Printer Friendly

How effective are anti-ageing products?/Yaslanmayi geciktiren urunler ne kadar etkili?

Yaslilik deri hastal iMari ndan farkli olarak herkesi etkileyen bir durumdur. Altmis bes yas uzeri olarak tanimlanir ancak derinin yaslanmasi dogumla birlikte baslar. Yaslanma belirtileri 20 yasina kadar buyume ve gelisme olarak gorulurken, 20 yasindan sonra deride yaslanma belirtileri gorulmeye baslar (1,2).

Yaslanma, intirinsik (genetik) ve ekstirinsik (cevresel ve yasam tarzi) faktorlerle ortaya cikar. Intirinsik yaslanma kismen genetik belirlenen bir surectir. Yaslanma surecinin baslamasinda bu faktorlere bagli deride olusan hasar birikiminin vucudun hasar kontrol sistemindeki onleme, tespit, onarim ve yerine koyma kontrolunun bozulmasidir2. Bu nedenle fotoyaslanma icin degisik urunler kullanilmasina karsin en iyi tedavi vucudun dis faktorlerden korunmasidir.

Inflamasyon ve sonucunda reaktif oksijen urunlerinin birikiminin insan derisinde intirinsik yaslanma ve fotoyaslanmada onemli rol oynadigi in vivo olarak gosterilmistir. UV maruziyeti, sigara, cevre kirliligi gibi cevresel faktorler ve dogal yaslanma sureci serbest oksijen radikalleri olusumuna katkida bulunup derideki inflamatu var sureci etkiler. Elastaz ve katepsin G gibi notrofiller den salinan proteazlar inflamasyon ve matriks metalloproteinaz aktivasyonunu daha da arttirir (3).

Deri yaslanmasini geciktirmede kullanilan ajanlar 5 ana baslik altinda toplanabilir (Tablo 1) (1-3).

1- Topikal Retinoidler

Retinoidler normal epidermal farklilasma ve biyunede gereklidir. Fotoyaslanma konusunda tretinoin en iyi calisilan topikal retinoiddir. Isotretinoin, retinaldehit ve tazaroten daha az oranda calisilmasina karsin sonuclar iinit vericidir. Retinoidlerin yararli etkileri; ince kirisikliklari ve aktinik keratozlan duzeltme ve hiperpigmentasyonu azaltma seklindedir (Tablo 2) (4,5,6).

Tretinoin

Sentetik A vitamini derivelerinden biri olan tretinoin stratum korneumu inceltir, epidermiste glikozaminoglikan depolanmasi yapar ve epidermal melanizasyonu azaltir. Ayrica yeni kollajen senteis yapar ve ince kirisikliklari giderir. Histopatolojik olarak stratum korneumda kompaktlasma, epidermal hiperplazi (akantoz), atipide duzelme (aktinik keratoz), melanin granUleri dagilimi, dermal kollajen sentezinde artis ve anjiyogenez gorulur (7).

Topikal tretinoin uygulanan deride fotoyaslanmanin geri donusturuldugu bugun ilin kanitlanmistir. Cok merkezli, lift kor bir lalisma He retinoik asidin 24 hafta boyunca fotohasarli deride doz bagimli etkinligi kanitlanmistir. Retinoik asidin %0,025 ve %0,1 konsantrasyonlarini iteren bir lalismada ise etkinlik farki bulunmayip %0,1'lik grupta irritasyon daha fazia saptanmistir. Bu lalisma irritasyonun etkinligi gostermedigini dusundurmustur. Tretinoinin etkinliginin idamesini degerlendiren bir lalismada 298 fotohasarli deriye 6 ay boyunca gunluk %0,05 tretinoin kullanilmis ve goele gorulur etkinlik en erken 4 ayda baslamistir. Duzelmenin devamli kullanimda devam ettigi gosterilmistirl, (5,6). Baska bir lalismada, topikal tretinoin He en belirgin oranda duzelen fotoyaslanma belirtilerinin ince kirisikliklar oldugu ve %0,1 konsantrasyonun kirisikliklarin klinik olarak duzelmesinde daha etkili oldugu bildirilmistirb (5,7).

Topikal tretinoin duyarli deride %0,05, normal ciltlerde %0,1 baslangil konsantrasyonunda gun asiri geceleri tek bir uygulama seklinde kullanilir. Isik He inaktive olup fotosensitiviteye neden oldugundan gece kullanilir. Topikal tretinoin tedavisi sirasinda astranjan losyon, derin temizleyici, peeling maskesi, gullu sabun uygulamalarindan kalinilir. Tretinoin preparati dikkatle agiz levresi ve g& kapaklarina da uygulanabilir. Periorbital kirisikliklar tretinoin tedavisine iyi yanit verir (8).

Tretinoin tedavisinin baslangicinda stratum korneum inceldiginden tedaviye gunesten koruyucular eklenmelidir. Tedavinin ilk 12 ayinda en belirgin duzelme elde edilir ve 1 yillik bir tedavi sonunda hastada bir iyilik duzeyi yakalanarak burada sabit kalinir. Bu noktadan itibaren idame tedavisi haftada 4 kez tretinoin He surdurulurse histolojik duzeydeki duzelme ve elasto tik materyalin rezorbsiyonu yillarca devam edebilir. Idame tedavisi ile 22 aya ulasan olgularda solar lentigolarin renkleri so lar. Tretinoinin fotoyaslanmada etkili oldugu bellidir. Ancak kronolojik yaslanmaya etkisi olup olmadigi belli degildir (5,6,8,9).

Tretinoin tedavisi uygulamasini sinirlayan faktorler; eritem, soyulma, kasinti, yanma, karincalanma ve kuruluktur. Retinoid dermatiti olarak ta isimlendirilip tedavinin 1. ayinda olusur, da ha sonra azalir. Tretinoin teratojenik olmamasina rag-men, gebelikte kullanilmasi onerilmez (5,9).

Isotretinoin

Retinoik aside gore daha az calisilmasina karsin tedavi sonullari iyidir. Hayvan calismalarinda isotretinoinin fotoyaslanma uzerinde etkinligi gosterilmistir. Qift kor kontrollu bir calismada orta ve hafif fotohasarli 776 bireyde etkinligi degerlendirilmistir. Isotretinoinin baslangicta %0,5 konsantrasyonda gece uyguaama sonrasi ve 3. aydan itibaren de %0,1 krem uygulanmasindan sonra irritasyon olmadan fotoyaslanmada belirgin duzelme oldugu saptanmistir (6).

Retinaldehit (retinal)

Retinaldehit retinoik asidin prekursoru olup daha az iritandir. Fotohasar tedavisinde etkili ve tolere edilebilir oldugu gosterilmistir. Retinaldehit retinoik asit reseptorlerine (RAR) baglanmaz ve dusuk konsantrasyonda retinoik aside doner. Bu konsantrasyon, retinoik asit nukleer reseptorlerini aktive edecek kadar yeterli olmasina karsin, irritasyon yapmaya yetmeyecek kadar dusuktur. Fotohasari bulunan 125 bireyde 44 haftalik tretinoin ve retinaldehid tedavisi sonrasi kirisiklik ve puruzlenmede belirgin azalma saptanmistir. Retinaldehidin iyi tolere edildigi, retinoik aside oranla daha az irritasyona neden oldugu bildirilmistir (10).

Tazaroten

Tazaroten, psoriasis, akne ve fotoyaslanmada kullanilir. Keratinosit diferansiyasyonunu normal duruma getirir, keratinosit hiperproliferasyonunu ve epidermiste inflamatuvar bilesikleri azaltir. Tazaroten %0,1 jelin fotohasarli deriye uygulanmasinin 12 hafta sonra istatistiksel olarak belirgin epidermal kalinlikta azalma yaptigi gosterilmistir (5).

Cok merkezli, cift kor, randomize ve kontrollu 563 hastada tazaroten %0,1'lik uygulamanin 24 hartada ince kirisiklik, hiperpigmentasyon, lentigo, elastoz ve por boyutunda %50'den fazla duzetme yaptigi tespit edilmistir. Yan etkiler olarak %30-40 hastada irritasyon, soyulma, eritem, kuruluk, yanma, ve kasinma kaydedilmistir. Tazaroten %0,1 ve tretinoin %0,05 krem ince kirisiklik ve pigmentasyon duzelmesinde benzer etkinlikte bulunmasina karsin, tazaroten %0,1 kreme yanit daha erken alinmistir (5,6,11).

Retinol ve Retinil Palmitat

Piyasada satilan nemlendirici urunlerde en sik retinol ve retinil palmitat bulunmaktadir. Retinol oncu ilal olup deride retinoik aside donusturulur. Son calismalarda retinolun uygun tasiyici ve konsantrasyon lle tretinoin kadar etkili olabilecegi gosterilmistir. Simdiye kadar retinol ve retinoik asit etkinligini karsilas tiran kontrollu bir calisma yapilmamistir. Yuksek konsantras yonda retinolun daha etkili oldugu bilinmektedir. Degisik retinol konsantrasyonlu kozmetikler olmasina karsin cift kor plasebo kontrollu klinik calisma etkinligi yuzunden bu urunlerin etkinligi dikkatlice yorumlanmalidir (5,6,12,13).

Retinil palmitat, retinol esteri olup epidermiste en baskin olan vitamin A formudur ve kozmetiklerde siklikla bulunmaktadir. Topikal retinil palmitat lle UV'ye bagli DNA hasari ve eritem onlenebilmektedir. Retinil palmitatin etkinligi ve biyolojik aktivitesini arastiran calismalar az sayida olup deri yaslanmasi ile iliskili klinik calisma henuz yapilmamistir (5).

Adapalene

Diger bir RAR-b ve g icin selektif arotinoid olup tazaroten ve tretinoinden daha az iritandir. Adapalen 256 nm'de guclu bir absorbsiyon piki yaparve spektral dzellikleri He potansiyel fotokoruma dzelligi gdsterir (5).

2- Antioksidanlar

Serbest radikaller; lipid peroksidasyonu, DNA hasan ve inflamasyon sonucunda yaslanmada neden olmaktadir. Yaslanmay la enzimatik ve nonenzimatik antioksidanlar azalmaktadir. Antioksidanlar oral veya topikal olarak vucudun antioksidan me kanizmasina destek seklinde verilebilir (5,6,12,13).

Vitamin Antioksidanlar Vitamin E

Esterlesmis formu antiinflamatuvar dzellikler gdsterir. Esterlesmemis aktif formu alfa-tokoferol membran proteinlerini koruyucu etkisini serbest oksijen radikallerinin olusmasini inhibe ederek ve lipid peroksidasyonunu engelleyerek gdsterir (14-16)

Alfa tokoferol'un epidermisteki major antioksidan oldugu ve azalmasinin cevresel oksidatif hasar icin erken ve hassas bir belirleyici oldugu gdsterilmistir. En sik alfa-tokoferol veya tokoferol asetat olarak satilmaktadir. Insan calismasinda tokoferolun asetat formunun deride yeterli absorbsiyonuna ragmen, biyolojik aktif form alfa-tokoferole ddnusmedigi gdsterilmistir. Topikal vitamin E uyguiamasinin tasiyici kontrollere g6re kirisiklik derinligini daha belirgin azalttigi ve stratum korneum hidrasyonu ve su baglama kapasitesini arttirdigi farkli calismalarda kaydedilmistir. Ayrica alfa-tokoferol'un protein kinaz C'yi inhibe ederek yasliliga bagli artmis kollajenaz ekspresyonunu azalttigi gdsterilmistir (13).

Topikal vitamin E'nin UV'den koruyucu etkili oldugunu tespit eden bircok calisma bulunmaktadir. Bununla beraber topikal E vitamini kullanimiyla insan derisinde UV'ye bagli eritem ve odemin inhibisyonu gdsterilememistir. Gercekte, vitamin E'nin UV'den koruma saglayabilmesi icin vitamin C, seienyum veya tiyoller gibi antioksidanlarla birlikte kullanilmasi gerekir. Cunku bu antioksidanlar tokoferol yikimini dnlemektedir. Vitamin E'nin deri kanseri olusumunu dnlemesi ise tartismalidir (12).

Gallardo ve ark, vitamin E'nin %2'lik lipojel (zeytinyagi icinde) ve hidrojei formlanni gelistirerek yaslanma tedavisinde kullanilabileceklerini belirtmislerdir. Hidrojel formunun gunes banyosu sonrasi antioksidan fonksiyonlanyla kullanisli olabilecegi, lipojel formunun deride uzun s0re kalabilmesinden dolayi da fotohasarli ve normal yasli deride antioksidan dzellikleriyle kullanilabilecegi dnerilmistir (17).

Topikal vitamin E uyguiamasi kontakt urtiker, dermatit, eritema multiforme benzeri reaksiyonlara yol acabilir. Vitamin E sistemik alindiginda cok etkili olmasina karsin topikal antioksidan etkisi belli degildir. Tokoferol asetat, m0kemmel nemlendirici olarak gdrUdugunden bircok urune katilmaktadir. Vitamin E'nin yaslanma ve kanser tedavisinde etkinligini tesbit etmek icin daha fazia calismada ihtiyac vardir (12).

Vitamin C

Vitamin C, UV'ye bagli serbest radikalleri azalttigi ve kollajen uretimini uyardigi icin yaslanmayi geciktirici urun olarak kullanilmaktadir. Ayrica renk acici dzelligi de vardir. Kozmetiklerde askorbil palmitat, magnezyum askorbil fosfat ve L-askorbik asit seklinde 3 formu bulunmaktadir (11).

Suda eridigi icin, topikal Vitamin C preparatlannin hazirlanmasinda deride penetrasyon guclugu vardir. Askorbil palmitat yagda eriyen, sentetik vitamin C ester formu olup; hidroliziyle askorbik asit ve paimitik asit olusur. UV yanigindan sonra uygulandiginda tedavi edilmemis alanlara gdre eritemi %50 azaitmaktadir. Etkisi antioksidan ve antiinfiamatuvar dzelliklerinden dolayidir (11,13).

Insan derisi kullanilan bir calismada %10 magnezyum askorbil fosfat kremle melazma ve cillerde duzelme gdzlenmistir. L-askorbik asit, vitamin C'nin en biyoaktif formu olup deride bircok faydali etkisi vardir. Kollajen matrikste kollajen sentezini uyardigi gosterilmistir. Elektron vericisi olarak, L-askorbik asit antioksidan dzelliktedir. Antioksidan askorbik asidin, UVB bagli serbest radikal olusumunu ndtralize eden vitamin E gibi UV'den koruyucu rolu de vardir. UV ve hava temasiyla yapisi bozulur, oksidasyon cok hizli olusur ve kullanissiz hale gelir. Bu nedenle nemlendirici ajanlarla kombinasyonunun nasil etki gosterdigi belli degildir. Bu problemleri tam cdzen bir market urunu payasada bulunmamaktadir (11,13,17).

[beta]-Karoten

[beta]-karoten vitamin A prekursdru olup yagda eriyen, serbest oksijen radikalleri baglayan bir antioksidandir. Lipid peroksidasyonunu engelleyerek UV'nin deride olusturdugu eritemi azaltir. [beta]-kaotenin yapisi kolay bozuldugu icin kozmetik urunlerde diger vitamin A formian kullanilmaktadir (11).

Vitamin K

Parenteral vitamin K kanama zamanini uzattigi icin, topikal vitamin K kuilanimi yaslanmada olusabilen vaskuler belirtileri dnleyip duzeltebilir. Topikal %1 vitamin K'nin g0nde 2 kez kullanimi, ekimozun iyilesme s0resini ve sikiigini azaltir. Retinolle kombine formu goz cevresi kirisikliklari icin kullanilmaktadir (11).

Nikotinamid

Anti inflamatuvar ve akne engelleyici oldugu gdsterilmistir. Nikotinamid kronolojik yaslanmada transepidermal su kaybini azalta rak kullanisli olabilir. in vitro calismalarda nikotinamidin, seramid gibi stratum korneumun major komponenti olan sfingolipidlerin sentez ve mRNA ekspresyonlarini arttirdiklan bulmustur (13,18,19).

Koenzim Q (CoQ70)

Ubiquinon olarak da biiinen koenzim Q, endojen h0cresel antioksidan olarak tun dokularda ve deride bulunur. Redukte formu hucre membranlan ve serum LDL'lerinde lipid peroksi dasyonunu inhibe ederek oksidatif stresi dnler. Koenzim Q ekstirinsik ve kronolojik yaslanmada kullanisli olabilir.

Yapilan bir calismada %1 idebenon kremle 6. hartada deri puruzluluk/kurulukta %26 duzelme, hidrasyonda %36 artis, ince kirisiklik/derin kirisiklikta %29 azaima, UV hasarinda %33 azalma gdzlenmis olup, %0,5'lik formulde ise deri puruzluluk/kurulukta %23 azalma, deri hidrasyonunda %37 artis, kinsikliklarda %27 azaima ve fotohasarda %30 ducelme gozlenmistir (12,19).

Topikal Koenzim Q kuilaniminin simdiye kadar yan etkisi gosterilmemistir. Bu urunler iyi nemlendiriciler olarak kullanilmak tadir. KultCr h0crelerde UV'ye karsi antioksidan olup epidermis ve dermise penetre olabilmektedir. Insan derisinde topikal uygulamasinin antioksidan etkinligi konusunda yeni calismalara ihtiyac vardir (12,13).

Nonvitamin Enzimatik Antioksidanlar Glutatyon Peroksidaz

Hidrojen peroksit ve lipit peroksitleri parcalar. Bakir ve selenyum bu etkiyi arttiran antioksidan metallerdir. Kirisikliklarin engellenmesinde kullanilabilirler (20).

Superoksit Dismutaz

Serbest radikal olusumunu engelleyen bir enzimdir. Topikal formu olmakla birlikte, kozmetiklerin icine serbest oksijen radikallerini azaltmak amaciyla eklenebilir. Molekuler buyi:kluguk belirgin penetrasyonunun tam olmamasindan dolayi, topikal uygulamadan sonra antioksidan etkileri tam tanimlanmamistir (20).

Lipoik Asit

Lipoik asidin hidroksi radikalleri, tekli oksijen gibi serbest oksijenleri temizler. Lipoik asit stabil olup deride dihidrolipoik aside don(sOr. Kilsiz farelerde deriye penetrasyonu gosterilmistir. Topikal uygulanmasinin etkili olabilecegi dusundmektedir (11).

Topikal Uygulandiginda UV Koruyucu ve Antioksidan Diger Bilesikler

Glikolik asitin insan derisinde UVB'ye karsi koruyucu ve antiinflamatuvar etkisi gosterilmistir. Spermin gibi poliaminler, epidermal antioksidan olup, UVB'ye bagli oksidatif strese karsi koruyucudur. Topikal pineal hormon olan melatonininin, insanlarda UV'ye bagli eritemi inhibe ettigi gosterilmistir. BOtile hidroksianizol (BHA), insan dermal fibroblastlarinda TNF-[alpha] yoluyla kollajen sentez mod0lasyonu yapmaktadir (20).

3- Nemlendiriciler ve Diger Bakim lri:nleri

Nemlendirici ajanlar, derinin nemlendirilmesini su kaybini azaltarak (okluzif-lipofilik ajanlar) ya da su tutarak (hidrofilik film olusturanlar, dogal nemlendiriciler, alfa hidroksi asitler) etkili olurlar (20,21).

a- Okluzif Yaglar: Transepidermal su kaybini engellerler (petrolatum, mineral yagi, parafin, skualen, bitkisel-hayvansal yaglar, steroller). Petrolatum lok agir oldugu ilin mineral yaginin kullanimi tercih edilir (21,22).

b- Nem Cekiciler: Derinin derin katmanlarindan ve atmosferden stratum korneuma su leken maddelerdir.

Dogal Nemlendiriciler: Sodyum laktat, Ore, pirolidon karboksi lik asit ve tuzlarindan olusmaktadir (21,22).

Hidrofilik polimerler (hyaluronik asit, glikozaminoglikanlar, kollajen, elastin, esansiyel yag asitleri) su kaybina karsi bariyer olustururlar. Kozmetik OrOnlerde yer alan hidrolize edilmis elastin ve kollajen derinin elastisitesini ve yumusakligini saglar. Hyaluronik asit kullanimi sonrasinda lozOnmeyen kollajen olusumu azalirken deri yumusakligi ve esnekligi artar. Hyaluronik asit, hidrofillik emolyen olarak gece bakim kremlerine eklenmektedir (22).

Polialkoller. (gliserin, sorbitol, propilen glikol) Yagsiz, komedojenik olmayan nemlendiriciler temel olarak propilen glikol ve sudan olusur. Kansik cilt tiplerinde kirisikliklari gidermek amaciyla mineral yagi, propilen glikol ve az oranda petrolatum ve lanolin iteren nemlendiriciler kullanilir (22).

Pantenol. Vitamin B kompleks grubunun elemanidir. Mitotik aktiviteyi arttinci, fibroblastlan uyarici ve anti inflamatuvar ozellikleri vardir. D-pantenol, deriyi nemlendirme ozelligine sahip oldugu icin nemlendiriciler ve sal bakim CrOnlerine eklenebilir (21,22).

c- Bitkiler ve Bitkisel Ekstreler

1-Soya: Genistein soya fasulyesinde bulunan isoflavon olup fotokarsinogenez ve fotoyaslanmayi onleyebildigi dusunulmustur. Soya tripsin inhibitor (STI) iteren soya ekstrelerinin 5 gonulluye 3 hafta uygulanmasinin deri renginde belirgin alilmaya neden oldugu gosterilmistir (12,13).

Genistein ve daidzein gibi isoflavonlan iteren soya fasulyesi ve sutunun protein ekstreleri, tezgah OstO yaslanmayi geciktiren OrOnler arasinda en son populer olan bitkisel ajanlardir. Genistein ve daidzein, insan keratinosit kiltOrlerinde hyaluronik asit Oretimini arttirmakta ve kilsiz farelerde dermiste hyaluronik asit boyamalanyla yogunluk artisina neden olmaktadir (13).

2- DigereirFlavinoid Silymarin: Deve dikeni sutunden elde edilir, farelerde UVB'ye bagli yanik ve apoptotik hucre formasyonunu inhibe eder (11).

3- Cay. Ilindeki baslica bilesikler catechinler, theanine, lay polisakkaridleri ve theasaponin olup 13'ten fazia etkin madde bulunmaktadir. Cayin biyoaktif etkinligi serbest radikalleri azaltma ve antioksidan etkisi en onemli fonksiyonudur (Tablo 3) (23).

Cay Ekstreleri: Camellia sinensis bitkisinin yapraklan ve tomurcuklan yesil lay, slyah lay ve oolong lay gibi bitkisel olmayan laylarin Oretilmesinde kullanilir. CEellikle de yesil lay, topikal cilt bakim urunlerine popiler sekilde eklenmektedir. Bununla birlikte, spesifik olarak topikal lay ekstrelerini arastiran ve deri yaslanmasina kozmetik etkilerini gosteren yayin yapilmamistir (13).

Yesil Cay (Cin Cayi): Flavenoller, flavonoidler ve fenolik asitleri ilerir. Antiinflamatuvar, antioksidan ve UVB'ye karsi koruyucu ozelligi vardir. E vitamini lle birlikte kullanilirlar. Bu bilesikleri test eden kontrollu klinik calismalar yoktur (20).

Siyah Cay Fare calismalarinda slyah cayin benzer ozellikte ol dugu gosterilmistir (13).

Oolong cayi (Siyah Ejder cayi). Siyah guzel kokulu bir, laydir, benzer polifenoller ilerir. Antiinflamatuvar Czelliklerinden dolayi direncli atopik dermatit tedavisinde kullanimi dusuiUmektedir (13).

4- eotanik Ekstreleri ve Esansiyel Yaglar: Botanik ekstreleri tezgah Ostuyaslanmayi engelleyen kozmetikler iline eklenen bilesiklerdir (13).

Uzum lekirdegi ekstreleri, polifenollerden zengindir. Uzum cekirdegi ekstrelerinin lay polifenollerine oranla daha az konsantrasyonda epidermal lipid peroksidasyonunu inhibe edebildikleri gosterilmistir (13).

Limon ve Lavanta Yagc Limon ekstresi komponentleri insan derisine uygulandiginda oksidatif strese karsi direnci arttirmaktadir. Limon yagi ekstrelerinin antioksidan aktivitesi alfa-tokoferolden daha fazla bulunmustur. Lavanta yagi, en populer botanik katki olup, nadiren uzerinde lalisma yapilmistir. Topikal lavanta yaginin farelerde mast hucre degranilasyonunu azaltarak erken tip alerjik reaksiyonu inhibe edebilecegi gosterilmistir (13).

Biberiye Ekstreleri: Bitkisel tipta kozmetik kullanima gelen diger bir bitkidir. Biberiye ekstreleri oksidatif hasardan korumada, cay ve uzum lekirdegi ekstrelerine gore daha etkilidir. Hidrofobik ve hidrofilik biberiye ekstreleri insan derisine penetre olabilir (13).

Meyan Kokii Ekstresi. Saponinler, flavonidler ve seker ilerir. Antiinflamatuvar etkileri vardir. Hassas ciltler ilin hazirlanan preparatlara eklenirler (20).

d- Hayvansal Ekstreler

Ari Recinesi: Flavonidler nedeniyle antibakteriyel, antifungal ve antioksidan ozellikleri vardir. Skuam azaltici Orunler, deodorantlar ve ayak bakim preparatlarinda kullanilir (20).

Ari Sutu Vitaminler, aminoasitler, sekerler ve biopterin ilerir. Sal bakim preparatlarinda kullanilir (20).

e- Biyolojik Faktorler (20

Kallikrein: Domuz pankreasindan elde edilir. Hucrelerin mitozunu uyarir ve oksijen alimini, derideki kan dolasimini arttirir. KinsikiMarin engellenmesinde kullanilir.

Amniyotik Sivi, Aorta, Kan, eeyin Ekstreleri: Derinin nemlendirilmesi ve elastikiyetinin saglanmasinda kullanilir.

Yumurta Ekstreleri: Yag, lesitin ve steroller ilerir. Hassas derili kisiler ilin gelistirilen sabun ve sampuanlara eklenir.

Fibronektin: Hurcrelerin adezyonunda rol oynar. Deriyi nemlendirme, elastisiteyi arttirma ve kirisikliklari engelleme dzellikleri ne sahiptir.

Keratin: Bir skleroproteindir. Kil ve tirnak azerinde tabaka olusturur. Yagli sac hissini azaltir.

Epidermal Buyume Faktoru: Mitozu arttirir. Fibroblastlari ve epitel hurcrelerini uyarir.

Lektinler Derinin elastisitesini arttirirlar. Karbonhidrat baglama dzelligi olan proteinlerdir.

Beta Glukanlar: Bira mayasindan elde edilen immunostimulan maddelerdir. Langerhans h0crelerini aktive ederler. Buyume faktorleri artarak fibroblastlan uyarir ve koilajen sentezi saglanir.

Plasenta Ekstreleri: Insan veya hayvan kaynakli olabilir. %3-5 konsantrasyondaki plasenta ekstreleri deri kan akimini ve elastik liflerin esnekligini arttirir.

f- Deri Lipidlerinin Eklenmesi

Esansiyel Yag Asitleri. Arasidonik asit, linoleik asit ve linolenik asit gidalarla ya da kozmetik CrChlerle alinabilir. Bu gruba vitamin F ismi verilmektedir. Esansiyel yag asitleri, epidermal fosfolipitler ile birleserek keratinositlerin membran yapilarinin integrasyonunu saglayarak dogal birer nemlendirici gibi davranirlar (20,24).

4- Alfa Hidroksi Asitler (AHA)

Granuler katmanda ani olarak, stratum korneumda ise tedaviden 24 saat sonra, korneosit kohezyonunu azaltip epidermoliz olusturarak etkili olurlar (20). Mukopolisakkaritlerde artis, elastik fibrillerde dazelme ve koilajen yogunlugunda artis saglar. En iyi bilinenleri; glikolik asit, laktik asit, sitrik asit, tartarik asit, piruvik asit ve maiik asittir. Das0k konsantrasyonlarda (%3-11) kozmetik deri bakim uranlerinde, y0ksek konsantrasyonda (%20-90) soyma isleminde kullanilir.

%25'lik glikolik asit, laktik asit veya sitrik asit uygulamasi ile epidermiste belirgin bir kalinlik artisi, bazal h0rcre atipisinin geriye ddnasut melanin pigmentasyonu azalmasi ve rete yapisinin normale donmesi saptanmistir (22). Yapilan calismalarda %50-70 konsantrasyondaki glikolik asit uygulamasi ile yOzeyel kirisikliklarin tamamen ortadan kaldirilabildigi, ancak derin kirisikliklar ve pigmentasyon degisikliklerinin ise azaltilabildigi gosterilmistir. Derin kirisikliklarin tedavisinde glikolik asit ile birlikte kollajen injeksiyonunun kombinasyonu dnerilmektedir.

AHA'lar yaslanmayi engelleyen dzellikleri yaninda, hidrasyon, antioksidan, bariyer teskil etme dzellikleriyle de g0venlidirler. Laktobiyonik asit, biyonik polihidroksiasitlerden biri olup, AHA'lardan daha gacl0 su baglayici etkileri, antioksidan dzellikleri ve deriyi dil'eltici etkileri vardir. Irritasyon ihtimali de daha azdir (25).

5- Gunesten Koruyucular

Kimyasal ve fiziksei g0iesten koruyucular olmak il'ere iki grup altinda toplanir. UVA ve UVB'yi bloke eden g0iesten koruyucularin kombinasyonu dnerilmektedir (1). UV'nin deride protein, elastin ve DNA'ya zarar verdigi bilinmektedir. Kimyasal koruyucular deri proteinlerine baglanip UVB'yi emerler. PABA, sinnamatlar (metoksisinnamat), salisilatlar (oktil salisilat), benzofenonlar (oksibenzon), dibenzoilmetanlar, antralin (mentil antralinat), oktokrilen ve avobenzon piyasa preparatlarinda sikca bulunan maddelerdir. Fiziksel koruyucu maddeler ise UV'yi yansitirlar. Alerjik, iritan ve fototoksik dermatite neden olma riskleri yoktur. Qrnko oksit ve titanium oksit g0ies isigini yi:ksek derecede yansitici dzellige sahiptir. Fiziksel ve kimyasai koruyuculara E vitamini, beta karoten gibi antioksidan vitaminler de eklenmektedir (25).

Sonuc

Deri yaslanmasi geri ddnas0ms0z bir s0rec olarak kendini gostermektedir. Hicbir tedavi ydntemi yasamin en dogal sureclerinden biri olan bu olayi tamamen ortadan kaldiramamaktadir. Bu nedenle g0nesten koruyucularin ve deri yasliliginin geciktirilmesi amaciyla gelistirilen ajanlarin kullanilmasi dnem kazan maktadir. Bircok calisma vitamin, mineral ve bitkisel urunlerin kozmetiklere eklenerek deride potansiyel dazelme yapabilecegini gostermistir. Bu calismalarin cogu bu alanda yetersiz olup in vitro sartlarda veya insan olmayan modellerde yapilmistir. Bu UrCrileri pazarlayan firmalarin iddialarinin bilimsel gecerliligine ait veriler sinirlidir (9). Daha fazia, genis serilerde, cift kdr klinik calismalara ihtiyac vardir.

Kaynaklar

(1.) Aktas A. Deri yaslanmasinda rol a Ian hucresel ve molek0ler mekanizmalar. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol 2008;1:8-13.

(2.) Evans JG. Ageing and medicine. J Intern Med 2000;247:159-67.

(3.) Kreyden OP. Antiaging-a scientific topic or just a social trend? J Cosm Derm 2005;4:228-9.

(4.) Pilla S, Oresajo C, Hayward J. Ultraviolet radiation and skin aging: roles of reactive oxygen species, inflammation and protease activation, and strategies for prevention of inflammation-induced matrix degradation-a review. Int J Cosm Sci 2005;27:17-34.

(5.) Sorg O, Kuenzli S, Kaya G, Saurat JH. Proposed mechanisms of action for retinoid derivatives in the treatment of skin aging. J Cosm Dermatol 2005;4:237-44.

(6.) Stefanaki C, Stratigos A, Katsambas A. Topical retinoids in the treatment of photoaging. J Cosm Dermatol 2005;4:130-4.

(7.) Griffiths CEM, Goldfarb MT, Finkel U et al. Topical tretinoin (retinoic acid) treatment of hyperpigmented lesions associated with photoaging in Chinese and Japanese patients:A vehicle-control led trial. J Am Acad Dermatol 1994;30:76-84.

(8.) Kang S. Photoaging and tretinoin. Dermatol Clin 1998;16:357-64.

(9.) Ddnderici L. Deri yaslanmasi ve tedavisi. TCrkiye Klinikleri J Cosm Dermatol 2008;2:65-76.

(10.) Foulon VB, Rousset G, Buisson N, Hornebeck W. Encapsulation of all-trans retinoic acid into wheat ceramides micro vesicles-enhanced influence on collagenase and tissue inhibitor of metallopro teinase-1 production by human skin fibroblasts. Int J Cosm Sci 1998;20:343-54.

(11.) Lupo MP. Antioxidants and vitamins in cosmetics. Clin Dermatol 2001;19:467-73.

(12.) Lazarus MC, Baumann LS. He use of cosmeceutical moisturizers. Derm Their 2001;14:200-7.

(13.) Chiu A, Kimball AB. Topical vitamins, minerals and botanical ingredients as modulators of environmental and chronological skin damage. 2003;149:681-9.

(14.) Podda M, Grundmann KM. Low molecular weight antioxidants and their role in skin ageing. Clin Dermatol 2001;6:578-82.

(15.) DOidar Y, Aslan R. Bir antioksidan olarak vitamin E. Genel Tip Derg 1999;3:109-16.

(16.) Fryer MJ. Evidence for the photoptotective effects of vitamin E. Photochem Photobiol 1993;58:304-12.

(17.) Gallardo V, Munoz M, Ruiz MA. Formulations of hydrogels and lipogels with vitamin E. J Cosm dermatol 2005;4:187-92.

(18.) Otte N, Borelli C, Korting HC. Nicotinamide-biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. Int J Cosm Sci 2005;27:255-61.

(19.) McDaniel DH, Neudecker BA, DiNardo JC, Lewis JA, Maibach HI. Clinical efficacy assessment in photodamaged skin of 0,5% and 1.0% idebenone. J Cosm Dermatol 2005;4:167-73.

(20.) Hekimoglu S, Hincal AA. Deri yaslanmasi ve kozmetiklere bir bakis, Kozmetoloji g0ileri 1 kitabi. Vnci baski. Ankara. Safak matbaacilik 1997:29-40.

(21.) Draelos ZK. Cosmetics in Dermatology. 1st ed. NewYork. Churchill Livingstone Inc 1990:139-45.

(22.) TCrsen U Deri yaslanmasinin topikal ajanlarla dnlenmesi. Dermatose 2006;5:267-83.

(23.) Lee KK, Kim JH, Cho JJ, Cho JD. Inhibitory effects of 150 plant extracts on elastase activity, and their anti-inflammatory effects. Int J Cosm Sci 1999;21:71-82.

(24.) Browder JF, Beers B. Photoaging. Postgrad Med 1993;93:74-92.

(25.) SentCrk N. Antiaging tedavi ydntemleri. TCrkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1:27-34.

Inci McVlitoglu, Burhan Engin, Meltem Kaplan

Selcuk Uiiversitesi Meram Tip Fakiltesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Konya, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Inci Mevlitoglu, Selcuk Chiversitesi Meram Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Konya, Turkiye E-posta: incimev@selcuk.edu.tr

Turkderm-Deri Hastahklan ve Frengi Arsivi Dergisi, Galenos Yaymuhk tarafindan basilmistir. Her hakki sakhdir.

Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing. All rights reserved.
Tablo 1. Deri Yaslanmasini geciktirmede kullanilan ajanlar

1. Topikal retinoidler

2. Serbest oksijen radikal olusumunu onleyiciler (Antioksidanlar)

3. Nemlendirici ve deri bakim irunleri

* Okluzif yaglar

* Nem cekiciler

* Bitkiler, bitkisel ekstreler

* Hayvansal ekstreler

* Biyolojik faktorler

* Deri lipitlerinin eklenmesi

4. Alfa hidroksi asitler

5. Gunesten koruyucular

Tablo 2. Retinoidlerin fotohasari duzeltme mekanizamalari

Epidermal kalinlik tedavinin erken fazinda artisa baslar, birkac,
ay sonra da normale doner.

Hiperpigmentasyonun azalmasi; artmis epidermal dongu, melanozom
transferinde azalma ve tirozinaz inhibisyonu sonucudur.
Kollajen tip 1 sentezi artar ve fotohasar azalir.

Tablo 3. Cayin biyoaktif etkinligi

* Antioksidan (temelde catechinler)

* Onemli besinleri saglamasi (Florin, selenyum, [beta]-karoten ve
vitaminler)

* Radyasyona karsi koruma

* Antimikrobiyal etki ve immun fonksiyonlan arttirma

* Hucresel fizyoloji ve metabolizma duzenlenmesi

* Antikarsinogenez

* Kan basinci duzenlenmesi

* Kan sekeri ve lipit seviyelerinin duzenlenmesi
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Continuing Medical Education/Surekli Egitim
Author:Mevlitoglu, Inci; Engin, Burhan; Kaplan, Meltem
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2009
Words:3726
Previous Article:Complications of dermatocosmetic procedures/Kozmetik uygulama komplikasyonlari.
Next Article:Sunscreens/Gunesten koruyucular.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters