Printer Friendly

Hemophilus influenza type B (Hib) vaccines/Hemophilus influenza tip B (Hib) asisi.

H. influenza gram(-) hareketsiz sporsuz bir kokabasildir. Bu bakterinin kapsulsuz (non typble) USYE nedeni olan tipi yaninda kapsullu sekilleri de mevcuttur. H. influenzanin temel virulans ayiraci kapsul polisakkaridleridir. Kapsul polisakkaridlerine gore alti sero tipi (a, b, c, d, e, f) mevcuttur. Bunlar ici nde pediatrik enfeksiyonlar icin en onemli olani Hib (Hemophilus influenza tip b)'dir.

Hib gelismekte olan ulkelerde bes yas altindaki cocuklarda menenjit, pnomoni, gizli febril bakteriyemi, artrit, sellulit ve diger invazif hib enfeksiyonlarina yol acarak cocuk mortalite ve morbiditesine yol agar. Hib dunyada bes yas altindaki 12.000 menenjit ve yillik 8.000 ek invazif hib enfeksiyonunun en onemli nedenidir. ABD'de 5 yas altinda kumulatif Hib enfeksiyonu riski 200'de birdir. Hib menenjiti de en sik 6-12 aylik bebeklerde gorulmektedir.

Asilanmamis dort yas altindaki (evde veya kreste yasayan) cocuklar disinda asplenik, sickle cel anemili, HIV'li, diger immun yetmezlikli, malign neoplazmali gibi ozel durumlardaki cocuklar da invazif Hib enfeksiyonu icin riskli hastalardir. Hib enfeksiyonunun sik goruldugu llk alti aylik donemde asfama yapildiginda kesin korunma saglanmaktadir. 1988'de Hib konjugat asisinin uygulanmaya baslanmasiyla bebekler ve cocuklardaki invazif hib enfeksiyonu %99 azalmis ve bes yas altinda invazif Hib enfeksiyonu sikligi 1/100.000'den az gorulmeye baslanmistir. Asilama ayrica nazofaringial tasiyiciligi da azaltmaktadir. Ukemizde nazofaringial Hib tasiyiciligi yuva oncesi %4 iken, yuvada alti ay yasadiktan sonra %40.7'ye ulasmaktadir. Ukemizde invazif Hib'le yapilan calismalara ait veriler Tablo 1'de gorulmektedir.

Hib enfeksiyonundan korunma asilama ile saglanmaktadir. Hib'in kapsul polisakkaridine bir protein tasiyici baglanmasiyla etkin koruyuculuk saglayan asi elde edilmistir. Hib'in purifiye kapsuler polisakkaridi olan PRP (polyribozyl ribital fosphate) T hucre bagimsiz humoral immun cevap olusturdugundan 18 aydan kucuk cocuklarda yeterli koruyucu duzeyde anti PRP antikorlan olusturmaz. Bu nedenle PRP bir tasiyici proteine kovalant baglanarak konjugat asi elde edilmistir. Bu konjugat asilar T helper hucrelerinin yardimiyla T hucre bagimli yeterli koruyuculuk saglayan anti PRP antikorlan olusturarak erken yastaki bebeklikten itibaren cocuklari invazif Hib enfeksiyonuna karsi korurlar. T hucre bagimli antijenler kisa booster cevaplari da saglayarak etkinligi arttirirlar.

ABD'de 1988'de asinin rutine girmesiyle 1995'den itibaren Hib hastaliginin seviyesi asi oiicesine oranla % 95-99 azaldigi bildirilmektedir. Asilama sonucu nazofaringial tasiyicilik da azaldigi icin temasla olusacak bulasma hatta immunize olmamis grupta da enfeksiyon riskinin azaldigi gorulmustur.

HIB Asilari

Butun Hib asilari polisakkarid kapsuler antijen (PRP) icerir. 1985'de ilk lisans olan Hib asisi 18-24 ay ve uzerindekilere onerilmekte idi. Ilk asi polisakkarid asisi seklinde mevcutken daha sonra hazirlanan konjugat polisakkarid asilari ise erken bebeklikten itibaren kullanilmaya baslanmistir. ABD'de dort konjugat asi lisans almistir. Her bir asida PRP antijeni bir protein tasiyiciya baglanmistir. Bu asilardan ucu HbOC, PRP-OMP ve PRP-T erken bebeklik (2 ayliktan buyuk cocuklar) icin PRP-D ise 15 ay ve uzerindeki cocuklar icin lisans almistir. Bu urunlerden sadece PRP-T, DTaP ile beraber uygulanmaktadir.

Asilarin etkinligi yuksektir. ABD'de yapilan placebo kontrollu calismalarda uc doz alanlarda Hib konjugat asisinin %100 koruyuculuk sagladigi gosterilmistir. Hib'le rutin asilama iki aydan sonraki bebeklere (butun asilar 0.5 ml. I.M.) uygulanmaktadir. PRP-OMP 2 dozda, PRP-T, HbOC uc dozda uygulanmalidir. Hib asilamasinda asi araliklan alti hafta ile iki ay arasinda yapilabilmektedir. Primer immunizasyon gecikirse doz sayisi azaltilir. Bebek 6-11 ayda gelirse primer immunizasyon iki ay ara ile iki doz. (her uc asi icinde). Asilama 12-14 ayda baslarsa iki ay ara ile iki doz. Bebek 15-59 ayliksa tez doz yapilabilir. PRP-OMP tek dozda bile yuksek immun cevap olusturdugundan riskli bebeklere uygulanabilir. Preterm bebekler iki aylik olunca asilamaya baslanabilir. 12 aydan kucuk hizla asilanmasi gereken bebeklere primer immunizasyon minimum dort hafta ara ile uygulanmalidir. Riskli cocuklar (splenik fonksiyonlari azalmis veya olmayan) primer immOnizasyondan sonra 12 ayda rapel (boster) doz almali, daha sonraki yaslarda ise asi gerekmemektedir. Daha once primer immOnizasyonu tamamlanmis ancak splenektomi gerekecek (hodgkin, sferosittoz, immun trombositopeni veya hipersplenizm) olan cocuklar ameliyattan 7-10 gun once herhangi lisans almis bir asi ile asilanmalidirlar. Ancak bunlarda saglikli cocuklar kadar iyi immun cevap olusmayabilir. Invazif Hib enfeksiyonu geciren 24 ayliktan kucuk bebekler ayni hastaligi gecirebilme riski tasirlar. Bu nedenle bu cocuklara yaslarina uygun asi (Hib) semasi uygulanarak asilanmalidirlar. Hib ve DTaP-Hib asilari diger asilarla (DTaP, IPV, OPV, Hepatit B, PCV7, MMR, Varicella, Hepatitis A, Rotovirus) beraberce yapilabilir.

Yan Etkiler

Hib asisi iyi tolere edilebilen bir asidir. Lokal reaksiyon %25 vakada gorulebilir, ancak bu 24 saatten daha az surer. Ates, irritabilite gibi sistemik reaksiyon nadiren gorulur. Konjugat asi DTaP ile beraber uygulanirsa sistemik reaksiyon DTaP tek basina verilmis olan kadardir.

Kaynaklar

(1.) Takala E. Effect of vaccination on oropharyngeal carriage in Ellis RW Granoff DM eds. Development and clinical uses of Haemophilus b conjugate vaccines. New York Dekor 1994, 304-18.

(2.) Barbour MI. Conjugate vaccines and carriage of Haemophilus Influenzae type b. Emerg Inf Dis 1996; 2: 176-82.

(3.) Akcakaya N, Torun MM, Soylemez Y, Sevme R, Cokugras H, Ergin S, Pince O, Eskazan G: Incidence of H. Influenzae in a day care center. The Turkish Journal of Pediatrics 1996; 38: 289-93.

(4.) Camcioglu Y, Akcakaya N, Cokugras H, Aydogan M, Hasanzade A. Cocukluk cagi haemophilus influlenza tip B menenjitinin klinik belirtileri ve komplikasyonlan. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van, Bildiri Ozet Kitabi, C33, 1997.

(5.) Bakir M, Yagci A, Ulger N, Akbenlioglu C. Et al Pharyngeal clonization with Haemophilus influenzae type b among healthy Turkish infants and children, Pediatr Int. 2002; 44: 381.

(6.) Kanra G, Akan O, Ecevit Z, Ceyhan M, Secmeer G. Microorganisms involved in acute bacterial menengitis in children and the role of Haemophilus influenzae Turk J. Pediatr 1996; 38: 407.

(7.) Pickering L. K, Baker C.J, Long S.S, McMillan J.A, American Academy of Pediatrics Red book 27th ed. Elk Grove Village p:310, 2006.

(8.) Dennehy P.H, Peter G. Active immunizing Agents in Text book of Pediatric Infectious Disease Feigin R.D, Cherry J.D, Demler G.J, Kaplan S.L. Saunders p:3144, 2004.

(9.) Orenstein W.A, Pickering L.K. immunizations practices in Nelson text book of Pediatrics Kliegman R.M, Behrman RE, Jenson H.B, Stanton B.F. 18th edition saunders elsevier p: 1058, 2007.

(10.) Mamal M.T, Akcakaya N, Sevme R, Ergin S ve ark. Cerrahpasa Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve hastaliklari polikliniginde basvuran USYE'li cocuklarda H. Influenzae aranmasi. Infeksiyon Dergisi 1992; 6: 27.

(11.) Kucuk Arslan A, Kocabeyoglu O, Emekdas G. Klinik orneklerinden haemophilus cinsi bakterilerin izolasyonu ve antibiyotik duyarliligin azaltilmasi Turkish Journal of Infection 1991; 6: 87-90.

(12.) Ones U. Cocukluk Cagi Sepsis ve Bakteriyel Menenjitlilerinde Seftriakson Uygulanmasi. Ankem Dergisi 1 (NOI), 1987; 73-8.

(13.) Yarkin F, Akan E, Koksal F, Aksaray N, Hikkhov H, Ozkuyucu F, Gokfidan S. Bolgemizde Cocukluk Doneminde GorOlen USYE ve Menenjitlilerde H. Influenzae Insidansi ve Antibiyotik Duyarliliklari. C.U. Tip Fakultesi Dergisi 1991; 1: 105.

(14.) Mehmet Ada, Murat Toprak, Yildiz Camcioglu, Sukufe Diren, Necla Akcakaya, Haluk Cokugras. Sekretuar Otitis Media'da Orta Kulak Effuzyonu ve Nazofarenks Mikrobiyolojisi. Ankem Dergisi 15 (No: 2) 2001.

(15.) H. Cokugras, Y. Soylemez, N. Akcakaya, Muzeyyen Mamal, Gokhan Mamur. H. Influenzae Tip B menenjit Olgulanmiz. Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayini, Istanbul, 1995; 24:191.

(16.) H. Yener, Erhan Ozbek, MOjgan Ibrahimhakkioglu, Orkide Hdudaoglu, Sezin Sumer. Purulan Memenjitli Olgularin Irdelenmesi Ankem Dergisi Cilt: 1999; 13(2):157.

(17.) N. Akcakaya, Y. Camcioglu, S. Belbek, G. Eskayan, H. Cokugras. Haemophilus Influenzae Type B Colanization in Children in a Hospital- Based Day Care Center Euroupen Journal of Epidemyology. Vol: 2001; 17(4): 313-6.

(18.) Yucel A, Mamal M, Sarac A, Haemophilus Influenzae Tip B ile Olusan Rinit Salgini Infeksiyon Dergisi 1993; 7: 27.

Necla Akcakaya

Istanbul Chiversitesi, Cerrahpasa Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Gelis Tarihi: 28.10.2008

Kabul Tarihi: 15.11.2008

Yazisma Adresi

Correspondence Address

Dr. Necla Akcakaya

Istanbul Universitesi, Cerrahpasa Tip Fakultesi

Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Tel.: +90 212 259 60 86

E-posta: nakca@istanbul.edu.tr
Tablo 1. Turkiye'deki invazif Hib verileri

Yil Toplam Vaka HIB

1987 U. Ones (Ankem) 13 BOS Lateks 3 vaka+ 8
 (Hib)

1991 Ayten Kucukaslan 802
(Infeksiyon dergisi)

1991 F. Yarkin (C.U. %22.2 (Hib)
Tip Fak. Dergis)

1992 M. Mamal 100 37 (Hib)
(Infeksiyon dergisi)

1993 Ayhan Yucel 35 34 (Hib)
(Infeksiyon dergisi)

1995 H. Cokugras 165 menenjit 9 kultur+ (Hib)
(Turk Mikrobiyoloji lateks+
Cemiyeti Yayini)

1996 N. Akcakaya 168 %51.8 tasiyicilik
(Turk J Pediatr)

1996 G. Kanra (Turk 59 %10 (Hib)
J Pediatr)

1997 Y. Camcioglu 20 Kultur+ Lateks+ 20 (Hib) %68
(Milli Pediatri %42 kultur(+) %74
Kongresi Kitabi lateks+

1999 H. Yener (ANKEM 5 3 (%6) (Hib)
kongresi)

2001 N. Akcakaya 50 C.T.F 143 (2) %4 (Hib) +
(EJEP) Bahcelievler yuvasi tasiyicilik
 3 ay sonra (11) %22
 6 ay sonra %40.7
 %47.7

2001 M. Ada ANKEM 46 hasta 13 kultur(+)
kongresi %55 Hib
 %27 S. pneumoniae
 %9 Hib + S. aureus
 %9 Serratia
 marcencens

2002 M. Bakir 1400 cocuk
(Pediatr Internatiol) 0-10 yas Hib %7.0
 tasiyicilik

Asi ile onlenebilen hastaliklarda morbidite ve
asiyla korunma duzeyi ABD 20. yy. ve 2004

Hastalik ABD'de 20 yy ABD'de Asiyla Hedeflenen
 morbidite 2006'da korunma saglikli
 morbidite duzeyi 2005 insan 2010

Hib ve 20.00 242 %9 4 [less 90%
bilinmeye than or
< 5 yas equal to]
 3 doz

Ped. Inf. Disease 2008; p.48

ABD'de Lisans Alan Hib Asilari:

Firma Isim Tasiyici Protein

Aventis- PRP-T Act Hib Tetanos toksoid
Pasteur DTaP/ TriHIBIT (3) Tetanos toksoid
 PRP-T (3)

Merck&Co PRP-OMP Pedvax Hib OMP (N. meningitidis)
 dis membrani

Wyeth- PRP-OMP Comvax (4) OMP
Lederle Hep B (4)

 HbOC Hib TITER CRM197 non toksik
 difteri toksini

Firma Doz

Aventis- PRP-T 3 doz 2 ay ara ile
Pasteur DTaP/ 12-15 ayda rapel
 PRP-T (3)

Merck&Co PRP-OMP 2 doz 2 ay ara ile
 12-15 ayda rapel

Wyeth- PRP-OMP 2 doz 2 ay ara ile
Lederle Hep B (4) 12-15 ayda rapel

 HbOC 3 doz 2 ay ara ile
 12-15 ayda rape

DTaP/PRP T3(tri Hibit): 2, 4, 6. aylardaki bebeklerde primer
immunizasyon icin kullanilmamalidir. 4. doz olarak kullanilabilir.

PRP-OMP/Hep B4: PRP-OMP+Hep B (Recombivax 5[micro] gr) 2, 4, 12-15
ayda cocuklara uygulanmalidir. (6 haftaliktan kucuklere
uygulanmamalidir.)

(Red book 2006)
COPYRIGHT 2008 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:in Turkish
Author:Akcakaya, Necla
Publication:Journal of Pediatric Infection
Date:Dec 1, 2008
Words:1645
Previous Article:Pediatric infectious diseases society, vaccination recommendations; 2009/Cocuk enfeksiyon hastaliklari dernegi asi takvimi onerileri; 2009 yili.
Next Article:Rabies and rabies vaccine/Kuduz ve kuduz asisi.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters