Printer Friendly

Articles from Geodesy and Cartography (December 1, 2011)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of angle measurements and a new approach to vertical angle calibration/Vertikaliuju kampu kalibravimo analize ir nauji kalibravimo budai. Siaudinyte, Lauryna; Rybokas, Mindaugas; Giniotis, Vytautas Report 2794
Investigation into measurements using gravimeters Scintrex CG-5/Matavimu Scintrex CG-5 gravimetrais analize. Petroskevicius, Petras; Birvydiene, Rosita; Obuchovski, Romuald; Parseliunas, Eimuntas Report 2297
Investigation into the rate of changes in Keplerian orbital elements for GPS satellites under solar storming/GPS palydovu orbitu Keplerio elementu kitimo del Saules audru itakos analize. Zubinaite, Vilma; Preiss, George Report 1964
Large scale city mapping using satellite imagery/Kosminiu nuotrauku is Google Earth, taikomu miestams kartografuoti stambiuoju masteliu, rektifikavimas. Ruzgiene, Birute; Xiang, Qian Yi; Gecyte, Silvija Report 2005
Optimization procedures for topological tasks/Apie optimizavimo proceduras topologiniuose uzdaviniuose. Skeivalas, Jonas Report 1008
Possibilities of updating small-scale basic spatial data in Lithuania using generalization methods/Lietuvos smulkiojo mastelio baziniu erdviniu duomenu atnaujinimo galimybes taikant apibendrinamuosius metodus. Papsiene, Lina; Papsys, Kestutis Report 3919
The cultural heritage spatial data set of Klaipeda old town/Saugomu Klaipedos senamiescio objektu erdviniu duomenu rinkinys. Kukliene, Lina; Jankauskiene, Dainora; Kuklys, Indrius Report 2452

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |