Printer Friendly

Evaluation of tuberculin skin test results of one year/Bir yillik tuberkulin deri testi sonuclarimizin degerlendirilmesi.

Abstract

Objective: We aimed to determine reasons for Tuberculin Skin Test (TST) application, positive TST frequency and the factors influencing positivity in children in the Uludag University Medical Faculty Pediatric Infectious Disease Outpatient Clinic.

Materials and Methods: In the Outpatient Clinic, TST was applied to 503 children between January 1st December 31th. The reasons for the TST application, TST positivity and factors influencing positivity were evaluated. 5 TU of Purified Protein Derivative (PPD) was given, and the test was evaluated after 72 hours by measuring the diameter of enduration. Ages, genders, BCG scarring, contact with tuberculosis disease and diagnosis were recorded.

Results: Of the patients, 52.9% were boys with a mean age 7.71 [+ or -] 4.7 years (1 month-18 years). Diagnoses of patients were, frequent infection in 30.8%, prolonged cough in 24.3%, asthma/bronchial hyperreactivity (BHR) in 11.1%, recurrent pneumonia in 8.2%, close contact with tuberculosis in 6.5%, peripheral lymphadenopathy in 5.4%, tuberculosis disease in 2.4%, immunodeficiency in 2.6%, bronchiectasis in 1.6%. Most frequent cases of TST positive patients (73.5%) were in the tuberculosis close contact group. TST positivity was 55.7% in the prolonged cough group, 30.9% in the frequent infection group, 33.9% in the asthma/BHR group, 19.5% in the recurrent pneumonia group, 29.6% in the lymphadenopathy group, 38.4% in the immunodeficiency group and 50% in the bronchiectasis group. 40.7% of patients had TST>15 mm, 26.4% TST=10-14 mm and 30.7% TST<10mm in induration. TST positivity rate increased with BCG scarring number (p<0.001) and older age (p<0.001). Of the patients 91.5% had BCG scarring, while 75.1% had 1 scarring, 16.4% had 2 scarrings.Chest PA graphy of all patients with positive TST were evaluated and 92.4% were normal, 3.1% revealed pneumonia, 1.3% atelectasis and 1.2% revealed hiler lymphadenopathy. Of the patients evaluated with Thoracic CT (7.9%), 40% were normal, 22.5% revealed pneumonia, 22.5% bronchiectasis and 15% hilar/subcarinal lymphadenopathy. 40% of patients were given prophylaxis, 3.3% were given antituberculosis treatment.

Conclusion: As the study group consisted of children of different ages with risk factors for tuberculosis disease from different sociocultural environments, more studies evaluating TST results are needed. (J Pediatr Inf 2011; 5: 123-8)

Key words: Tuberculin skin test, izoniaside prophylaxis, childhood

Ozet

Amac: Qocuk Enfeksiyon Hastaliklan Poliklinigimizde tuberkulin deri testi (TDT) uygulanan cocuklardaki TDT uygulanma nedenlerini, pozitiflik oranlarini ve etkileyen faktorleri belirlemeyi amacladik.

Gerec ve Yontem: Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali tarafindan 1 Ocak-31 Aralik 2010 tarihleri arasinda TDT uygulanan 503 olgu testin uygulanma nedenleri, TDT pozitiflik oranlari ile bunu etkileyen faktorler yonunden degerlendirildi. Her olguya 5TU PPD yapildi, 72 saat sonra endurasyon capi olculerek degerlendirildi. Olgularin yas, cinsiyet, BCG sayisi, aktif tuberkulozlu olguyla temas hikayesi, tanilari kaydedildi.

Bulgular: Olgularin %52.9'u erkek olup yas ortalamalari 7.71 [+ or -] 4.70 yildi (1 ay-18 yas). TDT uygulanan olgularin tanilarina gore dagilimi degerlendirildiginde %30.8 olguda sik enfeksiyon, %24.3 olguda uzamis oksuruk, %11.1 olguda astim/bronsiyal hiperreaktivite (BHR), %8.2 olguda tekrarlayan pnomoni, %6.5 olguda aktif tuberkulozlu olguyla temas, %5.4 olguda lenfadenopati etyolojisi, %2.4 olguda akciger tuberkulozu, %2.6 olguda immun yetmezlik, %1.6 olguda bronsektazi varligi saptandi. TDT yapilma nedenleriyle sonuclari karsilatirildiginda TDT pozitif olgularin %73.5 ile en fazla tuberkulozlu olguyla temasi olan grupta oldugu goruldu. Stk enfeksiyonlu olgularda %30.9, uzamis oksuruklu olgularda %55.7, astim/ BHR'li olgularda %33.9, tekrarlayan pnomonili olgularda %19.5, lenfadenitli olgularda %29.6, immun yetmezlikli olgularda %38.4, bronsektazili olgularda %50 TDT pozitifligi saptandi. Olgularin %91.5'inde BCG skari olup, %75.1'inde 1, %16.4'unde 2 skar mevcuttu. Olgularin %40.7'sinde TDT 15 mm, %25.6'sinda TDT=10-14 mm, %33.8'inde TDT<10 mm olculdu. Skar sayisi (p<0.001) ve yas (p<0.001) arttikca TDT pozitiflik oraninin arttigi goruldu. TDT pozitif saptanan olgularin PA-akciger grafileri cekildi ve %92.4 olguda normal, %3.1 olguda pnomonik infiltrasyon, %1.3 olguda atelektazi, %1.2 olguda hiler dolgunluk izlendi. Toraks tomografisi cekilen 40 olgunun (%7.9), %40'inda normal, %15'inde hiler/ subkarinal LAP, %22.5'inde nonspesifik enfeksiyon, %22.5'inde bronsektazi ile uyumlu gorunum tespit edildi. Tum olgularin %40'ina izoniazid profilaksisi, %3.3'une de tuberkuloz hastaligi tanisiyla antituber-kuloz tedavi baslandi.

Sonuc: Calisma grubumuzun farkli sosyokulturel cevrelerden, degisik nedenlerle basvuran, farkli yaslardaki tuberkuloz hastaligi acisindan risk faktoru veya semptom tasiyan cocuk olgulardan olusmasi nedeniyle, TDT uygulama nedenleri ve sonuclarinin irdelendigi benzer calismalara ihtiyac vardir. (J Pediatr Inf 2011; 5: 123-8)

Anahtar kelimeler: Tuberkulin deri testi, izoniazid profilaksisi, cocukluk cagi

Giris

Tuberkuloz tum dunyada ve Turkiye'de onemli bir halk sagligi problemidir. Dunya Saglik Orgutu, dunya nufusunun 1/3'unun tuberkuloz basili ile enfekte oldugunu ve gelismekte olan ulkelerde her yil 8 milyon kiside hastalik gelistigini bildirmektedir (1).

Tuberkulin deri testi, mikobakteri ile enfekte kisilerde, bakteri hucre duvarindaki bilesenlere karsi gelisen gecikmis tipte asiri duyarlilik reaksiyonunu gosterir. BCG'nin rutin olarak kullanildigi ulkelerde, BCG'ye bagli pozitiflikler nedeniyle tuberkulin deri testinin (TDT) ozgullugu ve duyarliligi azalmistir (2). Ulkemizde de tuberkuloz hastaliginin yaygin olarak gorulmesi ve onlemek amacli BCG asisinin rutin olarak uygulanmasi, TDT'nin latent tuberkuloz enfeksiyonu tanisinda ve tuberkuloz hastaligina yaklasimdaki degerini sinirlamaktadir. Ancak, cocuk olgularda tuberkuloz hastaliginin bulgularin silik olmasi ve sinsi seyri, balgam cikarmada veya mide aclik sivisi (MAS) temininde zorluklar, balgam veya MAS'da tuberkuloz basilinin gosterilmesinin ve kulturde uretilmesinin guclugu, tanida altin standart bir yontemin olmayisi gibi nedenlerle, cocuk tuberkulozu tanisinda halen gunumuzde tuberkulozlu hasta ile temas oykusu, uygun klinik ve radyolojik bulgular ve TDT pozitifligi buyuk onem tasimaktadir. Aktif tuberkulozlu olgularin tedavi edilmeleri yaninda, aktif tuberkuloz enfeksiyonu olmaksizin pozitif TDT olan latent tuberkuloz enfeksiyonlu olgularin da zamaninda tespit edilerek koruyucu tedavi ile izlenmeleri tuberkulozdan koruyucu tedavi programlarinin temel amaclari arasinda yer almaktadir (3-6).

TDT latent tuberkuloz enfeksiyonu tanisinda altin standart olmasina ragmen, purifiye protein derivesi (PPD) solusyonunun uygulanmasi ve daha sonra testin yorumlanmasi icin bireylerin saglik merkezine tekrar gelme zorunluluklari testin kullanimiyla iliskili baslica zorlugu olustururken, uygulama ve yorumlama hatalari ile de sikca karsilasilmaktadir (7).

TDT yanlis negatif ve yanlis pozitif sonuclar verebilmektedir. Kullanilan tuberkulin solusyonunun uygun olmamasi, testin uygulanmasi ve okunmasi ile ilgili hatalar disinda, bircok viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, miliyer tuberkuloz gibi tuberkulozun dissemine formlari, maligni-teler, immunosupresif ilaclar, agir malnutrisyon, kucuk yas ve ileri yas TDT'de yanlis negatif sonuclara neden olabilmektedir. TDT degerlendirmelerinde degisik calismalarda yalanci pozitiflikler %17-25 oraninda, yalanci negatiflikler de %17-32 oraninda bildirilmektedir (7-10).

Latent tuberkulozlu olgulara verilen koruyucu tedavinin amaci radyolojik olarak gorulmeyen lezyonlardaki basil yogunlugunu azaltarak latent hastaligin klinik olarak aktif hastaliga donusmesini engellemektir (11). Cocukluk cagi tuberkuloz hastasi olgularinin erken taninmasi ve uygun sekilde tedavi edilmesi, hem bu olgularda tuberkulozun agir formu olan menenjit ve miliyer tuberkulozun gelismesini engelleyecek, hem de ileri yaslarda reaktivasyon tuberkulozlu olgularin sayisinin azaltilmasi yonunde katki saglayacaktir. Eriskinlere latent tuberkuloz enfeksiyonuna yonelik verilen izoniazid (INH) profilaksisinin en az 20 yil sureyle tuberkuloz hastaligi gelismesini %54-88 oraninda engelledigi, bu oranin profilaksi verilen cocuklarda %100'e yakin oldugu bildirilmektedir (12).

Ulkemizde Saglik Bakanligi Verem Savas Dairesi latent tuberkulozlu cocuk olgularda 6 ay sureyle 10 mg/ kg/gun INH verilmesini onermektedir. HIV pozitiflerde ve bagisikligi baskilayici tedavi alanlarda koruyucu tedavi suresi 9 aya uzatilmaktadir (10, 13). Amerikan Pediatri Akademisi (APA) tarafindan latent tuberkuloz enfeksiyonu tanisi alan tum cocuk olgulara 9 ay sureyle 10 mg/kg/gun (maksimum 300 mg) INH verilmesi onerilmektedir (12). Biz de Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Klinigimizde latent tuberkuloz enfeksiyonu tanisi alan olgulara APA onerileri dogrultusunda 9 ay INH profilaksisi uygulamaktayiz. Bu calismada ucuncu basamak saglik hizmeti veren bir universite hastanesinin Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Klinigi olarak Poliklinigimize basvuran olgularin TDT sonuclari degerlendirildi.

Gerec ve Yontem

Bir Ocak-31 Aralik 2010 tarihleri arasinda Uludag Universitesi Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Poliklinigimizde TDT uygulanan 503 olgunun kayitlari retrospektif olarak incelenerek calismaya alindi. Bu calismada, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Poliklinigimize cesitli nedenlerle basvuran ve TDT testi uygulanan olgularda testin uygulanma nedenleri, TDT pozitiflik oranlari ile bunu etkileyen faktorler degerlendirildi. Her olgunun sag veya sol onkol on yuzune 5 TU PPD-RT23 (TW-80) uygulandi ve 72 saat sonra endurasyonun capi kalem yontemiyle olculerek sonuclar degerlendirildi. Negatif reaksiyonlarda on gun sonra test tekrarlandi. Testlerin uygulanmasi ve degerlendirilmesi bu konuda deneyimli bir hemsire tarafindan yapildi. Olgularin yas, cinsiyet, BCG skar sayisi, tuberkuloz temas oykusu, altta yatan hastaliklari, TDT yapilma nedenleri kaydedildi. BCG'lilerde 15 mm ve uzeri, BCG'sizlerde 10 mm ve uzeri endurasyonlar pozitif sonuc olarak kabul edildi. TDT pozitif degerlendirilen her olguya PA akciger grafisi cekildi.

Veriler Microsoft Excel programinda tablo haline getirildi ve istatistiksel degerlendirmeler SPSS for Windows 16.0 istatistik paket programi kullanilarak yapildi. Kategorik veriler siklik (n) ve yuzde (%), surekli deger alan degisken veriler ise ortalama [+ or -] standart sapma (ort [+ or -] SD) olarak ifade edildi. Kategorik verilerin degerlendirilmesi Pearson ki-kare testi ile ve surekli degiskenler icin iki grup arasindaki dagilim Student's t test ile karsilastirildi. Elde edilen P degerleri p<0.05 ise anlamli olarak kabul edildi.

Bulgular

Olgularin %52.9'u erkek olup, yas ortalamalari 7.71 [+ or -] 4.70 yil (1 ay-18 yas) idi. Tum olgular degerlendirildiginde, TDT %40.7 (205/503) olguda pozitif saptandi. TDT uygulanan olgularin tanilarina gore dagilimlari degerlendirildiginde en sik %30.8 olguda sik enfeksiyon gecirme, %24.3 olguda uzamis oksuruk, %11.1 olguda astim/ bronsiyal hiperreaktivite (BHR), %8.2 olguda tekrarlayan pnomoni, %6.5 olguda tuberkulozlu olgu ile temas oykusu, %5.4 olguda lenfadenopati etyolojisi, %2.4 olguda akciger tuberkulozu, %2.6 olguda immun yetmezlik, %1.6 olguda bronsektazi varligi saptandi. Astimli olgularda uygun tedaviye ragmen oksurugun devam etmesi nedeniyle TDT uygulandi. Immun yetmezlikli olgularin tamaminda ya sut cocugu uzamis hipogamaglobulinemisi ya da immunglobulin G subgrup eksikligi mevcut olup, hem tekrarlayan enfeksiyonlari nedeniyle tuberkuloz taramasi hem de hucresel immun yanitin da bir gostergesi olmasi itibariyla TDT uygulandi. TDT uygulanma nedenlerine gore TDT pozitiflik oranlari karsilastirildiginda TDT pozitif olgularin %73.5 (25/34) ile en fazla tuberkulozlu olgu ile temas oykusu olan grupta oldugu goruldu. Diger nedenlerle TDT yapilan olgular arasinda uzamis oksuruklu olgularda %55.7 (68/122), sik enfeksiyonlu olgularda %30.9 (48/155), astim/BHR'li olgularda %33.9 (19/56), tekrarlayan pnomonili olgularda %19.5 (8/41), lenfadenitli olgularda %29.6 (8/27), immun yetmezlikli olgularda %38.4 (5/13), bronsektazili olgularda %50 (4/8) oraninda TDT pozitifligi saptandi. Tablo 1'de TDT uygulanan olgularin tanilarina gore TDT pozitiflik sayilari ve oranlari verilmistir.

Olgularin %91.5'inde BCG skari mevcut olup, %75.1'inde 1 skar, %16.4'unde 2 skar mevcuttu. Olgularin %40.7'sinde TDT [greater than or equal to] 15 mm, %25.6'sinda TDT=10-14 mm, %33.8 olguda TDT<10 mm olarak saptandi. Calismamizda BCG skar durumuna gore 1 skarli olgularda TDT pozitiflik orani %37.4, 2 skarli olgularda %70.7, BCG skari olmayan olgularda %13.9 bulundu. Skar sayisi ile TDT pozitifligi arasinda anlamli istatistiksel farklilik saptandi (p<0.001). TDT pozitiflik durumunda cinsiyet degiskenine gore farklilik saptanmadi (p=0.49). TDT pozitiflik durumunda yas degiskeni bakimindan istatistiksel olarak anlamli fark saptandi (p<0.001). TDT pozitiflik oranlarinin cinsiyete, yasa ve BCG skar sayisina gore degisimleri Tablo 2'de gosterilmistir. Tum TDT pozitif saptanan olgularin PA-akciger grafileri cekildi ve %92.4 olguda normal, %3.1 olguda pnomonik infiltrasyon, %1.3

Olguda atelektazi, %1.2 olguda hiler dolgunluk izlendi. Olgularin %7.9'unda (40/503) toraks tomografisi cekildi. Toraks tomografisi cekilen 40 olgunun (%7.9), %40'inda normal, %15'inde hiler/subkarinal LAP, %22.5'inde nonspesifik enfeksiyon, %22.5'inde bronsektazi ile uyumlu gorunum tespit edildi. Tum olgularin %40'ina tuberkuloz enfeksiyonu tanisiyla izoniazid profilaksisi, %3.3'une de tuberkuloz hastaligi tanisi ile antituberkuloz tedavi baslandi. Tuberkuloz hastaligi tanisi alan olgularimizdan %76.5'inde TDT endurasyon capi >15 mm, %23.5'inde de 10-14 mm olculdu.

Tartisma

Ulkemizde BCG asisinin rutin olarak uygulanmasi tuberkulin deri testinin tanisal degerini dusurmekle birlikte, cocuk tuberkulozunun tanisinda ya da indeks olgularin saptanmasinda TDT halen buyuk onem arz etmektedir (14). Tuberkulozla mucadelede aktif enfeksiyonlu kisilerin saptanip tedavi edilmesinin ve bulastiriciliklarinin engellenmesinin yaninda, BCG asilamasinin ve koruyucu ilac tedavisinin de onemi buyuktur.

Yabanci ulkelerde TDT ile ilgili calismalarin cogunlugu risk grubu gocmenlerin cocuklarinda veya dusuk sosyokulturel seviyeli olgularda gerceklestirilmistir. Ulkemizde de TDT sonuclarinin degerlendirildigi pek cok calisma bulunmakla birlikte bunlarin hepsi ya tarama amacli genis bir grupta gerceklestirilmistir, ya da risk grubu olan yatili okul ogrencileri veya askerler calismaya alinmistir. Bizim calisma grubumuz ise farkli sosyokulturel cevrelerden, degisik nedenlerle basvuran farkli yaslardaki risk faktoru tasiyan cocuk olgulardan olusmaktadir. Ulkemizde ve dunyada benzer calisma yapilmamis olmasi nedeniyle, karsilastirmalar tarama amacli calismalarla yapilmistir.

Minodier ve ark. (15) tarafindan Kanada'da gocmenlerin en cok yasadiklari Montreal'de okul cocuklarinda 10 yillik surede gerceklestirdikleri 3401 olgudan olusan calismada TDT pozitiflik orani %22.8 (777/3401) olarak bulunmustur. 2006 yilinda Amerika'ya goc eden 527 cocuk olgudan %21 'inde TDT pozitif saptanmis olup, test sonucu negatif saptanan olgularin da TDT tekrarlandiginda %20 oraninda testin pozitiflestigi bulunmustur (16). Iran'in Ahvaz sehrinde Alavi ve ark. (17) tarafindan 3906 okul cocugunda yapilan TDT taramasinda %2.2 oraninda [greater than or equal to] 10 mm endurasyon tespit edilmis olup olgularin %90'dan fazlasinin asili oldugu bildirilmistir. Lubnan'da Sleiman ve ark. (18) tarafindan yapilan 4271 cocugun katildigi calismada tum olgularda %7.8 oraninda TDT pozitifligi saptandigi bildirilmistir. Ulkemizde ise Sakar ve ark. (19) Manisa'da yaptiklari calismada 7-18 yas grubundaki 438 cocukta TDT pozitiflik orani %21, Tanrikulu ve ark. (20) Cizre'de 2242 cocukta yaptiklari calismada TDT pozitiflik orani toplamda %6.2, Icagasioglu ve ark. (21) Sivas'ta 7 yas grubu 4962 cocukta yaptiklari taramada asisiz ve sosyoekonomik duzeyi dusuk 891 ogrencide TDT pozitiflik orani %21, asisiz ve sosyoekonomik duzeyi yuksek 508 ogrencide TDT pozitiflik orani %12 olarak bulunmustur. Bozkanat ve ark. (22) Istanbul'da bir askeri okulda 948 ogrencide yaptiklari taramada tum ogrenciler arasinda %45.7 oraninda, BCG asisi olmayanlarda ise %50 oraninda TDT pozitifligi saptanmistir. Bizim calismamizda buldugumuz %40.6 oranimiz dunyada ve ulkemizde tarama amacli yapilan calismalara gore yuksek olmakla birlikte, yuksek riskli olgularin katildigi Bozkanat ve ark. calismasiyla kiyaslanabilir duzeyde bulunmustur.

Degisik calismalarda onceden 1 BCG asisi yapilan olgularda TDT pozitifligi %0-90 arasinda bulunmustur. Bunun yaninda bircok calismada BCG skar sayisi artisi ile TDT pozitifligi artisi arasinda anlamli iliski oldugunu gosterilmistir (17, 23, 24). Minodier ve ark. (15) Kanada'da gocmenlerin en cok yasadiklari Montreal'de okul cocuklarinda 10 yillik surede gerceklestirdikleri calismada TDT pozitif olgularin %89'unun asili olduklari saptanmistir. Lubnan'da Sleiman ve ark. (18) calismasinda asisiz olgularda TDT pozitiflik orani %4.6 iken, asili cocuklarda bu oranin %10.5 oldugu bildirilmistir. Sakar ve ark. (19) Manisa'daki calismasinda sadece 2 olgunun (%0.4) asisiz oldugu bildirilmis olup ayni calismada tek BCG skarli olgularda TDT pozitiflik orani %14.4, 2 skarli olgularda %21.3 skarli olgularda %40.5, skarsiz olgularda %0 olarak bulunmustur. Ildirim ve ark. (25) Bursa'da 1995 yilindaki calismasinda ilkokul cagi cocuklarda TDT sonuclari degerlendirilmis; asisiz olgularda TDT endurasyonu >10 mm, 1, 2 ve 3 asili olgularda sirasiyla 15, 17.5 ve 20 mm olarak bulunmustur. Tanrikulu ve ark. (20) Cizre'deki calismasinda 1676 olgunun (%74.7) asisiz oldugu bildirilirken, asisiz olgularda TDT pozitifligi %1.2, tek BCG skarli olgularda TDT pozitifligi %7.4, 2 skarli olgularda %50 olarak bulunmustur. Bozkanat ve ark. (22) calismasinda asisiz olgulardaki TDT pozitiflik orani ise %50 olarak bildirilmistir. Bizim calismamizda asisiz olgularimizda-ki TDT pozitiflik orani %14.8, tek skarli olgularda %39, 2 skarli olgularda %71.8 olarak bulunmustur. Sonuclarimiz literatur bilgilerine uygun olup, tarama amacli yapilan secilmemis topluluklardan belirgin oranda yuksektir.

Calisma grubumuzda en yuksek TDT pozitiflik oranimiz %73.5 ile aktif tuberkulozlu kisi ile temas oykusu olan olgularda saptandi. Chee ve ark. (26) Singapur'da yaptiklari calismada aktif tuberkulozlu kisi ile temasli 4239 olguda yapilan tarama sonucunda 895 olguya (%21) profilaktik tedavi baslandigi, bu olgularin da %92'sinde TDT [greater than or equal to] 15mm saptandigi bildirilmistir. Maciel ve ark. (27) 2003-2006 yillari arasinda 100'u yayma ve kultur pozitif hasta yakini, 55'i yayma negatif, kultur pozitif hasta yakini 15 yas alti 155 tuberkuloz ev ici temaslisinda yaptiklari calismada, yayma pozitif olgu yakinlarinda TDT %38, yayma negatif olgu yakinlarinda %18 pozitif olarak bildirilmistir. Ulkemizde tuberkuloz hastalarinin cocuk yakin temaslilari ile ilgili cok az sayida calisma mevcuttur. Ozturk ve ark. (28) takip ettikleri 127'si yayma pozitif olmak uzere 181 akciger ve 39 akciger disi tuberkulozlu olgunun 15 yas alti 260 temaslisindan %16'sinda TDT pozitif bulunmustur. Ozsahin ve ark. (29) ait tum yaslarin alindigi calismada temaslilarin %10.3'unde TDT pozitif oldugu ve koruyucu tedavi verildigi bildirilmektedir. Alptekin ve ark. (30) 19962001 yillari arasinda tuberkulozlu 64 olgunun temasli taramasinda degerlendirilen 359 olgudan 213'une TDT yapildigini ve bunlardan da 161'inde (%75.6) TDT pozitif tespit edildigini bildirdiler. Kolsuz ve ark. (31) Eskisehir'de 1 yillik surede tuberkuloz tanisi alan hastalarin temaslilarinda yaptiklari calismada 6 yas alti tum temasli olgulara TDT sonucundan bagimsiz olarak koruyucu ilac tedavisi baslandigi, 7-14 yaslarindaki 44 olgudan da 37'sine (%84) TDT'nin pozitif olmasi nedeniyle koruyucu tedavi verildigi bildirilmektedir. Cocuk olgulari iceren calismalar dikkate alindiginda bizim calismamizda aktif tuberkulozlu kisi ile temasli olgularda saptadigimiz %73.5 TDT pozitiflik oranimiz Kolsuz ve arkadaslarinin calismasindan biraz dusuk, Ozturk ve arkadaslarinin calismasindan ise cok yuksek tespit edilmistir.

Calismamiz sirasinda TDT uygulanan olgulardan %3.3'unde olguda tuberkuloz hastaligi tanisi kondu. Tuberkuloz hastaligi tanisi alan olgulardan %76.5'inde TDT endurasyon capi [greater than or equal to] 15 mm, geri kalan %23.5 olguda da 10-14 mm arasinda saptandigi goruldu. Arpaz ve ark. (32) calismasinda 41 tuberkulozlu cocuk olguda TDT pozitifligi %61 (25/41), Cosar ve ark. (33) calismasinda 44 tuberkulozlu cocuk olguda TDT pozitifligi %72.7 (32/44) olarak bildirilmistir. Bizim calismamizdaki tuberkulozlu olgularimizdaki TDT pozitiflik oranimiz, bu calismalarla kiyaslanabilir duzeyde bulunmustur.

Calisma grubumuzun farkli sosyokulturel cevrelerden, degisik nedenlerle basvuran, farkli yaslardaki tuberkuloz hastaligi acisindan risk faktoru veya semptom tasiyan cocuk olgulardan olusmasi, calismanin hem simdiye kadar yayinlanmis calismalardan farklilik arz etmesine neden olmakta, hem de karsilastirmalar acisindan kisitlayici yonunu olusturmaktadir. Sonuc olarak, TDT sonuclarinin ve yapilma endikasyonlarinin irdelendigi benzer calismalara ihtiyac vardir.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Kaynaklar

(1.) Cesur S. Turkiye'de ve dunyada tuberkulozun epidemiyolojisi. Mikrobiyol Bulteni 2004; 38: 461-9.

(2.) Ursavas A, Karadag M, Saglam DA, ve ark. Tuberkuloz tanisinda tuberkulin deri testinin guvenilirligi ve bazi parametreler ile iliskisi. Uludag Universitesi Tip Fakultesi Dergisi 2004; 30:11-5.

(3.) Pediatric Tuberculosis Collaborative Group. Targeted Tuberculin skin testing and treatment of latent tuberculosis infection in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: 1175-201. [CrossRef]

(4.) Wobeser W, Yuan L, Gushulak B. Surveillance and screening in tuberculosis control. In: Long R, Ellis E, editors. Canadian tuberculosis standards. 6th ed. Ottawa, ON: Minister of Health 2007; p:274-97.

(5.) Horsburgh Jr CR. Priorities in the treatment of latent tuberculosis in the United States. N Eng J Med 2004; 350: 2060-7. [CrossRef]

(6.) American Toracis Society. Targeted tuberculin skin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 221-47.

(7.) Tasbakan MS, Sayiner A. Tuberkuloz hastaligi ve infeksiyonunda interferon gamma testlerinin yeri. Infeksiyon Derg 2008; 22: 179-84.

(8.) Huebner RE, Schein MF, Bass JB Jr. The tuberculin skin test. Clin Infect Dis. 1993; 17: 968-75. [CrossRef]

(9.) Jasmer RM, Nahid P, Hopewell PC. Clinical practice. Latent tuberculosis infection. N Eng J Med 2002; 347: 1860-6.

(10.) Ozkara S, Aktas Z, Ozkan S, Ecevit H. Verem Savas Daire Baskanligi: Turkiye'de Tuberkulozun Kontrolu icin Basvuru Kitabi, s:55-7. 2003, Rekmay, Ankara.

(11.) Sema Umut. Tuberkuloz kontrolu. Eriskin ve Cocukta Tuberkuloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, istanbul, s. 53-60.

(12.) American Academy of Pediatrics (Tuberculosis). In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan Ja, eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Groove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2009, pp.678-98.

(13.) A Joint Statement of the American Thoracic Society (ATS) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 221-47.

(14.) Kocoglu F. Tuberkuloz Vakalarinin Erken Teshisi. In: Kocabas A (ed). Tuberkuloz Klinigi ve Kontrolu. Adana; 1991, s.237-41.

(15.) Minodier P, Lamarre V, Carle ME, Blais D, Ovetchkine P, Tapiero B. Evaluation of a school-based program for diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection in immigrant children. J Infect Public Health 2010; 3: 67-75. [CrossRef]

(16.) Trehan I, Meinzen-Derr JK, Jamison L, Staat MA. Tuberculosis screening in internationally adopted children: the need for initial and repeat testing. Pediatrics 2008; 122: 7-14. [CrossRef]

(17.) Alavi SM, Sefidgaran GH. Tuberculin survey among school-aged children in Ahvaz, Iran, 2006. International Journal of Infectious Diseases 2008; 1: 406-9. [CrossRef]

(18.) Sleiman R, Al-Tannir M, Dakdouki G, Ziade F, Assi NA, Rajab M. Interpretation of the Tuberculin Skin Test in Bacille CalmetteGuerin Vaccinated and Nonvaccinated School Children Pediatr Infect DISJ2007; 26: 134-8.

(19.) Horwitz O, Bunch-Christensen K. Correlation between tuberculin sensitivity after 2 months and 5 years among BCG vaccinated subjects. Bull WHO 1972; 47: 49-58.

(20.) Lifschitz M. The value of the tuberculin skin test as a screening test for tuberculosis among BCG-vaccinated children. Pediatrics 1965; 36: 624-7.

(21.) Sakar A, Goktalay T, Dagyildizi L, Yildirim CA, Yorgancioglu A. Manisa ilinde okul cagi cocuklarinda tuberkuloz taramasi Toraks Derg 2003; 4: 38-42.

(22.) Tanrikulu C, Abakay A, Abakay O, Alp A. Cizre'de ilkokul cocuklarinda tuberkuloz taramasinin sonuclari. Tuberkuloz ve Toraks Dergisi 2006; 54: 336-40.

(23.) Icagasioglu D, Yalcin N, Bozkurt AI, Baskin E, Gultekin A. Sivas yoresinde 7 yas cocuklarda PPD sonuclarinin degerlendirilmesi. T Klin Pediatri 1999; 8: 116-20.

(24.) Bozkanat E, Ciftci F, Apaydin M, ve ark. istanbul il merkezindeki bir askeri okulda tuberkulin cilt testi taramasi. Tuberkuloz ve Toraks Dergisi 2005; 53: 39-49.

(25.) Ildirim i, Hacimustafaoglu M, Ediz B. Correlation of tuberculin induration with the number of BCG vaccines. Pediatr Infect Dis J 1995; 14: 1060-3. [CrossRef]

(26.) Chee CB, Teleman MD, Boudville IC, Do SE, Wang YT. Treatment of latent TB infection for close contacts as a complementary TB control strategy in Singapore. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8: 226-31.

(27.) Maciel EL, Vieira LW, Molina LP, Alves R, Prado TN, Dietze R. Juvenile household contacts aged 15 or younger of patients with pulmonary TB in the greater metropolitan area of Vitoria, Brazil: a cohort study. J Bras Pneumol 2009; 35: 359-66. [CrossRef]

(28.) Ozturk F, Kilicaslan Z, Pekdemir E, Polat D. Umraniye Verem Savas Dispanserinde temasli taramasinin etkinligi. Toraks Demegi 4. Yillik Kongresi Bildiri Ozetleri TP-380.

(29.) ozsahin SL, El R, Akkurt i, Kisabacak Z. Verem Savas Dispanserlerinin akciger tuberkulozlu SSK'li hastalara yaklasimi. Solunum Hastaliklari 1997; 8: 241-50.

(30.) Alptekin S, Coskunol I, Aydin M, Tatar D. Tuberkulozlu hastalarin ve temasli kontrollerinde bulunan yeni olgularin degerlendirilmesi Solunum Hastaliklari 2004; 15: 92-8.

(31.) Kolsuz M, Ucgun i, Metintas M, ve ark. Eskisehir Deliklitas Verem Savas Dispanserinde akciger tuberkulozu ile temas eden kisilerin ozellikleri. Toraks Demegi 4. Yillik Kongresi 2001; 97110.

(32.) Arpaz S, Keskin S, Kiter G, Sezgin N, Ucan ES. Tuberkulozlu Cocuk Hastalarimizin Geriye Donuk Olarak Degerlendirilmesi. Toraks Dergisi 2001; 2: 27-33.

(33.) Cosar H, Onay H, Bayram N, Ozkinay F. Tuberkulozlu 44 Cocuk Hastanin Epidemiyolojik, Klinik ve Prognoz Yonunden Degerlendirilmesi. J Ped Inf 2008; 2: 1-6.

Sefika Elmas Bozdemir [1], Solmaz Celebi [1], Mustafa Hacimustafaoglu [1], Deniz Cakir [1], Deniz Aygun [1], Muhittin Bodur [2]

[1] Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklan Bilim Dali, Bursa, Turkiye

[2] Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

Gelis Tarihi: 26.09.2011

Kabul Tarihi: 29.11.2011

Yazisma Adresi:

Correspondence Address:

Dr. Sefika Elmas Bozdemir Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklan Bilim Dali, Bursa, Turkiye

Tel.: +90 224 295 04 46

E-posta: drsefika@hotmail.com

doi: 10.5152/ced.2011.44
Tablo 1. TDT uygulanan olgularin tanilarina gore olgu sayilan ve
yuzdeleri ile TDT pozitiflik oranlarirnn dagilimi

TDT uygulanan      Olgu sayisi  TDT pozitif olgu sayi
olgularin tanilari    ve yuzdesi     ve yuzdesi
              n/N (%)      n/N, (%)

Sik enfeksiyon       155/503      48/155
              (%30.8)      (%30.9)

Uzamis oksuruk       122/503      68/122
              (%24.3)      (%55.7)

Astim/ Bronjiyal      56/503       19/56
hiperreaktivite      (%11.1)      (%33.9)

Tekrarlayan pnomoni    41/503       8/41
              (%8.2)       (%19.5)

Tuberkuloza temas     34/503       25/34
oykusu           (%6.8)       (%73.5)

Lenfadenopati       27/503       8/27
etyolojisi         (%5.4)       (%29.6)

Tuberkuloz hastaligi    12/503       6/12
              (%2.4)       (%50)

Immun yetmezlik      13/503       5/13
              (2.6)       (%38.4)

Bronsektazi etyolojisi   8/503        4/8
              (%1.6)       (%50)

Diger nedenler       35/503       14/35
              (%7)        (%40)

Toplam           503/503      205/205
              (%100)       (%100)

Tablo 2. TDT pozitifliginin BCG skar durumuna, cinsivete
ve ortalama yasa gore degerlendirilmesi

                TDT negatif olgular
                TDT [less than or
                equal to] 14 mm (n, %)

Cinsiyete gore    Kiz     142    %28.2
           Erkek    157    %31.2

BCG skar sayisina  Skar yok   38     %7.5
gore         1 skar    237    %47.1
           2 skar    24     %4.7

Yasa ortalamasina        74.97 [+ or -] 51.10
gore (Ortalama yas
[+ or -] SD)

                TDT pozitif olgular   p degeri
                TDT>15mm
                (n, %)

Cinsiyete gore    Kiz      95    %19.0   p-0.76
           Erkek    109    %21.7

BCG skar sayisina  Skar yok   5     %1.0   p<0.001 *
gore         1 skar    141    %28.1
           2 skar    58    %11.6

Yasa ortalamasina        118.22 [+ or -] 53.92  p<0.001
gore (Ortalama yas
[+ or -] SD)

* BCG skar sayisinin duzeyleri arasmda yapilan ikili karsilastirmalarda
anlamlilik degeri p<0.001 seklinde bulunmustur
COPYRIGHT 2011 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Ozgun Arastirma
Author:Bozdemir, Sefika Elmas; Celebi, Solmaz; Hacimustafaoglu, Mustafa; Cakir, Deniz; Aygun, Deniz; Bodur,
Publication:Journal of Pediatric Infection
Date:Dec 1, 2011
Words:4149
Previous Article:X-ray-evaluation/Radyolojik degerlendirme 2.
Next Article:The seroprevalance of acute hepatitis A in 0-18 age group children who applied to Igdir State Hospital/Igdir Devlet Hastanesine basvuran 0-18 yas...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters