Printer Friendly

Browse Hepatocellular carcinoma topic

Genetic aspects subtopic

Articles

1-66 out of 66 article(s)
Title Author Type Date Words
Identification and Validation of Key Genes in Hepatocellular Carcinoma by Bioinformatics Analysis. Wang, Jia; Peng, Rui; Zhang, Zheng; Zhang, Yixi; Dai, Yuke; Sun, Yan Jan 1, 2021 6815
High Expression Levels of SLC38A1 Are Correlated with Poor Prognosis and Defective Immune Infiltration in Hepatocellular Carcinoma. Liu, Yun; Yang, Yong; Jiang, Linna; Xu, Hongrui; Wei, Junwei Jan 1, 2021 6702
Screening Prognosis-Related lncRNAs Based on WGCNA to Establish a New Risk Score for Predicting Prognosis in Patients with Hepatocellular Carcinoma. Zhou, Xueliang; Dou, Mengmeng; Liu, Zaoqu; Jiao, Dechao; Li, Zhaonan; Chen, Jianjian; Li, Jing Jan 1, 2021 8469
A Novel Expression Signature from the Perspective of Mesenchymal-Epithelial Transition for Hepatocellular Carcinoma with Regard to Prognosis, Clinicopathological Features, Immune Cell Infiltration, Chemotherapeutic Efficacy, and Immunosuppressive Molecules. Xu, Lijun; Zheng, Qing Jan 1, 2021 4514
The Gene Signature Associated with Hepatocellular Carcinoma in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Ge, Jiayun; Bai, Yannan; Tang, Bo; Wei, Dong; Yan, Maolin Jan 1, 2021 4434
Mechanistic Investigation on the Regulation of FABP1 by the IL-6/miR-603 Signaling in the Pathogenesis of Hepatocellular Carcinoma. Lin, Ye-xin; Wu, Xiong-bo; Zheng, Chu-wei; Zhang, Qing-lin; Zhang, Guo-qiang; Chen, Ke; Zhan, Qiang Report Jan 1, 2021 7146
Antitumor Effect of Lenvatinib Combined with Alisertib in Hepatocellular Carcinoma by Targeting the DNA Damage Pathway. Hao, Jianwen; Peng, Qizhen; Wang, Keruo; Yu, Ge; Pan, Yi; Du, Xiaoling; Hu, Na Jan 1, 2021 7484
Upregulation Mitochondrial Carrier 1 (MTCH1) Is Associated with Cell Proliferation, Invasion, and Migration of Liver Hepatocellular Carcinoma. Chen, Guolin; Mo, Shanshan; Yuan, Di Jan 1, 2021 4851
PD-L1 and Immune Infiltration of m[sup.6]A RNA Methylation Regulators and Its miRNA Regulators in Hepatocellular Carcinoma. Lin, Yingxue; Yao, Yinhui; Wang, Ying; Wang, Lingdi; Cui, Haipeng Report Jan 1, 2021 4756
Genome-Wide Screening Identifies Prognostic Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma. Feng, Yujie; Hu, Xiao; Ma, Kai; Zhang, Bingyuan; Sun, Chuandong Report Jan 1, 2021 5220
Comparative Findings Between [.sup.68]Ga-PSMA and [.sup.18]F-FDG PET/CT for Hepatocellular Carcinoma/Hepatoseluler Karsinomda [.sup.68]Ga-PSMA ve [.sup.18]F-FDG PET/BT ile Karsilastirmali Bulgular. Erhamamci, Seval; Aslan, Nesrin Clinical report Oct 1, 2020 442
Evaluation of Homocysteine and Micro RNA as Diagnostic Markers for Hepatocellular Carcinoma in Virus Hepatitis C Egyptian Patients. Elghoroury, Eman A.; Abdelghaffar, Esmat E.; Wahby, Aliaa Ahmed; Nasr, Soha A.; Hussein, Mohamed A.; Report Sep 1, 2020 5347
Long Noncoding RNAs Coregulated by Annexin A7 and JNK in Hepatocellular Carcinoma Cells Identified by Whole-Genome Expression Profiling. Deng, Qi; Li, Lianhong; Jin, Yanling Report Aug 31, 2020 5834
Comparative Analysis of Immunoactivation by Nanosecond Pulsed Electric Fields and PD-1 Blockade in Murine Hepatocellular Carcinoma. Yimingjiang, Maiweilidan; Tuergan, Talaiti; Chen, Xinhua; Wen, Hao; Shao, Yingmei; Zhang, RuiQing; A Report Aug 31, 2020 3884
Prognostic Value of an m6A RNA Methylation Regulator-Based Signature in Patients with Hepatocellular Carcinoma. Wu, Xiaomin; Zhang, Xiaojing; Tao, Leilei; Dai, Xichao; Chen, Ping Report Jul 31, 2020 4377
CCNB2, TOP2A, and ASPM Reflect the Prognosis of Hepatocellular Carcinoma, as Determined by Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Zeng, Yuping; He, He; Zhang, Yu; Wang, Xia; Yang, Lidan; An, Zhenmei Report Jul 31, 2020 4605
A Comprehensive Evaluation of the Association between Polymorphisms in XRCC1, ERCC2, and XRCC3 and Prognosis in Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis. Zhao, Yan; Zhao, Erjiang; Zhang, Junhui; Chen, Yuanyuan; Ma, Junli; Li, Hailiang Jun 30, 2019 4363
Diffuse Adenomatosis and Hepatocellular Carcinoma Treated with Liver Transplantation in an Adolescent Female with Kabuki Syndrome with a Novel KMT2D Gene Mutation. Timothy, Leander D.; Lehrke, Heidi D.; Chandan, Vishal S.; Kolbe, Amy B.; Furuya, Katryn N. May 31, 2019 2157
Single Nucleotide Polymorphisms of CBX4 and CBX7 Decrease the Risk of Hepatocellular Carcinoma. Tan, Chao; Bei, Chunhua; Zhu, Xiaonian; Zhang, Ying; Qin, Linyuan; Tan, Shengkui May 31, 2019 5474
Shenqi Fuzheng Injection (SFI) Enhances IFN-[alpha] Inhibitory Effect on Hepatocellular Carcinoma Cells by Reducing VEGF Expression: Validation by Gene Silencing Technique. Chen, Xiaoheng; Qi, Shuo; Li, Zhe; He, Bei; Li, Hui long; Fu; Huang, Sheng; Zhang, Lei; Li, Xinai; H May 31, 2019 4282
XB130 Knockdown Inhibits the Proliferation, Invasiveness, and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma Cells and Sensitizes them to TRAIL-Induced Apoptosis. Li, Guang-Ming; Liang, Chao-Jie; Zhang, Dong-Xin; Zhang, Li-Jun; Wu, Ji-Xiang; Xu, Ying-Chen Report Oct 5, 2018 6900
Molecular and cellular oncogenic mechanisms in hepatocellular carcinoma. (RESEARCH). Setshedi, M.; Andersson, M.; Kgatle, M.M.; Roberts, L.R. Report Aug 15, 2018 6909
Clinical Implication and the Hereditary Factors of NM23 in Hepatocellular Carcinoma Based on Bioinformatics Analysis and Genome-Wide Association Study. Yang, Chengkun; Han, Chuangye; Wang, Xiangkun; Liao, Xiwen; Liu, Xiaoguang; Qin, Wei; Yu, Long; Zhu, Jan 1, 2018 9057
Plexin C1 Marks Liver Cancer Cells with Epithelial Phenotype and Is Overexpressed in Hepatocellular Carcinoma. Odabas, Gorkem; Cetin, Metin; Turhal, Serdar; Baloglu, Huseyin; Sayan, A. Emre; Yagci, Tamer Jan 1, 2018 5289
The Identification of Core Gene Expression Signature in Hepatocellular Carcinoma. Li, Ning; Li, Ling; Chen, Yongshun Jan 1, 2018 8434
Gene Variations of Sixth Complement Component Affecting Tacrolimus Metabolism in Patients with Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Liao, Jian-Hua; Li, Chang-Can; Wu, Shao-Han; Fan, Jun-Wei; Gu, Hai-Tao; Wang, Zhao-Wen Report Jul 20, 2017 5109
Whole-Exome Sequencing-Based Mutational Profiling of Hepatitis B Virus-Related Early-Stage Hepatocellular Carcinoma. Zhan, Hao; Jiang, Jiahao; Sun, Qiman; Ke, Aiwu; Hu, Jinwu; Hu, Zhiqiang; Zhu, Kai; Luo, Chubin; Ren, Report Jan 1, 2017 4054
TFCP2 Genetic Polymorphism Is Associated with Predisposition to and Transplant Prognosis of Hepatocellular Carcinoma. Liu, Zhikun; Gao, Feng; Shao, Zhou; Xie, Haiyang; Zhou, Lin; Xu, Xiao; Zheng, Shusen Report Jan 1, 2017 4531
Association between HLA-DQ Gene Polymorphisms and HBV-Related Hepatocellular Carcinoma. Lv, Jingzhu; Xu, Tao; Qian, Zhongqing; Wang, Hongtao Report Jan 1, 2017 5623
Association between Recipient IL-15 Genetic Variant and the Prognosis of HBV-Related Hepatocellular Carcinoma after Liver Transplantation. Zhang, Tao; Liu, Yuan; Peng, Xu; Fan, Junwei; Peng, Zhihai Report Jan 1, 2017 4903
Eg5 Overexpression Is Predictive of Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma Patients. Liu, Can; Zhou, Nan; Li, Jieying; Kong, Jun; Guan, Xi; Wang, Xudong Report Jan 1, 2017 4955
Diagnostic Value of the Methylation of Multiple Gene Promoters in Serum in Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma. Dong, Xueyan; Hou, Qiang; Chen, Yueming; Wang, Xianjun Report Jan 1, 2017 4040
Peritumoral EpCAM Is an Independent Prognostic Marker after Curative Resection of HBV-Related Hepatocellular Carcinoma. Dai, Xiao-Meng; Huang, Tao; Yang, Sheng-Li; Zheng, Xiu-Mei; Chen, George G.; Zhang, Tao Report Jan 1, 2017 4878
Prebiotics: A Novel Approach to Treat Hepatocellular Carcinoma. Fatima, Naz; Akhtar, Tasleem; Sheikh, Nadeem Report Jan 1, 2017 6516
Identification of Four Oxidative Stress-Responsive MicroRNAs, miR-34a-5p, miR-1915-3p, miR-638, and miR-150-3p, in Hepatocellular Carcinoma. Wan, Yong; Cui, Ruixia; Gu, Jingxian; Zhang, Xing; Xiang, Xiaohong; Liu, Chang; Qu, Kai; Lin, Ting Report Jan 1, 2017 5319
Increased ERp57 Expression in HBV-Related Hepatocellular Carcinoma: Possible Correlation and Prognosis. Liu, Miao; Du, Lingyao; He, Zhiliang; Yan, Libo; Shi, Ying; Shang, Jin; Tang, Hong Report Jan 1, 2017 4920
Chenodeoxycholic Acid Derivative HS-1200 Inhibits Hepatocarcinogenesis and Improves Liver Function in Diethylnitrosamine-Exposed Rats by Downregulating MTH1. Xu, Miao; Zhao, Qi; Shao, Donghui; Liu, Hui; Qi, Jianni; Qin, Chengyong Report Jan 1, 2017 4878
New Insights into the Epigenetics of Hepatocellular Carcinoma. Wahid, Braira; Ali, Amjad; Rafique, Shazia; Idrees, Muhammad Report Jan 1, 2017 10868
Detection of MicroRNA in Hepatic Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma in Hepatitis C Genotype-4 in Egyptian Patients. Demerdash, Hala M.; Hussien, Hend M.; Hassouna, Ehab; Arida, Emad A. Report Jan 1, 2017 7896
Hepatoepigenetic Alterations in Viral and Nonviral-Induced Hepatocellular Carcinoma. Kgatle, Mankgopo M.; Setshedi, Mashiko; Hairwadzi, Henry N. Report Jan 1, 2017 11293
TXNRD1 Is an Unfavorable Prognostic Factor for Patients with Hepatocellular Carcinoma. Fu, Binsheng; Meng, Wei; Zeng, Xiancheng; Zhao, Hui; Liu, Wei; Zhang, Tong Report Jan 1, 2017 3488
CD147 as a Novel Prognostic Biomarker for Hepatocellular Carcinoma: A Meta-Analysis. Peng, Fei; Li, Hui; You, Qian; Li, Hongru; Wu, Dongwen; Jiang, Chunxiang; Deng, Guangtong; Li, Yan; Report Jan 1, 2017 6896
Human Sulfatase-1 Improves the Effectiveness of Cytosine Deaminase Suicide Gene Therapy with 5-Fluorocytosine Treatment on Hepatocellular Carcinoma Cell Line HepG2 In Vitro and In Vivo. Yang, Xiao-Ping; Liu, Ling; Wang, Ping; Ma, Sheng-Lin Report Oct 1, 2015 3887
Phosphatase and Tensin Homologue Genetic Polymorphisms and their Interactions with Viral Mutations on the Risk of Hepatocellular Carcinoma. Du, Yan; Zhang, Yu-Wei; Pu, Rui; Han, Xue; Hu, Jian-Ping; Zhang, Hong-Wei; Wang, Hong-Yang; Cao, Gua Report Aug 1, 2015 5409
MiR-27a Promotes Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation Through Suppression of its Target Gene Peroxisome Proliferator-activated Receptor a. Li, Shuo; Li, Jing; Fei, Bing-Yuan; Shao, Dan; Pan, Yue; Mo, Zhan-Hao; Sun, Bao-Zhen; Zhang, Dan; Zh Report Jul 1, 2015 3681
Comparison between platinum-azidothymidine and azidothymidine effects on Bcl-2 and telomerase gene expression in rats with hepatocellular carcinoma. Sabokrouh, Abdolreza; Vaisi-Raygani, Asad; Goodarzi, Mohammad Taghi; Khatami, Shohreh; Taghizadeh-ja Report Apr 1, 2015 4963
Esculetin, a coumarin derivative, exerts in vitro and in vivo antiproliferative activity against hepatocellular carcinoma by initiating a mitochondrial-dependent apoptosis pathway. Wang, J.; Lu, M.L.; Dai, H.L.; Zhang, S.P.; Wang, H.X.; Wei, N. Report Mar 1, 2015 4895
Next generation digital PCR measurement of hepatitis B virus copy number in formalin-fixed paraffin-embedded hepatocellular carcinoma tissue. Huang, Jing-Tao; Liu, Ying-Juan; Wang, Jin; Xu, Zhi-Gao; Yang, Ying; Shen, Fan; Liu, Xing-hui; Zhou, Report Jan 1, 2015 4213
Detection of hepatitis B virus A1762T/G1764A mutant by amplification refractory mutation system. Wang, Yong-Zhong; Zhua, Zhen; Zhang, Hong-Yu; Zhu, Min-Zhi; Xu, Xin; Chen, Chun-Hua; Liu, Long-Gen Report May 1, 2014 3544
Expression and clinical significance of YAP, TAZ, and AREG in hepatocellular carcinoma. Han, Su-xia; Bai, E.; Jin, Gui-hua; He, Chen-chen; Guo, Xi-jing; Wang, Li- juan; Li, Meng; Ying, Xia Report Jan 1, 2014 4994
Promoter methylation of SFRP3 is frequent in hepatocellular carcinoma. Lin, Ya-Wen; Shih, Yu-Lueng; Lien, Gi-Shih; Suk, Fat-Moon; Hsieh, Chung-Bao; Yan, Ming-De Report Jan 1, 2014 5022
High expression of polo-like kinase 1 is associated with early development of hepatocellular carcinoma. Sun, Wei; Su, Qi; Cao, Xiankui; Shang, Bin; Chen, Aishan; Yin, Hongzhuan; Liu, Baolin Report Jan 1, 2014 4558
Quantification of 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine in genomic DNA from hepatocellular carcinoma tissues by capillary hydrophilic-interaction liquid chromatography/ quadrupole TOF mass spectrometry. Chen, Ming-Luan; Shen, Fan; Huang, Wei; Qi, Jia-Hui; Wang, Yinsheng; Feng, Yu-Qi; Liu, Song-Mei; Yua Report May 1, 2013 6276
Regulation effect of zinc fingers and homeoboxes 2 on alpha-fetoprotein in human hepatocellular carcinoma. Hu, Shao Wei; Zhang, Meng; Xue, Ling; Wen, Jian Ming Report Jan 1, 2013 3809
Study of RNA interference targeting NET-1 combination with sorafenib for hepatocellular carcinoma therapy in vitro and in vivo. He, Song; Wei, Ying-ze; Wang, Gui-lan; Xu, Yu-yin; Zhou, Jia-ming; Zhang, Yi-xin; Chen, Li Report Jan 1, 2013 4764
Associations of miR-499 and miR-34b/c polymorphisms with susceptibility to hepatocellular carcinoma: an evidence-based evaluation. Wang, Zhongxia; Wu, Junhua; Zhang, Guang; Cao, Yin; Jiang, Chunping; Ding, Yitao Report Jan 1, 2013 5832
Expression of potential cancer stem cell marker ABCG2 is associated with malignant behaviors of hepatocellular carcinoma. Zhang, Guang; Wang, Zhongxia; Luo, Weihuan; Jiao, Hongbo; Wu, Junhua; Jiang, Chunping Report Jan 1, 2013 6546
MicroRNA-429 modulates hepatocellular carcinoma prognosis and tumorigenesis. Huang, Xiao-Ying; Yao, Jin-Guang; Huang, Hong-Dong; Wang, Chao; Ma, Yun; Xia, Qiang; Long, Xi-Dai Report Jan 1, 2013 5758
Expression and significance of MicroRNA-183 in hepatocellular carcinoma. Liang, Zenghui; Gao, Yingtang; Shi, Wenxia; Zhai, Daokuan; Li, Shilei; Jing, Li; Guo, Hua; Liu, Tong Report Jan 1, 2013 3404
DNA Damage Sensor [gamma]-H2AX is increased in preneoplastic lesions of hepatocellular carcinoma. Matsuda, Yasunobu; Wakai, Toshifumi; Kubota, Masayuki; Osawa, Mami; Takamura, Masaaki; Yamagiwa, Sat Report Jan 1, 2013 3374
MicroRNAs in hepatocellular carcinoma: regulation, function, and clinical implications. Sun, Jie; Lu, Haiqi; Wang, Xian; Jin, Hongchuan Report Jan 1, 2013 10968
Silence of p15 expression by RNAi enhances cisplatin resistance in hepatocellular carcinoma cells. Fang, Dianliang; Guo, Yuanhong; Zhu, Zhenshuang; Chen, Weiqing Report Feb 1, 2012 3480
Seasonal variation in TP53 R249S-mutated serum DNA with aflatoxin exposure and hepatitis B virus infection. Villar, Stephanie; Roux-Goglin, Emilie Le; Gouas, Doriane A.; Plymoth, Amelie; Ferro, Gilles; Boniol Report Nov 1, 2011 6814
Genomic profile points to recurrence of HCC. Jancin, Bruce Clinical report May 15, 2010 936
Gene signature can predict cirrhosis outcomes. Mahoney, Diana Clinical report Feb 1, 2010 715
Liver carcinoma metastasis. (Clinical Capsules). Evans, Jeff Brief Article Apr 15, 2003 187

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |