Printer Friendly

Elastofibroma dorsi: a case report/Elastofibroma dorsi: Olgu sunumu.

Elastofibroma dorsi (ED), ilk kez patoloji uzmanlari olan Jarvi ve Saxen tarafindan tanimlanmistir. [1] Jarvi ve Saxen [1] dort hasta uzerinde yaptiklari inceleme sonucunda, tumorun subskapular yerlesimli kollajen ve yag dokusu ile granuler olarak dejenerasyon gosteren kaba bantlar ve lif lerden olustugunu, ayrica tumorun boyandiktan sonra elastik dokuya benzedigini bildirmislerdir. [1] Elastofibroma dorsinin elastik dokudan koken alan, yavas ilerleyen dejeneratif bir psodotumor olabilecegi ileri surulmustur. [2] Genellikle skapulanin ve serratus anterior kasinin inferomedialinde yer alir. [3] Ileri yaslarda ve kadinlarda daha sik gorulur. [4] Elastofibroma dorsi tipik olarak uzun sureli skapular atlama hissine, rahatsizliga, sislige ve bazen agriya neden olan subskapular kitle ile karsimiza cikabilecegi gibi klinik olarak asemptomatik de olabilir. Tanida en onemli radyolojik degerlendirme yontemi olan manyetik rezonans goruntulemede (MRG) tipik olarak soliter, heterojen ve duzensiz sinirli yumusak doku kitlesi olarak gorulur. Lipom ya da liposarkom gibi diger kitle olusturan nedenlerden ayirici tanisinin yapilmasi onemlidir. [3]

Etyolojisinde skapulanin torasik fasyaya surtunmesine bagli olarak elastik lif lerin anormal dejenerasyonu sonucu reaktif bir lezyon olabilecegi dusunulmekle birlikte, patogenezi halen tam olarak belirlenmemistir. [2] Bu yazida bir erkek hastada saptanan ED'nin klinik, radyolojik ve patolojik bulgulari sunuldu.

OLGU SUNUMU

Elli yedi yasindaki erkek hasta dokuz aydan beri var olan sol omuz agrisi yakinmasiyla poliklinigimize basvurdu. Pazarcilik yapan hastanin oykusunden, pazar semsiyesini acarken zorlamaya bagli olarak sol omzunda agri olustugu, agrisinin zamanla arttigi, son dort aydir da sirtinin sol tarafinda bir sislik olustugu ve yaklasik uc aydir sol omuz agrisi nedeniyle uykudan uyandigi ve sol omzunun uzerine yatamadigi ogrenildi. Hasta ayrica daha once baska bir merkezde doktora basvurdugunu ve verilen medikal tedaviden yarar gormedigini belirtti.

Fizik muayenesinde solda skapulanin altinda 6x7 cm boyutunda, hareketli, yari sert kivamda, elle muayenede agrisiz, omuz hareketleriyle belirginlesen bir kitle ele geliyordu. Aktif sol omuz eklemi hareketlerinde 20 derecelik bir kisitlilik vardi. Pasif eklem hareketleri acikti. Sol omuz cevresi kas kuvvetleri agri nedeniyle tam olarak degerlendirilemedi. Skapula hareketleri pasif ve aktif olarak agrili ve acikti. Manyetik rezonans goruntulemede sol hemitoraks duvari posterolateral komsulugunda serratus anterior kasi altinda yaklasik 63x20x73 mm boyutunda hipointens, ancak kasa gore intensitesi daha fazla olan ve intravenoz kontrast madde enjeksiyonundan sonra belirgin heterojen kontrast madde tutulumu gozlenen duzgun sinirli bir kitle lezyonu vardi (Sekil 1, 2). Rutin laboratuvar incelemeleri normal sinirlardaydi. Hasta kesin tani ve tedavi amaciyla cerrahi eksizyon yapilmak uzere Gogus Cerrahisi bolumu ile konsulte edildi. Hasta yapilacak islemler hakkinda bilgilendirildi ve bilgilendirilmis hasta onami alindi. Gogus Cerrahisi bolumunce gerceklestirilen bir ameliyat ile kitle, sol skapula alt ucunun 3 cm altindan yapilan insizyon ile eksize edildi. Kitle makroskobik incelemede 5.5x5x3 cm boyutunda ve orta sert kivamda bir lezyon olarak tanimlandi. Spesimenin patolojik tanisi ise ED olarak kondu. Ameliyattan bir ay sonra yapilan kontrol muayenesinde hasta yakinmasinin azaldigini ifade etmekteydi. Sol omuz hareketleri agrisiz ve acikti. Kas testinde omuz cevresi kas kuvvetleri tam olarak degerlendirildi.

TARTISMA

Elastofibroma dorsi enkapsule fibroz dokunun elastin komponentinin proliferasyonu ile karakterize gogus duvarindan kaynaklanan, siklikla romboid major ve latissimus dorsi kaslarinin altindan skapula alt acisina bitisik konumda gelisen iyi huylu bir yumusak doku lezyonudur. [5] Etyopatogenezi kesin olarak bilinmemekle birlikte, subskapular bolgede yineleyen mikrotravmalar sonrasinda skapula alt ucunun gogus duvarina surtunmesi sonucunda gelisen reaktif bir lezyon olabilecegi dusunulmektedir. Yogun kol performansi gerektiren siklikla agir islerde calisan kisilerde ve baskin tarafta gorulmesi, ED gelisiminde travmanin rolunun olabilecegini, hatta mesleki nedenlerin de etkili olabilecegini dusundurmustur. [2] Bizim hastamiz da isi geregi sol kolu ile siklikla skapulanin tekrarlayici ve dirence maruz kaldigi isler yapmaktaydi. Ancak ED'nin agir islerde calismayan kisilerde ve atipik yerlerde de gorulebilmesi, olusumunda farkli goruslerin ortaya cikmasina neden olmustur. Literaturde, reaktif fibromatosis, elastik dejenerasyon, vaskuler yetmezlik sonucu dejenerasyon gibi gorusler ileri surulmustur. [6,7]

Elastofibroma dorsi siklikla ileri yastaki kadinlarda ve sunulan olgudaki gibi daha cok tek taraf li gorulur. [2] Elastofibroma dorsi saptanan hastalarin buyuk bir bolumunde klinik semptom yoktur. Sirtta kitle ile birlikte klinik olarak sirt ve omuz bolgesine yansiyan agri, omuz hareketleriyle skapular atlama hissi ile ortaya cikar. [8] Omuza yayilan agri olmasi nedeniyle sikisma sendromu ile karisabilmektedir. [9] Omuz sikisma sendromu tanisiyla tedavide basarisiz olunan hastalarda ED ayirici tanida akla gelmelidir.

Fizik muayenede omuz hareketleriyle belirgin hale gelen sirt bolgesinde kitlenin saptanmasi tani acisindan yararlidir. Kitle duz gogus grafisi, ultrason, bilgisayarli tomografi ve MRG ile degerlendirilebilir. Radyolojik yontemler arasinda MRG en iyi non-invaziv tanisal degerlendirme yontemidir. [10] Kasa benzer yogunlukta, yag icerigi nedeniyle cizgisel opasiteler iceren yumusak doku kitlesi gorunumundedir. Tipik olarak intravenoz kontrast madde enjeksiyonundan sonra orta veya belirgin kontrast tutulumu gorulur. [11] Kitlenin diger iyi ve kotu huylu lezyonlardan ayirici tanisinin yapilmasi onemlidir. Ayirici tanida lipom, metastatik lezyon, primer veya metastatik sarkom, fibrosarkom, sinovyal sarkom, desmoid tumor gibi lezyonlar dusunulmelidir. Kesin tani icin ince igne aspirasyon biyopsisi veya insizyonel biyopsi yapilabildigi gibi siklikla eksizyonel biyopsi tercih edilir. [3,4] Olgumuzda kitle eksizyonel olarak cikarildi. Tedavide asemptomatik kitlelerde takip yeterli iken, semptomatik olan durumlarda kitlenin marjinal olarak cikartilmasi gereklidir. [8,12] Olgumuzun yakinmalari cerrahi sonrasi gerilemistir. Elastofibroma dorsi yavas gelisen bir patoloji olmasi nedeniyle genellikle cerrahi eksizyondan sonra nuks gorulmez. [13]

Sonuc olarak, skapular bolgede bir kitle ve eslik eden omuz agrisi ile basvuran kisilerde ayirici tani acisindan ED'nin de dusunulmesi yararli olacaktir.

DOI:10.5606/tftrd.2016.27576

Cikar cakismasi beyani

Yazarlar bu yazinin hazirlanmasi ve yayinlanmasi asamasinda herhangi bir cikar cakismasi olmadigini beyan etmislerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazinin arastirma ve yazarlik surecinde herhangi bir finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

KAYNAKLAR

[1.] Jarvi O, Saxen E. Elastofibroma dorse. Acta Pathol Microbiol Scand Suppl 1961;51:83-4.

[2.] Jarvi OH, Saxen AE, Hopsu-Havu VK, Wartiovaara JJ, Vaissalo VT. Elastofibroma--a degenerative pseudotumor. Cancer 1969;23:42-63.

[3.] Muratori F, Esposito M, Rosa F, Liuzza F, Magarelli N, Rossi B, et al. Elastofibroma dorsi: 8 case reports and a literature review. J Orthop Traumatol 2008;9:33-7.

[4.] Montijano Huertes C, Chismol Abad J, Pons Soriano A, Seminario Eleta P, Fenollosa Gomez J. Elastofibroma dorsi. Report of five cases and review of the literature. Acta Orthop Belg 2002;68:417-20.

[5.] Karakurt O, Kaplan T, Gunal N, Gulbahar G, Kocer B, Han S, et al. Elastofibroma dorsi management and outcomes: review of 16 cases. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;18:197-201.

[6.] Jarvi OH, Lansimies PH. Subclinical elastofibromas in the scapular region in an autopsy series. Acta Pathol Microbiol Scand A 1975;83:87-108.

[7.] Nagamine N, Nohara Y, Ito E. Elastofibroma in Okinawa. A clinicopathologic study of 170 cases. Cancer 1982;50:1794-805.

[8.] Cinar BM, Akpinar S, Derincek A, Beyaz S, Uysal M. Elastofibroma dorsi: an unusual cause of shoulder pain. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43:431-5.

[9.] Majo J, Gracia I, Doncel A, Valera M, Nunez A, Guix M. Elastofibroma dorsi as a cause of shoulder pain or snapping scapula. Clin Orthop Relat Res 2001;388:200-4.

[10.] Nishio J, Isayama T, Iwasaki H, Naito M. Elastofibroma dorsi: diagnostic and therapeutic algorithm. J Shoulder Elbow Surg 2012;21:77-81.

[11.] Basaran C, Donmez FY, Ozturk A, Tarhan NC. Elastofibroma Dorsi'de MRG Bulgulari. Firat Tip Dergisi 2009;14:65-8.

[12.] Falidas E, Arvanitis D, Anyfantakis G, Pazidis A, Koukouli Z, Miltiadou D, et al. Painful elastofibroma dorsi: a report of a case and a brief review of the literature. Case Rep Orthop 2013;2013:794247.

[13.] Briccoli A, Casadei R, Di Renzo M, Favale L, Bacchini P, Bertoni F. Elastofibroma dorsi. Surg Today 2000;30:147-52.

Melike Midik, Nurdan Paker, Derya Bugdayci, Ayse Nur Bardak

Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, Istanbul, Turkiye

Iletisim adresi / Corresponding author: Dr. Melike Midik. Istanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, 34180 Bahcelievler, Istanbul, Turkiye. e-posta / e-mail: dr_melike84@hotmail.com

Gelis tarihi / Received: Subat 2014 Kabul tarihi / Accepted: Agustos 2014
COPYRIGHT 2016 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report / Olgu Sunumu
Author:Midik, Melike; Paker, Nurdan; Bugdayci, Derya; Bardak, Ayse Nur
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Case study
Date:Jun 1, 2016
Words:1272
Previous Article:Ozone-oxygen therapies in musculoskeletal diseases/Kas iskelet hastaliklarinda ozon-oksijen tedavileri.
Next Article:Comparison of the effects of zoledronic acid and exercise on bone mineral density and biomechanics in rats with induced osteoporosis/Osteoporoz...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters