Printer Friendly

Evaluation of cases with congenital muscular dystrophy/konjenital muskuler distrofili hastalarimizin degerlendirilmesi.

Giris

Konjenital muskuler distrofiler (KMD), erken baslangicli hipotoni, gucsuzluk, kontrakturler, normal veya artmis kreatin kinaz duzeyi, elektromiyografide miyopatik bulgular ve kas biyopsisinde siklikla distrofik degisiklikler ile belirgin kalitimsal kas hastaligi grubudur (1). Konjenital muskuler distrofiler en sik karsilasilan otozomal cekinik (resesif) noromuskuler hastaliklardir. Su ana kadar genetik olarak tanimlanmis on iki tip KMD bulunmakta ve etkilenen proteinin ozelligine gore uc grup altinda siniflandirilmaktadir (2). Ilk grup KMD bazal membran ve hucre disi matriks proteinlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu olusmakta ve bu grupta kollajen VI ile iliskili Ullrich KMD (COL6A1, COL6A2, COL6A3 genleri), laminin alfa iki ile iliskili MDC1A (LAMA2 geni) ve alfa yedi integrin ile iliskili KMD (ITGA7 geni) yer almaktadir. Ikinci grupta yer alan KMD'ler alfa distroglikanin glikozilasyonunda gorev alan glikozil transferaz enzimlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu ortaya cikmakta (POMT1, POMT2, POMGnT1, fukutin, FKRP, LARGE genleri) ve bu grupta Fukuyama konjenital muskuler distrofi, kas-goz-beyin hastaligi, Walker-Warburg sendromu, konjenital muskuler distrofi tip 1C ve 1D yer almaktadir. En son grupta ise gorevi bilinmeyen bir endoplazmik retikulum proteinini kodlayan SEPN1 genindeki mutasyonlar sonucu ortaya cikan "rigid spine" sendromu bulunmaktadir (2).

Konjenital muskuler distrofinin tipinin belirlenmesinde, klinik fenotipin tam olarak tanimlanmasi ve bunun protein ve genetik calismalari ile birlestirilmesi buyuk onem tasimaktadir. Immunohistokimyasal olarak kollajen VI, laminin alfa iki ve alfa distroglikan boyamalarinda bir eksiklik oldugunda genetik testler daha rahat olarak uygulanmaktadir. Distrofik bulgular gosteren kas biyopsisinde immunohistokimyasal ve genetik calismalar negatifse ve eger biyopside konjenital miyopati bulgulari yoksa taniya ulasmak zordur. Yine farkli KMD genlerindeki mutasyonlar benzer klinik fenotiplere yol acabilirken bazen de ayni KMD genlerindeki mutasyonlar farkli klinik fenotiplere neden olabilmektedir (3,4).

Ulkemizde evliliklerin yuzde 20'sinin akraba evliligi olmasi ndan oturu her ne kadar sikligi bilinmese de KMD'lerin ulkemizde gorulen kas hastaliklari icinde onemli oranda yer tuttugu dusunulmektedir. Konjenital muskuler distrofi tipinin belirlenmesi aileye verilecek genetik danismanlik acisindan boyuk onem tasimaktadir.

Bu calismada klinigimizde izlenen KMD hastalarinin klinik ve radyolojik bulgularinin degerlendirilmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem

Temmuz 2005-Temmuz 2008 yillari arasinda Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Noroloji Bolumu'nde tani alan ve duzenli bilgilerine ulasilan 13 KMD hastasinin geriye donuk bilgilerinden yararlanildi. Hastalara KMD tanisi klinik, serum kreatin kinaz olcumleri, radyolojik ve kas biyopsisindeki bulgular goz onunde bulundurularak konuldu. Genetik calisma yapilabilen hastalarda sorumlu gende mutasyon analizi calisildi. Calismaya alinan tum hastalarin basvuru yaki kinmalari, anne ve baba arasinda akrabalik oykusu norolojik muayene bulgulari, goz bulgulari, genetik inceleme sonuclari ve hastaligin seyri incelendi. Hastalar alfa distroglikanopatiler, kollajen VI ile iliskili konjenital muskuler distrofiler ve "rigid spine" sendromu olmak uzere uc grup altinda incelendi. Beyin manyetik rezonans incelemeleri hidrosefali, migrasyon anomalileri, beyin sapi hipoplazisi ve beyincikte kist varligi acisindan degerlendirildi. Serum kreatin kinaz olcumu yapildi ve kuadriseps femoris kasindan alinan kas biyopsi ornekleri degerlendirildi.

Bulgular

Calismaya alinan 13 hastanin yedisi (%53) erkek, altisi (%47) kizdi. Yedi hasta (%53) alfa distroglikanopati, bes hasta (%38) kollajen VI ile iliskili KMD, bir hasta (%9) "rigid spine" sendromu grubunda yer almaktaydi.

Alfa distroglikanopati grubunda hastalarin ortalama yasi 3,57[+ or -]2,92 (0,5-7) yildi. Olgularin ocu erkek (%43), dordu (%57) kizdi. Olgularin hepsinde akraba evliligi oykusu zeka ve motor gelisim geriligi vardi. Dort hasta (%57) epilepsi nedeni ile ilac kullanmaktaydi. Bes olguda (%71) goz tutulumu, alti olguda (%85) merkezi sinir sistemi gelisimsel anomalisi vardi. Olgulardaki goz bulgulari dogustan katarakt, ileri derecede miyopi ve retinal ayrilmaydi. En sik merkezi sinir sistemi gelisimsel anomalileri lizansefali, pakigiri ve polimikrogiriydi (Resim 1). Olgularin tumunde beyin sapi hipoplazisi, altisinda (%85) beyincikte kistler vardi (Resim 2,3). Ortalama serum kreatin kinaz duzeyi 2228,57[+ or -]853,84 (1100-3000) IU/L olarak olculurken, kas biyopsisi yapilan bes olgunun hepsinde kas fibril boyutlarinda farklilik ve bag dokusunda artis mevcuttu (Resim 4). Bir olguda POMT1, iki olguda Fukutin ve uc hastada POMTGnT1 geninde homozigot mutasyon saptanirken, sadece beyincik kistleri ve zeka geriligi olan bir hastada bu genlerde mutasyon bulunamadi. POMT1 geninde homozigot mutasyon saptanip Walker-Warburg tanisi alan hasta bir yasinda akciger enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi. Fukutin geninde homozigot mutasyon saptanan ve Fukuyama KMD tanisi alan hastalarin konusma ve yurume yetisi olmayip sik tekrarlayan akciger enfeksiyonlari nedeni ile hastaneye yatmaktadirlar. POMGnT1 geninde homozigot mutasyon saptanip kas-goz-beyin hastaligi tanisi alan hastalarin hepsi gec de olsa yurumeye baslamalarina ragmen ciddi derecede davranis sorunlari vardi.

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

[FIGURE 3 OMITTED]

[FIGURE 4 OMITTED]

[FIGURE 5 OMITTED]

Kollajen VI ile iliskili KMD tanisi bes hastanin ortalama yasi 10,83[+ or -]5,67 (1-16) yildi. En sik basvuru yakinmasi motor gelsimde gerilik, proksimal eklem kontrakturleri ve degisen derecelerde distal eklem hiperlaksisitesiydi (Sekil 5). Hastalarda bu bulgular esliginde Ullrich KMD dusunuldu. Bir olgu haric tum hastalarin ebeveynlerinde akraba evliligi oykusu vardi. Ciddi solunum yetersizligi bir hastada izlenirken, bir hastada operasyon gerektiren skolyoz ve kalca dislokasyonu vardi. Tum hastalarin zeka gelisimleri normaldi. Iki hastada serum kreatin kinaz degeri normal saptanirken, digerlerinde ilimli duzeyde artis saptandi.

"Rigid spine" sendromu tanisi alan hasta skolyoz nedeni ile opere edilmeden once yaygin kas atrofisi nedeni ile danisildi ve kreatin kinaz degerinin hafif yuksek olmasi ve elektromiyografide yaygin miyojenik degisiklikler saptanmasi nedeni ile yapilan kas biyopsisinde miyopatik degisiklikler gozlendi.

Tartisma

Konjenital muskuler distrofiler en sik gorulen otozomal cekinik noromuskuler hastaliklar olup sikligi italya'da 100 000 canli dogumda 4,7, dogu isvicre'de ise 100 000 canli dogumda 6,3 olarak belirlenmistir (5,6). Konjenital muskuler distrofi tiplerinin dagilimi ulkelere gore farklilik gostermektedir. Avrupa ulkelerinde en sik rastlanan KMD tipi merozin negatif KMD iken bunu kollajen VI eksikligi ile belirgin KMD ve alfa distroglikanopatiler izlemektedir (7). Avustralya'da ise sirasiyla en sik gorulen KMD'ler alfa distroglikanopatiler, kollajen VI eksikligi ile belirgin KMD ve merozin negatif KMD'dir (8). Ulkemizde ise en sik gorulen KMD tipi merozin negatif KMD iken, bunu kollajen VI eksikligi ile belirgin KMD ve alfa distroglikanopatiler izlemektedir (9). Yapmis oldugumuz calismada ise her ne kadar olgu sayisi kisitli olsa da en sik gorulen KMD tipinin alfa distroglikanopatiler oldugu, bunu sirasi ile kollajen VI eksikligi ile belirgin KMD ve merozin negatif KMD'nin izledigini saptadik. Merozin negatif KMD'nin genis olgu serilerinde en sik gorulen KMD tipi olmasi merozinin her tip KMD'de ikincil olarak azalmasi ve bircok olgunun kollajen VI ve alfa distroglikanopatilerin tanimlanmasindan once geriye donuk olarak incelenmesi ve calismalara katilmasi ile iliskili olabilir. Konjenital muskuler distrofilerin tam dagilim sikliginin belirlenmesi icin cok merkezli ileriye donuk calismalara gereksinim duyulmaktadir.

Alfa distroglikanopatiler, alfa distroglikanin azalmis glikozilasyonu ile belirgin, klinik ve genetik olarak heterojen olan bir KMD grubudur (10). Alfa distroglikanin azalmis glikozilasyonu, kasta merozin, agrin ve perlekan, beyinde de noroksin gibi baglarin bazal membrana iyi yapisamamasina yol acaktadir. Bunun sonucunda hastalarda beyinde goc (migrasyon) bozukluklulari, gozde yapisal anormallikler ve kasta da muskuler distrofi bulgulari ortaya cikmaktadir (11). Su ana kadar bu bozukluklara yol acan alti gen tanimlanmistir. Bunlar protein-O-mannozil transferaz 1 ve 2 (POMT1, POMT2), protein-O-mannoz 1,2-N-asetilglukozaminiltransferaz 1 (POMGnT1), fukutin ile iliskili protein (FKRP), fukutin ve LARGE genleridir (12). Bu grupta kalitim sekli otozomal cekinik olup, klinik bulgular cok degiskendir. Klinik fenotiplerin en agir ucunda Fukuyama konjenital muskuler distrofi, kas-gozbeyin hastaligi ve Walker Warburg sendromu yer almakta ve bu grupta kas tutulumuna ek olarak yapisal beyin ve goz anormallikleri bulunmaktadir. En hafif ucta ise beyin ve goz tutulumunun olmadigi "limb girdle" tipi muskuler distrofiler yer almaktadir. Bunlarin disinda KMD tip 1C ve "limb girdle" 2K gibi ara sekiller de tanimlanmistir (13). Walker Warburg sendromu en agir klinik bulgularin gozlendigi tip olup olgularin cogu uc yasina ulasmadan kaybedilmektedir. Hastalik siklikla POMT1 ve POMT2 genlerindeki mutasyonlar sonucu olusmaktadir. Hastalardaki en onemli goz bulgulari retinal ayrilma, katarakt, mikroftalmi, kolobom, optik sinir hipoplazisi ve glokom iken en onemli merkezi sinir malformasyonlari lizansefali, hidrosefali, beyincik hipoplazisi, korpus kallozum agenezisi ve nadir olarak ansefaloseldir (14). Bizim olgumuzda da POMT1 geninde homozigot mutasyon saptanmis olup, gozde retinal ayrilma ve katarakt, merkezi sinir sisteminde ise lizansefali, beyincik hipoplazisi ve hidrosefali saptanmistir (15). Olgu tekrarlayan akciger enfeksiyonlari nedeni ile bir yasinda kaybedildi. Fukuyama KMD Japonya'da Duchenne muskuler distrofiden sonra en sik gorulen kas hastaligidir (16). Fukuyama KMD'de ana klinik bulgular ciddi KMD, kardiyomiyopati, noronal goc anormallikleri, zeka geriligi, epilepsi, optik atrofi ve retinal ayrilma gibi goz anormallikleridir (17). Japonya disinda fukutin mutasyonu tasiyan cok az olgu tanimlanmis olup bunlarin sadece altisi fenotipik olarak Fukuyama KMD'ye benzemektedir (18-21). Bu alti olgunun daha ileri tiplendirilmesi yapildiginda dordunun Walker Warburg

sendromu, ikisinin de kas-goz-beyin hastaligi fenotipinde oldugu gorulmusltur. Olgularimizda ise kalp tutulumu yokken birinde miyopi ve sasilik tarzinda goz tutulumu mevcuttu. Iki olgunun da beyin manyetik rezonans incelemesinde noronal goc anormallikleri ile birlikte vermis hipoplazisi, beyin sapi atrofisi, beyin ve beyincikte cok sayida kistler saptandi. Kasgoz-beyin hastaligi, KMD, goz anormallikleri (konjenital miyopi, glokom, retinal hipoplazi) ve yapisal beyin malformasyonlari (pakigiri, beyincikte hipolazi, duz beyin sapi) ile belirgin otozomal cekinik gecisli bir hastaliktir (22). Hastaligin seyri Walker Warburg sendromu ve Fukuyama KMD'ye gore daha hafiftir. Calismamizda kas goz beyin hastaligi tanisi alan uc hastada saptanan beyin malformasyonlari lizansefali ve beyin sapi hipoplazisi iken goz malformasyonlari ise ileri derecede miyopi ve retinal ayrilmaydi. Uc olguda da ciddi zeka ve davranis sorunlari olmasina ragmen tumum gec de olsa yurume yetisini kazanmisti. Bu gruptaki son hasta ise zeka-motor gerilik ile basvuran ve kreatin kinaz degerinin 3000 IU/L bulunmasi uzerine yapilan kas biyopsisinde muskuler distrofi bulgulari saptanan bir olguydu. Hastanin manyetik rezonans incelemesinde cok sayida beyincik kisti saptanirken bunun disinda herhangi bir yapisal anormallik bulunmadi. Bu hastalarda en sik tanimlanan mutasyonlar FKRP geninde olmasina karsin olgumuzda bu gende ve diger genlerde bir mutasyon bulunamadi (23).

Ullrich KMD yenidogan doeminde hipotoni, distal eklemlerde gevseklik ve proksimal eklemlerde kontraktur ile belirgin otozomal cekinik bir kas hastaligidir (24). Kalca cikigi, tortikollis, skolyoz, spinal rijidite ve ciddi solunum yetersizligi hastaligin diger bulgularidir. Hastalik bir hucre disi matriks proteini olan kollajen VI'nin eksikligi sonucu olusmaktadir. Kollajen VI, alfa1, 2 ve 3 peptidleri tarafindan olusturulmakta ve bunlar sirasi ise COL6A1, COL6A2 ve COL6A3 genleri tarafindan kodlanmaktadirlar (25). Kollajen VI, fibroblastlarin hucre disi matriksinde ve deri, buyuk damarlar, iskelet kasi, duz kas ve kalp kasinin bag dokusunda bulunmaktadir. Bazal membranin retikuler tabakasinda bulunmasi ve fibronektin ve kollajen IV'e baglanmasi kas fibrilleri icin yapisal acidan oneme sahip oldugunu gostermektedir (26). Ullrich KMD'nin patojenezi kollajen VI eksikligi sonucu bazal lamina ve intersisyum arasindaki baglanti eksikligine dayanmaktadir. Olgularin klinik bulgulari ile kollajen alti miktari arasinda yakin iliski bulunmaktadir. Bununla ilgili olarak bazi hastalarda hafif bir motor gerilik varken digerlerinde ciddi motor gerilik, solunum zorlugu ve operasyon gerektiren kontrakturler olmaktadir. Hastalarin zeka gelisimleri siklikla normal olup, kreatin kinaz duzeyleri normal ile normalin bes kati artis arasinda degismektedir (27). Hastaligin genetik heterojenitesinden oturu molekuler testler zor olmakta ve tani klinik ve kas biyopsisi bulgularina dayanmaktadir. Bu bulgular ile uyumlu olarak bir hastamiz solunum yetersizligi ile sut cocugu doneminde kaybedildi. Diger bir olguda sik operasyon gerektiren kontrakturler ve skolyozu vardi. Diger uc olguda ise klinik bulgular daha hafif olmakla beraber degisen derecelerde eklem kontrakturleri mevcuttu. Iki olguda kreatin kinaz degerleri normal iken diger olgularin kreatin kinaz degerleri hafif yukseklik gostermekteydi.

"Rigid spine" muskuler distrofi SEPN1 genindeki mutasyonlar sonucu ortaya cikan otozomal cekinik gecisli bir KMD'dir (28). SEPN1 geni endoplazmik retikulumda bulunan ve selenyum iceren bir glikoprotein olan selenoprotein N'i kodlamaktadir. Selenoprotein N, kas dokusu, akciger, beyin, plasenta ve fetal dokularda bulunmakla birlikte gorevi halen tam olarak anlasilamamistir (29). Hastaligin klinik bulgulari aksiyel hipotoni, torakolumbar skolyoz, spinal ekstansorlerde kontraktur ve rijidite ve yuz ve boyun kaslarinda gucsuzluktur (30). Hastalarin zeka gelisimleri ve beyin manyetik rezonans incelemeleri normaldir. Kaslarda hipertrofi ve kontraktur beklenen bir bulgu olmamakla birlikte siklikla kas atrofisi mevcuttur. Serum kreatin kinaz olcumleri normal veya normale yakin olmakla birlikte kas biyopsisinde miyopatik degisiklikler mevcuttur. Olgumuz da skolyoz operasyonu oncesi kas atrofisi nedeni ile degerlendirilmis ve fizik muayenesinde spinal rijidite olmasi, ilimli kreatin yuksekligi ve kas biyopsisinde miyopatik degisiklikler olmasi nedeni ile "rigid spine" sendromu tanisi almistir.

Sonuc olarak KMD'ler erken baslangicli ilerleyici kas gucsuzlugu ile belirgin klinik ve genetik olarak heterojen bir hastalik grubudur. Kas tutulumuna ek olarak siklikla beyin ve gozler etkilenmektedir. Konjenital muskuler distrofiler, kollajen alti ve alfa distroglikan gibi hucre disi matriks proteinlerindeki eksiklikler sonucunda ortaya cikabildigi gibi "rigid spine" sendromunda oldugu gibi endoplazmik retikulumdaki enzimlerin eksikligi sonucunda da olusabilmektedir. Ulkemizde tani alan KMD'li olgularin artmasi degisik tiplerin gorulme sikliginin saptanmasina ve prenatal tani alabilecek olgularin sayisinin artmasina olanak saglayacaktir.

Kaynaklar

(1.) Voit T. Congenital muscular dystrophies. In: Karpati G, Hilton-Jones D, Griggs RC, (eds). Disorders of voluntary muscle. 7th ed. Cambridge, UK: Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001: 503-24.

(2.) Neuromuscular disorders: gene location. Neuromuscul Disord 2006;16: 64-90.

(3.) Brockington M, Yuva Y, Prandini P, et al. Mutations in the fukutin-related protein gene (FKRP) identify limb girdle muscular dystrophy 2I as a milder allelic variant of congenital muscular dystrophy MDC1C. Hum Mol Genet 2001; 10: 2851-9.

(4.) Brockington M, Blake DJ, Prandini P, et al. Mutations in the fukutin-related protein gene (FKRP) cause a form of congenital muscular dystrophy with secondary laminin alpha2 deficiency and abnormal glycosylation of alpha-dystroglycan. Am J Hum Genet 2001; 69: 1198-209.

(5.) Darin N, Kimber E, Kroksmark AK, Tulinius M. Multiple congenital contractures: birth prevalence, etiology, and outcome. J Pediatr 2002; 140: 61-7.

(6.) Mostacciuolo ML, Barbujani G, Armani M, Danieli GA, Angelini C. Genetic epidemiology of myotonic dystrophy. Gen Epidemiol 1987; 4: 289-98.

(7.) Muntoni F, Voit T. The congenital muscular dystrophies in 2004: a century of exciting progress. Neuromuscul Disord 2004; 14: 635-49.

(8.) Peat RA, Smith JM, Compton AG, et al. Diagnosis and etiology of congenital muscular dystrophy. Neurology 2008; 71: 312-21.

(9.) Talim B, Akcoren Z, Haliloglu G, et al. Frequency of different forms of congenital muscular dystrophy in a referral center. Neuromuscul Disord 2008; 18: 724-833.

(10.) Muntoni F, Brockington M, Blake DJ, Torelli S, Brown SC. Defective glycosylation in muscular dystrophy. Lancet 2002; 360: 1419-21.

(11.) Cohn RD. Dystroglycan: important player in skeletal muscle and beyond. Neuromuscul Disord 2005; 15: 207-17.

(12.) Martin PT. The dystroglycanopathies: the new disorders of O-linked glycosylation. Semin Pediatr Neurol 2005; 12: 152-8.

(13.) Muntoni F. Journey into muscular dystrophies caused by abnormal glycosylation. Acta Myol 2004; 23: 79-84.

(14.) Dobyns WB, Pagon RA, Armstrong D, et al. Diagnostic criteria for Walker-Warburg syndrome. Am J Med Genet 1989; 32: 195-210.

(15.) Yis U, Uyanik G, Kurul S, et al. A case of Walker Warburg syndrome resulting from a homozygous POMT1 mutation. Eur J Pediatr Neurol 2007; 11: 46-9.

(16.) Toda T, Kobayashi K, Kondo-Iida E, Sasaki J, Nakamura Y. The Fukuyama congenital muscular dystrophy story. Neuromuscul Disord 2000; 10: 153-9.

(17.) Nakanishi T, Sakauchi M, Kaneda Y, et al. Cardiac involvement in Fukuyama-type congenital muscular dystrophy. Pediatrics 2006; 117: 1187-92.

(18.) Silan F, Yoshioka M, Kobayashi K, et al. A new mutation of the fukutin gene in a non-Japanese patient. Ann Neurol 2003; 53: 392-6.

(19.) Godfrey C, Clement E, Mein R, et al. Refining genotype phenotype correlations in muscular dystrophies with defective glycosylation of dystroglycan. Brain 2007; 130: 2725-35.

(20.) De Bernabe DB, Van Bokhoven H, Van Beusekom E, et al. A homozygous nonsense mutation in the fukutin gene causes a Walker Warburg syndrome phenotype. J Med Gen 2003; 40: 845-8.

(21.) Cotarelo RP, Valero MC, Prados B, et al. Two new patients bearing mutations in the fukutin gene confirm the relevance of this gene in Walker Warburg syndrome. Clin Genet 2008; 73: 139-45.

(22.) Cormand B, Pihko H, Bayes M, et al. Clinical and genetic distinction between Walker-Warburg syndrome and muscle-eye-brain disease. Neurology 2001; 56: 1059-69.

(23.) Topaloglu H, Brockington M, Yuva Y, et al. FKRP gene mutations cause congenital muscular dystrophy, mental retardation and cerebellar cysts. Neurology 2003; 60: 988-92.

(24.) Ullrich O. Kongenitale atonisch-sklerotische muskeldystrophie, ein weiterer typus der heredodegeneration erkrankungen des neuromuskularen systems. Z Ges Neurol Psychiat 1930; 126: 171-201.

(25.) Demir E, Sabatelli P, Allamand V, et al. Mutations in COL6A3 cause severe and mild phenotypes of Ullrich congenital muscular dystrophy. Am J Hum Genet 2002; 70: 1446-58.

(26.) Hessle H, Engvall E. Type VI collagen. Studies on its localization, structure, and biosynthetic form with monoclonal antibodies. J. Biol. Chem. 1984; 259: 3955-61.

(27.) Jimenez-Mallebrera C, Brown SC, Sewry CA, Muntoni F. Congenital muscular dystrophy: molecular and cellular aspects. Cell Mol Life Sci 2005; 62: 809-23.

(28.) Lisi MT, Cohn RD. Congenital muscular dystrophies: New aspects of an expanding group of disorders. Biochim Biophys Acta 2007; 1772: 159-172.

(29.) Petit N, Lescure A, Rederstorff M, et al. Selenoprotein N: an endoplasmic reticulum glycoprotein with an early developmental expression pattern. Hum Mol Genet 2003; 12: 1045-53.

(30.) Mercuri E, Talim B, Moghadaszadeh B, et al. Clinical and imaging findings in six cases of congenital muscular dystrophy with rigid spine syndrome linked to chromosome 1p (RSMD1). Neuromuscul Disord 2002; 12: 631-8.

Uluc Yis, Gokhan Uyanik *, Semra Hiz Kurul **, Handan Cakmakci ***, Erdener Ozer ****, Eray Dirik **, Ute Hehr *****, Deborah J. Morris-Rosendahl ******

Gaziantep Cocuk Hastanesi Cocuk Noroloji Bolumu, Gaziantep, Turkiye

* Institute for Human Genetics, University of Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

** Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Noroloji Bilim Dali, izmir, Turkiye

*** Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Radyoloji, **** Patoloji Anabilim Dali, izmir, Turkiye

***** Center for Human Genetics and Institute for Human Genetics, Univeristy of Regensburg, Regensburg, Germany

****** Institute for Human Genetics, University of Freiburg, Freiburg, Germany

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Uluc Yis, Gaziantep Cocuk Hastanesi, Cocuk Noroloji Bolumu Gaziantep, Turkiye

Tel.: 0 342 360 08 88/3478 E-posta: ulyis@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 09.01.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 12.02.2009
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Arastirma
Author:Yis, Uluc; Uyanik, Gokhan; Kurul, Semra Hiz; Cakmakci, Handan; Ozer, Erdener; Dirik, Eray; Hehr, Ute
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2009
Words:2850
Previous Article:The frequency of osteopenia in premature babies and the ethiological risk factors/erken dogmus bebeklerde osteopeni sikligi ve etiolojik risk...
Next Article:Knowledge and practice of general pediatricians about childhood asthma and its treatment/genel cocuk uzmanlarinin cocukluk cagi astimi ve tedavisi...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters