Printer Friendly

Editorden.

Degerli Meslektaslarimiz,

Dergimizin 2. sayisini yayinlarken sizleri bazi onemli konularda bilgilendirmek istiyoruz. Turk Oftalmoloji Dergisi'nin 85. yayin yili icinde onde gelen amacimiz, daha onceki editorler kurullari tarafindan da ifade edilmis oldugu uzere uluslararasi atif indeksleri icinde yer almaktir. 2007 yilinda dergimizin de aralarinda bulundugu genis bir grup dergi icin Ulakbim tarafindan Science Citation Index-Expanded'a basvuru yapilmis, ancak inceleme sonucunda gerekli kriterleri ve yayin ozelliklerini yerine getirememis olmasi nedeniyle dergimizin kabulu gerceklesmemistir. Bugun icin dergimizin oncelikle Pubmed Central'da yer almasini hedefliyoruz. Pubmed Central'a ait kabul islemleri basvurudan sonra yaklasik olarak 2 yil almaktadir. Pubmed Central'da yer almasi durumunda dergimiz tum dunyadan acik erisim olarak ulasilir hale gelmekte ve makalelere atif sayisi hizla yukselmektedir. Pubmed Central'a kabul edilmemiz dergimize Pubmed Medline'da yer alabilme olanagini da daha kolaylikla saglayabilecektir.

Pubmed Central'a basvuru icin dergimizin Ingilizce olarak basilmasi ve bunun tutarli olarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Ulusal ozellik tasiyan dergimizde basili sayilar tamamen Ingilizce olacak, ancak online yayinda ayni sayilar Turkce olarak da yer alacaktir. Boylece dergimiz ulusal ozelligini kaybetmeyecektir. Bu hususlarda Turk Oftalmoloji Dernegi Merkez Yonetim Kurulu'na sunum yapilmis, onay ve destekleri alinmistir. Ayni surec icinde dergimizin formatinda bazi degisiklikler yapilacak ve Agustos 2014'ten itibaren yayinlanmak icin gonderilecek makaleler Ingilizce olarak kabul edilecek, online yayim icinse yazarlardan ayni makalelerin Turkceleri de istenecektir. Her iki dil icin yazim kurallari dergimiz sayfasinda yer almaktadir.

Pubmed islemlerimizin hizlanmasi icin dergimizde yer alacak makalelerde Turk Oftalmoloji Dergisi'nde daha once yayinlanmis yazilara cok sayida atif yapilmasi onemlidir. Yayin Kurulumuz ve hakemlerimiz de uluslararasi platformda taninmis oftalmologlari ve arastirmacilari da kapsamak uzere yeniden sekillendirilecektir. Uluslararasi atif indekslerinde giren ulusal bir oftalmoloji dergisinin Turk Oftalmolojisine ve bizlere saglayacagi prestij ve yararlari takdirlerinize sunuyoruz.

Dergimizin bu sayisindan itibaren yayinlanmak icin basvuruda bulunan makalelere IThenticate intihal programi taramasina baslanmistir. Boylece ileride ortaya cikabilecek bazi etik ve hukuksal sorunlarin onune gecilmesi mumkun olacaktir. Intihal tum bilimsel dergilerde son yillarin en ciddi sorunlarindan birisini olusturmaktadir. Dergimizde bu konuda uyguladigimiz program cok etkili bir tarama yapmakta ve makalelerin ne kadar ozgun ve yazara ait yazima sahip oldugunu gostermektedir. Elde edecegimiz sonuc ise yayinlarina guvenilir ust duzey bir bilimsel dergiye sahip olmamizdir.

Dergimizin yayin kalitesinin arttirilabilmesi icin derleme yazilar ve olgu sunumlarinda titizlikle inceleme yapilacak ve ozellikle derleme yazilarin belirlenecek konularda ulkemiz ve uluslararasi oftalmologlari ve arastirmacilari tarafindan yazilmasi davetle istenecektir. Editor ve editor yardimcilari olarak bizler kisa olmayan bu sureci desteginizle tamamlamak ve dergimizi bu uzun yayin hayati icinde hak ettigi yere tasimak kararliligindayiz.

En icten saygi ve sevgilerimizle, Turk Oftalmoloji Dergisi Editoryel Kurulu

COPYRIGHT 2014 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:text in Croatian
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Editorial
Geographic Code:4EXCR
Date:Mar 1, 2014
Words:408
Previous Article:Pachydermoperiostosis as a rare cause of blepharoptosis/Nadir bir blefaroptozis nedeni pakidermoperiostozis.
Next Article:Comparison of the results of secondary anterior chamber and secondary scleral-fixated intraocular lens implantation in complicated...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters