Printer Friendly

Articles from Geodesy and Cartography (June 1, 2010)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of methods for generation of digital relief model and accuracy evaluation using digital photogrammetry technology/Skaitmeninio reljefo modelio kurimo metodai ir tikslumo tyrimas, taikant skaitmenines fotogrametrijos technologija. Ruzgiene, Birute Report 2078
Application of covariation of photogrammetric aspects for electrocardiogram analyse/Kovariaciniu fotogrametrijos aspektu taikymas analizuojant elektrokardiogramas. Skeivalas, Jonas; Barzdaite, Lina Report 1403
Discussion of the effects of selecting incorrect ellipsoid parameters/Apie efektus, kuriuos sukelia netinkamas elipsoido parametru parinkimas. Preiss, George; Zubinaite, Vilma Report 2968
First and second triangulation of Kaunas city/Pirmoji ir antroji kauno trianguliacijos. Girkus, Romualdas; urbanavicius, Valdas Report 1216
Possibilities and perspectives of Lithuanian spatial data spread/Lietuvos erdvines informacijos sklaidos galimybes ir perspektyvos. Beconyte, Giedre; Papsiene, Lina; Kryzanauskas, Audrius Report 4350
Potential for resurs DK-1 satellite data/Resurs DK-1 palydoviniu duomenu panaudojimo galimybe. Ewiak, Ireneusz; Kaczynski, Romuald Report 3098
Reduced the measured differences between heights estimating influence of vertical earth movements/Ismatuotu auksciu skirtumu redukavimas ivertinant vertikaliuosius zemes pavirsiaus judesius. Zakarevicius, Algimantas; Puziene, Ruta Report 3143
The land surface break lines determination by fitting the local planes/Zemes pavirsiaus luzio linijos padeties nustatymas lokaliai pritaikant plokstumas. Stankevicius, Zilvinas Report 3402

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |