Printer Friendly

Diagnose and treatment of nail psoriasis/Psoriatik tirnak tani ve tedavisi.

Psoriazisli hastalarin cogunda tirnaklarin yapisinda, seklinde, kalinliginda veya renginde degisiklikler gorulur. Tirnak psoriazisi, vucudun baska bolgelerine yerlesmis psoriazis lezyonlari ile birlikte olabilecegi gibi sadece tirnaklara sinirli olabilir. Psoriazisli hastalarin yaklasik %50-56'sinda tirnak tutulumu gorulmektedir. Hastalarin yasam boyu izlenmesi halinde bu oranin %80-90'lara ulastigi bildirilmektedir (1,2).

Psoriatik tirnak onemli sosyal ve fonksiyonel bozukluklara yol acar. Psoriatik tirnagi olan hastalarin %93'u kozmetik sorunlardan, %52'si agridan yakinirken;%58'i hastaligin mesleklerini engelledigini dusunmektedir (2). Hastanin yasi, hastalik sUresi, siddeti ve psoriatik artritin varligi ile orantili olarak tirnak tutulumunun siddetinde artis gorulur (3,4). El tirnaklari ayak tirnaklarindan daha sik tutulur (5). Cocuklarda ise psoriatik tirnak nadirdir. Seyhan ve ark. (6), 61 psoriazisli cocuk hastanin %21.3'unde tirnak tutulumu oldugunu bildirmislerdir. Konjenital psoriatik tirnak olgulari da bildirilmistir (2).

Tirnak psoriazisinde gorulen baslica bulgular, renk degisiklikleri (Sekil 1), lokonisi, toplu igne basi buyuklugunde cukurcuklar (pitting), onikolizis (Sekil 2), yuksuk tirnak (Sekil 3), tirnak plaginda kalinlasma (Sekil 1), tirnak yataginda yag damlasi gorunumu (Sekil 4), transvers sirtlanmalar, Beau cizgileri, splinter hemorajiler, subungual hiperkeratoz (Sekil 1) ve psoriatik paronisidir. Tirnak yatagi ve tirnak kivrimlarinin

pustuler psoriazisi, tirnak kaybi (anonisi)/onikomadezis ve tirnak yapiminin durmasi da diger klinik bulgulardir (7,8). Hallopeau'nun akrodermatitinde ise tirnak yataginin etrafinda ve altinda pustullerle seyreden akut, agrili, inflamasyon ataklari gorulur (4) (Sekil 5).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Turkiye'de yapilan bir calismada (9), 329 psoriazis hastasinin %16'sinda tirnak tutulumu (pitting %13, subungual hiperkeratoz %7, onikolizis %2, diskolorasyon %2, yag damlasi %1 ve siplinter hemorajiler %1) oldugu bildirilmistir.

Psoriatik tirnak, hem hasta hem de hekim acisindan sikintilara neden olan, tedavisi oldukca guc bir psoriazis formudur. Bu derlemede psoriatik tirnak tanisi icin izlenmesi gereken yollar ve yeni literatUr bilgileri esliginde tedavisi gozden gecirilmektedir.

Tani

Oncelikle hazirlayici faktorleri saptamak icin, hastaligin suresi-seyri, mesleki ozellikler ve tirnaga yonelik kozmetik urun kullanimi oykusunun de sorgulandigi ayrintili anamnez alinmalidir. Mukokutanoz alanlari ve eklemleri de iceren fizik muayene ve tirnak yuzeyinin temizlenmesinden sonra yeterli isik esliginde el ve ayak tirnaklarinin muayenesi yapilmalidir. Psoriatik tirnak, klinik olarak onikomikoz basta olmak uzere diger distrofik tirnak bozukluklari ile benzerlik gosterdiginden klinisyen icin tani konmasi oldukca zor bir durumdur ve taninin tedavi oncesi dogrulanmasi gerekmektedir. Yukarida sayilan tirnak bulgularina, vucudun herhangi bir lokalizasyonunda var olan psoriatik lezyonlarin eslik etmesi ya da ailevi psoriazis oykusu olmasi durumunda klinik olarak psoriatik tirnak tanisi konulabilir. Psoriazisi destekleyen herhangi bir bulgusu olmayan ve tirnak bulgulari da yetersiz olan hastalarda ise kesin tani koymak gUctUr. Bu durumda diger sebeplerin, ozellikle de onikomikozun ayirici tanida dUsUnUlmesi gerekmektedir. Onikomikozu dislamak icin tirnak kesilerek %10 potasyum hidroksit ile eritilmeli, mikroskopik olarak incelenmeli ve mikolojik kulturler yapilmalidir. Tirnak morfolojisindeki bozukluklar onikomikoz olusumunu kolaylastirir. Saglikli tirnaklarda fungal enfeksiyonlari onleyen dogal koruyucu bir bariyer vardir ve bu bariyer bircok hastaligin seyri icerisindeki tirnak tutulumuyla bozulabilir. Psoriazis de tirnak morfolojisini bozan hastaliklardan birisidir ve bazi hastalarda iki hastalik ayni anda gorulebilir. Bu durumda onikomikoz tedavisinin oncelikli oldugu unutulmamalidir (7, 10). Psoriatik tirnagin tedavisi ve prognozu onikomikoz tedavisi ve prognozundan oldukca farklidir. Bu yuzden hastalara uzun sureli tedavi baslamadan once psoriatik tirnak tanisinin kesinlestirilmesi gerekmektedir (11). Klinik bulgular yetersizse ve mikolojik tetkikler negatif sonuc veriyorsa tirnak biyopsisi tani koymada yardimci olur. Dermatolog sadece ayirici tani icin degil biyopsinin tam lokalizasyonunu bildirmek icin de patologla iletisim halinde olmalidir. Tirnak bolumlerinin her biri farkli yapiya sahip olup her bolumun histopatolojisi de birbirinden farklidir; ornegin, tirnak matriksinde ve tirnak yataginda granUler tabakanin varligi olagan degilken, tirnak kivrimi ve hiponisiyumda bulunmasi olagan sayilmalidir. Tirnak distrofisine sebep olabilecegi endisesi ve biyopsi yonteminin zorlugu, histopatolojik degerlendirmede gecikmeye sebep olur. Psoriatik tirnak histopatolojisini yorumlamada bu nedenlerden kaynaklanan tecrUbe eksikligi ve yetersizlik de vardir (12).

Tirnak psoriazisinin histopatolojik ozellikleri deri ile benzerlik gosterir. En belirgin ozellikler notrofilik inflamasyon, epidermisin psoriaziform hiperplazisi ve papiller dermiste dilate, kivrimli, inflame kapillerlerdir. Tirnak psoriazisi kendine ozgu ozellikler de gosterir. Hiponisiyumun saglikli yapisinda var olan granuler tabaka psoriatik tirnakta kaybolurken, tirnak matriksinde ve tirnak yataginda ise granUler tabaka olusur (hipergranuloz). Hafif ya da orta derecede hiperkeratoz vardir. Spongioz sik gorulur. Papillomatoz, epidermal hiperplazi yalnizca transvers kesitte gorulebilir. Parakeratoz odaklari dorsal, orta ya da ventral tirnak plaginda olabilir ve pitting, lokonisi ve onikolizise neden olabilir. Tirnak psoriazisinin histopatolojik tanisini koymadan once onikomikoz ve psoriazisin benzer histolojik ozelliklere sahip olmasi sebebiyle kesitler PAS ile boyama yapilarak da incelenmelidir (11).

Tedavi

Psoriatik tirnak tedavisi hasta ve hekim acisindan tatmin edici sonuclar vermemesine ragmen son yillarda gelistirilen yeni tedavi yontemleri umut vericidir. Tedavi secimi tirnak psoriazisinin tipine, hastaya ve hekime baglidir. Tirnak tutulumu hafif siddette ise veya hastaya herhangi bir rahatsizlik vermiyorsa tedaviye gerek olmayabilir. Tedavi oncesi hastaya tedavi yontemi ayrintili bir sekilde anlatilmali ve iyilesmenin 4-6 ay icerisinde olacagi hatta ayak tirnaklarinda daha da uzun sUrebilecegi mutlaka aciklanmalidir.

Oncelikle hastalar tirnak psoriazisini artiran faktorlerden uzak durmalari konusunda uyarilmalidir (Tablo 1). Tirnaklar mutlaka travmadan korunmali, genis ayakkabilar giyilerek tirnakla ayakkabi arasindaki sUrtUnme onlenmelidir. Hastada sadece tirnak tutulumu varsa baslangic olarak topikal tedavi en uygundur. Topikal tedaviler etkisizse, belirgin deri tutulumu ya da eklem tutulumu varsa veya tirnak tutulumu siddeti ise sistemik tedavi gerekir (13).

Kozmetikler

Pitting, onikolizis, yag damlasi gorunumu ve subungual hiperkeratozda kozmetik Urunler kullanilabilir. Ojeler diskolorasyonu saklar, yuzeydeki puruzlukleri kismen kapatir. Cukurcuklari ve sirtlanmalari kapatmak icin polimer yapida tirnak jelleri kullanilabilir. Protez tirnak onikolizisi artirmasi, eksuda ve skuam birikimi sonucu enfeksiyona zemin hazirlamasi nedeniyle cogu zaman tercih edilmez (7).

Genel el bakimi olarak; su, irritan maddeler ya da irritan sivilarla temas esnasinda bu maddelerin onikolitik alana girmesini onlemek icin eldiven kullanilmali, tirnaklar kisa tutulmali, tirnak altindaki debris kesici aletlerle alinmamalidir. Debrisin alinmasi buyuk bosluklar olusturabilir. Bu durumda yumusak tirnak fircalari sinirli olarak kullanilabilir. Kisa uclu tirnak makaslari ve bistUri tirnak kesiminde birlikte kullanilabilir (7).

Topikal Tedaviler

Kortikosteroidler (tek basina ya da salisilik asitle kombine) ve vitamin D analoglari psoriatik tirnak tedavisinde en sik kullanilan topikal ilaclardir. Bunlarin disinda ure/propilen glikol, 5-fluorourasil, siklosporin ve antralin, tazaroten de topikal olarak kullanilan ajanlardir (2,14).

Kortikosteroidler

Yuksek potensli kortikosteroidler (flusinolon asetonid, triamsinolon asetonid, betametazon gibi) okuzyon altinda, kisa sUreli donemler seklinde kullanilir. Yuzde 0,05 oraninda klobetazol propiyonat okluzyon uygulanmadan kullanilmalidir (2). Steroidlerin 3-4 aydan uzun sUreli kullanimi lokal deri atrofisine sebep olabilir. Uzun sureli guclu topikal steroid kullanimina bagli olarak alttaki kemikte olusan degisiklikler sonucu distal falankslarda incelme "disappearing digit" olusabilir (2,14). Son yillarda daha yuksek konsantrasyonda %8 klobetazol propiyonat iceren ve renksiz cila seklinde olan topikal formlar daha etkili bulunmustur. Guvenli, etkili ve kozmetik olarak da uygulanmasi kolay olan bu formun kullaniminda, topikal krem formlarinda gorulen periungual deri atrofisi gorUlmedigi bildirilmektedir (15).

Topikal steroidlerin %5-10 benzoil peroksid, % 0,1 retinoik asit ve kalsipotriol ile kombinasyonlari daha iyi sonuc verebilir. Betametazon propiyonat ile salisilik asit kombinasyonu, subungual hiperkeratozu ve tirnak plagindaki kalinlasmayi azaltmada etkilidir (2).

Kalsipotriol

Topikal kalsipotriol kronik plak psoriazisinde de kullanilan bir ajandir. Hallopeau'nun akrodermatitinde ve pustuler psoriaziste de kullanilan bu ajan iyi tolere edilen, yan etkisi az ve uzun sureli kullanimda topikal steroidlerle karsilastirildiginda daha guvenli bir secenektir (16). Tirnak plagi kalinliginda ve subungual hiperkeratozda etkilidir (2). Yan etki olarak lokal deri irritasyonuna sebep olabilir (17). Yapilan calismalarda, topikal kalsipotriolUn etkisinin, topikal steroid ve salisilik asit kombinasyonunun etkisine yakin duzeyde oldugu bildirilmis olup, lokal deri atrofisi riskinin olmamasi sebebiyle uzun sUreli tedavide iyi bir alternatiftir (7,17).

5-Florourasil (5-FU)

Yapilan genis serili calismalarda, %1'lik 5-FU solusyonunun propilen glikol icinde cozunmus ve %20 Ure iceren krem icindeki formlari pitting, subungual hiperkeratoz ve yag damlasi gorunumunde etkili bulunurken, onikoliziste artisa sebep oldugu bildirilmistir. Hallopeau'nun akrodermatitinde de topikal 5-FU ile basarili sonuclar elde edilmistir (2,14,18).

Siklosporin

Siklosporinin %10 yagli formu ile yapilan calismalarda kismi basari elde edilmis olsa da, bu ilacin topikal formunu olusturmak uygun tasiyicinin olmamasindan dolayi zordur (14).

Antralin

Bir calismada, vazelin icinde %0,4-2 antralin merhem gunluk 30 dakikalik temaslar seklinde 5 ay boyunca tirnak psoriazisi olan 20 hastaya uygulanmis ve %60'inda orta derecede iyilesme gorulmustur (19). Direncli tirnak psoriazislerinde uygulanabilen bu tedavide tirnak plaginda gecici pigmentasyon olusabilir. Pigmentasyonu onlemek icin %10 trietanolamin krem kullanilabilir (19).

Tazaroten

Sentetik asetilenik retioid olan tazarotenin %0,1 ve 0,05'lik jel formlari topikal olarak tirnak psoriazisinde kullanilmis ve cesitli derecelerde iyilesme gozlenmistir. Periungual alanda eritem, soyulma ve yanma gibi yan etkiler gorulebilir. Okluzyon yapmadan uygulanmali ve cocuklarda dusuk dozlari (%0,05) tercih edilmelidir (20,21).

Intralezyonel Kortikosteroid Tedavisi

Uzun etkili kortikosteroidlerin intralezyonel enjeksiyonu, ozellikle tirnak yatagi ve tirnak matriksinin etkilendigi psoriatik tirnak olgularinda daha etkilidir. Uygulamadaki zorluklar ve komplikasyonlari sebebiyle bu yontem guncelligini yitirmektedir (14).

Geri sicramaya engel olan ince uclu insUlin enjektorleri, DermojetTM ya da Port-o-Jet ignesiz enjektorleri kullanilabilir. Cogu hekim jet enjektorleri sterilizasyon problemi ve geri sicrama riskinden dolayi kullanmamaktadir (2). Lokal anestezi hastaya, uygulama teknigine, ignenin capina, enjeksiyon miktarina ve lezyonun hassasiyetine baglidir. Matrikse ya da tirnak yataginin altina yapilan enjeksiyonlar ve derin enjeksiyonlar agrilidir ve lokal anestezi gerektirir. Proksimal parmak blogu ya da el bilek blogu yapilabilir. Distal blokta yapilabilir ancak dokuda olusan gerginlik steroid enjeksiyonunu gUclestirebilir (2,14). Enjeksiyon oncesi proksimal tirnak kivrimina soguk uygulama agri hissini azaltabilir (4).

Enjeksiyon, parmagin her iki tarafindan orta hatta dogru simetrik olarak dort alandan, her alan icin 0,05-0,1 ml olacak sekilde, bozukluga sebep olan kaynaga yonelik yapilir (proksimal tirnak kivrimi, tirnak yatagi gibi) (7,14). Steroid secimiyle ilgili altin bir kural olmasa da genellikle triamsinolon asetonid kullanilir (2,5 mg/ml). Uygulama 3-8 haftalik aralarla tekrarlanabilir (2).

Cukurcuklar, sirtlanmalar, tirnak plaginda kalinlasma, subungual hiperkeratoz ve tirnagin pustuler psoriazisi intralezyonel enjeksiyona iyi cevap verirken onikolizis direnclidir (2,7). Geri sicrama, enjeksiyon alanlarinda atrofi, periungual hipopigmentasyon, epidermoid inkluzyon kistlerine bagli distal falanks amputasyonlari ve tendon rupturleri gibi istenmeyen yan etkiler ve komplikasyonlar gorulebilir (2).

Isinlarla Tedavi Yontemleri

PUVA (Psoralen+Ultraviyole A) Tedavisi

PUVA tedavisi ile ilgili yapilan calismalarda cok etkili cevaplar alinmasa da bazi psoriatik tirnak vakalarinda daha yogun ultraviyole isigiyla degisik derecelerde cevaplar alindigi bildirilmektedir (2,14). Yuzde 1'lik 8-metoksipsoralen ile lokal PUVA da uygulanabilir (2).

Grenz Isinlari

Otuz yas Uzerindeki hastalara, her bir alan icin toplam 10 Gy'yi (1000 rad) gecmeyecek sekilde grenz isini verilebilir. Saglam alanlara ve etraf deriye verildigi takdirde malin deri tUmorlerine sebep olabilir (2).

YUzeysel Radyoterapi ve Elektron Beam Tedavisi

Cift kor yapilan bir calismada psoriatik tirnaklara yuzeysel radyoterapi verilmis ve gecici ama belirgin duzelme elde edilmistir (22). Elektron beam tedavisi ile de gecici duzelmeler bildirilmistir (2,14).

Sistemik Tedaviler

Retinoidler

Etretinatin kalin tirnaklarda belirgin incelme saglamasina ragmen pitting ve onikolizisi arttirdigi bildirilmistir. Bu kotUlesme ilacin tirnaktaki toksik etkisine baglidir. Tirnak hassasiyetinde artisa ve fonksiyonunda azalmaya sebep olur (2).

Asitretin, tirnak plagi kalinlasmasinda, subungual hiperkeratozda, Hallopeau'nun akrodermatitinde ve pustuler psoriazisin tirnak tutulumunda etkilidir. Normal ya da atrofik tirnakta anormal derecede incelmeye ve kirilganliga sebep olacagindan dikkatli olunmalidir (7,14).

Siklosporin ve Metotreksat

Siddetli tirnak psoriazisinde 3-5 mg/kg/gun oral siklosporin etkilidir. Metotreksat ile yapilan yeterli calisma olmamasina ragmen deri psoriazisinde kullaniminda derideki lezyonlarin iyilesmesini takiben tirnak bulgularinda da gerileme olmaktadir. Topikal tedavilere direncli olan pustuler psoriazisin tirnak tutulumunda ve Hallopeau'nun akrodermatitinde metoreksat kullanilabilir (2,7,14).

Nimesulid

Steroid disi anti-inflamatuar ilac olan nimesulidin gunde iki kez 100 mg dozunda pustuler psoriaziste ve Hallopeau'nun akrodermatitinde etkili oldugu bildirilmistir. Gastrik yan etkileri konusunda dikkatli olunmalidir. Tedavi sonrasi nuks sik gorulur (23).

Biyolojik Ajanlar

Su an icin biyolojik ajanlarin sadece tirnak psoriazisinde kullanimiyla ilgili cok az sayida calisma mevcut olup etkileri tam olarak bilinmemektedir. Biyolojik ajanlarin psoriazisde ve psoriatik artritte kullaniminin gittikce artmasina bagli olarak psoriatik tirnakta kullanimiyla ilgili calismalarin da artmasi beklenmektedir.

Alefasept: Tirnak psoriazisi olan sekiz hasta ile yapilan ve 12 hafta suren bir calismada uc hastada iyilesme gozlenmistir (24).

Etanersept: Hallopeau'nun akrodermatiti olan bir hastada kullanilmis ve hizli bir iyilesme gozlenmistir (25).

Infliksimab: Psoriatik tirnakli 38 hasta ile yapilan bir calismada 38 hafta sonunda tama yakin iyilesme gozlenmistir (26).

Adalimumab: Iki hastada psoriazis tedavisi icin kullanilirken hastalarin tirnak lezyonlarinda hizli ve belirgin duzelme oldugu bildirilmistir (27).

Klinigimizde izledigimiz ve daha once uygulanan lokal ve sistemik tum tedavilere direncli Hallopeau'nun akrodermatiti olan iki olgumuzun birinde infiliksimab, digerinde adalimumab tedavileri uygulanmis ve her ikisinde de tirnaklarda belirgin dUzelme gorulmustur.

Cerrahi Tedaviler

Cok buyuk ve kalin psoriatik ayak tirnaklari medikal tedavilere cevap vermeyebilir, agriya ve hareket kisitliligina yol acabilir. Cerrahi yontemler genellikle medikal tedaviye cevap vermeyen ayak tirnaklarinda kullanilir. Tirnagin basit avulsiyonu onerilmez. Fenolle matriks ablazyonu ve avulsiyon kalici kur saglar. Cerrahi sonrasi devam eden agri distal interfalangial eklemlerin artriti ile iliskili olabilir (14).

Psoriatik tirnak, hem hasta hem de hekim acisindan sikintilara neden olan, tedavisi oldukca guc bir psoriazis formudur. Hastalarin yasam kalitesini olumsuz olarak etkileyen tirnak psoriazisinde hizli etkili lokal ve sistemik tedavilere gereksinim vardir.

Received: 17. 02. 2009 Accepted: 03. 03. 2009

Gelis Tarihi: 17. 02. 2009 Kabul Tarihi: 03. 03. 2009

Kaynaklar

(1.) Braun-Falco O, Plewig G, Wolf HH, Burgdorf WHC:Dermatology. 2. baski. Berlin, Springer-Verlag, 2000;593.

(2.) Baran R, Dawber RPR, eds. Diseases of the nail and their management. 3. baski. Oxford:Blackwell Scientific Publications.2001:172-89.

(3.) Mosher DB, Fitzpatrick TB, Hovi J, Ortonne J-P. Dermatology in general medicine. 7th ed. New York:McGraw-Hill;2007:181.

(4.) Tosti A, Piraccini BM:Nail disorders. Dermatology. Ed. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP:Edinburg, Mosby.2003;1067-8.

(5.) Sanchez Regana M, Marquez Balbas G, Umbert Millet P. Nail psoriasis:a combined treatment with 8% clobetasol nail lacquer and tacalcitol ointment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:963-9.

(6.) Seyhan M, Coskun BK, Saglam H, Ozcan H, Karincaoglu Y. Psoriasis in childhood and adolescence:evaluation of demographic and clinical features. Pediatr Int 2006;48:525-30.

(7.) de Berker D. Diagnosis and management of nail psoriasis. Dermatol Ther 2002;15:165-72.

(8.) Odom RB, James WD, Berger TY. Andrews' diseases of the skin. 9th ed. Philadelphia:W.B. Saunders Company;2000:218-35.

(9.) Kundakci N, Tursen U, Babiker MO, Gurgey E. The evaluation of the sociodemographic and clinical features of Turkish psoriasis patients. Int J Dermatol 2002;41:220-4.

(10.) Szepietowski JC, Salomon J. Do fungi play a role in psoriatic nails? Mycoses 2007;50:437-42.

(11.) Grover C, Reddy BS, Uma Chaturvedi K. Diagnosis of nail psoriasis:importance of biopsy and histopathology. Br J Dermatol 2005;153:1153-8.

(12.) Kovich OI, Soldano AC. Clinical pathologic correlations for diagnosis and treatment of nail disorders. Dermatol Ther 2007;20:11-6.

(13.) Lawry M. Biological therapy and nail psoriasis. Dermatol Ther 2007;20:60-7.

(14.) de Berker D. Management of nail psoriasis. Clin Exp Dermatol 2000;25:357-62.

(15.) Sanchez Regana M, Martin Ezquerra G, Umbert Millet P, Llambi Mateos F. Treatment of nail psoriasis with 8% clobetasol nail lacquer:positive experience in 10 patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19:573-7.

(16.) Tosti A, Piraccini BM, Cameli N, Kokely F, Plozzer C, Cannata GE, Benelli C. Calcipotriol ointment in nail psoriasis:a controlled double-blind comparison with betamethasone dipropionate and salicylic acid. Br J Dermatol 1998;139:655-9.

(17.) Lamba S, Lebwohl M. Combination therapy with vitamin D analogues. Br J Dermatol 2001;58:27-32.

(18.) Fritz K. Successful local treatment of nail psoriasis with 5-fluorouracil. Z Hautkr 1989;64:1083-8.

(19.) Yamamoto T, Katayama I, Nishioka K. Topical anthralin therapy for refractory nail psoriasis. J Dermatol 1998;25:231-3.

(20.) Bianchi L, Soda R, Diluvio L, Chimenti S. Tazarotene 0.1% gel for psoriasis of the fingernails and toenails:an open, prospective study. Br J Dermatol 2003;149:207-9.

(21.) Diluvio L, Campione E, Paterno EJ, Mordenti C, El Hachem M, Chimenti S. Childhood nail psoriasis:a useful treatment with tazarotene 0.05%. Pediatr Dermatol 2007;24:332-3.

(22.) Yu RC, King CM. A double-blind study of superficial radiotherapy in psoriatic nail dystrophy. Acta Derm Venereol 1992;72:134-6.

(23.) Piraccini BM, Tosti A, Iorizzo M, Misciali C. Pustular psoriasis of the nails: treatment and long-term follow-up of 46 patients. Br J Dermatol 2001;144:1000-5.

(24.) Korver JE, Langewouters AM, Van De Kerkhof PC, Pasch MC. Therapeutic effects of a 12-week course of alefacept on nail psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:1252-5.

(25.) Weisshaar E, Diepgen TL. Successful etanercept therapy in therapy refractory acrodermatitis continua suppurativa Hallopeau. J Dtsch Dermatol Ges 2007;5:489-92.

(26.) Rigopoulos D, Gregoriou S, Stratigos A, Larios G, Korfitis C, Papaioannou D, Antoniou C, Ioannides D. Evaluation of the efficacy and safety of infliximab on psoriatic nails: an unblinded, nonrandomized, open-label study. Br J Dermatol 2008;159:453-6.

(27.) Irla N, Yawalkar N. Marked improvement in nail psoriasis during treatment with adalimumab. Dermatology 2009;219:353-6.

Pinar Kulluk, Serap Utas

Erciyes Universitesi Tip FakUltesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

Yazisma Adresi/Corresponding Author: Dr. Pinar Kulluk, Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye Tel: +90 352 437 76 15 Faks: +90 352 437 76 15 / 15 e-posta: pinarkulluk@mynet.com
Tablo 1. Tirnak psoriazisini artiran faktorler (2)

Artiran faktorler Mekanizma Yaklasim

Uzun tirnaklar Tirnak yatagi Tirnagin kisa
 uzerindeki basinci tutulmasi
 artirarak tirnak
 yatagi psoriazisini
 artirir

Protez tirnaklar Tirnak yatagi Eger tirnak
 uzerindeki basinci protezleri kisa
 artirarak tirnak tutulursa yararli
 yatagi psoriazisini olabilir Tirnaktaki
 artirir renk ve sekil
 bozukluklarini orter

Kutikulayi koparmak Izomorfik reaksiyon Manikurden sakinmak

Tirnak altindaki Onikokorneal bant Kirli islerle
debrrsi kaldirmak bozulur, debris ugrasirken eldiven
 tirnak altindaki giymek Tirnak altini
 onikolitik alana temizlemek icin
 itilir. Ayrica o yumusak tirnak
 bolgedeki aktif fircasi kullanmak
 psoriazise ikincil
 olarak skuam birikir
 Hastalar bu maddeyi
 kaldirmak icin
 keskin aletler
 kullanir, bu da
 onikolizisi artirir.

Irritanlar Deri irritanlari, Irritanlardan uzak
 asiri yikama, durmak, eldiven
 temizleyici ajanlar kullanmak
 ve cozuculer
 psoriazisi
 artirabilir

Fungal enfeksiyonlar Eslik eden patoloji Mikolojik
 incelemeler ve
 kulturle
 belirlendikten sonra
 uygun antifungal
 tedavi
COPYRIGHT 2009 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Kulluk, Pinar; Utas, Serap
Publication:Turkish Journal of Dermatology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2009
Words:2869
Previous Article:Childhood condyloma acuminata/Cocuklarda kondiloma akuminata.
Next Article:A Morbus Morbihan case with atypical presentation treated by use of metronidazole and diuretic/Metronidazol ve Diuretik ile tedavi edilen atipik...
Topics:


Related Articles
Psoriasis, introduction, general information, epidemiology/Psoriasis, genel bilgiler, epidemiyoloji.
Etiopathogenesis of psoriasis/Psoriasisin etyopatogenezi.
Psoriasis and co-morbidities/Psoriasis ve komorbiditeler.
Principles of the treatment of psoriasis and therapeutic algorithms/Psoriasis tedavi yontemleri ve algoritmik yaklasim.
Biologic agents in psoriasis/Psoriasiste biyolojik ajanlar.
Guidelines for use of biological agents in psoriasis: commonalities and differences/Psoriasiste biyolojik ajan kullanim kilavuzlari: ortak noktalar...
Vitiligo coexistent with psoriasis: four case reports and review of the literature/Vitiligo ve psoriazis birlikteligi: dort olgu sunumu ve...
Our clinic experience with infliximab in cases with moderate-severe psoriasis: a retrospective study/ Orta-Siddetli psoriazisli olgularda infliksimab...
Guttate psoriasis triggered by perianal cellulitis due to group B streptococci/Grup B streptokoklara bagli perianal selulit sonrasi tetiklenen bir...
Keratinocyte apoptosis is decreased in psoriatic epidermis/ Psoriatik epidermiste keratinosit apoptozisi azalmistir.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters