Printer Friendly

Evaluation of epithelial lesions of the bladder in an autopsy series / Otopsi olgularinda mesanenin epitelyal lezyonlarinin degerlendirilmesi.

Mesane kanseri Turkiye'de nadir olmayan bir hastalik olup son yapilan epidemiyolojik calismalarda erkeklerde mesane kanserinin akciger ve prostat kanserinden sonra en sik gorulen ucuncu kanser oldugu bildirilmistir.(1) Sigara icimine bagli kanserlerden biri olan bu kanserin ulkemizde kadinlarda erkeklere gore 7 kat daha az goruldugu rapor edilmektedir. (1) Turkiye'nin ilk nufus tabanli kanser kayit merkezi olan Kanser Izlem ve Denetim Merkezi verilerine gore mesane kanseri insidansi giderek artmaktadir. (2), (3) Hastaligin sikliginin 1992 ile 2000 yillari arasinda 100,000'de 11.0'den 100,000'de 14.3'e ulastigi bildirilmektedir. (2), (3)

Ulkemizde, duzenli kanser istatistikleri yapilamamakta, yapilan istatistik calismalari ise sporadik ve yoresel olarak karsimiza cikmaktadir. Kanser sikligini saglikli olarak belirleyebilmek icin otopsi serileri dahil olmak uzere tum kaynaklardan elde edilen verilerden faydalanilmasi onerilmektedir. (4) Cerrahi olarak cikarilmis mesaneler uzerinde bircok klinik ve patolojik calisma yapilmis olmasina ragmen, bildigimiz kadariyla otopsi serilerinde mesanenin epitelyal lezyonlarinin sikligini arastiran, ulkemiz kaynakli bir otopsi calismasi bulunmamaktadir.

Bu calismada klinik ve epidemiyolojik calismalara katki saglamak amaciyla 125 adli otopsi olgusunda mesanenin benign ve malign epitelyal lezyonlarinin sikliginin degerlendirilmesi amaclanmistir.

Gerec ve yontem

Kurumumuz Etik Kurulu'ndan gerekli onay ve Adli Tip Kurumu'ndan izin alindiktan sonra calismaya baslandi. Mayis 2005-Aralik 2005 tarihleri arasinda Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanligi'nda yaslari 25 ile 86 yil arasinda degisen (ortalama 57[+ or -]13 yil), urolojik kanser hikayesi bulunmayan, sadece yaslari ve cinsiyetleri bilinen ve travma, atesli silah yaralanmasi gibi sebeplerle hayatini kaybetmis 106 erkek ve 19 kadin, toplam 125 adli vakanin, ardisik olarak yapilan otopsiler neticesinde mesaneleri alindi. Olgularin yas araliklarina gore dagilimi Tablo 1'de gosterilmistir. Dokular, %10'luk formalin solusyon iceren kaplara, solusyon mesanenin her tarafina temas edecek sekilde yerlestirilerek paketlendi ve patolojik incelemenin yapilacagi kurumumuz Patoloji Anabilim Dali'na getirildi.
Tablo 1. Hastalarin yas ve cinsiyetlerine gore dagilimi (n)
Yasarahgi (yil) Erkek Kadin Toplam

<50 42 6 48

50-59 22 2 24

60-69 20 2 22

70-79 16 3 19

>80 6 6 12

Toplam 106 19 125


Mesane anteriordan kesilerek acildi. Makroskopik olarak incelendikten sonra 3 gun formalin solusyonu icerisinde bekletildi. Mesanelerin her birinden anterior duvardan, trigondan ve posterior duvardan olmak uzere 1 [cm.sup.3]'luk 3 parca alinarak dehidrate edilerek parafine gomuldu. Parafine gomulu dokulardan hazirlanan 5 [micro]m kalinligindaki kesitler hematoksilen-eozin ile boyanarak, patolog tarafindan isik mikroskopu altinda incelendi. Bu sekilde histopatolojik olarak malign ve benign epitelyal lezyonlar degerlendirildi.

Bulgular

Makroskopik veya mikroskopik olarak 106 erkek, 19 kadin vakanin hicbirisinde malign tumoral olusum izlenmedi. Epitelyal displazi bulgusuna da hicbir mesanede rastlanmadi. Benign mesane lezyonlarina ise kadinlarin %36.8'inde, erkeklerin %10.3'unde rastlandi. Mesanenin bu benign lezyonlari sirasiyla, toplam 10 (%8.0) vakada mukozada skuamoz ve glanduler metaplazik degisiklikler (Sekil 1) ve toplam 8 (%6.4) vakada sistit olarak tanimlandi. Bu sistit vakalarinin 4'u kronik, 2'si folikuler (Sekil 2), 1'i polipoid (Sekil 3) ve 1'i de hemorajik sistit idi. Mikroskopik olarak tespit edilen bulgular erkekler ve kadinlar icin sirasiyla, Tablo 2 ve 3'de gosterilmistir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]
Tablo 2. Otopsi yapilan erkeklerde mesanelerin degerlendirilmesi (%)

Yas arahgi (yil) n Metaplazi Sistit

<50 42 %7.1 %0

50-59 22 %0 %9.1

60-69 20 %10 %0

70-79 16 %6.2 %12.5

>80 6 %0 %16.6

Toplam 106 %5.6 %4.5

Tablo 3. Otopsi yapilan kadinlarda mesanelerin degerlendirilmesi (%)

Yas arahgi (yil) n Metaplazi Sistit

<50 6 %0 %33.3

50-59 2 %0 %0

60-69 2 %50 %0

70-79 3 %33.3 %33.3

>80 6 %33.3 %0

Toplam 19 %21 %15.7


Tartisma

Prostat kanserine otopsi olgularinda siklikla rastlanilmasina ragmen, (5) mesane kanserinin otopsi serilerinde saptanma sikligi klinikte goruldugunden ?ok daha az olmaktadir.(6) Makroskopik olarak normal olan mesanelerin mikroskobik olarak incelendigi 313 otopsi vakasinda, erkeklerde %16.3, kadinlarda %10.6 hiperplazi ve erkeklerde %6.8, kadinlarda %5.7 oraninda displazi izlendigi, lezyonlarin ozellikle trigonda ve anterior duvarda bulundugu ve sadece bir erkek vakada mesane kanseri tespit edildigi bildirilmistir.(7) Ayni ?alismada Von Brunn's nestleri, sistitis glandularis gibi proliferatif lezyonlar ve metaplastik lezyonlarin her iki cinste ve yasta sik izlendigi belirtilmistir.(7)

Ito ve ark., (8) 125 otopsi vakasinda, von Brunn nestleri, sistitis glandularis gibi proliferatif lezyonlarin ve kolumnar veya kuboidal metaplazi ve skuamoz metaplazi gibi metaplastik lezyonlarin her iki cinste ve yasta sik bulundugunu, kadinlarda skuamoz metaplazinin daha sik izlendigini rapor etmisler ve bunlarin premalign lezyon olarak adlandirilamayacagini bildirmislerdir. Goertchen ve ark., (9) 1,117 otopsiden alinan mesanelerin mikroskobik olarak incelenmesinde, vakalarin %58'inde metaplazi, %13'unde displazi tespit edildigini ve cinsiyet ile iliskili bir farklilik bulunmadigini bildirmislerdir. Ayrica sistit bulgularinin %50'den fazla oranda tespit edildigini, bu durumun displazi icin risk faktoru oldugunu, metaplazinin (skuamoz ve glanduler metaplazi) ve von Brunn's nestlerinin premalign olarak dusunulmemesi gerektigini belirtmislerdir. (9)

Wiener ve ark., (10) 100 otopsiden alinan mesaneleri von Brunn's nestleri, sistitis sistika ve skuamoz metaplazi acisindan arastirmislar, %93 vakada bu lezyonlardan en az birinin bulundugunu rapor etmislerdir. Arastirmacilar lezyonlarin siklikla mesane boynunda ve trigonda saptandigini, cinsler arasinda fark olmadigini, skuamoz metaplazinin ise kadinlarin %46'sinda, erkeklerin ise %7'sinde tespit edildigini belirtmislerdir. (10)

Bizim calismamizda da 125 olgudan otopsi ile elde edilmis mesaneler epitelyal lezyonlarin varligi acisindan histopatolojik olarak incelenmistir. Bu olgularin hicbirinde malignensi bulgusuna veya epitelyal displazik degisikliklere rastlanmamistir. Ayrica calismamizda epitelyal displazi bulgularina kadinlarda daha sik olmak uzere her iki cinste de rastlanmis olmakla beraber, bu metaplastik mukozal lezyonlarin hicbirinde bir malign transformasyonun oncusu olabilen atipi bulgusu gorulmemistir. Bu bulgular daha once yapilan benzer calismalarin sonuclari ile uyumluluk gostermektedir.

Mesane kanserlerinin reversibl premalign evrelerden gecerek, irreversibl invazif kansere donuserek gelistigi dusunulmektedir. (11), (12) Ancak gunumuzde mesane kanserine son derece nadir olarak preklinik bir evredeyken tani konulmaktadir. Cogu kez hastaligin tanisi klinik bulgu verdikten sonra sistoskopik incelemeyle konulmakta ve otopsi serilerinde rastlantisal olarak hemen hemen hic mesane kanseri tanisi konulamamaktadir. Urologlarin ara sira diger hastaliklar icin yaptiklari sistoskopik incelemelerde nadiren insidental olarak mesane tumoru saptamalari da dikkate deger bir gozlemdir. (13), (14) Bu da olmeden once hemen butun mesane kanserli hastalarin klinik olarak teshis edildigine isaret etmektedir.

Ayrica epitelyal hiperplazi ve displazi gibi lezyonlarin sikliginin ne oldugu bilinmemektedir. (15) Urotelyal displazi premalign bir lezyon olarak tanimlanmakla birlikte, bu durumun tanisal sikligi da, terminolojideki standardizasyon eksikligi nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle premalign olarak kabul edilen lezyonlarin dogal seyrinin nasil oldugu da aciklik kazanmamistir. Premalign epitelyal degisikliklerin gercek sikliginin ne oldugu tam olarak bilinmemekle birlikte epitelyal hiperplazi sikliginin yaklasik olarak %10, displazi sikliginin ise %5 oldugu one surulmektedir. (11) Bizim serimizde bu her iki bulguya da rastlanmamistir. Bu durum olasilikla, vaka sayisinin az olmasindan ve calismaya dahil edilen vakalarin yaslarinin nispeten genc olmasindan kaynaklaniyor olabilir. Premalign epitelyal degisiklik sikliginin otopsi serilerinde bu kadar dusuk cikmasinin diger bir olasi nedeni ise, mesanedeki epitelyal degisikliklerin malign neoplastik surece donusme suresinin oldukca kisa olmasidir. (11)

Sonuc olarak, calismamizda literature uygun olarak hic mesane kanseri tespit edilmemistir. Olgu (kadavra) sayimiz ileri yorumlar yapmak icin yeterli olmamakla birlikte, ulkemizde tip egitimi icin bile kadavra bulmak konusunda sorunlar yasanirken, boyle bir insidans calismasinda bu durum cok da yadirganmamalidir. Ayrica bu calismamizin ulkemizle ilgili bu alanda ilk calisma olmasi nedeniyle bir bakis acisi saglayabilecegini dusunuyoruz. Otopsi serilerinde mesane kanseri sikliginin arastirilmasinin, klinik bir katki saglamayacagi inancindayiz. Her ne kadar mesane kanserleri prostat kanseri gibi uzun bir klinik seyir ve latent bir periyoda sahip olmasalar ve otopsi serilerinde saptanamiyor olsalar da, klinik acidan bakildiginda olumcul bir kanser olan ve ulkemizde en sik gorulen urolojik kanserlerden olan mesane kanserlerini tarama calismalariyla erken tanimaya yonelik arastirmalara devam edilmesi gerekliligi ise tartisma goturmez bir gercektir.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir

doi:10.5152/tud.2011.053

Submitted:

05.05.2011

Accepted:

11.07.2011

Correspondence:

Emre Tuzel

Cahar Dudayev Boulevard, Karya Houses, No: 3/8, Istasyonalti, Cigli, 35630 Izmir, Turkey

Phone: +90 232 330 52 30-1022

E-mail: emretuzel@gmail.com

[c]Copyright 2011 by Turkish Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com

Kaynaklar

(1.) Eser S, Yakut C, Ozdemir R, Karakilinc H, Ozalan S, Marshall SF, et al. Cancer incidence rates in Turkey in 2006: a detailed registry based estimation. Asian Pasific J Cancer Prev 2010;11:1731-9.

(2.) Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55:74-108. [CrossRef]

(3.) Fidaner C, Eser SY, Parkin DM. Incidence in Izmir in 1992-1993: first results from Izmir canser registry. Eur J Cancer 2001;37:83-92. [CrossRef]

(4.) Akyildiz EU, Ozaslan A, Tolgay E, Ozdes T, Koc S, Celik S. Adli otopsilerde malignite sikligi. Turkiye Klinikleri Adli Tip Dergisi 2006;3:89-93.

(5.) Polat K, Tuzel E, Aktepe F, Akdogan B, Guler C, Uzun I. Turkiye'de otopsi serisinde latent prostat kanseri ve yuksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi sikliginin arastirilmasi. Turkish Journal of Urology 2009;35:96-100.

(6.) Messig EM. Urothelial tumors of the bladder. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AV, Peters CA, editors. Campbell's urology. 9th ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2007. p. 2407-46.

(7.) Shirai T, Fukushima S, Hirose M, Ohshima M, Ito N. Epithelial lesions of the urinary bladder in three hundred and thirteen autopsy cases. Jpn J Canser Res 1987;78:1073-80.

(8.) Ito N, Hirose M, Shirai T, Tsuda H, Nakanishi K, Fukushima S. Lesions of the urinary bladder epithelium in 125 autopsy cases. Acta Pathol Jpn 1981;31:545-57.

(9.) Goertchen R, Schiche I, Modelmog D, Kunze K. The epidemiology and importance of metaplasia and dysplasia of the urinary bladder mucosa in autopsy material from a middle-size industrial city (study of Gorlitz). Zentralbl Allg Pathol 1990;136:663-70.

(10.) Wiener DP, Koss LG, Sablay B, Freed SZ. The prevalence and significance of Brunn's nests, cystitis cystica and squamous metaplasia in normal bladders. J Urol 1979;122:317-21.

(11.) Wijkstrom H, Cohen SM, Gardiner RA, Kakizoe T, Schoenberg M, Tobisu K. Prevention and treatment of urothelial premalignant and malignant lesions. Scan J Urol Nephrol Suppl 2000;205:116-35.

(12.) Lopez-Beltran A, Cheng L, Andersson L, Brausi M, de Matteis A, Montironi R, et al. Preneoplastic non-papillary lesions and conditions of the urinary bladder: an update based on the Ancona International Consultation. Virchows Arch 2002;440:3-11. [CrossRef]

(13.) Kim ED, Ignatoff JM. Unsuspected bladder carcinoma in patients undergoing radical prostatectomy. J Urol 1994;152:397-400.

(14.) van Velzen D, Krishnan KR, Parsons KF, Soni BM, Fraser MH, Howard CV, et al. Comparative pathology of dome and trigone of urinary bladder mucosa in paraplegics and tetraplegics. Paraplegia 1995;33:565-72. [CrossRef]

(15.) Cohen SM, Shirai T, Steineck G. Epidemiology and etiology of premalignant and malignant urothelial changes. Scan J Urol Nephrol Suppl 2000;205:105-15. [CrossRef]

Kadir Polat (1), Emre Tuzel (1), Fatma Aktepe (2), Hudaverdi Kucuker (3), ibrahim Uzun (4), Cem Guler (1)

(1) Department of Urology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon

(2) Department of Pathology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon

(3) Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon

(4) Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine in Istanbul, Istanbul
COPYRIGHT 2011 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article
Author:Polat, Kadir; Tuzel, Emre; Aktepe, Fatma; Kucuker, Hudaverdi; Uzun, Ibrahim; Guler, Cem
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Dec 1, 2011
Words:1787
Previous Article:Editorden.
Next Article:Pathological features of incidental and symptomatic renal cell carcinoma / Rastlantisal ve semptomatik bobrek hucreli karsinomlarin patolojik...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters