Printer Friendly

Evaluation of Critically Obstetric III Patients in Intensive Care Unit Follow-Up: A Retrospective 10-Year/Kritik Obstetrik Hastalarin Yogun Bakim Takip Sonuclari: Geriye Yonelik 10 Yillik Inceleme.

Giris

Obstetrik hastalar genellikle genc ve gebeligin fizyolojik degisiklikleri disinda ek problemleri olmayan hastalardir. Fizyolojik bir surec olan gebelikte veya sonrasinda ortaya cikan anne ve bebek olumleri hasta ve hasta yakinlari acisindan oldukca yikici etkilere neden olur. Gebelik sirasinda veya oncesinde var olan ya da gebelik sirasinda veya sonrasinda yeni ortaya cikan ek hastaliklar bu hastalarin yakin takibini hatta yogun bakima kabulunu gerektirebilir. Son yillarda anne ve bebek olumleri azalsa da hala onemli bir saglik problemi olmaya devam etmektedir Bu problemlerin erken taninmasi ve boylece zaman gecirmeden takip ve tedavisinin yapilmasi hayati onem tasimaktadir. Bu ozelliklerinden dolayi obstetrik hastalar dikkat edilmesi gereken ozel bir hasta grubudur.

Anne olumleri son donemde azalma gosterse de ozellikle gelismekte olan ulkelerde hala duzeltilmeye calisilan onemli bir saglik problemidir. Dunya Saglik Orgutunun 2018 raporuna gore gelismekte olan ulkelerde anne olum orani 100000 dogumda 239 iken gelismis ulkelerde 100000 dogumda 12'dir (1). Ulkemizde ise T.C Saglik Bakanligi'nin 2017 yilinda yayinlanan saglik istatistikleri yilligina gore 100000 canli dogumda 14,7'dir (2).

Bu hastalar gebelik ya da dogumu takiben ortaya cikan komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmektedir. Bu komplikasyonlarin onemli bir kismi gebelik sirasinda ortaya cikar ve cogunlugu onlenebilir ya da tedavi edilebilir problemlerdir. Yine Dunya Saglik Orgutunun verilerine gore anne olumun %75'ine neden olan durumlar; dogumdan sonra ortaya cikan ciddi kanama ve enfeksiyonlar, preeklampsi-eklampsi ve dogum sirasinda ortaya cikan komplikasyonlardir (1).

Anne olumlerinin neden olan durumlarin buyuk bir cogunlugu onlenebilir oldugundan; anne olumune neden olacak sebepler iyi taninmali, ortaya cikabilecek komplikasyonlara karsi hazirlikli olunmali ve gerektiginde bu hastalarin takip ve tedavileri uygun sekilde yapilmalidir. Bu konuyla ilgili ulkemizde sinirli sayida calisma bulunmaktadir (3-6). Bu calismanin amaci Ic Hastaliklari Yogun Bakim Unitesine kabul edilen kritik obstetrik hastalarda mortaliteye etki eden faktorleri tespit etmektir.

Gerec ve Yontemler

Ic Hastaliklari Yogun Bakim Unitesine 2008-2018 yillari arasinda kabul edilen tum kritik obstetrik hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Bu calisma icin Erciyes Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurul'undan onay alindi (Tarih: 19.09.2018 no: 2018/422). Hasta bilgileri hasta dosyalari ve elektronik medikal kayitlardan elde edildi. Bu hastalarin; maternal yas, gestasyonel yas, yogun bakima kabul nedeni, yogun bakimda yapilan spesifik girisimler invazif mekanik ventilasyon (IMV) ve non-invazif mekanik ventilasyon (NIMV), plazmaferez, aralikli ve surekli hemodiyaliz, hemofiltrasyon ya da hemodiyafiltrasyon, bronkoskopi, tup torakostomi ve trakeotomi acilmasi, kan ve kan urunu transfuzyonu, yogun bakima yatistan 48 saat ve sonra karsilasilan enfeksiyonlar ve lokalizasyonu, invazif ve noninvazif mekanik ventilasyon uygulama gun sayisi, yogun bakimda yatis gun sayisi, hastanede yatis gun sayisi, hastanin yogun bakim sonucu ve mortaliteleri incelendi.

Hastaligin ciddiyeti APACHE II Skoru, SOFA Skoru ve Glaskow Koma Skoru ile degerlendirildi.

Istatiksel analiz

Calismaya alinan hastalarin kategorik verilerinin analizinde Kikare( X2) testi kullanilmistir. Numerik degiskenler karsilastirilirken; iki bagimsiz grubun karsilastirilmasinda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla bagimsiz grubun karsilastirilmasinda Kruskal-Wallis varyans analizi kullanilmistir. Olmeyi etkileyen risk faktorlerini belirlemek icin tekli ve coklu multivaryant lojistik regresyon analizi yapilmistir. Veriler SPSS 22.0 programina kaydedilmistir. P<0.05 istatiksel olarak anlamli kabul edilmistir.

Bulgular

Calisma boyunca yogun bakima kabul edilen 62 kritik obstetrik hasta calismaya dahil edildi. Calismaya 16-50 yas arasi tum kritik obstetrik hastalar alindi. Hastalarin maternal yas ortalamasi 30 [+ or -] 7 yil idi. Yogun bakima hastalar en sik HELLP nedeni ile kabul edildi [14 hasta (%22.6)]. HELLP disinda 12 hasta (%19,4) preeklampsi ve 12 hasta (%19,4) da vaginal ya da post-op hemoraji tanisi ile yogun bakima kabul edildi. Medikal nedenlerle yogun bakima kabul edilen 7 hastanin (%11,3) 2'sinde mitral darlik, 2'sinde postoperatif solunum yetmezligi, 1'inde hipertansiyon, HBV ve siroz, 1'inde portal ven trombozu, ve 1'inde ise diyabetik ketoasidoz vardi. Bu hastalardan 2'si (%3,2) norolojik nedenlerle (press sendromu, myastenia graves) yogun bakimda takip edildi.

Sezeryan 55 hasta (%88.7) ile en sik dogum sekliydi. Hastalarin detayli demografik ve klinik ozellikleri Tablo 1'de verilmistir.

Yogun bakima kabul edilen 23 (%37) hastaya akut solunum yetmezligi nedeniyle ortalama 7,6 (range:1-51) gun IMV, 12 (%19,3) hastaya ise 4,9 (range:1-24) gun uygulandi.

Hastalarin 7'sine (%11,3) ise IMV ve NIMV birlikte uygulandi. On iki hastaya (%19,3) plazmaferez yapildi. Plazmaferez yapilan hastalarin endikasyonlari su sekilde idi: 4 hasta HELLP, 3 hasta hemoraji, 2 hasta DIC, 2 hasta medikal nedenler. Hemodinamik olarak stabil olmayan 4 hastaya surekli renal replasman tedavisi (CRRT), hemodinamik olarak stabil olan 2 hastaya ise aralikli hemodiyaliz (IHD) uygulandi. Toplam 10 hastada (%16,1) yogun bakimda yatis sirasinda nazokomiyal enfeksiyon gelisti. Bu enfeksiyonlar; 9 hastada alt solunum yolu enfeksiyonu (7 hastada ventilatorle iliskili pnomoni), 1 hastada yumusak doku enfeksiyonu ve 1 hasta da ise ensefalit olarak tespit edildi. Enfeksiyon gelisen hastalardan 3'u hayatini kaybetti. Yogun bakim takipleri sirasinda 25 hastaya (%40,3) eritrosit suspansiyonu (ES), 12 hastaya (%19,3) platelet (PLT), suspansiyonu, 8 hastaya (%12,9) taze donmus plazma (TDP) 6 hastaya (%9,6) kriyoprespitat, 1 hastaya da (%1,6) fibrinojen transfuzyonu yapildi. Yogun bakimda yapilan diger islemler Tablo 2'de detayli olarak gosterilmistir.

Yogun bakimda ortalama kalis suresi 6 (range: 1-64) gun, hastanede ortalama kalis suresi ise 10 (range: 1-83) gun idi.

Tum hastalarin yogun bakim mortalitesi %8 (5 hasta) olarak tespit edildi. 3 hasta (%4,8) postoperatif kardiyak arrest, 1 hasta (%1,6) postoperatif sepsis ve 1 hasta da (%1,6) hemoraji nedeniyle kaybedildi. Yasamayanlarda ortalama APACHE II skoru (27 [+ or -] 2.9) yasayan hastalara (16.9 [+ or -] 6.6) gore anlamli olarak daha yuksekti (p=0.001). Ortalama SOFA skoru ise yasamayanlarda 10 [+ or -] 3.7 iken yasayanlarda 3.6 [+ or -] 2.1 ve yasamayanlarda anlamli olarak daha yuksekti (p<0.001). Ortalama Glaskow Koma Skoru (GKS) yasamayanlarda 7 [+ or -] 5.6 ile yasayan hastalara gore (13.2 [+ or -] 3.1) daha dusuktu (p=0.006). Tablo 3'de gosterilmektedir.

Hastalarda mortaliteyi degerlendirmek icin multivariant logistik regresyon analizi yapildi. Birinci gun SOFA degeri bagimsiz risk faktoru olarak tespit edildi (OR: 3.47,95%CI: 1.131-10.696,p:0.030). SOFA degerindeki her bir artis icin mortalitenin 3.47 kat arttigi goruldu. Tablo 4'de gosterilmektedir.

Tartisma

Bu calismada Ic Hastaliklari Yogun Bakim Unitesine yatan obstetrik hastalar degerlendirildi. En sik yatis nedeni gebelikle iliskili hipertansif durumlar ve hemoraji idi. Bu hastalarda mortaliteyi belirleyen en onemli risk faktoru birinci gun SOFA skoru yuksekligi olarak tespit edildi. Yogun bakim mortalitesi %8 olarak bulundu.

Bu calismaya dahil edilen 62 hastanin ortalama gestasyonel yasi 32 [+ or -] 5 hafta idi. Demirkiran ve ark. yaptigi calisma ile kiyaslandiginda bizim calismamizda yasayan ve yasamayan hastalarin ortalama gestasyonel ve maternal yaslari daha yuksekti. Demirkiran ve ark. calismasinda yasamayanlarda ortalama maternal yas 28 [+ or -] 7 yil, yasayanlarda; 28 [+ or -] 6 yil olarak bulunmus. Biz ise calismamizda; yasamayan hastalarda ortalama maternal yasi 33.2 [+ or -] 8.6 yil, yasayanlarda ise 29.8 [+ or -] 7.8 yil olarak bulduk. Demirkiran ve ark. calismasinda; ortalama gestasyonel yas yasamayanlarda 33 [+ or -] 6 hafta, yasayanlarda 33 [+ or -] 4 hafta iken biz calismamizda yasamayanlarda ortalama gestasyonel yasi 32.7 [+ or -] 4.9 hafta, yasayanlarda ise 32.5 [+ or -] 5.5 hafta bulduk (Tablo 3) (5). Calismamizda Demirkiran ve ark. yaptigi calismada oldugu gibi gruplar arasinda mortalite acisindan istatistiksel olarak anlamli bir fark yoktu.

En sik yogun bakima kabul edilme nedeni %22,4 ile HELLP sonra %19,4 ile preeklampsi ve ve %19,4 ile hemoraji idi. Eklampsi ise %8,4 ile en sik 4. yogun bakima kabul nedeniydi. Yogun bakima en sik kabul nedeni hipertansiyonun neden oldugu hastaliklar ve sonrasinda ise hemoraji idi. Bu bulgular daha once yapilan calismalar ile uyumluydu (3-6).

Bu calismada %40,3 ES, %19,3 PLT, %12,9 TDP, %9,6 kriyoprespitat, %1,6 fibrinojen transfuzyonu verildi. Post-op kardiyak arrest nedeniyle kabul edilen 3 hastanin ve DIC nedeniyle kabul elden 2 hastanin hepsine, 12 hemoraji hastasinin 9'una ve HELLP nedeniyle kabul edilen 5 hastaya ES verildi. Celik ve ark. yaptigi calismada bizim calismamiza benzer oranlarda transfuzyon yapilmisken (%34 ES, %25 TDP ve % 12 PLT transfuzyonu) (3), Demirkiran ve ark. calismasi (%36,8 tam kan, %29,6 TDP ve %21,6 PLT) ile Togal ve ark. calismasinda ise daha yuksek transfuzyon oranlari (%66 ES, %66 TDP, %33 PLT transfuzyonu) saptanmistir (4-5).

Toplam hastalarin %48,3 entubasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyaci oldu. Bu oran daha once yapilan bazi calismalara gore nispeten yuksekti. Selo-ojeme ve ark. calismasinda %19,4, Celik ve ark. calismasinda %32, Cohen ve ark. calismasinda ise %41 idi. (3, 7, 8). Bununla birlikte Tripathi ve ark. (%64) ve Togal ve arkadaslarinin yaptigi calismalara oranla daha dusuk bulundu (% 85) (4, 9).

Ortalama hastanede kalis suresi 10 gun, yogun bakimda ortalama kalis suresi ise 6 gundu. Platteau ve ark. yaptigi calismada ortalama yogun bakimda kalis suresi 4.4 gun iken Demirkiran ve ark calismasinda 8, Togal ve ark. calismasinda ise 7 gunle calismamizla benzerdi (4, 5, 10).

Takip edilen 5 hasta (%8) yasamini yitirdi. Bu mortalite orani ulkemizde daha once yapilan calismalarda elde edilen sonuclara ve T.C. Saglik Bakanligi 2017 yili saglik istatistikleri yilliginda belirtilen 100000 canli dogumda 14,7 degerine gore daha dusuktu (2-6). Bu oranin onceki calismalara gore dusuk bulunmasinda klinigimizin fiziki sartlar ve personel sayisi bakimindan yeterli olan 3. Basamak bir yogun bakim olmasinin etkisi oldugunu dusunmekteyiz. Saglik Bakanligi verilerinde bu oranin yuksek cikmasinda ise personel sayisi ve fiziki sartlar acisindan yetersiz olan diger yogun bakimlarin da dahil edilmis olmasinin etkisi olabilir.

Daha once yapilan iki calismada APACHE II skorunun kritik obstetrik hastalarda hastaligin ciddiyetini belirleyebilecegi savunulmusken (11,12). Lapinsky ve ark. ise gebeligin zaten akut fizyolojik skoru yukselttigi ve bu nedenle APACHE II-III ya da SAPS II skoruyla mortalitenin tahmin edilemeyecegini savunmustur (13). Bu calismada mortaliteyi degerlendirmek icin kullandigimiz APACHE II skoru ve 1. gun SOFA skoru yasamayanlarda yasayanlara gore daha yuksek bulundu. Yasamayanlarda ortalama APACHE II skoru (27 [+ or -] 2.9) iken yasayan hastalara gore anlamli olarak daha yuksekti (16.9 [+ or -] 6.6) (p<0.001). Ortalama SOFA skoru ise yasamayanlarda (10 [+ or -] 3.7) iken yasayanlara (3.6 [+ or -] 2.1) gore anlamli olarak daha yuksekti (p=0.001). Yaptigimiz risk analizinde 1. gun SOFA degerinin mortalite acsindan bagimsiz bir risk faktoru oldugunu ve SOFA degerindeki her bir artis icin mortalite oraninin 3.47 kat arttigini saptadik. Benzer olarak Celik ve ark. yaptigi calismada da ortalama APACHE II skoru ve SOFA skoru yasamayanlarda yasayanlara gore anlamli olarak daha yuksek bulunmus (3). Yine Demirkiran ve ark. yaptigi calismada da ortalama APACHE II skoru yasamayanlarda yasayanlara gore anlamli olarak daha yuksek bulunmus (5).

Bu calismanin bazi kisitliliklari bulunmaktadir. Bu calismada hasta sayisi kismi olarak azdi. Ayrica mortalite sayisi da (5 hasta) dusuk oldugundan istatistiksel olarak mortalite oranlari saglikli olmayabilir.

Sonuc olarak bu calismamizda; yogun bakima kabul edilen en sik kritik obstetrik nedenler, gebelikle iliskili hipertansif hastaliklar ve hemoraji idi. Bu hasta grubunda mortaliteyi tahmin etmede en uygun yontem ise 1. gun SOFA skoru yuksekligi idi. Bu ozel hasta grubunda mortalite ve morbiditeye etkili faktorlerin daha iyi belirlenebilmesi icin daha genis capli calismalar yapilmalidir.

https://doi.org/10.33381/dcbybd.2019.1947

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik kurul onayi Erciyes Universitesi etik kurulundan alinmistir (Onay Tarihi: 19.09.2018 / No: 2018/422).

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Erciyes University (Approval Date: 19.09.2018 / No: 2018/422).

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Dunya Saglik Orgutu Dunya Saglik Istatistikleri, 2018

(2.) T.C. Saglik Bakanligi 2017 Saglik Istatislik Yilligi

(3.) Celik JB, Gezginc K, Dayioglu M, et al. Obstetric admissions to intensive care unit. Balkan Military Medical Review 2008; 11,117-122

(4.) Togal T, Yucel N, Gedik E, et al. Obstretric admissions to the intensive care unit in a tertiary referral hospital. J Critical Care 2010; 25:628633. [CrossRef]

(5.) Demirkiran O, Dikmen Y, Utku S, et al. Critically obstretric patients in the intensive care unit. International Journal of Obstetric Anesthesia 2003;12:266-270. [CrossRef]

(6.) Ozcelik M, Turhan S, Bernede O, et al. Outcomes of antepartum and postpartum obstretric admissions to the intensive care unit of a tertiary university hospital: an 8-year review. Turk J anaesthesiol Reanim 2017;45:303-9. [CrossRef]

(7.) Selo-Ojeme DO, Omosaiye M, Battacharjee P, et al. Risk factors for obstretric admissions to the intensive care unit in a tertiary hospital: a case-control study. Arch Gyncol Obstet 2005;272:20710. [CrossRef]

(8.) Cohen J, Singer P, Kogan A, et al. Course and outcome of obstretric patients in a general intensive care unit. Acta ObstetGynecol Scand 2000;79:846-50. [CrossRef]

(9.) Tripathi R, Rathore AM, Saran S. Intensive care for critically ill obstetric patients. Int J Gynecol Obstet 2000;68:257-8. [CrossRef]

(10.) Platteau P, Engelhardt T, Moodley J, et al. Obstetrican Gynaecological patients in an intensive careu nit: a 1 year review. Trop Doct 1997;27:202-206. [CrossRef]

(11.) El-Solh A A, Grant B J B. A comparison of severity of illness scoring systems for critically ill obstetric patients. Chest 1996; 110: 1299-1304. [CrossRef]

(12.) Bhagwanjee S, Paruk F, Moodley J, Muckart D J. Intensive care unit morbidity and mortality from eclampsia: an evaluation of the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score and the Glasgow Coma Scale score. Crit Care Med 2000; 28:120-124. [CrossRef]

(13.) Lapinsky S E, Kruczynski K, Seaward G R, Farine D, Grossman R F. Critical care management of the obstetric patient. Can J Anaesth 1997; 44: 325-329. [CrossRef]

Hasan DIRIK [1] [ID], Kadir BULUT [1] [ID], Hilal SIPAHIOGLU [1] [ID], Murat SUNGUR [1] [ID], Kursat GUNDOGAN [1] [ID]

[1] Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Dahiliye Yogun Bakim, Kayseri, Turkiye

Corresponding Author / Sorumlu Yazar: Hasan Dirik

E mail: hsndrk_38@hotmail.com

Received/Gelis: 13.03.2019

Accepted/Kabul: 25.03.2019

Available online/ Cevrimici yayin: 15.04.2019
Tablo 1. Hastalarin demografik ve klinik ozellikleri

                 Hastalar
Degisken              n=62

Maternal Yas,         30 [+ or -] 7
 [+ or -] SD, yil
Gestasyonel Yas,        32 [+ or -] 5
 [+ or -] SD, hafta
Vucut agirligi,        75 [+ or -] 10
 [+ or -] SD, kilogram
Dogum Tipi, n(%)
 Sezeryan            55 (88.7)
 NSVY              7 (11.3)
Yogun bakim yatis
nedenleri, n(%)
 HELLP             14 (22.6)
 Hemoraji            12 (19.4)
 Preeklampsi          12 (19.4)
 Eklampsi            8 (12.4)
 Medikal Nedenler        7 (11.3)
 Post-op Kardiyak Arrest     3 (4.8)
 DIC               2 (3.2)
 Norolojik Nedenler       2 (3.2)
 Pulmoner Odem          1 (16)
 Post-op Sepsis          1 (16)
 Total              62 (100)

NSVY: normal spontan vajinal yol, DIC: dissemine
intravaskuler koagulasyon

Tablo 2. Hastalarm klinik sonuclari

Yogun Bakimda Yapilan
Girisimler, n(%)
 IMV                       23(37)
 NIMV                      12(19.3)
 Plazmaferez                  12(19.3)
 IMV+NIMV                    7(11.3)
 CRRT                      4(6.4)
 Trakeotomi                   3(4.8)
 IHD                       2(3.2)
 Tup Torakoskopi                 1(1.6)
 Bronkoskopi                   1(1.6)
Transfuzyon
 ES                       25(40.3)
 PLT suspansiyonu                12(19.3)
 TDP                      8(12.9)
 Kriyoprespitat                 6(9.6)
 Fibrinojen                   1(16)
Vazopressor Kullanimi, n(%)           9(14.5)
Yeni Gelisen Enfeksiyon, n(%)
 Akciger                    9(14.5)
 Yumusak Doku                  1(16)
 Ensefalit                    1(16)
IMV sure, (range) (gun)             7.6(1-51)
NIMV sure, (range) (gun)            4.9(1-24)
APACHE II skoru, (mean [+ or -] SD)     17.8 [+ or -] 7
GKS, (mean [+ or -] SD)           12.7 [+ or -] 3.7
SOFA skoru, (mean [+ or -] SD)        4.1 [+ or -] 2.9
YBU sure, (range) (gun)             6 (1-64)
Hastanede kalis sure, (range) (gun)       10(1-83)
Mortalite, n(%)                  5(8.1)

APACHE II: acute physiology and chronic health evaluation
SOFA: the sequential organ failure assessment score IMV:
invazif mekanik ventilasyon, NIMV: non-invazif mekanik
ventilasyon, CRRT: surekli renal replasman tedavisi,
IHD: aralikli hemodiyaliz, ES: eritrosit suspansiyonu,
PLT: platelet, TDP: taze donmus plazma, GKS: glaskow
koma skoru, YBU: yogun bakim unitesi

Tablo 3. Yasayan ve olen hastalarin demografik ve klinik
parametrelerinin karsilastirilmasi

Degisken                    Yasamayan

Yas, [+ or -] SD, yil           33.2 [+ or -] 8.6
Kilo, [+ or -] SD, kilogram         86 [+ or -] 19.5
Maternal yas, [+ or -] SD, yil       33.2 [+ or -] 8.6
Gestasyonel yas, [+ or -] SD, hafta    32.7 [+ or -] 4.9
APACHE II, (mean [+ or -] SD)       27.6 [+ or -] 2.9
GKS, (mean [+ or -] SD)            7 [+ or -] 5.6
SOFA 1. Gun, (mean [+ or -] SD)      10.2 [+ or -] 3.7

Degisken                    Yasayan

Yas, [+ or -] SD, yil           29.8 [+ or -] 7.8
Kilo, [+ or -] SD, kilogram        74.1 [+ or -] 8.5
Maternal yas, [+ or -] SD, yil       29.8 [+ or -] 7.8
Gestasyonel yas, [+ or -] SD, hafta     32 [+ or -] 5.5
APACHE II, (mean [+ or -] SD)       16.9 [+ or -] 6.6
GKS, (mean [+ or -] SD)          13.2 [+ or -] 3.1
SOFA 1. Gun, (mean [+ or -] SD)       3.6 [+ or -] 2.1

Degisken                  p

Yas, [+ or -] SD, yil           0.361
Kilo, [+ or -] SD, kilogram        0.244
Maternal yas, [+ or -] SD, yil      0.361
Gestasyonel yas, [+ or -] SD, hafta    0.803
APACHE II, (mean [+ or -] SD)       0.001
GKS, (mean [+ or -] SD)          0.006
SOFA 1. Gun, (mean [+ or -] SD)      <0.001

APACHE II: acute physiology and chronic health evaluation

SOFA: the sequential organ failure assessment score
GKS: glaskow koma skoru

Tablo 4. Mortalite degerlendirilmesi icin multivaryant lojistik
regreyon analizi

Degisken     OR     95%CI      p

APACHE II    1.15   0.735-1.822   0.527
GKS       1.29   0.779-2.160   0.318
SOFA 1. Gun   3.47   1.131-10.696   0.030

APACHE II: acute physiology and chronic health evaluation

SOFA: the sequential organ failure assessment score
GKS: glaskow koma skoru
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:ORIGINAL INVESTIGATION/OZGUN ARASTIRMA
Author:Dirik, Hasan; Bulut, Kadir; Sipahioglu, Hilal; Sungur, Murat; Gundogan, Kursat
Publication:Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi (Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medic
Article Type:Medical condition overview
Geographic Code:9AFGH
Date:Apr 1, 2019
Words:2856
Previous Article:Prognostic significance of critical patients' platelet indexes in mixed type critical care unit/Karma Yogun Bakimda Takip Edilen Kritik Hastalarda...
Next Article:The use of Vasoactive-Inotropic Score in Adult Patients with Septic Shock in Intensive Care/Yogun Bakimda Septik Soklu Eriskin Hastalarda Vazoaktif...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |