Printer Friendly

Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory tract infection/Alt solunum yolu enfeksiyonu olan cocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sikligi.

Summary

Aim: Lower respiratory tract infections (LRTI) have high morbidity rates in children. In this study, it was aimed to investigate the prevalence of respiratory viruses in children with LRTI symptoms.

Material and Method: A total of 160 children who were diagnosed with LRTI between October 2009 and March 2010 were included into the study. The presence of respiratory syncytial virus (RSV) (A+B), influenza virus (A+B), parainfluenza virus (PIV) (1, 2, 3, 4), human metapneumovirus, rhinovirus and coronavirus (OC43+229E) in throat swab samples were investigated by real-time PCR The RealAccurateTM Respiratory RT PCR Kit (PathoFinder B.V., Netherlands).

Results: In 67 samples (41.8%), at least one virus which could cause acute respiratory tract infection was found. Overall, RSV was the most frequently identified virus (52.2%), followed by rhinovirus (26.8%), coronavirus (5%), metapneumovirus (2.9%) and PIV 1 (1.4%). As the other viral agents, coronavirus was detected in 4 samples (5%), hMPV was detected in 2 samples (2.9%) and PIV was detected in 1 sample (1.4%). When the frequency of coinfections was evaluated, RSV- rhinovirus association was found in 4 samples, RSV-coronavirus association was found in 1 sample, rhinovirus-coronavirus association was found in 1 sample and RSV-rhinovirus-Coronavirus association was found in 1 sample.

Conclusions: In 41.8% of the study group, a viral factor responsible for the clinical signs was detected. For that reason, rapid and sensitive diagnosis of viruses which lead to respiratory infections will guide the clinician for avoidance of redundant antibiotic therapy and preventing viral hospital infections. (Turk Arch Ped 2013; 48:215-20)

Key words: Children, respiratory tract infections, real-time PCR, viruses

Ozet

Amac: Alt solunum yolu enfeksiyonlari cocuklarda sik gorulur ve ozellikle erken cocukluk caginda olum orani yuksektir. Bu arastirmada bolgemizde alt solunum yolu enfeksiyonlari belirlileri bulunan cocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sikliginin belirlenmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem: Calisma grubu Ekim 2009-Mart 2010 tarihleri arasinda, alt solunum yolu enfeksiyonlari belirtileri ile hastaneye basvuran 160 cocuktan (ort. 14,6 ay) olusturulmustur. Bu cocuklardan alinan bogaz suruntu orneklerinde respiratuar sinsityal virus (A+B), influenza virus (A+B), parainfluenza virus (1, 2, 3, 4), insan metapnomovirus, rinovirus ve koronavirus (OC43+229E) varligi real-time PCR yontemiyle [The RealAccurate [TM] Respiratory RT PCR Kit (PathoFinder BV, Hollanda)] arastirilmistir.

Bulgular: Orneklerin 67'sinde (%41,8) alt solunum yolu enfeksiyonlari belirtilerine neden olabilecek bir viral etken saptanmistir. Respiratuar sinsityal virus %61,2'lik oranla (41/67) en sik saptanan virus olmustur. Bunu %35,8 (24/67) ile rinovirusler izlemektedir. Dort ornekte (%5) koronavirus, iki ornekte (%2,9) "insan metapnomovirus", bir ornekte de (%1,4) parainfluenza virus diger viral etkenler olarak belirlenmistir. Birlikte enfeksiyon sikliklari degerlendirildiginde, dort ornekte respiratuar sinsityal virus-rinovirus birlikteligi, bir ornekte respiratuar sinsityal virus-koronavirus birlikteligi, bir ornekte rinovirus-koronavirus birlikteligi, bir ornekte de respiratuar sinsityal virus-rinovirus-koronavirus birlikteligi saptanmistir.

Cikarimlar: Calisma grubunun %41,8'inde klinik belirtilerden sorumlu olabilecek bir viral etken saptanmistir. Bu nedenle viral solunum yolu enfeksiyonlarina neden olan viruslerin hizli ve duyarli tanisi gereksiz antibiyotik kullaniminin engellenebilmesi ve bu viruslerin neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlarinin onlenebilmesi acisindan klinisyene yol gosterici olacaktir. (Turk Ped Ars 2013; 48:215-20)

Anahtar sozcukler: Cocuk, solunum yolu enfeksiyonlari, real-time PCR, virusler

Giris

Alt solunum yolu enfeksiyonlari (ASYE) cocukluk caginda onemli bir hastalik ve olum nedenidir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarinin %80-90'inda baslica rinovirusler, respiratuar sinsityal virus (RSV), influenza A ve B, parainfluenza virusleri (PIV tip 1, 2, 3) ve adenovirusler olmak uzere virusler etkendir (1). Son yillarda bu listeye once enterovirus, PIV tip 4, mimivirus, daha sonra sirasiyla 2001 yilinda "insan metapnomovirus" (hMPV), 2003 yilinda koronavirusler (SARS'dan sorumlu CoV, HCoV NL63 ve HKUT), 2005' de "human Bocavirus" (HBoV), parvovirus tip 4 ve 5, nihayet 2007'de de human polyomavirus KI (KIV) ve WU (WUV) gibi yeni etkenlerin eklendigi gorulmektedir (2).

Solunum sistemi enfeksiyonuna yol acan viruslerin cesitliligi ve virusun saptanmasinin guc olmasi, bu tur enfeksiyonlarda viral etiolojik taninin duzenli olarak uygulanmasini uzunca sure gereksiz kilmistir ve bu incelemeler onceleri daha cok epidemiyolojik amaclarla yapilmistir. Ancak giderek artan sayida antiviral ilacin solunum sistemi enfeksiyonlarinda yaygin olarak kullanima girmesi, bu viruslerin onemli hastane enfeksiyonu etkenleri arasinda oldugunun anlasilmasi, viral taninin erken konmasinin gereksiz antibiyotik kullanimini onleyeceginin bilinci, diger virus hastaliklarinda oldugu gibi solunum yolu enfeksiyonu etkeni viruslerin zamaninda tanisinin konmasi gereksinimini dogurmustur (3).

"Reverse transkriptase-polymerase chain reaction" (RTPCR) solunum yolu viruslerini saptamada hizli, duyarli ve ozgul bir yontem olarak molekuler yontemler arasinda ilk sirayi almistir (4). Son yilllarda PCR reaksiyonlarinda sicaklik donguleri saglamak icin kullanilan cihazlarin (thermocycler) hassas olcum aletleriyle birlestirilmesiyle real-time PCR olarak adlandirilan yeni bir yontem gelistirilmis ve yaygin kullanim alani bulmustur.

Ulkemizde cocukluk yas grubu ASYE'lerinde solunum sistemi viruslerinin gorulme sikligi ile ilgili cok sayida virusun arastirildigi epidemiyolojik calismalar yok denecek kadar azdir. Bu nedenle bu arastirmada bolgemizde ASYE belirtileri bulunan cocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sikliginin hizli ve duyarli bir yontem olan real-time RCR yontemiyle belirlenmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem

Hasta toplulugu ve klinik ornekler

Calismaya Ekim 2009-Mart 2010 tarihleri arasinda, alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Acil Servisi ve Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Poliklinigi'ne ayaktan basvuran 0-10 yas arasindaki (ortalama: 14,6 ay) 160 cocuk (60 kiz, 100 erkek) alindi. Alt solunum yolu enfeksiyonlari tanisi ince railer, ronkusler, solunum sikintisi ve ates gibi klinik bulgular ve radyolojik olarak akciger grafisinde enfiltrasyon bulgulari ile konuldu. Bu hastalardan dakron ekuvyonla alinan bogaz suruntu ornekleri viral tasima besiyerleri (Universal transport mediyum (UTM) kit, Copan Diagnostics, Brescia, italya) icinde soguk zincir kurallarina uyularak birkac saat icinde laboratuvara ulastirildi ve laboratuvar testleri uygulanincaya kadar -80[degrees]C'de saklandi. Calismada viral etkenlerin sikliginin arastirilmasi amaclandigi icin bakteriyolojik incelemeler icin kultur yapilmadi. Orneklere RT-PCR testi Celal Bayar Universitesi Tip Fakultesi Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dali Molekuler Mikrobiyoloji laboratuvarinda uygulandi. Ileriye donuk calismamiz Celal Bayar Universitesi Tibbi Etik Kurulu tarafindan incelenerek onaylandi (No: 2009-0031) ve hastalarin yasal temsilcilerinin bilgilendirilmis onaylari alindi. Calismaya katilan hastalarin demografik verileri, klinik bulgulari, muayene bulgulari, radyolojik bulgular ve laboratuvar verileri hazirlanan formlara kaydedildi.

Real-time reverse transkriptase polimerase chain reaction testi (rRT-PCR)

Klinik orneklerden RNAekstraksiyonu yapildiktan sonra, solunum viruslerinin RNA'larini saptamak amaciyla ticari bir rRT-PCR yontemi [The RealAccurateTM Respiratory RT PCR Kit (PathoFinder B.V., Hollanda)] kullanildi ve amplikonlarin saptanmasinda ABI 7500 sistemi (Applied Biosystems, Foster City, USA) ilefloresan isimalar olculdu. Pozitif kontrol olarak kit iceriginde bulunan viruslere ozgu hedef RNA'lar, negatif kontrol olarak "RNase free" su kullanildi.

The RealAccurate RT PCR Kit (PathoFinder, B.V., Hollanda), solunum yollari hastaliklarinin yaklasik %90'indan sorumlu olan 12 RNA virusunu [RSV (A+B), influenza virus (A+B), parainfluenza virus (PIV) (1, 2, 3, 4), hMPV, rinovirus ve koronavirus (OC43+229E)] real time RCR yontemi ile saptamaktadir. Kit bu viruslerden her birini saptayabilen birinciller ve TaqMan problari iceren kullanima hazir bir settir. Viral nukleik asit RNA oldugundan, real time RCR cDNA olusturmak icin bir reverz transkripsiyon asamasi icerir. Sonrasinda cDNA, viruse ozgul birincil/prob uyumu kullanilarak real-time RCR ile cogaltilir. Polimeraz zincir reaksiyonu sirasinda floresan isimanin olculmesi ile amplikonlar saptanir.

Bulgular

Klinik orneklerde saptanan solunum virusleri pozitiflik oranlari

Orneklerin 67'sinde (%41,8) ASYE belirtilerine neden olabilecek en az bir viral etken saptandi. Respiratuar sinsityal virus %61,2'lik oranla en sik saptanan virus oldu. Bunu %35,8 ile rinovirusler izlemekteydi. Dort ornekte koronavirus, iki ornekte hMPV, bir ornekte de PIV bir diger viral etkenler olarak belirlendi. Yaslara gore saptanan viruslerin dagilimi Sekil 1'de gosterilmektedir.

Dort ornekte RSV-rinovirus birlikteligi, bir ornekte RSV-koronavirus birlikteligi, bir ornekte rinovirus-koronavirus birlikteligi, bir ornekte de RSV-rinovirus-koronavirus birlikteligi saptandi.

[GRAPHIC 1 OMITTED]

[GRAPHIC 2 OMITTED]

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve en az bir viral etken saptanan hastalarin aylara gore dagilimi

Ekim 2009-Mart 2010 surecinde calisma kapsamina alinan hastalarin yedisi Aralik, 37'si Ocak, 54'u Subat, 62'si de Mart ayinda poliklinige basvurmustu.

Etkenlere gore pozitiflik saptanan aylar incelendiginde RSV en sik Mart, ardindan Ocak ayinda, rinovirus en sik Ocak ve Mart aylarinda saptandi. Yine koronavirus Subat, hMPV ise Subat ve Mart aylarinda basvuran hastalarda saptandi.

Toplamda orneklerde pozitiflik saptanma oranlarinin da yine Mart ayinda en yuksek duzeylerde (%34,6) oldugu goruldu.

En az bir viral etken saptanan hastalarin klinik ve fizik muayene bulgulari

En az bir viral etkenin pozitif olarak saptandigi hastalarin fizik muayene bulgularinda oksuruk 64 hastada %95,5 oranla en sik rastlanan bulgu olarak belirlenmis olup, hastalarin ortalama 5,8 gundur devam eden oksuruk yakinmasi bulunmaktaydi. Bunu 42 (%62,7) hastada burun konjesyonu, 36 hastada ates (%53,7) izlemekteydi. Hastalarin ortalama 4,1 gundur devam eden atesi vardi. Yirmi dokuz hastada (%43,3) hisilti saptandi (Sekil 2).

Atmis yedi pozitif hastanin 66'sinda (%98,5) patolojik akciger dinleme bulgulari saptandi. Hastalarin 58'inin akciger graf isi degerlendirildi ve 39 (%67,2) hastada akciger hastaligina ait radyolojik bulgular saptandi. Hastalarin ortalama solunum sayisi 43,8/dak, P02 degeri olculen 52 hastanin ortalama P02'si 99,3 olarak belirlendi.

Tartisma

Alt solunum yolu enfeksiyonu gelismis ve gelismekte olan ulkelerde ozellikle bes yasin altindaki cocuklarda her yil en az 4 milyon cocugun olumunden sorumlu tutulmaktadir. Bu rakam cocukluk cagi olum oraninin yaklasik %30'unu olusturmaktadir (5,6). Alt solunum yolu enfeksiyonu iliskili olum oraninda viral etkenlere oranla, bakteriler ya da karma enfeksiyonlar daha yuksek oranlarda rol oynamaktadir. Gelismekte olan ulkelerde viral pnomonilere bagli olgu-olum orani %1-7,3 iken, bakteriyel pnomonilerde bu oran %10-14, karma enfeksiyonlarda ise %16-18 olarak bildirilmektedir (7).

Alt solunum yolu enfeksiyonunun %80-90'inda virusler etkendir (1). Solunum sisteminde enfeksiyonlara neden olan viruslerin cesitliligi ve bu viruslere karsi yapilabilecek medikal tedavinin genel kabulden uzak olmasi nedeniyle paramiksovirusler, ortomiksovirusler, adenovirusler, koronavirusler veya pikornavirusler gibi cesitli virus ailelerinin neden oldugu solunum sistemi enfeksiyonlarinda, nukleik asit cogaltilmasina yonelik tani yontemlerinin kullanimi diger viral enfeksiyonlara gore geri kalmistir (8).

Gunumuzde bu solunum yolu patojenlerini saptamaya yonelik en sik kullanilan "konvansiyonel" testler, virusun hucre kulturunde elde edilmesine (viral kultur) ve/veya immun floresan (IF) yontemiyle viral antijen saptanmasini icermektedir. Viral kultur bu patojenleri saptamada altin kural olarak kabul edilmektedir, ancak bu yontem genellikle zaman alici olup, sonuclari 14 gunden once alinamamaktadir. Immun floresan ile viral antijen saptanmasi hizli sonuc verir, ancak siklikla bazi virusleri saptamadaki duyarliligi kisitlidir ve viral kultur gibi ileri incelemelerle sonuclarin dogrulanmasini gerektirir. Her iki teknigin birlestirilerek kullanilmasi pozitif sonuc yuzdesinde bir artisa neden olmakla birlikte, klinik ve epidemiyolojik olarak viral enfeksiyon suphesi olmasina ragmen belirgin sayida ornek her iki yontemle calisildiginda bile negatif olarak saptanabilmektedir.

Tum bu kisitliliklar, ilgiyi yeni nukleik asit temelli yontemlerin gelistirilmesi uzerine yogunlastirmistir. "Realtime reverse transkriptase polimerase chain reaction" testi solunum yolu viruslerini saptamada hizli, duyarli ve ozgul bir yontem olup yaygin kullanim alani bulmustur (4). Bu yontem IF ve kulture oranla %30-40 daha fazla viral enfeksiyonu saptamakla birlikte, klasik solunum viruslerinin yani sira IF ve kulturle saptanamayan hBoV, koronavirus gibi daha yeni patojenlerin de tanisina olanak saglamistir (9). Yapilan calismalarda RT-PCR' in duyarlilik ve ozgullugu sirasiyla RSV icin %94,4-%100, rinovirus icin %100-%91,3, influenza virus icin %98-%98, PIV icin %100-%95 hMPV icin %96-%98,8 olarak bildirilmektedir (10).

Son yillarda PCR reaksiyonlarinda sicaklik donguleri saglamak icin kullanilan cihazlarin (thermocycler) hassas olcum aletleriyle birlestirilmesiyle, real-time RCR olarak adlandirilan yeni bir yontem gelistirilmistir. Bu yontem PCR sonrasi islemleri ortadan kaldirmaktadir. Bu da daha duyarli sonuclarin elde edilmesine olanak saglarken, ayni zamanda bulas riskini azaltir ve potansiyel hata kaynagi olan PCR sonrasi islemleri dislar. Diger yandan real-time PCR "konvansiyonel" PCR ile karsilastirildiginda, 108-101 gibi cok daha genis bir dinamik araligi saptamaktadir.

Arastirmamiz cocukluk yas grubunda onemli bir hastalik ve olum oranina sahip olan solunum viruslerinin molekuler yontemler kullanilarak bulgusu olan cocuklarda arastirildigi bolgemizdeki ilk calismadir. Incelenen 160 ornegin 67'si (%41,8) en az bir etken acisindan pozitif bulunmustur. Respiratuar sinsityal virus % 61,2'lik oranla en sik saptanan virus olup, bunu %35,8 ile rinovirusler izlemektedir. Dort ornekte koronavirus, iki ornekte hMPV, bir ornekte de PIV bir diger viral etkenler olarak belirlenmistir. Ulkemizde konu ile ilgili yapilan calismalara baktigimizda cocukluk yas grubunda ozellikle molekuler yontemlerin kullanildigi ve bu kadar genis bir viral durumun arastirildigi calismalarin sadece tez calismalari oldugu, basili literaturde konu ile ilgili calisma olmadigi dikkat cekmektedir. Sancakli ve ark. (11) 2012 yilinda bronsiyolit, bronkopnomoni ve pnomoni tanilariyla izlenmis 87 olgu ile yaptiklari arastirmalarinda, olgularin 59'unda (%67,8) PCR ile virus saptanmistir. Bunlarin %26,4'unde rinovirus, %10,3'unde RSV A-B, %6,9'unda hMPV, %3,4'unde influenza A, %2,3'unde adenovirus, %2,3'unde hBoV, %2,3'unde koronavirus, %3,4'unde PIV1-3, %1,1'inde enterovirus, %4,6'sinda rinovirus+ RSVA-B, %2,3'unde adenovirus+RSV A-B, %1,1'inde koronovirus+hBoV ve %1,1'inde rinovirus+PIV 13 saptanmistir (Tablo).

Ulkemizde solunum yolu enfeksiyon etkeni olarak viruslerin arastirildigi calismalarin cogunlugunda molekuler yontemlerden cok IF testler ya da hucre kulturunun kullanildigi dikkati cekmektedir. Yuksel ve ark. (12) Manisa'da yaptiklari bir arastirmada 2002-2004 yillari arasinda ASYE tanisi almis 151 cocuga ait nazofarengeal sivi orneklerinde solunum yolu viral patojenleri direkt IF yontemi ile arastirilmistir. Orneklerin %25,2'sinde solunum yolu virusleri acisindan pozitif olarak saptanmistir. Calismada RSV ve adenovirus %31,5'luk oranla en sik rastlanan virusler olarak bildirilmekte, bunu %26,3 ile parainfluenza, %23,6 ile influenza virusleri izlemektedir.

Respiratuar sinsityal virus ozellikle kucuk cocuklarda alt solunum yolu hastaliklarinin buyuk nedenidir ve sut cocuklugu doneminde RSV enfeksiyonu geciren cocuklarin daha sonra hisilti ataklari ve astim gecirdikleri gosterilmistir (13-15). Bizim calismamizda buldugumuz %61,2'lik oran da bu bilgiyi desteklemektedir. Tanir ve ark. (16) alt solunum yolu enfeksiyon belirtileri olan cocuklarda RSV sikligini %44,7 olarak bildirmislerdir. Yilmaz ve ark. (17) , Istanbul'da yaptigi iki donemde yurutulen calismada ise akut bronsiyolitli bebeklerden alinan nazofarengeal salgilarda RSV %35 ve %39 oraninda saptanmistir. Kanra ve ark. (18), 2000-2002 yillari arasi Ankara'da yaptiklari cok merkezli diger bir calismada da, 24 ay altinda ve alt solunum yolu enfeksiyonu bulgulariyla yatirilan riskli bebeklerde RSV %29,5 olarak saptanmistir. Bu calismalarla kiyasladigimizda bizim oranimizdaki belirgin yuksekligin kullanilan yontemin duyarliligindan kaynaklandigini dusunmekteyiz. Ulkemizde daha dusuk oranlarin bildirildigi calismalar geleneksel yontemlerle yapilan calismalardir. Geleneksel yontemler olarak isimlendirilen hucre kulturu, antijen ve antikor aramaya yonelik testlerin ozelikle yuksek duyarlilik ve hiz gibi konularda yetersizlikleri, molekuler yontemlerin virolojik tanida on plana cikmalarina neden olmustur.

Molekuler yontemlerin solunum viruslerinin tanisinda kullanimi ile ilgili yurt disinda oldukca fazla calisma bulunmaktadir. Wang ve ark. (19) Cin'de yaptiklari bir arastirmada ASYE bulunan dokuz yas alti cocuktan aldiklari 489 nazofarengeal ornekte multipleks PCR yontemiyle %59,5 oraninda oraninda viral pozitiflik saptamislardir. Respiratuar sinsityal virus %19,4 ile en fazla saptanan patojen olarak bildirilmektedir. Do ve ark. (20) ise Hollanda'da 309 cocuktan alinan ornegin %72'sini multipleks PCR yontemiyle pozitif bulmuslar, RSV'yi 73 ornekte (%24) en sik etken olarak saptamislardir. Yine Brezilya'da bes yas alti 407 cocukta ayni yontemle yapilan bir diger calismada orneklerin %85,5'inde viral patojen saptanmis olup, RSV hastalarin %37'sinde en sik saptanan virus olmustur (21).

Solunum viruslerinin molekuler tanisinda baslangicta en cok kullanilan ornekler nazofarengeal salgi ornekleriydi. Ancak nazofarengeal sivi, ornek toplama sirasinda yarattigi rahatsizlik hissinden dolayi ozellikle cocuk hastalarda uygulama zorlugu yasanan bir yontem olarak bilinmektedir. Gunumuzde degisik ornek alma yontemlerinin karsilastirildigi calismalarda ozellikle burun ve bogaz suruntusu gibi girisimsel olmayan yollarla elde edilen maddelerin de solunum viruslerinin tanisinda basariyla kullanilabilecegi belirtilmektedir (22). Bu nedenle biz de calismamizda girisimsel olmayan, kolay elde edilebilirligi, ornek alinirken hasta uyumunun iyi olmasi gibi kolayliklari goz onune alarak cocuk hasta grubumuzdan bogaz suruntu orneklerini toplamayi tercih ettik.

Alt solunum yolu enfeksiyonuna yol acan viruslerin gorulme sikliklari bebeklerde ve eriskinlerde mevsimlere gore de degisiklik gostermektedir. Ozellikle RSV mevsimsel ozellik tasir. Her yil belirli donemde salgin olusturmakla belirgin tek virustur. Iliman iklimlerde kis mevsiminde, tropikal iklimlerde yagmurlu donemlerde enfeksiyonlarina sik rastlanmaktadir (23). Bizim calismamizda da Mart ayinda en sik olmak uzere Ocak-Mart aylari viral enfeksiyonlarin en sik goruldugu aylar olarak belirlenmistir.

Molekuler yontemlerin ozellikle multipleks PCR'nin solunum viruslerinin tanisinda kullanilmaya baslanmasiyla ayni hastada birden fazla etkenin saptandigi calismalar literaturde cogalmaya baslamistir. Bizim arastirmamizda da yedi ornekte (%10,4) coklu etken saptanmistir. Bunlar dort ornekte RSV-rinovirus, bir ornekte RSV-koronavirus, bir ornekte rinovirus-koronavirus, bir ornekte de RSV-rinoviruskoronavirus birlikteligi seklindedir. Respiratuar sinsityal virus yine basta rinoviruslerle olmak uzere en fazla birlikte enfeksiyon yapan virus olarak belirlenmistir. Frobert ve ark. (24) yogun bakimda yatan cocuklarda yaptiklari arastirmalarinda coklu enfeksiyon oranlari %35 olarak bildirilmekte ve RSV %24,3'luk oranla karma enfeksiyonlarda en sik saptanan virus olarak belirtilmektedir. Yine Wang ve ark. bizim calisma grubumuzla benzer ASYE olan cocuklarin %13,8'inde coklu enfeksiyon saptamislar, bu grupta da HBoV, RSV, rinovirus ve adenovirusu sirasiyla en fazla belirlemislerdir (19).

Sonuc olarak solunum yolu enfeksiyonlarina neden olan viruslerin hizli ve duyarli tanisi gereksiz antibiyotik kullaniminin engellenebilmesi ve bu viruslerin neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlarinin onlenebilmesi acisindan gunumuzde gerekli hale gelmistir. Bununla birlikte uzerinde yogun calismalar yapilan asi gelistirme yontemlerinde dunyadan ve ulkemizden bildirilen bolgesel veriler de yol gosterici olacaktir.

Tesekkur

Bu calisma Celal Bayar Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi tarafindan 2008-133 proje numarasi ile desteklenmistir.

Cikar catismasi: Bildirilmemistir.

DOI: 10.4274/tpa.493

Kaynaklar

(1.) Aksit S. Acute respiratory tract infections-1. STED 2002; 11:132-5.

(2.) Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and Control of influenza: recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44:1-22.

(3.) Yolken HY. Laboratory diagnosis of viral infections. In: Galasso GJ, Whitley RJ, Merigan TC, (eds). Practical diagnosis of viral infections. New York, 1993:17-25.

(4.) Liolios L, Jenney A, Spelman D, Kotsimbos T Catton M, Wesselingh S. Comparison of a multiplex reverse transcription-PCR-enzyme hybridization assay with conventional viral culture and immunofluorescence techniques for the detection of seven viral respiratory pathogens. J Clin Microbiol 2001; 39(8): 2779-83.

(5.) Berman S. Epidemiology of acute respiratory infections in children of developing countries. Rev Infect Dis 1991; 13(Suppl 6): 454-62.

(6.) Suwanjutha S, Chantarojanasiri T, Watthana-kasetr S, et al. A study of nonbacterial agents of acute lower respiratory tract infection in Thai children. Rev Infect Dis 1990; 12(Suppl 8): 923-8.

(7.) Simoes EAE Cherian T, Chow J, Shahid-Salles SA, Laxminarayan R, John TJ. Acute respiratory infections in children. In: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, (eds). Disease control priorities in developing countries. 2nd edt. Washington (DC): World Bank, 2006. Chapter 25.

(8.) leven M, Goossens H. Relevance of nucleic acid amplification techniques for diagnosis of respiratory tract infections in the clinical laboratory. Clin Microbiol Rev 1997; 10(2): 242-56.

(9.) Mahony JB, Blackhouse G, Babwah J, et al. Cost analysis of multiplex PCR testing for diagnosing respiratory virus infections. J Clin Microbiol 2009; 47(9): 2812-7.

(10.) Mahony JB. Detection of respiratory viruses by molecular methods. Clin Microbiol Rev 2008; 21: 716-47.

(11.) Sancakli O, Yenigun A, Kirdar S. Alt solunum yolu enfeksiyonunda nazofaringeal orneklerde polimeraz zincir reaksiyonu sonuclari. J Pediatr Inf 2012;6:84-9.

(12.) Yuksel H, Yilmaz O, Akcali S, et al. Common viral etiologies of community acquired lower respiratory tract infections in young children and their relationship with long term complications. Mikrobiyol Bui 2008; 42(3): 429-35.

(13.) Brief report: Respiratory syncytial virus activity-United States, 2004-2005. MMWR 2005; 54; 1259-60.

(14.) Sozeri B, Gulen E Demir E, Tanac R, Altinoz S, Zeyrek CD. Parainfluenza virus in frequently recurrent wheezing. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2009; 18:181-5.

(15.) Karaman O, Tatli Gunes B, Erbayraktar Z, et al. Recurrence of wheezing episodes in children with respiratory syncytial virus and nonrespiratory syncytial virus bronchiolitis. Turkiye Klinikleri J MedSci 2011; 31:1507-13.

(16.) Tanir G, Dogru U, Uzunali O, Akar N. Frequency and clinical features of respiratory syncytial virus (RSV) infections in infants with lower respiratory tract infection. T Klin Pediatri 2000; 9: 93-7.

(17.) Yilmaz G, Uzel N, Isik N, Baysal SU, Aslan S, Badur S. Viral lower respiratory tract infections in children in Istanbul, Turkey. Ped Infect Dis J 1999; 18:173.

(18.) Kanra G, Tezcan S, Yilmaz G, Turkish National Respiratory Syncytial Virus (RSV) Team. Respiratory syncytial virus epidemiology in Turkey, Turk J Pediatr 2005; 47; 303-8.

(19.) Wang W, Cavailler P, Ren Petal. Molecular monitoring of causative viruses in child acute respiratory infection in endemo-epidemic situations in Shanghai. J Clin Virol 2010; 49: 211-8.

(20.) Do AH, van Doom HR, Nghiem MN, et al. Viral etiologies of acute respiratory infections among hospitalized Vietnamese children in Ho Chi Minh City, 2004-2008. PLoS One 2011 ;6(3): 18176.

(21.) Bezerra PG, Britto MC, Correia JB, et al. Viral and atypical bacterial detection in acute respiratory infection in children under five years. PLoS One 2011; 6(4): 18928.

(22.) Loens K, Van Heirstraeten L, Malhotra-Kumar S, Goossens H, leven M. Optimal sampling sites and methods for detection of pathogens possibly causing community-acquired lower respiratory tract infections. J Clin Microbiol 2009; 47: 21-31.

(23.) Ozyoruk D. Respiratory syncytial virus infections in childhood. STED2003: 12:94-6.

(24.) Frobert E, Escuret V, Javouhey E, et al. Respiratory viruses in children admitted to hospital intensive care units: evaluating the CLART[R] Pneumovir DNA array. J Med Virol 2011; 83:150-5.

Sinem Akcali, Nisei Yilmaz *, Ozlem Guler **, Tamer Sanlidag, Murat Anil **

Celal Bayar Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji, Manisa, Turkiye

* Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, Tibbi Mikrobiyoloji, Izmir, Turkiye

** Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Sinem Akcali, Celal Bayar Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji, Manisa, Turkiye E-posta: sinemakcali@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 04.02.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 22.07.2013
Tablo 1. Ulkemizde bulgu veren cocuklarda alt solunum yolu viral
etkenlerinin arastirildigi calismalar ve saptanan etkenlerin
dagilimi

          Rinovirus  RSV  hMPV  influenza  Adenovirus
          (%)     (%)  (%)  A (%)    (%)

Sancakli ve ark.  26,4    10,3  6,9  3,4     2,3
Yuksel ve ark.         31,5     23,6    31,5
Tanir ve ark.         44,7
Yilmaz ve ark.         35
Yilmaz ve ark.         39
Kanra ve ark.         29,5

          Bokavirus  Koronavirus  PIV  Enterovirus
          (%)     (%)      (%)  (%)

Sancakli ve ark.  2,3     2,3      3,4  1,1
Yuksel ve ark.                26,3
Tanir ve ark.
Yilmaz ve ark.
Yilmaz ve ark.
Kanra ve ark.

RSV :, respiratuar sinsisyal virus, Hmpv: human metapneumovirus,
PIV: parainfluenza virus
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Akcali, Sinem; Yilmaz, Nisel; Guler, Ozlem; Sanlidag, Tamer; Anil, Murat
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:3564
Previous Article:Demographic findings of 104 patients with percutaneous endoscopic gastrostomy/Perkutan endoskopik gastrostomi deneyimi-104 olgunun demografik...
Next Article:The relation between blood lead and mercury levels and chronic neurological diseases in children/Cocukluk cagi kronik norogelisimsel hastaliklar ile...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters