Printer Friendly

Articles from Elektronika ir Elektrotechnika (July 1, 2011)

1-22 out of 22 article(s)
Title Author Type Words
A 2-DCT hardware codec based on Loeffler algorithm/2-D DCT kodeko realizacija, naudojant Loefflerio algoritma. Martisius, I.; Birvinskas, D.; Jusas, V.; Tamosevicius, Z. Report 2243
A non-linear system's response identification using artificial neural networks/Dirbtiniu neuroniniu tinklu taikymas atsakymams gauti netiesinese sistemose. Sokouti, B.; Sokouti, M.; Haghipour, S. Report 2135
Acceleration of recursive data sorting over tree-based structures/Pasikartojanciu duomenu rusiavimo paspartinimas duomenu masyvuose. Mihhailov, D.; Sudnitson, A.; Sklyarov, V.; Skliarova, I. Report 4127
Application of RBF network in rotor time constant adaptation/RBF tinklo itaka rotoriaus laiko pastoviajai. Brandstetter, P.; Chlebis, P.; Palacky, P.; Skuta, O. Report 2565
Assessment of cyber attacks influence over internet network/Kibernetiniu ataku itakos interneto tinklui tyrimas. Kajackas, A.; Rainys, R.; Aputis, A. Report 2146
BPSK receiver based on adaptive structure with remodulation/Adaptyviosios strukturos BPSK imtuvo su pasikartojancia moduliacija tyrimas. (TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING/TELEKOMUNIKACIJU INZINERIJA). Dimitrijevic, B.; Milosevic, N.; Nikolic, Z. Report 1715
Convergence of the discrete-time nonlinear model predictive control with successive time-varying linearization along predicted trajectories/Diskretinio laiko nuspejamosios kontroles netiesinio modelio ir laiko kitimo teisiskumo konvergencija nuspejamosiose trajektorijose. Orlowski, P. Report 2744
Development of the tool for evaluation of quality of mobile data services/Programinio irankio, skirto mobiliojo duomenu perdavimo kokybei vertinti, tobulinimas. Balciunas, D.; Batkauskas, V. Report 2005
Grid-tied converter with intermediate storage chain for multipurpose applications/Daugiatikslis tinklo keitiklis su tarpine energijos kaupimo grandimi. Ramonas, C.; Adomavicius, V. Report 2893
Image processing in the woodworking industry: challenges, solutions and platforms/Vaizdu procesu apdorojimo taikymas medienos pramoneje. Molder, A.; Martens, O. Report 2947
Implementation of full-featured PID regulator in microcontrollers/PID reguliatoriaus realizavimas mikrovaldiklyje. Krejcar, O.; Spicka, I.; Frischer, R. Report 2840
Improvement of WMS functionality, aiming to minimize processing time of jobs in grid computing/WMS funkcionalumo gerinimas skaiciuojamuosiuose Grid tinkluose, siekiant minimizuoti uzduociu vykdymo trukme. Pilkauskas, V.; Plestys, R.; Vilutis, G.; Sandonavicius, D. Report 4637
Loss calculation methods of half-bridge square-wave inverters/Nuostoliu ivertinimo metodu taikymas kvadratines bangos keitikliuose. Blinov, A.; Vinnikov, D.; Jalakas, T. Report 3519
Maximizing the profit of telecom telcos by a novel traffic scheduling policy/Naujo duomenu srautu valdymo algoritmo taikymas. Bojovic, Z.; Secerov, E.; Dobromirov, D.; Senk, V. Report 3786
Novel solution of notch/all-pass filter with special electronic adjusting of attenuation in the stop band/Uztvarinio filtro slopinimo uztvarineje juostoje specialaus elektroninio valdymo tyrimas. Sotner, R.; Jerabek, J.; Sevcik, B.; Dostal, T.; Vrba, K. Report 3829
Ontology-based support for complex events/Ontologija grindziamas sudetiniu ivykiu palaikymas. Sasa, A.; Vasilecas, O. Report 4465
Point cloud merging for complete 3D surface reconstruction/Nestrukturizuoto tasku rinkinio sujungimas vientisam pavirsiui rekonstruoti. Matiukas, V.; Miniotas, D. Report 2101
Possibilities of electronics engineering studies in university and college/Elektronikos inzinerijos studiju galimybes universitete ir kolegijoje. Bagdanavicius, N.; Andriukaitis, D.; Valinevicius, A. Report 4004
Realization of combined chromatic dispersion compensation methods in high speed WDM optical transmission systems/Chromatines dispersijos dideles greitaveikos WDM optinese perdavimo sistemose tyrimas, taikant kombinuotus kompensavimo metodus. Spolitis, S.; Bobrovs, V.; Ivanovs, G. Report 3861
Research on operating performance for hybrid rotor synchronous motor/Hibridinio rotorinio variklio darbo nasumo tyrimas. Chen, Xuezhen; Gu, Chenglin Report 3272
Robust piezo impedance magnitude measurement method/Pjezoelemento impedanso vertes matavimo metodas. Saar, T. Report 1990
Simplified visual modelling approach for executable software generation/Supaprastintas vizualaus modeliavimo budas vykdomosioms programoms kurti. Binkis, M.; Blazauskas, T.; Bareisa, E. Report 3334

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |