Printer Friendly

Erektil Disfonksiyon ile Notrofil Lenfosit Orani ve Trombosit Lenfosit Orani Arasindaki Iliski/Relationship Between Erectile Dysfunction, the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, and the Plateletto-Lymphocyte Ratio.

GIRIS

Erektil disfonksiyon (ED), erkeklerde en sik tedavi edilen cinsel islev bozuklugu olup tatmin edici bir cinsel iliski icin gerekli ereksiyonun saglanamamasi ya da surdurulememesi olarak tanimlanmaktadir (1). ED etiyolojisinin altta yatan en sik nedenleri arasinda hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM) ve koroner arter hastaligi (KAH) gibi kronik hastaliklar ile bu durumlar icin kullanilan ilaclarin olumsuz etkileri de bulunmaktadir (2). Bu hastaliklarin altinda yatan ortak patolojik mekanizma, endotelyal disfonksiyon ile sonuclanan dejeneratif degisiklikler olabilir (3). Endotel disfonksiyona sahip fakat aterosklerozis kanitlari olmayan erkeklerde ED, KAH'nin gelisimin erken belirteci oldugu dusunulmektedir (4). ED ve artmis kardiovaskuler olay riski arasindaki iliski altta yatan endotelyal disfonksiyon ile aciklanabilir. Endotelyal disfonksiyon genellikle aterosklerotik lezyonlarin oncesinde bozulmus nitrik oksid biyoyararlanimi, azalmis vazodilatasyon ve kotulesen inflamasyon olarak tanimlanmistir (5). Son yillarda yapilan calismalar, aterosklerozun lipit infiltrasyonunun sebep oldugu pasif vaskuler hasardan ziyade aktif inflamatuvar bir surec oldugu gosterilmistir (6, 7).

Subklinik inflamasyonun bir biyobelirteci olarak onerilen Notrofil/lenfosit orani (NLO), hem KAH'da hem de kardiyak yetmezlikte prognoz ile iliskili oldugu gosterilmistir (8, 9). Yine trombosit /lenfosit oraninin (TLO) inflamasyonun onemli bir belirteci oldugu saptanmistir. Son donem calismalarda, TLO'nin onemli kardiyovaskuler olumsuz sonuclar ve aterosklerozis ile guclu iliskisi oldugunu gostermistir (10, 11). Sistemik inflamasyonda, belirli jinekolojik ve gastrointestinal kanserlerde ve kardiyovaskuler hastaliklarda NLO ve TLO' nun arttigi da bilinmektedir (12, 13). Dusuk dereceli subklinik inflamasyon, endotel fonksiyonunu etkileyebilmekte ve protrombotik olaylari indukleyebilmektedir. Bircok calisma, ED>nin baslangicinin ve siddetinin, yukselmis duzeyde inflamatuar belirteclerle yakindan iliskili oldugunu gostermistir (14, 15). Bu calismada erektil disfonksiyon ile NLO ve TLO degerleri arasindaki iliski arastirildi.

YONTEMLER

Yerel etik komitesinden calisma onayi alindiktan sonra, ED ile basvuran toplam 131 hastanin verileri retrospektif olarak tarandi ve hastalar; siddetli ED (34 hasta), orta ED (32 hasta), hafif-orta (36 hasta) ve hafif ED (29 hasta) olmak uzere dort gruba ayrildi. Ayrica 26 saglikli erkek ile kontrol grubu olusturuldu. Tum hastalarin son 6 icinde cinsel aktivitelerinde ED sikayeti vardi. ED hastalari klinigimiz uroloji polikliniginden; kontrol grubunun uyeleri ise saglikli bireylerin verileri ile olusturuldu. Tum hastalarin ereksiyon islevleri, Ulaslararasi Erektil Islev Indeksi-5 (IIEF-5) skorlamasina gore belirlendi (16). Katilimcilar IIEF-5 sonuclarina gore 5-7, 8-11, 12-16, 17-21 ve 22-25 olarak sirasiyla siddetli ED, orta ED, hafif-orta ED, hafif ED ve saglikli grup olarak siniflandirildilar. Tum katilimcilar seksuel aktifti, son 6 ay icindeki cinsel aktivitelerine dayanan IIEF-5 sorularini tamamlamislardi.

Norolojik hastalik, psikojenik ED, urogenital, jinekolojik ve gastrointestinal kanser hikayesi, pelvik travma hikayesi, anemi, psikiyatrik hastaligi, tiroid hastaligi, akut veya kronik uriner sistem hastaligi ve son donem bobrek hastaligi bulunan hastalar ile, calismanin baslangicinda 3 ay icinde sex hormon duzeylerini ve vitamin metabolizmasini etkileyecek ilac kullananlar veya ED icin tedavi surecinde olan katilimcilar calismanin dislama kriteri olarak kabul edildi.

Tibbi Oyku ve Fiziksel Muayene

Tum katilimcilarin gecmis tibbi hikayesi, hipertansiyon, sigara, alkol kullanim durumu, seksuel disfonksiyonun suresi, yaslari da dahil olmak uzere tibbi bilgileri alindi. Fizik muayene; rektal tuse, boy-kilo olcumu ve Vucut kutle indeksi (VKI)'ni icerdi. VKI kilo(kg)'in boyun karesine bolunmesiyle hesaplandi) (kg/[m.sup.2]). Prostat kanseri veya hipogonadizm suphesi olan hastalar calisma disi birakildi.

Laboratuvar Analizi

Aclik kan sekeri (AKS), total testosteron (TT), trigliserit (TG), dusuk dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL) ve yuksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) duzeyi olculdu. Serum testosteron duzeyi enzyme-linked immunosorbent assay (Siemens Centaur XP Kit, Germany) yontemi ile olculmustur

Notrofil lenfosit orani (NLO), notrofil sayisinin lenfosit sayisina bolunmesi ve trombosit lenfosit orani, trombosit sayisinin lenfosit sayisina bolunmesiyle elde edilmisdi.

Istatiksel Analiz

Verilerin degerlendirilmesinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versiyon 20,0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) paket programi kullanilmistir. Degiskenler ortalama+standart sapma ve yuzde ile frekans degerleri kullanilmistir. Ayrica parametrik testlerin on sartlarindan varyanslarin homojenligi "Levene's" testi ile kontrol edildi. Normallik varsayimina ise "Shapiro-Wilk" testi ile bakildi. Uc ve daha fazla grup karsilastirmasi icin Tek Yonlu Varyans Analizi ve coklu karsilastirma testlerinden Tukey HSD testi ile saglanmadiginda ise Kruskal Wallis ve coklu karsilastirma testlerinden Bonferroni-Dunn testi kullanilmistir.

Surekli iki degisken arasindaki iliski Pearson Korelasyon Katsayisi ile parametrik test on sartlarini saglamadigi durumda ise Spearman Korelasyon Katsayisi ile degerlendirilmistir. Kategorik degiskenler arasindaki iliskiler Fisher's Exact Test ve Ki Kare testi ile analiz edilmistir. Beklenen frekanslarin % 20'den kucuk oldugu durumlarda bu frekanslarin analize dahil edilmesi icin "Monte Carlo Simulasyon Yontemi" ile degerlendirme yapilmistir. p<0,05 duzeyi istatistik olarak anlamli kabul edilmistir.

BULGULAR

Calisma gruplarinda yer alan katilimcilarin ortalama yasi siddetli ED'de 57,8[+ or-]8,6, orta ED'de 52,9[+ or-]8,8, hafif-orta ED: 56,2[+ or-]6,9, hafif ED'de 51,3[+ or-]8,4 ve kontrol grubunda 53,3[+ or-]8,3 idi. Ortalama yas, hipertansiyon, sigara icme durumu, alkol kullanimi, DM, KAH, LDL, HDL, total kolesterol ve TG duzeyi acisindan gruplar arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmadi. Veriler Tablo'1 de mevcuttur. Serum testosteron duzeyi siddetli ED grubunda 438,3[+ or-]148,1 ng/dL, orta ED grubunda 458,5[+ or-]155,4, hafiforta ED grubunda 366,19[+ or-]92,9, hafif ED grubunda 422,8[+ or-]128,1 ve kontrol grubunda 485,5[+ or-]172,5 olarak saptandi. Gruplar arasinda istatiksel olarak anlamli fark saptandi (p<0,05) Ortalama TLO degeri siddetli, orta, hafif-orta, hafif ED ve kontrol gruplarinda sirasiyla 125,3[+ or-]41,4, 120,6[+ or-]36,1, 118,2[+ or-]50,4, 104,9[+ or-]34,2, 107,5[+ or-]37,4 idi. ED gruplari ve kontroller arasinda TLO oraninda anlamli fark yoktu (p>0,05). Ortalama NLO degerleri sirasiyla siddetli, orta, hafif-orta, hafif derecede ED ve kontrol gruplarinda; 2,40[+ or -]1,22, 2,34[+ or -]0,88, 2,26[+ or -]1,22, 2,1[+ or -]0,87, 1,76[+ or -]0,7 idi. Kontrol grubuyla karsilastirildiginda, siddetli ED, hafif-orta ED ve orta ED gruplarinda bu degerler istatistiksel olarak anlamli bulundu (p<0,05). Ancak kontrol grubu ile hafif ED grubunda arasinda istatiksel olarak anlamli fark saptanmadi (p>0,05)

TARTISMA

Erektil disfonksiyon (ED) cogunlukla vaskuler orjinli bir hastaliktir ve koroner arter hastaligi (KAH),yaslanma, HT, DM, obezite, sigara kullanimi ve metabolik sendrom gibi kardiovaskuler hastaliklar (KVH) ile bir cok risk faktoru ortaktir (5, 17). ED kendisi, KAH'in sadece guclu bir prediftif degeri olmayip ayni zamanda KVH olan erkeklerde, gelecekte gorulebilecek ciddi kardiyovaskuler olaylarin ve bu nedenlere bagli olumlerin ongorucusu olabilecegi dusunulmektedir (18). Yapilan calismalarda, inflamasyonun aterosklerozun baslangicinda ve ilerlemesinde onemli oldugu ve stabil bir aterosklerotik lezyonun stabil olmayan bir plaga donusumunde rol aldigini gostermistir (19). Yakin zamanli yapilan calismalarda, ED'nin baslangici ve siddetinin, yuksek duzeyde inflamatuar markirlar ile yakindan iliskili oldugunu ve bu markirlarin (or., CRP, interlokin (IL) -6, IL-10, IL-1[beta] ve TNF-a) ED'li hastalarda artan uretimini gostermistir (14, 15, 20). Subklinik inflamasyonla iliskili oldugu saptanan NLO ve inflamasyonun onemli gostergesi sayilan TLO'nun kardiyovaskuler olumsuz sonuclar ve ateroskleroz ile guclu iliskisi gosterilmistir. (8-11). Ayrica son donemde yapilan calismalarda hem NLO hemde TLO nun ED ile iliskili anlamli sonuclar saptanmistir (21).

Ateroskleroz ve ED arasindaki bilinen iliski yine kardiyak hastaliklar ile TLO ve NLO degerlerinin anlamli iliskisi, ED hastalarinda TLO ve NLO degerlerinin son donemde arastirilmasini gundeme getirmistir. Yakin zamanli Sambel ve ark. (21) tarafindan yapilan calismada kontrol grubu ile kiyaslandiginda ED hastalarinda hem NLO hemde TLO degerleri anlamli oranda yuksek saptanmistir. Ancak bu calismada NLO ve TLO degerlerinin ED siddetiyle korelasyonu saptanmamistir. Yine Akbas ve ark. (22) calismasinda ED hastalarinda kontrol grubuna kiyasla TLO degeri istatiksel olarak daha yuksek saptandi. Ayrica bu calismada TLO degeri ED siddeti ile korelasyonu oldugu belirlendi. Bizim calismamizda ise ED ve kontrol grubu karsilastirildiginda NLO orani ED hastalarinda istatiksel olarak daha yuksek saptandi ancak TLO degerleri arasinda anlamli fark saptanmadi. NLO degerlerinde saptanan bu anlamli fark ancak aterosklerozisle olan yakin iliskisi ile aciklanabilir. Kalay ve ark. (23) NLO'nun aterosklerozisli hastalarda daha yuksek oldugunu, Demirkol ve ark. (24) NLO'nin kardiyak sendrom X ve koroner arter hastaligi olanlar arasinda anlamli olarak daha yuksek seviyelerde oldugunu saptamislardir. Bircok calismada, TLO 'nin inflamasyon ile yakin bir iliskide oldugu rapor edildigi (25) ve TLO'nin major olumsuz kardiyovaskuler sonuclar ve ateroskleroz ile siki iliskisini gostermistir (11, 26). Ayrica inflamasyon vakalarinda artmis trombosit sayisi aktif aterosklerozisli hastalarda gorulebilir ve aterosklerozis'nin siddeti ile korelasyon gosterdigi belirlenmistir (25). Calismamizda TLO degerleri arasinda anlamli fark olmamasina ragmen ortalama TLO degerleri, siddetli, orta ve hafif-orta ED grubunda kontrol grubuna gore daha yuksek saptandi.

Bulgularimiza gore NLO ve TLO'nun, ED etyolojisinde aterosklerozis tanisini destekleyebilecegi dusunulmektedir. ED'nin degerlendirilmesinde NLO'nun TLO'dan daha degerli olduguna inaniyoruz. Calismamizin kisitliligi, kucuk katilimci gruplari ve ED'li hastalarda penil doppler ultrasonografinin yapilamamis olmasidir.

SONUC

Erektil disfonksiyon (ED) hastalarinda NLO ve TLO'nun, ED'nin vaskuler kaynakli etyolojiyi degerlendirmede kullanilmasi acisindan genis kapsamli ve cok merkezli calismalar ihtiyac duyulmaktadir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik kurul onayi Erzincan Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu'ndan alinmistir (24.01.2018).

Hasta Onami: Calismanin retrospektif tasarimindan dolayi hasta onami alinamamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - M.K., A.B.; Tasarim - M.K., A.B.; Denetleme - M.K.; Kaynaklar - A.B.; Veri Toplanmasi ve/ veya Islemesi - A.B.; Analiz ve/veya Yorum - M.K.; Literatur Taramasi - M.K., A.B.; Yaziyi Yazan - M.K.; Elestirel Inceleme - A.A., M.K., A.B.

Cikar Catismasi: Yazarlarin beyan edecek cikar catismasi yoktur.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the Ethics Committee of Erzincan University School of Medicine (24.01.2018).

Informed Consent: Informed consent was not taken from patients due to the retrospective nature of the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - M.K., A.B.; Design - M.K., A.B.; Supervision - M.K.; Resources - A.B.; Data Collection and/or Processing - A.B.; Analysis and/or Interpretation - M.K.; Literature Search - M.K., A.B.; Writing Manuscript - M.K.; Critical Review - M.K., A.B.

Conflict of Interest: The authors have no conflict of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Porst H, Burnett A, Brock G, Ghanem H, Giuliano F, Glina S, et al. SOP conservative (medical and mechanical) treatment of erectile dysfunction. J Sex Med 2013; 10: 130-71.

(2.) Shaeer O, Shaeer K. The Global Online Sexuality Survey (GOSS): erectile dysfunction among Arabic-speaking internet users in the Middle East. J Sex Med 2011; 8: 2152-60.

(3.) Berrada S, Kadri N, Mechakra-Tahiri S, Nejjari C. Prevalence of erectile dysfunction and its correlates: a population-based study in Morocco. Int J Impot Res; 2003: 15: 3-7.

(4.) Vlachopoulos C, Rokkas K, Ioakeimidis N, Stefanadis C. Inflammation, metabolic syndrome, erectile dysfunction, and coronary artery disease: common links. Eur Urol 2007; 52: 1590-600.

(5.) Yao F, Huang Y, Zhang Y, Dong Y, Ma H, Deng C, et al. Subclinical endothelial dysfunction and low-grade inflammation play roles in the development of erectile dysfunction in young men with low risk of coronary heart disease. Int J Androl 2012; 35:653-9.

(6.) Libby P. Molecular basis of the acute coronary syndromes. Circulation 1995; 91: 2844-52.

(7.) Falk E, Shah P, Fuster V. Coronary plaque disruption. Circulation 1995; 92: 657-71.

(8.) Tamhane UU, Aneja S, Montgomery D, Rogers EK, Eagle KA, Gurm HS. Association between admission neutrophil to lymphocyte ratio and outcomes in patients with acute coronary syndrome. Am J Cardiol 2008; 102: 653-7.

(9.) Uthamalingam S, Patvardhan EA, Subramanian S, Ahmed W, Martin W, Daley M, et al. Utility of the neutrophil to lymphocyte ratio in predicting long-term outcomes in acute decompensated heart failure. Am J Cardiol 2011; 107: 433-8.

(10.) Azab B, Shah N, Akerman M, McGinn JT Jr. Value of platelet/lymphocyte ratio as a predictor of all-cause mortality after non-ST elevation myocardial infarction. J Thromb Thrombolysis 2012; 34: 326-34.

(11.) Yuksel M, Yildiz A, Oylumlu M, Akyuz A, Aydin M, Kaya H, et al. The association between platelet/lymphocyte ratio and coronary artery disease severity. Anatol J Cardiol 2015; 15: 640-7.

(12.) Bhat T, Teli S, Rijal J, Bhat H, Raza M, Khoueiry G, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio and cardiovascular diseases: a review. Expert Rev Cardiovasc Ther 2013; 11: 55-9.

(13.) Proctor MJ, McMillan DC, Morrison DS, Fletcher CD, Horgan PG, Clarke SJ. A derived neutrophil to lymphocyte ratio predicts survival in patients with cancer. Br J Cancer 2012; 107: 695-9.

(14.) Arana Rosainz Mde J, Ojeda MO, Acosta JR, Elias-Calles LC, Gonzalez NO, Herrera OT, et al. Imbalanced low-grade inflammation and endothelial activation in patients with type 2 diabetes mellitus and erectile dysfunction. J Sex Med 2011; 8: 2017-30.

(15.) Bocchio M, Desideri G, Scarpelli P, Necozione S, Properzi G, Spartera C, et al. Endothelial cell activation in men with erectile dysfunction without cardiovascular risk factors and overt vascular damage. J Urol 2004; 171: 1601-4.

(16.) Rosen RC1, Riley A, Wagner G. The international index of erectile function [IIEF]: a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997; 49: 822-30.

(17.) Raheem OA, Su JJ, Wilson JR, Hsieh TC. The Association of Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease: A Systematic Critical Review. Am J Mens Health 2017; 11: 552-63.

(18.) Montorsi F, Briganti A, Salonia A, Rigatti P, Margonato A, Macchi A, et al. Erectile dysfunction prevalence, time of onset and association with risk factors in 300 consecutive patients with acute chest pain and angiographically documented coronary artery disease. Eur Urol 2003; 44: 360-4.

(19.) Ross R, The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature 1993; 362: 801-9.

(20.) Vlachopoulos C, Aznaouridis K, Ioakeimidis N, Rokkas K, Vasiliadou C, Alexopoulos N, et al. Unfavourable endothelial and inflammatory state in erectile dysfunction patients with or without coronary artery disease. Eur Heart J 2006; 27: 2640-8.

(21.) Sambel M, Kilic M, Demirbas M, Onen E, Oner S, Erdogan A, et al. Relationship between erectile dysfunction and the neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios. Int J Impot Res 2018; 30: 27-35.

(22.) Akbas A, Gulpinar MT, Sancak EB, Gunes M, Ucar M, Altok M, et al. The relationship between platelet-lymphocyte ratio and severity of erectile dysfunction. Kaohsiung J Med Sci 2016; 32: 91-5.

(23.) Kalay N, Dogdu O, Koc F, Yarlioglues M, Ardic I, Akpek M, et al. Hematologic parameters and angiographic progression of coronary atherosclerosis. Angiology 2012; 63: 213-7.

(24.) Demirkol S, Balta S, Unlu M, Arslan Z, Cakar M, Kucuk U, et al. Neutrophils/lymphocytes ratio in patients with cardiac syndromeX and its association with carotid intima-media thickness. Clin Appl Thromb Hemost 2014; 20: 250-5.

(25.) Gary T, Pichler M, Belaj K, Hafner F, Gerger A, Froehlich H, et al. Platelet-to-lymphocyte ratio: a novel marker for critical limb ischemia in peripheral arterial occlusive disease patients. PLoS ONE 2013; 8: e67688.

(26.) Sunbul M, Gerin F, Durmus E, Kivrak T, Sari I, Tigen K, et al. Neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratio in patients with dipper versus non-dipper hypertension. Clin Exp Hypertens 2014; 36: 217-21.

Mehmet Karabakan (1) [iD], Aliseydi Bozkurt (2) [iD]

(1) Mersin Toros Devlet Hastanesi, Uroloji Klinigi, Mersin, Turkiye

(2) Erzincan Universitesi, Mengucek Gazi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Uroloji Anabilim Dali, Erzincan, Turkiye

Cite this article as: Karabakan M, Bozkurt A. Relationship Between Erectile Dysfunction, the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, and the Platelet-to-Lymphocyte Ratio. JAREM 2019; 9(1): 27-31.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Mehmet Karabakan,

E-posta / E-mail: mkarabakan@yandex.com

Gelis Tarihi / Received Date: 05.05.2018 Kabul Tarihi / Accepted Date: 05.07.2018

DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
Tablo 1. Katilimcilarin klinik verileri ve aclik endokrin degerleri

             Siddetli ED     Orta ED
Gruplar          n=34         n=32

Klinik Veriler
Yas (yil)         57,8[+ or -]8,6   52,9[+ or -]8,8
VKI (kg/m2)        26,0[+ or -]3,1   25,5[+ or -]2,7
DM (%)           21,6         24,3
HT (%)           22,2         14,8
Alkol kullanimi (%)    26          22
Sigara kullanimi (%)    20,7         27,6
IIEF-5           6,17[+ or -]0,6   9,1[+ or -]0,7
KAH (%)          33,3         20,8
Biyokimyasal veriler
AKS (mg/dL)        111,2[+ or -]50,9  103,7[+ or -]29,1
TT (ng dL-1)       438,3[+ or -]148,1  458,5[+ or -]155,4
Total kolesterol (mg/dL) 192,8[+ or -]53,1  190,1[+ or -]32,9
TG            184,24[+ or -]63,72 171,8[+ or -]62,1
HDL            40,9[+ or -]6,7   41,3[+ or -]11,0
LDL            115,6[+ or -]35,1  123,1[+ or -]30,1
NLR             2,4[+ or -]1,22   2,34[+ or -]0,88
PLR            125,3[+ or -]41,4  120,6[+ or -]36,1

             Hafif-Orta ED
Gruplar          n=36        n=29

Klinik Veriler
Yas (yil)         56,2[+ or -]6,9   51,3[+ or -]8,4
VKI (kg/m2)        26,3[+ or -]2,3   24,9[+ or -]2,1
DM (%)           13,5        18,9
HT (%)           25,9        18,5
Alkol kullanimi (%)    16,7        17
Sigara kullanimi (%)    27,6        13,8
IIEF-5           12,7[+ or -]1,4   18,3[+ or -]1,5
KAH (%)                    16,7
Biyokimyasal veriler
AKS (mg/dL)        106,9[+ or -]25,1  99,2[+ or -]29,5
TT (ng dL-1)       366,2[+ or -]92,9  422,8[+ or -]128,1
Total kolesterol (mg/dL) 193,9[+ or -]33,1  205,7[+ or -]28
TG            181,1[+ or -]68,5  181,8[+ or -]76,8
HDL            41,6[+ or -]7,9   40,2[+ or -]10,2
LDL            117,3[+ or -]27,2  131,4[+ or -]30,2
NLR             2,26[+ or -]1,22  2,08[+ or -]0,87
PLR            118,2[+ or -]50,4  104,9[+ or -]34,2

             Kontrol
Gruplar          n=26        p

Klinik Veriler
Yas (yil)         53,3[+ or -]8,3  0,329
VKI (kg/m2)        27,3[+ or -]2,2  0,254
DM (%)           21,6        0,568
HT (%)           18,5        0,882
Alkol kullanimi (%)    18,3        0,38
Sigara kullanimi (%)    10,3        0,38
IIEF-5           24,2[+ or -]1,12  0,001
KAH (%)          12,5        0,603
Biyokimyasal veriler
AKS (mg/dL)        91,7[+ or -]30,0  0,07
TT (ng dL-1)       485,5[+ or -]172,5 0,015
Total kolesterol (mg/dL) 218,3[+ or -]28,1  0,415
TG            155,9[+ or -]58,6  0,387
HDL            41,8[+ or -]8,2  0,717
LDL            126[+ or -]35,5   0,419
NLR             1,76[+ or -]0,7  0,044
PLR            107,5[+ or -]37,4  0,130

VKI: vucud kitle indexi; DM: diabetes mellitus, HT; hipertansiyon, (DM)
ve KAH; koroner arter hastaligi; IIEF-5: uluslararasi erektil islev
indeksi-5; AKS: aclik kan sekeri; NLR: notrofil lenfosit orani; PLR:
platelet lenfosit orani; TG: trigliserit; TT: total testosteron; LDL:
dusuk dansiteli lipoprotein kolesterol; HDL: yuksek dansiteli
lipoprotein kolesterol
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Investigation
Author:Karabakan, Mehmet; Bozkurt, Aliseydi
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Article Type:Report
Date:Apr 1, 2019
Words:3199
Previous Article:Calot Ucgeni Disseksiyon Suresinin Zor Kolesistektomi Tanimina Etkisi/Effect of Duration of Calot's Triangle Dissection on the Definition of...
Next Article:Evaluation of Changes in Macular Thickness Using Optical Coherence Tomography After Cataract Surgery in Diabetic and Nondiabetic Patients/Diyabetik...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters