Printer Friendly

Evaluation of inferior oblique muscle overaction existence time and surgical outcomes in infantile esotropia/Infantil ezotropyalarda alt oblik kas hiperfonksiyonunun ortaya cikis zamani ve cerrahi sonuclarinin degerlendirilmesi.

Giris

Infantil ezotropya (IE), norolojik ve sistemik bulgulari normal olan bebeklerde yasamin ilk alti ayi icerisinde ortaya cikan, genis acili, manifest kayma ile karakterizedir. Konjenital ezotropya olarak da adlandirilmasina ragmen ezotropya tablosunun dogumda nadir gorulmesi ve klinik tablonun dogumdan birkac aya kadar degisiklik gosterebilmesi sebebiyle IE olarak adlandirilmasi daha fazla kabul gormustur. (1)

Alt oblik hiperfonksiyonu (AOH), kontralateral ust rektus zayifligina ya da ipsilateral ust oblik paralizisine bagli olarak gelistiginde sekonder AOH, aciklanabilir nedenlere bagli olmaksizin goruldugunde ise primer AOH olarak siniflandirilir. (1-3)

IE'li olgularda AOH %60-70 oraninda gorulur. Alt oblik (AO) kasin asiri fonksiyonu IE olgularinda gorulen vertikal kaymaya neden olabilirken, bir cok olguda primer pozisyonda vertikal kayma olmadan, sadece adduksiyon pozisyonunda saptanan bir AOH da gorulebilir. AOH genellikle simetrik oldugu gibi bazi olgularda asimetrik, ya da baslangicta tek tarafli da olabilir. AOH 1 yasin altinda genelde gorulmez. Ancak kucuk cocuklarda goz hareketlerinin saglikli degerlendirilmemesi de bu tablonun gozden kacmasina neden olabilmektedir. (2,3)

Calismamizda IE'li hastalarda AOH gorulme orani, ortaya cikis zamani, simetrisi ile AOH olan olgularda uygulanan cerrahi yontemler ve sonuclarini arastirdik.

Gerec ve Yontemler

Calismaya Eylul 2007-Eylul 2010 tarihleri arasinda Saglik Bakanligi Ulucanlar Goz Egitim ve Arastirma Hastanesi Sasilik Bolumunde IE tanisi ile takip edilen, baska bir sistemik ve okuler hastaligi olmayan, takip suresi en az 12 ay olan 100 hasta dahil edildi. Tum hastalara bilgilendirilmis onam formlari imzalattirildi. Hastalarin yas, cinsiyet, etkilenen goz gibi demografik bilgileri ve daha onceki sistemik ve/veya goze ait gecirilmis hastalik oykusu verileri kaydedildi. En iyi duzeltilmis gorme keskinligi, siklopleji sonrasi refraksiyon muayenesi ve adapte olabildikleri oranda tum olgulara detayli on ve arka segment muayenesi yapildi. Tum hastalara goz hareketleri muayenesi yapilarak capraz fiksasyon varligi, AOH olanlarda AOH dereceleri, AOH simetrisi, AOH cikis zamanlari tespit edildi. Hastalarin horizontal kayma derecesi alternan prizma ortme testi, Krimsky ya da Hirsberg testlerinden biri kullanilarak olculdu. Koopere olabilen hastalarda horizontal kaymanin derecesi tashihli ve tashihsiz olarak hem yakin hem de uzak bakis mesafelerinde olculurken koopere olamayan hastalarda ise yakin kayma miktari Krimsky testi ile olculdu.

AOH varligi ve duzeyi tespit edilirken Kenneth Wright'in AOH ve siddetini derecelendiren sematik goz resmi referans olarak kullanildi. AOH siddeti fiksasyon yapan goz abduksiyondayken adduksiyondaki gozun horizontal hattan yukari kayma derecesine gore (+1=hafif), (+2=orta), (+3=siddetli) (+4=cok siddetli) olarak belirlendi. (8)

Cerrahi planlamada alternasyonu olan olgulara bimedial rektus geriletmesi, alternasyonu olmayanlara ve amblyopisi olanlara kapama tedavisi sonrasi dominant olmayan goze geriletme - rezeksiyon ameliyati uygulandi. IE olgularinda AO kas cerrahisi yapilma orani, zamanlamasi ve metodu kaydedildi. Horizontal kayma derecesi ile AOH ortaya cikis zamani ve derecesi arasinda iliski olup olmadigi incelendi. AOH derecesi bilateral +2 ve ustunde olan gozlere bilateral AO zayiflatma cerrahileri uygulandi. Bilateral asimetrik AOH olan ancak bir gozdeki AOH derecesi +2 ve ustu olup, diger gozde AOH derecesi <+2 altinda olan olgulara da ayni seansta bilateral AO zayiflatma cerrahileri uygulandi.

AO kas cerrahisinde zayiflatma prosedurleri infero temporal kadrandan limbustan 8-9 mm geride swan insizyonu ile tenon dokusu ve intermuskuler septum diseksiyonu yapilip AO kasa ulasilmasi ile gerceklestirildi. AO tenotomi isleminde kas insersiyon yerinden kesilip serbest birakilarak tenon altina gomulurken, AO geriletmede alt rektus ve lateral rektus krose ile yakalanip AO insersiyon yerinden kesilerek lateral rektus ve alt rektus arasinda alt rektusun temporal kenarindan 2 mm lateral ve 3 mm posteriordaki noktada (parks-scheie noktasi) skleraya suture edildi.

Anteropozisyonda ise AO adale insersiyon yerinden kesilerek alt rektus kasinin insersiyon yerinin temporal kenarina skleraya suture edildi. Miyektomi isleminde AO kasina alt rektus kasinin horizontal kenariyla insersiyon arasinda, aralarinda 8 mm olacak sekilde iki hemostaz klembi yerlestirildi ve bu araya miyektomi uygulandi. Kesilen uclar birbirinden tamamen ayrilarak uclari koterize edildi.

Ameliyat sonrasi son AOH [less than or equal to] + 1 olan olgular basarili kabul edilirken, [greater than or equal to]+2 AOH olanlar ve/veya yukari bakis kisitliligi olanlar ise basarisiz olarak kabul edildi.

Calismadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS (Statical Package for Social Sciences) for Windows 11.5 programi kullanilarak yapildi.

Calisma verilerini degerlendirirken tanimlayici istatistiksel metodlarin (ortalama, standart sapma) yanisira niceliksel verilerin karsilastirilmasinda Student t testi, Pearson korelasyon testi, Kruskal-Wallis, Wilcoxon Signed Rank testleri kullanildi. Niteliksel verilerin karsilastirilmasinda ise Mann Whitney testi kullanildi. Sonuclar %95'lik guven araliginda, <0,05 altindaki p degerleri istatiksel olarak anlamli olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastalarin 49'u (%49) erkek, 51'i (%51) kadindi. Ortalama yas 23,2 [+ or -] 18,6 ay (4-48 ay) idi. Ortalama takip suresi 43,7 [+ or -] 18,0 ay (12-120 ay) idi. Refraksiyon muayenesinde ortalama sferik esdeger sag gozde +2,95 [+ or -] 1,41 D, sol gozde +2,86 [+ or -] 1,30 D idi.

Ortalama horizontal kayma miktari sirasiyla tashihli ve tashihsiz olarak 36,75 [+ or -] 10,45 PD (20 PD-70PD), 40,05 [+ or -] 8,39 PD (25PD-70PD) idi. Tum hastalarin uzak ve yakin bakistaki kayma acilari arasindaki fark 10 PD'nin altindaydi.

Horizontal kayma icin uygulanan cerrahi yontemler siklik sirasina gore 75 hastada bimedial rektusa geriletme, 10 hastada tek tarafli geriletme-rezeksiyon, 8 hastada tek tarafli medial rektus geriletmesi, 7 hastada ise bimedial geriletme ve rezeksiyondu. ### IE nedeni ile calismaya dahil edilen toplam 100 hastanin 69'unda (%69) AOH tespit edildi. AOH olgularin 28'inde (%40,6) ilk tani aninda mevcut iken, 41'inde (%59,4) ise takip suresince gelistigi gozlendi. AOH 69 hastanin 43'unde (%62,3) horizontal cerrahi oncesi, 26'sinda (%37,6) ise horizontal cerrahi sonrasi ortaya cikti.

Horizontal cerrahi oncesi AOH'su olan 43 hastanin 28'ine horizontal cerrahi ile ayni seansta AO zayiflatma prosedurleri uygulanirken, horizontal cerrahi sonrasi AOH'su ortaya cikan 26 hastanin 9'una ayri bir seansta AO zayiflatma prosedurleri uygulandi.

AOH olan 69 hastanin 45'ine (%65,2) alt oblik AO kas zayiflatma prosedurleri uygulandi. AOH icin cerrahi uygulanan 45 hastanin 24'une (%53,3) bilateral AO geriletme, 10'una (%22,2) bilateral AO tenotomi, 8'ine (%17,7) tek tarafli AO tenotomi, 1'ine (%2,2) tek tarafli miyektomi, 1'ine (%2,2) bilateral miyektomi, 1'ine (%2,2) bilateral anteropozisyon uygulandi. Ameliyat alt gruplarinda sayisal dagiliminin farkli olmasi nedeniyle en cok uyguladigimiz cift tarafli AO geriletme ve tenotomi cerrahileri basari yonunden kiyaslandi.

Operasyon oncesi ortalama AOH derecesi cift tarafli tenotomi uygulanan hastalarda +2,350 [+ or -] 0,587, cift tarafli geriletme uygulanan hastalarda +2,667 [+ or -] 0,630 idi. Tenotomi ve geriletme cerrahileri sonrasi AOH dereceleri ortalama olarak sirasiyla +0,400, +0,354 olup (Tablo 1) iki cerrahi tipi karsilastirildiginda cerrahi teknikler arasinda operasyon oncesi ve operasyon sonrasi AOH dereceleri arasi anlamli fark saptanmadi (p=0,0586, p=0,7258). Her iki cerrahi sonrasi AOH dereceleri cerrahi oncesi degerlere oranla istatistiksel olarak anlamli derecede dusuk oldugu ve her iki cerrahinin de basarili oldugu tespit edildi (p=0,0001 her iki cerrahi icin).

Calismamizda 2 hastaya AO miyektomi cerrahisi uyguladik. Hastalarin AOH derecesi +4 olup birinde tek tarafli, digerinde cift tarafliydi. Tani aninda saptanan AOH'ya miyektomi horizontal cerrahi ile beraber uygulandi. Miyektomi sonrasi hastalarin postoperatif takip suresi tek tarafli olguda 30 ay, cift tarafli olguda 72 ay olup, en son takipte AOH tek tarafli olguda +2 derece, cift tarafli olguda ise her iki gozde +1 derecedeydi. Tek tarafli miyektomi sonrasi gorulen reziduel AOH cerrahi sirasinda kas liflerinin tam olarak kesilmemesine bagli olabilecegi dusunuldu.

Calismamizda bir hastaya bilateral anteropozisyon cerrahisi uyguladik. Hastanin AOH her iki gozde +4 derece idi. DVD varligi cocugun tam koopere olamamasi nedeniyle net olarak belirlenemedigi ve DVD'ye bagli tekrar yapilacak operasyonlara olan ihtiyaci azaltacagi dusunulerek anteropozisyon cerrahisi yapildi.

Hastalarin IE tani yaslari 23,25 [+ or -] 18,67 ay, takip suresince AOH cikis zamanlari tek tarafli AOH olan olgularda 25 [+ or -] 11,87 ay, cift tarafli AOH olan olgularda 28,24 [+ or -] 19,70 ay olup (Tablo 2) istatistiksel olarak degerlendirildiginde IE tani yasi ile tek tarafli yada cift tarafli AOH cikis zamani arasinda istatiksel olarak anlamli bir iliski tespit edilmedi. (Tek tarafli AOH olan olgularda p=0,486, cift tarafli AOH olan olgularda p=0,251). Horizontal cerrahi oncesi AOH mevcut olan hastalarin ortalama AOH dereceleri +1,84 [+ or -] 1,12 (0-4) ve horizontal cerrahi sonrasi AOH ortaya cikan hastalarin ortalama AOH dereceleri +2,08 [+ or -] 1,04 (0-4) olup horizontal cerrahi oncesi ve sonrasi AOH dereceleri istatistiksel olarak degerlendirildiginde anlamli bir fark saptanmadi (p=0,2199).

Hastalarin horizontal cerrahi oncesi tashihli kayma acilari ile horizontal cerrahi yapilmadan once olan AOH dereceleri karsilastirildiginda istatistiksel olarak bir korelasyon tespit edilmedi (r=-0,646). AO kas zayiflatma cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahi sirasinda ve cerrahi sonrasinda takiplerde adherans sendromu,

AO kasin ardil olarak fonksiyonun normalden az olmasi, vertikal kayma gelismesi, diplopi gibi herhangi bir komplikasyon gelismedi. Bilateral anteropozisyon ve miyektomi uygulanan hastalarin hicbirinde takiplerde elevasyon kisitliligi ve hipotropyaya rastlanilmadi.

Tartisma

Primer AOH nadiren izole olarak gelisebilirken siklikla horizontal bir kayma ile beraber gorulmektedir. AOH en cok IE'lerle beraber gorulurken, IE'lerin disindaki ezotropya ve ekzotropyali olgularda esit siklikla goruldugu bildirilmektedir.1,2 AOH'nun tum ezotropyalarla gorulme insidansi %34 ile %78 arasinda degismektedir. IE olgularinda AOH gorulme oranlari da %40-70 olarak genis bir aralikta bulunmustur. (3,4)

AOH varliginin bir cok seride farkli olmasi bazi yazarlarca primer AOH'nun konjenital olmadigi bu nedenle baslangicta dusuk olan gorulme sikliginin takip donemini iceren uzun donem verilerinde artabilecegi savunulurken, VonNoorden infantlarda motilitenin tam olarak incelenmesinin zor olmasi nedeni ile aslinda var olan AOH'nunun gozden kacabilecegini bildirmektedir. (5)

Calismamizda IE tanisi ile opere edilen 100 olgunun 69'unda (%69) AOH tespit ettik. AOH tespit edilen 69 hastanin 28'inde AOH tani aninda, 41'inde ise takip suresince belirlendi. Serimizdeki AOH gorulme orani ve yasi literatur verileriyle uyumlu olup AOH'nun zaman icinde gelisebildigi ya da bazi olgular icin tani konma sansinin zamanla arttigi goruslerini desteklemekteydi. (2,3)

AOH'nun tespiti ve derecelendirilmesi ile ilgili olarak literaturde gorus birligi ile kesin formulize edilmis bir yontem bulunmamaktadir. Bazi kaynaklar AOH vertikal prizmalarla olcmekte bazilari ise adduksiyonda gozun elevasyon miktarini derecelendirmektedir. (6,7) Calismamizda AOH derecelendirmesini fiksasyon yapan goz abduksiyondayken adduksiyondaki gozun elevasyon durumuna gore (+1 - +4) arasinda olacak sekilde siniflandirdik. Bu derecelendirmeyi yaparken Kenneth Wright'in AOH ve siddetini derecelendiren sematik goz resmini referans olarak kullandik. (8)

Alt oblik hiperfonksiyonu olan IE'larda AOH'na yonelik tedavi protokolu, AOH derecesine ve ortaya cikan semptomlara gore duzenlenmektedir. Bazi calismada IE'ya eslik eden AOH'na ayni seansta horizontal cerrahi ile beraber bazi calismalarda ise horizontal cerrahi sonrasi ileri bir donemde AO zayiflatma teknikleri ile mudahale edilmektedir. Ayni seansta horizontal ve oblik cerrahinin avantaji bir kez anestezi uygulanmasi buna bagli olarak anesteziye bagli komplikasyonlarin ve cerrahi travmanin dolayisiyla rehabilitasyon surecinin aza indirilmesi olarak savunulmaktadir. Buna karsin alternatif bir gorus olarak AOH dogru degerlendirilmesinin daha ileri yaslarda olabilecegi, bu nedenle IE tedavisinin zaman kaybedilmeden yapilmasi, daha sonraki donemlerde saglikli bir degerlendirmenin ardindan AO kas zayiflatma isleminin, uygulanmasi gerektigi de savunulmaktadir. (9) AOH +2 ve daha fazla olan olgulara cerrahi uygulanmasi onerilmektedir. Ancak AOH+2'nin altinda olan olgularda, eger bir gozde cerrahi sinirlarda AOH mevcutsa, tek tarafli AO zayiflatilmasi sonrasinda, diger gozde zaman icinde AOH gelisme riski nedeniyle diger goze de ayni seansta cerrahi yapilabilmektedir. Tek tarafli AOH olan vakalarin diger gozlerinde AOH'nun gelisip gelismeyecegini onceden belirleyecek bir bulgu olmamakla beraber bu durum en sik operasyonu takiben 2-6 ay arasinda gorulur. (6)

Eustis ve Nussdorf 10 14 IE'li olgunun 28 gozune bilateral ic rektus geriletmesi yapmislar ve 10 ay - 6 yil gibi bir sureyle takip ettikleri hastalarinin (%72)' sinde zaman icinde 2-4 yas arasinda AOH ortaya ciktigini bildirmisler. Oguz ve ark.11 tek tarafli AO zayiflatma cerrahilerinde sekonder olarak diger gozde AOH gelisip gelismedigini arastirdiklari 11'i tek tarafli, 16'si cift tarafli ve yuksek asimetrik (iki goz arasinda [greater than or equal to]+3) AOH olan 27 ezotropya olgulu calismalarinda tek tarafli AOH olan hastalarin yalniz 1'inde karsi gozde AOH ortaya ciktigini, cift tarafli ve asimetrik AOH olan hastalarin 11'inde karsi gozde AOH'nun arttigini bildirmislerdir. (11)

Calismamizda asimetrik AOH olan veya tek tarafli AOH nedeniyle tek tarafli AO zayiflatma cerrahisi uyguladigimiz az sayidaki hastamizda takip doneminde diger gozde cerrahi gerektirecek duzeyde AOH gelistigini tespit etmedik. Bu durumun hasta sayimizin az olmasindan kaynaklandigini dusunmekteyiz.

Duran ve ark. (12) IE tanisi ve AOH nedeni ile ayni seansta bimedial horizontal geriletme ve AO zayiflatma islemleri uyguladiklari calismalarinda tenotomi yaptiklari grupta basari oranini (%76), tenotomi + rezeksiyon + kasi tekrar tenon kapsulu icine itme cerrahisi uyguladiklari grupta ise bu orani (%100) olarak bulmuslardir. Calismada tenotomi ve rezeksiyon + tenon icine kas gudugunun tekrar itilmesi tekniklerinin etkili, guvenli birer teknik oldugu ve her iki teknigin de yuksek dereceli AOH durumlarinda kullanilabilecegi belirtilmistir.

Yilmaz ve ark. (13) pirimer AOH'u olan 59 hastada dizinsersiyon, geriletme ve miyektomi cerrahilerini basari yonunden kiyaslamislar ve uc cerrahi sonrasi basari oranlarini sirasiyla %72,9, %75, %71,4 olarak tespit etmisler ve uc cerrahinin de etkin, guvenilir yontem oldugunu bildirmisler. Yildiz ve ark.'nin14 yaptigi calismada da primer alt oblik hiperfonksiyonlarinda tenotomi ve geriletme cerrahilerinin benzer basari oranlarina sahip oldugu ve her iki cerrahi yonteminde primer alt oblik hiperfonksiyonlarinin tedeavisinde etkin, guvenilir birer yontem oldugu tespit edilmis.

Calismamizda bilateral AO geriletme ve tenotomi uyguladigimiz vakalarimizda basari oranlari arasinda istatiksel olarak anlamli bir fark saptamadik. AO geriletme ve tenotomi cerrahi teknikleri disinda farkli teknikler ile AO zayiflatma cerrahisi uyguladigimiz olgularimizin sayisinin az olmasi nedeniyle farkli AO cerrahi teknikler arasindaki basari duzeylerini istatistiksel olarak degerlendiremedik.

Guames anteropozisyon cerrahisinin siddetli ([greater than or equal to]+4) AOH veya DVD ile iliskili olan AOH tedavisinde uygulanmasi gerektigini, bu endikasyonlarin disinda anteropozisyon cerrahisinin uygulanmasinin cerrahi sonrasi donemde elevasyon kisitliligina neden olabilecegini vurgulamistir. (15) Calismamizda DVD varligindan suphelendigimiz +4 AOH olan 1 olgumuza anteropozisyon cerrahisi uyguladigimiz icin anteropozisyonun DVD uzerindeki etkisini inceleyen genis vaka serisine sahip degiliz.

Davis ve ark. (16) ise AO miyektomi cerrahisinden sonra reziduel AOH gorulme oraninin (%5) oldugunu ve adhesiv sendrom gelismedigini bildirmislerdir. Cerrahi sonrasi reziduel AOH'nun nedeninin cerrahi sirasinda kas liflerinin tam olarak kesilmemesi, AO kasin cok basli olmasi ve AO kasin birden fazla farkli insersiyonuna bagli olabilecegi bildirilmektedir. De angles ve Duojin kadavralarda ayri ayri yapmis olduklari calismalarda AOH olan hastalarin %15-17 oraninda AO kasin birden fazla farkli insersiyona sahip oldugunu, %8-10 oraninda ise AO kasin cift basli oldugunu gostermislerdir.17,18 Calismamizda miyektomi cerrahisi sonrasi reziduel AOH olan olgumuzda bu durumun muhtemelen sebebinin cerrahi sirasinda kas liflerinin tam olarak kesilmemesine bagli olabilecegi sonucuna varildi.

Infantil ezotropyalar'da AOH gerek tani aninda gerekse de hastanin takip suresince ortaya cikabilmektedir. Ancak tani aninda cocuklarda goz hareketlerinin tam ve saglikli olarak degerlendirilememesi AOH'nun varliginin gozden kacmasina neden olabilmektedir. Calismamizda IE tani yasi ile AOH cikis zamani arasinda istatiksel olarak anlamli bir iliskinin olmadigi, AO geriletme ve tenotomi cerrahilerinin AOH olan IE'li olgularda kolay, etkili ve ortaya cikabilecek komplikasyonlar acisindan daha az riskli olmasi nedeni ile guvenle uygulanabilecek birer teknik oldugu sonucuna varildi.

DOI: 10.4274/tjo.38257

Kaynaklar

(1.) Guthire ME, Wright KW. Congenital esotropia. Ophthalmol Clin North Am. 2001;14:19-24.

(2.) Noorden GK. A reassesment of infantile esotropia. Am J Ophtalmol. 1988:105:1.

(3.) Wilson ME, Parks MM. Primary inferior oblique overaction in congenital esotropia, acomodative esotropia ,and intermittent exotropia. Ophtalmology. 1989;96:950-5.

(4.) Shon MA, Hahm KH, Han SH, Hwang JM. Spontan resolution of the infantile esotropia. J AAPOS. 2001;5:44-7.

(5.) von Noorden GK, Campos EL. Esodeviations. In: Binoculer vision and oculer motility; management of strabismus, 6th edition, St.Louis, Mosby. 2002;10-95.

(6.) Singh V, Agrawal S, AgrawalS. Outcome of the unilateral inferior oblique recession. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009;46:350-7.

(7.) Kamiles S, DadeyaV, Kobli S, Fatima H. Primary inferior oblique overaction management by inferior oblique recession. IndianJ Ophthalmol. 2002;50:97-101.

(8.) Wright KW. Color atlas of strabismus surgery, 4th edition, Los Angles, Springer, 2007;17-31

(9.) Mutlu FM. Treatment of oblique muscle dysfunctions. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2010;3:40-5.

(10.) Eustis HS, Nussdorf JD. Inferior oblique overaction in infantile esotropia: fundus extorsion as a predictorsign. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1996;33:85-8.

(11.) Oguz V, DevranogluK, Arslan O, Tolun H, Celikol L. Secondary hyperactivity of the contralateral oblique muscle after unilateral weakning of the inferior oblique muscle. J Fr Ophthalmol. 1996;19:327-9.

(12.) Duranoglu Y, Yucel I, Kivrakdal S. Comparison of the inferior oblique weakning by disinsertion or disinsertion-resection and tucking in the patient with infantile esotropia. Ann Ophthalmol. 2006;38:29-33.

(13.) Yilmaz SG, Uretmen O, Kose S. Primer alt oblik kas hiperfonksiyonunun tedavisinde dezensersiyon, geriletme ve miyektomi yontemlerinin karsilastirilmasi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2009;18:113-8.

(14.) Yildiz TF, Unsal U, Yalcin H, Karadayi K, Orge Y, Gulecek O. Birincil alt oblik hiperfonksiyonunda geriletme ve tenotomi sonuclarimiz. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2003;12:82-6.

(15.) Guames A, Wright KW, Effect of graded anterior transposition of the inferior oblique muscle on versions and vertical deviation in primary position. J AAPOS. 1998;2:201-6.

(16.) Davis G, McNear KW, Spencer RF. Myectomi of the inferior oblique muscle. Arch Ophthalmol. 1986;104:855-8.

(17.) De Angelis D, Makar I, Kraft SP. Anatomic variations of the inferior oblique muscles a potential cause of failed inferior oblique muscle surgery. Am J Ophtalmol. 1999;128:485-8.

(18.) Pack D, Young S. An anatomical study of the inferior oblique muscle. The embaleshed cadavervs the fresh cadaver. Am J Ophthalmol. 2009;147:544-9.

Mehmet Ragip Ekmen, Sibel Polat, Cigdem Ulku Can, Ayse Gul Kocak Altintas

Ulucanlar Goz Egitim ve Arastirma Hastanesi, Goz Hastaliklari Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Mehmet Ragip Ekmen, Ulucanlar Goz Egitim ve Arastirma Hastanesi, Goz Hastaliklari Klinigi, Ankara, Turkiye Gsm: +90 505 278 09 64 E-posta: pasaragip@hotmail.com GeliS Tarihi/Received: 23.01.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 17.06.2013
Tablo 1. Alt oblik tenotomi ve geriletme cerrahilerinin
AOH derecesi uzerine olan etkileri

AO cerrahi   Operasyon oncesi  Operasyon sonrasi  p degeri
tipi       ortalamaAOH    ortalama AOH
          derecesi      derecesi

CIft tarafli   2,350 [+ or -]   0,400 [+ or -]   p=0,0001
AO tenotomi     0,587        0,503

CIft tarafli   2,667 [+ or -]   0,354 [+ or -]   p=0,0001
AO geriletme     0,630        0,483

Tablo 2. infantil ezotropya tani yasi ile takip suresince AOH ortaya
cikan olgularin AOH cikis zamani

Ortalama IE     Takipte tek tarafli    Takipte cift tarafli
tani yasi (ay)   AOH olan Olgularin AOH    AOH olan olgularin
           cikis zamani (ay) *    AOH cikis zamani(ay) *

23,25 [+ or -]   25 [+ or -] 11,87 ay   28,24 [+ or -] 19,70 ay
18,67ay      (min:12 ay, maks:46 ay)  (min: 12 ay, maks: 120 ay)

P degeri          p=0,486          p=0,251

* AOH'nun IE tani yasindan ne kadar sure sonra
ortaya ciktigi (ay)
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Ekmen, Mehmet Ragip; Polat, Sibel; Can, Cigdem Ulku; Altintas, Ayse Gul Kocak
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Nov 1, 2013
Words:2987
Previous Article:Factors influencing the surgical success in patients with infantile esotropia/Infantil ezotropyada cerrahi basariyi etkileyen faktorler.
Next Article:Evaluation of relationship between medial rectus muscle features and surgical success in infantile esotropia/Infantil ezotropyalarda ic rektus kas...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |