Printer Friendly

Articles from Engineering Structures and Technologies (December 1, 2010)

1-6 out of 6 article(s)
Title Author Type Words
Preconditions for the application of petrasiunai quarry dolomite screenings and dolomite powder in conventional and self-compacting concrete mixes/Petrasiunu dolomito atsiju ir dolomitmilciu tinkamumo iprastinio sunkiojo ir susitankinancio betono misiniuose prielaidos. Vaitkevicius, Vitoldas; Stuopys, Arminas; Ivanauskas, Ernestas Report 3321
Prof. Vytautui Klimaviciui--100 metu. Atkociunas, Juozas 449
The analysis of the discrete cracking model of reinforced concrete tensile members/Tempiamuju gelzbetoniniu elementu diskreciuju plysiu modelio analize. Salys, Donatas; Kaklauskas, Gintaris; Timinskas, Edgaras; Gribniak, Viktor; Ulbinas, Darius; Gudonis Report 4187
The fragmentation of the tensioned zone of the strengthened reinforced concrete beam with carbon fiber composite/Anglies pluostu sustiprintu gelzbetoniniu siju tempiamosios zonos irimo pobudzio analize. Marciukaitis, Gediminas; Daugevicius, Mykolas; Valivonis, Juozas Report 3682
The kinematic displacements of the two-spans single lane suspension steel footbridge and their stabilization/Dvieju tarpatramiu kabamuju vienajuosciu pesciuju plieno tiltu kinematiniai poslinkiai ir ju stabilizavimas. Tarvydaite, Giedre; Juozapaitis, Algirdas Report 3684
Variability of charring along the wooden wall studs/Mediniu karkasiniu sienu statramsciu apanglejimo gylio kitimas. Just, Alar; Tera, Tarmo Report 4382

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters