Printer Friendly

Articles from Estonian Journal of Engineering (March 1, 2010)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
11th Baltic Electronics Conference BEC2008. Rang, Toomas 495
Application of high-level decision diagrams for simulation-based verification tasks/Korgtaseme otsustusdiagrammide kasutamine simuleerimisel pohinevas riistvara verifitseerimisel. Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan; Chepurov, Anton; Ubar, Raimund Report 7845
Application of novel QT interval correction and QT/RR assessment models to ECG 24-hour recordings in cardiac patients/Uudsete QT-intervalli korrigeerimise ja QT/RR-suhte maaramise mudelite rakendamine EKG 24 tunni registreerimisel sudamehaigetel. Veski, Kristi; Karai, Deniss; Pilt, Kristjan; Meigas, Kalju; Kaik, Juri Report 2731
Behaviour of uremic toxins and UV absorbance in respect to low and high flux dialyzers/Ureemiliste toksiinide ja nende UV-sorptsiooni uurimine vedeliku madala ning korge labilaskevoimega dialusaatorite korral. Lauri, Kai; Arund, Jurgen; Tanner, Risto; Jerotskaja, Jana; Luman, Merike; Fridolin, Ivo Report 4483
Canonical representations of high-level decision diagrams/Korgtaseme otsustusdiagrammide kanooniline esitus. Karputkin, Anton; Ubar, Raimund; Raik, Jaan; Tombak, Mati Report 6032
Centre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering--CEBE. Ubar, Raimund 1300
Editorial. Min, Mart Editorial 309
LPE technology for power GaAs diode structures/ Vedelikepitaksia tehnoloogia GaAs-joudioodide valmistamiseks. Voitovich, Viktor; Rang, Toomas; Rang, Galina Report 3262
Photoplethysmographic signal processing using adaptive sum comb filter for pulse delay measurement/ Fotopletusmograafilise signaali tootlus pulsi viiteaja mootmisel adaptiivse kammfiltriga. Pilt, Kristjan; Meigas, Kalju; Ferenets, Rain; Kaik, Juri Report 4815
System-level communication synthesis and dependability improvements for Network-on-Chip based systems/Susteemitaseme kommunikatsiooni suntees ja usaldusvaarsuse parendamine kiipvorkudel pohinevates susteemides. Tagel, Mihkel; Ellervee, Peeter; Jervan, Gert Report 5330

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |