Printer Friendly

Browse Acupuncture topic

Health aspects subtopic

Articles

1-197 out of 197 article(s)
Title Author Type Date Words
Acupuncture is helping those with health issues untreated by the NHS says passionate health care worker; An acupuncturist who works in Doncaster shares how her work has a positive impact on her clients on a daily basis. Laura Andrew May 30, 2021 374
Therapeutic Sensations: A New Unifying Concept. Beissner, Florian Aug 31, 2020 9642
The Utilization of Complementary and Alternative Medicine among Saudi Older Adults: A Population-Based Study. Aljawadi, Mohammad H.; Khoja, Abdullah T.; AlOtaibi, Azzam D.; Alharbi, Khalid Turki; Alodayni, Muha Survey Aug 31, 2020 9819
Gastrointestinal Motility and Improvement Efficacy of Shenhuang Plaster Application on Shenque: Identification, Evaluation, and Mechanism. Shi, Yanan; Xu, Jingming; Ding, Bin; Chen, Guiping; Jin, Lu; Ke, Liang; Xu, Xiao; Wang, JingXia; Sun Jul 31, 2020 8411
Effect of Acupuncture on Chronic Pain with Depression: A Systematic Review. Yan, Bin; Zhu, Shibai; Wang, Yu; Da, Gula; Tian, Guoqing Jul 31, 2020 7095
Effect of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation on One-Lung Ventilation-Induced Lung Injury in Patients Undergoing Esophageal Cancer Operation. Zhao, Fangchao; Wang, Zengying; Ye, Chengyuan; Liu, Jianming Jun 30, 2020 5044
Acupoint Catgut Embedding Improves the Lipopolysaccharide-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome in Rats. Li, Dan; Sun, Tian; Chi, Laiting; Zhao, Dengming; Li, Wenzhi Jun 30, 2020 6755
The Effects of Auricular Therapy for Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Yang, Yulan; Wen, Jian; Hong, Jianyun Clinical report Jun 30, 2020 5752
Effectiveness and Safety of Acupuncture Moxibustion Therapy Used in Breast Cancer-Related Lymphedema: A Systematic Review and Meta-Analysis. Jin, Huimin; Xiang, Yuying; Feng, Yuqian; Zhang, Yiting; Liu, Shan; Ruan, Shanming; Zhou, Huamiao May 31, 2020 6588
Nonhormonal Hot Flash Management for Breast Cancer Survivors: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Liu, Jian; Nie, Guangning; Li, Yang; Wen, Zehuai; Lu, Liming; Xie, Li; Cao, Dongdong; Lai, Yafang; Y May 31, 2020 8958
CBS-Induced [H.sub.2]S Generation in Hippocampus Inhibits EA-Induced Analgesia. Ren, Wen-Jing; Fu, Jia; Yin, Hai-Yan; Xu, Neng-Gui; Tang, Chun-Zhi; Liu, Li-Zhou; Yu, Shu-Guang; Tan May 31, 2020 6815
Effectiveness of Auricular Acupuncture for Insomnia: An Overview of Systematic Reviews. Huang, Jinke; Shen, Min; Qin, Xiaohui; Huang, Yong Report May 31, 2020 4240
Application of Traditional Chinese Medicines in Postoperative Abdominal Adhesion. Wu, Fuling; Liu, Wenqin; Feng, Haixing; Long, Li; Hou, Lianbing; Hou, Chuqi May 31, 2020 7194
The Discriminative Efficacy of Retinal Characteristics on Two Traditional Chinese Syndromes in Association with Ischemic Stroke. Zhuo, Y.Y.; Wu, J.M.; Kuang, L.; Qu, Y.M.; Zee, B.; Lee, J.; Yang, Z.X. Apr 30, 2020 5060
Group versus Individual Acupuncture (AP) for Cancer Pain: A Randomized Noninferiority Trial. Reed, Erica Nicole; Landmann, Jessa; Oberoi, Devesh; Piedalue, Katherine-Ann L.; Faris, Peter; Carls Clinical report Apr 30, 2020 7936
Acupuncture Improving Early Sexual Development of Girls with Peripheral Precocious Puberty: A Prospective Cohort Study. Liu, Lili; Wan, Naijun; Sun, Huihui Clinical report Apr 30, 2020 4959
NOTEWORTHY NEWSBRIEFS. Apr 1, 2020 704
Association between complementary and alternative medicines (CAM) usage and self-perceived cognitive impairment among epilepsy patients. Farrukh, Muhammad Junaid; Bakry, Mohd Makmor; Hatah, Ernieda; Jan, Tan Hui Report Apr 1, 2020 3078
Acupuncture at Zusanli (ST36) for Experimental Sepsis: A Systematic Review. Lai, Fang; Ren, Yang; Lai, Chengzhi; Chen, Rui; Yin, Xuelian; Tan, Caixia; Li, Jiansen; Yang, Chunme Mar 31, 2020 14853
Comparison of Protective Effects of Electroacupuncture at ST 36 and LU 5 on Pulmonary and Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Changes in Perinatal Nicotine-Exposed Rats. Lu, Yawen; Ji, Bo; Zhao, Guozhen; Dai, Jian; Sakurai, Reiko; Liu, Yitian; Mou, Qiujie; Xie, Yana; Zh Mar 1, 2020 5711
Electroacupuncture Alleviates Experimental Chronic Inflammatory Pain by Inhibiting Calcium Voltage-Gated Channel-Mediated Inflammation. Zhou, Jie; Jin, Ying; Ma, Ruijie; Song, Hongyun; Chen, Qin; Chai, Yueyang; Liang, Yi; Zhou, You; Fan Mar 1, 2020 5299
Effect of Depth of Electroacupuncture on the IPSS of Patients with Benign Prostatic Hyperplasia. Yuan, Hongwei; Wei, Na; Li, Yanfeng; Yu, Lifeng; Zhang, Yunshu; Ong, Wei Lin; Bai, Ni; Wang, Mengxi; Dec 31, 2019 5447
Stimulation Parameters of Manual Acupuncture and Their Measurement. Lyu, Ruoyun; Gao, Ming; Yang, Huayuan; Wen, Zonglin; Tang, Wenchao Sep 30, 2019 6669
Electroacupuncture Improves Synaptic Function in SAMP8 Mice Probably via Inhibition of the AMPK/eEF2K/eEF2 Signaling Pathway. Dong, Weiguo; Yang, Wendan; Li, Feifei; Guo, Wanqing; Qian, Changhui; Wang, Feng; Li, Changzhen; Lin Sep 30, 2019 5681
The Mechanism of MAPK Signal Transduction Pathway Involved with Electroacupuncture Treatment for Different Diseases. Du, Weibin; Hu, Huahui; Zhang, Jiangsong; Bao, Guanai; Chen, Rongliang; Quan, Renfu Aug 31, 2019 7429
Targeted Transforaminal Epidural Blood Patch for Postdural Puncture Headache in Patients with Postlaminectomy Syndrome. Choi, Yu Na; Kang, Sang Ji; Joo, Jin Deok; Kim, Yu Mi; In, Jang Hyeok; Park, Yoo Jung Jul 31, 2019 2066
OROFACIAL PAIN --DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGES. Badel, Tomislav; Zadravec, Dijana; Kes, Vanja Basic; Smoljan, Mia; Lovko, Sandra Kocijan; Zavoreo, I Jul 1, 2019 4642
Effectiveness of Laser Acupuncture in Alleviating Chronic Insomnia: A Single-Blinded Randomized Controlled Trial. Chen, Chih-Kuang; Lin, Yin-Chou; Cheng, Ju-Wen; Pei, Yu-Cheng; Liu, Geng-Hao; Chen, Yen-Lung; Wong, Jun 30, 2019 5536
Metabolic Response in Rats following Electroacupuncture or Moxibustion Stimulation. Xu, Jingling; Lin, Xianwei; Cheng, Kian-Kai; Zhong, Huan; Liu, Mi; Zhang, Guoshan; Shen, Guiping; Do May 31, 2019 6669
Electroacupuncture Improves Antidepressant Effects in CUMS Rats by Protecting Hippocampal Synapse and Mitochondrion: An Ultrastructural and iTRAQ Proteomic Study. Zhang, Jialing; Zhang, Zhinan; Zhang, Jiping; Zhong, Zheng; Yao, Zengyu; Qu, Shanshan; Huang, Yong Apr 30, 2019 7122
Quantitative Data for Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Acupuncture Effectiveness in Treatment of Fibromyalgia Syndrome. Yuksel, Merve; Ayas, Sehri; Cabioglu, Mehmet Tugrul; Yilmaz, Derya; Cabioglu, Cagri Mar 31, 2019 7024
Q&A. Jan 1, 2019 616
St. Regis Maldives Vommuli Resort Introduces New Wellness-Boosting Acupuncture Treatments. Sep 24, 2018 510
Electroacupuncture Alleviates Pain Responses and Inflammation in a Rat Model of Acute Gout Arthritis. Chai, Wenxin; Tai, Yan; Shao, Xiaomei; Liang, Yi; Zheng, Guo-qing; Wang, Ping; Fang, Jianqiao; Liu, Jan 1, 2018 8058
The Effects of Acupuncture Combined with Auricular Acupressure in the Treatment of Chloasma. Wu, Xing; Xiang, Yu Jan 1, 2018 8132
Research on Roles of Mongolian Medical Warm Acupuncture in Inhibiting p38 MAPK Activation and Apoptosis of Nucleus Pulposus Cells. Li, Sha; Bao, Lidao; Si, Lengge; Wang, Xiaohui; Bo, Agula Jan 1, 2018 4296
Safety of Acupuncture in Patients Taking Newer Oral Anticoagulants: A Retrospective Chart Review Study. Kwon, Seungwon; Jung, Woo-Sang; Yang, Seungbo; Jin, Chul; Cho, Seung-Yeon; Park, Seong-Uk; Moon, San Report Jan 1, 2018 3072
The Effect of Electroacupuncture versus Manual Acupuncture through the Expression of TrkB/NF-[kappa]B in the Subgranular Zone of the Dentate Gyrus of Telomerase-Deficient Mice. Lin, Dong; Zhang, Jie; Zhuang, Wanyu; Yan, Xiaodan; Yang, Xiaoting; Lin, Shen; Lin, Lili Jan 1, 2018 6283
Effect of He's Santong Needling Method on Dysphagia after Stroke: A Study Protocol for a Prospective Randomized Controlled Pilot Trial. Zhao, Luopeng; Liu, Lu; Zhang, Claire Shuiqing; Zeng, Lin; Zhao, Jingxia; Wang, Linpeng; Jing, Xiang Clinical report Jan 1, 2018 5288
Tiaolipiwei Acupuncture Reduces Albuminuria by Alleviating Podocyte Lesions in a Rat Model of Diabetic Nephropathy. Zhang, Zhilong; Li, Xinju; Liu, Liang; Sun, Jiya; Wang, Xu; Zhao, Zhiheng; Yang, Yuanqing Jan 1, 2018 6114
Therapeutic Effect of Superficial Acupuncture in Treating Myofascial Pain of the Upper Trapezius Muscle: A Randomized Controlled Trial. Wang, Chao Ching; Huang, Tse Hung; Chiou, Kuo Ching; Chang, Zi Yu Jan 1, 2018 4651
Structural Changes Induced by Acupuncture in the Recovering Brain after Ischemic Stroke. Wu, Ping; Zhou, Yu-mei; Liao, Chen-xi; Tang, Yu-zhi; Li, Yong-xin; Qiu, Li-hua; Qin, Wei; Zeng, Fang Jan 1, 2018 6129
Electroacupuncture for Postoperative Urinary Retention: A Systematic Review and Meta-Analysis. Zhong, Yajing; Zeng, Fanzhu; Li, Jiaying; Yang, Yunhua; Zhong, Shuxian; Song, Yang Jan 1, 2018 14384
Effectiveness and Safety of Acupotomy for Lumbar Disc Herniation: A Randomized, Assessor-Blinded, Controlled Pilot Study. Kim, So Yun; Kim, Eunseok; Kwon, Ojin; Han, Chang-Hyun; Kim, Young-Il Clinical report Jan 1, 2018 4181
Neuronal Specificity of Acupuncture in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Patients: A Functional MRI Study. Shan, Yi; Wang, Jing-Juan; Wang, Zhi-Qun; Zhao, Zhi-Lian; Zhang, Mo; Xu, Jian- Yang; Han, Ying; Li, Jan 1, 2018 5831
Acupuncture and TCM. Report Dec 22, 2017 778
Ganglion cyst of the wrist treated with electroacupuncture: a case report. Kissel, Jaclyn A.; Wong, Calvin Brief article Dec 1, 2017 4352
CANINE CONGENITAL HYDROCEPHALUS FOLLOWED BY AN IATROGENIC HIPERADRENOCORTICISM STATUS: REVIEW AND CASE REPORT/HIDROCEFALIA CONGENITA CANINA SEGUIDA DE HIPERADRENOCORTICISMO IATROGENICO: REVISAO DE LITERATURA E RELATO DE CASO/HIDROCEFALIA CANINA CONGENITA CON CONSECUENTE HIPERADRENOCORTICISMO IATROGENICO: REVISION DE LITERATURA Y REPORTE DE CASO. Balaminut, Letticia Farias; Pires, Anele Carolina Moreira; Troncarelli, Marcella Zampoli Dec 1, 2017 3337
Acupuncture for pain. Legge, David Report Sep 22, 2017 1067
Intraorbital Electroacupuncture Therapy for Thyroid-associated Ophthalmopathy. Zhou, Ling-Yun; Su, Chang; Li, Xue-Mei; Liu, Tie-Juan; Zhao, Ming Letter to the editor Aug 5, 2017 1037
Acupuncture significantly reduces AI-associated arthralgias. Nelson, Roxanne Editorial Jan 1, 2017 874
Acupuncture Attenuates Renal Sympathetic Activity and Blood Pressure via Beta-Adrenergic Receptors in Spontaneously Hypertensive Rats. Yang, Jing-Wen; Ye, Yang; Wang, Xue-Rui; Li, Fang; Xiao, Ling-Yong; Shi, Guang-Xia; Liu, Cun-Zhi Report Jan 1, 2017 5216
The Effect of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation on Inflammatory Response in Patients Undergoing Limb Ischemia-Reperfusion. Mo, Yunchang; Chen, Sijia; Yang, Lili; Huang, Ledan; Jin, Dan; Yu, Zhi; Wang, Leilei; Wang, Liangron Report Jan 1, 2017 4875
Application of Traditional Chinese Medicine in Treatment of Atrial Fibrillation. Dong, Yan; Liao, Jiangquan; Yao, Kuiwu; Jiang, Wenrui; Wang, Jie Report Jan 1, 2017 7987
Antidepressant Mechanism Research of Acupuncture: Insights from a Genome-Wide Transcriptome Analysis of Frontal Cortex in Rats with Chronic Restraint Stress. Wang, Yu; Jiang, Huili; Meng, Hong; Li, Jing; Yang, XinJing; Zhao, Bingcong; Sun, Yang; Bao, Tuya Report Jan 1, 2017 5863
Antipruritic Effect of Acupuncture in Patients with Atopic Dermatitis: Feasibility Study Protocol for a Randomised, Sham-Controlled Trial. Kim, Yu-Kang; Yeom, Mijung; Kang, SeHyun; Park, Hi-Joon; Kim, Kyuseok; Lee, Hyangsook Report Jan 1, 2017 10454
Effects of Combined Far-Infrared Radiation and Acupuncture at ST36 on Peripheral Blood Perfusion and Autonomic Activities. Yang, Cheng-Chan; Lin, Gen-Min; Wang, Jen-Hung; Chu, Hsiao-Chiang; Wu, Hsien- Tsai; Chen, Jian-Jung; Report Jan 1, 2017 5000
Acupuncture Stimulation at GB34 Restores MPTP-Induced Neurogenesis Impairment in the Subventricular Zone of Mice. Jeon, Hyongjun; Ryu, Sun; Kim, Dongsoo; Koo, Sungtae; Ha, Ki-Tae; Kim, Seungtae Report Jan 1, 2017 4593
Effects of Electroacupuncture on Methamphetamine-Induced Behavioral Changes in Mice. Ho, Tsung-Jung; Lee, Chiang-Wen; Lu, Zi-Yun; Lane, Hsien-Yuan; Tsai, Ming- Horng; Ho, Ing-Kang; Huan Report Jan 1, 2017 6901
Systematic Review on Acupuncture for Treatment of Dysphagia after Stroke. Ye, Qiuping; Xie, Yu; Shi, Junheng; Xu, Zhenhua; Ou, Aihua; Xu, Nenggui Report Jan 1, 2017 15073
Effects of Acupuncture on Alzheimer's Disease in Animal-Based Research. Park, Sunjung; Lee, Jun-Hwan; Yang, Eun Jin Jan 1, 2017 3975
Comparison of the Therapeutic Effects of Acupuncture at PC6 and ST36 for Chronic Myocardial Ischemia. Shi, Li; Fang, Jiliang; Zhao, Jiping; Liu, Guiyong; Zhao, Qing; Zhang, Jinling; Zhang, Jinzhao; Zhu, Jan 1, 2017 7129
The Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Cervical Vertigo: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hou, Zhuanzhuan; Xu, Shibing; Li, Qinglin; Cai, Libing; Wu, Weigang; Yu, Huida; Chen, Huade Report Jan 1, 2017 8688
The Efficacy of Acupuncture on Anthropometric Measures and the Biochemical Markers for Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Pilot Study. Han, Mingjuan; Sun, Yuxiu; Su, Wei; Huang, Shixi; Li, Sinuo; Gao, Mingyue; Wang, Wenyan; Wang, Fang; Clinical report Jan 1, 2017 4749
The Characteristics of TCM Clinical Trials: A Systematic Review of ClinicalTrials.gov. Chen, Junchao; Huang, Jihan; Li, Jordan V.; Lv, Yinghua; He, Yingchun; Zheng, Qingshan Jan 1, 2017 5528
Needle Sensation and Personality Factors Influence Therapeutic Effect of Acupuncture for Treating Bell's Palsy: A Secondary Analysis of a Multicenter Randomized Controlled Trial. Zhang, Chen-Yan; Xu, Sha-Bei; Huang, Bo; Du, Peng; Zhang, Gui-Bin; Luo, Xiang; Huang, Guang-Ying; Xi Report Aug 5, 2016 3693
Electroacupuncture therapy in nicotine dependence: a double blind, sham-controlled study. Bilici, Mustafa; Guven, Sertac; Kosker, Selcen; Safak, Ayse; Semiz, Umit Basar Report Mar 1, 2016 4059
Changes in the Interstitial Cells of Cajal and Immunity in Chronic Psychological Stress Rats and Therapeutic Effects of Acupuncture at the Zusanli Point (ST36). Liu, Mucang; Zhang, Shenglin; Gai, Yue; Xie, Mingzheng; Qi, Qinghui Jan 1, 2016 5981
Acupuncture Points Stimulation for Meniere's Disease/Syndrome: A Promising Therapeutic Approach. He, Jiaojun; Jiang, Liyuan; Peng, Tianqiang; Xia, Meixia; Chen, Huade Jan 1, 2016 6814
Acupuncture Decreases Blood Pressure Related to Hypothalamus Functional Connectivity with Frontal Lobe, Cerebellum, and Insula: A Study of Instantaneous and Short-Term Acupuncture Treatment in Essential Hypertension. Zheng, Yu; Zhang, Jiping; Wang, Yanjie; Wang, Yuying; Lan, Yujun; Qu, Shanshan; Tang, Chunzhi; Huang Jan 1, 2016 5975
Electroacupuncture Ameliorates Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury by Regulation of Autophagy and Apoptosis. Shu, Shi; Li, Chun-Ming; You, Yan-Li; Qian, Xiao-Lu; Zhou, Shuang; Ling, Chang- quan Jan 1, 2016 4220
Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hu, Caiqiong; Zhang, Haibo; Wu, Wanyin; Yu, Weiqing; Li, Yong; Bai, Jianping; Luo, Baohua; Li, Shupi Jan 1, 2016 10419
What does the evidence really say about acupuncture for IBS? Fuchs, Paul D. Brief article Nov 1, 2015 188
Owner of CSJ Acupuncture & Wellness Releases Holistic Wellness Book. Oct 21, 2015 263
Treating for stealth viral infections with Japanese acupuncture and herbal therapy: Butch Levy, MD, LAc. Faass, Nancy Jun 1, 2015 3807
Acupuncture may improve chronic pain and other symptoms of multiple sclerosis when performed by a practitioner experienced in neurological diseases. Shryer, Donna Report Mar 22, 2015 1915
Gregory Ripley L.Ac. is Now Practicing Acupuncture at Primal Health & Wellness. Clinic Offers Acupuncture and Oriental Medical Services in Minnetonka, MN. May 21, 2014 352
Researcher finds acupuncture effective for many conditions. Zablocki, Elaine May 1, 2014 1303
Kidney stone relief. Gerber, Michael May 1, 2014 1313
The treatment of Anorexia nervosa using acupuncture and/or massage. Eddey, Stephen Mar 1, 2014 467
The effectiveness of acupuncture compared to loratadine in patients allergic to house dust mites. Hauswald, Bettina; Dill, Christina; Boxberger, Jurgen; Kuhlisch, Eberhard; Zahnert, Thomas; Yarin, Y Report Jan 1, 2014 4082
Acupoint injection of autologous stromal vascular fraction and allogeneic adipose-derived stem cells to treat hip dysplasia in dogs. Marx, Camila; Silveira, Maiele Dornelles; Selbach, Isabel; da Silva, Ariel Silveira; Braga, Luisa Ma Report Jan 1, 2014 3913
Effect of electroacupuncture on rats with chronic constriction injury-induced neuropathic pain. Hsu, Hsin-Cheng; Tang, Nou-Ying; Lin, Yi-Wen; Li, Tsai-Chung; Liu, Hsu-Jan; Hsieh, Ching-Liang Report Jan 1, 2014 5768
Miniscalpel-needle versus steroid injection for plantar fasciitis: a randomized controlled trial with a 12-month follow-up. Li, Shuming; Shen, Tong; Liang, Yongshan; Zhang, Ying; Bai, Bo Clinical report Jan 1, 2014 4374
Alteration of behavioral changes and hippocampus galanin expression in chronic unpredictable mild stress-induced depression rats and effect of electroacupuncture treatment. Mo, Yuping; Yao, Haijiang; Song, Hongtao; Wang, Xin; Chen, Wanshun; Abulizi, Jiawula; Xu, Anping; Ta Clinical report Jan 1, 2014 5347
Effects of Wonli acupuncture procedure in patients with LSS: a clinical, retrospective study. Lee, Geon-Mok; Lee, Eun-Yong; Han, Jong-Hyun; Cho, Kyong-Ha; Kang, Se-Rin; Yoon, Sang-Hoon Report Jan 1, 2014 5660
Acupuncture stimulation attenuates impaired emotional-like behaviors and activation of the noradrenergic system during protracted abstinence following chronic morphine exposure in rats. Lee, Bombi; Sur, Bong-Jun; Shim, Insop; Hahm, Dae-Hyun; Lee, Hyejung Clinical report Jan 1, 2014 10581
Effects of acupuncture on leucopenia, neutropenia, NK, and B cells in cancer patients: a randomized pilot study. Pais, Irene; Correia, Nuno; Pimentel, Isabel; Teles, Maria Jose; Neves, Esmeralda; Vasconcelos, Juli Clinical report Jan 1, 2014 4280
Efficacy of acupuncture for psychological symptoms associated with opioid addiction: a systematic review and meta-analysis. Boyuan, Zhang; Yang, Chen; Ke, Cheng; Xueyong, Shen; Sheng, Liu Report Jan 1, 2014 10114
Acupuncture and herbal medicine for cancer patients 2014. Efferth, Thomas; Lee, Sookyung; Motoo, Yoshiharu; Schroder, Sven Editorial Jan 1, 2014 561
Neuroprotective effects of different modalities of acupuncture on traumatic spinal cord injury in rats. Jiang, Song-he; Tu, Wen-zhan; Zou, En-miao; Hu, Jie; Wang, Sai; Li, Jiang- ru; Wang, Wan-sheng; He, Clinical report Jan 1, 2014 5368
Electroacupuncture reduces hyperalgesia after injections of acidic saline in rats. Maciel, Leonardo Yung dos Santos; da Cruz, Kamilla Mayara Lucas; de Araujo, Ariane Martins; Silva, Z Clinical report Jan 1, 2014 4595
Acupuncture relieves the excessive excitation of hypothalamic-pituitary- adrenal cortex axis function and correlates with the regulatory mechanism of GR, CRH, and ACTHR. Wang, Shao-Jun; Zhang, Jiao-Jiao; Qie, Li-Li Clinical report Jan 1, 2014 5258
Acupoint application in patients with chronic stable angina pectoris: study protocol of a randomized, double-blind, controlled trial. Ren, Yulan; Li, Dehua; Zheng, Hui; Lv, Junling; Leng, Junyan; Zhang, Linglin; Zhang, Jie; Fan, Hailo Clinical report Jan 1, 2014 4908
Neurotrophic signaling factors in brain ischemia/reperfusion rats: differential modulation pattern between single-time and multiple electroacupuncture stimulation. Wang, Changpeng; Yang, Fan; Liu, Xiaoyan; Liu, Ming; Zheng, Yun; Jingchun, Guo Clinical report Jan 1, 2014 6762
Effects of electroacupuncture on PGC-1[alpha] expression in brown adipose tissue. Du, Hongyin; Zhou, Cuisong; Wu, Hui; Shan, Tianyue; Wu, Zhenjue; Xu, Bin; Zhang, Yubin Clinical report Jan 1, 2014 3772
Adverse reactions to acupuncture: policy recommendations based on practitioner opinion in New Zealand. McDowell, Jillian Marie; Johnson, Gillian Margaret; Hale, Leigh Report Nov 1, 2013 5641
Active Physiotherapy & Wellness Centre Helps to Improve Memory and Reduce Anxiety with Acupuncture. Oct 27, 2013 265
Ganglion cyst of the foot treated with electroacupuncture: a case report. Woitzik, Erin; Kissel, Jaclyn Report Oct 1, 2013 2818
The tapping technique: emotional freedom techniques combines principles of acupressure and affirmations to resolve emotional and physical pain. Ortner, Nick Reprint Sep 22, 2013 957
Olivia Newton-John Opens Cancer and Wellness Centre in Melbourne That Offers Acupuncture, Massage and Free Drinks to Patients (FEATURING TOP 3 MUSIC VIDEOS OF OLIVIA). Sep 22, 2013 347
Variations in the human sterna. Shivakumar, G.L.; Deepa, G.; Kadlimatti, H.S. Report Jan 14, 2013 1846
Family physicians strive to integrate acupuncture into care. Ault, Alicia Jan 1, 2013 2300
Autohemotherapy at acupuncture points post orchiectomy surgery in cart horses--eight cases report/Autohemoterapia en puntos de acupuntura en el postoperatorio de orquiectomias en equinos de traccion de carroza--reporte de ocho casos/Auto-hemoterapia em pontos de acupuntura nos posoperatorios de orquiectomias de equinos carroceiros--relato de oito casos. Escodro, Pierre Barnabe; Joaquim, Jean G. Fernandes; Mariz, Tobyas M. de Albuquerque; de Oliveira, A Dec 1, 2012 1331
Acupuncture. Sep 1, 2012 4013
The use of acupuncture in the childbearing period. Wilson, Debra Rose; Wilson, William Albert Report Jul 1, 2012 2435
Enzyme shot may top acupuncture: mouse study finds injection provides days of pain relief. Saey, Tina Hesman Jun 2, 2012 387
Acupuncture improves heart rate variability in CHD. Jancin, Bruce Jun 1, 2012 488
Massage. Report Mar 1, 2012 667
Stop chronic pain in a matter of minutes with this new technology. Report Mar 1, 2012 1345
Treatments offer hands-on help for lower-back pain: massage, spinal manipulation, and acupuncture may augment traditional treatments for your sore back. Report Feb 1, 2012 975
Electrodermal screening device reliability. Klotter, Jule Report Jan 1, 2012 644
Electrodermal screening for allergy/sensitivity patients. Klotter, Jule Report Jan 1, 2012 802
Patients and nurses attitude towards pain management with alternative methods. Theodosopoulou, E.; Vazourakis, F.; Filintras, I.; Gkika, D.; Dimitrakaki, P.; Galanis, P.; Chadzopu Clinical report Dec 1, 2011 3265
Acupuncture. Sep 1, 2011 4018
Complementary and alternative medicine use among veterans with chronic noncancer pain. Denneson, Lauren M.; Corson, Kathryn; Dobscha, Steven K. Report Sep 1, 2011 6081
Ear stapling application as an alternative treatment for weight loss. Beyazit, Yavuz; Kekilli, Murat; Purnak, Tugrul Letter to the editor Jul 1, 2011 1141
Advanced Orthopedics and Sports Medicine Institute in Freehold, N.J. Offers Information About Acupuncture and Pain Management at Monroe Wellness Fair. Jun 12, 2011 282
Byelaw to reduce needle infection. May 20, 2011 242
The National Registration and Accreditation Scheme: what would inclusion mean for naturopathy and western herbal medicine? Part II: practice implications. Wardle, Jon Report Mar 22, 2011 6688
Complementary practitioners speak out on public health. Zablocki, Elaine Conference news Feb 1, 2011 1119
Acupuncture. Dec 1, 2010 3985
Conservative interventions provide short-term relief for non-specific neck pain: a systematic review. Leaver, Andrew M.; Refshauge, Kathryn M.; Maher, Christopher G.; McAuley, James H. Report Jun 1, 2010 8200
Acute pain management. Sims, Kevin Report Jun 1, 2010 381
Pregnant and depressed? New way to deal with that. Hollander, Dore Report Jun 1, 2010 212
A Phase I Study on the Feasibility and Acceptability of an Acupuncture/Hypnosis Intervention for Chronic Pediatric Pain. Hartman, David Brief article Mar 22, 2010 199
Acupuncture: history, basic principles and its use in Veterinary Medicine/ Acupuntura: historico, bases teoricas e sua aplicacao em Medicina Veterinaria. Scognamillo-Szabo, Marcia Valeria Rizzo; Bechara, Gervasio Henrique Feb 1, 2010 6676
Changes in MRI and Saliva Production with LI-2 acupuncture point. Robertshawe, Penny Report Dec 1, 2009 657
Pathways to healing: nurse finds new strengths as an acupuncturist. Zablocki, Elaine Dec 1, 2009 1093
Ask the doctor. Oct 1, 2009 691
Current treatment approaches for osteoarthritis in the elderly/Yaslilarda osteoartrit tedavisine guncel yaklasimlar. Celiker, Reyhan Clinical report Oct 1, 2009 3677
Alternative approach can help during menopause; A link between hormone replacement therapy and breast cancer means many women going through the menopause can either no longer take it or want to find an alternative. Jacqueline Brown, clinical director of the Natural Health and Fertility Clinic, explains how diet and acupuncture can help. Aug 17, 2009 703
Acupuncture trial in ED. Report Aug 1, 2009 256
Combined effect of relaxation response and acupuncture on patients with HIV. Robertshawe, Penny Report Mar 1, 2009 629
Conservative treatment of a tibialis posterior strain in a novice triathlete: a case report. Howitt, Scott; Jung, Sarah; Hammonds, Nicole Case study Jan 1, 2009 4494
Acupuncture lessens PTSD, depression, pain in veterans. Wendling, Patrice Dec 15, 2008 635
Stupar M. Restless legs syndrome in a primary contact setting: a case report. JCCA 2008; 52(2):81-87. Lutzer, K. Letter to the editor Oct 1, 2008 398
Low-tech rehabilitation and management of a 64 year old male patient with acute idiopathic onset of costochondritis. Hudes, Karen Case study Oct 1, 2008 2691
Acupuncture and physiotherapy for neck tension. Robertshawe, Penny Sep 1, 2008 605
A single session of Acu-TENS increases [FEV.sub.1] and reduces dyspnoea in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised, placebo-controlled trial. Lau, Ken S.L.; Jones, Alice Y.M. Report Sep 1, 2008 4892
IVF and acupuncture. Brief article Aug 1, 2008 253
Easing pain with acupuncture. Roberts, Chuck Jul 1, 2008 830
Acupuncture improves fertility rates in in vitro fertilisation. Farham, Bridget Brief article Apr 1, 2008 227
Comparison of dry needling with and without paraspinal needling for trigger points in elderly patients. Robertshawe, Penny Mar 1, 2008 639
Massage and acupuncture for postoperative cancer patients. Robertshawe, Penny Dec 1, 2007 704
Needles to ease your pain: acupuncture has been shown to relieve some kinds of discomfort, but first seek a diagnosis from your doctor, and add exercise and a good diet to improve your results. Mar 1, 2007 692
Holistic approach may benefit irritable bowel. Schneider, Mary Ellen Clinical report Feb 1, 2007 269
Acupuncture eases back pain. Jan 1, 2007 256
Rehabilitation of distal tibiofibular syndesmosis sprains: a case report. Pajaczkowski, Jason A. Case study Jan 1, 2007 4061
Acupuncture and stabilising exercises important adjuncts in relieving pelvic girdle pain. Boylan, Matthew Dec 1, 2006 664
Acupuncture shows clinical, cost effectiveness. Gardner, Jonathan Dec 1, 2006 396
The debate over Chinese-language knowledge among culture brokers of acupuncture in America. Emad, Mitra C. Oct 1, 2006 5293
New horizons: looking east to remedy nausea. Sep 1, 2006 603
Can acupuncture help fibromyalgia? Fuchs, Nan Kathryn Brief article Jul 1, 2006 248
Acupuncture therapy cuts mild hypertension, but not for long. Jancin, Bruce Brief article May 1, 2006 252
Acupuncture works for hypertension. Brief article Apr 1, 2006 217
Complementary and alternative medicine use in veterans with multiple sclerosis: prevalence and demographic associations. Campbell, Duncan G.; Turner, Aaron P.; Williams, Rhonda M.; Hatzakis, Michael Jr.; Bowen, James D.; Clinical report Jan 1, 2006 7809
Acupuncture equals sham in stroke. Brief Article Nov 15, 2005 215
Acupuncture, stabilizing exercise ease pelvic pain during pregnancy. Sullivan, Michele G. May 15, 2005 331
Acupuncture effective for osteoarthritis of the knee. Mar 1, 2005 496
Study shows acupuncture nearly halves headache days. Walsh, Nancy Feb 15, 2005 508
Acupuncture improves headache, neck pain: the modality is put to the test in trials involving 15,000 headache and 13,000 neck pain patients. Walsh, Nancy Feb 1, 2005 506
Acupuncture improves knee OA in phase III study. Walsh, Nancy Jan 15, 2005 676
Acupuncture not effective in depressed fibromyalgia patients. Kirn, Timothy F. Dec 15, 2004 356
When to refer receptive patients for acupuncture. Wood, Debra Dec 1, 2004 553
Acupuncture for headache. Walsh, Nancy May 15, 2004 853
Ask Dr. Nan. Fuchs, Nan Kathryn May 1, 2004 587
Alternative Tx making progress: studies show benefits. Kirn, Timothy F. Apr 1, 2004 436
Acupuncture: the stress-buster. Bartlett, Kath Apr 1, 2004 1065
Acupuncture appears to work with Botox for migraine relief. Berger, Joanne M. Brief Article Mar 1, 2004 201
Complementary therapies gaining scientific clout. Kirn, Timothy F. Mar 1, 2004 431
Acupuncture for relief? Sklar, Carrie Elizabeth Oct 1, 2003 1012
A proposed clinical reasoning model for western acupuncture. Bradnam, Lynley Jul 1, 2003 891
A proposed clinical reasoning model for western acupuncture. Bradnam, Lynley Mar 1, 2003 4814
Pinning down acupuncture's role in medicine. (Several Studies Show Benefits). MacReady, Norra Mar 1, 2003 639
Possible therapeutic role for acupuncture in CHF treatment. (Preliminary Study). Jancin, Bruce Brief Article Mar 1, 2002 152
Acupuncture for high blood pressure? (Neighborhood Heart Watch). Interview Mar 1, 2002 622
Acupuncture reduces symptoms of congestive heart failure. (Sympathetic Activity). Feb 15, 2002 244
Scalp acupuncture. (Healing Options). Laurance, S. Feb 1, 2002 1182
Acupuncture: It's No Gag. (Indications). Berger, Joanne M. Dec 1, 2001 126
Acupuncture: It's no gag. (Indications). Berger, Joanne M. Brief Article Dec 1, 2001 128
Acupuncture gains favor as adjunct. (Controlling Headaches, Nausea, Dizziness). Brunk, Doug Dec 1, 2001 1013
Laser hand therapy. (Healing Options). Johnston, S. Laurance Nov 1, 2001 1223
Does acupuncture or massage work in people with persistent back pain? Cole, Charles Brief Article Sep 1, 2001 696
Western Views of Acupuncture. LU, TONY V. Brief Article Apr 1, 2001 604
Using Acupuncture. Fuchs, Nan Kathryn Brief Article Nov 1, 2000 178
Why Botox Helps Migraines. Bykowski, Mike Nov 1, 1999 224
ACUPUNCTURE: GETTING TO THE POINT. SerVaas, Joan Interview Nov 1, 1999 2380
Family Medicine Meets Acupuncture. ZWILLICH, TODD Oct 15, 1999 827
Adjunctive Acupuncture Reduces Pain, Disability. DEMOTT, KATHRYN Oct 15, 1999 265
Botox's Headache Relief May Be Due to Acupuncture. GOLDMAN, ERIK L. Oct 15, 1999 393
Doctors Embrace Acupuncture. ZWILLICH, TODD Brief Article Oct 1, 1999 809
Acupuncture for back pain. Brief Article May 1, 1999 242
Acupuncture: an alternative therapy? Johnston, S. Laurance Sep 1, 1998 2030
NIH gives acupuncture the nod. Fackelmann, Kathleen Brief Article Nov 29, 1997 247
Acupuncture gives knees a lift. Brief Article May 14, 1994 299
Pain relief. Aug 1, 1989 1667

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |