Printer Friendly

Erasmus isvykos i italija ir Suomija.

ES Erasmus programos tikslas--skatinti ir remti akademini mobiluma tarp Europos Sajungos aukstuju mokyklu studentu ir destytoju. Programa paremta danu filosofo Desiderius Erasmus is Roterdamo, kuris gyveno daugelyje Europos miestu ir plete savo zinias bei patirti, gyvenimo ideologija.

Kasmet per semestra 3 ar 4 VGTU Aplinkos apsaugos katedros destytojai vyksta skaityti paskaitu i uzsienio aukstasias mokyklas. siu metu pavasario semestra Italijos Bolonijos universitete viesejo doc. dr. Vaidotas Vaisis, o Mikkeli taikomuju mokslu universitete--dr. Edita Baltrenaite.

Dr. Vaidotas Vaisis lankesi Bolonijos universiteto chemijos, kasybos ir aplinkosaugos inzinerijos katedroje. Paskaitu cikla "Zmogus ir aplinka" klause bakalauro studiju pakopos studentai. Bakalauro studijos siame universitete trunka trejus, magistro--dvejus, doktorantura--3 metus. Reikia pamineti, kad vidurine mokykla baigiama per 13 metu. Studentai domejosi ne tik paskaitu temomis, bet ir teiravosi apie studijas VGTU. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, moksliniu tyrimu kryptys Aplinkos apsaugos katedroje buvo pristatyta seminaro metu bei skaityta is anksto suderinta tema--sunkiuju metalu geocheminiu barjeru susidarymo eksperimentiniai tyrimai. Studentai susipazino su musu doktorantais. Vizito metu pristatyta Italijos mokslininku veikla, turima infrastruktura. Sioje katedroje pletojamos sios temos: turbulentiniu fluidu srautu analize naudojant lazerini skaneri bei eksperimentiniu duomenu patikra matematiniais modeliais; katalizatoriu itaka biokuro gamybos procese; azoto salinimas naudojant katalizatorius ir UV spindulius. Aplinkos apsaugos katedroje pristatyta medziaga mokslininkus sudomimo, kalbeta apie galimu tarptautiniu projektu perspektyva.

Dr. Edita Baltrenaite Mikkeli universitete pristate Lietuvoje aktualias aplinkos apsaugos problemas, VGTU Aplinkos apsaugos katedros mokslininku patirti COST, Eureka, FP7 projektuose, studiju programas lietuviu ir anglu kalbomis. Kai ka sudomino Baltech magistranturos programa. Diskutuota studiju kokybes klausimais, apie aukstojo mokslo sistemos skirtumus ir panasumus. Ispudi paliko gerai irengtos laboratorijos, taciau stebino nedidelis tyreju skaicius. Ypac gerai irengtos medziagu savybiu tyrimo laboratorijos, naujai isigyta irenginiu Aplinkos apsaugos laboratorijoje. 1 pav. matyti tyrejas is Rusijos, tiriantis polimerine plevele dengtu medziagu savybes. Kadangi Suomija garsi mobiliuju telefonu Nokia gamyba, zinios, pavyzdziui, susije su telefonu korpusu padengimu ivairiu spalvu plonu polimeru sluoksniu, ypac aktualios.

2 pav. pristatomas fluorescencinis rentgeno spinduliu analizatorius sunkiuju metalu koncentracijai dirvozemyje nustatyti. Prietaisa prilietus prie dirvozemio, po keliu minuciu ekrane matyti metalu koncentracija. Tokiu budu suzinoma preliminari dirvozemio tarsa ir sutaupoma laiko, nes nereikia imti eminiu, gabenti i laboratorija, vykdyti analizes.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Keliones, sutikti zmones ir ispudziai ypac vertingi tobulejimo, ziniu kaupimo ir intelektines pazangos prasme. Pasak Alberto Einsteino, "Intelektinis vystymasis turetu prasideti zmogaus gimimu ir baigtis jo mirtimi" (angl. Intellectual growth should commence at birth and cease only at death).

Dr. Edita Baltrenaite Doc. dr. Vaidotas Vaisis
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:CHRONICLE
Author:Baltrenaite, Edita; Vaisis, Vaidotas
Publication:Journal of Environmental Engineering and Landscape Management
Date:Sep 1, 2009
Words:399
Previous Article:Aplinkos apsaugos katedroje trys nauji mokslo daktarai.
Next Article:Es COST 859 ir COST 639 programu renginiai Budapeste.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters