Printer Friendly

Articles from Elektronika ir Elektrotechnika (October 1, 2010)

1-26 out of 26 article(s)
Title Author Type Words
Adapted mother wavelets for identification of epileptiform complexes in electroencephalograms/Elektroencefalogramu identifikavimas adaptyviosiomis pirminemis bangelemis. Popov, A.; Kanaykin, A.; Zhukov, M.; Panichev, O.; Bodilovsky, O. Report 2469
Advances in terahertz technology with emphasis on quantum cascade lasers/ Kvantiniu-pakopiniu lazeriu naudojimas terahercinems technologijoms tobulinti. Reeder, R.; Velmre, E.; Udal, A. Report 2572
An experimental evaluation of AGA algorithm for RSS positioning in GSM networks/Eksperimentinis AGA algoritmo patikrinimas, nustatant vietos padeti GSM tinkluose. Brida, P.; Machaj, J.; Benikovsky, J.; Duha, J. Report 4381
Analysis of the fuses' electro-thermal field/Saugikliu elektroterminio lauko tyrimas. Plesca, A. Report 2213
Analysis of the power blackout in the Marmara Earthquake/ Elektros energijos tiekimo sutrikimu analize po Marmara zemes drebejimo. Oral, B.; Donmez, F. Report 2359
Application of least square method with variable parameters for GPS accuracy improvement/GPS imtuvo tikslumo didinimas taikant kintamu parametru vidutini kvadratini metoda. Belinska, V.; Kluga, A.; Kluga, J. Report 1619
Clinical assessment of the accuracy of ICP non-invasive measurement/Neinvazinio intrakranijinio spaudimo (ICP) matavimo tikslumo ivertinimas. Ragauskas, A.; Sunokas, R.; Zakelis, R.; Matijosaitis, V. Report 2118
Development of new measuring systems based on symmetric components in electric networks/Naujos matavimo sistemos elektros tinkluose sudarymas taikant simetrinius komponentus. Markovic, N.; Jaksic, U.; Bjelic, S.; Vujicic, M. Report 3798
Efficiency of the multisource information of the biotronics systems/Biotronikos sistemu daugiasaltines informacijos efektyvumas. Guzauskas, R.; Eidukas, D.; Balaisis, P. Report 2200
Fractional indexes impulse responses approximation for discrete-time Weyl symbol computation/Apytikris Veilo simboliu skaiciavimas naudojant atsaku trupmeninius impulsu indeksus. Orlowski, P. Report 2181
Hard-soft real-time performance evaluation of Linux RTAI based embedded systems/ Linux RTAI operacines sistemos nasumo realiu laiku tyrimas. Dodiu, E.; Graur, A.; Gaitan, V.G. Report 4202
Incorporating sliding mode and fuzzy controller with bounded torques for set-point tracking of robot manipulators/Jungtines judejimo ir stabdymo busenos ir neraiskiosios kontroles valdikliu taikymo robotuose manipuliatoriuose su trinties ir sukimo momento apribojimais tyrimas. Shafiei, S.E.; Sepasi, S. Report 3006
Influence of the electric reactor magnetic field on the electromagnetic relays/Elektrinio reaktoriaus magnetinio lauko itaka elektromagnetinems relems. Morozionkov, J.; Virbalis, J.A. Report 2260
Monograph in remembrance of Professor Dr. Habil. Zenonas Vainoris. Eidukas, Habil. D. 1198
Morphology-based approach to detection of free form line objects in grayscale images /Laisvos formos objektu aptikimas, naudojant morfologinius rengenografinius vaizdus. Mednieks, I. Report 1861
Multilevel inverters with imbricated switching cells, PWM and DPWM-controlled/PWM ir DPWM valdomi daugelio lygmenu inverteriai. Ursaru, O.; Aghion, C. Report 1745
Optimisation and problems of the channel area formed by two ion implantations in NMOS structures/Dviem jonu implantacijomis NMOS nanostrukturose formuojamo kanalo srities optimizavimas ir problemos. Kasauskas, V.; Anilionis, R. Report 2646
Peculiarity of availability parameters for microwave systems/ Mikrobanginiu sistemu rysio patikimumo parametru ypatumai. Grimaila, V.; Kaseta, S. Report 2398
Real time rotor flux estimation for induction machine drives: an experimental approach/Asinchroninio variklio rotoriaus srauto apskaiciavimo realiu laiku eksperimentinis tyrimas. Grouni, S.; Ibtiouen, R.; Kidouche, M.; Touhami, O. Report 1771
Real-time acquisition of the distributed data by using an intelligent system/Realaus laiko intelektualiuju sistemu paskirstytuju duomenu surinkimas. Gaitan, N.C. Report 3323
Rootkit detection experiment within a virtual environment/Rootkit virusu aptikimo eksperimentas virtualioje aplinkoje. Toldinas, J.; Rudzika, D.; Stuikys, V.; Ziberkas, G. Report 2723
Simulation and properties of the wide-band hybrid slow-wave system/Placiajuostes hibridines letinimo sistemos modeliavimas ir savybes. Daskevicius, V.; Skudutis, J.; Katkevicius, A.; Staras, S. Report 1803
The adequate selection algorithm by estimating local oxide influence/Integrinio elemento atitikties integrinei strukturai algoritmo, ivertincio lokalines oksidacijos proceso itaka, sudarymas. Andriukaitis, D. Report 1418
The tool for quality estimation of short voice segments/Trumpu balso atkarpu kokybes vertinimo priemone. Anskaitis, A.; Kajackas, A. Report 4054
Thermal analysis of the three-phase induction motor and calculation of its power loss by using lumped-circuit model/Lumpedo grandines modelio taikymas trifaziame asinchroniniame variklyje ir jo temperaturine analize. Oner, Y. Report 2087
Wavelet-based entropy analysis of electromyography during 100 jumps/Elektromiogramos analize taikant vilneliu entropijos metoda 100 suoliu metu. Daniuseviciute, L.; Pukenas, K.; Brazaitis, M.; Skurvydas, A.; Sipaviciene, S.; Ramanauskiene, I.; L Report 2985

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |