Printer Friendly

Articles from Geodesy and Cartography (September 1, 2009)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of different height systems along the Sava River/ Ivairiu auksciu sisteme prie sava upes analize. Koler, Bozo; Jakljic, Samo; Breznikar, Ales Report 4643
Calibration of laser scanning intensity data using brightness targets. The method developed by the Finnish Geodetic Institute/ Lazerinio skenavimo intensyvumo duomenu kalibravimas taikant sviesos taikinius. metodas, isvystytas Suomijos geodezijos institute. Vain, Ants; Kaasalainen, Sanna; Hyyppa, Juha; Ahokas, Eero Report 3081
First Lithuanian map of Suvalkija/Pirmasis lietuviskas Suvalkijos zemelapis. Girkus, Romualdas; Lukosevicius, Viktoras Report 2226
Problem of the direct visibility lines between the adjacent boundary marks/ Tiesioginio matomumo problema zenklinant Lietuvos Respublikos valstybes siena. Sliziene, Grazina Report 1267
Some problems of an as-built survey and setting out accuracy/ Kai kurios statybos kontroliniu nuotrauku ir nuzymejimo problemos. Kala, Vello Report 3072
The concept and importance of style in cartography/ Stiliaus samprata ir svarba kartografijoje. Beconyte, Giedre; Viliuviene, Rita Report 4984
The evaluation of current vertical earth crust movement on leveling measurement/ Dabartiniu vertikaliuju Zemes plutos judesiu itakos niveliavimo matavimams vertinimas. Zakarevicius, Algimantas; Puziene, Ruta; Anikeniene, Asta Report 2746

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |