Printer Friendly

Early term results of peek cage in cervical disc herniation/ Servikal disk hernisinde peek cage'in erken donem sonuclari.

Giris

Servikal dejeneratif disk hastaligi, radikulopati ve myelopati ile seyreden disk herniasyonu, spondilotik hastalik gibi bircok farkli dejeneratif durumu icine alir. Klinik bulgulari; boyun agrisi, radikulopati, myelopati seklinde izole ya da bunlarin kombinasyonu seklinde olabilir. Cerrahi tedavide; dekompresyon, stabilizasyon ya da her ikisi birlikte uygulanabilir (1). Gunumuzde servikal disk hernisinde anterior diskektomi ve fuzyon; en yaygin uygulanan cerrahi yontemdir. Anterior girisimden sonra ciddi komplikasyonlarin gorulme olasiligi dusuktur (%2'den az) (2).

Omurganin normal surecinde yaslanmasi intervertebral diskte de dejeneratif degisikliklere neden olur. Yaslanmayla suyunu kaybeden diskin yukseligi azalirken, ortaya cikan baskilarla disk mesafesinden ekpansiyonu artar, dejeneratif degisikler daha cok 5. ve 7. vertebra arasinda gorulur (3).

Dikkatli bir anamnez ve pozitif muayene bulgularindan sonra, cerrahi oncesi dogrulayici radyolojik goruntuleme gerekir (4). Oblik grafiler foramende kemik yapiya bagli daralmayi degerlendirmede kullanilabilir (1). Bilgisayarli tomografi (BT) kemik yapilarin basisinin gorulmesine izin verir. BT myelografi, sinir kokleri ya da dural sakin deformitesiyle noral basiyi ortaya cikarir (1). Manyetik Rezonans (MR) sinir koku ve spinal kord basisi hakkinda direkt bilgi verir. Bir avantaji da invaziv olmamasidir (4). Bunun yaninda MR intrameduller degisiklikleri gosterir. MR foraminal stenozu gostermede daha az duyarlidir ve BT myelografi kadar kortikal kenarlari gostermez (1). Elektromiyografi (EMG) daha cok servikal radikulopati ve periferik noropatinin ayirici tanisinda kullanilmaktadir (4).

Servikal Radikulopatide Cerrahi Endikasyonlar

1) 3 aylik non-cerrahi metodlarla gecmeyen direncli ya da tekrarlayan radikuler kol agrisi ve/veya norolojik defisit.

2) Ilerleyen norolojik defisit. Bununla birlikte nororadyolojik bulgularla klinik semptomlarin tutarli ve onemli olmasi durumu.

Klasik servikal fuzyon yaklasiminda siklikla elestirilen donor tarafinda iliak kanatla iliskili morbitidedir (5). Tek seviye servikal diskektomi ve otogreftle fuzyonda hastalarda %90'in uzerinde iyi ve mukemmel sonuc elde edilmistir. Ancak donor tarafininda iliak kanatta agri ile iliskili morbidite iyi bilinir (6). Daha sonra yapilan calismalarda donor tarafinda agrinin 12-24 ay kadar devam ettigi belirtilmistir (71.

Bizim Klinik Uygulamamizda Peek (Poly-Ether-Ether-Ketone) Cage Secmemizin Nedeni

Otogreft uygulamasindaki dezavantajlar; donor yerinde iliak kanatta meydana gelen morbidite, kemik greftin cokmesi, greftin cikma riski, bazi olgularda plak uygulanmasinin gereksinimidir. Peek cage'in avantajlari ise; radyolusens olmasi, diger metal cage'lere gore direkt grafiler ile fuzyon takibine izin vermesi, yapilari dolayisi ile servikal lordozu yeniden saglamalari ve intervertebral disk mesafesini korumaya yardimci olmalaridir.

Bu calismada bizim amacimiz, otolog kemik grefti yerine, servikal fuzyon icin yaygin olarak tercih edilen peek cage ve sentetik kemik fuzyonun sonuclarinin arastirilmasi ve hastanin postoperatif olarak takip sonuclarinin peek kafesin basarisi acisidan incelenmesidir.

Yontem

Bu calismada Ocak 2001 ile Ekim 2005 tarihleri arasinda servikal disk hernisi nedeni ile opere edilen 85 olgu incelendi. Anterior servikal mikrodiskektomi ve kafes (cage) fuzyon uygulandi. Hastalarimiz postoperatif 1. gun, 3. ay ve/veya 6. ay kontrolleriyle takip edildi.

Kullandigimiz peek kafeslerin on arka uzunlugu 10 ile 12 mm arasindan degismekteydi. Diskektomi yapilan mesafeden 1-2 mm daha yuksek kafes mesafeye yerlestirildi. Her cage' in icine hidroksiapatit kristalleri hastanin kani ile kanstirilarak dolduruldu ve bu materyal setin kendi aletleri ile sikistirildi.

Cerrahi icin secilen tum hastalarimiz anamnez, klinik muayene, direkt grafi ve MR (bazi hastalarimizda BT) ile degerlendirildi.

Sonuclar

Hastalarimizin 45'i kadin (%531, 40'i erkek (%47) idi. Kadin erkek orani 1,13'tu. Olgularimizin yaslari 29 ile 74 arasinda degismekteydi. Hastalarimizin ortalama yasi 45.2 olarak bulunmustur. Olgularin yas gruplarina gore dagilimi inc elen diginde 4. dekatta 41 (%48.2) olgu ile cogunluk gorulmektedir (Tablo 1).

Olgular ilk gelis yakinmalarina gore incelendiginde 80 (%94.1) ile radikulopati cogunluktadir. 47 (%55.3) hastamizda radikulopati yakinmasi sag taraftadir (Tablo 1). 2 (%2.3) olgumuzda travma oykusu vardir. Olgularimizin yakinmalarinin baslangic suresi 1 ay ile 300 ay (ortalama 40.4 ay) arasinda degismektedir. Yakinmalarinin siddetlenip doktora basvurma suresi, yani akut donem, ortalama 3 aydir. Basvuru sirasinda yalnizca 2 (%2.3) hastamizda idrar inkontinansi vardi.

Hastalarin norolojik muayeneleri degerlen dirildiginde; foraminal sign 51 (%60) hastada, spurling 52 (%61.1) hastada pozitifti. Hastalarimizin ameliyat oncesi 60 (%70,5) 'inda motor defisit vardi. 51 (%60) hastada duyu defisiti vardi. 25 (%29.4) hastada derin ten don refleksleri azalmis ya da abolikti. 9 (%10.5) hastada patolojik refleks tespit edildi.

65 (%76.5) hastamiz tek seviye, 20 (%23.5) hastamiz ise iki mesafe servikal disk hernisi nedeniyle opere edildi. Opere edilen hastalarin mesafelere gore dagilimi incelendiginde; ilk sirayi 29 (%34.1) olgu ile C5-6; 26 (%30.5) olgu ile C6-7 ikinci sirada, 18 (%21.1) olgu ile C5-6/6-7 ucuncu sirada yer almaktadir.

Opere edilen 85 hastanin 60 (%70.6)'inda ameliyat oncesi motor defisit vardi. Bu hastalarin 54 (%90)'unde motor defisitte azalma ya da tamamen duzelme meydana geldi.

Olgularimizin ortalama hastanede kalis suresi 2.7 gundu. Hicbir hastamizda ameliyat sonrasi, peek cage ekstraksiyonu gorulmedi. Kullanilan kafeslerin kollapsi gorulmedi. Disk mesafesinde yukseklik kaybi tespit edilmedi. Yapilan kontrollerde; hastalarimizin 3. ay filmlerinde callus olusumu tespit edilmedi. Cekilen 6. ay filmlerinde kallus olusumu vardi. Postoperatif donemde izlenen hastalarimizin hicbirinde servikal lordozun kifoza donusu gorulmedi. Lordozda duzlesme olan hastalarimizin erken donem izleminde lordozda ki duzlesmenin devam ettigi goruldu (Resim 1, 2).

Tartisma

Servikal disk hernisi tanisi konmus hastalarimizin 52'sinde (%61.1) spurling testi pozitifti. Spurling testi cok sensitif degildir bu yuzden kullanilabilir bir tarama testi degildir. Servikal radikulopatiyi dogrulamada yardimcidir (8). Tong ve akadaslarinin calismasinda sensitivitesi %30 ve spesifikligi %93 olarak belirtmislerdir (8).

Ameliyat olan hastalarimizin ortalama yasi 45.2 dir. Literaturde bu oran 44-47 arasinda degismektedir (91.

Smith-Robinson ve Cloward gelistirdikleri tekniklerinde otollog iliak kanat grefti kullamislardir (10,11). Amac kemik fuzyonu saglarken foraminal stenozun engellenmesi, disk mesafesinin yuksekliginin korunmasi olmustur. Arastirmacilar tarafindan otogreft uzun suredir anterior servikal diskektomiden sonra fuzyon icin altin standart kabul edilmektedir (6). Ancak donor yerinde morbitide ve greftle ilgili komplikasyonlar meydana gelmistir (5-7,12). Geleneksel fuzyon tekniklerinin greftle ilgili komplikasyonlari cage fuzyon teknolojisinin gelisimini desteklemistir (11). 1980'lerden sonra, bu hastalikta interbody fuzyon cageleri kullanilmaktir (13,14). Cage'ler disk mesafesinde meydana gelecek cokmeyi engellerken donor tarafindaki morbiditeyi de ortadan kaldirmistir (7). Kullanilan cage'lerin diger bir avantaji interbody fuzyona bagli osteofitik spur olusumunu durdurmasi, ligamen tum flavumun katlanmasini onlemesi ve dolayisiyla ameliyat sonrasi agriyi azaltmasidir (l,15). Bunlar spinal segmentleri stabilize etmek ve fizyolojik disk yuksekligini saglamak icin kucuk boslugu olan implantlardir, oncelikle distraksiyonu saglar ve ikincil olarak kemik fuzyona ve kemik implatin buyumesine izin verirler (16). Biz anterior diskektomi uyguladigimiz hastalarda disk yuksekligini korumak, foraminal stenozu engellemek ve fuzyonun saglanmasi amaciyla peek cage kullandik. Fuzyon amaciyla peek cage'in icine hidroksiapatit kristalleri dolduruldu. Hicbir hastamizda takip sonuclarinda disk mesafesinin yukseklik kaybi gorulmedi (Resim 3-4).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Grefte bagli gorulen diger komplikasyonlar ise greftin kollapsi ve yerinden cikmasidir. Disk herniasyonu ve spondilozis nedeniyle opere edilen hastalarin %8'inde greft cikmasi oldugu bildirilmistir (17). Bu sonuclar arastirmacilari yeni calismalara yoneltmistir. Anterior servikal yapilarin stabilitesini duzenlemek icin daha yeni teknikler ile internal fiksayon metotlari saglanmistir (16). Bu da opere edilen hastalarin stabilizasyonunda anterior plaklamayi gundemimize getirmistir. Hicbir olgumuzda mevcut peek cage'in yerinden cikmasi veyahut cage'in kollapsi gorulmemistir. Mevcut ameliyat olan hastalarimizda ameliyat sonrasi takiplerinde anterior plak uygulamasi gerektirecek patoloji gelismemistir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

PEEK cage'lerde vertebra icine giren sivri titanyum uclar ust ve alt vertebra son plaklarina tutunurlar (17). Cage'lerin ameliyat suresini kisaltma, greft yeri problemleri yaratmama, postoperatif daha az agri kesiciye ihtiyac gosterme, hastalarin 1-4 gun icerisinde taburcu edilmesi, hastalarin aktivite ve islerine daha kisa sure donmesi gibi avantajlari vardir (17). Bizim hastalarimizda taburcu suremiz 2.7'dir.

Peek cage'in bir baska avantaji ise radyopak olmamasi ve bu sayede ameliyat sonrasi direkt grafti ve MR ile takibe izin vermesidir (Resim 3-4).

Donor tarafinin komplikasyonlarinin olmamasi ve ameliyat suresinin daha kisa olmasi uyguladigimiz yontemin bir avantajidir. Bunun yaninda hasta nede kalis suresini azaltmasi, maddi yuku azaltmaktadir. Ancak uzun donem sonuclara ula silmamasi ve henuz gec donem komplikasyonlarinin arastirilmasi ve kullanilan malzemenin getirdigi maddi yuk bu yontemin dezavantajidir.

Kaynaklar

(1.) Yoon ST, An HS. Cervical degenerative disc disease. Principles and Practice of Spine Surgery. Vaccaro, Betz, Zeidman. Mnsby 2003; 319-31.

(2.) Zeidman SM. Acute cervical disc herniation. Textbook of neurological surgery/Principles and practice. Batjer, Loftus. Lippincott, 2003; 2:1628-37.

(3.) Yonemura KS. Minimally invasive techniques of the cervical spine. Principles and Practice of Spine Surgery. Vaccaro, Betz, Zeidman Mosby 2003; 243-51.

(4.) Dardis RM, Hosban M, Gullan RW. Carbon fiber implant in anterior cervical disk surgery. Operative Neurosurgical Tecniques. Schmidek & Sweet., Fourth Ed, Saunders 2000; 2:1979-86.

(5.) Banwart JC, Asher MA, Hassanein RS: Iliac crest bone graft harvest donor site morbidity. Spine 1995; 20:1055-60.

(6.) Sidhu KS, Prochow TD, Schmitt P et al. Anterior cervical interbody fusion with rhBMP-2 and tantalum in a goat model. Spine J 2001;1:331-40.

(7.) Tureyen K. Disc Height loss after anterior cervical microdiscectomy with titanium intervertebral cage fusion, Acta Neurochir 2003;145:565-70.

(8.) Tong HC, Haig JH, Yamakawa K. The Spurting Test and cervical radiculopathy. Spine 2002; 27:156-9.

(9.) McConnell JR, Freeman BJC, Debnath UK et al. A prospective randomized Comprasion of Coralline Hydroxyatite with Autograft in Cervical Interbody Fusion. Spine 2003; 28:317-23.

(10.) Bolesta MJ, Rechtine GR, Chrin AM. One-and two-level anterior anterior cervical discectomy and fusion: the effect of plate fixation. Spine J 2002; 2:197-203.

(11.) Matge G. Cervical cage fusion with 5 different implants: 250 cases. Acta Neurochir (Wien) 2002;144:539-50.

(12.) Wirth FP, Dowd GC, Sanders HF et al. Cervical discectomy-A prospective analysis of three operative tecnique. Surg Neurol 2000; 53:340-8.

(13.) Weinstein PR. Anterior cervical discectomy and fusion: Smitth-Robinson tecnique; Neurosurgical operative Atlas 1993; 3:363-77.

(14.) Tancredi A, Agrillo A, Deflini R et al. Use of carbon fiber cages for treatment of cervical myeloradiculopathies. Surg Neurol 2004; 61:221-6.

(15.) Hacker RJ. A randomized prospective study of an anterior cervical interbody fusion device with a minimum of 2 years follow-up results. J Neurosurg (Spine) 2000; 9312 Suppl):222-6.

(16.) Zdeblick TA, Cooke ME, Wilson D et al. Anterior cervical discectomy, fusion and Plating, Spine 1993;14:1974-83.

(17.) Kerman M, Zileli M. Alt servikal bolgeye anterior girisim teknikleri, Omurga ve omurilik cerrahisi. Saray Medikal Yayincilik, Bolum 105; 1997: 1459-73.

Omur KASIMCAN, Hulagu KAPTAN *, Kutay CAKIROGLU, Celai KILIC ** Ulus Hastanesi, Norosirurji Klinigi, Ankara

* Selcuk Universitesi Selcuklu Tip Fakultesi, Norosirurji Anabilim Dali, Konya

** Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi Norosirurji Klinigi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Omur Kasimcan, Ulus Hastanesi, Norosirurji Klinigi, Ankara, Turkiye E-posta: kasimcanomur@yahoo.com Gelis tarihi/Received: 05.05.2009 Kabul tarihi/Accepted: 25.07.2009
Tablo 1. Olgularin yas gruplarina, mesafelere
ve gelis sikayetlerine gore dagilimi

Yas Grublan       Olgu sayisi  Yuzde

20-29             1     1.2
30-39            21    24.7
40-49            41    48.2
50-59            15    17.6
60-69             6     7
70-79             1     1.2

Mesafeler
C3-4             1     1.1
C4-5             8     9.4
C5-6             29    34.1
C6-7             26    30.5
C3-4/4-5           1     1.1
C4-5/5-6           1     1.1
C5-6/6-7           18    21.1
C7-T1             1     1.1

Gelis sikayeti
Radikulopti(sag)       47    55.3
Radikulopati(sol)      32    37.6
Myelopati           4     4.7
Radikulomyelopati       1     1.2
Bilateral radikulopati    1     1.2
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Makale
Author:Kasimcan, Omur; Kaptan, Hulagu; Cakiroglu, Kutay; Kilic, Celai
Publication:Archives of Neuropsychiatry
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2009
Words:1785
Previous Article:Quality of life, depression, anxiety and multidimensional perceived social support in patients with epilepsy/Epilepsi hastalarinda yasam kalitesi,...
Next Article:The relationship between alexithymia, aggression and psychopathy in young adult males with antisocial personality disorder/Antisosyal kisilik...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters