Printer Friendly

Herpes zoster experience in two pediatric infection clinics/Iki cocuk enfeksiyon kliniginin herpes zoster deneyimi.

Summary

Aim: Herpes zoster (HZ) is a vesicular cutaneous infection caused by reactivation of the latent varicella-zoster virus from dorsal root ganglia. It is characterized by dermatome distribution. It is usually seen in the elderly and pediatric zoster is rare. In this study we evaluated 16 patients who were admitted to our pediatric clinic and diagnosed as HZ.

Material and Method: Sixteen patients aged between 12 months and 17 years who were admitted to Ege University Medical Faculty Children Hospital and Tepecik Education and Research Hospital Pediatric Infection departments between January 2010 and September 2011 were evaluated retrospectively. Previous varicella disease, varicella vaccination history, existing chronic disease, immunodeficiency, immunosuppressive drug use, trauma, history of operation, history of radiation and presence of stress were questioned.

Results: Nine of 16 patients who were diagnosed as HZ were female. Three patients had lumbar involvement, six had thoracic involvement, one had disseminated involvement, four had trigeminal involvement, one had cervical involvement and one had sacral involvement. All patients received systemic and local treatment. No complication was observed.

Conclusions: Herpes zoster may be observed in children with or without immune suppression. The disease is benign in healthy children. Complications are rare. (Turk Arch Ped 2013; 48:40-3)

Key words: Children, herpes zoster, immunsupression

Ozet

Amac: Herpes zoster, arka kok gangliyonlarinda sessiz kalan varisella zoster virusunun yeniden aktivasyonu ile olusan akut, viral, dermatoma yerlesik, vezikuller ile seyreden bir enfeksiyondur. Hastalik ileri yasta ve bagisiklik sistemi baskilanmis kisilerde sik gorulurken, saglikli cocuklarda nadir gorulur. Bu calismada cocuk enfeksiyon klinigine yatirilan ve herpes zoster tanisi alan 16 hasta degerlendirildi.

Gerec ve Yontem: Ege Universitesi Tip Fakultesi ve Saglik Bakanligi Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Poliklinigi'ne, Ocak 2010-Eylul 2011 tarihleri arasinda basvurarak yatirilan, yaslari 12 ay-17 yas arasinda degisen 16 hastanin geriye donuk olarak kayitlari degerlendirildi. Hastalarin su cicegi gecirme oykuleri, su cicegi asilanma oykusu, mevcut kronik hastalik, immun yetersizlik, immun baskilayici ilac kullanimi, travma, operasyon, radyasyon oykusu, stres varligi sorgulandi.

Bulgular: Herpes zoster tanisi alan 16 hastadan dokuzu kiz, yedisi erkekti. Uc hastada lomber, alti torakal, bir yaygin, dort trigeminal, bir servikal, bir sakral tutulum vardi. Olgularin hepsine sistemik ve bolgesel tedavi verildi. Komplikasyon gozlenmedi.

Cikarimlar: Herpes zoster, bagisiklik sistemi baskilanmasi olan ve olmayan cocuklarda gorulebilmektedir. Saglikli cocuklarda hastalik iyi seyirlidir. Komplikasyonlar nadir gorulur. (Turk Ped Ars 2013; 48:40-3)

Anahtar sozcukler: Cocuk, immun baskilanma, zona

Giris

Herpes zoster (HZ), arka kok gangliyonlarina yerlesen sessiz varicella zoster virusunun (VZV) yeniden aktivasyonu sonucunda meydana gelir. Hastalik birincil enfeksiyondan sonraki herhangi bir zamanda gelisebilmektedir. Varicella zoster virusune in-utero maruz kalan hastalarin %2'sinde su cicegi subklinik olarak gelisir ve dogumdan sonra HZ enfeksiyon gelisme riski olur (1).

Varicella asisi zayiflatilmis olmasi nedeniyle, asilanmis kisilerde de herpes zoster gelisebilmektedir. Su ciceginden sonra HZ gelisme riski yilda 20-63/100000, asilanmis olgularda yilda 14/100 000'dir. Immun yetersizlik, immun baskilayici tedavi alma ve yaslilik HZ enfeksiyon riskini arttirir. On yas altinda nadirdir. Hastalik cocuklarda servikal ve sakral bolgeleri, yetiskinlerde alt torakal, ust lomber ve trigeminal siniri tutar. Ikincil bakteriyel enfeksiyon, depigmentasyon, skar gelisimi, herpes sonrasi nevralji (HSN) gorulebilecek komplikasyonlaridir (2). Cocuklarda erupsiyon, agri ve HSN daha nadir gorulmektedir (3). Olgular bulastiricidir. Asiklovir, famsiklovir veya valasiklovir tedavide tercih edilebilir. Immun baskilanmis kisilerde tekrari gorulebilir ve tedavi gerektirebilir (2). Bu calismanin amaci immun baskilanmasi olan ve olmayan cocuklarda HZ'in ozelliklerinin belirlenmesidir.

Gerec ve Yontem

Ege Universitesi Tip Fakultesi ve Saglik Bakanligi Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Klinigi'nde HZ enfeksiyonu tanisi alan, yaslari 12 ay-17 yas (ortalama yas: 7,3 [+ or -] SS) arasi degisen, yatirilan, 16 hasta geriye donuk olarak incelendi. Olgularin dokuzu (%56,25) Saglik Bakanligi Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, yedisi (%43,75) Ege Universitesi Tip Fakultesi'nde takip edilmekteydi. Hastalarin su cicegi gecirme oykuleri, su cicegi asilanma oykusu, mevcut kronik hastaliklari, immun yetersizlik, immun baskilayici ilac kullanimi, travma, operasyon, radyasyon oykusu, stres varligi sorgulandi. Dokuntulerin dermatoma dagilimi belirlendi. Komplikasyonlar acisindan hastalar izlendi.

Bulgular

Herpes zoster tanisi alan 16 hastadan dokuzu kiz, yedisi erkekti. Kiz/erkek orani 1,28 olarak bulundu. Uc hastada lomber, altisinda torakal, birinde servikal, birinde cok sayida dermatomda, dordunde trigeminal, birinde sakral tutulum vardi. Olgularin hepsi sistemik ve bolgesel tedavi aldilar. Sekiz hastada (%50) doktor tanili su cicegi gecirme oykusu vardi.

Hastalarin altisinda (%32,5) torakal, dordunde (%25) trigeminal, ucunde lomber, birinde servikal, birinde sakral, bir olguda yaygin dokuntu vardi (Tablo 1). Hastalarin basvuru anindaki yakinmalari sorgulandiginda vezikuler dokuntu 15 hastada (%93,7) saptandi, bunlardan dordu agrili, bir tanesi kasintili idi.

Hastalarin hepsi, servise yatirilan olgulardi. Asiklovir tedavisi damardan ve topikal olarak tum olgulara baslandi. Destek tedavisi (antipuritik, analjezik) verildi.

Hastalar gelisebilecek komplikasyonlar acisindan izlendi. Komplikasyon olarak trigeminal tutulumu olan dort olgudan bir tanesinde keratit, olgulardan dordunde yumusak doku enfeksiyonu gelisti. Izlemde 11 olguda agri gelisti ve analjezi ihtiyaci oldu. Dokuz olguda parasetamol, ibuprofen, iki olguda tramadol ile agri yakinmalari azaldi. Hastalarda kronik hastalik ve malinite varligi, travma, immun baskilayici ilac kullanimi, immun yetersizlik oykusu, cerrahi girisim, stres oykuleri sorgulandi. Hastalarda immun yetersizlik, malinite, immun baskilayici ilac kullanimi, travma, cerrahi girisim oykuleri yoktu. Alti hastada kolaylastirici etmen olarak stres (duygusal, uzun sure guneste kalma) oykusu belirtildi. Ayrica dort hasta akut lenfoblastik losemi, Ewing sarkomu, noroblastom ve karaciger nakli nedeniyle immun baskilayici ilac kullanmakta idi. Bir olgunun 22. ayinda su cicegi asisinin yapildigi belirtildi. Zonali olgu ile temas belirtilmedi (Tablo 1 ve 2).

Enfeksiyon gelisme mevsimlerine bakildiginda ise yedi olgu yaz (%43,75), dordu sonbahar (%25), ucu kis (18,75), iki olguda ilkbaharda (%12,5) hastaliga yakalandi.

Vezikuller zonali olgularin altisinda (%37,5) sirtta, dordunde (%25) gozde, ucunde (%18,75) karinda, birinde (%6,25) ekstremitede, birinde (%6,25) boyunda, birinde (%6,25) kalcada gelisti ve bir olguda disseminasyonu izlendi. On bes olguda tutulum tek tarafli idi.

Hastalarin ortalama beyaz kure sayilari 7740/[mm.sup.3] (en kucuk-en buyuk: 1310-16800), lenfosit sayisi 3779/[mm.sup.3] (en kucuk-en buyuk: 330-10400), notrofil sayisi 3230/[mm.sup.3] (en kucuk-en buyuk: 840-4500) olarak saptandi. Alti olguda lenfopeni (<2000 [mm.sup.3]) izlendi. Dokuntu suresi ortalama 6 gun (en kucuk-en buyuk: 4-13) idi. Ates, sadece keratitli olguda izlendi, ayrica ayni hastada lenfopeni (170/[mm.sup.3]) ve vitiligo oykusu vardi.

Hastalarin yatis sureleri ortalama 7,31 gun (en kucuk-en buyuk: 4-13), goz tutulumu olan olgularin yatis suresi 8,3 gun, immun baskilayici kullanan veya malinitesi olan olgularin yatis suresi 5,7 gun olarak saptandi. Asiklovir alma suresi 8,06 gun (en kucuk-en buyuk: 4-14) idi. Iki olguda valasiklovir agizdan ardisik tedaviye gecildi. Asiklovire bagli yan etkiler izlenmedi.

Tartisma

Herpes zoster enfeksiyon, tipik olarak eriskinlerin hastaligidir (4,5). Su cicegi, cogunlukla 5-9 yaslarindaki cocuklarda gorulurken, HZ enfeksiyonu genellikle 50 yas ustu kisilerde gorulur. Sifir-14 yas arasi cocuklarda HZ enfeksiyou gorulme sikligi 0,45 /1000 kisi/yil iken, 75 yas uzerinde bu oran 4,2-4,5/1000 kisi/yildir (4,5). Cocukluk caginda HZ geciren olgularin buyuk cogunlugu bes yasindan buyuk olup, bunlarin buyuk bir kismi in-utero veya hayatin ilk yili icerisinde su cicegi geciren veya temas oykusu olan cocuklardir (4,5). Calismamizda HZ enfeksiyon tanisi alan olgularin yaslari 12 ay-17 yas (ortalama yas: 7,3) olup literaturle uyumlu idi (6). Japonya'da yapilan bir calismada HZ enfeksiyonunun bagisiklik sistemi normal olan cocuklarda 4-5 ve 10-11 yaslari arasinda tepe yaptigi gosterilmistir. Kiz/erkek orani birbirine yakindir ve literaturle uyumludur (6).

Yapilan calismalarda intrauterin veya ilk bir yil icerisinde varicella zoster virusune maruz kalan cocuklarin erken yasta HZ gelisebilecegi bildirilmistir (6). Bir hastamiz 12 aylik idi, su cicegi gecirmedigi belirtildi. Kurlan ve ark. (6) yapmis oldugu bir calismada dort aylik ve yedi aylik HZ enfeksiyon gelisimi olan hastalar bildirilmistir. Bu hastalarin yenidogan doneminde su cicegi enfeksiyonu geciren kisiler ile temasi oldugu, kendilerinin su cicegi enfeksiyonu gecirmeden HZ enfeksiyonu ile basvurduklari bildirilmistir. Bunun nedeni ise immun sistem olgunlasmamasina bagli olarak ortaya cikan hucresel immun yanitin yetersiz olmasi ile aciklanmistir.

Herpes zoster enfeksiyon ozelliklerinden biri dokuntu gelismeden once ve dokuntu sirasinda o dermatomda agri olmasidir. Ancak cocukluk caginda HZ enfeksiyonunda agri hafif ve daha az siklikta saptanir. Enfeksiyon sirasinda agri ile ilgili cesitli gorusler bildirilmektedir. Bizim calismamizda agri orani dusuk olmakla birlikte, %40 oraninda agri saptayan yayinlar da vardir (6).

Virus en sik T3-L3 arasi (torakal %75, lomber %11) dermatomlari etkiler. Bazi calismalarda trigeminal tutulumun yuksek oldugu bildirilmistir (4-7). Alti hastamizda (%32,5) torakal, dordunde (%25) trigeminal, ucunde (%18,75) lomber tutulum saptandi. Yaygin dermatom tutulumu bir olguda izlendi.

Viruse ozgu hucresel bagisikligin, viral aktivasyonun ve disseminasyonun kontrolunde onemli oldugu bilinmektedir. Immunitesi zayiflamis kisilerde VZV enfeksiyonlari bu nedenle daha agir seyredebilmektedir. Hematolojik malinitelerde hem malinitenin kendisi, hem de kemoterapotiklerin etkileri nedeniyle iki yonlu olarak hucresel bagisiklik zarar gormektedir. Bildirilen diger risk etmenleri: diger maliniteler, HIV enfeksiyonu, organ nakli, travma, kronik steroid kullanimi, immun baskilayici tedaviler, kronik bobrek yetersizligi ve kronik solunum problemleridir. Kronik psikolojik stresin hucresel bagisiklik yanitini azalttigi ve boylece HZ gelisimini kolaylastirici etmen oldugu bildirilmektedir (6,8-10). Olgularimizda akut lenfoblastik losemi, Ewing sarkomu, noroblastom ve karaciger nakli nedeniyle immun baskilayici ilac (takrolimus) kullanimi vardi. Su cicegi gecirme yaslari oykude belirtilmediginden dolayi hesaplanamadi.

Postherpetik nevralji en sik gozlenen komplikasyondur. Nedeni bilinmemektedir. Yas buyudukce gelisme ihtimali artmaktadir. Zonadan sonra bir alti ay sonrasinda gorulmektedir (6,7). Hastalarimizda HSN gelismedi. Turkiye'de yapilan 15 kisilik olgu grubunda HSN izlenmedi, ayrica 244 olguluk seride immun yetersizligi olmayan sadece bir hastada izlendigi bildirilmistir (6,7). Motor gucsuzluk ve viseral tutulum gibi komplikasyonlar olabilir, ama nadirdir ve literaturle uyumlu olarak hastalarimizda izlenmedi. Immun yetersizlikli olgularda daha yaygindir, cok sayida dermatom tutulur ve hemorajik vezikuller gorulebilir. Calismamizda bu tip olgulara rastlanmamasi, hasta sayisinin az olmasina bagli olabilir.

Herpes zosterli cocuklarin %10-15'inde kraniyal sinirler tutulur ve trigeminal sinirin tutuldugu olgularin %50 kadarinda goz bulgulari meydana gelir (orn, konjonktivit, ulseratif keratit, uveit vb). Goz komplikasyonlari ozellikle vezikuler lezyonlar burun ucuna yayilmissa gozlenir. Olgularda, tek tarafli olarak alin, goz kapaklari ve sacli deride HZ lezyonlari olusur. Ayrica burun yanlarinda ve ucunda vezikuller gorulur, bu Hutchinson belirtisi olarak adlandirilir. Sinir, okuler ve orbital dokularin hasari, kronik enflamasyon veya dogrudan virus enfeksiyonuna baglidir. Toplam dort goz tutulumlu hastamizdan birinde bulundu. Tum olgularda konjonktival hiperemi vardi ve frontal dermatom ile sinirli idi. Goz kuresi hareketlerinin ilk basvuruda agrili oldugu belirtildi ve korneada duyarlilik saptandi. Olgularin hicbirinin asilanmadigi belirtildi. Uzun donemde kalici sekel izlenmedi. Sekel izlenmemesi, hasta sayisinin az olmasi veya damardan asiklovir ve destek tedavisinin zamaninda baslanmasi ile aciklanabilir (4,5,11). Ilginc olarak bu grubun hastanede ortalama yatis suresi (7,31 gun), immun baskilanmis hastalara (5,7 gun) gore daha uzun bulundu. Hasta sayisinin yeterli olmamasiyla bu farkin aciklanabilecegi dusunuldu.

Hastalik, saglikli cocuklarda nadiren gorulur ve genellikle komplikasyonsuz iyilesir. Bazi calismalarda, saglikli cocuklarda da aseptik menenjit, dokuntunun yayilimi, yuz felci gibi cesitli komplikasyonlarin goruldugu bildirilmektedir (4). Saglikli cocuklarda hastaligin genellikle 1-3 haftada komplikasyonsuz iyilestigi ve antiviral tedavinin cok gerekmedigi, destek tedavisinin yeterli oldugu kabul edilir. Bununla birlikte; akut zoster agrisi, kraniyal sinirin tutulumu, yaygin zoster, kalitsal veya edinsel immun yetersizlikler ve atopik dermatit birlikteliginde antiviral tedavi onerilmektedir. Asiklovir, valasiklovir, famsiklovir ve brivudin yetiskinlerde HZ tedavisinde kullanilan antiviral ilaclardir. Ulkemizde bunlardan asiklovir ve valasiklovirin cocuk yas grubunda kullanimi onaylanmistir. Antiviral tedaviye erken baslamanin, hastaligin suresini ve zoster sonrasi agriyi azalttigi belirtilmektedir (4).

Tedavi suresi yedi gun veya yeni lezyon cikisi durduktan iki gun sonrasina kadardir. Olgularimiz, asiklovir ve destek tedavisiyle kalici sekeller olmaksizin iyilesmistir. (4) Asiklovir, belirtiler basladiktan 72 saat sonra baslanirsa iyilesmeyi hizlandirir ve agriyi azaltir (5).

Sonuc olarak, HZ enfeksiyonu genellikle kemoterapi uygulanan veya immun yetersizligi olan cocuklarda sik gorulse de, saglikli cocuklarda da nadiren gorulebilen bir hastaliktir. Cocuklarda trigeminal tutulum oldukca nadir olup, genellikle selim seyirlidir. Tedavide, asiklovir (30 mg/kg/gun, 3 doz, damardan) ve destek tedavisi yeterli olmaktadir (4).

Immun baskilanmis hastalarda daha sik olmak uzere HZ tekrarlayabilmektedir (%1-4). Olgularimizin izleminde tekrarlama izlenmedi (12-14).

Asilanma sadece bir olgumuzda bildirilmistir. Bunun nedeni bu calismanin kapsadigi sure icerisinde Saglik Bakanligi asi takviminde bu asinin bulunmamasidir. Ancak bu konuda ayrintili arastirmalara gereksinim vardir. Asilanmanin ustunlugu ise, vahsi bir sus yerine daha ilimli bir susun sessiz olmasidir. Bu ozellikle yetiskin nakil olgularinda HZ enfeksiyonunun gelisme riskinin artmasiyla onem kazanmaktadir (11,15).

Sonuc olarak, HZ enfeksiyonu immun sistemi baskilanmis hastalarda daha sik olmakla birlikte saglikli cocuklarda da gorulebilir. Cocuklarda; immun baskilanmislarda yayilimi onlemek icin ve trigeminal tutulumu olanlarda keratit olusumunu engellemek icin tedavi onerilir, bagisikligi normal olan olgularda selim seyreder. Herpes zoster enfeksiyonu cocuklarda nadir gorulmesi nedeniyle calismalarin olgu sayilari genellikle azdir, bu konuda hastalik ve tedavi yaklasimlari acisindan yapilacak daha cok calismaya gereksinim vardir.

Cikar catismasi: Bildirilmemistir.

DOI:10.4274/tpa.979

Kaynaklar

(1.) Sauve RS, Leung AK. Congenital varicella syndrome with colonic atresias. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(5): 451-3.

(2.) Leung AK, Robson WL, Leong AG. Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006; 20(5): 300-3.

(3.) Teran CG, Villarroel P Teran-Escalera CN. Herpes zoster in healthy children. Int J Infect Dis 2008; 12(6): e159- 60.

(4.) Kokcam i, Dilek N. Saglikli iki cocukta herpes zoster. J Dermatol 2009; 3:19-21.

(5.) Ulusoy S, Leblebicioglu H. Viral enfeksiyonlar. Bilimsel Tip Yayinevi. 2011; 181-207.

(6.) Yalaki Z, Ozturk A, Tasar MA, Dallar Y. Saglikli cocuklarda herpes zoster enfeksiyonu. Cocuk Enf Derg 2010; 4: 96- 9.

(7.) Rahsan M, Evans ES, Sahin S. Cocukluk cagi herpes zoster enfeksiyonu: 15 vakalik retrospektif bir calisma. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15:121-4.

(8.) Weinberg JM. Herpes zoster: epidemiology, natural history and common complications. J Am Acad Dermatol 2007; 57(Suppl 6): S130-5.

(9.) Celik U, Alhan E, Aksaray N, ve ark. Malignensili cocuklarda varisella-zoster virus enfeksiyonu. Cocuk Enf Derg 2008; 3:105-8.

(10.) McDonald JR, Zeringue AL, Caplan L, et al. Herpes zoster risk factors in a national cohort of veterans with rheumatoid arthritis. Clin Infect Dis 2009; 48(10): 1364-71.

(11.) De Freitas D, Martins EN, Adan C, Alvarenga LS, Pavan-Langston D. Herpes zoster ophthalmicus in otherwise healthy children. Am J Ophthamol 2006; 142(3): 393-9.

(12.) Straus SE, Ostrove JM, Inchauspe G, et al. NIH Conference. Varicella-zoster virus infections. Biology, natural history, treatment, and prevention. Ann Intern Med 1988; 108(2): 221-37.

(13.) Donahue JG, Choo PW, Manson JE, Piatt R. The incidence of herpes zoster. Arch Intern Med 1995; 155(15): 1605-9.

(14.) Yawn BP Saddier P Wollan PC, St Sauver JL, Kurland MJ, Sy LS. A population-based study of the incidence and complication rates of herpes zoster before zoster vaccine introduction. Mayo Clin Proc 2007; 82(11): 1341-9.

(15.) Arness T Pedersen R, Dierkhising R, Kremers W, Patel R. Varicella zoster virus-associated disease in adult kidney transplant recipients: incidence and risk-factor analysis. Transpl Infect Dis 2008; 10(4): 260-8.

Semra Sen, Nuri Bayram *, Zumrut Sahbudak Bal, Katibe Basak Yildiz, Mehmet Helvaci *, Fadil Vardar

Ege Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Enfeksiyon Klinigi, Izmir, Turkiye

* Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Klinigi, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi Address for Correspondence: Dr. Semra Sen, Ege Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Enfeksiyon Klinigi, Izmir, Turkiye E-posta: semrasen@hotmail.com Gelis Tarihi/Received: 16.04.2012 Kabul Tarihi/Accepted: 15.11.2012
Tablo 1. Herpes zoster enfeksiyon tanisi alan ve kronik hastalik
eslik eden olgularin ozellikleri

Yas         Altta yatan             Yatis
(yil)  Cinsiyet   hastalik   Asi  Dermatom  suresi (gun)

9    Erkek    Karaciger   Yok  Torakal     4
            nakli
11    Kiz    Vitiligo   Yok  Trigeminal    13
17    Erkek     ALL    Yok  Torakal     9
4     Kiz   Ewing sarkomu  Yok  Servikal     4
13    Kiz    Noroblastom  Yok   Lomber     9

Tablo 2. Herpes zoster enfeksiyon tanisi alan, saglikli
olgularin ozellikleri

Yas                     Yatis
(yil)  Cinsiyet  Asi   Dermatom   suresi (gun)

4     Kiz   Yok  Trigeminal     6
2     Erkek   Yok  Trigeminal     5
4     Kiz   (+)   Torakal     10
9     Kiz   Yok   Sakral      9
3     Kiz   Yok   Torakal      6
10     Kiz   Yok   Lomber      10
3     Erkek   Yok   Torakal      9
2     Erkek   Yok   Lomber      10
1     Erkek   Yok   Yaygin      4
8     Erkek   Yok   Torakal      4
17     Kiz   Yok  Trigeminal     9
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Sen, Semra; Bayram, Nuri; Bal, Zumrut Sahbudak; Yildiz, Katibe Basak; Helvaci, Mehmet; Vardar, Fadil
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2013
Words:2589
Previous Article:Evaluation of gene SCNN1A responsible for the synthesis of alpha subunit of epithelial sodium channel in transient tachypnea of newborn/Yenidoganin...
Next Article:Reasons for delay in undescended testis: the results of two pediatric surgery centers/Inmemis testiste gec kalma nedenleri: iki cocuk cerrahisi...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters