Printer Friendly

Floppy eyelid syndrome: clinical findings and results of lateral pentagonal eyelid resection/Gevsek gozkapagi sendromu: klinik bulgular ve lateral besgen gozkapagi rezeksiyonunun sonuclari.

Giris

Gevsek gozkapagi sendromu (GGS) ("Floppy eyelid syndrome") ilk kez 1981'de, Culbertson ve Ostler tarafindan 11 hastada tanimlanmistir (1). Bu hastalikta ust kapakta tarsal plak cok yumusak ve esnektir, gozkapagini yukari cekmekle kolayca disa doner. Hastalar gozde batma, yanma, kizariklik ve capaklanma gibi ozgun olmayan yakinmalarla basvurur. Muayenede siklikla kapakta gevseklik, papiller konjonktivit, punktat epitelyal keratopati, kirpik pitozis ve konjonktival hiperemi saptanir. Bunun disinda, dermatosalazis, blefaropitozis, ektropiyon ve keratokonus GGS'lu hastalarda normal bireylere kiyasla daha siktir (2-5).

Gevsek gozkapagi sendromlu hastalarda, sismanlik ve obstruktif uyku apne sendromu sik olarak gorulur (6-9). Hastalarin cogu erkektir ve orta yasin ustundedir (5-8). Tedavi icin bazi medikal yontemler onerilmekle birlikte, hastalarin cogunda kapak gevsekliginin cerrahi olarak duzeltilmesi gerekir. Bunun icin, lateral tam kat besgen kama seklinde rezeksiyon, lateral tarsorafi, lateral tarsal serit ve periost sebi ile lateral kantal fiksasyon, kikirdak grefti ile tarsal guclendirme, geriye dogru daralan modifiye kama rezeksiyon ve medial horizontal kapak kisaltma gibi cesitli yontemler onerilmistir (10-14). Bu calismada, GGS'lu hastalarin demografik ve klinik ozelliklerinin saptanmasi ve gozkapaginin lateral kisminda besgen kama seklinde rezeksiyon yontemiyle cerrahi tedavinin degerlendirilmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem

Ocak 2001-Ocak 2009 arasinda, Yeditepe Universitesi ve Uludag Universitesi'nin Tip Fakultesi Goz Hastaliklari Anabilim Dallarinda, GGS tanisi konan 30 hastanin tibbi kayitlari geriye donuk olarak incelendi. Derlenen veriler, basvuru sirasindaki hasta yakinmalari, muayene bulgulari, beden-kitle indeks, eslik eden sistemik sorunlar, cerrahi tedavi sonuclari ve izlem suresini icerdi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Gevsek gozkapagi sendromu tanisi, ust gozkapaginda asiri gevseklik, kapagin kolayca disa donmesi, kirpik pitozisi, diffuz konjonktival hiperemi, papiller konjonktivit ve okuler yuzeyde irritasyon gibi klinik bulgularin saptanmasiyla kondu. Konservatif tedaviye yanit vermeyen ve/veya cerrahi tedaviyi kabul eden 15 hastanin 23 gozkapagina lateral tam kat besgen rezeksiyon yapildi. Tum hastalar iki cerrahtan biri (FC ve BY) tarafindan ameliyat edildi. Bu olgularin cerrahi tedaviden sonra yakinmalarindaki degisiklikler ve ameliyat sonrasi takip sureleri kaydedildi. Tum hastalardan cerrahi islem ve tibbi bilgilerinin bilimsel calisma amaciyla kullanimi icin aydinlatilmis onam alindi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Cerrahi Teknik

Ust gozkapaginin nazal 2/3 ile dis 1/3'luk kisminin birlestigi yerde, kapak kenarindan tarsal plak ust sinirina kadar uzanan dikey bir kesi hatti isaretlendi. Kapak dokusu isaretli cizgi boyunca ve bu hattin medialinden iki ayri forseps ile tutularak kendi uzerinde katlandi, boylece kapaktaki yatay doku fazlaligi belirlendi. Belirlenen noktada eksizyonun medial siniri da kapak boyunca dikey bir cizgi seklinde isaretlendi. Her iki cizginin ust siniri tarsin hemen ustunde ucgen seklinde birlestirilerek besgen seklinde bir eksizyon bolgesi olusturuldu (Sekil 1). Anestezi icin, gozkapagina ve supratarsal konjonktiva altina %2'lik lidokain- adrenalin karisimi enjekte edildi. Stevens makasla besgen kapak dokusu tam kat olarak cikartildi. Defektin iki tarafindaki tars dokusu ucuca getirilip kapagin yeterince kisalip kisalmadigi kontrol edildi. Bu asamada gerek duyuldugunda ek eksizyon yapildi. Daha sonra, tars ve kapak kenari 6.0 poliglaktin, cilt 6.0 polipropilen suturle birlestirildi.

Sonuclar

Hastalarin 20'si (%67) erkek, 10'u (%33) kadindi; ortalama hasta yasi 59 yildi (veri araligi: 32-73 yil). Yirmibes hastada bilateral GGS vardi (toplam 55 gozkapagi). Hastalarin basvuru yakinmalari siklik sirasina gore, yanma ve batma, sulanma, kizariklik, capaklanma ve kasintiydi (Tablo 1) (Sekil 2 ve 3). Alti hastanin sekiz gozunde (%15) GGS'un yani sira, alt kapak ektropiyon (n=4) veya entropiyonu (n=1), ust kapak dermatosalazisi (n=2) ve aponevrotik pitozisi (n=1) gibi ek anormalikler kaydedildi (Sekil 4). Iki hastanin birer gozunde protez goz kullanma ve gecirilmis penetran keratoplasti oykusu vardi.

Beden-kitle indeksine gore, 20 hasta (%67) sisman grubuna girmekteydi. Hastalarin 19'una (%63) daha once obstruktif uyku apne sendromu tanisi konmustu. On hastanin (%33) yuzukoyun uyuma oykusu vardi. Dokuz hastanin (%30) kardiak aritmi, bes hastanin (%17) esansiyel hipertansiyon ve/veya diyabet oykusu vardi.

Konservatif tedaviye yanit vermeyen ve/veya ameliyat olmayi kabul eden 15 hastanin 23 gozkapagi (%40) lateral besgen kama rezeksiyonuyla kisaltildi. Eszamanli olarak bir gozde aponevrotik pitozis cerrahisi, iki gozde alt kapak retraktor onarimi ve bir hastaya bilateral ust blefaroplasti yapildi. Ameliyat sirasinda herhangi bir komplikasyonla karsilasilmadi.

Ameliyattan sonra erken donemde, 23 gozun tumunde klinik yakinmalar belirgin bicimde azaldi veya tumuyle kayboldu (Sekil 2B). Iki tarasi olarak ameliyat edilen asimetrik GGS'lu bir hastada, GGS'un daha siddetli oldugu gozkapaginda (1/23, %4), ameliyattan sonra altinci ayda, okuler yuzey yakinmalari tekrarladi. Bu hastada reziduel kapak gevsekligi nedeniyle, ilk girisimden 12 ay sonra, ikinci kez besgen kapak kisaltma islemi yapildi (Sekil 5). Hastalarin izlem suresi 2 ile 37 ay arasinda degisti (ortalama, 15 ay).

Tartisma

Gevsek gozkapagi sendromu klinik muayenede kolaylikla gozden kacabilecek bir tablodur. Hastalar cogu zaman kizariklik ve capaklanma gibi ozgun olmayan yakinmalarla basvururlar. Bu yakinmalar sabahlari daha siddetlidir. Uzamis ve esnek gozkapagi, parmakla kaldirilirsa tarsin kolayca disa dondugu gozlenir. Siklikla konjonktival kizariklik, kirpik pitozisi, pitozis, dermatosalazis ve ektropiyon gibi diger kapak anormallikleri de eslik eder.

Gevsek gozkapagi sendromu tipik olarak 40 yasin ustunde, sisman veya fazla kilolu erkeklerde gorulur. Yuzukoyun uyuma ve/veya horlama oykuleri vardir. Bununla birlikte, benzer gozkapagi ve okuler yuzey anormallikleri, normal kilolu ve uyku sorunu olmayan bireylerde de gorulebilir (15,16). Bu ikinci hasta grubunun, "edinsel esnek gozkapagi sendromu" ("acquired lax eyelid syndrome") olarak sinisandirilmasi ve GGS teriminin klasik tanima uygun, sisman ve uyku apneli hastalar icin saklanmasi onerilmistir (17).

Obezite ve obstruktif uyku apnesi GGS'ye en sik eslik eden sistemik sorunlardir. Gevsek gozkapagi sendromlu hastalarin yaklasik % 50'sinde obstruktif uyku apnesi bildirilmistir; bu hastalarda, GGS daha genc yasta ve daha siddetli olmak egilimindedir (6). Calismamizda da hastalarin %63'unun obstruktif uyku apne oykusu vardi ve %67'si -beden-kitle indeksine gore- sisman grubuna giriyordu. Gevsek gozkapagi sendromu tanisi konan hastalarin, uyku apnesi ve sismanliga eslik edebilecek ciddi sistemik sorunlar acisindan uyarilmasi ve yonlendirilmesi onem tasir.

Gevsek gozkapagi sendromunun etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Tekrarlayan mekanik travmaya bagli olarak artan matriks metalloproteinez enzimleri tarsal plakta elastik liserin kaybina neden olabilir (18). Bunun yanisira, uykuda gozkapagi ustundeki mekanik baski ve obstruktif apneye bagli hipoksi, tarsal plakta ensamasyonu arttirabilir ve GGS'un gelismesine katkida bulunabilir (6,19). Bazi hastalarda GGS'un asimetrik olmasi ve kapak bulgularinin hastalarin uykuda dondukleri tarafta daha siddetli olmasi bu gorusu destekler.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Gevsek gozkapagi sendromunun tedavisi zaman icinde degisim gostermistir. Sendromun tanimlanmasindan hemen sonraki yillarda, uykuda gozkapaginin disa donmesini engellemek icin koruyucu gozlukler veya sert bandajlarla uyuma, yapay gozyasi, anti-ensamatuar damla kullanilmasi ve eslik eden sistemik sorunlarin tedavisi gibi yontemler onerilmistir (1,20). Daha sonraki yillarda bu tedavinin hastalarin cogunda etkili olmamasi nedeniyle cerrahi tedavi on plana gecmistir.

Cerrahi tedavi icin tanimlanan cerrahi yontemlerin hemen tamami gozkapaginin kisaltilip sikilastirilmasi temeline dayanir. Horizontal kapak kisaltma genellikle ust kapak seviyesinde yukselme de saglar (21). Gevsek gozkapagi sendromunda kapagin lateral kisminda besgen kama seklinde tam kat rezeksiyon yapilmasi ilk kez Dutton tarafindan bildirilmistir (10). Besgen rezeksiyon teknik olarak gozkapagi tumorlerinin eksizyonundan sonra kapagi primer olarak onarmak icin yapilan islemin aynisidir. Dolayisiyla gozkapagi rekonstruksiyonunda anatomik ve islevsel basarisi iyi bilinen bir tekniktir. Ancak besgen rezeksiyondan sonra dusuk de olsa, dikey kesilerin cilt kivrimlarina uymamasi nedeniyle belirgin cilt izi olusmasi riski vardir. Periman ve ark, bes hastada, dikey skar olusumunu engellemek amaciyla, temporalde geriye dogru daralan bir kama rezeksiyonu ve ilerletme sebinden olusan bir teknik tanimlamistir (11). Calismamizda klasik besgen rezeksiyondan sonra hicbir olguda dikkat cekici bir cilt skariyla karsilasmadik.

Onceki calismalarda, lateral besgen rezeksiyondan sonra %75 ile 100 arasinda basari oranlari bildirilmistir (6,11,12,14-16,19-21). Buna karsilik, yakinda yayinlanan bir calismada, Ezra ve ark, besgen rezeksiyon yaptiklari ve ortalama 8.7 ay sureyle izledikleri 33 gozkapagindan 20'sinde (%61) nuks ile karsilasmistir. Yazarlar lateral-medial kantal katlama ve ust kapak tarsal serit yontemlerinin besgen rezeksiyona kiyasla daha yuksek oranda kalici basari sagladigini belirtmektedir (22). Calismamizda, besgen rezeksiyon ile kapak kisaltma isleminden sonra ortalama 15 ay sureyle izlenen 24 gozkapagindan birinde (%4) hasta yakinmalari tekrarladi. Bu hastada muhtemelen ilk ameliyatta kapa gin yeterince kisaltilmamasi semptomlarin tekrarlamasindan sorumluydu. Diger hastalarda okuler yuzey semptomlarindaki iyilesme uzun sureli izlemde de sebat etti.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Gevsek gozkapagi sendromunda etyopatogenezin tam olarak belirlenmesine ve altta yatan nedene yonelik tedavilerin gelistirilmesine ihtiyac vardir. Bu amaca yonelik yeni calismalarin yapilmasi yararli olacaktir.

DOI: 10.4274/tjo.40.333

Gelis Tarihi/Received: 12.06.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 14.10.2010

Kaynaklar

(1.) Culbertson WW, Ostler HB. The floppy eyelid syndrome. Am J Ophthalmol. 1981;92:568-75. [Abstract]

(2.) Goldberg RA, Coden DJ, Hornblass A, Mitchell JP. Floppy eyelid syndrome associated with marked lower eyelid ectropion. Am J Ophthalmol. 1989;108:610-2. [Abstract]

(3.) Donnenfeld ED, Perry HD, Gibralter RP, Ingraham HJ, Udell IJ. Keratoconus associated with floppy eyelid syndrome. Ophthalmology. 1991;98:1674-8. [Abstract]

(4.) Pham TT, Perry JD. Floppy eyelid syndrome. Curr Opin Ophthalmol. 2007;18:430-3. [Abstract]

(5.) Ezra DG, Beaconsfield M, Sira M, Bunce C, Wormald R, Collin R. The associations of floppy eyelid syndrome: a case control study. Ophthalmology. 2010;117:831-8. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(6.) McNab AA. Floppy eyelid syndrome and obstructive sleep apnea. Ophthal Plast Reconstr Surg. 1997;13:98-114. [Abstract]

(7.) McNab AA. The eye and sleep. Clin Experiment Ophthalmol. 2005;33:117-25.

(8.) Bulut S, Aslan BS, Akova YA, Ustun H, Duman S. Gevsek kapak sendromu. MN-Oftalmoloji. 1997;4:67-69.

(9.) Ayata A. Gevsek kapak sendromu: Bir olgu sunumu. Erciyes Tip Dergisi. 2006;28:145-7. [PDF]

(10.) Dutton JJ. Surgical management of floppy eyelid syndrome. Am J Ophthalmol. 1985;99:557-60. [Abstract]

(11.) Periman LM, Sires BS. Floppy eyelid syndrome: a modified surgical technique. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2002;18:370-2. [Abstract]

(12.) Valenzuela AA, Sullivan TJ. Medial upper eyelid shortening to correct medial eyelid laxity in floppy eyelid syndrome: a new surgical approach. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21:259-63. [Abstract]

(13.) Seiff SR. Surgical management of seventh nerve paralysis and floppy eyelid syndrome. Curr Opin Ophthalmol. 1999;10:242-6. [Abstract]

(14.) Abenavoli FM, Lofoco G, DeGaetano C. A technique to correct floppy eyelid syndrome. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2008;24:497-8. [Abstract]

(15.) Van den Bosch WA, Lemij HG. The lax eyelid syndrome. Br J Ophthalmol. 1994;78:666-70. [Abstract] / [PDF]

(16.) Burkat CN, Lemke BN. Acquired lax eyelid syndrome: an unrecognized cause of the chronically irritated eye. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21:52-8. [Abstract]

(17.) Tanenbaum M. A rational approach to the patient with floppy/lax eyelids. Br J Ophthalmol. 1994;78:663-4. [PDF]

(18.) Schlotzer-Schrehardt U, Stojkovic M, Hofmann-Rummelt C, Cursiefen C, Kruse FE, Holbach LM. The pathogenesis of floppy eyelid syndrome: involvement of matrix metalloproteinases in elastic fiber degradation. Ophthalmology. 2005;112:694-704. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(19.) Culbertson WW, Tseng SC. Corneal disorders in floppy eyelid syndrome. Cornea. 1994;13:33-42. [Abstract]

(20.) Moore MB, Harrington J, McCulley JP. Floppy eyelid syndrome. Management including surgery. Ophthalmology. 1986;93:184-8. [Abstract]

(21.) Mills DM, Meyer DR, Harrison AR. Floppy eyelid syndrome: quantifying the effect of horizontal tightening on upper eyelid position. Ophthalmology. 2007;114:1932-6. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(22.) Ezra DG, Beaconsfield M, Sira M, et al. Long-term outcomes of surgical approaches to the treatment of floppy eyelid syndrome. Ophthalmology. 2010;117:839-46. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Bulent Yazici, Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Gorukle, 16059 Bursa, Turkiye Tel.: +90 224 295 24 15 Gsm: +90 532 472 20 97 E-posta: byazici@uludag.edu.tr

Deniz Oral, Ferda Ozgun Ciftci, Gamze Ucan Gunduz *, Bulent Yazici *

Yeditepe Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

* Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Goz Hastaliklari Anabilim Dali, Bursa, Turkiye
Tablo 1. Gevsek gozkapagi sendromlu hastalarin basvuru sirasindaki
okuler yuzeyle ilgili yakinmalar.i

Yakinma     Sayi  Oran (%)

Yanma ve batma  28    93
Sulanma      24    79
Kizariklik    17    58
Capaklanma    11    37
Kasinti      3    10
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Oral, Deniz; Ciftci, Ferda Ozgun; Gunduz, Gamze Ucan; Yazici, Bulent
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2010
Words:1884
Previous Article:Comparison of refractive errors measured by Plusoptix S08, Potec PRK-6000 and Nidek ARK-30 hand-held autorefractometer in school-age children and...
Next Article:Evaluation of the relationship between retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex measured by optical coherence tomography in glaucomatous...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |