Printer Friendly

EDITORDEN.

Bu sayimizi, yabanci arastiricilardan gelen iki, ulkemizden gelen alti ozgun arastirma makalesi ve uc olgu sunumu olmak uzere 11 makale ile cikarmaktayiz.

Ozgun arastirmalar arasinda; gocmen sorunu nedeniyle sitma acisindan onem kazanan Gaziantep ilimizde gecmis yillardaki sitma durumunu inceleyen bir calismaya ve Ordu ilimizde su orneklerinde Blastocystis varligini arastiran bir calismaya, kefal baliklarinda gorulen paraziter enfeksiyonu inceleyen bir calismaya ve Demodex hastalarinda risk faktorlerini inceleyen bir calismaya yer verilmistir.

Olgu sunumlarinda ise yine ilginc bulacaginizi dusundugumuz uc farkli konuda olguya detayli olarak yer verilmistir.

Dergimize gonderilen yazilarda SCI/SCI-Expanded kapsaminda olan dergilerde yapacaginiz yayinlarda dergimizde yer alan makalelere atif yapilmasinin, dergimizin bu endekse basvuru surecinde buyuk onem tasidigini yeniden belirtmek isterim. Bilim alanimizin en onemli unsurlarindan ve bizleri guclendiren araclarindan biri olan "Turkiye Parazitoloji Dergisi'nin" bu sayisinin da bilimsel calismalariniza ve birikimlerinize yararli olmasini umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Ozbel

Bas Editor

COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Ozbel, Yusuf
Publication:Turkish Journal of Parasitology
Date:Sep 1, 2019
Words:160
Previous Article:Cocuk Hastada Beyinde Nadir Gorulen Bir Kitle: Kist Hidatik/A Rare Mass in the Brain in A Child: Hydatid Cyst.
Next Article:Gaziantep'te 2005-2015 Yillari Arasinda Sitma Epidemiyolojisi/The Epidemiology of Malaria in Gaziantep Between 2005 and 2015.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters