Printer Friendly

Editorden.

Uluslararasi Iliskiler Dergisi'nin 26. sayisiyla tekrar karsinizdayiz. Olagandan hacimli bu sayida, kuramsal, bolgesel calismalar ile siyasi tarih alanlarinda, aralarinda alaninin taninmis isimlerinin de yer aldigi ikisi Turkce alti makalenin yani sira iki de degerlendirmeye yer veriyoruz.

Kuramsal bolumdeki "Feminist Uluslararasi Iliskiler Yaklasimi: Temelleri, Gelisimi, Katki ve Sorunlari" baslikli makale Ozlem Tur ve Cigdem Aydin Koyuncu tarafindan kaleme alindi. Yazarlar bu calismada feminist uluslararasi iliskiler yaklasiminin temel savunularini ve alana yonelik elestirilerini ortaya koyarak, yaklasimin uluslararasi iliskiler disiplinine katkilarini inceliyorlar. Calisma, feminist dusuncenin uluslararasi iliskiler disiplinindeki gelisimini ve disiplinin geleneksel kuram ve kavramlarina yonelik temel elestiri noktalarini ele alarak, farkli feminizm turleri uzerinden feminist yaklasimin uluslararasi iliskiler disiplinine katkilarini analiz ediyor.

Bu sayinin Siyasi Tarih kisminda yer alan makale Cafer Ciftci'nin "Bab-i Ali'nin Avrupa'ya Cevrilmis Iki Gozu: Efl ak ve Bogdan'da Fenerli Voyvodalar (1711-1821)" baslikli calismasidir. Bu calismada Ciftci, Osmanli Devleti'nin 1711-1821 doneminde Efl ak ve Bogdan'in yonetiminde izledigi politikalari, Fenerli ailelerin Osmanli Devleti'ndeki konumlari, tercumanlik faaliyetleri, Efl ak ve Bogdan'a voyvoda olarak atanmalari ve bu gorevde iken casuslari vasitasiyla Avrupa'da yasanan siyasi gelismeleri ve antlasmalari Osmanli Devleti'ne sunmalari gibi konular baglaminda ve orijinal tarih kaynaklari isiginda degerlendirmektedir.

Bu sayida bolgesel calismalar kisminda yer alan dort makale Guney Kafkasya uzerine yogunlasiyor. Ozellikle Kafkasya'da Sovyet sonrasi donusumun farkli boyutlarina odaklanan makalelerden Brenda Shaff er'in, "Foreign Policies of the States of the Caucasus:Evolution in the Post-Soviet Period" baslikli calismasi, bolge ulkelerinin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gurcistan) dis politikalarini, soylem ve araclarininin sekillenmesinde kimlik, ideoloji, cografi unsur ve catismalarin oynadigi rollere odaklanarak sunuyor.

Ayca Ergun, "Post-Soviet Political Transformation in Azerbaijan: Political Elite, Civil Society and the Trials of Democratization" baslikli calismasinda, bagimsizlik sonrasi donemde Azerbaycan'da siyasal donusumde demokratiklesme surecini siyasal seckinler, liderlik ve sivil toplum aktorlerinin rolu acisindan tartisiyor. Kornely Kakachia'nin "Between Russian Assertiveness and Insecurity: Georgia's Political Challanges and Prospect after the Confl ict" baslikli calismasi ise Gurcistan ve Rusya iliskilerini tarihsel perspektiften ele alarak, Agustos 2008 savasindan sonra iki ulke iliskilerinin durumunu ve gelecegini analiz ediyor. Bu kisimdaki son calisma George Khelashvili ile S. Neil MacFarlane birlikte hazirladiklari "The Evolution of US Policy towards the Southern Caucasus" baslikli makale. Yazarlar burada Amerika Birlesik Devletleri'nin Guney Kafkasya politikasinin gelisimini 1991'den gunumuze uzanan bir bakis acisiyla incelemekte ve bu politikanin plansiz ve tutarsiz bir politika oldugunu, ideolojik tercihler, ekonomik cikarlar ve lider tercihleri dogrultusunda sekillendigini one surmektedirler.

Degerlendirme bolumunde yer alan ilk calisma Gerard Libaridian "1995 was a Good Year for the South Caucasus" baslikli yazisi. Libaridian bu calismada Guney Kafkasya'daki catismalarin cozumlenmesinde liderlerin rolu uzerinden bir tartisma yaparak bolgedeki olasi cozum ve cozumsuzluk nedenlerini ortaya koymaya calismaktadir. Dov Lynch ise "OSCE Early Warning in Georgia" Avrupa Guvenlik ve Isbirligi Teskilatinin Gurcistan'daki misyonunun faaliyetlerini ve politikalarini sunarak, catismalarin onlenmesi ve bolgede kalici cozume ulasilmasi icin uluslararasi orgutlerin rolunu tartismaktadir.

Yeni sayida bulusmak umuduyla iyi okumalar diliyoruz.
COPYRIGHT 2010 International Relations Council of Turkey
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Uluslararasi Iliskiler / International Relations
Date:Jun 22, 2010
Words:462
Previous Article:An Armenian Minister in the Ottoman foreign ministry: Gabriyel Noradunkhian Effendi/Osmanli hariciyesinde bir Ermeni Nazir: Gabriyel Noradunkyan...
Next Article:Feminist approach to international relations: roots, development, contributions and limitations/Feminist uluslararasi iliskiler yaklasimi: temelleri,...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters