Printer Friendly

Articles from Elektronika ir Elektrotechnika (June 1, 2009)

1-26 out of 26 article(s)
Title Author Type Words
An experimental performance evaluation of the wireless network for mobile users/Eksperimentinis mobiliesiems vartotojams skirtu bevieliu tinklu efektyvumo ivertinimas. Ipatovs, A.; Petersons, E. Report 1864
Autonomous Duffing-Holmes type chaotic oscillator/Autonominis Duffingo-Holmeso chaotinis generatorius. Tamasevicius, A.; Bumeliene, S.; Kirvaitis, R.; Mykolaitis, G.; Tamaseviciute, E.; Lindberg, E. Report 1894
Autonomous mobile device controlled by on-chip network of intelligent sensors for indoor environment navigation/Autonominis mobilus itaisas, valdomas naudojant intelektualiuju jutikliu tinkla. Tanase, Cr. A.; Graur, A.; Gaitan, V.G.; Popa, V. Report 2123
BER performance of a lumped single-pump fiber optical parametric amplifier in a 10 Gbit/s 4-channel S-band DWDM system/Viena lazerini saltini turincio optinio parametrinio stiprintuvo BER tyrimas 10 Gbit/s 4 kanalu Sdiapazono DWDM sistemoje. Scemelevs, A.; Porins, J. Report 2058
City transport monitoring and routes management system/Miesto transporto stebesenos ir marsrutu valdymo sistema. Dagockis, M.; Daunoras, J.; Bagdonas, V. Report 1702
Combined information processing from GPS and IMU using Kalman filtering algorithm/Jungtinis GPS ir IMU informacijos apdorojimas panaudojant Kalmano filtravimo algoritma. Bistrovs, V.; Kluga, A. Report 1989
Cyclotron frequency oscillations in semiconductor plasma in modulated magnetic field/Ciklotroninio daznio virpesiai puslaidininkineje plazmoje moduliuotame magnetiniame lauke. Jankauskas, Z.; Kvedaras, V. Report 1598
Detection of trends of internet traffic using sequential patterns/Interneto duomenu srauto tendenciju nustatymas naudojant tipines nuosekliasias sekas. Jelinskis, J.; Lauks, G. Report 1895
Electric field distributions of the fast and slow modes propagated in the open rod SiC waveguide/Letuju ir greituju modu, sklindanciu atvirame strypiniame SiC bangolaidyje, elektriniu lauku pasiskirstymai. Nickelson, L.; Gric, T.; Asmontas, S.; Martavicius, R. Report 2063
Equivalent structures for nonlinear-signal cable networks/Netiesinius signalus perduodanciu kabeliniu tinklu ekvivalentines strukturos. Ciufudean, C.; Larionescu, A.; Filote, C. Report 2251
Evaluation of coherence of T wave in different leads/Elektrokardiogramos T dantelio sasaju vertinimas. Smidtaite, R.; Navickas, Z.; Vainoras, A.; Bikulciene, L.; Poskaitis, V. Report 1652
Evaluation of dental arch form using 3D dental cast scanning technology/Dantu lanko formos nustatymas taikant erdvinio diagnostiniu modeliu skenavimo technologija. Adaskevicius, R.; Vasiliauskas, A. Report 2044
Evaluation of the prognostication of cardiovascular events within one year in patients with ischemic syndromes/Iseminiais sindromais serganciu ligoniu kardiovaskuliniu ivykiu prognozes vertinimas vienu metu laikotarpiu. Vencloviene, J.; Babarskiene, M.R. Report 3055
Features of implementation of the modified "up-and-down" method/Modifikuoto aukstyn-zemyn metodo taikymo aspektai. Krumins, K.; Petersons, V.; Plocins, V. Report 1777
Fixational eye movements: influence on the accuracy in the target pointing tasks/Fiksaciniai akiu judesiai ir ju itaka taikinio krypties nustatymo zvilgsniu tikslumui. Laurutis, V.; Zemblys, R.; Buivis, L. Report 2044
Influence of chromatic ambient light over colour luminance contrast on projection screen/Spalvotos pasalines sviesos itaka spalvu skaiscio kontrastui ekrane. Masiokas, S.; Kriuglaite, M. Report 1969
Investigation of supply posibilities of mechatronic actuator/Mechatronines tiesiaeiges pavaros elektrinio maitinimo galimybiu tyrimas. Jankunas, V.; Eidukas, D.; Guseinoviene, E.; Cirtautas, V. Report 1696
Non-invasive evaluation of egg quality and early life stage development of medaka fish (Oryzias latipes) by means of morphological image analysis methods/Neinvazinis medaku (Oryzias latipes) oocitu kokybes bei embriono vystymosi vertinimas matematines morfologijos metodais. Krisciukaitis, A.; Webb, D.J.; Grigaliunas, A. Report 3234
Performance evaluation of an experimental grid computer using MPI applications/Eksperimentinio kompiuteriu tinklo nasumo ivertinimas naudojant MPI programas. Ungurean, I.; Pentiuc, S.G.; Gaitan, V. Report 1593
PLL as the frequency synthesizer with continuous phase divider/Fazine kilpa naudojantis daznio sintezatorius su tolygiuoju fazes dalikliu. Raicevic, A.M.; Popovic, B.M. Report 2344
Reliability estimation when failure intensity depends on calendar time/Patikimumo vertinimas, kai gedimu intensyvumas priklauso nuo kalendorinio laiko. Kruopis, J.; Levuliene, R. Report 2198
RFID@B2B a powerful enabler of business transformation/RFID@B2B--galinga verslo transformaciju skatinimo priemone. Turcu, Cr.; Prodan, R.; Cerlinca, M.; Turcu, C.; Cerlinca, T. Report 3748
Signals and systems for electrosleep/Elektroninio miego stimuliatoriaus signalai ir sistemos. Dimitrov, D. Tz.; Ralev, N.D. Report 2634
Some aspects of traffic analysis used for internet traffic prediction/Kai kurie interneto duomenu srautu prognozavimo analizes aspektai. Rutka, G. Report 2206
Using complex conjugated magnitudes- and orthogonal Park/Clarke transformation methods of DC/AC/AC frequency converter/kompleksiniu jungtiniu amplitudziu ir ortogonaliosios Parko ir Klarko transformacijos metodu taikymas DC/AC/AC daznio keitiklyje. Dobrucky, B.; Benova, M.; Spanik, P. Report 2245
Utilization of received signal strength indication by embedded nodes/Priimto signalo stiprio indikacijos naudojimas iterptiniuose komunikaciju mazguose. Pahtma, R.; Preden, J.; Agar, R.; Pikk, P. Report 2635

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |