda bir doktora tezi olarak hazirlanmis ve 2018 yilinda Yetkin Yayinlari tarafindan basilmistir. Toplumsal cinsiyet esitsizliginin bir yansimasi olarak profesyonel mesleklerde kadin temsilindeki esitsizligin hukuk mesleklerinde de goruldugu, hukuk uygulayicilarinin cinsiyeti bakimindan temsilde adaletsizligin oldugu ve bu adaletsiz durumun cinsiyetci onyargilar temeline dayandigi argumaniyla bu eserde Turkiye'deki hukukcu kadinlarin hukuk mesleklerindeki temsili analiz edilmistir.

Eser oncelikle Turkiye'de hukuk mesleklerinde kadin temsiline iliskin ilk calismadir ve yapilacak calismalar icin bir kaynak niteligindedir. Bu misyonu tasimasindaki ilk neden, dunyadaki hukukcu kadinlarin hukuk mesleklerine girisinin tarihsel surecini ele almasinin yani sira bu ulkelerde hukukcu olmak icin gerekli egitim surecinin ve kadinlarin hukuk mesleklerindeki temsiline iliskin sayisal verilerin eserde derlenmis olmasidir. Bu derleme cercevesinde kitapta Turkiye'deki hukuk sisteminin Kara Avrupasi hukuk sisteminden etkilenerek kanunlarini erken Cumhuriyet doneminde Almanya, Fransa ve Italya'dan almasi nedeniyle bu uc ulke ve Anglosakson hukuk sisteminin guclu uygulayicilari olan Amerika Birlesik Devletleri (ABD) ve Ingiltere hukuk egitimi sureci, kadinlarin hukuk mesleklerine girisi ve guncel nicel temsili acisindan incelenmis, bu ulkelerle Turkiye arasindaki benzerlikler ve farkliliklar tartisilmistir.

Ikinci neden, hukukcu kadinlarin sayilarina, temsil makamlarindaki nicel durumlarina iliskin Turkiye'deki verileri derleyip bu verilerin analizini yapmasidir. Ucuncu neden ise nitel arastirma yontemi kullanarak on dokuz hukukcu kadinla gerceklestirilen yari-yapilandirilmis derinlemesine gorusmelerle hukukcu kadinlarin deneyimlerine dayanan mesleki temsille ilgili ilk calisma olmasidir. Eser, kisa bir onsozun ardindan giris, uc bolum, bir sonuc ve kaynakca bolumlerinden olusmaktadir. Kitabin sonunda bir indeks bulunmayisi okuyucunun anahtar kelimeleri bulmasini zorlastirmaktadir.

Giris bolumunde kitbin temel argumani, calismanin ozgunlugu tartisilmakta ve okuyucunun kitabin bolumlerinde neler bulabilecegine iliskin bilgiler verilmektedir. Giriste okuyucuya verilen bu bilgiler, kitabin devamindaki bolumlerde ayrintilandirilmakta ve Giris Bolumu'nde yaratilan beklenti karsilanmaya calisilmaktadir. Eserin birinci bolumunde kuramsal arka plani olusturmak amaciyla temsil kavrami cercevesinde kadin ve meslek temsili tartisilmaktadir. Bunlara ek olarak konu sadece kuramsal cerceveyle sinirlandirilmamis, ornek ulkeler bazinda kadinlarin hukuk mesleklerine girisinin hem tarihsel sureci incelenmis, hem de guncel sayilar verilerek temsilde gelinen nokta ele alinmistir. Bu bolumde Turkiye sadece tarihsel surec acisindan analiz edilmistir. Zira Turkiye'ye iliskin guncel sayisal verilerin tartismasi ucuncu bolumde genis bir sekilde yapilmaktadir. Konu basliklarinin bu sekilde olusturulmasi ucuncu bolumde yapilan nitel arastirmanin analizine temel olusturmasi ve konu butunlugunun saglanmasi acisindan uygun gorulmustur. Bolum sonunda verilen Turkiye'de Hukuk Mesleklerinde Ilk Hukukcu Kadinlar tablosu, hukuk meslekleri ozelinde kadinlarin verdigi mucadelenin sonuclarinin gorulmesi acisindan aydinlatici bir derleme olarak sunulmustur.

Kitap, kadin deneyimlerine dayanan nitel bir calisma oldugundan ikinci bolumde neden bu arastirma yonteminin kullanildigi ve kadin calismalari acisindan deneyim paylasiminin onemi vurgulanmis, calismanin yontemi aynntilandirilmistir. Elli bir kisilik orneklem grubundan on dokuz kisiyle yari-yapilandirilmis derinlemesine gorusme gerceklestirildigi ve verilen cevaplarin benzer nitelik tasimaya baslamasiyla gorusme sayisi yeterli bulunmus ve gorusmeler sonlandirilmistir. Nitel calismalarda sayisal veriler olmadigindan yapilan arastirmalarda gecerlik ve guvenirlik analizi yapilmamistir. Ancak eserdeki veriler dogrultusunda kullanilan nitel arastirma yonteminin gecerlik ve guvenirlik acisindan kabul edilebilir ve orneklem buyuklugunun yeterli oldugu soylenebilir.

Ucuncu bolum, Turkiye'de hukuk mesleklerinde kadin temsiline odaklanmistir. Bu bolum iki kisimdan olusmaktadir. Ilk kisimda Turkiye'de hukuk mesleklerindeki sayilar cinsiyete dayali olarak verilmekte ve sayilar araciligiyla kadinlarin temsil acisindan konumlari analiz edilmektedir. Bu kisimda her bir meslek icin sayisal verileri tablolastirip sayisal verileri ayrintilandirarak bu veriler uzerinden degerlendirmeler yapilmistir. Tablolar okuyucularin sayisal verilerin okunmasini kolaylastirmak amaciyla kullanilmistir. Ikinci kisimda hukukcu kadinlarla yapilan yari-yapilandirilmis derinlemesine gorusmelerden edinilen bilgiler toplumsal cinsiyet, temsil ve cam tavanlar kavramlari cercevesinde analiz edilerek bolum basliklarini olusturmustur. Derinlemesine gorusmelerin desifrelerinden yapilan alintilar bu kavramlar araciligiyla teorik cerceveyle iliskilendirilerek kadinlarin temsili tartisilmistir.

Bulgular calismanin argumanini destekleyici niteliktedir. Bu noktada toplumsal cinsiyet temelli egitimin onemine, nicel temsilden ziyade nitelikli temsilin hukukcu kadinlarin temsilinde on plana cikmasi gerektigine, toplumsal cinsiyet esitliginin ana akimlastirilmasina duyulan ihtiyac on plana cikmistir.

Kitap bir doktora tezi olarak hazirlandigindan akademik bir dili vardir. Yazarin temsil, toplumsal cinsiyet, meslek ve temsil iliskisi, hukuk meslekleri, cam tavanlar temel kavramlari uzerine temellendirdigi bu kitapta bu kavramlarin aciklamalari konuyla iliskilendirilerek aciklanmistir. Ayrica kitapta hedef kitlesi olarak dusunulen hukukcular icin uygun bir uslub kullanilmaya ozen gosterilmistir. Zira meslek disindakilerin anlamakta zorlandigi hukuk dili, bu meslegi icra edenlerin gundelik kullaniminda olan bir dildir. Calisma nitel bir calisma olmakla birlikte argumaninin dayanagini nicel verilerden almaktadir. Dolayisiyla kitapta sayisal veriler ve tablolarin yogun kullanimi yazarin argumanini desteklemesi acisindan zorunlu bir gereklilik olarak gorulmustur. Buna ek olarak, tablolarin mesleklere ve temsil makamlarina yonelik siniflandirmalarinin yani sira her tablodan sonra tablodaki sayisal verilere iliskin yazarin analizleri verilerek tablolarin anlasilirligini kolaylastirmak amaclanmistir. Sonuc olarak bu kitap, dunyadaki ve Turkiye'deki hukukcu kadinlarin meslege girislerinin tarihsel surecini ele almis, kullandigi feminist arastirma yontemiyle hukukcu kadinlarin deneyimlerini analiz ederek Turkiye'deki hukukcu kadinlarin temsilinin bir fotografini cekmistir. Bu temsili fotograf bu alanda toplumsal cinsiyet temelli arastirmalarin gerekliligine isaret etmektedir. Kitapta sorulan sorular, sayisal veriler ve bulgular sonraki calismalara kaynak niteligindedir. Sonraki arastirmalarda arastirma kapsamindaki hukuk meslekleri ayri ayri ele alinarak kadinlarin temsili calisilabilir. Kadin deneyimleriyle analiz edilen temsil konusu erkek deneyimleriyle tartisilabilir ve/veya kadin-erkek deneyimleri karsilastirmali bir sekilde ele alinabilir. Boylece alanda hissedilen calisma eksikligine katki saglanabilir.

Eserin bu nitelikleriyle hukukcu olmayi dusunen, hukuk fakultelerinde okuyan ya da hukuk mesleklerini icra eden hukukcu kadinlarin mesleklerini toplumsal cinsiyet bilincine haiz olarak icra etmelerinde, erkek hukukcularin da mevcut hukukun mesleki temsil anlaminda toplumsal cinsiyet esitligi yonunden adil olup olmadigina yonelik farkindaliklarini sorgulamalarina katki saglayacagi dusunulmektedir.

Ogr.Gor.Dr. Emine Balci

Sakarya Uyulamali Bilimler Universitesi

Sapanca Meslek Yuksek Okulu

Halkla Iliskiler ve Tanitim Ptogrami

E-posta: eminebalci@sakarya.edu.tr

ORCID ID:
COPYRIGHT 2018 Eastern Mediterranean University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Balci, Emine
Publication:Kadin/Woman 2000
Date:Dec 1, 2018
Words:875
Previous Article:Gender Violence in Failed and Democratic States: Besieging Perverse Masculinities.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters