Printer Friendly

Browse Genomes topic

Genetic aspects subtopic

Articles

1-300 out of 346 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
The Value of m5C-Related lncRNAs in the Prognostic Assessment and Immunotherapy of Stomach Adenocarcinoma. He, Chenxi; Zhu, Xinying; Kong, Fanting; Zhang, Xiaochong; Chai, Xiukun; Zou, Chunyan; Zhao, Dongqia Jun 7, 2022 7374
Genome sequencing could be offered to all adults on NHS in bid to defeat cancers; Using DNA extracted from blood, tissue or skin samples, researchers looked for 566 mutations linked to disease, including 84 for cancer, 77 for heart conditions, and others affecting responses to medicines. By, Hanna Geissler in Chicago Jun 3, 2022 750
Genetic Variations in Nucleotide Excision Repair Pathway Genes and Risk of Allergic Rhinitis. Liu, Wenlong; Zeng, Qingxiang; Zeng, Yinhui; Tang, Yiquan; Luo, Renzhong Jun 3, 2022 6402
The prognostic value of MKL1 in predicting breast cancer immune infiltrates and chemosensitivity. Hua, Yijia; Yang, Mengzhu Report Jun 1, 2022 6311
Identification of Novel circRNA-Based ceRNA Network Involved in the Pathogenesis of Gastric Cancer. Peng, Dengfa; Feng, Li; Li, Huqing May 31, 2022 5700
Identification of Prognostic Biomarkers of Glioblastoma Based on Multidatabase Integration and Its Correlation with Immune-Infiltration Cells. Ding, Wencong; Zhou, Xian; Jiang, Guoqiang; Xu, Weiwei; Long, Songkai; Xiao, Fan; Liao, Yongshi Report May 31, 2022 7567
PCMT1 Is a Potential Prognostic Biomarker and Is Correlated with Immune Infiltrates in Breast Cancer. Guo, Jufang; Du, Xuelian; Li, Chaolin Report Apr 30, 2022 9280
Comprehensive Analysis of the Potential Prognostic Value of 11 Glycosylation-Related Genes in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma and Their Correlation with PD-L1 Expression and Immune Infiltration. Chen, Langxiong; Ling, Yuefu; Yang, Hong Apr 14, 2022 5520
Identification of 9 Gene Signatures by WGCNA to Predict Prognosis for Colon Adenocarcinoma. Yang, Mian; He, Haibin; Peng, Tao; Lu, Yi; Yu, Jiazi Mar 29, 2022 6244
A Potential Prognostic Biomarker for Glioma: Aldo-Keto Reductase Family 1 Member B1. Zhao, Hulin; Dong, Xuetao; Huang, Tianxiang; Li, Xueji Mar 18, 2022 3850
CALCRL Gene is a Suitable Prognostic Factor in AML/ETO[sup.+] AML Patients. Wang, Rongrong; Li, Miao; Bai, Yujia; Jiao, Yang; Qi, Xiaofei Mar 16, 2022 4141
miR-1251-5p Overexpression Inhibits Proliferation, Migration, and Immune Escape in Clear Cell Renal Cell Carcinoma by Targeting NPTX2. Yue, Lin; Lin, Hualong; Yuan, Shaofei; Wu, Lili; Chen, Guangming; Wang, Jiaqi; Feng, Jieni Mar 10, 2022 4512
MiR-1301-3p Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition via Targeting RhoA in Pancreatic Cancer. Zhang, Xinxue; Ren, Zhangyong; Xu, Junming; Chen, Qing; Ma, Jun; Liu, Zhe; Kou, Jiantao Feb 26, 2022 4785
PGM1 and ENO1 Promote the Malignant Progression of Bladder Cancer via Comprehensive Analysis of the m6A Signature and Tumor Immune Infiltration. Zhao, Jinglin; Huang, Shu; Tan, Dingji; Yang, Kaiqing; Chen, Mingyue; Jia, Xiongfei; Mao, Xiaoqin Feb 24, 2022 7632
Comprehensive Analysis of HOX Family Members as Novel Diagnostic and Prognostic Markers for Hepatocellular Carcinoma. Jin, Zhipeng; Sun, Dongxu; Song, Mengying; Zhu, Wenjing; Liu, Huayuan; Wang, Jianping; Shi, Guangjun Feb 23, 2022 7352
Biochanin A Suppresses Tumor Progression and PD-L1 Expression via Inhibiting ZEB1 Expression in Colorectal Cancer. Xu, Junying; Yang, Xuejing; Pan, Jiadong; Fan, Honghong; Mei, Jie; Hua, Dong Feb 22, 2022 6300
Comprehensive Pan-Cancer Analysis of IRAK Family Genes Identifies IRAK1 as a Novel Oncogene in Low-Grade Glioma. Li, Jing; Sun, Yuchen; Ma, Yuan; Zhao, Xu; Sun, Xuanzi; Wang, Yuzhu; Zhang, Xiaozhi Feb 15, 2022 7765
Identification of Potential Immune Checkpoint Inhibitor Targets in Gliomas via Bioinformatic Analyses. Ding, Mengmeng; Li, Yong-an; Lu, Zhimin; Hou, Guoxin Report Feb 14, 2022 6669
Genome Sequencing of Hericium coralloides by a Combination of PacBio RS II and Next-Generation Sequencing Platforms. Zhang, Caixia; Xu, Lijun; Li, Jian; Chen, Jiansong; Yang, Manjun Jan 31, 2022 7345
Identification of Immune-Related Prognostic mRNA and lncRNA in Patients with Hepatocellular Carcinoma. Chen, Dan; Li, Xiaoting; Li, Hui; Wang, Kai; Tian, Xianghua Jan 4, 2022 6292
Identification of a Novel PPAR Signature for Predicting Prognosis, Immune Microenvironment, and Chemotherapy Response in Bladder Cancer. Zhu, Ke; Deng, Wen; Deng, Hui; Liu, Xiaoqiang; Wang, Gongxian; Fu, Bin Dec 30, 2021 6883
Identification and Validation of Three PDAC Subtypes and Individualized GSVA Immune Pathway-Related Prognostic Risk Score Formula in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Patients. Zhang, Deyu; Wang, Meiqi; Peng, Lisi; Yang, Xiaoli; Li, Keliang; Yin, Hua; Xia, Chuanchao Dec 27, 2021 5755
Identification of Differentially Expressed and Prognostic lncRNAs for the Construction of ceRNA Networks in Lung Adenocarcinoma. Cui, Yimeng; Cui, Yaowen; Gu, Ruixue; Liu, Yuechao; Wang, Xin; Bi, Lulu; Zhang, Shuai Dec 27, 2021 5839
Bangladeshi scientists unveil full genome sequence of salinity and flood tolerant rice. Dec 23, 2021 366
Abnormal Expression of Centromere Protein U Is Associated with Hepatocellular Cancer Progression. Yu, Yuanlin; Chen, Xiaopeng; Zhang, Weidong; Liu, Jun Report Dec 11, 2021 4993
Complete Chloroplast Genome Sequence of Sonchus brachyotus Helps to Elucidate Evolutionary Relationships with Related Species of Asteraceae. Wang, Caixiang; Liu, Juanjuan; Su, Yue; Li, Meili; Xie, Xiaoyu; Su, Junji Report Dec 1, 2021 7061
Qatar genome research to pave way for effective treatment of illnesses. Nov 15, 2021 463
Genomic Profiling of Mycobacterium tuberculosis Strains, Myanmar. Aung, Htin Lin; Nyunt, Wint Wint; Fong, Yang; Biggs, Patrick J.; Winkworth, Richard C.; Lockhart, Pe Report Nov 1, 2021 4876
The Functionalities and Clinical Significance of Tumor-Infiltrating Immune Cells in Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Zhang, Jishuai; Wang, Haifeng; Wu, Haitao; Qiang, Guangliang Report Sep 27, 2021 4328
Development and Validation of a TNF Family-Based Signature for Predicting Prognosis, Tumor Immune Characteristics, and Immunotherapy Response in Colorectal Cancer Patients. Xiao, Zheng; Nie, Kechao; Han, Tong; Cheng, Lin; Zhang, Zheyu; Peng, Weijun; Shi, Dazun Sep 10, 2021 6984
Synthetic Evaluation of MicroRNA-1-3p Expression in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Based on Microarray Chips and MicroRNA Sequencing. Chen, Yubing; Liu, Mingjiang; Jin, Hu; Peng, Bo; Dai, Luo; Wang, Sifan; Xing, Hao Report Aug 25, 2021 7797
Pacific Biosciences teams with RCIGM on whole genome sequencing. Jun 23, 2021 163
Bioinformatics Analysis of GFAP as a Potential Key Regulator in Different Immune Phenotypes of Prostate Cancer. Yao, Wencheng; Li, Xiang; Jia, Zhankui; Gu, Chaohui; Jin, Zhibo; Wang, Jun; Yuan, Bo; Yang, Jinjian Report Jun 17, 2021 5926
Tumor Microenvironment Subtypes and Immune-Related Signatures for the Prognosis of Breast Cancer. Han, Yiqun; Wang, Jiayu; Xu, Binghe Report Jun 2, 2021 8726
Interpreting the Molecular Mechanisms of Yinchenhao Decoction on Hepatocellular Carcinoma through Absorbed Components Based on Network Pharmacology. Sun, Jijia; Han, Tao; Yang, Tao; Chen, Yunhui; Huang, Jihan Report May 20, 2021 7621
Short Communication - COMPLETE GENOME SEQUENCE OF ESCHERICHIA COLI E706 ISOLATED FROM A CHICKEN FARM. S. Zhao, G. R. Mustafa, S. Yang, W. Deng and X. Yu and L. Zou May 7, 2021 2810
Identification of Key miRNAs in the Treatment of Dabrafenib-Resistant Melanoma. Gao, Guangyu; Yao, Zhen; Shen, Jiaofeng; Liu, Yulong Report Apr 7, 2021 5155
Six Glycolysis-Related Genes as Prognostic Risk Markers Can Predict the Prognosis of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Chen, LangXiong; He, XiaoSong; Yi, ShiJiang; Liu, GuanCheng; Liu, Yi; Ling, YueFu Report Feb 10, 2021 4627
NR3C2-Related Transcriptome Profile and Clinical Outcome in Invasive Breast Carcinoma. Lu, Jianjun; Hu, Fang; Zhou, Yingling Report Jan 30, 2021 7611
COL1A1 Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltration in Mesothelioma. Zhang, Cangang; Liu, Shanshan; Wang, Xin; Liu, Haiyan; Zhou, Xiaobo; Liu, Haibo Report Jan 5, 2021 6079
Genome Instability-Related miRNAs Predict Survival, Immune Landscape, and Immunotherapy Responses in Gastric Cancer. Liu, Yaqiong; Cheng, Lin; Huang, Wei; Cheng, Xin; Peng, Weijun; Shi, Dazun Jan 1, 2021 9255
Six Glycolysis-Related Genes as Prognostic Risk Markers Can Predict the Prognosis of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Chen, LangXiong; He, XiaoSong; Yi, ShiJiang; Liu, GuanCheng; Liu, Yi; Ling, YueFu Report Jan 1, 2021 4627
Effect of Fe[sub.3]O[sub.4] and CuO Nanoparticles on Morphology, Genotoxicity, and miRNA Expression on Different Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes. Petrova, Anastasija; Plaksenkova, Ilona; Kokina, Inese; Jermaļonoka, Marija Jan 1, 2021 8022
Downregulated mRNA Expression of ZNF385B Is an Independent Predictor of Breast Cancer. Yan, Ning; Liu, Cong; Tian, Fang; Wang, Ling; Wang, Yimin; Yang, Zhaoying; Jiao, Yan Jan 1, 2021 5938
Genome-Wide Characterization and Expression Analysis of the HD-ZIP Gene Family in Response to Salt Stress in Pepper. Zhang, Zhongrong; Zhu, Ranran; Ji, Xuehua; Li, Hui Ji; Lv, Hui; Zhang, Hai Ying Jan 1, 2021 8356
COL1A1 Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltration in Mesothelioma. Zhang, Cangang; Liu, Shanshan; Wang, Xin; Liu, Haiyan; Zhou, Xiaobo; Liu, Haibo Report Jan 1, 2021 6080
A Novel S100 Family-Based Signature Associated with Prognosis and Immune Microenvironment in Glioma. Hu, Yifang; Song, Jiahang; Wang, Zhen; Kan, Jingbao; Ge, Yaoqi; Wang, Dan; Zhang, Rihua Jan 1, 2021 7175
The Functionalities and Clinical Significance of Tumor-Infiltrating Immune Cells in Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Zhang, Jishuai; Wang, Haifeng; Wu, Haitao; Qiang, Guangliang Report Jan 1, 2021 4328
A New Survival Model Based on ADAMTSs for Prognostic Prediction in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Wu, Guangzhen; Li, Jianyi; Xu, Yingkun; Che, Xiangyu; Chen, Feng; Wang, Qifei Jan 1, 2021 5826
Association of Polygenetic Risk Scores Related to Immunity and Inflammation with Hyperthyroidism Risk and Interactions between the Polygenetic Scores and Dietary Factors in a Large Cohort. Song, Mi Young; Park, Sunmin Jan 1, 2021 9006
Comprehensive Analysis of m[sup.5]C RNA Methylation Regulator Genes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Wu, Jiajin; Hou, Chao; Wang, Yuhao; Wang, Zhongyuan; Li, Pu; Wang, Zengjun Jan 1, 2021 10131
Developing ZNF Gene Signatures Predicting Radiosensitivity of Patients with Breast Cancer. Yan, Derui; Shen, Mingjing; Du, Zixuan; Cao, Jianping; Tian, Ye; Zeng, Ping; Tang, Zaixiang Jan 1, 2021 7849
Bioinformatics Analysis of GFAP as a Potential Key Regulator in Different Immune Phenotypes of Prostate Cancer. Yao, Wencheng; Li, Xiang; Jia, Zhankui; Gu, Chaohui; Jin, Zhibo; Wang, Jun; Yuan, Bo Report Jan 1, 2021 5925
Tumor Microenvironment Subtypes and Immune-Related Signatures for the Prognosis of Breast Cancer. Han, Yiqun; Wang, Jiayu; Xu, Binghe Report Jan 1, 2021 8727
Identification of Hub Gene GRIN1 Correlated with Histological Grade and Prognosis of Glioma by Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Yang, Aoran; Wang, Xinhuan; Hu, Yaofeng; Shang, Chao; Hong, Yang Report Jan 1, 2021 5497
MicroRNA-497-5p Is Downregulated in Hepatocellular Carcinoma and Associated with Tumorigenesis and Poor Prognosis in Patients. Tian, Lin-Lin; Qian, Bin; Jiang, Xiao-Hui; Liu, Yu-Shan; Chen, Tong; Jia, Cheng-You; Zhou, Ya-Li Jan 1, 2021 8705
Identification of Key miRNAs in the Treatment of Dabrafenib-Resistant Melanoma. Gao, Guangyu; Yao, Zhen; Shen, Jiaofeng; Liu, Yulong Report Jan 1, 2021 5155
Development of a 15-Gene Signature Model as a Prognostic Tool in Sex Hormone-Dependent Cancers. Xia, Zhi; Xiao, Jian; Liu, Aibin; Chen, Qiong Report Jan 1, 2021 6988
Precise Species Identification by Whole-Genome Sequencing of Enterobacter Bloodstream Infection, China. Wu, Wenjing; Wei, Li; Feng, Yu; Xie, Yi; Zong, Zhiyong Report Jan 1, 2021 6778
Eurofins Genomics Launches Cost-Effective SARS-CoV-2 full-length Viral Genome Sequencing Services Essential in the Identification of Viral Mutations. Dec 28, 2020 317
Bacillus anthracis Evolution: Taking Advantage of the Topology of the Phylogenetic Tree and Human History to Propose Dating Points. Vergnaud, Gilles Report Dec 1, 2020 4950
BCSIR: Bangladesh completes genome sequencing of 500 SARS-Cov-2 samples. Dec 1, 2020 341
The Development of Three-DNA Methylation Signature as a Novel Prognostic Biomarker in Patients with Colorectal Cancer. Gong, Shu; Ye, Weijian; Liu, Tiankai; Jian, Shaofen; Liu, Wenhua Report Nov 26, 2020 3639
A Combined Effect of Expression Levels of Obesity-Related Genes and Clinical Factors on Cancer Survival Rate. Huang, Ting; Huang, Xuan; Nie, Yumin; Shi, Xiangkui; Shu, Chuanjun Report Nov 24, 2020 9009
A Heterozygous Missense Variant in the COL5A2 in Holstein Cattle Resembling the Classical Ehlers-Danlos Syndrome. Jacinto, Joana G.P.; Hafliger, Irene M.; Veiga, Ines M.B.; Letko, Anna; Benazzi, Cinzia; Bolcato, Ma Nov 1, 2020 5398
Genome-Wide Association Studies Reveal Susceptibility Loci for Digital Dermatitis in Holstein Cattle. Lai, Ellen; Danner, Alexa L.; Famula, Thomas R.; Oberbauer, Anita M. Nov 1, 2020 11762
Genome-Wide Analysis of Nubian Ibex Reveals Candidate Positively Selected Genes That Contribute to Its Adaptation to the Desert Environment. Chebii, Vivien J.; Oyola, Samuel O.; Kotze, Antoinette; Entfellner, Jean-Baka Domelevo; Mutuku, J. M Nov 1, 2020 7562
Snapshot Study of Whole Genome Sequences of Escherichia coli from Healthy Companion Animals, Livestock, Wildlife, Humans and Food in Italy. Massella, Elisa; Reid, Cameron J.; Cummins, Max L.; Anantanawat, Kay; Zingali, Tiziana; Serraino, An Nov 1, 2020 11193
ISOLATION, CHARACTERIZATION AND COMPLETE GENOME SEQUENCE OF LY218: A BACTERIOPHAGE OF Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Blair, Benjie; Amshaqn, Ashraf; Murdock, Chris Nov 1, 2020 3121
A targeted gene capture next-generation sequencing panel for genetic screening of newborns. Peng Qi; Liu Guojun; Zhu Pengyuan; Wu Chunqiu; He Xiaoguang; Li Wenrui; Rao Chunbao; Li Siping; Lu X Report Oct 31, 2020 3701
Gene Expression Profiling of Type 2 Diabetes Mellitus by Bioinformatics Analysis. Zhu, Huijing; Zhu, Xin; Liu, Yuhong; Jiang, Fusong; Chen, Miao; Cheng, Lin; Cheng, Xingbo Oct 23, 2020 4843
Autophagy-Related Signature for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Li, Cheng; Wu, Zeng-hong; Yuan, Kun Oct 19, 2020 5550
Association of VPREB1 Gene Copy Number Variation and Rheumatoid Arthritis Susceptibility. Aslam, Muhammad Muaaz; John, Peter; Fan, Kang-Hsien; Bhatti, Attya; Feingold, Eleanor; Demirci, F. Y Oct 8, 2020 3712
Integrative Analyses of Genes Associated with Fulminant Type 1 Diabetes. Ye, Xiaofeng; Zeng, Tianshu; Kong, Wen; Chen, Lu-lu Oct 6, 2020 6422
Rapid, Sensitive, Full-Genome Sequencing of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Paden, Clinton R.; Tao, Ying; Queen, Krista; Zhang, Jing; Li, Yan; Uehara, Anna; Tong, Suxiang Oct 1, 2020 2527
Genomic partitioning of growth traits using a high-density single nucleotide polymorphism array in Hanwoo (Korean cattle). Park, Mi Na; Seo, Dongwon; Chung, Ki-Yong; Lee, Soo-Hyun; Chung, Yoon-Ji; Lee, Hyo-Jun; Lee, Jun-Heo Oct 1, 2020 4802
Genome-Wide Characterization and Comparative Analyses of Simple Sequence Repeats among Four Miniature Pig Breeds. Wang, Hongyang; Fu, Yang; Gu, Peng; Zhang, Yingying; Tu, Weilong; Chao, Zhe; Wu, Huali; Cao, Jianguo Oct 1, 2020 8447
Integrating Single-Step GWAS and Bipartite Networks Reconstruction Provides Novel Insights into Yearling Weight and Carcass Traits in Hanwoo Beef Cattle. Naserkheil, Masoumeh; Bahrami, Abolfazl; Lee, Deukhwan; Mehrban, Hossein Oct 1, 2020 13254
Genetic Variation Putatively Associated with Mycobacterium tuberculosis Resistance to Perchlozone, a New Thiosemicarbazone: Clues from Whole Genome Sequencing and Implications for Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis. Mokrousov, Igor; Vyazovaya, Anna; Akhmedova, Gulnora; Solovieva, Natalia; Turkin, Eugeni; Zhuravlev, Report Oct 1, 2020 5272
Combined Linkage Mapping and Genome-Wide Association Study Identified QTLs Associated with Grain Shape and Weight in Rice (Oryza sativa L.). Kang, Ju-Won; Kabange, Nkulu Rolly; Phyo, Zarchi; Park, So-Yeon; Lee, So-Myeong; Lee, Ji-Yun; Shin, Oct 1, 2020 11104
Comprehensive In Silico Characterization and Expression Profiling of Nine Gene Families Associated with Calcium Transport in Soybean. Zeng, Houqing; Zhao, Bingqian; Wu, Haicheng; Zhu, Yiyong; Chen, Huatao Report Oct 1, 2020 10352
Genome-Wide Association Study for Plant Architecture and Bioenergy Traits in Diverse Sorghum and Sudangrass Germplasm. Luo, Feng; Pei, Zhongyou; Zhao, Xiongwei; Liu, Huifen; Jiang, Yiwei; Sun, Shoujun Report Oct 1, 2020 10632
Identification of Key Genes in Gastric Cancer by Bioinformatics Analysis. Chong, Xinyu; Peng, Rui; Sun, Yan; Zhang, Luyu; Zhang, Zheng Report Sep 21, 2020 5965
High Resolution Melting and Insertion Site-Based Polymorphism Markers for Wheat Variability Analysis and Candidate Genes Selection at Drought and Heat MQTL Loci. Merida-Garcia, Rosa; Galvez, Sergio; Paux, Etienne; Dorado, Gabriel; Pascual, Laura; Giraldo, Patric Sep 1, 2020 12323
The Complete Chloroplast Genome Sequence of the Speirantha gardenii: Comparative and Adaptive Evolutionary Analysis. Raman, Gurusamy; Park, Seonjoo Sep 1, 2020 8057
Analysis of Whole Genome Resequencing Datasets from a Worldwide Sample of Sheep Breeds to Identify Potential Causal Mutations Influencing Milk Composition Traits. Marina, Hector; Gutierrez-Gil, Beatriz; Esteban-Blanco, Cristina; Suarez-Vega, Aroa Report Sep 1, 2020 11053
Selection Signatures Analysis Reveals Genes Associated with High-Altitude Adaptation in Tibetan Goats from Nagqu, Tibet. Jin, Meilin; Lu, Jian; Fei, Xiaojuan; Lu, Zengkui; Quan, Kai; Liu, Yongbin; Chu, Mingxing; Di, Ran; Report Sep 1, 2020 5330
Genome-Wide Association Mapping through 90K SNP Array for Quality and Yield Attributes in Bread Wheat against Water-Deficit Conditions. Ahmed, Hafiz Ghulam Muhu-Din; Sajjad, Muhammad; Zeng, Yawen; Iqbal, Muhammad; Khan, Sultan Habibulla Sep 1, 2020 12523
Assembling and Validating Bioinformatic Pipelines for Next-Generation Sequencing Clinical Assays. SoRelle, Jeffrey A.; Wachsmann, Megan; Cantarel, Brandi L. Sep 1, 2020 11641
Integrative Analysis of Three Novel Competing Endogenous RNA Biomarkers with a Prognostic Value in Lung Adenocarcinoma. Tan, Juan; Wang, Weimin; Song, Bin; Song, Yingjian; Meng, Zili Report Aug 31, 2020 4406
Identification and Validation of an Energy Metabolism-Related lncRNA-mRNA Signature for Lower-Grade Glioma. Zhao, Jingwei; Wang, Le; Wei, Bo Report Aug 31, 2020 8017
Construction and Analysis of Competing Endogenous RNA Networks for Breast Cancer Based on TCGA Dataset. Wang, Xue; Gao, Chundi; Feng, Fubin; Zhuang, Jing; Liu, Lijuan; Li, Huayao; Liu, Cun; Wu, Jibiao; Zh Report Aug 31, 2020 5118
Immune Cell Infiltration and Identifying Genes of Prognostic Value in the Papillary Renal Cell Carcinoma Microenvironment by Bioinformatics Analysis. Liu, Ting; Zhang, Man; Sun, Deming Report Aug 31, 2020 5196
Development of Multiscale Transcriptional Regulatory Network in Esophageal Cancer Based on Integrated Analysis. Xu, Zihao; Wu, Zilong; Zhang, Jingtao; Zhou, Ruihao; Wu, Jiane; Yu, Bentong Report Aug 31, 2020 5165
Construction of Protein-related Risk Score Model in Bladder Urothelial Carcinoma. Luo, Qizhan; Zhang, Xiaobo Report Aug 31, 2020 4061
AHNAK2 Is Associated with Poor Prognosis and Cell Migration in Lung Adenocarcinoma. Zhang, Shusen; Lu, Yuanyuan; Qi, Lei; Wang, Hongyan; Wang, Zhihua; Cai, Zhigang Report Aug 31, 2020 5856
The Expression of Tripartite Motif Protein 36 and [beta]-Catenin Correlates with the Prognosis of Esophageal Cancer. Zhang, Hua; Sun, Wenlong; Qiao, Gaofeng; Zhao, Bin; Liu, Xiangyan; Zhu, Feng Aug 31, 2020 3334
Impaired Geotaxis as a Novel Phenotype of Nora Virus Infection of Drosophila melanogaster. Rogers, Abigail; Towery, Lesley; McCown, Amanda; Carlson, Kimberly A. Aug 31, 2020 3997
Compensatory Estrogen Signal Is Capable of DNA Repair in Antiestrogen-Responsive Cancer Cells via Activating Mutations. Suba, Zsuzsanna Aug 31, 2020 10881
Construction and Investigation of MicroRNA-mRNA Regulatory Network of Gastric Cancer with Helicobacter pylori Infection. Yang, Ping; Liu, Junjie; Yang, Tianci; Zhang, Lei; Gong, Peiyou; Li, Boqing; Zhou, Xiuzhi Aug 31, 2020 5870
Genome-Wide Association Study towards Genomic Predictive Power for High Production and Quality of Milk in American Alpine Goats. Tilahun, Y.; Gipson, T.A.; Alexander, T.; McCallum, M.L.; Hoyt, P.R. Report Aug 31, 2020 5041
Long-Term Effects Following Fresh/Vitrified Embryo Transfer Are Transmitted by Paternal Germline in a Large Size Rabbit Cohort. Garcia-Dominguez, Ximo; Vicente, Jose Salvador; Viudes-de-Castro, Maria P.; Marco-Jimenez, Francisco Clinical report Aug 1, 2020 3605
Genetic Diversity and Genetic Structure of the Wild Tsushima Leopard Cat from Genome-Wide Analysis. Ito, Hideyuki; Nakajima, Nobuyoshi; Onuma, Manabu; Murayama, Miho Aug 1, 2020 6539
Characterization of microRNAs during Embryonic Skeletal Muscle Development in the Shan Ma Duck. Li, Chuan; Xiong, Ting; Zhou, Mingfang; Wan, Lei; Xi, Suwang; Liu, Qiuhong; Chen, Yi; Mao, Huirong; Aug 1, 2020 7922
Genome-Wide SNP Analysis Reveals the Population Structure and the Conservation Status of 23 Italian Chicken Breeds. Cendron, Filippo; Perini, Francesco; Mastrangelo, Salvatore; Tolone, Marco; Criscione, Andrea; Bordo Aug 1, 2020 7717
Population Genomic Structure and Recent Evolution of Plasmodium knowlesi, Peninsular Malaysia. Hocking, Suzanne E.; Divis, Paul C.S.; Kadir, Khamisah A.; Singh, Balbir; Conway, David J. Aug 1, 2020 6680
Detection of Copy Number Alterations by Shallow Whole-Genome Sequencing of Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Tumor Tissue. Van der Linden, Malaika; Raman, Lennart; Trappen, Ansel Vander; Dheedene, Annelies; de Smet, Matthia Aug 1, 2020 5826
Genome Wide Identification, Characterization, and Expression Analysis of YABBY-Gene Family in Wheat (Triticum aestivum L.). Buttar, Zeeshan Ali; Yang, Yuan; Sharif, Rahat; Wu, Sheng Nan; Xie, Yanzhou; Wang, Chengshe Aug 1, 2020 6206
Study on the Selection of the Targets of Esophageal Carcinoma and Interventions of Ginsenosides Based on Network Pharmacology and Bioinformatics. Yang, Xin; Li, Yahui; Qian, Haibing Report Jul 31, 2020 5144
Noncoding RNAs in Diabetic Nephropathy: Pathogenesis, Biomarkers, and Therapy. Lv, Jiarong; Wu, Yu; Mai, Yifeng; Bu, Shizhong Jul 31, 2020 8005
A Prognostic Nomogram Based on Immune Scores Predicts Postoperative Survival for Patients with Hepatocellular Carcinoma. Wang, Jukun; Zhang, Chao; Li, Ang; Cao, Feng; Liu, Dongbin; Li, Fei; Luo, Tao Report Jul 31, 2020 4864
Identification of Differentially Expressed Genes and miRNAs Associated with Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Integrated Analysis of Microarray Data. Zhang, Lemeng; Chen, Jianhua; Cheng, Tianli; Yang, Hua; Pan, Changqie; Li, Haitao Report Jul 31, 2020 5706
Corrigendum to "Complete Chloroplast Genome Sequence of Justicia flava: Genome Comparative Analysis and Phylogenetic Relationships among Acanthaceae". Yaradua, Samaila S.; Albokhary, Dhafer A. Alzahrani Enas J.; Abba, Abidina; Bello, Abubakar Correction notice Jul 31, 2020 179
Prognostic Value of an m6A RNA Methylation Regulator-Based Signature in Patients with Hepatocellular Carcinoma. Wu, Xiaomin; Zhang, Xiaojing; Tao, Leilei; Dai, Xichao; Chen, Ping Report Jul 31, 2020 4377
Potential Prognostic Value and Mechanism of Stromal-Immune Signature in Tumor Microenvironment for Stomach Adenocarcinoma. Zhu, Xinying; Xie, Xiaoli; Zhao, Qingchao; Zhang, Lixian; Li, Changjuan; Zhao, Dongqiang Report Jul 31, 2020 6583
Coexpression Network Analysis of Genes Related to the Characteristics of Tumor Sternness in Triple-Negative Breast Cancer. Suo, Huan-dan; Tao, Zuo; Zhang, Lei; Jin, Zi-ning; Li, Xiao-ying; Ma, Wei; Wang, Zhen; Qiu, Yue; Jin Report Jul 31, 2020 7510
Potential of Using Cell-Free DNA and miRNA in Breast Milk to Screen Early Breast Cancer. Song, Qinghe; Zhang, Yingying; Liu, Hongtao; Du, Yuguang Report Jul 31, 2020 5820
Downregulation of LUZP2 Is Correlated with Poor Prognosis of Low-Grade Glioma. Li, Yong; Deng, Gang; Qi, Yangzhi; Zhang, Huikai; Jiang, Hongxiang; Geng, Rongxin; Ye, Zhang; Liu, B Report Jul 31, 2020 5057
Prognostic Value of DNA Methylation-Driven Genes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma: A Study Based on Methylation and Transcriptome Analyses. Hu, Maolin; Xie, Jiangling; Hou, Huiming; Liu, Ming; Wang, Jianye Report Jul 31, 2020 5215
Association Study of Coronary Artery Disease-Associated Genome-Wide Significant SNPs with Coronary Stenosis in Pakistani Population. Cheema, Asma Naseer; Pirim, Dilek; Wang, Xingbin; Ali, Jabar; Bhatti, Attya; John, Peter; Feingold, Jul 31, 2020 5392
Identification of a 5-Gene Metabolic Signature for Predicting Prognosis Based on an Integrated Analysis of Tumor Microenvironment in Lung Adenocarcinoma. Yu, Xiaolin; Zhang, Xiaomei; Zhang, Yanxia Jul 31, 2020 5266
Identification of Prognostic Immune-Related Genes by Integrating mRNA Expression and Methylation in Lung Adenocarcinoma. Zhu, Jie; Wang, Min; Hu, Daixing Jul 31, 2020 6744
SCREENING SLC2A1 GENE FOR SEQUENCE AND COPY NUMBER VARIATIONS ASSOCIATED WITH GLUT-1 DEFICIENCY SYNDROME/ GLUT-1 EKSIKLIGI SENDROMU ILE ILISKILI SLC2A1 GENINDE YER ALAN DIZI VE KOPYA SAYISI VARYASYONLARININ INCELENMESI. Erguzeloglu, Cemre Ornek; Kara, Bulent; Karacan, Ilker; Ozdemir, Ozkan; Kesim, Yesim; Bebek, Nerses; Jul 28, 2020 3237
Bangladesh scientists complete genome sequencing of 222 Sars-Cov-2 samples. Jul 18, 2020 693
Predictive Medicine Evolution. Baranov S., Vladislav; Baranova, Helen Jul 1, 2020 2278
Genomic Analysis of Staphylococcus aureus Strains Originating from Hungarian Rabbit Farms Reinforce the Clonal Origin of Various Virulence Types. Nemet, Zoltan; Albert, Ervin; Dan, Adam; Balka, Gyula; Szenes, Aron; Sipos, Rita; Bodizs, Szabolcs; Jul 1, 2020 6833
The Synthesis of Glutamine-Functionalized Block Polymer and Its Application in Triple-Negative Breast Cancer Treatment. Zhu, Yi-Zhi; Xu, Di; Liu, Zhen; Tian, Tian; Deng, Fei; Tang, Wen-Juan; Wu, Yang; Zhang, Wei; Tang, J Jun 30, 2020 6744
SLC1A1, SLC16A9, and CNTN3 Are Potential Biomarkers for the Occurrence of Colorectal Cancer. Zhou, Jie; Xie, Zhiman; Cui, Ping; Su, Qisi; Zhang, Yu; Luo, Lijia; Li, Zhuoxin; Ye, Li; Liang, Hao; Jun 30, 2020 5911
Identification of Prognostic Immune-Related Genes in Pancreatic Adenocarcinoma and Establishment of a Prognostic Nomogram: A Bioinformatic Study. Wu, Guolin; Deng, Zhenfeng; Jin, Zongrui; Wang, Jilong; Xu, Banghao; Zeng, Jingjing; Peng, Minhao; W Report Jun 30, 2020 6218
Cell Cycle Genes Are Potential Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Hepatocellular Carcinoma. Liping, Xu; Jia, Li; Qi, Chen; Liang, Yang; Dongen, Li; Jianshuai, Jiang Jun 30, 2020 4933
Identification of 5 Gene Signatures in Survival Prediction for Patients with Lung Squamous Cell Carcinoma Based on Integrated Multiomics Data Analysis. Ma, Hongxia; Tong, Lihong; Zhang, Qian; Chang, Wenjun; Li, Fengsen Jun 30, 2020 7593
Effect of Different Expression of Immune-Related lncRNA on Colon Adenocarcinoma and Its Relation to Prognosis. Mu, Meiwei; Tang, Yi; Yang, Zheng; Qiu, Yuling; Li, Xiaohong; Mo, Wuning; Su, Qisheng Jun 30, 2020 3488
Identification of a Seven-lncRNA Immune Risk Signature and Construction of a Predictive Nomogram for Lung Adenocarcinoma. Jin, Donghui; Song, Yuxuan; Chen, Yuan; Zhang, Peng Report Jun 30, 2020 6345
Identification of a Robust Five-Gene Risk Model in Prostate Cancer: A Robust Likelihood-Based Survival Analysis. Wang, Yutao; Lin, Jiaxing; Yan, Kexin; Wang, Jianfeng Jun 30, 2020 5639
Two Thalamic Regions Screened Using Laser Capture Microdissection with Whole Human Genome Microarray in Schizophrenia Postmortem Samples. Bakshi, Kalindi; Kemether, Eileen M. Jun 30, 2020 8671
Identification of Key Differentially Expressed Transcription Factors in Glioblastoma. Qin, Gang; Hu, Beiquan; Li, Xianfeng; Li, Rongjie; Meng, Youshi; Wang, Yimei; Zou, Donghua; Wei, Fen Jun 30, 2020 3834
Clinical Significance and Prognostic Value of miR-28-5p in Colon Cancer. Li, Ji-lin; Li, Ke-zhi; Xie, Ming-zhi; Tang, Yan-ping; Tang, Yin-lin; Hu, Bangli Jun 30, 2020 5100
Nine Genes Mediate the Therapeutic Effects of Iodine-131 Radiotherapy in Thyroid Carcinoma Patients. Shuwen, Han; Xi, Yang; Miao, Da; Jiamin, Xu; Jing, Zhuang; Weili, Gao Jun 30, 2020 6395
Single Nucleotide Polymorphisms in CDKAL1 Gene are not Associated with Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in a Group of Egyptian Population. Darwish, Rania; Abdel-Hamid, Eman; Gohar, Nadida; Soliman, Ahmed; Naguib, Mervat Report Jun 1, 2020 4342
Comparative Transcriptome Profiling Analysis Uncovers Novel Heterosis-Related Candidate Genes Associated with Muscular Endurance in Mules. Gao, Shan; Nanaei, Hojjat Asadollahpour; Wei, Bin; Wang, Yu; Wang, Xihong; Li, Zongjun; Dai, Xuelei; Report Jun 1, 2020 6498
Identification of Genomic Characteristics and Selective Signals in a Du'an Goat Flock. Chen, Qiuming; Wang, Zihao; Sun, Junli; Huang, Yingfei; Hanif, Quratulain; Liao, Yuying; Lei, Chuzha Report Jun 1, 2020 6115
A Genome-Wide Association Study Identifying Genetic Variants Associated with Growth, Carcass and Meat Quality Traits in Rabbits. Vang, Xue; Deng, Feilong; Wu, Zhoulin; Chen, Shi-Yi; Shi, Yu; Jia, Xianbo; Hu, Shenqiang; Wang, Jie; Report Jun 1, 2020 5158
Genome-Wide Analysis, Characterization, and Expression Profile of the Basic Leucine Zipper Transcription Factor Family in Pineapple. Liu, Yanhui; Chai, Mengnan; Zhang, Man; He, Qing; Su, Zhenxia; Priyadarshani, S.V.G.N.; Liu, Liping; May 31, 2020 8025
Epigenetic Mechanisms in the Neurodevelopmental Theory of Depression. Talarowska, Monika May 31, 2020 6523
Identification of a Gene-Related Risk Signature in Melanoma Patients Using Bioinformatic Profiling. Wang, Jing; Kong, Peng-Fei; Wang, Hai-Yun; Song, Di; Wu, Wen-Qing; Zhou, Hang-Cheng; Weng, Hai-Yan; May 31, 2020 6145
Prognostic Value of a Three-DNA Methylation Biomarker in Patients with Soft Tissue Sarcoma. Chen, Yuxiao; Zhu, Rui; Chen, Min; Guo, Wenna; Yang, Xin; Xu, Xin-Jian; Zhu, Liucun May 31, 2020 6890
Identification of Susceptibility Modules and Genes for Cardiovascular Disease in Diabetic Patients Using WGCNA Analysis. Liang, Weiwei; Sun, Fangfang; Zhao, Yiming; Shan, Lizhen; Lou, Hanyu May 31, 2020 4634
The Analysis of PTPN6 for Bladder Cancer: An Exploratory Study Based on TCGA. Shen, Chengquan; Liu, Jing; Wang, Jirong; Yang, Xiaokun; Niu, Haitao; Wang, Yonghua Report May 31, 2020 3732
The SLC Family Are Candidate Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Kang, Weiting; Zhang, Meng; Wang, Qiang; Gu, Da; Huang, Zhilong; Wang, Hanbo; Xiang, Yuzhu; Xia, Qin May 31, 2020 8068
Identification and Validation of Prognostically Relevant Gene Signature in Melanoma. Gao, Yali; Li, Yaling; Niu, Xueli; Wu, Yutong; Guan, Xiuhao; Hong, Yuxiao; Chen, Hongduo; Song, Bing May 31, 2020 8217
In Vivo Development of Polymyxin B Resistance in Klebsiella pneumoniae owing to a 42bp Deletion in the Sequence of phoQ. Xu, Qingqing; Xu, Teng; Zhuang, Yuan; Liu, Xiaofen; Li, Ying; Chen, Yijian May 31, 2020 2831
A Nomogram Based on a Three-Gene Signature Derived from AATF Coexpressed Genes Predicts Overall Survival of Hepatocellular Carcinoma Patients. Liu, Jun; Lu, Jianjun; Ma, Zhanzhong; Li, Wenli May 31, 2020 6674
MCM2 and NUSAP1 Are Potential Biomarkers for the Diagnosis and Prognosis of Pancreatic Cancer. Deng, Yajun; Ma, Hanyun; Hao, Jinyong; Xie, Qiqi; Zhao, Ruochen May 31, 2020 7709
DU cracks genome sequence of five samples of Sars-CoV-2. May 23, 2020 288
Researchers decode genome sequence of coronavirus. May 22, 2020 321
Genetic Characterization of Japanese Encephalitis Virus Genotype 5 Isolated from Patient, South Korea, 2015. Woo, Jae Hoon; Jeong, Young Eui; Jo, Jung Eun; Shim, Sang-Mu; Ryou, Jungsang; Kim, Kyung-Chang; Lee, May 1, 2020 2045
RNA-seq Reveals Differentially Expressed Genes between Two indica Inbred Rice Genotypes Associated with Drought-Yield QTLs. Ereful, Nelzo C.; Liu, Li-yu; Greenland, Andy; Powell, Wayne; Mackay, Ian; Leung, Hei May 1, 2020 8535
Genetic Variation and Sequence Diversity of Starch Biosynthesis and Sucrose Metabolism Genes in Sweet Potato. Zhang, Kai; Luo, Kai; Li, Shixi; Peng, Deliang; Tang, Daobin; Lu, Huixiang; Zhao, Yong; Lv, Changwen May 1, 2020 11699
Epigenetic Variation at a Genomic Locus Affecting Biomass Accumulation under Low Nitrogen in Arabidopsis thaliana. Kuhlmann, Markus; Meyer, Rhonda C.; Jia, Zhongtao; Klose, Doreen; Krieg, Lisa-Marie; von Wiren, Nico May 1, 2020 6659
Identification and Genetic Diversity Analysis of Edible and Medicinal Malva Species Using Flow Cytometry and ISSR Molecular Markers. Jedrzejczyk, Iwona; Rewers, Monika May 1, 2020 6264
A Retrospective Whole-Genome Sequencing Analysis of Carbapenem and Colistin-Resistant Klebsiella pneumoniae Nosocomial Strains Isolated during an MDR Surveillance Program. Gentile, Bernardina; Grottola, Antonella; Orlando, Gabriella; Serpini, Giulia Fregni; Venturelli, Cl May 1, 2020 11048
Molecular Typing, Characterization of Antimicrobial Resistance, Virulence Profiling and Analysis of Whole-Genome Sequence of Clinical Klebsiella pneumoniae Isolates. Shelenkov, Andrey; Mikhaylova, Yulia; Yanushevich, Yuri; Samoilov, Andrei; Petrova, Lyudmila; Fomina May 1, 2020 6730
Whole-Genome Sequencing of Mexican Strains of Anaplasma marginale: An Approach to the Causal Agent of Bovine Anaplasmosis. Martinez-Ocampo, Fernando; Quiroz-Castaneda, Rosa Estela; Amaro-Estrada, Itzel; Dantan-Gonzalez, Edg Apr 30, 2020 3562
A Five-Genes-Based Prognostic Signature for Cervical Cancer Overall Survival Prediction. Zhao, Menghuang; Huang, Wenbin; Zou, Shuangwei; Shen, Qi; Zhu, Xueqiong Apr 30, 2020 6362
Detection of Antimicrobial Resistance Genes Associated with Carbapenem Resistance from the Whole-Genome Sequence of Acinetobacter baumannii Isolates from Malaysia. Rao, Mohan; Rashid, Fairuz A.; Shukor, Surianti; Hashim, Rohaidah; Ahmad, Norazah Apr 30, 2020 5346
Identification of Hub Genes Related to Carcinogenesis and Prognosis in Colorectal Cancer Based on Integrated Bioinformatics. Gong, Benjiao; Kao, Yanlei; Zhang, Chenglin; Sun, Fudong; Gong, Zhaohua; Chen, Jian Apr 30, 2020 6930
Prognostic Inflammasome-Related Signature Construction in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma Based on a Pan-Cancer Landscape. Zheng, Tianyu; Wang, Xindong; Yue, Peipei; Han, Tongtong; Hu, Yue; Wang, Biyao; Zhao, Baohong; Zhang Apr 30, 2020 8023
Genome-Wide Characterization and Analysis of bHLH Transcription Factors Related to Crocin Biosynthesis in Gardenia jasminoides Ellis (Rubiaceae). Tian, Ya; Pu, Xiangdong; Yu, Haoying; Ji, Aijia; Gao, Ranran; Hu, Yating; Xu, Zhichao; Wang, Hualei Apr 30, 2020 5487
The Oncogenic Role of CENPA in Hepatocellular Carcinoma Development: Evidence from Bioinformatic Analysis. Zhang, Yuan; Yang, Lei; Shi, Jia; Lu, Yunfei; Chen, Xiaorong; Yang, Zongguo Apr 30, 2020 3505
Upregulation of CEP55 Predicts Dismal Prognosis in Patients with Liver Cancer. Yang, Lingpeng; He, Yang; Zhang, Zifei; Wang, Wentao Apr 30, 2020 6455
Construction of a CXC Chemokine-Based Prediction Model for the Prognosis of Colon Cancer. Liu, Kaisheng; Lai, Minshan; Wang, Shaoxiang; Zheng, Kai; Xie, Shouxia; Wang, Xiao Apr 30, 2020 5973
Identification of FOS as a Candidate Risk Gene for Liver Cancer by Integrated Bioinformatic Analysis. Hu, Jin-Wu; Ding, Guang-Yu; Fu, Pei-Yao; Tang, Wei-Guo; Sun, Qi-Man; Zhu, Xiao-Dong; Shen, Ying-Hao; Apr 30, 2020 5852
Identification of a Novel Eight-lncRNA Prognostic Signature for HBV-HCC and Analysis of Their Functions Based on Coexpression and ceRNA Networks. Zhao, Xiaonan; Bai, Zhenzi; Li, Chenghua; Sheng, Chuanlun; Li, Hongyan Apr 30, 2020 7534
UAE announces first full genome sequencing of Covid-19 virus. Apr 15, 2020 426
COVID-19: All you want to know about genome sequencing of the coronavirus. Shyam A. Krishna, Senior Associate Editor Apr 15, 2020 758
Combating coronavirus: Dubai announces first full genome sequencing of Covid-19 virus. Staff Report Apr 15, 2020 586
NUST scientists publish Pakistan's first whole genome sequence of SARS-CoV2. Apr 2, 2020 185
NUST scientists publish Pakistan's first whole genome sequence of SARS-CoV2. Apr 2, 2020 223
Identification and Genetic Characterization of a Novel Respirovirus in Alpine Chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra). Luzzago, Camilla; Ebranati, Erika; Lavazza, Antonio; Besozzi, Martina; Zehender, Gianguglielmo; Lanf Apr 1, 2020 4834
A 17-Gene Signature Predicted Prognosis in Renal Cell Carcinoma. Li, Fan; Hu, Weifeng; Zhang, Wei; Li, Guohao; Guo, Yonglian Mar 31, 2020 4252
Genomic Analysis of Bacillus megaterium NCT-2 Reveals Its Genetic Basis for the Bioremediation of Secondary Salinization Soil. Wang, Bin; Zhang, Dan; Chu, Shaohua; Zhi, Yuee; Liu, Xiaorui; Zhou, Pei Mar 31, 2020 6263
A Pooling Genome-Wide Association Study Identifies Susceptibility Loci and Signaling Pathways of Immune Thrombocytopenia in Chinese Han Population. Xu, Yanmei; Li, Jing; Yang, Wentao; Tang, Xiaoli; Huang, Bo; Liu, Jing; Lin, Jin; Zhang, Jing; Yang, Mar 31, 2020 5895
Bioinformatics Analysis to Screen the Key Prognostic Genes in Tumor Microenvironment of Bladder Cancer. Zhang, Zhao; Chen, Dongshan; Li, Zeyan; Liu, Zhao; Yan, Lei; Xu, Zhonghua Mar 31, 2020 5484
Identification of Three lncRNAs as Potential Predictive Biomarkers of Lung Adenocarcinoma. Jin, Donghui; Song, Yuxuan; Chen, Yuan; Zhang, Peng Mar 31, 2020 5270
Identification of Core Prognosis-Related Candidate Genes in Cervical Cancer via Integrated Bioinformatical Analysis. Wei, Jianxia; Wang, Yang; Shi, Kejian; Wang, Ying Mar 31, 2020 4775
Identification of F5 as a Prognostic Biomarker in Patients with Gastric Cancer. Liu, Yi; Liao, Xi-Wen; Qin, Yu-Zhou; Mo, Xian-Wei; Luo, Shan-Shan Mar 31, 2020 6299
Maternally Inherited Diabetes Mellitus Associated with a Novel m.15897G>A Mutation in Mitochondrial tRN[A.sup.Thr] Gene. Li, Ke; Wu, Lijun; Liu, Jianjiang; Lin, Wei; Qi, Qiang; Zhao, Tianlan Mar 1, 2020 6211
Upregulated Seizure-Related 6 Homolog-Like 2 Is a Prognostic Predictor of Hepatocellular Carcinoma. Wang, Linhe; Ling, Xiangchao; Zhu, Caihui; Zhang, Zhiheng; Wang, Ziming; Huang, Shanzhou; Tang, Yunh Mar 1, 2020 3900
Whole-Genome Resequencing of Twenty Branchiostoma belcheri Individuals Provides a Brand-New Variant Dataset for Branchiostoma. Bi, Changwei; Lu, Na; Han, Tingyu; Huang, Zhen; Chen, J.-Y.; He, Chunpeng; Lu, Zuhong Mar 1, 2020 11096
Identification of Genes Associated with the Metastasis of Pheochromocytoma/Paraganglioma Based on Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Su, Qisheng; Ding, Qinpei; Zhang, Zunni; Yang, Zheng; Qiu, Yuling; Li, Xiaohong; Mo, Wuning Mar 1, 2020 3622
Identifying Tumorigenesis and Prognosis-Related Genes of Lung Adenocarcinoma: Based on Weighted Gene Coexpression Network Analysis. Yi, Ming; Li, Tianye; Qin, Shuang; Yu, Shengnan; Chu, Qian; Li, Anping; Wu, Kongming Mar 1, 2020 5111
Construction and Comprehensive Analyses of a Competing Endogenous RNA Network in Tumor-Node-Metastasis Stage I Hepatocellular Carcinoma. Gu, Xuefeng; Li, Hongbo; Sha, Ling; Zhao, Wei Mar 1, 2020 5325
A Novel Three-miRNA Signature Identified Using Bioinformatics Predicts Survival in Esophageal Carcinoma. Wu, KunZhe; Zhang, ChunDong; Zhang, Cheng; Dai, DongQiu Mar 1, 2020 4834
Identification of Prognostic Immune Genes in Bladder Urothelial Carcinoma. Su, Qisheng; Sun, Yan; Zhang, Zunni; Yang, Zheng; Qiu, Yuling; Li, Xiaohong; Mo, Wuning Mar 1, 2020 4600
Complete Chloroplast Genome Sequence of Chinese Lacquer Tree (Toxicodendron vernicifluum, Anacardiaceae) and Its Phylogenetic Significance. Wang, Lu; He, Na; Li, Yao; Fang, Yanming; Zhang, Feilong Mar 1, 2020 8734
Genome-Wide Profiling of Human Papillomavirus DNA Integration into Human Genome and Its Influence on PD-L1 Expression in Chinese Uygur Cervical Cancer Women. Yang-Chun, Feng; Sen-Yu, Wang; Yuan, Zhang; Yan-Chun, Huang Mar 1, 2020 6797
Comparison of the Efficiency of BLUP and GBLUP in Genomic Prediction of Immune Traits in Chickens. Zhang, Jin; Wang, Jie; Li, Qinghe; Wang, Qiao; Wen, Jie; Zhao, Guiping Report Mar 1, 2020 5696
Bacillus subtilis JNUCC Isolated from Galchisokjeot: Draft Genome Sequence and [alpha]-glucosidase and Tyrosinase Inhibitory Activities. Byun, Hoo-Dhon; Hyun, Su Bin; Bae, Sungmin; Han, Ji-Min; Hyun, Chang-Gu Mar 1, 2020 2282
Genome-Wide Detection of SNP Markers Associated with Four Physiological Traits in Groundnut (Arachis hypogaea L.) Mini Core Collection. Shaibu, Abdulwahab S.; Sneller, Clay; Motagi, Babu N.; Chepkoech, Jackline; Chepngetich, Mercy; Miko Feb 1, 2020 7658
Review on Genomic Regions and Candidate Genes Associated with Economically Important Production and Reproduction Traits in Sheep (Ovies aries). Gebreselassie, Gebremedhin; Berihulay, Haile; Jiang, Lin; Ma, Yuehui Report Jan 1, 2020 7392
Genome-Wide Association Study of Body Weight Traits in Chinese Fine-Wool Sheep. Lu, Zengkui; Yue, Yaojing; Yuan, Chao; Liu, Jianbin; Chen, Zhiqiang; Niu, Chune; Sun, Xiaoping; Zhu, Report Jan 1, 2020 6131
High Pathogenicity of Nipah Virus from Pteropus lylei Fruit Bats, Cambodia. Gaudino, Maria; Aurine, Noemie; Dumont, Claire; Fouret, Julien; Mathieu, Marion Ferren Cyrille; Reyn Jan 1, 2020 6580
Familial Russell-Silver Syndrome like Phenotype in the PCNA Domain of the CDKN1C Gene, a Further Case. Sabir, A.H.; Ryan, G.; Mohammed, Z.; Kirk, J.; Kiely, N.; Thyagarajan, M.; Cole, T. Jan 1, 2020 4196
Genome Survey and Transcriptome Analysis on Mycelia and Primordia of Agaricus blazei. Lu, Yuan-Ping; Liao, Jian-Hua; Guo, Zhong-Jie; Cai, Zhi-Xin; Chen, Mei-Yuan Jan 1, 2020 8055
Prediction of the Outcome for Patients with Glioblastoma with lncRNA Expression Profiles. Liu, Qinglin; Qi, Changjing; Li, Gang; Su, Wandong Jan 1, 2020 4297
Characterization of the Complete Mitochondrial Genome of Fischoederius elongatus Derived from Cows in Shanghai, China. Han, Zhaoqing; Li, Kun; Luo, Houqiang; Shahzad, Muhammad; Mehmood, Khalid Jan 1, 2020 3034
14-CpG-Based Signature Improves the Prognosis Prediction of Hepatocellular Carcinoma Patients. Jiang, Hong-ye; Ning, Gang; Wang, Yen-sheng; Lv, Wei-biao Jan 1, 2020 6634
Genome-Wide Identification and Analysis of the Cytochrome B5 Protein Family in Chinese Cabbage (Brassica rapa L. ssp. Pekinensis). Zheng, Han; Li, Xin; Shi, Lin; Jing, Ying; Song, Qingqing; Chen, Yanan; He, Lilong; Wang, Fengde; Ga Dec 31, 2019 9148
Characterization of the Complete Chloroplast Genome of Acer truncatum Bunge (Sapindales: Aceraceae): A New Woody Oil Tree Species Producing Nervonic Acid. Ma, Qiuyue; Wang, Yanan; Zhu, Lu; Bi, Changwei; Li, Shuxian; Li, Shushun; Wen, Jing; Yan, Kunyuan; L Dec 31, 2019 7149
Identification of copy number variations using high density whole-genome single nucleotide polymorphism markers in Chinese Dongxiang spotted pigs. Wang, Chengbin; Chen, Hao; Wang, Xiaopeng; Wu, Zhongping; Liu, Weiwei; Guo, Yuanmei; Ren, Jun; Ding, Dec 1, 2019 5117
Analysis of allele-specific expression using RNA-seq of the Korean native pig and Landrace reciprocal cross. Ahn, Byeongyong; Choi, Min-Kyeung; Yum, Joori; Cho, In-Cheol; Kim, Jin-Hoi; Park, Chankyu Dec 1, 2019 5185
Complete Genome Sequence of the Plant Growth-Promoting Bacterium Hartmannibacter diazotrophicus Strain [E19.sup.T]. Suarez, Christian; Ratering, Stefan; Hain, Torsten; Fritzenwanker, Moritz; Goesmann, Alexander; Blom Sep 30, 2019 8917
The Genetics of Racing Performance in Arabian Horses. Ropka-Molik, K.; Stefaniuk-Szmukier, M.; Musial, A.D.; Velie, B.D. Sep 30, 2019 5261
Genome Comparison Reveals Mutation Hotspots in the Chloroplast Genome and Phylogenetic Relationships of Ormosia Species. Liu, Hongshan; Su, Zhihai; Yu, Shuiqing; Liu, Jialin; Yin, Xiaojuan; Zhang, Guowei; Liu, Wei; Li, Bi Sep 30, 2019 5084
Corrigendum to "Analysis of the Complete Mitochondrial Genome Sequence of the Diploid Cotton Gossypium raimondii by Comparative Genomics Approaches". Bi, Changwei; Paterson, Andrew H.; Wang, Xuelin; Xu, Yiqing; Wu, Dongyang; Qu, Yanshu; Jiang, Anna; Correction notice Sep 30, 2019 310
Whole-Genome Sequencing of Salmonella Mississippi and Typhimurium Definitive Type 160, Australia and New Zealand. Ford, Laura; Ingle, Danielle; Glass, Kathryn; Veitch, Mark; Williamson, Deborah A.; Harlock, Michell Sep 1, 2019 5199
Complete Chloroplast Genome Sequence of Justicia flava: Genome Comparative Analysis and Phylogenetic Relationships among Acanthaceae. Yaradua, Samaila S.; Alzahrani, Dhafer A.; Albokhary, Enas J.; Abba, Abidina; Bello, Abubakar Aug 31, 2019 8462
ROS Generation and Antioxidant Defense Systems in Normal and Malignant Cells. Snezhkina, Anastasiya V.; Kudryavtseva, Anna V.; Kardymon, Olga L.; Savvateeva, Maria V.; Melnikova, Aug 31, 2019 14892
Genome-Editing a Broad Range of Mutations. Aug 25, 2019 1003
Therapeutic genome engineering: Implications for South Africa. Naidoo, J.; Fok, E.; Scholefield, J. Aug 1, 2019 5268
Detection of Colorectal Cancer in Circulating Cell-Free DNA by Methylated CpG Tandem Amplification and Sequencing. Li, Jingyi; Zhou, Xin; Liu, Xiaomeng; Ren, Jie; Wang, Jilian; Wang, Wendong; Zheng, Yuxuan; Shi, Xin Jul 1, 2019 6050
Noninvasive Detection of Bladder Cancer by Shallow-Depth Genome-Wide Bisulfite Sequencing of Urinary Cell-Free DNA for Methylation and Copy Number Profiling. Cheng, Timothy H.T.; Jiang, Peiyong; Teoh, Jeremy Y.C.; Heung, Macy M.S.; Tam, Jacqueline C.W.; Sun, Jul 1, 2019 6108
Comparative Genome Characterization of a Petroleum-Degrading Bacillus subtilis Strain DM2. Li, Shi-Weng; Liu, Meng-Yuan; Yang, Rui-Qi May 31, 2019 8556
DREB Genes from Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Show Broad to Specific Abiotic Stress Responses and Distinct Levels of Nucleotide Diversity. Konzen, Eneas Ricardo; Recchia, Gustavo Henrique; Cassieri, Fernanda; Caldas, Danielle Gregorio Gome May 31, 2019 15629
Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens. Wang, Jiaying; Yuan, Xiaolong; Ye, Shaopan; Huang, Shuwen; He, Yingting; Zhang, Hao; Li, Jiaqi; Zhan Report Apr 1, 2019 4080
RACK1 Acts as a Potential Tumor Promoter in Colorectal Cancer. Li, Xue-Yang; Hu, Yi; Li, Nian-Shuang; Wan, Jian-Hua; Zhu, Yin; Lu, Nong-Hua Mar 31, 2019 4324
Genome-Wide Identification and Characterization of the ALOG Domain Genes in Rice. Li, Na; Wang, Yang; Lu, Jing; Liu, Chuan Mar 31, 2019 9121
Genome-Wide Identification, Characterization, and Expression Analysis of the Grapevine Superoxide Dismutase (SOD) Family. Hu, Xiaoxuan; Hao, Chenyu; Cheng, Zong-Ming; Zhong, Yan Mar 31, 2019 8317
RNA Sequencing Analysis of Molecular Basis of Sodium Butyrate-Induced Growth Inhibition on Colorectal Cancer Cell Lines. Zhou, Qianwen; Li, Guiqin; Zuo, Siyu; Zhu, Wenjing; Yuan, Xiaoqin Mar 31, 2019 5230
Insight on Rosaceae Family with Genome Sequencing and Functional Genomics Perspective. Soundararajan, Prabhakaran; Won, So Youn; Kim, Jung Sun Mar 31, 2019 10027
Genetic architecture and candidate genes detected for chicken internal organ weight with a 600 K single nucleotide polymorphism array. Dou, Taocun; Shen, Manman; Ma, Meng; Qu, Liang; Li, Yongfeng; Hu, Yuping; Lu, Jian; Guo, Jun; Wang, Report Mar 1, 2019 6820
Characterization of Complete Mitochondrial Genome and Phylogeny of Sepia lycidas (Sepioidea, Sepiidae). Guo, Baoying; Chen, Yu; Zhang, Chuan; Lu, Zhenming; Xu, Kaida; Ping, Hongling; Shi, Huilai Report Aug 31, 2018 6318
Analysis of cross-population differentiation between Thoroughbred and Jeju horses. Lee, Wonseok; Park, Kyung-Do; Taye, Mengistie; Lee, Chul; Kim, Heebal; Lee, Hak-Kyo; Shin, Donghyun Report Aug 1, 2018 5084
Genome wide association study of fatty acid composition in Duroc swine. Viterbo, Vanessa S.; Lopez, Bryan Irvine M.; Kang, Hyunsung; Kim, Hoonseop; Song, Choul-won; Seo, Ka Report Aug 1, 2018 3918
Elucidating Gene-by-Environment Interactions Associated with Differential Susceptibility to Chemical Exposure. Balik-Meisner, Michele; Truong, Lisa; Scholl, Elizabeth H.; La Du, Jane K.; Tanguay, Robert L.Reif, Report Jun 1, 2018 7422
Molecular cloning, purification, expression, and characterization of [beta]-1, 4-endoglucanase gene (Cel5A) from Eubacterium cellulosolvens sp. isolated from Holstein steers' rumen. Park, Tansol; Seo, Seongwon; Shin, Teaksoon; Cho, Byung-Wook; Cho, Seongkeun; Kim, Byeongwoo; Lee, S Report Apr 1, 2018 4357
Phenotypic and Genotypic Characterization of Enterobacteriaceae Producing Oxacillinase-48--Like Carbapenemases, United States. Lutgring, Joseph D.; Zhu, Wenming; de Man, Tom J.B.; Avillan, Johannetsy J.; Anderson, Karen F.; Lon Apr 1, 2018 7861
Genome-wide association study of carcass weight in commercial Hanwoo cattle. Edea, Zewdu; Jeoung, Yeong Ho; Shin, Sung-Sub; Ku, Jaeul; Seo, Sungbo; Kim, Il-Hoi; Kim, Sang-Wook; Report Mar 1, 2018 5516
Identification of genes related to intramuscular fat content of pigs using genome-wide association study. Won, Sohyoung; Jung, Jaehoon; Park, Eungwoo; Kim, Heebal Report Feb 1, 2018 3337
Identification of Six Potentially Long Noncoding RNAs as Biomarkers Involved Competitive Endogenous RNA in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Yang, Kang; Lu, Xiao-fan; Luo, Peng-cheng; Zhang, Jie Jan 1, 2018 5794
Derivation and Validation of the Potential Core Genes in Pancreatic Cancer for Tumor-Stroma Crosstalk. Xue, Ran; Hua, Lin; Xu, Wenbin; Gao, Yan; Pang, Yanhua; Hao, Jianyu Jan 1, 2018 5509
Upregulation of Immune Process-Associated Genes in RAW264.7 Macrophage Cells in Response to Burkholderia pseudomallei Infection. Peng, Dongmei; Pang, Feng; Cao, Ruiyong; Zhu, Shu; Yang, Xiaojian; Nie, Xin; Zhang, Zhenxing; Li, Ba Jan 1, 2018 5122
Characterization and Genome Analysis of a Phthalate Esters-Degrading Strain Sphingobium yanoikuyae SHJ. Feng, Liang; Liu, Hui; Cheng, Dandan; Mao, Xumei; Wang, Yan; Wu, Zhen; Wu, Qiong Jan 1, 2018 5892
Comprehensive Analysis and Comparison on the Codon Usage Pattern of Whole Mycobacterium tuberculosis Coding Genome from Different Area. Gun, Li; Yumiao, Ren; Haixian, Pan; Liang, Zhang Jan 1, 2018 5150
Next-Generation Sequencing Approaches in Genome-Wide Discovery of Single Nucleotide Polymorphism Markers Associated with Pungency and Disease Resistance in Pepper. Manivannan, Abinaya; Kim, Jin-Hee; Yang, Eun-Young; Ahn, Yul-Kyun; Lee, Eun-Su; Choi, Sena; Kim, Do- Jan 1, 2018 5050
Integrated Analysis of MicroRNA (miRNA) and mRNA Profiles Reveals Reduced Correlation between MicroRNA and Target Gene in Cancer. Li, Xingsong; Yu, Xiaokang; He, Yuting; Meng, Yuhuan; Liang, Jinsheng; Huang, Lizhen; Du, Hongli; Wa Jan 1, 2018 7284
Genetic Performance of the Semidwarfing Allele sd1 Derived from a Japonica Rice Cultivar and Minimum Requirements to Detect Its Single-Nucleotide Polymorphism by MiSeq Whole-Genome Sequencing. Tomita, Motonori; Ishii, Kazuo Jan 1, 2018 5254
Onco-Multi-OMICS Approach: A New Frontier in Cancer Research. Chakraborty, Sajib; Hosen, Ismail Md.; Ahmed, Musaddeque; Shekhar, Hossain Uddin Jan 1, 2018 9345
A Genomewide Integrative Analysis of GWAS and eQTLs Data Identifies Multiple Genes and Gene Sets Associated with Obesity. Liu, Li; Fan, Qianrui; Zhang, Feng; Guo, Xiong; Liang, Xiao; Du, Yanan; Li, Ping; Wen, Yan; Hao, Jin Jan 1, 2018 4220
Screening and Whole-Genome Sequencing of Two Streptomyces Species from the Rhizosphere Soil of Peony Reveal Their Characteristics as Plant Growth-Promoting Rhizobacteria. Wang, Chengqiang; Wang, Yun; Ma, Jinjin; Hou, Qihui; Liu, Kai; Ding, Yanqin; Du, Binghai Jan 1, 2018 5778
Genomic Variability among Field Isolates and Laboratory-Adapted Strains of Leptospira borgpetersenii Serovar Hardjo. Llanes, Alejandro; Restrepo, Carlos Mario; Riesgo-Ferreiro, Pablo; Rajeev, Sreekumari Jan 1, 2018 8653
Insights into the Genome Sequence of Chromobacterium amazonense Isolated from a Tropical Freshwater Lake. Santos, Alexandre Bueno; Costa, Patricia Silva; do Carmo, Anderson Oliveira; Fernandes, Gabriel da R Jan 1, 2018 5897
Transposable Elements in the Organization and Diversification of the Genome of Aegilops speltoides Tausch (Poaceae, Triticeae). Raskina, Olga Jan 1, 2018 6246
Genome-Wide Identification and Characterization of Fox Genes in the Honeybee, Apis cerana, and Comparative Analysis with Other Bee Fox Genes. Nie, Hongyi; Geng, Haiyang; Lin, Yan; Xu, Shupeng; Li, Zhiguo; Zhao, Yazhou; Su, Songkun Jan 1, 2018 6411
Whole Genome Sequencing of Greater Amberjack (Seriola dumerili) for SNP Identification on Aligned Scaffolds and Genome Structural Variation Analysis Using Parallel Resequencing. Araki, Kazuo; Aokic, Jun-ya; Kawase, Junya; Hamada, Kazuhisa; Ozaki, Akiyuki; Fujimoto, Hiroshi; Yam Jan 1, 2018 7320
Autochthonous Transmission of East/Central/South African Genotype Chikungunya Virus, Brazil. Cunha, Marcela S.; Cruz, Nadia V.G.; Schnellrath, Laila C.; Medaglia, Maria Luiza Gomes; Casotto, Mi Oct 1, 2017 1725
Genome-wide association study identifies 22 new loci for body dimension and body weight traits in a White DurocxErhualian [F.sub.2] intercross population. Ji, Jiuxiu; Zhou, Lisheng; Guo, Yuanmei; Huang, Lusheng; Ma, Junwu Report Aug 1, 2017 4643
Phylogeography of Burkholderia pseudomallei isolates, Western Hemisphere. Gee, Jay E.; Gulvik, Christopher A.; Elrod, Mindy G.; Batra, Dhwani; Rowe, Lori A.; Sheth, Mili; Hof Jul 1, 2017 4932
The complete mitochondrial genome sequence of the indigenous I pig (Sus scrofa) in Vietnam. Nguyen, Hieu Duc; Bui, Tuan Anh; Nguyen, Phuong Thanh; Kim, Oanh Thi Phuong; Vo, Thuy Thi Bich Report Jul 1, 2017 4058
Characterization of the Gray Whale Eschrichtius robustus Genome and a Genotyping Array Based on Single-Nucleotide Polymorphisms in Candidate Genes. Dewoody, J. Andrew; Fernandez, Nadia B.; Bruniche-Olsen, Anna; Antonides, Jennifer D.; Doyle, Jacque Jun 1, 2017 8309
Genome sequences of Salisediminibacterium haloalkalitolerans 10nlg, Bacillus lonarensis 25nlg, Bacillus caseinilyticus SP, Pelagirhabdus alkalitolerans S5, Salibacterium halotolerans S7 and Salipaludibacillus aurantiacus S9 six novel, recently described compatible solute producing bacteria. Sultanpuram, Vishnuvardhan Reddy; Mothe, Thirumala Report Jun 1, 2017 2741
Fiddling With Human DNA Causes Tons Of Gene Mutations. May 30, 2017 590
A post-genome-wide association study validating the association of the glycophorin C gene with serum hemoglobin level in pig. Liu, Yang; Hu, Zhengzheng; Yang, Chen; Wang, Shiwei; Wang, Wenwen; Zhang, Qin Report May 1, 2017 3553
Population genomics of Legionella longbeachae and hidden complexities of infection source attribution. Bacigalupe, Rodrigo; Lindsay, Diane; Edwards, Giles; Fitzgerald, J. Ross May 1, 2017 4570
Identification of growth trait related genes in a Yorkshire purebred pig population by genome-wide association studies. Meng, Qingli; Wang, Kejun; Liu, Xiaolei; Zhou, Haishen; Xu, Li; Wang, Zhaojun; Fang, Meiying Report Apr 1, 2017 4099
A genetic linkage map of blood clam (Tegullarca granosa) based on simple sequence repeat and amplified fragment length polymorphism markers. Liu, Bo; Teng, Shuangshuang; Shao, Yanqing; Chai, Xueliang; Xiao, Guoqiang; Fang, Jun; Zhang, Jiongm Report Apr 1, 2017 7152
Population genomic analysis of the blue crab Callinectes sapidus using genotyping-by-sequencing. Plough, L.V. Report Apr 1, 2017 10171
Extensive heteroplasmy and evidence for fragmentation in the Callinectes sapidus mitochondrial genome. Williams, Ernest P.; Feng, Xiaojun; Place, Allen R. Report Apr 1, 2017 7705
Chromosome 1 Sequence Analysis of C57BL/6J-Chr1[KM] Mouse Strain. Xu, Fuyi; Chao, Tianzhu; Zhang, Yiyin; Hu, Shixian; Zhou, Yuxun; Xu, Hongyan; Xiao, Junhua; Li, Kai Report Jan 1, 2017 5037
Genomewide Expression and Functional Interactions of Genes under Drought Stress in Maize. Thirunavukkarasu, Nepolean; Sharma, Rinku; Singh, Nidhi; Shiriga, Kaliyugam; Mohan, Sweta; Mittal, S Report Jan 1, 2017 7760
Differential Analysis of Genetic, Epigenetic, and Cytogenetic Abnormalities in AML. Islam, Mirazul; Mohamed, Zahurin; Assenov, Yassen Report Jan 1, 2017 6630
Genome-Wide Identification of bZIP Family Genes Involved in Drought and Heat Stresses in Strawberry (Fragaria vesca). Wang, Xiao-Long; Chen, Xinlu; Yang, Tian-Bao; Cheng, Qunkang; Cheng, Zong-Ming Report Jan 1, 2017 8993
Common Expression Quantitative Trait Loci Shared by Histone Genes. Kim, Hanseol; Suh, Yujin; Lee, Chaeyoung Report Jan 1, 2017 7641
Exception to the Rule: Genomic Characterization of Naturally Occurring Unusual Vibrio cholerae Strains with a Single Chromosome. Xie, Gary; Johnson, Shannon L.; Davenport, Karen W.; Rajavel, Mathumathi; Waldminghaus, Torsten; Det Report Jan 1, 2017 9304
Whole-Genome Characteristics and Polymorphic Analysis of Vietnamese Rice Landraces as a Comprehensive Information Resource for Marker-Assisted Selection. Trinh, Hien; Nguyen, Khoa Truong; Van Nguyen, Lam; Pham, Huy Quang; Huong, Can Thu; Xuan, Tran Dang; Report Jan 1, 2017 4939
Genetics and Molecular Biology of Epstein-Barr Virus-Encoded BART MicroRNA: A Paradigm for Viral Modulation of Host Immune Response Genes and Genome Stability. Dreyfus, David H. Jan 1, 2017 5542
Analysis of Draft Genome Sequence of Pseudomonas sp. QTF5 Reveals Its Benzoic Acid Degradation Ability and Heavy Metal Tolerance. Li, Yang; Ren, Yi; Jiang, Nan Jan 1, 2017 4412
Specific-Locus Amplified Fragment Sequencing Reveals Spontaneous Single-Nucleotide Mutations in Rice OsMsh6 Mutants. Cui, Hairui; Wu, Qiongyu; Zhu, Bin Report Jan 1, 2017 4457
Distribution of Suicin Gene Clusters in Streptococcus suis Serotype 2 Belonging to Sequence Types 25 and 28. Athey, Taryn B.T.; Vaillancourt, Katy; Frenette, Michel; Fittipaldi, Nahuel; Gottschalk, Marcelo; Gr Report Jan 1, 2017 4199
Methods of MicroRNA Promoter Prediction and Transcription Factor Mediated Regulatory Network. Zhao, Yuming; Wang, Fang; Chen, Su; Wan, Jun; Wang, Guohua Report Jan 1, 2017 5771
Candidate Gene Identification of Feed Efficiency and Coat Color Traits in a C57BL/6J x Kunming F2 Mice Population Using Genome-Wide Association Study. Miao, Yuanxin; Soudy, Fathia; Xu, Zhong; Liao, Mingxing; Zhao, Shuhong; Li, Xinyun Report Jan 1, 2017 5659
Complete Chloroplast Genome Sequence of Coptis chinensis Franch. and Its Evolutionary History. He, Yang; Xiao, Hongtao; Deng, Cao; Fan, Gang; Qin, Shishang; Peng, Cheng Report Jan 1, 2017 3777
Whole-genome sequencing detection of ongoing Listeria contamination at a restaurant, Rhode Island, USA, 2014. Barkley, Jonathan S.; Gosciminski, Michael; Miller, Adam Aug 1, 2016 1724
Genome-wide association study to identify genes related to renal mercury concentrations in mice. Alkaissi, Hammoudi; Ekstrand, Jimmy; Jawad, Aksa; Nielsen, Jesper Bo; Havarinasab, Said; Soderkvist, Report Jul 1, 2016 6745
Complete mitochondrial genome sequences of Chinese indigenous sheep with different tail types and an analysis of phylogenetic evolution in domestic sheep. Fan, Hongying; Zhao, Fuping; Zhu, Caiye; Li, Fadi; Liu, Jidong; Zhang, Li; Wei, Caihong; Du, Lixin Report May 1, 2016 6121
Detection and full-length genome characterization of novel canine vesiviruses. Martella, Vito; Pinto, Pierfrancesco; Lorusso, Eleonora; Martino, Barbara Di; Wang, Qiuhong; Larocca Aug 1, 2015 2350
Modification of the association between [PM.sub.10] and lung function decline by cadherin 13 polymorphisms in the SAPALDIA cohort: a genome-wide interaction analysis. Imboden, Medea; Kumar, Ashish; Curjuric, Ivan; Adam, Martin; Thun, Gian Andri; Haun, Margot; Tsai, M Report Jan 1, 2015 9705
VCS: tool for visualizing copy number variation and single nucleotide polymorphism. Kim, HyoYoung; Sung, Samsun; Cho, Seoae; Kim, Tae-Hun; Seo, Kangseok; Kim, Heebal Report Dec 1, 2014 2240
Genome-wide single nucleotide polymorphism analyses reveal genetic diversity and structure of wild and domestic cattle in Bangladesh. Uzzaman, Rasel; Edea, Zewdu; Bhuiyan, Shamsul Alam; Walker, Jeremy; Bhuiyan, A.K.F.H.; Kim, Kwan-Suk Report Oct 1, 2014 3628
A genome wide association study on age at first calving using high density single nucleotide polymorphism chips in Hanwoo (Bos taurus coreanae). Hyeong, K.-E.; Iqbal, A.; Kim, J.-J. Report Sep 17, 2014 3645
Use of copy number deletion polymorphisms to assess DNA chimerism. Bruno, Damien L.; Ganesamoorthy, Devika; Thorne, Natalie P.; Ling, Ling; Bahlo, Melanie; Forrest, Su Report Aug 1, 2014 5305
Rapid whole-genome sequencing for surveillance of Salmonella enterica serovar Enteritidis. den Bakker, Henk C.; Allard, Marc W.; Bopp, Dianna; Brown, Eric W.; Fontana, John; Iqbal, Zamin; Kin Clinical report Aug 1, 2014 5506
Detection and genetic characterization of deltacoronavirus in pigs, Ohio, USA, 2014. Wang, Leyi; Byrum, Beverly; Zhang, Yan Jul 1, 2014 1801
Sieving Through 'Junk' DNA Reveals Disease-Causing Genetic Mutations. Oct 4, 2013 496
Whole genome sequencing of an unusual serotype of Shiga toxin-producing Escherichia coli. Dallman, Tim; Cross, Lisa; Bishop, Chloe; Perry, Neil; Olesen, Bente; Grant, Kathie A.; Jenkins, Cla Aug 1, 2013 1961
Identification of recently selected mutations driven by artificial selection in Hanwoo (Korean cattle). Lim, Dajeong; Gondro, Cedric; Park, Hye Sun; Cho, Yong Min; Chai, Han Ha; Seong, Hwan Hoo; Yang, Bo Report May 1, 2013 4071
Developing genome and exome sequencing for candidate gene identification in inherited disorders: an integrated technical and bioinformatics approach. Coonrod, Emily M.; Durtschi, Jacob D.; Margraf, Rebecca L.; Voelkerding, Karl V. Report Mar 1, 2013 11394
A whole genome association study to detect single nucleotide polymorphisms for blood components (immunity) in a cross between Korean native pig and Yorkshire. Lee, Y.-M.; Alam, M.; Choi, B.H.; Kim, K.-S.; Kim, J.-J. Report Dec 1, 2012 5371
Evaluation of BTA1 and BTA5 QTL regions for growth and carcass traits in American and Korean Cattle. Kim, K.S.; Kim, S.W.; Raney, N.E.; Ernst, C.W. Report Nov 1, 2012 5042
A whole genome association study on meat quality traits using high density SNP chips in a cross between Korean native pig and landrace. Lee, K.-T.; Lee, Y.-M.; Alam, M.; Choi, B.H.; Park, M.R.; Kim, K.-S.; Kim, T.-H.; Kim, J.-J. Report Nov 1, 2012 7753

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |