Printer Friendly

Articles from Geodesy and Cartography (September 1, 2010)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic/ Geodeziniu baziu formavimo ir pletros principai Cekijos Respublikoje. Stankova, Hana; Cernota, Pavel Report 7299
An initial analysis of the solar storming effects on the determination of coordinates using GNSS/ Saules audru itakos koordinaciu nustatymui naudojant pasauline navigacine palydovine sistema tyrimas. Zubinaite, Vilma; Preiss, George Report 4237
Application of deterministic and geostatistical interpolation methods for Earth surface modeling/Deterministiniu ir geostatistiniu interpoliavimo metodu taikymas zemes pavirsiui modeliuoti. Nareiko, Viktor; Ruzgiene, Birute; Uselis, Adomas Report 2060
Automated distinguishing of hydrographical channels in the georeference database/Automatizuotas hidrografijos kanalu isskyrimas Lietuvos georeferencinio pagrindo duomenu bazeje. Kryzanauskas, Audrius; Motiejauskas, Danas Report 2479
Kartografei dr. Jonei Danguolei Deksnytei-Mockienei--75. Mardosiene, D.; Duksa, T.; Gliozaitis, A.; Rumsas, G.; Girkus, R. 436
Lietuvos geodezijos veteranui Aloyzui Mazeikai--75. Garska, Z.; Girkus, R.; Gliozaitis, A.; Kuzmickas, A.; Lukosevicius, V.; Stukas, A. 339
Reflection of European Sarmatija in early cartography/Europine Sarmatija ankstyvojoje kartografijoje. Girkus, Romualdas; Lukosevicius, Viktoras Report 3523
Valuation of the impact of celestial bodies on the equipotential surface of the Earth's gravity field/Potvynio potencialo itakos sunkio lauko ekvipotencialiniam pavirsiui vertinimas. Petroskevicius, Petras; Popovas, Darius Report 2271

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |