Printer Friendly

Gebelik Donemindeki Asemptomatik Bakteriuri: Prevalansi, Antibyotik Duyarliligi ve Demografik Faktorlerle Iliskisi/Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: Prevalence, Antibiotic Susceptibility, and Related Demographic Factors.

Giris

Idrar yollari enfeksiyonu gebelikte en sik tedavi gerektiren bakteriyel enfeksiyondur (1). Gebelikte olusan ureter dilatasyonu, uretral peristaltizmde ve mesane tonusundaki azalma, plazma volumunun artisi, idrar konsantrasyonunun azalmasi, idrar ostrojeninin ve progestinin artmasi gibi fizyolojik ve anatomik degisiklikler sebebiyle enfeksiyon riski artmaktadir (2). Asemptomatik bakteriuri (ABU) ise uriner sisteme ait lokal veya sistemik herhangi bir semptomu olmayan hastada orta akim idrardan alinan idrar kulturunde en az [10.sup.5] orga-nizma/mL tespit edilmesi seklinde tanimlanir (3). Gebelerde %2-15 oraninda gorulup, en onemli etiyolojik ajan gebe olmayanlarda oldugu gibi Escherichia coli (E. coli) basta olmak uzere koliform bakterilerdir (4).

Asemptomatik bakteriuri tedavi edilmezse gebeligin ilerleyen haftalarinda %20-40 oraninda ya semptomatik akut sistit ve akut piyelonefrite neden olabilir. Aksi durumda ise bu klinik tablolarin gelisme orani %1 civarindadir (5). Maternal acidan enfektif durum sepsis ve respiratuar distresse kadar ilerleyebilmektedir. Fetal komplikasyonlari ise erken membran ruptu-ru, erken dogum, dusuk dogum agirlikli bebek ve intrauterin gelisme geriligi (IUGG) gibi istenmeyen klinik tablolardir (6, 7).

Prevelansi etkileyen faktorler arasinda biyolojik varyasyonlarin ve cografik yerlesimlerin etkili olduguda dusunulmustur (5). Bizim bu prospektif calismada amacimiz bolgemizde kadin hastaliklari ve dogum klinigine gelen gebelerdeki ABU prevelansini, en sik gorulen mikroorganizmayi ve mikroorganizmalarin antibiyotik duyarliliklarini belirlemektir.

Yontemler

Calismamiz Ocak 2014-Temmuz 2016 yillari arasinda 20. gebelik haftasindan once antenatal vizite gelen ve onami alinan 980 gebe ile yapildi. Idrar yollari enfeksiyonu bulgulari, suprapubik agri sikayeti, agrili idrar yapma, sik idrara cikma, idrar kacirma ve vajinal akinti ile kotu koku semptomlari olan hastalar, aktif antibiyotik kullanan veya son bir ay icerisinde kullanmis olan hastalar, medikal oykusunde bobrek hastaligi, bobrek tasi oykusu olan hastalar ile gestasyonel diyabet tanili gebeler calisma disi birakildi. Calisma disi birakilan hastalardan sonra kalan 749 gebeye rutin antenatal testleri disinda orta idrardan idrar alinip 2 saat icerisinde kulture edildi. Idrarda mikroorganizmalarin kulturu standart loop (semikantitatif metod) ile CLED (cystein lactose electrolyte deficient) medyum/MacConcey ve kanli agar kullanilarak yapildi. Kulturler 37[degrees]C'de aerobik inkubasyondan 24 saat sonra okundu. Ornekler negatif bir sonuctan once bir diger 24 saatte tekrar inkube edildi. Sonuclarda tek organizma >[10.sup.5] organisma/mL miktarinda tespit edilmesi bakteriuri olarak kabul edildi. Patojenler izole edilip standart antibyotik hassasiyet testi E. coli ATCC 25922 ve S. aureus ATCC 25923 ile antibiyogram yapildi. Multipl organizma kontaminasyon olarak kabul edilip, testler tekrarlandi. Bakteriuri tespit edilen gebeler gebelikte guvenli oldugu bilinen hassas antibyotiklerle 7 gun tedavi edildi.

Istatistiksel analiz

Tum hasta kayitlari icin IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp.; Armonk, NY, ABD) paket programi kullanilarak tanimlayici ve analitik istatistikler yapildi. Tanimlayici istatistikler surekli olcumlu degiskenler icin ortalama[+ or -]standart sapma, minimum-maksimum degerleri belirtilerek, saymaca degiskenler ise vaka sayisi ve yuzde (%) olarak gosterildi. Gruplar arasinda normal dagilan surekli olcumlu degiskenler yonunden istatistiksel olarak anlamli bir farkin olup olmadigi Student t testiyle, normal dagilmayan surekli olcumlu degiskenler yonunden farkin onemliligi ise, Mann-Whitney U Testi ile degerlendirildi. p<0,05 oldugu degerler istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Asemptomatik bakteriuri icin taranan 749 gebenin demografik ozellikleri Tablo 1'de ozetlenmistir. Yas, gravide, parite ve seks aktivitesi acisindan her iki grupta istatistiksel olarak anlamli bir fark izlenmedi. Hemoglobin seviyeleri acisindan her ne kadar istatistiksel olarak anlamli olmasa da ABU hasta grubunda daha yuksek tespit edildi (Tablo 1).

Calismaya alinan 749 gebenin 53'unde (%7,1) ABU tespit edildi. ABU tespit edilen 53 gebenin ise 36'sinda (%69) E. coli en sik izole edilen mikroorganizma oldu (Tablo 2).

En sik izole edilen mikroorganizma E. coli fosfomisine %99,3 oraninda, gebelikte en sik kullanilan antibiyotik grubu olan sefuroksime ise %85 oraninda duyarli bulundu. Ikinci siklikta izole edilen mikroorganizma Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ise fosfomisine %86 oraninda, sefepime ve seftriaksona ise %100 duyarli bulundu. Ucuncu siklikta izole edilen gram pozitif mikroorganizmalardan Enterococcus spc. ise ampisiline ve fosfomisine %100 oraninda duyarli bulundu (Tablo 3, 4).

Tartisma

Prospektif olarak dizayn edilen bu calismada bizim gebe populasyonumuzdaki ABU prevelansini %7,1, en sik gorulen mikroorganizmayi Escherichia coli ve en duyarli oldugu antibiyotigi ise fosfomisin olarak tespit ettik.

Gebelerde ABU'nun taranmasi icin dunya uzerinde de netlesmis bir konsensus halen yoktur. 2016 yilindaki bir derlemenin sonucuna gore ABU taramasinin faydalarini ve zararlarini degerlendiren randomize kontrollu bir calisma mevcut degildi (2). Ancak Amerika Birlesik Devletleri Koruyucu Hizmetler Gorev Gucu (The US Preventative Task Force) gebeligin 12. ve 16. haftalari arasinda kesinlikle ABU icin tarama onermektedir (8). Genel olarak da bu tarama, komplikasyonlarla kiyaslandiginda maliyet etkinligi acisindan uygun bulunmaktadir. ABU icin ortalama maliyet hasta basina 2.20 dolar iken erken dogum veya IUGG icin maliyet vaka basina 40-46 dolar olarak tespit edilmistir (9).

Ulkemizdeki gebelerde yapilan ABU prevelans calismalarindan genis serili bir yayinda %8,5 oraninda ABU tespit edilmistir (4). Bizim calismamizda bu oran %7,1 idi. Iran kaynakli calismalarin meta analizinde ortalama %13 orani bulunmustur (10). Afrika ulkeleri gibi antenatal bakimin yeterli olmadigi sosyoekonomik duzeyin dusuk oldugu ulkelerde uriner trakt enfeksiyonu (%14,6 (Tanzanya), %11,6 (Etiopya)) sik izlenmektedir (11, 12). Ancak yine bu bolgede yapilan calismalarda sosyodemografik ozelliklerin bu enfeksiyonlara katkisinin olmadigi izlenmistir. Bizim calismamizda da incelenen demografik verilerin ABU'ye katkisi veya iliskili risk faktoru olma acisindan anlamli bir veri bulunamadi (11,13).

Ulkemizde de dunya ile benzer oncelikte mikroorganizmalar izlenmistir. Calismamizda %69 ile E. coli ilk sirada, %15 ile K. pneumoniae ikinci siklikta izlenmistir. 2000 civarinda hastanin tarandigi ulkemizde yapilan baska bir calismada ise bizim calismamiza benzer rakamlar ile, E. coli %76,6 yuzdesiyle ilk sirada, K. pneumoniae %14,6 ile ikinci sirada tespit edilmistir (4). Kuzey Hindistan'da yapilan bir calismada Escherichia coli %37,6 ile en sik tespit edilen mikroorganizma iken Enterococcus spp. %21,1 ile ikinci siklikta izlenen mikroorganizma olmustur (14). Bir baska calismada E. coli tespit orani %42,4 iken ikinci en sik mikroorganizma Staphylococcus aureus %39,3 oraninda tespit edilmistir (13). Gebelikte olusan fizyolojik degisiklikler sebebiyle idrarda ostrojen konsantrasyonunun artmasiyla E. coli'nin patojenitesini artirici rol oynamasi bu mikroorganizmanin bakteriuride en sik gorulen bakteri olmasinin nedenlerinden biridir (15).

Gebelikte ABU tedavi edilirse ileride gelisebilecek pyelonefrit insidansini %75 azaltmakta, sonrasinda gelisebilecek uriner trakt enfeksiyonunu %80-90 oraninda azaltmaktadir (8). Bu sebepten dolayi semptomatik olsun olmasin bakteriuri gebelikte tedavi edilmelidir (1). Maternal ve fetal guvenlik acisindan antimikrobiyal tedavi duzgun secilmelidir. Gebelerdeki fizyolojik degisiklikler sebebi ile secilen antbiyotigin dozu ayarlanmalidir. Gebelerde renal filtrayon hizi arttigi icin idrar konsantrasyonu azalir. Uriner konsantasyonu yuksek, serum konsantasyonu dusuk olan antibiyotikler daha tercih sebebidir (2).

Oncelikle yapilan derleme ve meta analizler sonucunda hicbir tedavi modalitesinin kanitlanmis ustunlugu yoktur. Bu yuzden klinisyenin fiyat, ulasilabilirlik ve en iyi yan etki profiline gore karar vermesi onerilmektedir (8). Literaturde nispeten kur oranlarina, guvenligine ve idrardaki yuksek konsantrasyonlarina gore ilk sirada onerilen ampisilin/amoksisilin, nit-rafurantoin ve oral sefalosporinlerdir (8). Bizim calismamizda da tespit edildigi uzere, ampisilin ve amoksisiline yuksek direnc izlenmistir. Oral sefalosporinler uzun tedavi rejimleri olmalari sebebiyle hastalar acisindan devam sorunu yaratabilmektedirler (16). Nitrofurantoin uzun yillar gebelikte kullanilmistir. Hatta bir gunluk doz seklinde kullanan obstetris-yenler mevcuttur. Bu durumu arastiran randomize kontrollu bir calismada bir gunluk tedavi rejimiyle yedi gunluk tedavi protokolu karsilastirilmis olup uzun donem tedavinin daha etkin oldugu tespit edilmistir (17). Ancak nitrofurantoinin etkili olmasina ragmen glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliginde maternal hemolitik anemiye neden olmaktadir. Ayrica diger antimikrobiyal ajanlarin guvenlik skalasina bakildiginda, tetrasiklinin fetal malformasyon ile maternal akut karaciger yetmezligine, kloramfenikolun fetal toksiteye, florokinolonlarin fetal kikirdak malformasyonlarina ve renal toksiteye, aminoglikozidlerin hem maternal hem de fetal ototoksisiteye ile nefrotoksisiteye neden olabilecegi hatirda tutulmalidir (6, 8).

Antibiyotik duyarlilik testleri ve guvenlik profili acisindan degerlendirldiginde en cok tercih edilen antimikrobiyal ajan fosfomisindir (4, 16). Gebelikte, ozel doz ayarlamasina gerek olmaksizin alt uriner sistem enfeksiyonlari ve asemptomatik bakteriuri tedavisinde onerilen FDA onayli kategori B'de (insanda risk olusturduguna dair kanit yoktur) yer alan antimik-robiyal ajanlar, penisilinler, oral sefalosporinler ve fosfomisin trometamindir. Bu grubun onerilmesi ve tercih edilmesinde en onemli faktor insanda olmayan sadece bakterinin yapisinda var olan hucre duvarinin sentezini engellemeleridir (18, 19). Ilk kez 1969 yilinda Ispanya'da Streptomyces kulturlerinden elde edilen ve onceleri fosfonomisin olarak adlandirilan fosfomisin trometamol, uzun yillardir cesitli enfeksiyonlarin tedavisinde kullanilmasina ragmen dunyada Escherichia coli suslarindaki direnc insidansinin son derece dusuk kaldigi nadir antibakteriyal ajanlardan biridir (20). Calismamizda da yuksek duyarlilik oranlariyla diger ajanlardan siyrilmaktadir. Ayrica tedavi algoritmalarina alinacak antibiyotiklerle ilgili olarak toplumdaki direnc orani %20'ye ulasan ilaclarin artik ampirik tedavide kullanilmamasi gerektigi vurgulanmaktadir (21).

Calismamizin en onemli kisitliligindan bir tanesi sadece bir kez idrar kulturunde uremeye bakmis olmamizdir. Daha cok vaka iceren ve ardisik en az 2 kulturde ayni mikroorganizmanin uremesiyle tanisi konulmus ABU li gebelerin olusturdugu gruplarda calisma daha anlamli olabilir. Ayrica vakalarin maternal ve fetal sonuclarinin olmamasi da yorum yapmakta bir baska kisitliligi olusturmaktadir.

Sonuc

Asemptomatik bakteriuri, gebelikte prevalansi yuksek olan bir durumdur. Dusuk ve erken dogum acisindan risk olusturan bir klinik tablo oldugu icin de taranmasi uygundur. En uygun tarama donemi bu riskleri en aza indirebilmek adina daha cok 2. trimester baslarinda olabilir. Tercihen 2 kez yapilmasi onerilse de en azindan bir defa orta akim idrar kulturuyle tanisi konulabilir (22). Tedavi olarak da yuksek sensitivite orani, kolay kullanimi ve guvenli olmasi sebebiyle fosfomisin tercih edilebilir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Istanbul Medipol Universitesi'nden (10.03.2017) alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - L.H.A.; Tasarim - L.H.A., N.K.; Denetleme - N.K., Y.K.A.; Kaynaklar - L.H.A., N.K.; Malzemeler - L.H.A., N.K.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - L.H.A.; Analiz ve/veya Yorum - L.H.A., N.K., Y.K.A.; Literatur Taramasi - Y.K.A.; Yaziyi Yazan - Y.K.A., L.H.A.; Elestirel Inceleme - N.K.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Istanbul Medipol University (10.03.2017).

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - L.H.A.; Design - L.H.A., N.K.; Supervision - N.K., Y.K.A.; Resources - L.H.A., N.K.; Materials-L.H.A., N.K.; Data Collection and/or Processing - L.H.A.; Analysis and/or Interpretation - L.H.A., N.K., Y.K.A.; Literature Search-Y.K.A.; Writing Manuscript - Y.K.A., L.H.A.; Critical Review - N.K.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Macejko AM, Schaeffer AJ. Asymptomatic Bacteriuria and Symptomatic Urinary Tract Infections During Pregnancy. Urol Clin North Am 2007; 34: 35-42. [CrossRef]

(2.) Angelescu K, Nussbaumer-Streit B, Sieben W, Scheibler F, Gartlehner G. Benefits and harms of screening for and treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16: 336. [CrossRef]

(3.) Delzell JE, Lefevre ML. Urinary tract infections during pregnancy. Am Fam Physician 2000; 61: 713-21.

(4.) Celen S, Oruc AS, Karayalcin R, Saygan S, Unlu S, Polat B, et al. Asymptomatic bacteriuria and antibacterialsusceptibility patterns in an obstetric population. ISRN Obstet Gynecol 2011; 2011: 721872.

(5.) Haider G, Zehra N, Munir AA, Haider A. Risk factors of urinary tract infection in pregnancy. J Pak Med Assoc 2010; 60: 213-6.

(6.) Christensen B. Which antibiotics are appropriate for treating bacteriuria in pregnancy? J Antimicrob Chemother 2000; 46: 29-34. [CrossRef]

(7.) Uncu Y, Uncu G, Esmer A, Bilgel N. Should asymptomatic bacteriuria be screened in pregnancy? Clin Exp Obstet Gynecol 2002; 29: 281-5.

(8.) Guinto VT, De Guia B, Festin MR, Dowswell T. Different antibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010: CD007855.

(9.) Rouse DJ. Potential cost-effectiveness of nutrition interventions to prevent adverse pregnancy outcomes in the developing world. J Nutr 2003; 133: 1640-4. [CrossRef]

(10.) Ghafari M, Baigi V, Cheraghi Z, Doosti-Irani A. The Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Iranian Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2016; 11: e0158031. [CrossRef]

(11.) Masinde A, Gumodoka B, Kilonzo A, Mshana SE. Prevalence of urinary tract infection among pregnant women at Bugando Medical Centre, Mwanza, Tanzania. Tanzan J Health Res 2009; 11: 154-9. [CrossRef]

(12.) Assefa A, Asrat D, Woldeamanuel Y, Hiwot Y, Abdella A, Melesse T. Bacterial profile and drug susceptibility pattern of urinary tract infection in pregnant women at Tikur Anbessa Specialized Hospital Addis Ababa, Ethiopia. Ethiop Med J 2008; 46:227-35.

(13.) Hamdan HZ, Ziad AH, Ali SK, Adam I. Epidemiology of urinary tract infections and antibiotics sensitivity among pregnant women at Khartoum North Hospital. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2011; 10: 2. [CrossRef]

(14.) Jain V, Das V, Agarwal A, Pandey A. Asymptomatic bacteriuria &obstetric outcome following treatment in early versus late pregnancy in north Indian women. Indian J Med Res 2013; 137: 753-8.

(15.) Enayat K, Fariba F, Bahram N. Asymptomatic bacteriuria among pregnant women referred to outpatient clinics in Sanan-daj, Iran. Int Braz J Urol 2008; 34: 699-707. [CrossRef]

(16.) Lumbiganon P, Laopaiboon M, Thinkhamrop J. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22: 95-9. [CrossRef]

(17.) Lumbiganon P, Villar J, Laopaiboon M, Widmer M, Thinkhamrop J, Carroli G, et al. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2009; 113: 339-45. [CrossRef]

(18.) Tasbakan MI, Pullukcu H, Yamazhan T, Arda B, Ulusoy S. Comparison of in-vitro activity of fosfomycin and other anti-bacterials in Escherichia coli strains isolated from community acquired urinary tract infections. ANKEM 2004; 18: 216-9.

(19.) Lecomte F, Allaert FA. The single-dose treatment of cystitis with fosfomycin trometamol (MonurilTM): an analysis of 15 controlled trials on 2048 patients. Med Malad Infect 1996; 26: 338-43. [CrossRef]

(20.) Schito GC. Why fosfomycin trometamol as first line therapy for uncomplicated UTI? Int J Antimicrob Agents 2003; 22(Suppl 2): 79-83. [CrossRef]

(21.) Warren JW. Practice guidelines for the treatment of uncomplicated cystitis. Curr Urol Rep 2001; 2: 326-9. [CrossRef]

(22.) Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infections in pregnancy. Eur J Clin Invest 2008; 38(Suppl 2): 50-7. [CrossRef]

Lebriz Hale AKTUN (1) [iD], Nilay KARACA (2) [iD], Yasam Kemal AKPAK (3) [iD]

(1) Medipol Universitesi Tip Fakultesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

(2) Gaziosmanpasa Medicalpark Hastanesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Bolumu, Istanbul, Turkiye

(3) Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Klinigi, Ankara, Turkiye

Cite this article as: Aktun LH, Karaca N, Akpak YK. Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: Prevalence, Antibiotic Susceptibility, and Related Demographic Factors. Bezmialem Science 2018; 6(3): 163-7.

Yazisma Adresi/Address For Correspondence: Nilay KARACA, Gaziosmanpasa Medicalpark Hastanesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Bolumu, Istanbul, Turkiye E-mail: karacanilay@hotmail.com

Gelis Tarihi / Received : 24.02.2017

Kabul Tarihi / Accepted : 27.04.2017

DOI: 10.14235/bs.2017.1772
Tablo 1. ABU icin taranan gebelerde demografik verilerin ozeti

Ozellikler     Grup 1 (n=53)   Grup 2 (n=696)   P
          (ABU)       (ABU negatif)

Hasta yasi (yil)  26,7[+ or -]4,4  25,4[+ or -]4,9  >0,05
Parite (adet)    0,84 (0-5)     0,89 (0-5)   >0,05
Gravide (adet)   1,95 (0-4)     2,0 (0-4)   >0,05
Hgb (g/dL)     12,9[+ or -]1,2  10,9[+ or -]2,1  >0,05
En son seksuel    3         3       >0,05
aktivite (hafta)

Ortalama[+ or -]SS (minimum-maksimum). ABU: asemptomatik bakteriuri

Tablo 2. ABU tanili gebelerde izole edilen mikroorganizmalarin dagilimi

Mikroorganizma         n (%)

Escherichia coli        37 (69)
Klebsiella pneumoniae      8 (15)
Enterococcus species      4 (8)
Proteus spp.          1 (2)
Staphylococcus aureus      1 (2)
Enterobacter species      1 (2)
Staphylococcus saprophyticus  1 (2)
Toplam             53 (100)

Tablo 3. Izole edilen gr(-) mikroorganizmalarin antibiyotik
duyarliliklari

Mikroorganizma     Antibiyotik sensivitesi (%)
            Fos  Cefu  Cf  Cef  Ceft Am Amo  Fm
                              /clav

Escherichia coli    99,3  85   86  90  91  54  63   93,2
Klebsiella pneumoniae  86   83   92  100  100  54  81   34
Proteus spp.      100  100  100  100  100  52 100  100
Enterobacter species  100  100   0  100  100  0  0  100

Fos: fosfomycin; Cefu: cefuroxime; Cf: cefazoline; Cef: cefepime; Ceft:
ceftriaxone; Am: ampicillin; Amo/clav: amoksisilin/clavulonic acid; Fm:
nitrofurantoin

Tablo 4. Izole edilen g(+) mikroorganizmalarin antibiyotik
duyarliliklari

                     Antibiyotik sensivitesi (%)
Mikroorganizma         Am  Fos pen G Sxt  Clin Eryt Fm

Enterococcus species      100 100 100  CY  100  CY  CY
Staphylococcus aureus     CY  CY   0  CY  100  100  100
Staphylococcus saprophyticus  0  CY   0  100  100  CY  CY

Am: ampicillin; Fos: fosfomycin; pen G: penisilin G; SXT:
co-trimoxazole; Clin: clindamisin; Eryt: eritromisin; Fm:
nitrofurantoin; CY: calisma yapilamadi
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Article
Author:Aktun, Lebriz Hale; Karaca, Nilay; Akpak, Yasam Kemal
Publication:Bezmialem Science
Article Type:Report
Date:Jul 1, 2018
Words:2874
Previous Article:Erratum.
Next Article:Bariyatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayi ve Hacmi Uzerine Etkisi/Effects of Weight Loss with Bariatric Surgery on Platelet Count and...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |