Printer Friendly

Epidemiology and pathophysiology of pediatric spinal cord injury/Pediyatrik medulla spinalis yaralanmalarinda epidemiyoloji ve patofizyoloji.

Medulla spinalis yaralanmasi bireyin tum hayatini pek cok yonden ve genellikle kalici olarak degistiren bir durumdur. Medulla spinalis lezyonlarinin karmasikligi yaninda pediyatrik medulla spinalis yaralanmalari (MSY) ozellikle fiziksel ve emosyonel gelisimi devam eden bir yas grubunda gorulmesi nedeniyle daha da karmasik bir nitelik tasir (1).

Pediyatrik MSY, eriskin MSY'ye gore daha seyrek gorulen ve hastanin kendisi, ailesi ve cevresi icin yikici sonuclara neden olan oldukca onemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (2). Bu yas grubunda genellikle eslik eden diger yaralanmalar nedeniyle spinal travmalara bagli mortalite orani eriskin hastalara gore daha fazladir (3).

Buyume cagindaki cocuk anatomik ve fizyolojik olarak gelisimini tamamlamadigindan, pediyatrik MSY'de olusan hasar ozellikleri eriskin donemde gorulen MSY'den anatomik, biyomekanik ve nihai sonuclar yonunden farkliliklar gosterir (2-5). Bu nedenle pediyatrik MSY tani ve tedavisinde sozu gecen farkliliklar ozellikle dikkate alinmalidir (2,5).

Epidemiyoloji

Cocuklarin genel karakterlerini belirleyen fiziksel, entellektuel, psikolojik ve sosyal gelisimin devam ediyor olmasi pediyatrik yas grubunu eriskinlerden farkli kilar (6). Pediyatrik MSY'de insidans ve etyolojilerin iyi anlasilmasi risk gruplarinin belirlenmesi, korunma yontemlerinin gelistirilmesi, bakim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha iyi planlanmasi icin gereklidir. Ancak gunumuzde pediyatrik MSY calismalarinda halen vaka raporlandirma metodu, veri toplama yontemi ve yaralanma klasifikasyonu icin standart kriterler gelistirilememistir. Onceki raporlardan veri elde edilmeye calisilmasi hem zor hem de yaniltici sonuclara neden olmaktadir. Yapilan arastirmalarda, 1) kaza yerinde veya hastaneye transfer sirasinda kaybedilen MSY'li hastalarin calismaya dahil edilip edilmemesinde, 2) pediyatrik yas grubu olarak secilen nufusun yas araliginda, ve 3) pediyatrik MSY olan hastalarin tanimlanmasi icin kullanilan tani kodlarinda bazi temel metod farkliliklari gozlenmektedir (6,7). Bunun yaninda pediyatrik yas grubunda gercek insidans rakamlarinin elde edilmesini zorlastiran faktorler arasinda bazen eslik eden kafa travmasi veya olumle sonuclanan politravmalar nedeniyle spinal kolon yaralanmalarinin ve MSY'nin gozden kacmasidir (2). Bir diger onemli husus ise literaturde pediyatrik MSY ile ilgili cok merkezli calismalarin fazla olmamasidir. Bu konuda yapilmis arastirmalarin buyuk bir cogunlugunu genellikle hastane kayitlarina dayali arastirmalar olusturmaktadir (8-11). Butun bunlara ragmen pediyatrik MSY ile ilgili yapilmis mevcut calismalar bizlere onemli veriler saglamaktadir.

MSY ile ilgili en buyuk ve organize veri tabani ABD'de Ulusal MSY Istatistik Merkezi'nde yer almaktadir. ABD Ozurluluk ve Rehabilitasyon Arastirmalari Enstitusu tarafindan desteklenen ve ulke capinda Model MSY Bakim Sistemlerinde yer alan bu merkezler Ulusal MSY Istatistik Merkezi veri tabanina 1973 yilindan beri veri saglamaktadir. Dunyanin en kapsamli organizasyonu olmasina ragmen halen ulkedeki butun yeni MSY vakalarinin sadece %13'unden bu organizasyona veri saglanabildigi tahmin edilmektedir (12,13). Haziran 2006 itibari ile veri tabanina kayitli MSY olan hasta sayisi 24,332 kisi olarak bildirilmistir (13). Bu veri tabanina gore tum MSY olan hastalarin %3,6'sini 0-15 yas, %6,5'ini 0-16 yas ve %10,5'ini 0-17 yas arasi hasta grubu olusturmaktadir (14). MSY'nin en sik 16-30 yas gruplari arasinda gelistigi ve butun MSY'lerin %29,6'sinin 17-23 yaslari arasinda oldugu (14) dikkate alinirsa pediyatrik MSY insidansi icin secilen pediyatrik yas grubu ust sinirinin oldukca onem tasidigi gorulmektedir.

Ulkemizde MSY icin organize bir kayit sistemi bulunmadigindan, pediyatrik MSY olan hasta grubu ile ilgili verileri elde etmemiz ve sonuclarini saglikli olarak izlememiz maalesef mumkun olamamaktadir. Bu konuda pek cok ulkede oldugu gibi bizim ulkemizde de halen hastane kayitlarina ait veriler kullanilmaktadir.

Insidans

Literaturde calisma dizayni farkliliklarina ragmen pediyatrik MSY insidansi ile ilgili pek cok arastirma yer almaktadir (1,6-8). Pediyatrik yas grubunda spinal kolon hasari ve MSY rolatif olarak daha seyrek gorulmektedir. Pediyatrik MSY insidansi tum MSY'lerin yaklasik %1-10 arasinda degiskenlik gosterir (2,5,8,15).

Tum dunyada MSY insidans oraninin milyonda 15 ile 40 arasinda oldugu tahmin edilmektedir (16). ABD milyonda 40 vaka ile (kaza yerinde olenler dahil edilmeden) MSY yillik insidansi en yuksek olan ulkelerin basinda yer almaktadir. Bu ulkede her yil yaklasik 11,000 yeni vaka MSY olan hasta grubuna eklenmektedir (13,16). Bununla birlikte her yil MSY olan hastalarin yaklasik %3-5'ini 15 yas oncesi, yaklasik %20'sini ise 20 yas oncesi bireyler olusturmaktadir (4). ABD'de pediyatrik MSY insidansi da eriskin MSY insidansi gibi yuksektir. Yapilan bir arastirmada 1997 ve 2000 yillarina ait yatan cocuk hasta veri tabanindan hesaplanan 0-18 yas arasi pediyatrik MSY insidansi 100,000 cocukta 1,99 olarak bildirilmistir (6).

Avrupa ulkeleri icinde sadece Portekiz ve Isvec'ten pediyatrik MSY insidansi bildirilmistir. Portekiz'de yillik bir milyon cocukta 27 iken Isvec'te bu oran 4,6 olarak saptanmistir. Bu oranlara kaza yerinde veya transfer sirasindaki olumler de dahil edilmistir (1). Ulkemize ait pediyatrik MSY ile ilgili insidans calismasi bulunmamaktadir. Bununla birlikte Istanbul'da iki farkli merkeze ait hasta kayitlari incelendiginde 1992-2002 yillari arasinda yas araligi 2-17 olan toplam 106 pediyatrik MSY'li hastanin basvurdugu bildirilmistir (8). Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma Hastanesi kayitlarina gore 2000-2004 yillari arasinda yas araligi 216 olan toplam 43 pediyatrik MSY'li hasta yatarak rehabilite edilmistir (9). Cesitli ulkelere ait tahmini pediyatrik MSY insidanslari ve genel travmatik MSY insidanslari tablo 1'de verilmistir.

Uluslararasi Spinal Kord Toplulugu (ISCoS; International Spinal Cord Society) uyesi olan 19 Avrupa ulkesinde kisa sorgulama formu ile yapilmis insidans, bakim hizmetleri ve korunmaya yonelik onlemleri iceren bir arastirmada Portekiz disindaki ulkelerde 0-14 yas arasi tahmini pediyatrik MSY insidansinin 0,9 ile 21,2 cocuk/milyon cocuk/yil oldugu bildirilmistir. Tahmini insidanslar ulkelere gore oldukca degiskenlik gostermekle birlikte pediyatrik MSY Avrupa'da oldukca nadir gorulmektedir. Avrupa ulkelerinde tahmini pediyatrik MSY insidanslari tablo 2'de verilmistir (1).

Yas, Cinsiyet ve Yaralanma Donemi

ABD Ulusal MSY Istatistik Merkezi verilerine gore MSY en sik 17-23 yas arasinda gorulmektedir. Pediyatrik donemde yas artikca MSY insidansi da artis gostermektedir. Ulusal MSY Istatistik Merkezi verilerine gore 0-15 yas arasi pediyatrik MSY grubunun %8,5'ini 0-5 yas, %11,4'unu 6-10 yas, %80,1'ini ise 11-15 yas arasi cocuklar olusturmaktadir (14).

Genel olarak pediyatrik yaralanmalarda erkek kiz orani 1,1-2,5:1 arasinda degismektedir (5). Adolesan donemde gorulen MSY, eriskin MSY'de oldugu gibi, daha cok erkek cocuklarda gorulmektedir. Ancak yaralanma sirasinda cocuk yasi azaldikca MSY'li erkek ve kiz oranlarinin birbirine yaklastigi gorulmektedir. Uc yas ve altinda MSY'li erkek ve kiz oranlarinin esit oldugu bildirilmistir (4). Ulkemizden bildirilmis iki calismada erkekkiz oranlari sirasiyla 2:1 (8) ve 1,9:1 (9) verilmistir.

Pediyatrik MSY genellikle okullarin tatil oldugu donemde artis gostermekte ve mevsimsel olarak Haziran-Eylul aylari arasinda daha sik gorulmektedir (5).

Etyoloji

MSY ile ilgili yapilan pek cok arastirmada oldugu gibi pediyatrik MSY'de rol oynayan en onemli etyolojik faktor tasit kazalaridir (8,9,11,14). ABD'de Ulusal MSY Istatistik Merkezi verilerine gore 0-15 yas arasi pediyatrik MSY etyolojisinde tasit kazalari orani %37,7, spor yaralanmalari %23,8, siddet olaylari %23,4, yuksekten dusme %7,8 ve diger nedenler %7,3 olarak verilmistir (14). Ulkemizde yapilmis bir arastirmada oranlar; tasit kazasi icin %40,6, yuksekten dusme icin %34, suya dalma icin %10,4, silahli yaralanma icin %9,4, cerrahi komplikasyon icin %2,8, is kazasi icin %1,9 ve cocuk istismari icin %0,9 olarak bildirilmistir (8). Yuksekten dusme daha cok 10 yas alti cocuklarda gorulur. Yas ilerledikce spor yaralanmalarina bagli MSY gelisimi artis gosterir (2,5).

Pediyatrik MSY etyolojisinde bu yas grubuna ozel diger nedenler arasinda tasitlarda emniyet kemerine bagli yaralanmalar, dogum travmalarina bagli yaralanmalar, cocuk istismari ve transvers miyelit sayilabilir. Ayrica iskelet displazileri, juvenile romatoid artrit ve Down sendromu ozelikle servikal MSY icin predispozan hastaliklardir (4).

Emniyet kemerine bagli yaralanmalar genellikle 27 kg alti cocuklarda gorulmektedir. Bu cocuklarda kemerin pelvisden yukari dogru kaymasi sonucu kaza aninda orta lomber omurga uzerinde fleksiyon-distraksiyon kuvvetlerine bagli olarak abdominal duvar ve ic organlarda yaralanma ve MSY gelisebilmektedir (4,18). Cocuklarda ozellikle arac ici emniyet kemerine bagli olusan lomber vertebra kiriklarina "Chance fraktur" adi verilmektedir (11). Bu tip yaralanmalari azaltmak amaciyla 18 kg ustu ve 4-8 yas arasi cocuklar icin motorlu tasitlarda kemer pozisyonlari ayarlanabilir ozel oturma koltuklarinin kullanilmasi onerilmektedir (4,18).

Neonatal MSY oldukca nadir gorulmektedir. Bildirilen insidans yaklasik 60,000 dogumda 1'dir (4,19). En sik makat gelislerde ve forseps kullanimina bagli olarak gorulmektedir (2). Dogum sirasinda uygulanan torsiyonel kuvvetlere bagli olarak genellikle ust sevikal bolge etkilenmektedir (4,20). Bunun aksine ozellikle makat gelislerde ise alt servikal veya ust torakal bolge lezyonlari daha sik gorulmektedir.

Yaralanma Duzeyi

Pediyatrik MSY'de lezyon duzeyi yasla birlikte degiskenlik gosterir (4,5,10,21). Cocuklarda en sik gorulen yaralanma bolgesi servikal omurgadir (2,3,5,8,10,11,22). Servikal omurga yaralanmalari tum spinal yaralanmalarin yaklasik %42-63'unu olusturur (2). Yasla birlikte torakal ve lomber omurga yaralanmalari artar (10). Ayrica kucuk yastaki cocuklar ust servikal bolge (C4 ustu) lezyonlarina daha fazla maruz kalirken, 8 yas sonrasi cocuklarda ve eriskinlerde tetrapleji icin daha tipik lokalizasyon olan C4-C6 yaralanmalari daha fazla gorulmektedir (4,10). Bu durum buyuk oranda pediyatrik omurga ile eriskin omurgasi arasindaki anatomik ve biyomekanik farkliliklardan kaynaklanmaktadir (2,19).

Yaralanma Siddeti

Pediyatrik MSY'de yaralanma siddeti de yas gruplarina gore farklilik gosterir. Norolojik olarak dogum ile 9 yas arasindaki grupta komplet lezyon orani ve medulla spinalis hasar siddeti 10-17 yas arasi grubuna gore daha fazladir (5). Yas azaldikca medulla spinalis hasarlanma orani artmaktadir. Pediyatrik MSY'de en sik gozlenen ekstraspinal yaralanma kafa travmasidir (11).

Yasam Beklentisi

MSY olan hastalarda yasam beklentisini belirleyen temel faktorler yas, norolojik seviye (ozellikle tetraplejik hastalarda), ASIA bozukluk skalasi ve yaralanma sonrasi hayatta kalma suresidir. Etyoloji, cins ve irk gibi faktorler daha az etkilidir. Ayni zamanda varsa kanser, kalp hastaligi ve diyabet gibi eslik eden diger hastaliklarin da dikkate alinmasi gerekir (14).

MSY tedavisinde pek cok ilerleme kaydedilmesine ragmen tahmini 1-yillik mortalite orani %5-10 arasinda degismektedir. Ozellikle ust servikal yaralanmasi olan hastalarda komplikasyonlar daha sik gorulmektedir (2).

Yasam beklentisi ozellikle tetraplejik ve ventilator bagimlisi hastalarda normale gore belirgin dusuktur. Ulusal MSY Istatistik Merkezi verilerine gore yaralanma sonrasi en az 1 yil hayatta kalanlarin yasam beklentileri tablo 3'de verilmistir (14).

Patofizyoloji

Eriskin MSY ile pediatrik MSY arasinda lezyon lokalizasyonu, yaralanma tipi ve yaralanma mekanizmalari yonunden bazi farkliliklar vardir. Bu durum gelisimini tamamlamamis pediyatrik omurganin kendine ozgu anatomik ve biyomekanik ozelliklerine baglidir (2,19). Pediatrik omurgaya ozgu genel ozellikleri soyle siralayabiliriz (23).

1. Boyun ve govdeye oranla bas oldukca buyuktur ve bu durum servikal omurgaya binen fleksiyon, ekstansiyon ve makaslama kuvvetlerini artirir.

2. Paraspinal kaslarin gelisimi tamamlanmamistir.

3. Faset eklemler oldukca sig ve horizontal durus pozisyonundadir.

4. Faset eklem ve ligamanlar daha esnek ve elastiktir.

5. Vertebral ossifikasyon tamamlanmamistir.

6. Intervertebral disklerde su icerigi yuksek ve disk elastikiyeti fazla oldugundan vertikal yuklenme etkisi artmistir.

Genel olarak juvenil yaslardaki omurga hipermobil ozelliktedir. Yuksek elastikiyet ozelligi neonatal yas grubunda spinal kolon boyunun yaklasik 5 cm uzatilabilmesine imkan saglar (5). Buna karsin medulla spinalisin uzayabilme yetenegi cok daha kisitlidir (22).

Infantlarda ve kucuk cocuklarda servikal bolge maksimal fleksiyon merkezi C2-C3 iken yasla birlikte fleksiyon merkezi ust servikal bolgeden asagi dogru yer degistirir. Maksimal fleksiyon merkezi 6 yas civarinda C3-C4 duzeyine, adolesan ve erken eriskin donemde ise C5-C6 duzeyine gelir (5). Omurga pediyatrik donemde henuz yumusak yapida oldugundan medulla spinalisi korumasi eriskinlere gore oldukca zayiftir (5). Bu da ozellikle 0-9 yas arasi cocuklarda kirik ve dizilim bozuklugu olmaksizin MSY gorulmesine neden olur (5).

Yaralanma Tipleri

Cocuklarda gorulen spinal yaralanma tipleri 4 kategoride incelenebilir (5,19).

1. Kirik + subluksasyon

2. Sadece kirik

3. Sadece subluksasyon (saf ligaman hasari)

4. Kirik veya subluksasyon olmadan MSY veya SCIWORA (Radyografik bozukluk gostermeyen MSY)

Yaralanma tipleri yonunden SCIWORA ve subluksasyon tek basina daha cok kucuk yaslardaki cocuklarda, vertebra kiriklari ise cogunlukla buyuk yaslardaki cocuklarda gorulur (11,19).

Kirik ve/veya subluksasyonun eslik ettigi yaralanmalarda medulla spinalis hasarindan temel olarak primer ve sekonder hasarlanma mekanizmalari sorumludur. Primer hasarlanma baslangictaki mekanik travmanin direkt etkisi ile medulla spinalisin kompresyon, kontuzyon ve makaslama kuvvetlerine maruz kalmasi sonucu ortaya cikan hasarlardan olusur. Takip eden sekonder hasarlanma ise yaralanma sonrasi dakikalar icinde baslar ve birkac saatte yerlesir. Bu surec iskemi, hipoksi, inflamasyon, odem, eksitotoksisite, iyon hemoztazinda bozulma ve apopitozis gibi karmasik mekanizmalari icerir. Bu sureclerin sonucunda saatler icinde medulla spinaliste odem gelisir ve yaralanma sonrasi 3.- 6. gunde maksimum olur ve 9. gunde duzelmeye baslar. Bunu tedricen artan santral hemorajik nekroz takip eder (24).

Radyografik Bozukluk Gostermeyen MSY (SCIWORA: Spinal Cord Injury Without Radiologic Abnormalities)

SCIWORA, travma sonrasi objektif miyelopati bulgulari olmasina ragmen omurganin direk radyografilerinde, tomografilerinde ve miyelografilerinde kirik veya dislokasyon bulgusunun olmamasi seklinde tanimlanan, manyetik rezonans goruntuleme (MRG) oncesi bir terimdir (25-27).

Literaturde pediyatrik MSY'de bildirilen SCIWORA insidansi %5-67 arasinda degismekle birlikte ortalama insidans %34,8'dir. Bu da travmatik miyelopatisi olan cocuklarin yaklasik %30-40'inda SCIWORA oldugunu gostermektedir. Bu yuksek oran epidemiyolojik olarak pediyatrik MSY'de bu sendromun onemini gostermektedir (15).

SCIWORA insidansi kucuk cocuklarda (dogum-9 yas) daha yuksektir (5). Bu durum pediyatrik omurganin kendine ozel anatomik ve biyomekanik ozelliklerinden kaynaklanir (4,5 25-27).

Kemik hasari olmaksizin kapali omurga travmasi ile birlikte belirgin norolojik defisit gelistiren patogenez kesin belli degildir (23). Pek cok arastirmaci pediyatrik omurganin gelisimsel ozelligine bagli olarak esnemeye ve uzamaya uygun olmasina karsin medulla spinalis esnekliginin cok az olmasini SCIWORA'da olasi hasar mekanizmasi olarak dusunmektedir (22).

SCIWORA genellikle motorlu arac kazasi, yuksekten dusme, spor yaralanmalari ve cocuk istismari gibi ciddi travmalara bagli gelisir (26). Patogenezde 4 hasar mekanizmasi rol oynar. Bunlar, hiperekstansiyon, fleksiyon, distraksiyon ve medulla spinalis iskemisidir (27,28).

SCIWORA'ya bagli MSY olan cocuklarin yaklasik %25-50'sinde norolojik bozukluklarin baslangici gecikebilir. Bu sure birkac dakika ile 4 gun arasinda degisir (4,5,28). Bu hastalarin pek cogu genellikle parestezi veya subjektif gucsuzluk benzeri gecici, silik norolojik semptomlardan yakinabilirler. Bu latent sureden muhtemelen, medulla spinaliste daha onceden baslamis hasar surecinin progresif olarak yayilmasi sorumlu olabilir (4,28).

SCIWORA'da erken tani cok onemlidir. Tanida MRG ile "occult" duzeydeki noral ve ekstranoral hasarlarin saptanmasi klinisyenin potansiyel noral hasar veya MSY bakimindan dikkatli olmasini saglar (26). Tedavide immobilizasyon onem tasimaktadir. Eger immobilizasyon kurallarina uyulmaz ise ciddi rekkurens riski vardir (5).

Pediyatrik MSY'de Koruyucu Onlemler

Pek cok ulkede cesitli kuruluslar MSY gelisimini azaltmaya yonelik onemli organizasyonlar yapmaktadir. ABD'de organize olmus beyin cerrahlari halkin bilinclenmesine ve egitime yonelik programlara onemli katkilar saglamaktadir. MSY icin risk olusturan davranislarin anlatilmasi, ve kask kullaniminin oneminin belirtilmesine yonelik bilgilendirme programlarinin ozellikle ilkokul doneminde verildiginde yararli oldugu bildirilmistir (22).

Kayak, Amerikan futbolu, trambolinden atlama gibi risk tasiyan sportif veya eglence amaciyla yapilan aktivitelerin risk oranlari koruyucu onlemler sayesinde azaltilabilir. Suya atlama sirasinda suyun derinliginin dikkate alinmasi riski azaltabilir.

Trafik kazalarina bagli MSY'yi onlemek amaciyla uygun tasarlanmis emniyet kemerleri, arac ici koruyucu onlemler onemlidir.

Kapsamli ve sistematik olarak yapilan programlar MSY insidansini azaltmada etkili olacaktir. Bu amacla egitim programlarina ilkokuldan baslanmasi, cocuk yaralanma riskini en aza indirecek urunlerin yapilmasi, cocuklari gereksiz risklerden koruyacak kanunlarin desteklenmesi ve bu kanunlarin uygulanmasi korunma da buyuk onem tasir (22). Ulkemizde her yil yaklasik 5,000 kisi trafik kazasindan hayatini kaybetmekte, yaklasik 10,0000 kisi ise yaralanmaktadir (8). Trafik kazalarini en aza indirmeye yonelik girisimler ulkemizdeki pediyatrik MSY insidansini da onemli olcude azaltacaktir.

Kaynaklar

(1.) Augutis M, Abel R, Levi R. Pediatric spinal cord injury in a subset of European countries. Spinal Cord 2006; 44:106-12.

(2.) Di Martino A, Madigan L, Silber JS. Vaccaro AR. Pediatric spinal cord injury. Neurosurg Q 2004;14:184-97.

(3.) Cirak B, Ziegfeld S, Knight VM, Chang D, Avellino AM, Paidas CN. Spinal injuries in children. J Pediatr Surg 2004;39:607-12.

(4.) Vogel CL, Betz RR, Mulcahey MJ, Pediatric spinal cord disorders. In: Joel A. DeLisa Denise Campagnolo Steven Kirshblum (eds). Spinal Cord Medicine. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia; 2002:438-70.

(5.) Muzumdar D, C Enrique, Ventureyra G. Spinal cord injuries in children. J Pediatr Neurosci 2006;1:43-48.

(6.) Vitale MG, Goss JM, Matsumoto H, Roye DP Jr. Epidemiology of pediatric spinal cord injury in the United States: years 1997 and 2000. J Pediatr Orthop 2006;26:745-9.

(7.) Augutis M, Levi R. Pediatric spinal cord injury in Sweden: incidence, etiology and outcome. Spinal Cord 2003;41:328-36.

(8.) Erhan B, Ulu MO, Gunduz B, Tanriverdi T. Pediatric spine and spinal cord injury in Istanbul: A Retrospective Analysis of 106 Patients. Neurosurg Q 2005;15:21-24.

(9.) Selcuk B, Simsir N, Kurtaran A, Ersoz M, Sulubulut N, Akyuz M. Omurilik yaralanmali cocuk hastalarin demografik ozellikleri. Fiziksel Tip 2004;7:57-61.

(10.) Bilston LE, Brown J. Pediatric spinal injury type and severity are age and mechanism dependent. Spine 2007;32:2339-47.

(11.) Carreon LY, Glassman SD, Campbell MJ. Pediatric spine fractures: a review of 137 hospital admissions. J Spinal Disord Tech 2004;17:477-82.

(12.) Ho CH, Wuermser LA, Priebe MM, Chiodo AE, Scelza WM, Kirshblum SC. Spinal cord injury medicine. 1. Epidemiology and classification. Arch Phys Med Rehabil 2007;88 (3 Suppl 1):49-54.

(13.) National Spinal Cord Injury Statistical Center. Facts and Figures at a Glance, June 2006, National Spinal Cord Injury Statistical Center, Birmingham, AL. URL:http://www.spinalcord.uab.edu/

(14.) National Spinal Cord Injury Statistical Center. The 2006 Annual Statistical Report for the Model Spinal Cord Injury Care Systems. Birmingham, AL: National Spinal Cord Injury Statistical Center,2006; URL:http://www.spinalcord.uab.edu/

(15.) Pang D. Spinal cord injury without radiographic abnormality in children, 2 decades later. Neurosurger. 2004;55:1325-42.

(16.) Jackson AB, Dijkers M, Devivo MJ, Poczatek RB. A demographic profile of new traumatic spinal cord injuries: change and stability over 30 years. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1740-8.

(17.) Karacan I, Koyuncu H, Pekel O, Sumbuloglu G, Kirnap M, Dursun H, et al. Traumatic spinal cord injuries in Turkey: a nation-wide epidemiological study. Spinal Cord 2000;38:697-701.

(18.) Vogel LC, Hickey KJ, Klaas SJ, Anderson CJ. Unique issues in pediatric spinal cord injury. Orthop Nurs 2004;23:300-8.

(19.) Proctor MR. Spinal cord injury. Crit Care Med 2002;30(11 Suppl): 489-99.

(20.) Vialle R, Pietin-Vialle C, Ilharreborde B, Dauger S, Vinchon M, Glorion C. Spinal cord injuries at birth: a multicenter review of nine cases. J Matern Fetal Neonatal Med 2007;20:435-40.

(21.) Dias MS.Traumatic brain and spinal cord injury. Pediatr Clin North Am. 2004;51:271-303.

(22.) Rekate HL, Theodore N, Sonntag VK, Dickman CA. Pediatric spine and spinal cord trauma. State of the art for the third millennium. Childs Nerv Syst 1999;15:743-50.

(23.) Caviness AC. Evaluation of cervical spine injuries in children and adolescents. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2008.

(24.) Hansebout RR, Kachur E. Acute traumatic spinal cord injury. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2008.

(25.) Mulligan JM, Miller T, McGuffie AC, Graham CA. Spinal cord injury without radiographic abnormality in a 4-year-old child: hypoperfusion injury or direct trauma? Eur J Emerg Med 2007;14:216-8

(26.) Launay F, Leet AI, Sponseller PD. Pediatric spinal cord injury without radiographic abnormality: a meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2005;433:166-70.

(27.) Buldini B, Amigoni A, Faggin R, Laverda AM. Spinal cord injury without radiographic abnormalities. Eur J Pediatr 2006;165:108-11.

(28.) Ergun A, Oder W. Pediatric care report of spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA): case report and literature review. Spinal Cord 2003;41:249-53.

Isik KELES

Kirikkale Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Kirikkale, Turkiye

Address for Correspondence/Yazisma Adresi: Dr. Isik Keles, Kirikkale Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Kirikkale, Turkiye Tel: 0318 225 24 85/2269 Faks: 0318 225 28 19 E-posta: ikeles@ttmail.com Received/Gelis tarihi: Ekim/October 2008 Accepted/Kabul tarihi: October/Ekim 2008
Tablo 1. Cesitli ulkelere ait tahmini pediyatrik ve genel travmatik
MSY insidanslari.

Ulke Calisma yili Yas araligi Pediyatrik
 (yil) MSY
 insidansi

ABD (6) 1997-2000 0-18 199
Hollanda (7) 1994 0-10 N=2
Isvec (7) 1985-1996 0-15 4,6/2,4
Portekiz (7) 1989-1992 0-14 27
Yeni Zelanda (7) 1979-1988 0-14 86
Turkiye -- -- ?

Ulke Hastaneye Genel
 giris oncesi travmatik
 olum dahil MSY
 mi? insidansi
 (Evet/Hayir)

ABD (6) H 40
Hollanda (7) H 104
Isvec (7) E / H 15
Portekiz (7) E 578
Yeni Zelanda (7) H 433
Turkiye -- 127

Pediyatrik MSY insidansr Pediyatrik MSY/milyon cocuk/yil
Genel travmatik MSY insidansi: Travmatik MSY/milyon/yil

Tablo 2. Avrupa ulkelerinde tahmini pediyatrik MSY insidanslari (1).

 Tahmini yeni
Ulke vaka MSY / yil Yas (yi1)

Avusturya 6-10 3-10
Belcika 5-6 5-15
Danimarka 1 0-15
Finlandiya 5 0-16
Fransa 50-60 0-15
Almanya 30-40 0-15
Yunanistan [approximately 6-13
 equal to] 2
Izlanda 0,13 0-15
Irlanda 1 4-17
Italya 53 0-15
Litvanya 5 7-16
Norvec 14 0-15
Portekiz 46 0-14
Ispanya 59 0-14
Isvec 7 (b) / 4 (c) 0-15
Isvicre 7-13 0-14
Hollanda 10 0-20
Ingiltere 60 (b) 0-14

 Yil ortasi nufus
Ulke (0-14 yas) / milyon Tahmini Insidans (a)

Avusturya 1,316 8,5-14,2
Belcika 1,777 3,8-4,6
Danimarka 1,015 0,9
Finlandiya 11,175 4,8
Fransa 11,175 4,2-5,0
Almanya 12,301 2,3-3,0
Yunanistan 1,544 --

Izlanda 0,063 1,9
Irlanda 0,829 1,3
Italya 8,141 --
Litvanya 0,353 21,2
Norvec 0,907 1,4
Portekiz 1,699 27,0
Ispanya 5,794 10,2
Isvec 1,597 4,1 (b) / 2,4 (c)
Isvicre 1,255 5,6-10,4
Hollanda 2,983 --
Ingiltere 10,971 5,5 (b)

(a): Bildirilen yillik gorulme
Yil ortasi 0-14 yas arasi nufus X Bildirilen yas grubu sayisi= 15

(b): Kaza yerinde veya transfer sirasindaki olumler dahil, (c): Hayatta
kalanlar

Tablo 3. Yaralanma sonrasi en az 1 yil hayatta kalanlarda yasam
beklentileri (14).

 Yasam Beklentisi (yil)

Yaralanma MSY Ventilator bagimsiz

ani yas olmadan Motor Parapleji
 fonksiyonel
 Herhangi bir
 duzey

10 68,2 63,0 55,7
15 63,2 58,1 50,9
20 58,4 53,3 46,3

 Yasam Beklentisi (yil)

Yaralanma Ventilator bagimsiz

ani yas Tetrapleji Ventilator
 bagimli
 Herhangi bir
 duzey

 C5-C8 C1-C4

10 51,1 47,0 31,1
15 46,2 42,2 26,7
20 41,7 37,9 23,3
COPYRIGHT 2008 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Education / Egitim
Author:Keles, Isik
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Oct 1, 2008
Words:3523
Previous Article:Acute spinal cord injury: spinal cord regeneration and stem cell applications/Akut omurilik yaralanmasi: omurilik rejenerasyonu ve kok hucre...
Next Article:Rescuce, transportation and resuscitation in pediatric traumatic spinal cord injury/Pediyatrik medulla spinalis travmalarinda kurtarma, tasima ve...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters