Printer Friendly

Hafif ve orta evre karpal tunel sendromlu hastalarda ultrasonografinin yeri/Role of ultrasonography in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome.

OZ

Amac: Bu calismanin amaci hafif ve orta duzeyde karpal tunel sendromu (KTS) olan hastalarin tanisinda ultrasonografik olarak olcumu yapilabilen median sinir kesit alani (MSKA, m[m.sup.2]) parametresinin tanisal degerini elektrofizyolojik parametreler ile karsilastirarak ortaya koymakti.

Yontemler: Calismaya en az bir el bileginde KTS tanisi almis 25 hasta ile KTS tanisi olmayan 23 saglikli gonulluye ait toplam 72 el bilegi dahil edildi. Calismaya dahil edilen tum katilimcilarin median ve ulnar sinir motor ve duyusal sinir ileti calismalari ile ultrasonografi (US) ile MSKA degerleri kaydedildi. Hasta ve kontrol gruplarinin elektrofizyolojik ve ultrasonografik verileri karsilastirildi, MSKA ile median sinirin duyusal ve motor ileti hiz ve latanslari arasindaki korelasyon arastirildi. Ayrica MSKA ile KTS tanisi koyabilmek icin gereken kestirim degeri icin Receiver operating characteristic (ROC) egri analizi yapildi.

Bulgular: Hasta ve kontrol gurubu arasinda MSKA, median sinir duyusal ileti hizi (DIH) ve motor distal latansi (MDL) degerleri arasinda istatistiksel olarak anlamli fark bulundu. Cok hafif KTS olan Evre 1 hastalar ile kontrol gurubunun MSKA ortalama degerleri arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli idi. MSKA ile DIH arasinda orta duzeyde ve negatif yonde anlamli duzeyde korelasyon saptanirken; MSKA ile MDL arasinda dusuk duzeyde ve pozitif yonde anlamli korelasyon saptandi. Ayrica MSKA degerleri ile evreler arasinda da orta duzeyde ve pozitif yonde anlamli korelasyon mevcut idi. ROC analizinde elde edilen 10,25 m[m.sup.2] kestirim degeri %80 sensitivite ve %76 spesifisite ile hasta ile saglikli kontrol guruplari arasinda ayrim yapilmasina imkan verdi. Sonuc: US ile olcumu yapilan MSKA parametresinin yuksek sensitivite ve spesifite degerleri ile hafif ve orta evre karpal tunel send-romu tanisinda elektromiyografi ile beraber tani araci olarak kullanilabilecegi kanisindayiz.

Anahtar kelimeler: Karpal tunel sendromu, ultrasonografi, elektromiyografi

ABSTRACT

Objective: This study aimed to determine the diagnostic value of median nerve cross-sectional area (MNCSA; m[m.sup.2]), which can be measured using ultrasonography (US), compared with electrophysiological parameters in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome (CTS).

Methods: The study included 72 wrists of 25 patients with CTS diagnosis and 23 healthy controls. Median and ulnar sensory and motor nerve conduction study results and MNCSA values determined by US, of all subjects were recorded. Electrophysiological and US data of the patient and control groups were compared, and a correlation between MNCSA and velocity and latency of sensory and motor conduction of median nerves was investigated. Moreover, Receiver operating characteristic ROC curve analysis was performed to determine the cut-off value for diagnosing CTS with MNCSA. Differences between the mean MNCSA values, median nerve sensory conduction velocity (SCV), and motor distal latency (MDL) were statistically significant between the groups.

Results: Differences between the mean MNCSA values of grade 1 CTS patients with very mild CTS and those of the healthy controls were statistically significant. There was a moderate and significant negative correlation between MNCSA and SCV values and a low and significant positive correlation between MNCSA and MDL values. In addition, there was a moderate and significant positive correlation between MNCSA values and grades. A cut-off value of 10.25 m[m.sup.2], which was obtained by the ROC analysis, enabled the differentiation of patients and controls with a sensitivity of 80% and specificity of 76%.

Conclusion: We suggest that MNCSA, which is calculated using US, has high sensitivity and specificity values and is used as a firstline diagnostic tool with electromyography.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, ultrasonography, electromyography

GIRIS

Karpal tunel sendromu (KTS), ilk defa 1854'te tanimlanan, median sinirin karpal tunel icinde sikismasindan kaynaklanan en sik gorulen tuzak noropatidir (1). Bu sendroma neden olan bircok hastalik olmasina ragmen vakalarin cogu idiyopatik olup en sik orta yas kadinlarda gorulmektedir (1-3). KTS tanisi icin klinik hikaye ve testler ile elektronoromyografi (ENMG) kullanilmaktadir (1-3). Elektrofizyolojik calismalar KTS'nin tanisi ve derecelendirilmesinde altin standart olma ozelligini korumaktadir (2). Bununla beraber Karpal tunel sendromunun tanisinda ENMG yaklasik %15-20 gibi bir yanlis negatif orana sahiptir (4, 5). Bu yuzden KTS tanisinda alternatif tani yontemleri aranmis ve bunun icin bir cok radyolojik calisma yapilmistir. Bu calismalar, KTS tanisinda median sinirin ve komsu diger yapilarin anatomik olarak incelenmesine olanak saglayan ultrasonografinin (US) yararini ortaya koymustur (1-5). US'nin yanisira manyetik rezonans goruntuleme (MRG), KTS'de median sinire ait patolojik degisimleri gostermede alternatif tani yontemi olarak kullanilabilmektedir (6-8). US'nin MRG'ye gore ucuz, girisimsel olmayan ve kolay ulasilabilir ve uygulanabilir olmasi gibi avantajlari bulunmaktadir. Agir evre KTS hastalarinda klinik ve muayene bulgulari cok belirgin oldugundan tani koymada pek zorluk yasanmazken, ozellikle hafif ve orta evre KTS tanisinda tani koymak zor olabilmektedir (4,5). Biz bu calismada ENMG ile karsilastirmali olarak ultrasonografi ile olctugumuz median sinir kesit alanini (MSKA) degerlendirerek hafif ve orta evre KTS tanisinda US'nin degerini arastirmayi amacladik.

YONTEMLER

Calisma Adiyaman Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu tarafindan onaylanmistir. Bu calismada, Mart 2016 ile Nisan 2016 tarihleri arasinda Adiyaman Universitesi Tip Fakultesi Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon poliklinigine basvuran hikaye, fizik muayene ve ENMG yapilarak KTS tanisi dogrulanan 25 kadin hasta ile kontrol grubu olarak hikaye, fizik muayene ve ENMG yapilarak KTS tanisi olmadigi saptanan 23 kadin saglikli gonullu degerlendirildi. ENMG ile KTS tanisi dogrulanan hastalar ile saglikli gonullulere median siniri goruntulemek amaciyla, ENMG ile ayni gun icinde, US tetkiki yapildi. Hasta ve kontrol gruplari ekstremite bazinda degerlendirildiginde hasta grupta 37 el bilegi, kontrol grubunda 35 el bilegi olmak uzere toplam 72 el bilegi degerlendirildi. Calismaya katilan hastalardan calisma icin bilgilendirilmis onam formu alindi. Calismamiza idiopatik KTS>li olgular dahil edildi. KTS ya da herhangi bir nedenle el cerrahisi gecirenler, travma, steroid enjeksiyonu oykusu olan olgular ile romatoid artrit, diyabet ve gut hastaligi gibi sistemik hastaligi bulunanlar calismaya dahil edilmedi. Sonografisinde bifid median sinir tespit edilen 2 vaka calisma disi tutuldu.

Elektrofizyolojik Incelemeler

Sinir ileti calismalari ENMG laboratuvarinda oda sicakliginda, ENMG cihazi (Medelec Synergy ENMG machine; Medelec, Oxford, Ingiltere) ile gerceklestirildi. Incelemeler el dorsumunda cilt isisi 32[degrees]C derecede iken yapildi. Her iki ust ekstremite median ve ulnar sinirlerine yonelik ileti calismalari genel standartlara uygun olarak yapildi. Motor iletim calismalari yuzeyel disk elektrotlar kullanilarak ve ortodromik yontemle, duyusal iletim calismalari ise yuzuk elektrotlar kullanilarak ve antidromik yontemle yapildi. Median ve ulnar sinirlerin motor ve duyusal latanslari yaninda ileti hiz ve amplitudleri kaydedildi. KTS siddeti, Bland tarafindan gelistirilen siniflama sistemine gore 6 evreye ayrildi. Bu calismaya, evre 1 (cok hafif, median sinir motor distal latans [MDL] <4,5 ms iken median ve ulnar sinir duyusal distal latanslari arasinda [greater than or equal to]0,4 ms fark olmasi), evre 2 (hafif, MDL <4,5 ms ve median sinir duyusal ileti hizi (DIH] <40 m/s) ve evre 3 (orta, DIH <40 m/s ve 4,5< MDL <6,5 ms) olan KTS'li hastalar dahil edildi. Median sinir duyusal amplitudun alinmadigi KTS'li hastalar (evre 4, 5, 6) calisma disi birakilmistir (9). ENMG degerlendirmesi yapilan hastalar hemen US incelemeye alindi.

Ultrasonografi

Hastalara inceleme oncesinde US incelemenin olasi katkilari ya da yan etkileri ile ilgili bilgiler verildi. Incelemeyi kabul eden hastalarin US incelemeleri olasi en rahat pozisyonda gerceklestirildi. US incelemesi ENMG ile ayni oda sicakliginda yapildi. Hastalar yuzleri doktora bakacak sekilde sedyede rahat bicimde oturtuldu, kollari yastigin uzerinde el bilekleri supin ve parmaklar yari fleksiyon durumunda US yapildi. Gerekli gorulmesi durumunda hastalar supin pozisyonda sedye yatirilarak inceleme yapildi. Bu durumda incelenecek el bilegi radyologun sag lateralinde iken ve avuc icleri yukari bakacak sekilde inceleme gerceklestirildi. Tum incelemelerde 13 Mhz yuzeyel problu (Hitachi Medical Corporation; HI VISION Avius, Tokyo, Japonya) US cihazi kullanildi. Incelemede oncelikle el bilegi seviyesinde aksial planda median sinire ait imaj bulundu, olasi anatomik varyasyon varligi arastirildi. Median sinir etrafindaki dokular incelendi. Sinire basi yapabilecek kist (ganglion kisti vb.) veya kitlesel yer kaplayici lezyonlar ile komsu tendon-larda sivi birikimi (tendinit-tenosinovit) arastirildi. Elektrofizyolojik inceleme sonuclarini etkileyebilecek patolojilerin saptanmasi halinde bu hastalar calisma disi birakildi. Median sinir ve komsulu-gundaki anatomik yapilar gozlemlendikten sonra trase boyunca (on kol 1/3 distal kesimi ile el ayasi arasinda izlenebildigi en distal seviyeye kadar) median sinirin internal ekojenitesi, konturlari ve yapisi incelendi. Daha sonra transvers planda karpal tunel prok-simal seviyesi olarak kabul edilen pisiform kemik seviyesinde median sinirin kesit alani olculdu. Alan olcumleri US cihazinda bulunan elle cizim (manuel trace) yontemi kullanilarak hiperekoik kilif uzerinden yapilan cizim ile gerceklestirildi ve birimi "milimetre kare" olarak kaydedildi. Kesit alan olcumu sirasinda median sinirin inceleme duzlemine tam aksial planda girmesine ozen gosterildi.

Istatistiksel Analiz

Istatistiksel analizlerde Windows icin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc.; versiyon 18,0 Chicago, IL, ABD) istatistik programi kullanildi. Kategorik degiskenler yuzde olarak, surekli degiskenler ortalama[+ or -]standart sapma ve medyan (minimum-maksimum) olarak gosterildi. Olculebilen verilerin normal dagilimina Kolmogorov Smirnov testi ile bakildiktan sonra MSKA, DIH ve MDL degerleri bakimindan hasta ve kontrol grubu arasinda istatistiksel yonden anlamli bir fark olup olmadigi bagimsiz t testi ile analiz edildi. MSKA degerleri ile DIH, MDL, MIH degerleri ve KTS evreleri arasindaki korelasyon pearson analizi ile degerlendirildi. Korelasyon analizinde iliskinin yonu ve kuvveti korelasyon katsayisina gore derecelendirildi (r degeri: 0,00-0,29 zayif, 0,30-0,49 dusuk, 050-0,69 orta, 0,70-0,89 yuksek, 0,90-1,00 ise cok yuksek duzeyde korele olarak degerlendirildi). MSKA ile KTS tanisi koyabilmek icin gereken kestirim degeri ROC analizi ile belirlendi. Gruplar arasi karsilastirma sonuclarinda p<0,05 degerleri anlamli olarak kabul edildi.

BULGULAR

Bu calismaya hasta grubu olarak alinan 25 kadin olgu ve kontrol grubu olarak alinan 23 kadin olgu olmak uzere toplam 48 kisi dahil edildi. Hasta grubunun yas ortalamasi 47,4[+ or -]6,9 (minimum 30, maksimum 62), kontrol grubunun yas ortalamasi 46,5[+ or -]7,9 (minimum 29, maksimum 60) olarak hesaplandi. Hasta ve kontrol gruplari ekstremite bazinda degerlendirildiginde hasta grupta toplam 37 el bilegi, kontrol grubunda toplam 35 el bilegi toplamda 72 el bilegi degerlendirildi.

Hasta ve kontrol gurubu arasinda MSKA, DIH ve MDL ortalama degerleri arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulundu (p<0,001). Gruplarin yas, median sinir kesit alani ve elektrofiz-yolojik inceleme sonuclarinin karsilastirilma verileri Tablo 1'de; KTS evrelerine gore median sinir kesit alani ortalama degerleri ise Tablo 2'de gosterilmistir. Cok hafif KTS olan Evre 1 hastalar ile kontrol gurubunun MSKA ortalama degerleri arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli idi (p<0,001). MSKA ile DIH arasinda orta duzeyde ve negatif yonde anlamli korelasyon saptanirken (p<0,001, r:-0,515); MSKA ile MDL arasinda dusuk duzeyde ve pozitif yonde anlamli korelasyon saptandi (p<0,001, r:0,494). Ayrica MSKA degerleri ile evreler arasinda da orta duzeyde ve pozitif yonde anlamli korelasyon mevcut idi (p<0,001, r:-0,644). Median sinir kesit alani ile elektrofizyolojik inceleme sonuclarinin korelasyon analizi sonuclari Tablo 3'de gosterilmistir. ROC analizinde elde edilen 10,25 mm2 kestirim degeri %80 sensitivite ve %76 spesifisite ile hasta ile saglikli kontrol guruplari arasinda ayrim yapilmasina imkan verdi. ROC analizinde egri altinda kalan 0,863 olup %95 dogruluk araligi ile alt limit 0,781, ust limit 0,944 bulundu. ROC analiz bulgulari Resim 1'de gosterilmistir.

TARTISMA

Karpal tunel sendromunda, karpal tunel hacmindeki azalma ve bunun neden oldugu tunel ici basinc artisi, tendonlara ve me-Resim 1. Median sinir kesit alani ile ENMG'ye gore yapilan evrelemenin ROC analizi. Egri altinda kalan alan: 0,863 (%95 dogruluk araligi ile alt limit 0,781, ust limit 0,944) dian sinire basinc olusturmakta ve sonucta sinirde irritasyonuna neden olmaktadir. Irritasyona ugrayan tendonlarda gelisen odem, tunel hacmini daha fazla daraltarak tunel ici basincin artisina katki saglar. Ayrica venul ici kan akisi da bozularak median sinir icindeki akson transportunda bozulmaya ve sonucta median sinirde hasara neden olur (2, 8). KTS olarak anilan bu klinik tablo, en sik gorulen tuzak noropatisidir (1-8). KTS'nin en sik nedenleri arasinda hipotroidizm, romatoid artrit, diabetes mellitus, amilo-idoz gibi sistemik hastaliklar, kas ve tendonlarin anomalileri gibi konjenital varyasyonlar, travma, tumor, osteoartrit vb. nedenler sayilabilir. Diger taraftan el-el bilegini yogun olarak kullanan meslegi olanlarda da KTS gorulme sikligi yuksektir (1, 2). Hastalarin onemli bir bolumunde ise KTS'ye neden olan sebep kesin olarak saptanamaz ve idiopatik KTS olarak siniflandirilir (2).

Klinik pratikte KTS tanisi anamnez, klinik muayene bulgulari ve ENMG ile konulmaktadir. ENMG incelemelerinin spesifisitesi yuksek olmasina ragmen (3) yanlis negatiflik orani %10-20'ler duzeyindedir (4, 5). Klinik olarak KTS dusunulen ancak ENMG ile tani konulmasinda zorlanilan hastalarda taniyi dogrulamada goruntuleme yontemlerinden (US, manyetik rezonans goruntuleme vb.) faydalanilabilmektedir (6-8). US, dusuk maliyet ve kisa inceleme zamani, radyasyon icermemesi, kolay ulasilabilir olmasi, girisimsel olmamasi ve ucuz olmasi gibi avantajlari yaninda kullaniciya bagimli olmasi en onemli dezavantajidir (2, 10). KTS tanisinda, US median sinirin anatomik yapisini, sinire komsu yapilari ve karpal tunelde yer kaplayan lezyonlari gostermesi acisindan faydalidir.

Ultrasonografi olcumlerinin sensitivite ve spesifitesi calismalarda cesitlilik gostermektedir (1-3). Bircok calisma karpal tunel girisindeki kesit alani artisinin en yuksek oranda sensitivite ve spesifisite oranina sahip oldugunu bildirmistir (1-3). Ek olarak bu duzeyde olcum yapmak daha kolaydir. Ancak karpal tunel girisinin tam olarak lokalizasyonu konusu tartismalidir. Bircok yazar distal radioulnar eklem seviyesini karpal tunel giris seviyesi olarak kabul ederken bazilari pisiform kemigi ve navikuler (skafoid) kemigin tuberkulunu giris seviyesi olarak kabul etmektedir (2, 3). Bazi calismalarda MSKA; karpal tunel proksimali, orta duzeyi ve distal kesimi duzeylerinden olculmus olup MSKA'daki artisin en fazla tunel girisi duzeyinde (skafoid-pisiform kemik seviyesinde) oldugu bildirilmistir (2, 3). Bu calismada da MKSA olcumleri bu duzeyden yapilmistir. Calismalarda KTS tanisi icin median sinir kesit alani 9-15 m[m.sup.2], sensitivitesi ise %48-89 araliginda degismektedir. (1-5). Bizim calismamizda ise KTS tansi icin MSKA kestirim noktasi 10.25 mm2 olarak bulundu ve bu kestirim noktasinda US'nin sen-sitivitesi %80, spesifisitesi ise %76 olarak saptandi. Calismalarin buyuk cogunlugunun ortalamasina bakildiginda bu deger 10,5 mm2 olarak bildirilmektedir (3-5). Bizim bulgularimiz literatur ile uyumludur. Hafif dusuk bulma nedenimizi ise hafif ve orta evre KTS hastalarin calismaya dahil edilmesine bagliyoruz. Bu sonuclar US'nin KTS tanisinda yararli bir yontem olarak kullanilabilecegini gostermektedir. Ayrica cok hafif evre KTS ile kontroller arasinda istatistiksel anlamli fark bulunmasi ENMG ile tanisinda zorluk yasanan cok hafif evre KTS vakalari icin US'un alternatif bir tani araci olarak kullanilabilecegini gostermektedir. KTS suphesi tasiyan vakalarda, tani testi olarak sonografinin kullanilmasi, sinir ileti calismalarinin sayisini dusurebilmektedir. Sinir ileti calismalarinin, zaman almasi ve maliyetli olmasi onemli dezavantajlaridir (11). Kolay ulasilabilir ve ucuz bir yontem olan US'un zaman icinde KTS tanisinda daha genis kullanim alani bulacagi kanisindayiz.

Bircok calismada US parametreleri ile sinir ileti calismalari arasindaki iliski incelenmis ve MSKA olcumlerinin KTS evresi ile ve ENMG parametreleri olan DIH ve MDL ile iliskili oldugu bulunmustur (2, 12, 13). Bircok calismada kesit alani ile sinir ileti parametreleri veya elektrofizyolojik siddet skalasinin iliskisi raporlanmistir (2, 12-14). Sinir ileti parametreleri ile elektrofizyolojik siddet skalasi arasinda guclu bir iliski oldugu belirtilen bir calismada, MSKA 10-13 mm2 arasinda ise hafif; 13-15 mm2 arasinda orta; 15 mm2'den fazla ise agir derecede KTS olarak belirlemislerdir. Baska bir calismada ise US ile sinir ileti calismalari arasindaki iliski incelenmis ve ikisi arasinda yuksek korelasyon saptanmistir. Bu calismaya gore MSKA'da her mm2'lik artis, ileti hizinda 2.0 msn/dakikalik azalmaya neden olmaktadir (15). Bizim calismamizda MSKA degerleri ile hastaligin siddetini gosteren parametreler (distal motor latans, duysal ileti hizi) arasinda anlamli iliski saptanmis olup literaturdeki calismalarla benzerlik gostermektedir. Bu bulgular KTS evreleri arttikca MS-KA'nin da arttigini gosterek US'nin KTS'nin tanisi yani sira hastaligin siddeti hakkinda yarli bilgiler sagladigini gostermektedir.

Verilerin tek merkezden saglanmis olmasi ve rolatif olarak az sayida hasta verilerini icermesi ve birden fazla seviyeden olcum yapilmamis olmasi calismanin limitasyonlari olarak kabul edilebilir.

SONUC

Sonuc olarak, ultrasonografinin yuksek sensitivite ve spesifite degerleri ile hafif ve orta evre karpal tunel sendromu tanisinda elektronoro-miyografi ile beraber tani araci olarak kullanilabilecegi kanisindayiz.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Adiyaman Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu'ndan alinmistir (Tarih 20/01/2016, Numara: 2016/1-12).

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis Bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - H.T.B., A.Y.; Tasarim - H.T.B.; Denetleme - A.Y.; Kaynaklar - H.T.B.; Malzemeler - H.T.B.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - H.T.B., A.Y.; Analiz ve/veya Yorum - H.T.B., A.Y.; Literatur Taramasi - H.T.B.; Yaziyi Yazan - H.T.B.; Elestirel Inceleme - A.Y.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Adiyaman University School of Medicine (Date 20/01/2016, Number: 2016/1-12).

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author contributions: Concept - H.T.B., A.Y.; Design - H.T.B.; Supervision - A.Y.; Resource - H.T.B.; Materials - H.T.B.; Data Collection and/or Processing - H.T.B., A.Y.; Analysis and/or Interpretation - H.T.B., A.Y.; Literature Search - H.T.B.; Writing - H.T.B.; Critical Reviews - A.Y.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Duymus M, Ulasli AM, Yilmaz O. Measurement of median nerve cross sectional area with ultrasound and MRI in idiopathic carpal tunnel syndrome patients. J Neurol Sci-Turk 2013; 30: 59-71.

(2.) Aylanc N, Temizoz O, Balci K. Ultrasonographic evaluation of median and ulnar nerves in patients with carpal tunnel syndrome. Ajci 2015; 9: 103-11.

(3.) McDonagh C, Alexander M, Kane D. The role of ultrasound in the diagnosis and management of carpal tunnel syndrome: a new paradigm. Rheumatology 2014; 273-84.

(4.) Yesildag A, Kutluhan S, Sengul N, Koyuncuoglu HR, Oyar O, Guler K, et al. The role of ultrasonographic measurements of the median nerve in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Radiol 2004; 59: 910-5. [CrossRef]

(5.) Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests. Eur J Radiol 2005; 56: 365-9. [CrossRef]

(6.) Sirik M, Gulek B, Soker G, Kaya O, Esen K, Yarar Y, et al. The efficacy of 0.2 T low-field open MR imaging in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Glob Adv Res J Med and Medical Sci (GARJMMS) 2014; 3: 008-017.

(7.) Bulut HT, Yildirim A, Ekmekci B, Gunbey HP. The diagnostic and grading value of diffusion tensor imaging in patients with carpal tunnel syndrome. Acad Radiol 2014; 21: 767-73. [CrossRef]

(8.) Yildirim A, Bulut HT, Ekmekci B, Surucu GD, Karabiber M. Use of diffusion tensor imaging for nonsurgical treatments of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2014; 50: 950-5. [CrossRef]

(9.) Bland JD. A neurophysiological grading scale for carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2000; 23: 1280-3. [CrossRef]

(10.) Duncan I, Sullivan P, Lomas F. Sonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 681-4. [CrossRef]

(11.) Fowler JR, Maltenfort MG, Ilyas AM. Ultrasound as a first-line test in the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a cost-effectiveness analysis. Clin Orthop Relat Res 2013; 471: 932-937. [CrossRef]

(12.) Karadag YS, Karadag O, Cicekli E, Ozturk S, Kiraz S, Ozbakir S, et al. Severity of carpal tunnel syndrome assessed with high frequency ultrasonography. Rheumatol Int 2010; 30: 761-5. [CrossRef]

(13.) Pazzaglia C, Padua L. Severity of carpal tunnel syndrome assessed with high frequency ultrasonography: reply to Karadag and colleagues. Rheumatol Int 2011; 31: 133-4. [CrossRef]

(14.) El Miedany YM, Aty SA, Ashour S. Ultrasonography versus nerve conduction study in patients with carpal tunnel syndrome: substantive or complementary tests?. Rheumatology (Oxford)2004; 43: 887-95. [CrossRef]

(15.) Ziswiler HR, Reichenbach S, Vogelin E, Bachmann LM, Villiger PM, Juni P. Diagnostic value of sonography in patients with suspected carpal tunnel syndrome: a prospective study. Arthritis Rheum 2005; 52: 304-11. [CrossRef]

Haci Taner Bulut (1), Adem Yildirim (2)

(1) Adiyaman Universitesi Tip Fakultesi, Radyoloji Anabilim Dali, Adiyaman, Turkiye

(2) Adiyaman Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Adiyaman, Turkiye

Bu calisma 37. Turk Rodyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmustur, 1-6 Kasim 2016, Antalya, Turkiye.

This study was presented as a poster at the, 37th Turkish Rodyology Congress, 1-6 November 2016, Antalya, Turkey. Sorumlu Yazar/Correspondence Author: Haci Taner Bulut E-mail: taner.bulut02@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 19.04.2016 * Kabul Tarihi/Accepted: 27.06.2016

How to cite:

Bulut HT, Yildirim A. Role of ultrasonography in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome. Eur J Ther 2017; 23(1): 8-11.
Tablo 1. Gruplarin yas, median sinir kesit alani ve
elektrofizyolojik inceleme sonuclarinin karsilastirilmasi
(ortalama degerleri[+ or -]standart sapma)

         Kontrol grubu   Hasta grubu    t testi
         (n=35)      (n=37)      p

Yas (29-62)    46,5[+ or -]9,1  47,4[+ or -]7,0  0,636
MSKA (m[m.sup.2]) 9,1[+ or -]1,9  12,6[+ or -]2,6 <0,001
DIH (m/s)     49,8[+ or -]6,1  40,3[+ or -]5,4 <0,001
MDL (ms)      3,1[+ or -]0,4  3,7[+ or -]0,6 <0,001
MIH (m/sn)    55,1[+ or -]6,8  54,4[+ or -]7,5  0,686

MSKA: median sinir kesit alani; DIH: duyusal ileti hizi;
MDL: motor distal latans;
MIH: motor ileti hizi (onkol volar yuzde dirsek-bilek arasi segmentte
olculen hiz)

Tablo 2. KTS evrelerine gore median sinir kesit alani
ortalama degerleri

             Median sinir
KTS Evresi        kesit alani (m[m.sup.2])

0: Normal (n = 35)    9,09[+ or -]1,89
1: Cok hafif (n = 16)  10,98[+ or -]4,31
2: Hafif (n = 16)    13,38[+ or -]2,73
3: Orta (n=5)      15,00[+ or -]4,18

KTS: karpal tunel sendromu

Tablo 3. Median sinir kesit alani ile elektrofizyolojik inceleme
sonuclarinin korelasyon analizi sonuclari

           Median sinir kesit alani (m[m.sup.2])
           r             p

DIH (m/s)      -0,515          <0,001
MDL (ms)       0,494          <0,001
MIH (m/sn)      -0,111           0,354
Evre (ENMG'ye gore)  0,644          <0,001

DIH: duyusal ileti hizi; MDL: motor distal latans; MIH: motor
ileti hizi (onkol volar yuzde dirsek-bilek arasi segmentte olculen
hiz); ENMG:
elektronoromiyografi
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Investigation
Author:Bulut, Haci Taner; Yildirim, Adem
Publication:European Journal of Therapeutics
Article Type:Report
Date:Mar 1, 2017
Words:3831
Previous Article:Tip fakultesi ogrencilerinin dikkat-motivasyon duzeyleri, calisma ortam ve yontemlerinin degerlendirilmesi/Evaluation of attention-motivation level,...
Next Article:Hemsirelik ogrencilerinde algilanan sosyal destek ile boyun egici davranislar arasindaki iliskinin incelenmesi/Examining the association between...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |