Printer Friendly

Articles from Estonian Journal of Engineering (December 1, 2010)

1-8 out of 8 article(s)
Title Author Type Words
Determination of physical, mechanical and burning characteristics of polymeric waste material briquettes/Polumeersetest jaatmetest pressitud brikettide fuusikalismehaaniliste ja polemiskarakteristikute maaramine. Kers, Jaan; Kulu, Priit; Aruniit, Aare; Laurmaa, Viktor; Krizan, Peter; Soos, Lubomir; Kask, Ulo Report 2982
Dynamic geometry of a rotating cylinder with shell thickness variation/Muutuva seinapaksusega poorleva rulli dunaamiline geomeetria. Juhanko, Jari; Porkka, Esa; Widmaier, Thomas; Kuosmanen, Petri Report 2863
Effect of oxidation on abrasive wear behaviour of titanium carbide based composites in silica medium/Oksudeerimise moju titaankarbiidkermiste kulumisintensiivsusele liivakeskkonnas. Antonov, Maksim; Hussainova, Irina; Pirso, Juri; Juhani, Kristjan; Viljus, Mart Report 2821
Implementation of robot welding cells using modular approach/Robotiseeritud keevituskompleksi juurutamine modulaarset lahenemist kasutades. Sarkans, Martins; Roosimolder, Lembit Report 2782
Joining of CrNi steel and AlMg alloy without interlayers/CrNi-terase ja AlMg-sulami vahekihita difusioonkeevitus. Dahms, Steffen; Kulu, Priit; Veinthal, Renno; Baslera, Ursul Report 2839
Optimal adhesion measuring methods of the glass fibre reinforcement layer/Komposiidi klaaskiud-tugevduskihi nakkuvuse mootmise meetodid. Karjust, Kristo; Pohlak, Meelis; Majak, Juri Report 2628
Preface. Kuttner, Rein 286
Process and organizational innovation based on a reference model for mechanical engineering companies/Masinaehitusettevotete jaoks valja tootatud "teatismudelil" pohinev protsessi- ja organisatsiooniline uuendus. Wagner, Ulf; Riedel, Ralph; Muller, Egon Report 2488

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |