Printer Friendly

Browse Saponins topic

Health aspects subtopic

Articles

1-71 out of 71 article(s)
Title Author Type Date Words
Application of Ficus carica L. and Solanum incanum L. Extracts in Coagulation of Milk: The Case of Traditional Practice in Ab'ala Area, Afar Regional State, Ethiopia. Desta, Welday; Shumbahri, Mohammed; Gebrehiwot, Sibhatu Apr 30, 2020 5109
Ethnobotanical Description and Biological Activities of Senna alata. Oladeji, Oluwole Solomon; Adelowo, Funmilayo Enitan; Oluyori, Abimbola Peter; Bankole, Deborah Temit Mar 31, 2020 8646
Toxicological Evaluation of Ethyl AC Etate Extract of Syzygium kanarense (Talbot) Raizada Leaves in Wistar Rats. Divakar, M.S.; Chalannavar, Raju Krishna; Hugar, Shivakumar; Hegde, Karunakar Report Mar 1, 2020 6465
Xuesaitong Protects Podocytes from Apoptosis in Diabetic Rats through Modulating PTEN-PDK1-Akt-mTOR Pathway. Xue, Rui; Zhai, Ruonan; Xie, Ling; Zheng, Zening; Jian, Guihua; Chen, Teng; Su, Jun; Gao, Chongting; Mar 1, 2020 5540
Protective Effect of the Total Triterpenes of Euscaphis konishii Hayata Pericarp on Bacillus Calmette-Guerin Plus Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury. Huang, Wei; Ding, Hui; Chen, Lu-Yao; Ni, Lin; Ruan, Yi-Fang; Zou, Xiao-Xing; Ye, Min; Zou, Shuang-Qu Apr 1, 2019 8706
In vitro evaluation of Eugenia dysenterica in primary culture of human gingival fibroblast cells. Costa, Claudio Rodrigues Rezende; Amorim, Bruna Rabelo; da Silva, Sandra Marcia Mazutti; Acevedo, An Jan 1, 2019 4878
A Comparative Study of Inhibitory Properties of Saponins (derived from Azadirachta indica) for Acetylcholinesterase of Tribolium castaneum and Apis mellifera. Sami, Amtul Jamil; Bilal, Sehrish; Khalid, Madeeha; Nazir, Muhammad Tahir; Shakoori, A.R. Report Apr 30, 2018 4699
Novel Healthy Longevity Strategy. Faloon, William Report Apr 1, 2018 2199
Antibacterial activity of ethanol extract and fraction of Rambutan leaf (Nephelium lappaceum) against Pseudomonas aeruginosa multiresistant. Sulistiyaningsih, Sulistiyaningsih; Nabila, Mudin S.; Wicaksono, Imam Adi; Budiman, Arif Feb 1, 2018 2457
The Role of Saikosaponins in Therapeutic Strategies for Age-Related Diseases. Kim, Byeong Mo Jan 1, 2018 7926
Green Tea Seed Isolated Saponins Exerts Antibacterial Effects against Various Strains of Gram Positive and Gram Negative Bacteria, a Comprehensive Study In Vitro and In Vivo. Khan, Muhammad Imran; Ahhmed, Abdulatef; Shin, Jin Hyuk; Baek, Jun Soo; Kim, Min Yong; Kim, Jong Deo Report Jan 1, 2018 6291
Exploring the Therapeutic Ability of Fenugreek against Type 2 Diabetes and Breast Cancer Employing Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations. Rampogu, Shailima; Parameswaran, Saravanan; Lemuel, Mary Rampogu; Lee, Keun Woo Jan 1, 2018 6695
Toxicity, Phytochemical Composition, and Enzyme Inhibitory Activities of Some Indigenous Weed Plant Extracts in Fruit Fly, Drosophila melanogaster. Riaz, Bushra; Zahoor, Muhammad Kashif; Zahoor, Muhammad Asif; Majeed, Humara Naz; Javed, Irum; Ahmad Jan 1, 2018 8666
Absorption of Codonopsis pilosula Saponins by Coexisting Polysaccharides Alleviates Gut Microbial Dysbiosis with Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Model Mice. Jing, Yaping; Li, Anping; Liu, Zhirong; Yang, Pingrong; Wei, Junshu; Chen, Xinjun; Zhao, Tang; Bai, Jan 1, 2018 11127
ANTIMICROBIAL EFFECT OF DIFFERENT ETHANOLIC EXTRACTS OF PROPOLIS AGAINST METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS SPP ISOLATES. Dec 31, 2017 4104
Evaluation of mango saponin in broilers: effects on growth performance, carcass characteristics, meat quality and plasma biochemical indices. Zhang, Y. N.; Wang, J.; Qi, B.; Wu, S. G.; Chen, H. R.; Luo, H. Y.; Yin, D. J.; Lu, F. J.; Zhang, H. Report Aug 1, 2017 5583
Ethnopharmacological Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Properties of Croton macrostachyus Hochst. Ex Delile: A Comprehensive Review. Maroyi, Alfred Report Jan 1, 2017 11644
Helicteric Acid, Oleanic Acid, and Betulinic Acid, Three Triterpenes from Helicteres angustifolia L., Inhibit Proliferation and Induce Apoptosis in HT-29 Colorectal Cancer Cells via Suppressing NF-[kappa]B and STAT3 Signaling. Su, Dan; Gao, Yu-qiao; Dai, Wei-bo; Hu, Ying; Wu, Yan-fen; Mei, Quan-xi Report Jan 1, 2017 4644
Elephantorrhiza elephantina: Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacology of an Important Medicinal Plant Species in Southern Africa. Maroyi, Alfred Jan 1, 2017 10654
Simultaneous Determination of 5 Flavonoids and 7 Saponins for Quality Control of Traditional Chinese Medicine Preparation Xinnaoshutong Capsule Using HPLC-VWD-ELSD. Li, Jin; Bai, Yang; Zhang, Peng; He, Jun; Cao, Jun; An, Mingrui; Hu, Li-min; Gao, Xiu-mei; Chang, Ya Report Jan 1, 2017 5722
Therapeutic Role of Functional Components in Alliums for Preventive Chronic Disease in Human Being. Zeng, Yawen; Li, Yuping; Yang, Jiazhen; Pu, Xiaoying; Du, Juan; Yang, Xiaomeng; Yang, Tao; Yang, Shu Jan 1, 2017 10632
The Role of Biologically Active Ingredients from Natural Drug Treatments for Arrhythmias in Different Mechanisms. Li, Jie; Hu, Dan; Song, Xiaoli; Han, Tao; Gao, Yonghong; Xing, Yanwei Report Jan 1, 2017 7622
Glycyrrhizin Protects Rats from Sepsis by Blocking HMGB1 Signaling. Zhao, Feng; Fang, Yong; Deng, Shuixiang; Li, Xiantao; Zhou, Yun; Gong, Ye; Zhu, Hechen; Wang, Wei Jan 1, 2017 4617
Protodioscin ameliorates fructose-induced renal injury via inhibition of the mitogen activated protein kinase pathway. Shen, Jinyang; Yang, Xiaolin; Meng, Zhaoqing; Guo, Changrun Report Nov 15, 2016 6106
The cytotoxicity of dacarbazine potentiated by sea cucumber saponin in resistant B16F10 melanoma cells through apoptosis induction. Baharara, Javad; Amini, Elaheh; Nikdel, Najme; Salek-Abdollahi, Farzaneh Report Jul 1, 2016 4363
Dietary Phytochemicals: Natural Swords Combating Inflammation and Oxidation-Mediated Degenerative Diseases. Islam, Asiful; Alam, Fahmida; Solayman; Khalil, Ibrahim; Kamal, Mohammad Amjad; Gan, Siew Hua Jan 1, 2016 17876
Cytotoxic and anti-colorectal tumor effects of sulfated saponins from sea cucumber Holothuria moebii. Yu, Siran; Ye, Xuewei; Chen, Lu; Xie, Xin; Zhou, Qian; Lian, Xiao-Yuan; Zhang, Zhizhen Report Nov 15, 2015 5241
Panax notoginseng saponins suppress radiation-induced osteoporosis by regulating bone formation and resorption. Wenxi, Du; Shufang, Duan; Xiaoling, Yu; Liming, Yin Report Aug 15, 2015 5043
Effects of holothuroid ichtyotoxic saponins on the gills of free-living fishes and symbiotic pearlfishes. Eeckhaut, Igor; Caulier, Guillaume; Brasseur, Lola; Flammang, Patrick; Gerbaux, Pascal; Parmentier, Report Jun 1, 2015 6771
Raddeanin A, a triterpenoid saponin isolated from Anemone raddeana, suppresses the angiogenesis and growth of human colorectal tumor by inhibiting VEGFR2 signaling. Guan, Ying-Yun; Liu, Hai-Jun; Luan, Xin; Xu, Jian-Rong; Lu, Qin; Liu, Ya-Rong; Gao, Yun-Ge; Zhao, Me Report Jan 15, 2015 4933
Meta-analysis on methane mitigating properties of saponin-rich sources in the rumen: influence of addition levels and plant sources. Jayanegara, Anuraga; Wina, Elizabeth; Takahashi, Junichi Report Oct 1, 2014 7141
Pentacyclic triterpenes in birch bark extract inhibit early step of herpes simplex virus type 1 replication. Navid, M. Heidary; Laszczyk-Lauer, M.N.; Reichling, J.; Schnitzler, P. Report Sep 25, 2014 5284
Larvicidal and phytochemical properties of Callistemon rigidus R. Br. (Myrtaceae) leaf solvent extracts against three vector mosquitoes. Pierre, Danga Yinyang Simon; Okechukwu, Esimone Charles; Nchiwan, Nukenine Elias Report Sep 1, 2014 4897
Diosgenin inhibits the migration of human breast cancer MDA-MB-231 cells by suppressing Vav2 activity. He, Zhongmei; Chen, Hongyan; Li, Guofeng; Zhu, Hongyan; Gao, Yugang; Zhang, Lianxue; Sun, Jiaming Report May 15, 2014 3990
Saponins from Aralia taibaiensis attenuate D-galactose-induced aging in rats by activating FOXO3a and Nrf2 pathways. Li, Ying-Na; Guo, Yu; Xi, Miao-Miao; Yang, Pei; Zhou, Xue-Ying; Yin, Shuang; Hai, Chun-Xu; Li, Jin-G Report Jan 1, 2014 6493
Panaxatriol saponins attenuated oxygen-glucose deprivation injury in PC12 cells via activation of PI3K/Akt and Nrf2 signaling pathway. Huang, Yongliang; Yu, Jie; Wan, Fang; Zhang, Wenwu; Yang, Huarong; Wang, Li; Qi, Hongyi; Wu, Chunjie Report Jan 1, 2014 5204
Triterpenoid saponins isolated from platycodon grandiflorum inhibit hepatitis c virus replication. Kim, Jong-Woo; Park, Sang Jin; Lim, Jong Hwan; Yang, Jae Won; Shin, Jung Cheul; Lee, Sang Wook; Suh, Clinical report Jan 1, 2014 6642
21-O-angeloyltheasapogenol E3, a novel triterpenoid saponin from the seeds of tea plants, inhibits macrophage-mediated inflammatory responses in a NF-[kappa]B-dependent manner. Yang, Woo Seok; Ko, Jaeyoung; Kim, Eunji; Kim, Ji Hye; Park, Jae Gwang; Sung, Nak Yoon; Kim, Han Gyu Report Jan 1, 2014 5151
Saikosaponin a of bupleurum chinense (Chaihu) elevates bone morphogenetic protein 4 (BMP-4) during hepatic stellate cell activation. Wang, Xiaotong; Wang, Qingguo; Burczynski, Frank J.; Kong, Weisi; Gong, Yuewen Report Nov 15, 2013 4579
Steroidal saponin of Trillium tschonoskii. Reverses multidrug resistance of hepatocellular carcinoma. Wang, Hui; Zhai, Zhenbo; Li, Nanlin; Jin, Haifeng; Chen, Jianghao; Yuan, Shifang; Wang, Ling; Zhang, Report Aug 15, 2013 4479
Antipyretic and antinociceptive properties of the aqueous extract and saponin from an edible vegetable: Vernonia Amygdalina leaf. Adiukwu, P.C.; Kayanja, F.I.B.; Nambatya, G.K.; Rugera, S.; Ezeonwumelu, J.O.C.; Tanayen, J.K.; Muro Report Apr 1, 2013 5725
Assessment of antioxidant and cytotoxicity activities of saponin and crude extracts of Chlorophytum borivilianum. Ashraf, Mehdi Farshad; Aziz, Maheran Abd; Stanslas, Johnson; Ismail, Ismanizan; Kadir, Mihdzar Abdul Report Jan 1, 2013 5156
The antiviral activity of Gynostemma pentaphyllum against yellow fever virus. Okoye, E.L.; Ezeifeka, G.O.; Esimone, C.O. Report Dec 1, 2012 4651
Ginsenoside: novel agent for breast cancer? Dec 1, 2012 549
Cimicifuga racemosa and its triterpene-saponins prevent the Metabolic Syndrome and deterioration of cartilage in the knee joint of ovariectomized rats by similar mechanisms. Seidlova-Wuttke, Dana; Eder, Nicole; Stahnke, Vera; Kammann, Markus; Stecher, Gunter; Haunschild, Ju Report Jun 15, 2012 5185
Larvicidal and repellent properties of adansonia digitata against medically important human malarial vector mosquito Anopheles stephensi (Diptera: culicidae). Krishnappa, K.; Elumalai, K.; Dhanasekaran, S.; Gokulakrishnan, J. Report Jun 1, 2012 3412
Participation of cholinergic pathways in [alpha]-hederin-induced contraction of rat isolated stomach strips. Mendel, M.; Chlopecka, M.; Dziekan, N.; Karlik, W.; Wiechetek, M. Report May 15, 2012 3896
Control of reproduction in Oreochromis niloticus (L) using crude extract of Azadirachta Indica saponin. Obaro, I.O.; Nzeh, C.G.; Oguntoye, S.O. Report Apr 1, 2012 2424
Proteomic analysis of the molecular response of Raji cells to maslinic acid treatment. Yap, W.H.; Khoo, K.S.; Limb, S.H.; Yeo, C.C.; Lim, Y.M. Report Feb 15, 2012 6424
Synergistic interactions of saponins and monoterpenes in HeLa cells, Cos7 cells and in erythrocytes. Herrmann, Florian; Wink, Michael Report Oct 15, 2011 4669
Rumen microbial population in the in vitro fermentation of different ratios of forage and concentrate in the presence of whole lerak (Sapindus rarak) fruit extract. Suharti, Sri; Astuti, Dewi Apri; Wina, Elizabeth; Toharmat, Toto Report Aug 1, 2011 4326
The antidepressant effects and mechanism of action of total saponins from the caudexes and leaves of Panax notoginseng in animal models of depression. Xiang, Hui; Liu, Yingxue; Zhang, Baibing; Huang, Junhao; Li, Yi; Yang, Bing; Huang, Zhangxin; Xiang, Report Jun 15, 2011 7377
Inhibition of airway MUC5AC mucin production and gene expression induced by epidermal growth factor or phorbol ester by glycyrrhizin and carbenoxolone. Lee, Hyun Jae; Lee, Su Yel; Bae, Heung Seog; Kim, Jang-Hyun; Chang, Gyu Tae; Seoka, Jeong Ho; Lee, C Report Jun 15, 2011 3078
Observational study on the tolerability and safety of film-coated tablets containing ivy extract (Prospan[R] Cough Tablets) in the treatment of colds accompanied by coughing. Stauss-Grabo, M.; Atiye, S.; Warnke, A.; Wedemeyer, R.S.; Donath, F.; Blume, H.H. Report Apr 15, 2011 2773
Radix/Rhizoma Notoginseng extract (sanchitongtshu) for ischemic stroke: a randomized controlled study. He, Li; Chen, Xiaoyan; Zhou, Muke; Zhang, Dongping; Yang, Jie; Yang, Mi; Zhou, Dong Report Apr 15, 2011 4457
Preparative chromatography of flavonoids and saponins in Gynostemma pentaphyllum and their antiproliferation effect on hepatoma cell. Tsai, Y.C.; Lin, C.L.; Chen, B.H. Report Dec 15, 2010 7972
Anthelmintic activity of steroidal saponins from Paris polyphylla. Wang, G.-X.; Han, J.; Zhao, L.-W.; Jiang, D.-X.; Liu, Y.-T.; Liu, X.-L. Report Dec 1, 2010 3929
Protective effects of icariin on brain dysfunction induced by lipopolysaccharide in rats. Guo, J.; Li, F.; Wu, Q.; Gong, Q.; Lu, Y.; Shi, J. Report Oct 1, 2010 3055
Effect of purified saponin mixture from Astragalus corniculatus on enzyme- and non-enzyme-induced lipid peroxidation in liver microsomes from spontaneously hypertensive rats and normotensive rats. Simeonova, R.L.; Vitcheva, V.B.; Kondeva-Burdina, M.S.; Krasteva, I.N.; Nikolov, S.D.; Mitcheva, M.K Report Apr 1, 2010 4067
Effect of total saponins of "panax notoginseng root" on aortic intimal hyperplasia and the expressions of cell cycle protein and extracellular matrix in rats. Wu, Lu; Zhang, Wei; Tang, Ying-Hong; Li, Hua; Chen, Bei-Yang; Zhang, Guo-Min; Deng, Chang-Qing Clinical report Mar 1, 2010 5863
Anti-angiogenic activity of julibroside [J.sub.8], a natural product isolated from Albizia julibrissin. Hua, Hui; Feng, Lei; Zhang, Xiao-ping; Zhang, Lian-fen; Jin, Jian Report Aug 1, 2009 4239
Antimicrobial activity of the butanolic and methanolic extracts of Ampelodesma mauritanica. Toudert, N.; Djilani, S.E.; Djilani, A.; Dicko, A.; Soulimani, R. Report Jan 1, 2009 1065
Immunorestoration and augmentation of mitogen lymphocyte response in Graffi tumor bearing hamsters by purified saponin mixture from Astragalus corniculatus. Toshkova, R.A.; Krasteva, I.N.; Nikolov, S.D. Report Oct 1, 2008 3576
Hepatoprotective effect of Bacoside-A, a major constituent of Bacopa monniera Linn. Sumathi, T.; Nongbri, A. Report Oct 1, 2008 3305
Anti-inflammatory activities of triterpenoid saponins from Polygala japonica. Wang, H.; Gao, J.; Kou, J.; Zhu, D.; Yu, B. May 1, 2008 3877
Anti-hepatitis B virus activities of triterpenoid saponin compound from Potentilla anserine L. Zhao, Y -L.; Cai, G.-M.; Hong, X; Shan, L -M; Xiao, X -H Report Apr 1, 2008 4025
Still more benefits from soy. Berhow, Mark A. Brief article Sep 1, 2007 162
Acute anti-inflammatory activity of four saponins isolated from ivy: alpha-hederin, hederasaponin-C, hederacolchiside-E and hederacolchiside-F in carrageenan-induced rat paw edema. Gepdiremen, A.; Mshvildadze, V.; Suleyman, H.; Elias, R. Jun 1, 2005 2962
The need for establishing identities of 'bacoside A and B', the putative major bioactive saponins of Indian medicinal plant Bacopa monnieri. Deepak, M.; Amit, A. Feb 1, 2004 2247
Unproved Saponins in Cholesterol Blocker. Feb 1, 2000 408
Vegemania: scientists tout the health benefits of saponins. Lipkin, Richard Cover Story Dec 9, 1995 1791

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters