Printer Friendly

Browse Traditional Chinese medicine topic

Health aspects subtopic

Articles

1-118 out of 118 article(s)
Title Author Type Date Words
Narrative Review: Autonomic Response Testing as a Whole Person System of Health Care. LaRiccia, Patrick J.; Brobyn, Tracy L.; Curzon, Jonathan; McClure, Mark; Chung, Myung Kyu Nov 1, 2019 3914
Beneficial Effects of Qingzixiaoban Granule on Henoch-Schonlein Purpura Nephritis Mice through Inhibiting Immune Complex Deposition and Th2 Immunodeviation. Yang, Hui; Guan, Jing; Ma, Pei; Fan, Yannan; Bai, Jinye; Li, Shuyi; Yuan, Jiqiao; Jin, Yecheng; Lin, Oct 1, 2019 6059
Effect of Xueniao Capsule on Escherichia coli-Induced Acute Pyelonephritis Rats by [sup.1]H NMR-Based Metabolomic Approach. Hao, Xuliang; He, Pan; Ni, Yan; Yao, Jing; Yang, Yankun; Liu, Cong; Chen, Lei Sep 1, 2019 6625
The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicine on Diabetic Kidney Disease. Lu, Zhenzhen; Zhong, Yifei; Liu, Wangyi; Xiang, Ling; Deng, Yueyi Sep 1, 2019 10978
Targeting Reactive Oxygen Species in Cancer via Chinese Herbal Medicine. Qian, Qiaohong; Chen, Wanqing; Cao, Yajuan; Cao, Qi; Cui, Yajing; Li, Yan; Wu, Jianchun Sep 1, 2019 17549
Gut Flora: Novel Therapeutic Target of Chinese Medicine for the Treatment of Cardiovascular Diseases. Ou, Yangwen; Zhang, Cuiping; Yao, Miaoen; Wang, Lei Sep 1, 2019 4660
Network Pharmacology Analysis of Traditional Chinese Medicine Formula Xiao Ke Yin Shui Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Zhou, Jiewen; Wang, Qiuyan; Xiang, Zhinan; Tong, Qilin; Pan, Jun; Wan, Luosheng; Chen, Jiachun Sep 1, 2019 6416
Jiedu Granule Combined with Transcatheter Arterial Chemoembolization and Gamma Knife Radiosurgery in Treating Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus. Wang, Jianchu; Luo, Jinhong; Yin, Xiaolan; Huang, Wei; Cao, Huangming; Wang, Guilin; Wang, Jincheng; Jul 1, 2019 5095
Evaluation and Identification of the Neuroprotective Compounds of Xiaoxuming Decoction by Machine Learning: A Novel Mode to Explore the Combination Rules in Traditional Chinese Medicine Prescription. Yang, Shilun; Shen, Yanjia; Lu, Wendan; Yang, Yinglin; Wang, Haigang; Li, Li; Wu, Chunfu; Du, Guanhu Jul 1, 2019 6971
Protective Effects of Ursolic Acid in the Kidneys of Diabetic Rats/Diyabetik Sicanlarin Bobreklerinde Ursolik Asidin Koruyucu Etkileri. Bacanli, Merve; Aydin, Sevtap; Anlar, Hatice Gul; Cal, Tugbagul; Undeger Bucurgat, Ulku; Ari, Nuray; Aug 1, 2018 3743
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Mechanisms of Herbal Formula Ban-Xia-Xie-Xin-Tang. Yang, Ming; Chen, Jialei; Xu, Liwen; Shi, Xiufeng; Zhou, Xin; An, Rui; Wang, Xinhong Jan 1, 2018 12075
Jiedu Sangen Decoction Inhibits Migration and Invasion of Colon Cancer SW480 Cells via Suppressing Epithelial Mesenchymal Transition. Zhang, Kai; Peng, Tao; Yan, Qingying; Sun, Leitao; Miao, Haojun; Yuan, Li; Hong, Yuxin; Zhou, Mengme Jan 1, 2018 4740
A Meta-Analysis of the Clinical Efficacy of TCM Decoctions Made from Formulas in the Liuwei Dihuang Wan Categorized Formulas in Treating Diabetic Nephropathy Proteinuria. Gao, Xue; Shang, Jianwei; Liu, Hongfang; Yu, Borui Jan 1, 2018 7739
Corrigendum to "The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Correction notice Jan 1, 2018 342
Observational Study of the Association between TCM Zheng and Types of Coronary Artery Stenosis: Protocol of a Multicenter Case Series Study. Liu, Chao; Chen, Guang; Liu, Dan; Nie, Shaoping; Wang, Xiao; Huang, Xinsheng; Li, Haitao; Li, Yi; Lu Report Jan 1, 2018 4126
Systems Pharmacology Dissection of Traditional Chinese Medicine Wen-Dan Decoction for Treatment of Cardiovascular Diseases. Lan, Tao-Hua; Zhang, Lu-Lu; Wang, Yong-Hua; Wu, Huan-Lin; Xu, Dan-Ping Jan 1, 2018 5340
The Traditional Chinese Medicine Kangai Injection as an Adjuvant Method in Combination with Chemotherapy for the Treatment of Breast Cancer in Chinese Patients: A Meta-Analysis. Xue, Jing-Xian; Zhu, Zhi-Yuan; Bian, Wei-He; Yao, Chang Jan 1, 2018 9309
A New Strategy to Uncover the Anticancer Mechanism of Chinese Compound Formula by Integrating Systems Pharmacology and Bioinformatics. Dai, Yifei; Sun, Liang; Qiang, Weijie Jan 1, 2018 6893
Efficacy of a Chinese Herbal Medicine Compound Zhangpi Ointment against Hydroxyurea-Induced Leg Ulcers: A Prospective, Randomized, Open-Label, Controlled Clinical Trial. Pang, Yu-yang; Li, Yan; Kui, Gang; Tang, Yong; Liao, Ming-juan; Wang, Yong-ling; Cao, Zhen-dong; Zhu Jan 1, 2018 4576
Comparison between the Effects of Oral and Intramuscular Administration of Shin'iseihaito (Xinyiqingfeitang) in a Streptococcus pyogenes-Induced Murine Sinusitis Model. Minami, Masaaki; Konishi, Toru; Takase, Hiroshi; Makino, Toshiaki Jan 1, 2018 4151
Correlation between Traditional Chinese Medicine Symptom Patterns and the Renal Function, Immunologic Function Index, and Blood Coagulation Index in Patients with Henoch-Schonlein Purpura Nephritis. Dang, Wanyu; Yan, Huimin; Wu, Xiaoming; Zhen, Xiaofang; Hou, Linyi Jan 1, 2018 5196
Systematic Investigation of Scutellariae Barbatae Herba for Treating Hepatocellular Carcinoma Based on Network Pharmacology. Gong, Benjiao; Kao, Yanlei; Zhang, Chenglin; Sun, Fudong; Zhao, Huishan Jan 1, 2018 4718
Astragalus membranaceus and Salvia miltiorrhiza Ameliorate Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Rats by Regulating the Toll-Like Receptor 4/Nuclear Factor-Kappa B Signaling Pathway. Qin, Li; Tan, Hong-Ling; Wang, Yu-Guo; Xu, Cheng-Yong; Feng, Jian; Li, Min; Dou, Yong-Qi Jan 1, 2018 5971
Renoprotective Effect of Yiqi Yangyin Huayu Tongluo Formula against Diabetic Nephropathy in Diabetic Rats. Wang, Feng-li; Wang, Yue-hua; Han, Lin; An, Hai-yan; Zhang, Jiang-hua; Zhang, Xue-yun; Chen, Zhi-qia Jan 1, 2018 5983
Anti-Angiogenic Alternative and Complementary Medicines for the Treatment of Endometriosis: A Review of Potential Molecular Mechanisms. Zheng, Weilin; Cao, Lixing; Xu, Zheng; Ma, Yuanyuan; Liang, Xuefang Report Jan 1, 2018 18431
A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial to Evaluate Prophylactic Effect of Traditional Chinese Medicine Supplementing Qi and Hemostasis Formula on Gastrointestinal Bleeding after Percutaneous Coronary Intervention in Patients at High Risks. Zhang, Chenhao; Huang, Chaolian; Kong, Xiaolin; Liu, Guannan; Li, Ning; Liu, Jie; Zhang, Zongyao; Ya Jan 1, 2018 9391
The Anti-Inflammatory Effects of a Yin Zhi Huang Soup in an Experimental Autoimmune Prostatitis Rat Model. Deng, Longsheng; Zhang, Xikui; Zhu, Weikun; Lu, Taikun; Chen, Jinchun; Zou, Qiang; Zheng, Qizhong; C Jan 1, 2018 5380
Cinobufacini Injection Improves the Efficacy of Chemotherapy on Advanced Stage Gastric Cancer: A Systemic Review and Meta-Analysis. Zhang, Xing; Yuan, Yuan; Xi, Yupeng; Xu, Xinyao; Guo, Qiujun; Zheng, Honggang; Hua, Baojin Clinical report Jan 1, 2018 6696
The Therapeutic Effect of the Chinese Herbal Medicine, Rehmanniae Radix Preparata, in Attention Deficit Hyperactivity Disorder via Reversal of Structural Abnormalities in the Cortex. Yuan, Haixia; Yang, Meng; Han, Xinmin; Ni, Xinqiang Jan 1, 2018 7150
Zhuang Gu Guan Jie Wan: Reasonable Application Can Alleviate the Liver Injury for Osteoarthritis Treatment. Liu, Bin; Fan, Danping; Sun, Wen; Zheng, Kang; Pang, Guoming; He, Xiaojuan; Xiao, Cheng; Lu, Cheng Jan 1, 2018 5694
Major Depression in Chinese Medicine Outpatients with Stagnation Syndrome: Prevalence and the Impairments in Well-Being. Ng, Siu-Man; Leng, Ling-Li Jan 1, 2018 6833
Extraction of Amana edulis Induces Liver Cancer Apoptosis. Fan, Yueyang; Hou, Xiaowei; Guo, Pengpeng; Lv, Xiuhua; Zhao, Lingling; Wang, Huilan; Zhou, Lu; Feng, Jan 1, 2018 4460
Traditional Chinese Medicine in Neuroprotection after Brain Insults with Special Reference to Radioprotection. Peng, Xiao Chun; Huang, Jiang Rong; Wang, Si Wei; Liu, Lian; Liu, Zhen Zhen; Sethi, Gautam; Ren, Bo Jan 1, 2018 9710
Traditional Chinese Medicine Syndrome Patterns and Their Association with Hepatitis B Surface Antigen Levels during the Natural History of Chronic Hepatitis B Virus Infection. Xie, He-Ping; Liu, Zhi-Ping; Zhang, Jiong-Shan; Dai, Min; Xiao, Ge-Min; Wu, Wei-Kang; Yang, Hong-Zhi Jan 1, 2018 6089
Efficacy of Traditional Chinese Medicine Regimen Jian Pi Qu Shi Formula for Refractory Patients with Idiopathic Membranous Nephropathy: A Retrospective Case-Series Study. Shi, Bin; Zhang, Rong-rong; Liang, Ying; Wang, Xin-hui; Lang, Rui; Yu, Ren-huan Jan 1, 2018 6220
Zuo Jin Wan Reverses DDP Resistance in Gastric Cancer through ROCK/PTEN/PI3K Signaling Pathway. Sun, Meng-Yao; Sun, Jian; Tao, Jie; Yuan, Yu-Xia; Ni, Zhen-Hua; Tang, Qing-Feng Jan 1, 2018 5919
The Therapeutic Effects of a Traditional Chinese Medicine Formula Wuzi Yanzong Pill for the Treatment of Oligoasthenozoospermia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Zhao, Ming Peng; Shi, Xiao; Kong, Grace Wing Shan; Wang, Chi Chiu; Wu, Justin Che Yuen; Lin, Zhi Xiu Jan 1, 2018 7051
Holistic Regulation of Angiogenesis with Chinese Herbal Medicines as a New Option for Coronary Artery Disease. Yuan, Rong; Shi, Wei-Li; Xin, Qi-Qi; Chen, Ke-Ji; Cong, Wei-Hong Jan 1, 2018 5852
Beneficial Effects Exerted by Paeonol in the Management of Atherosclerosis. Lu, Li; Qin, Yating; Chen, Chen; Guo, Xiaomei Jan 1, 2018 8137
Acupuncture and TCM. Report Dec 22, 2017 778
Acupuncture for pain. Legge, David Report Sep 22, 2017 1067
Traditional Chinese Medicine Protects against Cytokine Production as the Potential Immunosuppressive Agents in Atherosclerosis. Ren, Yan; Qiao, Wei; Fu, Dongliang; Han, Zhiwei; Liu, Wei; Ye, Weijie; Liu, Zunjing Jan 1, 2017 6542
Mechanistic Insight and Management of Diabetic Nephropathy: Recent Progress and Future Perspective. Xue, Rui; Gui, Dingkun; Zheng, Liyang; Zhai, Ruonan; Wang, Feng; Wang, Niansong Disease/Disorder overview Jan 1, 2017 6060
Effectiveness and Safety of the Combination of the Traditional Chinese Medicine Prescription Jade Screen and Desloratadine in the Treatment of Chronic Urticaria: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Yuan, Shao-fei; Guan, Jing-zhi; Hao, Yong; Chai, Jian-yuan; Gao, Feng-li; Shi, Su-qin; Wang, Jian-xi Report Jan 1, 2017 7333
Effects of Angelica dahurica and Rheum officinale Extracts on Excisional Wound Healing in Rats. Yang, Wan-Ting; Ke, Chun-Yen; Wu, Wen-Tien; Harn, Horng-Jyh; Tseng, Yi- Hsiung; Lee, Ru-Ping Report Jan 1, 2017 4892
A Network Pharmacology Approach to Explore the Pharmacological Mechanism of Xiaoyao Powder on Anovulatory Infertility. Liu, Huiping; Zeng, Liuting; Yang, Kailin; Zhang, Guomin Jan 1, 2017 7771
Traditional Chinese Medicine ShenZhuGuanXin Granules Mitigate Cardiac Dysfunction and Promote Myocardium Angiogenesis in Myocardial Infarction Rats by Upregulating PECAM-1/CD31 and VEGF Expression. Xu, Dan-Ping; De-ZhiZou; Qiu, Hui-Liang; Wu, Huan-Lin Report Jan 1, 2017 5404
Ping-Chong-Jiang-Ni Formula Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation of Human Ectopic Endometrial Stromal Cells in Endometriosis via the Activation of JNK Signaling Pathway. Liang, Rui-Ning; Li, Pei-Shuang; Zou, Yang; Liu, Yu-Ling; Jiang, Zhen; Liu, Zhen; Fan, Pei; Xu, Ling Jan 1, 2017 5385
Exploratory Factor Analysis for Validating Traditional Chinese Syndrome Patterns of Chronic Atrophic Gastritis. Zhang, Yin; Zhou, Ajian; Liu, Yue; Zhao, Ying; Zhang, Li; Sun, Leilei; Du, Shiyu; Yang, Qiang; Song, Jan 1, 2017 8155
A Study of Traditional Chinese Medicine Body Constitution Associated with Overweight, Obesity, and Underweight. Li, Mihui; Mo, Shuming; Lv, Yubao; Tang, Zihui; Dong, Jingcheng Report Jan 1, 2017 5156
The Significant Pathways and Genes Underlying the Colon Cancer Treatment by the Traditional Chinese Medicine PHY906. Su, Ziyuan; Zhou, Changyu; Qin, Shaoyou; Jia, Erna; Wu, Zhenting Jan 1, 2017 3541
Bioactivity-Guided Fractionation of the Traditional Chinese Medicine Resina Draconis Reveals Loureirin B as a PAI-1 Inhibitor. Jiang, Yu; Zhang, Guangping; Yan, Dong; Yang, Hong; Ye, Zuguang; Ma, Tonghui Jan 1, 2017 5083
Effectiveness of Chinese Herbal Medicine Combined with Antibiotics for Extensively Drug-Resistant Enterobacteria and Nonfermentative Bacteria Infection: Real-Life Experience in a Retrospective Cohort. Cai, Yangping; Zhang, Qing; Fu, Yuefeng; Li, Li; Zhao, Ning; Lu, Aiping; Liu, Qingquan; Jiang, Miao Report Jan 1, 2017 6368
Identification of Potent Chloride Intracellular Channel Protein 1 Inhibitors from Traditional Chinese Medicine through Structure-Based Virtual Screening and Molecular Dynamics Analysis. Wang, Wei; Wan, Minghui; Liao, Dongjiang; Peng, Guilin; Xu, Xin; Yin, Weiqiang; Guo, Guixin; Jiang, Report Jan 1, 2017 5235
Tang-Luo-Ning Improves Mitochondrial Antioxidase Activity in Dorsal Root Ganglia of Diabetic Rats: A Proteomics Study. Zhang, Taojing; Gao, Yanbin; Gong, Yanbin; Zhou, Hui; Xie, Peifeng; Guan, Song; Yi, Wenming Report Jan 1, 2017 5221
Farrerol inhibited angiogenesis through Akt/mTOR, Erk and Jak2/Stat3 signal pathway. Dai, Fujun; Gao, Lei; Zhao, Yuan; Wang, Chaojie; Xie, Songqiang Report Jun 15, 2016 5156
When Alzheimer's isn't Alzheimer's--and how to treat it. Report Feb 1, 2016 2214
Is your liver causing your dry eyes? Report Feb 1, 2016 790
The road to longevity: in an increasingly health-conscious China, tourists are flocking to a small village in the south fabled for aged residents and life-giving natural properties. Bird, Thomas Jan 1, 2016 2045
Effects of praeruptorin C on blood pressure and expression of phospholamban in spontaneously hypertensive rats. Wenjie, Wang; Houqing, Lu; Liming, Sun; Ping, Zhong; Gengyun, Sun Report Feb 15, 2014 3002
The efficacy of Jing Wan Hong ointment for nerve injury diabetic foot ulcer and its mechanisms. Jin, Shumei; Zhang, Mixia; Gao, Yan; Zhang, Xuebin; Cui, Guangzhi; Zhang, Yanjun Report Jan 1, 2014 4236
Evaluation of hypoglycemic efficacy of Tangningtongluo formula, a traditional Chinese Miao medicine, in two rodent animal models. Cheng, Long; Meng, Xiang-bao; Lu, Shan; Wang, Ting-ting; Liu, Yue; Sun, Gui-bo; Sun, Xiao-bo Jan 1, 2014 4429
Chinese herbal medicine on dyslipidemia: progress and perspective. Guo, Ming; Liu, Yue; Gao, Zhu-Ye; Shi, Da-zhuo Report Jan 1, 2014 8427
Investigation of the chemical changes from crude and processed Paeoniae Radix Alba-Atractylodis Macrocephalae Rhizoma herbal pair extracts by using Q exactive high-performance benchtop quadrupole-orbitrap LC-MS/MS. Cao, Gang; Li, Qinglin; Cai, Hao; Tu, Sicong; Cai, Baochang Report Jan 1, 2014 6998
Traditional Chinese medicine Shuang Shen Ning Xin attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury by preserving of mitochondrial function. Li, Xueli; Liu, Jianxun; Lin, Li; Guo, Yujie; Lin, Chengren; Zhang, Cuixiang; Yang, Bin Clinical report Jan 1, 2014 5423
Changes of peripheral blood lymphocyte subtypes in patients with end stage cancer administered localized radiotherapy and Bojungikki-Tang. Lee, A.-Jin; Lee, Ho Jun; Kim, Jong-Dae; Jung, Hyun-Jung; Bae, Sung Hwa; Ryoo, Hun Mo; Kim, Sang-Gyu Report Jan 1, 2014 3578
Review on prescription compatibility of Shaoyao Gancao Decoction and reflection on pharmacokinetic compatibility mechanism of traditional Chinese medicine prescription based on in vivo drug interaction of main efficacious components. Bi, Xiaolin; Gong, Meirong; Di, Liuqing Report Jan 1, 2014 5852
Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of Xingnaojing treatment for stroke. Weijun, Peng; Yang, Jingjing; Wang, Yang; Wang, Weihao; Xu, Jianxia; Wang, Lexing; Xing, Zhihua Report Jan 1, 2014 6448
Targeting FASN in breast cancer and the discovery of promising inhibitors from natural products derived from traditional Chinese medicine. Cheng, Chien-shan; Wang, Zhiyu; Chen, Jianping Clinical report Jan 1, 2014 11947
Lead screening for HIV of C-C chemokine receptor type 5 receptor inhibited by traditional Chinese medicine. Hung, Tzu-Chieh; Chen, Kuen-Bao; Huang, Hung-Jin; Chen, Calvin Yu-Chian Report Jan 1, 2014 4944
Danggui-Shaoyao-San improves learning and memory in female SAMP8 via modulation of estradiol. Huang, Yan; Hu, Zeng-yao; Yuan, Hui; Shu, Lei; Liu, Gang; Qiao, Shan-yi; Sun, Lei; Zhou, Wen-xia; Zh Report Jan 1, 2014 5792
Large dosage of Chishao in formulae for cholestatic hepatitis: a systematic review and meta-analysis. Ma, Xiao; Wang, Ji; He, Xuan; Zhao, Yanling; Wang, Jiabo; Zhang, Ping; Zhu, Yun; Zhong, Lin; Zheng, Clinical report Jan 1, 2014 7171
In Silico Investigation of Cytochrome P450 2C9 in relation to aging using traditional Chinese Medicine. Hung, Tzu-Chieh; Kuo, Chia-Chen; Chen, Calvin Yu-Chian Clinical report Jan 1, 2014 4923
Potential protein phosphatase 2A agents from traditional Chinese medicine against cancer. Chen, Kuan-Chung; Chen, Hsin-Yi; Chen, Calvin Yu-Chian Clinical report Jan 1, 2014 3432
Neuroprotective effects of Jitai tablet, a traditional Chinese medicine, on the MPTP-induced acute model of Parkinson's disease: involvement of the dopamine system. Liu, Jia; Gao, Jinlong; Tu, Shaoang; Xu, Shasha; Liu, Ying; Shang, Weihu; Gu, Chenxin; Huang, Yiyun; Clinical report Jan 1, 2014 4701
Chinese traditional medicine may hold an answer to the obesity problem? Feb 28, 2013 298
Effect of oxymatrine, the active component from Radix Sophorae flavescentis (Kushen), on ventricular remodeling in spontaneously hypertensive rats. Huang, Xiao Yan; Chen, Chang Xun Report Feb 15, 2013 6812
Anti-diabetic activities of Gegen Qinlian Decoction in high-fat diet combined with streptozotocin-induced diabetic rats and in 3T3-L1 adipocytes. Zhang, Chang-Hua; Xu, Guo-Liang; Liu, Yu-Hui; Rao, Yi; Yu, Ri-Yue; Zhang, Zhong-Wei; Wang, Yue-Sheng Report Feb 15, 2013 7216
Neuroprotective effects of oxymatrine against excitotoxicity partially through down-regulation of NR2B-containing NMDA receptors. Zhang, Kun; Li, Yu-jiao; Yang, Qi; Gerile, Oudeng; Yang, Le; Li, Xu-bo; Guo, Yan-yan; Zhang, Nan; Fe Report Feb 15, 2013 5019
Ask the doctor. Ferrell, Bruce A. Feb 1, 2013 714
Observation of infiltration and activation of dendritic cells in primary foci of prostate cancer using fuzhengyiliufa integrative treatments. Pan, Ming-wo; Ye, Ning; Chen, Zhi-qiang; Gu, Chi-ming; Lim, Chi Eung Danforn Report Sep 1, 2012 1687
Phyto-characteristics, Cultivation and Medicinal Prospects of Chinese Jiaotou (Allium chinense). Bah, Amadou A.; Feng Wang; Zuhui Huang; Shamsi, Imran Haider; Qichun Zhang; Jilani, Ghulam; Hussain, Report Aug 31, 2012 6451
Ardipusilloside inhibits survival, invasion and metastasis of human hepatocellular carcinoma cells. Lou, Lianqing; Ye, Weiwei; Chen, Yongxin; Wu, Shuang; Jin, Linzheng; He, Jinke; Tao, Xingfei; Zhu, J Report May 15, 2012 4472
Evodiamine, a dual catalytic inhibitor of type I and II topoisomerases, exhibits enhanced inhibition against camptothecin resistant cells. Pan, Xiaobei; Hartley, Janet M.; Hartley, John A.; White, Kenneth N.; Wang, Zhengtao; Bligh, S.W. An Report May 15, 2012 5381
Antidepressant effects of Panax notoginseng. Finney-Brown, Tessa Report Sep 22, 2011 469
Hypolipidemic and antioxidant effects of notoginseng. Finney-Brown, Tessa Report Sep 22, 2011 368
Effect of antler development stage on the chemical composition of velvet antler in elk (Cervus elaphus canadensis). Jeon, Byong Tae; Cheong, Sun Hee; Kim, Dong Hyun; Park, Jae Hyun; Park, Pyo Jam; Sung, Si Heung; Tho Report Sep 1, 2011 9033
News from Tasmania. Pearson, Bill Report Sep 1, 2010 366
Baicalin, a flavonoid from Scutellaria baicalensis Georgi, activates large-conductance [Ca.sup.2+] -activated [K.sup.+] channels via cyclic nucleotide-dependent protein kinases in mesenteric artery. Lin, Yi-Ling; Dai, Zen-Kong; Lin, Rong-Jyh; Chu, Koung-Shing; Chen, Ing-Jun; Wu, Jiunn-Ren; Wu, Bin- Report Aug 1, 2010 5938
Potential antidepressant properties of Radix Polygalae (Yuan Zhi). Liu, P.; Hu, Y.; Guo, D.-H.; Wang, D.-X.; Tu, H.-H.; Ma, L.; Xie, T.-T.; Kong, L-Y. Report Aug 1, 2010 3611
Cardioprotection with forsythoside B in rat myocardial ischemia-reperfusion injury: relation to inflammation response. Jiang, W.-L.; Fu, F.-H.; Xu, B.-M.; Tian, J.-W.; Zhu, H.-B.; Jian-Hou Report Jul 1, 2010 4305
Antagonistic effects of two herbs in Zuojin Wan, a traditional Chinese medicine formula, on catecholamine secretion in bovine adrenal medullary cells. Zhao, F.-R.; Mao, H.-P.; Zhang, H.; Hu, L.-M.; Wang, H.; Wang, Y.-F.; Yanagihara, N.; Gao, X.-M. Report Jul 1, 2010 5480
Neuroprotective effects of Dendrobium alkaloids on rat cortical neurons injured by oxygen-glucose deprivation and reperfusion. Wang, Q.; Gong, Q.; Wu, Q.; Shi, J. Report Feb 1, 2010 4847
Beta-lactamase inhibitory component from the roots of Fissistigma cavaleriei. Yang, Zaichang; Niu, Yule; Le, Yi; Ma, Xiaoyan; Qiao, Chong Report Feb 1, 2010 1987
In vitro anti-leukemic activity of the ethno-pharmacological plant Scutellaria orientalis ssp. carica endemic to western Turkey. Ozmen, Ali; Madlener, Sibylle; Bauer, Sabine; Krasteva, Stanimira; Vonach, Caroline; Giessrigl, Bene Report Jan 1, 2010 5480
Pharmacological studies on the sedative-hypnotic effect of Semen Ziziphi spinosae (Suanzaoren) and Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae (Danshen) extracts and the synergistic effect of their combinations. Fang, X.Sh.; Hao, J.F.; Zhou, H.Y.; Zhu, L.X.; Wang, J.H.; Song, F.Q. Report Jan 1, 2010 5599
Peony and diabetic nephropathy. Finney-Brown, Tessa Report Dec 22, 2009 424
Self care practices, health beliefs, and attitudes of older diabetic Chinese Americans. Washington, Gail; Letzkus, Ming Fang Wang Report Dec 22, 2009 4420
Neuroprotective effects of an alkaloid-free ethyl acetate extract from the root of Sophora flavescens ait. against focal cerebral ischemia in rats. Park, S.J.; Nam, K.W.; Lee, H.J.; Cho, E.Y.; Koo, U.; Mar, W. Report Nov 1, 2009 4496
BioFlu: a natural defence against swine flu? Sep 1, 2009 415
A suggested pattern discrimination for premature ovarian failure (POF). Flaws, Bob Clinical report Apr 1, 2009 1513
Homeopathy and Chinese medicine: uniting two forms of energetic medicine. Fontes, Mario; Pina, Stephanie Clinical report Feb 1, 2009 3105
Hypothyroidism and Chinese medicine. Flaws, Bob Dec 1, 2008 1693
Pharmacokinetic studies of a Chinese triple herbal drug formula. Lv, H.; Sun, H.; Sun, W.; Liu, L.; Wang, P.; Wang, X.; Cao, H. Report Nov 1, 2008 5236
Needles to ease your pain: acupuncture has been shown to relieve some kinds of discomfort, but first seek a diagnosis from your doctor, and add exercise and a good diet to improve your results. Mar 1, 2007 692
The debate over Chinese-language knowledge among culture brokers of acupuncture in America. Emad, Mitra C. Oct 1, 2006 5293
Traditional Chinese Medicine preparation. Brief article Oct 1, 2006 202
Go barefoot: try this acupressure session to maintain your dog's health. Snow, Amy; Zidonis, Nancy Sep 1, 2006 1198
Traditional Chinese medicines with caspase-inhibitory activity. Fattorusso, R.; Frutos, S.; Sun, X.; Sucher, N.J.; Pellecchia, M. Clinical report Jan 1, 2006 3731
Self-medication ubiquitous in Chinese immigrants. Finn, Robert Dec 15, 2005 398
Alternative treatments. Boon, Heather; Smith, Michael Excerpt Sep 1, 2005 413
The effect of Juzen-taiho-to/TJ-48 on the expression of killer-cell immunoglobulin-like receptors (CD158a/b) on peripheral lymphocytes in vitro experiment. Kogure, T.; Ltoh, K.; Tatsumi, T.; Sekiya, N.; Sakai, S.; Shimada, Y.; Tamura, J.; Terasawa, K. May 1, 2005 2866
The connection of heart. Everett, Erin Feb 1, 2005 551
Seeking balance: the alternative of Chinese medicine: tea brewed from a carefully formulated mixture of herbs plays an important role in Tradional Chinese Medicine. Hoffman, Kayla Sep 1, 2004 1243
Ask Dr. Nan. Fuchs, Nan Kathryn May 1, 2004 587
Chinese Herbs Lower PSA Levels in Advanced Prostate Ca. WALSH, NANCY Brief Article Jun 15, 2000 369
Be Wary of Chinese Herbs, American-Style. Apr 1, 2000 326
Adult Lead Poisoning from an Asian Remedy for Menstrual Cramps - Connecticut, 1997. Jan 22, 1999 1261

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters