Printer Friendly

FACTORS AFFECTING THE MAINTENANCE OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OVER A 2-3-YEAR PERIOD AFTER TOTAL HIP REPLACEMENT/ CZYNNIKI WPLYWAJACE NA UTRZYMANIE AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ W OKRESIE 2-3 LAT PO ZABIEGU CALKOWITEJ ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO.

WSTEP

Choroba zwyrodnieniowa stawow uznawana jest za epidemie XXI wieku. Wedlug statystyk w Polsce choruje na nia ok. 8 mln osob, z czego blisko polowa przypadkow dotyczy stawu biodrowego. Zachorowalnosc zwieksza sie wraz z wiekiem i stanowi duzy problem u osob w podeszlym wieku. Czesciej choruja kobiety i osoby wykonujace prace fizyczna [1,2].

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest zabiegiem wykonywanym najczesciej w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. Choroba powoduje silne dolegliwosci bolowe i ogranicza czynnosc stawu, przez co uposledza zycie zawodowe, spoleczne oraz realizacje zainteresowan chorego.

Wymiana stawu biodrowego zmniejsza dolegliwosci bolowe, poprawia warunki biomechaniczne stawu i chod oraz umozliwia podejmowanie aktywnosci fizycznej, a przez to korzystnie wplywa na jakosc zycia pacjentow [3-5].

Wiele czynnikow wplywa na powodzenie zabiegu, zadowolenie pacjentow i ich powrot do pracy. Wedlug danych z literatury w czasie od miesiaca do 12 miesiecy od zabiegu do pracy powraca 25-95% operowanych [6-8].

Celem badania byla ocena aktywnosci zawodowej osob w okresie 2-3 lat po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz analiza wplywu na nia wybranych czynnikow, takich jak wiek, plec, BMI (body mass index--wskaznik masy ciala), stan funkcjonalny oraz subiektywna ocena stanu zdrowia.

MATERIAL I METODY

Do badan zakwalifikowano 107 pacjentow operowanych na oddziale ortopedii k. Rzeszowa. Kryteria wlaczenia do badan obejmowaly wszczepienie calkowitej endoprotezy stawu biodrowego z powodu zmian zwyrodnieniowych, czas od operacji rowny 2-3 lata, brak wczesnych powiklan pooperacyjnych, wiek chorego w momencie badania (2016 r.) mieszczacy sie w przedziale aktywnosci zawodowej, tj. ponizej 66 lat dla mezczyzn i 61 lat dla kobiet, oraz swiadoma i dobrowolna zgoda na udzial w badaniach.

W badaniach wzielo udzial 107 osob, co stanowilo 37% wszystkich pacjentow (N = 289), u ktorych w szpitalu k. Rzeszowa przeprowadzono w tym okresie endoprotezoplastyke stawu biodrowego. Pozostale osoby nie spelnialy kryterium kwalifikacji do badan. Powodem wykluczenia z badan byly: wiek badanych powyzej 66 lat u mezczyzn i 61 lat u kobiet, brak zgody na udzial w badaniu i powiklania pooperacyjne. Grupa badana liczyla 56 kobiet (52,3%) i 51 mezczyzn (47,7%). Srednia wieku wynosila 55,1 roku (zakres: 32-65 lat). Czas, jaki uplynal od zabiegu do momentu badania, wynosil srednio 32,2 miesiaca.

Przed zabiegiem 89 pacjentow (83% ogolu badanych) bylo aktywnych zawodowo, w tym w rolnictwie pracowalo 21 osob (19,6% ogolu badanych), inna prace fizyczna wykonywalo 39 osob (36,4% ogolu badanych), umyslowo pracowalo 29 osob (27,1% ogolu badanych), jedynie co 6. osoba byla na rencie (N = 18, 16,9% ogolu badanych). Struktura "innej pracy fizycznej" byla zroznicowana. W grupie tej znalezli sie pracownicy magazynu lub hali produkcyjnej (N = 11), sklepu (N = 7), osoby sprzatajace (N = 7), wykonujace prace budowlano-wykonczeniowe (N = 6), fryzjerzy (N = 2), portierzy lub pracownicy ochrony (N = 5) i elektryk (N = 1).

Wszyscy pacjenci korzystali z takiego samego programu rehabilitacji przedi pooperacyjnej. Przed zabiegiem rehabilitacja obejmowala poprawe sprawnosci ogolnej, wzmocnienie sily miesni obreczy biodrowej i konczyn dolnych, zmniejszenie przykurczy w stawie biodrowym oraz nauke poruszania sie o kulach.

Po operacji rehabilitacja kazdego pacjenta rozpoczynala sie juz dobe po zabiegu. Obejmowala cwiczenia: oddechowe, izometryczne, czynne, instruktaz wykonywania cwiczen konczyny dolnej operowanej oraz bezpiecznego siadania na Wzku i wstawania z niego. Pacjent uczyl sie chodzic o balkoniku przez pierwsze 2 dni po zabiegu. Pozniej cwiczenia obejmowaly bezpieczne poruszanie sie o kulach i chodzenie po schodach. Poczatkowo obciazenie nie powinno przekraczac 30% ciezaru ciala, a pacjent chodzil z pomoca 2 kul. Po ok. 6 tygodniach zaczynal poslugiwac sie tylko 1 kula, po stronie przeciwnej do operowanej konczyny dolnej. Calkowite odrzucenie kul moglo nastapic po ok. 3 miesiacach. Pacjenci korzystali rowniez z zabiegow fizykoterapeutycznych (lasera, krioterapii) oraz terapii tkanek miekkich (np. mobilizacji blizny pooperacyjnej).

W okresie poznym pacjenci korzystali z rehabilitacji obejmujacej cwiczenia indywidualne, trening chodu na biezni, cwiczenia rownowazne na platformie stabilometrycznej, cwiczenia na rowerze stacjonarnym i zabiegi fizykoterapeutyczne.

W badaniach zastosowano nastepujace narzedzia badawcze:

* Wystandaryzowany autorski kwestionariusz, ktory zawieral pytania sluzace zebraniu danych osobowych (wiek, plec), klinicznych (przyczyna endoprotezoplastyki stawu biodrowego, czas od operacji, powiklania pooperacyjne), dotyczacych aktywnosci zawodowej (przed operacja i po niej: praca umyslowa, praca fizyczna w rolnictwie, inna praca fizyczna, zasilek rehabilitacyjny, renta, emerytura, brak aktywnosci zawodowej), przyczyn rezygnacji z pracy po operacji (niemoznosc wykonywania pracy na stanowisku sprzed zabiegu przy braku mozliwosci przekwalifikowania sie lub znalezienia innej pracy, zla ocena wlasna stanu zdrowia ze wzgledu na endoprotezoplastyke i choroby wspolistniejace, mozliwosc przejscia na emeryture, inne przyczyny) oraz subiektywnej oceny stanu zdrowia (zdrowie: doskonale, bardzo dobre, dobre, przecietne, zle). Informacje z kwestionariusza przedstawiono w niniejszej pracy. Powtarzalnosc kwestionariusza ankiety sprawdzono w grupie 30 osob, ktore dwukrotnie oceniono z jego uzyciem w krotkim odstepie czasu (3 dni). W tym okresie pacjenci nie byli poddawani zadnym procedurom medycznym, ktore moglyby wplywac na zmiane stanu klinicznego. U wszystkich 30 ankietowanych uzyskano w obu badaniach identyczne odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety.

* Stupunktowa, rzetelna skale Harrisa (Harris Hip Score) [9] do oceny wskaznikow obiektywnych (analiza wydolnosci czynnosciowej stawu biodrowego) i subiektywnych (dolegliwosci bolowych) u osob po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym stawu biodrowego. Badany moze uzyskac maksymalnie 44 pkt w podskali Bol, 47 pkt w podskali Stan funkcjonalny (chod, codzienna aktywnosc), 5 pkt w podskali dotyczacej zakresow ruchow w stawie biodrowym i 4 pkt w podskali Deformacje. Sprawnosc funkcjonalna pacjenta definiuje sie jako zla, gdy badany uzyska ponizej 70 pkt, srednia--7079 pkt, dobra--80-89 pkt i bardzo dobra 90-100 pkt [10]. Badanych zwazono i zmierzono, wyliczajac BMI.

Zebrane dane opracowano statystycznie. Normalnosc rozkladu wszystkich analizowanych parametrow sprawdzono za pomoca testu Shapiro-Wilka. W zwiazku z odstepstwami od normalnosci rozkladu w analizie uzyto testow nieparametrycznych--testu MannaWhitneya i testu niezaleznosci Chi2. Wartosc prawdopodobienstwa testowego p, pozwalajaca na wnioskowanie o istotnosci statystycznej, ustalono na poziomie p < 0,05.

WYNIKI

Zbadano czynniki wplywajace na utrzymanie aktywnosci zawodowej u osob, ktore byly aktywne zawodowo zarowno przed zabiegiem, jak i po nim. Ponad polowa osob (N = 46, 51,7%) z grupy aktywnej zawodowo przed operacja przestala pracowac po zabiegu, w tym w rolnictwie--12 z 21 osob, w grupie "inna praca fizyczna" 17 z 39 osob, w grupie pracownikow umyslowych 17 z 29 osob. Dodatkowo 26 osob otrzymalo rente, a 18 przeszlo na emeryture. Dokladny status osob po zabiegu przedstawiono w tabeli 1.

W tabeli 2. udostepniono dane dotyczace aktywnosci zawodowej po zabiegu w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy. Najwiecej osob (N = 17, 58,6%) pozostalo aktywnych zawodowo w grupie pracownikow umyslowych. Mimo zaznaczajacych sie roznic w aktywnosci zawodowej po zabiegu nie jest to wynik istotny statystycznie (tab. 2).

Dodatkowo sprawdzono, jaki byl powod rezygnacji z pracy ponad polowy osob (N = 46, 51,7%) z grupy aktywnej zawodowo przed operacja. Wsrod podawanych przyczyn byly: niemoznosc wykonywania pracy na stanowisku sprzed zabiegu przy braku mozliwosci przekwalifikowania sie lub znalezienia innej pracy (N = 11, 23,9%), zla ocena wlasna stanu zdrowia ze wzgledu na endoprotezoplastyke i choroby wspolistniejace (N = 19, 41,3%) oraz mozliwosc przejscia na emeryture (N = 16, 34,8%). Jednoczesnie mozna zauwazyc, ze zadna z osob niepracujacych przed zabiegiem i otrzymujacych rente nie podjela pracy po zabiegu.

W dalszej kolejnosci oceniono wplyw na aktywnosc zawodowa po zabiegu takich czynnikow, jak wiek, plec, samoocena stanu zdrowia, BMI czy sprawnosc oceniana za pomoca skali Harrisa. Plec nie roznicowala w istotny statystycznie sposob aktywnosci zawodowej. Po zabiegu pracowalo nieco wiecej mezczyzn, ale nie byla to roznica istotna statystycznie.

Wplyw wieku na utrzymanie aktywnosci zawodowej po zabiegu oceniono, porownujac srednia wieku w grupach osob pracujacych i niepracujacych po operacji. Roznica okazala sie istotna statystycznie (p = 0,0114) (tab. 3). Zeby uwzglcdnte to, ze cz[section]sc osob odeszla na emeryture, co niewatpliwie zalezy od wieku, jak rowniez odmiennosc wieku emerytalnego kobiet i mezczyzn, podzielono badanych na dwie grupy: I osoby majace do emerytury wiecej niz 5 lat (N = 45, w okresie bezposrednio po operacji), oraz II--osoby majace do emerytury 5 lat lub mniej (N = 44, w tym samym okresie). Analiza wykazala, ze az 63,6% osob z grupy II i 40% osob z grupy I przestalo pracowac po operacji. Byly to roznice istotne statystycznie (p = 0,0257).

Kolejna analiza dotyczyla porownania aktywnosci zawodowej po zabiegu w zaleznosci od BMI. Nie stwierdzono istotnych statystycznie i logicznie ukierunkowanych roznic w czestosci podtrzymywania aktywnosci zawodowej po zabiegu w porownywanych grupach, tj. w zaleznosci od BMI (tab. 4).

Nastepnie oceniono, czy subiektywna ocena zdrowia wplywa na podejmowanie pracy zawodowej po zabiegu. Otrzymano statystycznie istotne roznice w tym zakresie (p = 0,0057) (tab. 5).

Przedmiotem kolejnej analizy byl zwiazek oceny sprawnosci funkcjonalnej wedlug skali Harrisa z poziomem aktywnosci zawodowej po zabiegu. Badani uzyskali sredni wynik na poziomie 91,6 pkt (zakres: 42,4100 pkt; mediana (median--Me) = 95,7, odchylenie standardowe (standard deviation--SD) = 11,6, kwartyl dolny (lower quartile--Q25) = 88,7, kwartyl gorny (upper quartile--Q75) = 100). Zdecydowana wiekszosc pacjentow uzyskala wynik powyzej 90 pkt (ryc. 1).

Poziom sprawnosci funkcjonalnej nie zalezy istotnie statystycznie od wieku, a wartosc wspolczynnika korelacji rang Spearmana wynosi zaledwie -0,04 i badana zateznosc jest nieistotna statystycznie (p = 0,7122).

Analizujac powiazania miedzy wartosciami skali Harrisa a aktywnoscia zawodowa po zabiegu, stwierdzono, ze poziom sprawnosci funkcjonalnej osob niepodejmujacych pracy byl o kilka punktow nizszy (M = 88,1 pkt) niz osob nadal pracujacych (M = 95,4). Wykazane roznice miedzy grupami byly istotne statystycznie (p = 0,0026).

Do analizy wykorzystano rowniez podawany w literaturze podzial na grupy wedlug poziomu sprawnosci funkcjonalnej na podstawie wartosci skali Harrisa. Rowniez w takim ujeciu mozna stwierdzic istotne statystycznie roznice (p = 0,0350) miedzy porownywanymi grupami pod wzgledem podejmowania aktywnosci zawodowej po zabiegu (tab. 6).

OMOWIENIE

Calkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest czesto jedynym sposobem leczenia pacjenta, zmniejszajacym dolegliwosci bolowe i poprawiajacym jakosc zycia. Najczesciej wykonywana jest u chorych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, po zlamaniach czy w przebiegu zesztywniajacego zapalenia stawow kregoslupa [11].

Dane badaczy angielskich [12] pokazuja, ze u wiekszosci pacjentow poddawanych calkowitej wymianie stawu biodrowego mozna spodziewac sie powrotu do pracy i zajec sportowych w ciagu 4-6 miesiecy. Poczatkowo obowiazki w pracy sa czesto ograniczone i sprawnosc fizyczna nie jest adekwatna do oczekiwanego poziomu. Pacjenci z wysokim BMI dluzej wracaja do czynnosci zawodowych i sportowych [12]. W niniejszych badaniach nie potwierdzono zaleznosci miedzy BMI a powrotem do aktywnosci zawodowej po operacji.

Niemieccy badacze [13], oceniajac powrot do pracy po calkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego, wykazali, ze 84,9% badanych wrocilo do pracy po 2-letniej rehabilitacji, z czego 83% wrocilo na wczesniejsze stanowisko. Autorzy cytowanej pracy jako glowne czynniki wplywajace na powrot do zatrudnienia podaja wiek pacjentow i typ wykonywanej pracy [13]. W podobnych badaniach w populacji holenderskiej [14] sprawdzano powrot do pracy pacjentow po calkowitej wymianie stawu biodrowego i stawu kolanowego po roku od operacji. Wykazano, ze 90% pacjentow po calkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego wrocilo do pracy, z czego u 14% czas pracy zostal skrocony. Wiekszosc pacjentow wrocila do pracy juz 12 tygodni po zabiegu [14].

Podobne wyniki uzyskali Sankar i wsp. [15]. W badaniach przeprowadzonych wsrod 190 osob poddanych zabiegowi calkowitej endoprotezoplastyki stawu

biodrowego wykazali, ze 87% osob wrocilo do pracy w okresie do roku od operacji. Szybciej do pracy wracaly osoby wykonujace prace umyslowa i mezczyzni [15]. W opisywanych w niniejszej pracy badaniach rowniez stwierdzono, ze do pracy powrocilo wiecej mezczyzn i osob pracujacych umyslowo, jednak nie byly to zaleznosci istotne statystycznie.

W badaniach Bohm [16] oprocz 86% pacjentow, ktorzy pracowali przed zabiegiem i wrocili do pracy po operacji, dodatkowo 20% osob, ktore przed wymiana stawu nie byly w stanie pracowac, podjelo aktywnosc zawodowa. Podobne wyniki osiagneli Mobasheri i wsp. [17]. W niniejszych badaniach stwierdzono, ze aktywnosc zawodowa po operacji podjelo 40,2% chorych. Niestety zadna z osob niepracujacych przed zabiegiem nie podjela pracy po zabiegu. Wiekszosc z tych osob przeszla na rente, a czesc--na emeryture. Mniejszy odsetek osob, w stosunku do badan zagranicznych (59,3%), po zabiegu calkowitej endoprotezoplastyki wrocil do pracy wedlug badan Truszczynskiej i wsp. [18]. Wiekszosc z tych osob wrocila na swoje poprzednie stanowiska, a jedynie 2 osoby (6,25%) podjely lzejsza prace. Cytowani autorzy wykazali rowniez, ze plec nie wplywala na powrot do pracy po zabiegu [18]. Wyniki te sa zbiezne z wynikami niniejszych badan, w ktorych plec rowniez nie miala istotnego statystycznie wplywu na powrot do aktywnosci zawodowej.

Zaledwie 25% osob podjelo znow prace po zabiegu wedlug badan Suareza i wsp. [19]. Autorzy ci wykazali rowniez, ze na powrot do pracy wplywaly takie czynniki jak wspolwystepujace schorzenia, rodzaj pracy, zdolnosc lokomocji, miejsce zamieszkania i poziom wyksztalcenia [19]. Holenderskie badania Leichtenberg i wsp. [20] wykazaly powrot do pelnoetatowej aktywnosci zawodowej 79% badanych oraz na czesc etatu 13% badanych po roku od operacji, 8% badanych nie wrocila do pracy w ogole.

W niniejszych badaniach wykazano, ze istotnym czynnikiem warunkujacym powrot chorych do pracy po zabiegu byl wiek. Osoby mlodsze czesciej podejmowaly prace po zabiegu. Badani, ktorzy zaprzestali aktywnosci zawodowej, jako powod rezygnacji podawali niemoznosc wykonywania pracy na stanowisku sprzed zabiegu, brak mozliwosci przekwalifikowania sie lub znalezienia innej pracy i zly ogolny stan zdrowia. Wyniki takie uzyskali rowniez Malviya i wsp. [21]. Z przeprowadzonego przez nich przegladu literatury wynika, ze najistotniejszymi czynnikami wplywajacymi na pooperacyjna aktywnosc zawodowa byly: wiek, motywacja pacjenta, zatrudnienie przed operacja i rodzaj wykonywanej pracy [21].

U pacjentow poddanych calkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego moga wystepowac dlugoterminowe zaburzenia fizycznej jakosci zycia i czynnosci samego stawu, ale mimo to charakteryzuja sie oni lepsza sprawnoscia niz nieleczeni pacjenci z zaawansowana choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych, a poziom satysfakcji pooperacyjnej jest wysoki [22].

WNIOSKI

1. Ponad polowa badanych nie podjela pracy po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

2. Najczesciej po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego do pracy wrocily osoby pracujace umyslowo.

3. Istotny wplyw na powrot chorego do pracy mialy wiek, sprawnosc funkcjonalna i samoocena stanu zdrowia.

https://doi.org/10.13075/mp.5893.00628

PISMIENNICTWO

[1.] Kieszkowska-Grudny A., Maleszewska J., Siwy-Hudowska A., Nawrocki S.: Ocena jakosci zycia i strategii radzenia sobie z choroba w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Gerontol. Pol. 2014;2:62-69

[2.] Bieganski P., Polewska E.: Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych--pacjent i problemy funkcjonalne. J. Health Sci. 2015;5(8):47-54, https://doi.org/10.5281/zenodo.22712

[3.] Piekoszewska A., Kwiatkowski K.: Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczace ich aktywnosci fizycznej. Post. Rehab. 2013;4:5-11, https://doi. org/10.2478/rehab-2014-0021

[4.] Ridan T., Ogrodzka K., Klis A.: Postepowanie rehabilitacyjne po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Prakt. Fizjot. Rehabil. 2013;43:6-22

[5.] Bojarczuk K., Lewicki M., Michalczak M., Smolen A.: Ocena stopnia natezenia odczuwanego bolu u pacjentow po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji. J. Health Sci. 2016;6(6):645-660

[6.] Moskal J.T., Scanelli J.A., Capps S.G.: Patient satisfaction after total hip arthroplasty comparing the direct anterior approach with other standard approaches. Surgery Curr. Res. 2014;4:174, https://doi.org/10.4172/2161-1076.1000174

[7.] Bardgett M., Lally J., Malviya A., Kleim B., Deehan D.: Patient-reported factors influencing return to work after joint replacement. Occup. Med. 2016;66:215-221, https:// doi.org/10.1093/occmed/kqv187

[8.] Tilbury C., Schaasberg W., Plevier J.W.M., Fiocco M., Nelissen R.G.H.H., Vlieland T.P.M.V.: Return to work after total hip and knee arthroplasty: A systematic review. Rheumatology (Oxford) 2014;53:512-525, https://doi.org/ 10.1093/rheumatology/ket389

[9.] Harris W.H.: Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: Treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J. Bone Joint Surg. Am. 1969;51(4):737-755

[10.] Pop T., Czenczek-Lewandowska E., Lewandowski B., Leszczak J., Podgorska-Bednarz J., Baran J.: Occupational activity in patients 10 years after hip replacement surgery. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2016;18(4):327-336, https:// doi.org/10.5604/15093492.1220824

[11.] On C., On X., Tong W., Zheng W., Zhang T., Zhao J. i wsp.: The effect of total hip replacement on employment in patients with ankylosing spondylitis. Clin. Rheumatol. 2016; 35(12):2975-2981, https://doi.org/10.1007/s10067-016-3431-6

[12.] Cowie J.G., Turnbull G.S., Ker A.M., Breuscha S.J.: Return to work and sports after total hip replacement. Arch. Orthop. Trauma Surg. 2013;133(5):695-700, https://doi. org/10.1007/s00402-013-1700-2

[13.] Krischak G., Kaluscha R., Kraus M., Tepohl L., Nusser M.: [Return to work after total hip arthroplasty]. Unfallchirurg 2013;116(8):755-759, https://doi.org/10.1007/s001130132424-z. Po niemiecku

[14.] Tilbury C., Leichtenberg C.S., Tordoir R.L., Holtslag M.J., Verdegaal S.H.M., Kroon H.M. i wsp.: Return to work after total hip and knee arthroplasty: Results from a clinical study. Rheumatol. Int. 2015;35:2059-2067, https://doi. org/10.1007/s00296-015-3311-4

[15.] Sankar A., Davis A.M., Palaganas M.P., Beaton D.E., Badley E.M., Gignac M.A.: Return to work and workplace activity limitations following total hip or knee replacement. Osteoarthr. Cartil. 2013;21(10):1485-1493, https://doi.org/ 10.1016/j.joca.2013.06.005

[16.] Bohm E.R.: The effect of total hip arthroplasty on employment. J. Arthroplasty 2010;25(1):15-18, https://doi. org/10.1016/j.arth.2008.11.011

[17.] Mobasheri R., Gidwani S., Rosson J.W.: The effect of total hip replacement on the employment status of patients under the age of 60 years. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2006;88: 131-133, https://doi.org/10.1308/003588406X95129

[18.] Truszczynska A., Rapala K., Tarnowski A., Kucharczyk W.: Analysis of factors influencing return to work after total hip arthroplasty. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2013;15(5): 459-467, https://doi.org/10.5604/15093492.1084360

[19.] Suarez J., Arguelles J., Costales M., Arechaga C., Cabeza F., Vijande M.: Factors influencing the return to work of patients after hip replacement and rehabilitation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1996;77(3):269-272, https://doi.org/10. 1016/S00039993(96)90110-0

[20.] Leichtenberg C.S., Tilbury C., Kuijer P.P.F.M., Verdegaal S.H.M., Wolterbeek R., Nelissen R.G.H.H. i wsp.: Determinants of return to work 12 months after total hip and knee arthroplasty. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 2016;98: 387-395, https://doi.org/10.1308/rcsann.2016.0158

[21.] Malviya A., Wilson G., Kleim B., Kurtz S.M., Deehan D.: Factors influencing return to work after hip and knee replacement. Occup. Med. 2014;64:402-409, https://doi. org/10.1093/occmed/kqu082

[22.] Mariconda M., Galasso O., Costa G.G., Recano P., Cerbasi S.: Quality of life and functionality after total hip arthroplasty: A long-term follow-up study. BMC Musculoskelet. Disord. 2011;12:222, https://doi.org/10.1186/14 71-2474-12-222

Teresa Pop (1) Agnieszka Bejer (1,2) Joanna Baran (1,3) Daniel Szymczyk (1)

(1) Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszow, Rzeszow, Poland Wydzial Medyczny, Instytut Fizjoterapii / Medical Department, Institute of Physiotherapy

(2) Szpital Specjalistyczny im. Swietej Rodziny / The Holy Family Specialistic Hospital, Rudna Mala, Poland

(3) Centrum Rehabilitacji REHAMED-CENTER / Rehabilitation Center REHAMED-CENTER, Tajecina, Poland

Finansowanie / Funding: badanie sfinansowane przez Uniwersytet Rzeszowski (projekt pt. "Aktywnosc zawodowa pacjentow po endoprotezoplastyce stawow", kierownik projektu: dr hab. Teresa Pop, prof. UR).

Autorka do korespondencji / Corresponding author: Agnieszka Bejer, Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Medyczny, Instytut Fizjoterapii, ul. Warszawska 26A, 35-205 Rzeszow, e-mail: agnbej@wp.pl Nadeslano: 18 marca 2017, zatwierdzono: 10 pazdziernika 2017

Ten utwor jest dostepny w modelu open access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa--Uzycie niekomercyjne 3.0 Polska / This work is available in Open Access model and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Poland License--http://creativecommons.org/ licenses/by-nc/3.0/pl.
Table 1. Change in occupational activity of respondents over a
2-3-year period after total hip replacement surgery

Tabela 1. Zmiana statusu zawodowego badanych w okresie 2-3 lat po
zabiegu calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Przed zabiegiem     Po zabiegu--badani
Before the operation   After the operation--respondents [n (%)]

              badani   praca fizyczna   inna praca
status zawodowy     respondents  w rolnictwie    fizyczna
occupational status    [n (%)]   physical work  other physical
                     in farming     work

Praca fizyczna      21 (19,6)    9 (42,9)     0 (0,0)
w rolnictwie /
/ Physical work
in farming

Inna praca fizyczna /   39 (36,4)    0 (0,0)     17 (43,6)
/ Other physical work

Praca umyslowa /     29 (27,1)    0 (0,0)     0 (0,0)
/ Intellectual work

Renta / Health benefit  18 (16,9)    0 (0,0)     0 (0,0)

Ogolem / Total      107 (100,0)   9 (8,4)     17 (15,9)

Przed zabiegiem     Po zabiegu--badani
Before the operation   After the operation--respondents [n (%)]

status zawodowy     praca umyslowa    renta
occupational status   intellectual   health benefit
               work

Praca fizyczna       0 (0,0)     9 (42,9)
w rolnictwie /
/ Physical work
in farming

Inna praca fizyczna /    0 (0,0)     14 (35,9)
/ Other physical work

Praca umyslowa /      17 (58,6)     5 (17,2)
/ Intellectual work

Renta / Health benefit   0 (0,0)     16 (88,9)

Ogolem / Total       17 (15,9)    44 (41,1)

Przed zabiegiem     Po zabiegu--badani
Before the operation   After the operation--respondents [n (%)]

status zawodowy       emerytura    bezrobocie
occupational status   pension benefit  unemployment

Praca fizyczna       3 (14,2)     0 (0,0)
w rolnictwie /
/ Physical work
in farming

Inna praca fizyczna /    6 (15,4)     2 (5,1)
/ Other physical work

Praca umyslowa /      7 (24,2)     0 (0,0)
/ Intellectual work

Renta / Health benefit   2 (11,1)     0 (0,0)

Ogolem / Total       18 (16,8)    2 (1,9)

Table 2. Occupational activity of respondents over a 2-3-year
period after total hip replacement surgery by the character of work
before the operation (p = 0.4000) (a)

Tabela 2. Aktywnosc zawodowa badanych w okresie 2-3 lat po zabiegu
calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w zaleznosci od
rodzaju pracy wykonywanej przed zabiegiem (p = 0,4000) (a)

                 Badani
Aktywnosc zawodowa      Respondents
po zabiegu           [n (%)]
Occupational activity
after the operation     praca fizyczna w    inna praca fizyczna
            rolnictwie physical work  other physical work
             in farming (N = 21)      (N = 39)

Nie / No            12 (57,1)        22 (56,4)
Tak / Yes            9 (42,9)        17 (43,6)

               Badani
Aktywnosc zawodowa     Respondents
po zabiegu          [n (%)]
Occupational activity
after the operation   praca umyslowa   ogolem
            intellectual work   total
              (N = 29)    (N = 89)

Nie / No          12 (41,4)    46 (51,7)
Tak / Yes          17 (58,6)    43 (48,3)

(a) Wartosc prawdopodobienstwa testowego obliczona za pomoca testu
niezaleznosci [Chi.sup.2] / The value of the test probability
calculated by performing the [Chi.sup.2] test of independence.

Table 3. Occupational activity of respondents over a 2-3-year
period after total hip replacement surgery, by age (0.0114*) (a)

Tabela 3. Aktywnosc zawodowa badanych w okresie 2-3 lat po zabiegu
calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w zaleznosci od
wieku (0,0114*) (a)

                  Wiek
                  [w latach]
Aktywnosc zawodowa         Age
po zabiegu             [years]
Occupational activity        (N = 89)
after the operation

             M   Me  SD  min.  maks.
                          max

Nie / No        57,5  59  5,8   32   65
Tak / Yes        51,8  54  10,1  35   65

* Statystycznie istotna zaleznosc p < 0,05 / Significant
statistical dependence at p < 0.05.

(a) Wartosc prawdopodobienstwa testowego obliczona za pomoc? testu
Manna-Whitneya / The value of the test probability calculated by
performing the Mann-Whitney test. M--srednia / mean, Me--mediana /
median, SD--odchylenie standardowe / standard deviation,
min.--wartosc minimalna / minimal value, maks.--wartosc maksymalna
/ / max--maximal value.

Table 4. Occupational activity of respondents over a 2-3-year
period after total hip replacement surgery, by BMI (p = 0.4063) (a)

Tabela 4. Aktywnosc zawodowa badanych w okresie 2-3 lat po zabiegu
calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w zaleznosci od BMI
(p = 0,4063) (a)

                    Badani
Aktywnosc zawodowa          Respondents
po zabiegu               [n (%)]
Occupational activity
after the operation   norma    nadwaga   otjlosc   ogolem
            normal   overweight  obesity   total
            (N = 21)  (N = 33)   (N = 35)  (N = 89)

Nie / No        12 (57,1)  14 (42,4)  20 (57,1)  46 (51,7)
Tak / Yes        9 (42,9)  19 (57,6)  15 (42,9)  43 (48,3)

BMI--wskaznik masy ciala / body mass index.

(a) Wartosc prawdopodobienstwa testowego obliczona za pomoca testu
niezaleznosci [Chi.sup.2] / The value of the test probability
calculated by performing the [Chi.sup.2] test of independence.

Table 5. Occupational activity of respondents over a 2-3-year
period after the total hip replacement operation, by subjective
health status according to the standardized author's survey (p =
0.0057*) (a)

Tabela 5. Aktywnosc zawodowa badanych w okresie 2-3 lat po zabiegu
calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w zaleznosci od
subiektywnej oceny stanu zdrowia na podstawie ankiety autorskiej (p
= 0,0057*) (a)

               Badani--stan zdrowia
              Respondents--health status
po zabiegu             [n (%)]
Occupational activity
after the operation
            doskonale  bardzo dobre   dobre
            excellent  very good    good
            (N = 26)   (N = 27)   (N = 22)

Nie / No        6 (23,1)   17 (63,0)   13 (59,1)
Tak / Yes        20 (76,9)  10 (37,0)   9 (40,9)

             Badani--stan zdrowia
            Respondents--health status
po zabiegu          [n (%)]
Occupational activity
after the operation
            przecietne  ogolem
             average    total
             (N = 14)  (N = 89)

Nie / No        10 (71,4)  46 (51,7)
Tak / Yes        4 (28,6)  43 (48,3)

* Wysoce istotna zaleznosc statystyczna p < 0,01 / Highly
significant statistical dependence at p < 0.01.

(a) Wartosc prawdopodobienstwa testowego obliczona za pomoca testu
niezaleznosci [Chi.sup.2] / The value of the test probability
calculated by performing the [Chi.sup.2] test of independence.

Table 6. Occupational activity of respondents over a 2-3-year
period after total hip replacement surgery, by functional
efficiency according to Harris Hip Score [9] (p = 0.0350*) (a)

Tabela 6. Aktywnosc zawodowa badanych w okresie 2-3 lat po zabiegu
calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w zaleznosci od
sprawnosci funkcjonalnej wedlug skali Harrisa [9] (p = 0,0350*) (a)

               Badani--sprawnosc funkcjonalna
Aktywnosc          Respondents--functional efficiency
zawodowa po         [n (%)]
zabiegu
Occupational
activity    zla/przecietna  dobra   bardzo dobra  ogolem
        bad/average    good   very good    total
         (N = 10)   (N = 16)   (N = 63)   (N = 89)

Nie / No     9 (90,0)   8 (50,0)  29 (46,0)   46 (51,7)
Tak / Yes     1 (10,0)   8 (50,0)  34 (54,0)   43 (48,3)

* Statystycznie istotna zaleznosc p < 0,05 / Significant
statistical dependence at p < 0.05.

(a) Wartosc prawdopodobienstwa testowego obliczona za pomoca testu
niezaleznosci [Chi.sup.2] / The value of the test probability
calculated by performing the [Chi.sup.2] test of independence.

Fig. 1. Functional efficiency of respondents (N = 89) over a
2-3-year period after total hip replacement surgery according to
Harris Hip Score [9]

Ryc. 1. Sprawnosc funkcjonalna badanych (N = 89) w okresie 2-3 lat
po zabiegu calkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego wedlug
skali Harrisa [9]

40-50  2
50-60  1
60-70  2
70-80  6
80-90  18
90-100  71

Note: Table made from bar graph.
COPYRIGHT 2018 Nofer Institute of Occupational Medicine
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:PRACA ORYGINALNA
Author:Pop, Teresa; Bejer, Agnieszka; Baran, Joanna; Szymczyk, Daniel
Publication:Medycyna Pracy
Article Type:Report
Date:Mar 1, 2018
Words:4284
Previous Article:FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH VERTIGO AND DIZZINESS IN OCCUPATIONAL MEDICINE/ BADANIE CZYNNOSCIOWE OSOB Z ZAWROTAMI GLOWY I ZABURZENIAMI...
Next Article:BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF CHROMIUM III FOR THE HUMAN ORGANISM/ BIOLOGICZNE ZNACZENIE CHROMU III DLA ORGANIZMU CZLOWIEKA.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters