Printer Friendly

Geriatrik Hastalarda Elektif ve Acil Laparoskopik Kolesistektominin Karsilastirilmasi/Comparison of Emergency and Elective Laparoscopic Cholecystectomy in Geriatric Patients.

Oz

Amac: Kolelityazis insidansi yasla birlikte artarken son yillarda laparoskopik kolesistektomi (LK) geriatrik hastalarda siklikla yapilmaktadir. Bu calismanin amaci geriatrik hastalarda elektif ve acil LK' nin sonuclarini degerlendirmektir.

Yontemler: Ocak 2014-Aralik 2016 tarihleri arasinda 65 yas ustu LK yapilan hastalarin tibbi kayitlari retrospektif olarak tarandi.

Bulgular: Kirk altisi acil LK (%38,7), 73'u elektif LK (%61,3) olmak uzere 119 hasta ameliyat edildi. Konversiyon orani %5,9'du ve gruplar arasi farklilik saptanmadi (p=0,177). Ortalama yas ve ameliyat suresi sirasiyla 70,3 yil ile 86 dakikaydi ve acil ile elektif LK arasinda anlamli fark yoktu. Elektif LK uygulanan hastalarin hastanede kalis sureleri daha kisa idi (2,11'e karsi 3,15 gun, p=0,0001). Postoperatif komplikasyonlar elektif LK'de 9 hastada, acil LK'de 6 hastada goruldu ve istatiksel olarak gruplar arasi anlamlilik gorulmedi. Elektif LK grubunda bir hastada mortalite goruldu.

Sonuc: Geriatrik hastalarda acil sartlarda yapilan LK daha uzun hastanede yatis suresine sahiptir. Fakat dusuk morbidite ve mortalite oranlari ile guvenle yapilabilir. Ileri yas acil LK icin kontrendikasyon olusturmaz.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, kolesistektomi, laparoskopik cerrahi, acil, elektif

Abstract

Objective: While the incidence of cholelithiasis increases with age, laparoscopic cholecystectomy (LC) has been more frequently performed in geriatric patients in recent years. This study aimed to analyze the results of elective and emergency LC.

Methods: Medical records of patients aged over 65 years who underwent elective and emergency LC between January 2014 and December 2016 were retrospectively analyzed.

Results: There were 119 patients; of these, 46 (38.7%) underwent emergency LC (emergency LC group) and 73 (61.3%) underwent elective LC (elective LC group). The conversion rate was 5.9%, and there was no difference between the groups (p=0.177). The mean age of the patients and duration of operation were 70.3 years and 86 min, respectively, and there was no difference between the groups. The hospitalization duration in patients in the elective LC group was shorter than that of those in the emergency LC group (2.11 versus 3.15 days, p=0.0001). Post-operative complications were seen in 9 patients in the elective LC group and 6 patients in the emergency LC group and showed no significant difference. One patient died in the elective LC group.

Conclusion: Emergency LC in geriatric patients resulted in a longer hospitalization duration. However, it can be safely performed with low morbidity and mortality rate. Advanced age is not a contraindication for undergoing LC.

Keywords: Geriatric, cholecystectomy, laparoscopic surgery, emergency, elective

GIRIS

Laparoskopik kolesistektomi (LK) safra kesesi hastaliginin tedavisinde altin standarttir. LK'nin daha az agri, iyilesmenin kisalmasi, operatif stresin azalmasi, sinirli inflamatuar yanit, dusuk komplikasyon, daha kisa hastanede kalis suresi ve dusuk maliyetli olmasi gibi bazi avantajlari vardir (1, 2). Butun bu avantajlara ragmen cerrahlar geriatrik hastalarda laparoskopik cerrahi yaklasimda isteksiz davranmakta ve siklikla konservatif yaklasimlari tercih etmektedirler (3). Geriatrik hastalara karsi bu savunmaci yaklasim siklikla akut veya kronik tekrarlayan kolesistit, hidrops, ampiyem ya da perforasyon ile kendini gostermektedir (3, 4).

Safra taslarinin sikligi yasla birlikte artar (5). Gunumuzde 65 yas ustu geriatrik hastalarin orani artikca LK oranlarinin da artacagi tahmin edilmektedir (5). Geriatrik hastalarda yandas hastaliklar ve sinirli fonksiyonel kapasite, peri ve post-operatifkomplikasyonlar icin onemli risk faktorleridir (6).

Bu arastirmanin amaci elektif ve acil LK uygulanan 65 yas ve ustu geriatrik hastalarda postoperatif sonuclarin degerlendirilmesidir.

YONTEMLER

Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi Genel Cerrahi Klinigi'nde ocak 2014-aralik 2016 tarihleri arasinda 65 yas ustu elektif ve acil LK yapilan ardisik 119 hastanin medikal dosyalari retrospektif olarak tarandi. Calisma icin hastane yerel etik kurulundan onay alindi (HNEAH, KAEK, 2016/KK/287). Bu calismada yas, cinsiyet, ameliyat endikasyonu, kardiyovaskuler cerrahi risk, American Society of Anesthesiology (ASA) skorlari, acik cerrahiye gecis oranlari ve nedenleri, hastanede kalis suresi, morbidite ve mortalite arastirildi. Safra kesesi perforasyonu, ampiyem, gecirilmis karin cerrahisi gibi nedenlerle direkt acik cerrahi yaklasimda bulunulan hastalar calisma disi birakilmistir. Gecikmis basvuruda ameliyat, uygun antibiyoterapi uygulamasini takiben 6-8 hafta sonrasina birakilmistir. Tum hastalara tromboemboli riskine karsi pre ve post-operatif dusuk molekul agirlikli heparin (DMAH) uygulanmistir. Ameliyat genel anestezi altinda standart d`ort trokarla yapilmistir.

Istatistiksel Analiz

Elde edilen verilerin istatiksel analizi MedCalc Statistical Software Version 12.7.7 programi (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; http://www.medcalc.org; 2013) kullanilarak gerceklestirilmistir. Kategorik degiskenler, frekans (N) ve yuzde (%) ile tanimlanmistir. Kategorik degiskenler arasindaki iliskinin incelenmesi amaciyla Ki-Kare veya Fisher Exact test kullanilmistir. Sirali degiskenler, Mann-Whitney U testi kullanilarak karsilastirildi; p degeri 0,05'in altinda olmasi anlamli olarak kabul edildi.

BULGULAR

1 0cak 2014-31 Aralik 2016 tarihleri arasinda 65 yas ustu 46'si acil LK (%38,7), 73'u elektif LK (%61,3) olmak uzere 119 hasta ameliyat edildi. Cinsiyete gore hastalarin 81'i kadin (%68) 38'i erkekti (%32).

Ortalama yas 70,3 yildi (65-89). Elektif LK ve acil LK gruplari karsilastirildiginda ortalama yas (acil LK; 70,4 yil, elektif LK; 70,2 yil, p=0,875) ve kardiyovaskuler risk (p=0,147) arasinda fark yoktu.

Ameliyat endikasyonunu acil LK grubunda %93,4 oraninda akut kolesistit ve %6,6 oraninda hafif biliyer pankreatit nedeni ile ilk 48 saat icinde opere edilen hastalar olusturmaktaydi. Elektif LK grubunda ise %75,3 oraninda kronik kolesistit, %15,1 oraninda biliyer pankreatit ve %9,6 oraninda koledokolityazisti. Koledokolityazis, MRCP ile dogrulanmis ve tum hastalara cerrahi oncesi ERCP ile tas ekstraksiyonu yapilmistir. Hastalar en cok ASA II ve ASA III grubunda yeralmaktaydi (Tablo 1).

Genel olarak ameliyat suresi 86 dakika (28-182) idi. Ortalama ameliyat suresi elektif LK'de 77[+ or -]36 (28-150) dakika ve acil LK'da 89[+ or -]33 (40-182) dakika olmak uzere islemler arasinda fark yoktu (p=0,584) (Tablo 2). Laparoskopik cerrahiden acik cerrahiye gecis genel olarak yedi (%5,9) hastada oldu. Uc hasta elektif LK, dort hasta acil LK grubundaydi ve gruplar arasi anlamlilik yoktu (p=0,177). Konversiyon kolesistektomiye gecis nedenleri dort hastada Calot ucgeninin ortaya konulamamasi, iki hastada kontrol altina alinamayan kanama ve bir hastada trokar girisine bagli ince barsak yaralanmasiydi (Tablo 3).

Ortalama hastanede kalis suresi 2,4 gundu (1-11 gun). Elektif LK uygulanan hastalarda hastanede kalis suresi (2,11[+ or -]1,1 gun), acil LK grubuna (3,15[+ or -]1,8 gun) gore anlamli olarak daha kisaydi (p=0,0001). Postoperatif morbidite acisindan her iki grup arasinda farklilik saptanmadi (p=0,857, Tablo 4). Elektif LK grubunda bir hastada ameliyat sonrasi 14.saatte myokard infarktusune (MI) bagli mortalite izlenirken acil LK grubunda mortalite izlenmedi.

TARTISMA

Son 2 dekatta safra kesesi hastaligina sahip hastalar icin LK vazgecilmez tedavi secenegi olmustur (7). Prosedurun daha kisa hastanede kalis suresi, daha az agri ve kisa surede normal sosyal aktiviteye donus gibi avantajlari vardir (1, 2, 8). Ortalama yasin artmasi ile birlikte semptomatik safra kesesi tasi olan geriatrik hastalarin sikligi da artmaktadir. Geriatrik populasyonda safra kesesinde tas gorulme sikligi %30 duzeyindedir (9).

Geriatrik hastalarda safra tasi icin yapilan cerrahi girisim eslik eden hastaliklar ve fonksiyonel rezervin azalmasi nedeni ile yuksek risk tasir (6, 10). Komplikasyonlar acil cerrahide elektif cerrahiye oranla daha yuksektir (11). Kabul edilebilir morbidite ve mortaliteye sahip elektif cerrahi, acil prosedurler yerine tercih edilmektedir (12). Calismamizda kardiyovaskuler risk acisindan elektif ve acil cerrahi arasinda fark yoktu. Elektif cerrahi grubunda bir hastada MI'ne bagli mortalite gerceklesti. En sik gorulen komplikasyonlari ilk 24 saatte gorulen atelektazi ve yara yeri sorunlari olusturmaktaydi. Postoperatif komplikasyonlar acisindan her iki grup arasinda literaturde bildirilen oranlarin aksine farklilik saptanmadi. Bu durum acil cerrahiye alinan yasli hastalarda preoperatif donemde yandas hastaliklarin multidisipliner bicimde degerlendirilmesi ile risklerin en aza indirgenmesiyle aciklanabilir.

Acil LK icin %6-35, elektif LK icin ise %3-5 oraninda acik cerrahiye donusum kabul edilebilir olarak bildirilmistir (13, 14). Bizim serimizde bu oranlar elektif LK' da %4,1, acil LK'da %8,6'dir. Gruplar arasinda istatiksel farklilik yoktu. Acik cerrahiye gecmenin baslica nedenleri Calot ucgeninin diseke edilememesi ve laparoskopik olarak kontrol altina alinamayan kanamaydi.

Elektif LK, hastanede kalis suresi bakimindan acil LK'ya gore daha ustundur (11, 15, 16). Bizim calismamizda elektif LK yapilan hastalarda hastanede kalis suresi 2.11gun iken acil LK yapilan hastalarda 3.15 gun olarak bulundu (p=0,0001). Bu anlamli farklilik acil LK yapilan hastalarin %67,4 oraninda ASA III grubunda yer almasi ve yandas hastaliklarin daha kontrolsuz olmasi ile aciklanabilir.

SONUC

Geriatrik populasyonda acil laparoskopik kolesistektomi guvenli bir prosedurdur ve elektif prosedurlerle kiyaslandiginda komplikasyon riski yuksek degildir. Fakat hastanede kalis suresi daha yuksek olarak gorulmektedir. Bu yas grubunun cerrahi oncesi multidispliner yaklasimla degerlendirilmesi gereklidir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi'nden (HNEAH, KAEK, 2016/KK/287) alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastadan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - C.A., O.S.; Tasarim - C.A., O.S.; Denetleme - C.A., O.S.; Kaynaklar - C.A., O.S.; Malzemeler - C.A., O.S.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - C.A., O.S.; Analiz ve/veya Yorum - C.A., O.S.; Literatur Taramasi - C.A., O.S.; Yaziyi Yazan - C.A., O.S.; Elestirel Inceleme - C.A., O.S.; Diger - C.A., O.S.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Haydarpasa Training and Research Hospital (HNEAH, KAEK, 2016/KK/287).

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patient who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - C.A., O.S.; Design - C.A., O.S.; Supervision - C.A., O.S.; Resources - C.A., O.S.; Materials - C.A., O.S.; Data Collection and/or Processing - C.A., O.S.; Analysis and/or Interpretation - C.A., O.S.; Literature Search - C.A., O.S.; Writing Manuscript - C.A., O.S.; Critical Review - C.A., O.S.; Other - C.A., O.S.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Kuhry E, Jeekel J, Bonjer HJ. Effect of laparoscopy on the immune system. Semin Laparosc Surg 2004; 11: 37-44. [CrossRef]

(2.) Agrusa A, Romano G, Frazzetta G, Chianetta D, Sorce V, DiBuono G, et al. Role and outcomes of laparoscopic cholecystectomy in the elderly. Int J

Surg 2014; 12(Suppl 2): S37-9. [CrossRef]

(3.) Miura F, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Pitt HA, Gouma DJ, et al. TG13 flowchart for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2013; 20: 47-54. [CrossRef]

(4.) Overby DW, Apelgren KN, Richardson W, Fanelli R. SAGES guidelines for the clinical application of laparoscopic biliary tract surgery. Surg Endosc 2010; 24: 2368-86. [CrossRef]

(5.) Kang KU, Roslyn JJ. Surgical issues for the elderly patient with hepatobiliary disease. Surg Clin North Am 1994; 74: 345-73.

(6.) Tambyraja AL, Kumar S, Nixon SJ. Outcome of laparoscopic cholecystectomy in patients 80 years and older. World J Surg 2004; 28: 745-8. [CrossRef]

(7.) Dubois F, Berthelot G, Levard H. Coelioscopic cholecystectomy: experience with 2006 cases. World J Surg 1995; 19: 748-52. [CrossRef]

(8.) Cingi A, Dusunceli F, Gulluoglu BM, Yegen C, Aktan AO, Yalin R. Laparoscopic cholecystectomy: is it a conscious preference among Turkish patients with symptomatic gallstones? - prospective study. World J Surg 2004; 28: 1053-6. [CrossRef]

(9.) Lee SP, Ko CW. Gallstones. Curr Opin Gastroenterol 2001; 17: 463-7. [CrossRef]

(10.) Arthur JD, Edwards PR, Chagla LS. Management of gallstone disease in the elderly. Ann R Coll Surg Engl 2003; 85: 91-6. [CrossRef]

(11.) Albores-de la Riva NX, Chavez-Delgado ME, Servin-Torres E, Velazquez-Garcia JA, Delgadillo-Teller G, Arenas-Osuna J. Surgical complications of gallbladder and the biliary tree in the elderly patients. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2013; 51: 204-11.

(12.) Kaya IO, Ozkardes A, Ozdemir F, Seker GE, Tokac M, Ozmen MM. Laparoscopic Cholecystectomy in the Elderly. Turk J Med Sci 2006; 36: 357-60.

(13.) Yetim I, Dervisoglu A, Karakose O, Buyukkarabacak Y, Bek Y, Erzurumlu K. Laparoscopic Cholecystectomy Results In Patients With Different Age Groups. J Clin Anal Med 2011; 2: 75-8. [CrossRef]

(14.) Simopoulos C, Botaitis S, Polychronidis A, Tripsianis G, Karayiannakis AJ. Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open choleystectomy. Surg Endosc 2005; 19: 905-9. [CrossRef]

(15.) Agrusa A, Romano G, Frazzetta G, Chianetta D, Sorce V, DiBuono G, et al. Role and outcomes of laparoscopic cholecystectomy in the elderly. Int J Surg 2014; 12(Suppl 2): S37-9. [CrossRef]

(16.) Majeski J. Laparoscopic cholecystectomy in geriatric patients. Am J Surg 2004; 187: 747-50. [CrossRef]

Cebrail Akyuz (1), Oguzhan Sunamak (2)

(1) Saglik Bilimleri Universitesi Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Klinigi, Istanbul, Turkiye

(2) Saglik Bilimleri Universitesi Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinigi, Istanbul, Turkiye

Cite this article as: Akyuz C, Sunamak O. Comparison of Emergency and Elective Laparoscopic Cholecystectomy in Geriatric Patients. Clin Exp Health Sci 2017; 7: 91-3

Sorumlu Yazar/Correspondence Author: Cebrail Akyuz E-posta/E-mail: drcakyuz1980@hotmail.com

Gelis Tarihi/Received: 07.03.2017 Kabul Tarihi/Accepted: 14.04.2017 Cevrimici Yayin Tarihi/Available Online Date: 17.07.2017 DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.381
Tablo 1. Hastalarin demografik verileri

Karakteristikler       Elektif LK Acil LK

Yas (yil)          70,2    70,4
Cinsiyet (n, %)
 Kadin            51 (%69,9) 30 (%65,2)
 Erkek            22 (%30,1) 16 (%34,8)
Ameliyat endikasyonu (n, %)
 Kronik kolesistit      55 (%75,3)  0
 Akut kolesistit       0     43 (%93,4)
Biliyer pankreatit      11 (%15,1)  3 (%6,6)
Koledokolityazis       7 (%9,6)  0
ASA skoru (n, %)
 ASA I            6 (%8,2)  0
 ASA II           42 (%57,5) 12 (%26,1)
 ASA III           20 (%27,4) 31 (%67,4)
 ASA IV            5 (%6,9)  3 (%6,5)

ASA: American Society of Anesthesiology

Tablo 2. Hastalara ait peroperatif ve postoperatif veriler

             Elektif LK       Acil LK

Acik cerrahiye gecis (n)  3           4
Ameliyat suresi (dakika) 77[+ or -]36 (28-150) 89[+ or -]33 (40-182)
Postoperatif        9           6
komplikasyon (n)
Hastanede kalis suresi   2,11[+ or -]1,1    3,15[+ or -]1,8
(gun)

              p

Acik cerrahiye gecis (n) 0,177
Ameliyat suresi (dakika) 0,584
Postoperatif       0,857
komplikasyon (n)
Hastanede kalis suresi  0,0001
(gun)

Tablo 3. Acik cerrahiye gecis nedenleri

                Elektif LK Acil LK

Calot ucgeninin ortaya     2 (%2,8)  2 (%4,3)
konulamamasi (n, %)
Kontrolsuz kanama (n, %)    0      2 (%4,3)
Ince barsak yaralanmasi (n, %) 1 (%1,3)  0
Toplam (*)           3 (%4,1)  4 (%8,6)

(*) (p=0,177)

Tablo 4. Hastalara ait post-operatif morbidite verileri

            Elektif LK Acil LK

Atelektazi       5 (%6,8)  4 (%8,6)
Yara yeri enfeksiyonu 1 (%1,3)  1 (%2,2)
Yara hematomu     1 (%1,3)  1 (%2,2)
Kanama         1 (%1,3)  0
Benign biliyer fistul 1 (%1,3)  0
Toplam (*)       9 (%12,3)  6 (%13)

(*) (p=0,857)
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Article
Author:Akyuz, Cebrail; Sunamak, Oguzhan
Publication:Clinical and Experimental Health Sciences
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2017
Words:2564
Previous Article:Dental Follicle Mesenchymal Stem Cells Enhance CD4+Foxp3+ Regulatory T Cells in the Lymphocytes of Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients/Dental...
Next Article:Differences in Physical Activity and Physical Fitness Level in Patients with Fibromyalgia Syndrome and Healthy Individuals/Fibromyalji Sendromlu...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters