Printer Friendly

Gyvenima paskyres geodezijai.

2009 kovo 21-osios ryta nustojo plakusi geodezijos veterano VIDUCIO STUOPIO sirdis. Klastinga liga palauze talentinga inzinieriu, pedagoga ir mokslininka. Netekome erudito, nuosirdaus zmogaus, mokejusio myleti gyvenima--amzinam poilsiui atgule Vilniaus Suderves kapinese. Prie kapo atsisveikinimo zodzius tare buve Kauno politechnikumo ir Kauno politechnikos instituto bendramoksliai. Seimos tevo gyvenimo nuostatas pereme zmona Grazina ir trys jo sunus.

V. Stuopys gime 1939 m. liepos 15 d. Kaune. 1953-1957 m. mokesi Kauno politechnikume, o 1962-aisiais baige Kauno politechnikos instituta. Technikume igijes statybininko specialybe aukstojoje mokykloje tese studijas Statybos fakultete. 1958 m. po ilgos pertraukos Hidrotechnikos fakultete atnaujinus geodezininku rengima desimties buvusiu Statybos fakulteto studentu grupeje emesi inzinerines geodezijos specialybes mokslu. 1962 m. su sesiais bendramoksliais igijo inzinieriaus kvalifikacija.

V. Stuopys darbo veikla praejo 1960 m. Statybos projektavimo institute, dar budamas studentas, o 1962 m. inzinerines geodezijos specialybes diplomas atvede i Mokslu akademijos Geologijos ir geofizikos sektoriu, tuo metu vykdziusi gravimetrinius darbus naftos paieskoms Lietuvoje. Aktyviai dalyvaudamas moksliniuose darbuose, renge mokslinius pranesimus ir dalyvavo tarptautinese Geofiziniu metu konferencijose. Isskirtinos jo mokslines pastangos, susijusios su Zemes formos bendrosios lygties nustatymu, itin svarbiu apdorojant geodeziniu ir astronominiu matavimu duomenis (buvo publikuota Geodezijos skyriaus darbu I tome).

1965 m. V. Stuopys Vilniaus statybos kombinate atliko geodezinius darbus stambiaploksciu namu statybai, geodezinius matavimus naudojamu telkiniu apskaitai ir tuo paciu metu deste Kauno politechnikos institute geodezine gravimetrija. Nuo 1967 m., dirbdamas Sajunginio projektavimo instituto Lietuvos architekturos ir projektavimo dirbtuvese, kartografavo Lietuvos ir Baltarusijos parkus. Neilgam grizo i Vilniaus statybos kombinata, o nuo 1970-uju penkerius metus renge geodezininkus Vilniaus statybos technikume. Cia organizavo geodezine ir fotogrametrine mokymo baze, rupinosi stendiniu topografiniu nuotrauku atlikimo galimybemis. Islydejo penkias geo dezijos specialistu laidas. Nuo 1975 m. V. Stuopys tapo "seslesnis"--17 metu su Vilniaus statybos ir architekturos valdybos grupe zenklino vietoveje busimus Vilniaus statinius.

Besikurianciai Valstybinei geodezijos ir kartografijos tarnybai ypac buvo reikalingi placios erudicijos, ispruse geodezijos ir kartografijos specialistai. Nuo 1992 m. sioje tarnyboje V. Stuopys kuravo pirmaji uzsienio valstybes Lietuvos kartografijai finansuojama projekta "Renewal of cartography--Lithuania", kurio pirmasis etapas baigtas 1995 metais, atnaujinant Aerogeodezijos instituto Kaune iranga bei diegiant vakarietiskas technologijas.

2000 m. V. Stuopys isleidziamas i pensija--baige Geodezijos skyriaus vyriausiojo specialisto darba Valstybines geodezijos ir kartografijos tarnyboje. Iki paskutiniu gyvenimo dienu jis neprarado poreikio dometis mokslinemis problemomis, knygomis, kuriu seimos bute buvo istisi statiniai.

Viducio Stuopio sviesus atminimas isliks bendramoksliu, mokiniu ir bendradarbiu sirdyse.
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:GARSUS MOKSLININKAI
Author:Girkus, Romualdas; Gliozaitis, Algirdas; Lukosevicius, Viktoras; Mazeika, Aloyzas
Publication:Geodesy and Cartography
Date:Jun 1, 2009
Words:383
Previous Article:Ispudinga A. Gliozaicio monografija "Lietuvos Administracinis Suskirstymas Zemelapiuose.
Next Article:Some problems of an as-built survey and setting out accuracy/ Kai kurios statybos kontroliniu nuotrauku ir nuzymejimo problemos.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |