Printer Friendly

Browse Diabetic nephropathies topic

Development and progression subtopic

Articles

1-90 out of 90 article(s)
Title Author Type Date Words
MicroRNA-451 as an Early Predictor of Chronic Kidney Disease in Diabetic Nephropathy. Abdelsalam, Mostafa; Wahab, A.M.; Zaki, Maysaa El Sayed; Motawea, Mohamad Aug 31, 2020 5069
Renal Effects of Sulodexide in Type 2 Diabetic Patients without Nephrotic Range Proteinuria. Yongwatana, Kachonsak; Supasyndh, Ouppatham; Satirapoj, Bancha Aug 31, 2020 3740
Research Progress on the Pathological Mechanisms of Podocytes in Diabetic Nephropathy. Zhang, Lili; Wen, Zhige; Han, Lin; Zheng, Yujiao; Wei, Yu; Wang, Xinmiao; Wang, Qing; Fang, Xinyi; Z Jul 31, 2020 10524
Noncoding RNAs in Diabetic Nephropathy: Pathogenesis, Biomarkers, and Therapy. Lv, Jiarong; Wu, Yu; Mai, Yifeng; Bu, Shizhong Jul 31, 2020 8005
Estimation of Serum Fluoride and Renal Parameters in Diabetic Nephropathy- A Facility Based Observational Case Control Study. Mohan, Krishna; Munilakshmi, U.; Saideepika, R,; Shashidhar, K.N.; Bhuneswar, Yadav Report Jun 1, 2020 3133
Review of herb supplement use in type 2 diabetes. Alshali, Khalid Z. Report Apr 1, 2020 5584
Exosomal miRNA-215-5p Derived from Adipose-Derived Stem Cells Attenuates Epithelial-Mesenchymal Transition of Podocytes by Inhibiting ZEB2. Jin, Juan; Wang, Yunguang; Zhao, Li; Zou, Wenli; Tan, Mingming; He, Qiang Mar 31, 2020 6756
Clinical Study of Urine Albumin Creatinine Ratio as an Earlier Predictor of Diabetic Nephropathy. Bhaisare, Sunil Dhanraj; Rao, Anuradha Krishnaraj; Jog, Aniruddha Sunildatta; Kolapkar, Hariom Uddha Clinical report Mar 2, 2020 3802
Research Progress on the Role of Inflammasomes in Kidney Disease. Chi, Kun; Geng, Xiaodong; Liu, Chao; Cai, GuangYan; Hong, Quan Mar 1, 2020 6762
Metformin Reduces the Senescence of Renal Tubular Epithelial Cells in Diabetic Nephropathy via the MBNL1/miR-130a-3p/STAT3 Pathway. Jiang, Xue; Ruan, Xue-lei; Xue, Yi-xue; Yang, Shuang; Shi, Mai; Wang, Li-ning Mar 1, 2020 9927
The Role of MicroRNAs in the Pathogenesis of Diabetic Nephropathy. Tang, Jian; Yao, Deyi; Yan, Haiying; Chen, Xing; Wang, Linjia; Zhan, Huakui Dec 31, 2019 7206
miR-98-5p Alleviated Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Renal Fibrosis via Targeting Hmga2 in Diabetic Nephropathy. Zhu, Yingchun; Xu, Jiang; Liang, Wenxing; Li, Ji; Feng, Linhong; Zheng, PengXi; Ji, Tingting; Bai, S Dec 31, 2019 4382
Autophagy in Immune-Related Renal Disease. Ye, Xin; Zhou, Xu-jie; Zhang, Hong Nov 30, 2019 6992
The Signaling of Cellular Senescence in Diabetic Nephropathy. Xiong, Yabing; Zhou, Lili Oct 31, 2019 13905
Cyclerion: Phase 2 study of praliciguat did not reach statistical significance. Oct 30, 2019 374
Increased Circulating Chemerin in Relation to Chronic Microvascular Complications in Patients with Type 2 Diabetes. Gu, Ping; Wang, Wei; Yao, Yue; Xu, Yixin; Wang, Liping; Zang, Pu; Ma, Jian; Yang, Cuihua; Liang, Jun Jul 31, 2019 8195
Expression Profiling and Clinical Significance of Plasma MicroRNAs in Diabetic Nephropathy. Wang, Jianqin; Wang, Gouqin; Liang, Yaojun; Zhou, Xiaochun May 31, 2019 6659
Clinical and Pathological Analysis of 4910 Patients Who Received Renal Biopsies at a Single Center in Northeast China. Nie, Ping; Chen, Rui; Luo, Manyu; Dong, Changqing; Chen, Liangmei; Liu, Juan; Hu, Liangqian; Li, Bin Apr 30, 2019 6336
The Level of Serum Albumin Is Associated with Renal Prognosis in Patients with Diabetic Nephropathy. Zhang, Junlin; Zhang, Rui; Wang, Yiting; Li, Hanyu; Han, Qianqian; Wu, Yucheng; Wang, Tingli; Liu, F Mar 31, 2019 6332
Juglans Regia L. Leaf Extract Attenuates Diabetic Nephropathy Progression in Experimental Diabetes: An Immunohistochemical Study. Nasiry, Davood; Khalatbary, Ali Reza; Ahmadvand, Hassan; Amiri, Fereshteh Talebpour Report Jan 1, 2019 4475
El Pretratamiento con Metformina Mejora la Nefropatia Diabetica Inducida por una Combinacion de Dieta Alta en Grasas y Estreptozotocina en Ratas. Dallak, Mohammad; Bin-Jaliah, Ismaeel; Hashem, Fahaid Al-; Kamar, Samaa S.; Abdel Kader, Dina H.; Am Sep 1, 2018 2888
Complement C3 and Risk of Diabetic Microvascular Disease: A Cohort Study of 95202 Individuals from the General Population. Rasmussen, Katrine Laura; Nordestgaard, Borge Gronne; Nielsen, Sune Fallgaard Report Jul 1, 2018 7453
A Meta-Analysis of the Clinical Efficacy of TCM Decoctions Made from Formulas in the Liuwei Dihuang Wan Categorized Formulas in Treating Diabetic Nephropathy Proteinuria. Gao, Xue; Shang, Jianwei; Liu, Hongfang; Yu, Borui Jan 1, 2018 7739
Revealing Synergistic Mechanism of Multiple Components in Gandi Capsule for Diabetic Nephropathy Therapeutics by Network Pharmacology. Zhang, Jian; Zhang, Qiqiang; Chen, Xiaofei; Liu, Yan; Xue, Jiyang; Dahan, Arik; Zhang, Hai; Chai, Yi Jan 1, 2018 6001
Vitamin D-Binding Protein Clearance Ratio Is Significantly Associated with Glycemic Status and Diabetes Complications in a Predominantly Vitamin D-Deficient Population. Abdella, Nabila A.; Mojiminiyi, Olusegun A. Jan 1, 2018 5720
Growth Differentiation Factor-15 as a Predictor of Idiopathic Membranous Nephropathy Progression: A Retrospective Study. Ham, Young Rok; Song, Chang Hun; Bae, Hong Jin; Jeong, Jin Young; Yeo, Min-Kyung; Choi, Dae Eun; Na, Report Jan 1, 2018 6700
Clinical Significance of Hemostatic Parameters in the Prediction for Type 2 Diabetes Mellitus and Diabetic Nephropathy. Pan, Lianlian; Ye, Yali; Wo, Mingyi; Bao, Danni; Zhu, Fengjiao; Cheng, Maoliang; Ni, Xiuwen; Fei, Xi Jan 1, 2018 4942
Serum Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein 4 Levels Are Independently Associated with Radioisotope Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetic Patients with Early Diabetic Nephropathy. Ni, Xiaoqing; Gu, Yunjuan; Yu, Haoyong; Wang, Shenqi; Chen, Ying; Wang, Xinlei; Yuan, Xinlu; Jia, We Jan 1, 2018 7890
Correlation between Serum Uric Acid Level and Microalbuminuria in Type-2 Diabetic Nephropathy. Dec 31, 2017 3631
One-year eGFR decline rate is a good predictor of prognosis of renal failure in patients with type 2 diabetes. Nojima, Jun; Meguro, Shu; Ohkawa, Naoto; Furukoshi, Michiaki; Kawai, Toshihide; Itoh, Hiroshi Sep 1, 2017 5678
Identification, Confirmation, and Replication of Novel Urinary MicroRNA Biomarkers in Lupus Nephritis and Diabetic Nephropathy. Cardenas-Gonzalez, Mariana; Srivastava, Anand; Pavkovic, Mira; Bijol, Vanesa; Rennke, Helmut G.; Sti Report Sep 1, 2017 7467
Incidence, Development, and Prognosis of Diabetic Kidney Disease in China: Design and Methods. Yang, Yao-Zheng; Wang, Jin-Wei; Wang, Fang; Wu, Yun-Tao; Zhao, Hai-Yan; Chen, Min; Zhang, Lu-Xia; Wu Feb 1, 2017 2762
High Glucose Promotes CD36 Expression by Upregulating Peroxisome Proliferator-Activated Receptor [gamma] Levels to Exacerbate Lipid Deposition in Renal Tubular Cells. Feng, Lei; Gu, Chengwu; Li, Yanxia; Huang, Jiasui Report Jan 1, 2017 5300
Are the Therapeutic Effects of Huangqi (Astragalus membranaceus) on Diabetic Nephropathy Correlated with Its Regulation of Macrophage iNOS Activity? Liao, Hui; Hu, Ling; Cheng, Xingnuo; Wang, Xiaocheng; Li, Jiarui; Banbury, Linda; Li, Rongshan Report Jan 1, 2017 6553
Mechanistic Insight and Management of Diabetic Nephropathy: Recent Progress and Future Perspective. Xue, Rui; Gui, Dingkun; Zheng, Liyang; Zhai, Ruonan; Wang, Feng; Wang, Niansong Disease/Disorder overview Jan 1, 2017 6060
Research Progress on Mechanism of Podocyte Depletion in Diabetic Nephropathy. Dai, Haoran; Liu, Qingquan; Liu, Baoli Report Jan 1, 2017 6784
Glycyrrhizic Acid Prevents Diabetic Nephropathy by Activating AMPK/SIRT1/PGC-1 a Signaling in db/db Mice. Hou, Shaozhang; Zhang, Ting; Li, Yuan; Guo, Fengying; Jin, Xiu Report Jan 1, 2017 5555
Soluble Urokinase Receptor and the Kidney Response in Diabetes Mellitus. Dande, Ranadheer R.; Peev, Vasil; Altintas, Mehmet M.; Reiser, Jochen Report Jan 1, 2017 6922
Podocyte Autophagy: A Potential Therapeutic Target to Prevent the Progression of Diabetic Nephropathy. Liu, Na; Xu, Liuqing; Shi, Yingfeng; Zhuang, Shougang Report Jan 1, 2017 4179
Effects of Apolipoprotein E Isoforms in Diabetic Nephropathy of Chinese Type 2 Diabetic Patients. Jiang, YongWei; Ma, Liang; Han, ChengWu; Liu, Qian; Cong, Xiao; Xu, YaPing; Zhao, TingTing; Li, Ping Report Jan 1, 2017 4762
Role of Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 in Diabetic Nephropathy. Cui, Wenpeng; Min, Xu; Xu, Xiaohong; Du, Bing; Luo, Ping Report Jan 1, 2017 10544
Urinary Microvesicle-Bound Uromodulin: A Potential Molecular Biomarker in Diabetic Kidney Disease. Lou, Neng-jun; Ni, Yi-hong; Jia, Hong-ying; Deng, Jing-ti; Jiang, Lu; Zheng, Feng-jie; Sun, Ai-li Report Jan 1, 2017 4435
Urinary Excretion of Kidney Aquaporins as Possible Diagnostic Biomarker of Diabetic Nephropathy. Rossi, Luigi; Nicoletti, Maria Celeste; Carmosino, Monica; Mastrofrancesco, Lisa; Franco, Antonella Report Jan 1, 2017 8388
Glycopatterns of Urinary Protein as New Potential Diagnosis Indicators for Diabetic Nephropathy. Zhu, Hanyu; Liu, Moyan; Yu, Hanjie; Liu, Xiawei; Zhong, Yaogang; Shu, Jian; Fu, Xinle; Cai, Guangyan Report Jan 1, 2017 9390
Diabetes Is Associated with Increased Autoreactivity of Mannan-Binding Lectin. Axelgaard, Esben; Ostergaard, Jakob Appel; Thiel, Steffen; Hansen, Troels Krarup Report Jan 1, 2017 7310
Epigenetic Regulations in Diabetic Nephropathy. Lu, Zeyuan; Liu, Na; Wang, Feng Report Jan 1, 2017 4760
Classification and Differential Diagnosis of Diabetic Nephropathy. Qi, Chenyang; Mao, Xing; Zhang, Zhigang; Wu, Huijuan Report Jan 1, 2017 4793
Meprin Metalloprotease Deficiency Associated with Higher Mortality Rates and More Severe Diabetic Kidney Injury in Mice with STZ-Induced Type 1 Diabetes. Bylander, John E.; Ahmed, Faihaa; Conley, Sabena M.; Mwiza, Jean-Marie; Ongeri, Elimelda Moige Report Jan 1, 2017 7232
Hmoxl Deficiency Sensitizes Mice to Peroxynitrite Formation and Diabetic Glomerular Microvascular Injuries. Lenoir, Olivia; Gaillard, Francois; Lazareth, Helene; Robin, Blaise; Tharaux, Pierre-Louis Report Jan 1, 2017 4176
Prevention of Streptozotocin-Induced Diabetic Nephropathy by MG132: Possible Roles of Nrf2 and I[kappa]B. Kong, Lili; Wang, Yangwei; Luo, Manyu; Tan, Yi; Cui, Wenpeng; Miao, Lining Report Jan 1, 2017 5831
Tangzhiqing Granules Alleviate Podocyte Epithelial-Mesenchymal Transition in Kidney of Diabetic Rats. Xu, Haiyan; Wang, Xu; Liu, Mingming; He, Xueyuan Report Jan 1, 2017 5521
Molecular Mechanisms and Treatment Strategies in Diabetic Nephropathy: New Avenues for Calcium Dobesilate--Free Radical Scavenger and Growth Factor Inhibition. Haller, Hermann; Ji, Linong; Stahl, Klaus; Bertram, Anna; Menne, Jan Report Jan 1, 2017 9019
Etiology of End-Stage Renal Disease and Arterial Stiffness among Hemodialysis Patients. Ghoul, Balsam El; Daaboul, Yazan; Korjian, Serge; Alam, Andrew El; Mansour, Anthony; Hariri, Essa; S Report Jan 1, 2017 3742
Osteomeles schwerinae extracts inhibits the binding to receptors of advanced glycation end products and TGF-[beta]1 expression in mesangial cells under diabetic conditions. Kim, Young Sook; Jung, Dong Ho; Lee, Ik-Soo; Pyun, Bo-Jeong; Kim, Jin Sook Report Apr 15, 2016 5446
Proteasome activators, PA28[alpha] and PA28[beta], govern development of microvascular injury in diabetic nephropathy and retinopathy. Aghdam, Saeed Yadranji; Mahmoudpour, Ali Report Jan 1, 2016 8001
New Pathogenic Concepts and Therapeutic Approaches to Oxidative Stress in Chronic Kidney Disease. Pedraza-Chaverri, Jose; Sanchez-Lozada, Laura G.; Osorio-Alonso, Horacio; Tapia, Edilia; Scholze, Al Jan 1, 2016 17599
Plasma and urinary matrix metalloproteinase-9 as a marker for detection of nephropathy in type 2 diabetic patients. Mahendran, K. Balu; Sethupathy, S.; Perumal, K.K.; Inmozhi, R.; Santha, K. Report Oct 1, 2015 3337
Association of haemostatic and inflammatory biomarkers with nephropathy in type 1 diabetes mellitus. Domingueti, Caroline Pereira; Foscolo, Rodrigo Bastos; Reis, Janice Sepulveda; Campos, Fernanda Maga Report Jan 1, 2015 5321
Proteases and protease inhibitors of urinary extracellular vesicles in diabetic nephropathy. Musante, Luca; Tataruch, Dorota; Gu, Dongfeng; Liu, Xinyu; Forsblom, Carol; Groop, Per-Henrik; Holth Report Jan 1, 2015 8262
Renal kallikrein activation and renoprotection after dual blockade of renin-angiotensin system in diet-induced diabetic nephropathy. Zou, Xia; Zhang, Xiao-xi; Liu, Xin-yu; Li, Rong; Wang, Min; Wu, Wei-jie; Sui, Yi; Zhao, Hai-lu Jan 1, 2015 4841
TNF-[alpha] and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus. Lampropoulou, I.-Th.; Stangou, M.; Papagianni, A.; Didangelos, T.; Iliadis, F.; Efstratiadis, G. Jan 1, 2015 5375
Association of plasma adiponectin and oxidized low-density lipoprotein with carotid intima-media thickness in diabetic nephropathy. Tavridou, Anna; Georgoulidou, Anastasia; Roumeliotis, Athanasios; Roumeliotis, Stefanos; Giannakopou Jan 1, 2015 6439
Elevated urinary connective tissue growth factor in diabetic nephropathy is caused by local production and tubular dysfunction. Gerritsen, Karin G.F.; Leeuwis, Jan Willem; Koeners, Maarten P.; Bakker, Stephan J.L.; van Oeveren, Jan 1, 2015 6613
Pregnancy and the kidneys. Wearne, N. Report Sep 1, 2014 3571
MicroRNA in diabetic nephropathy: renin angiotensin, AGE/RAGE, and oxidative stress pathway. Hagiwara, Shinji; McClelland, Aaron; Kantharidis, Phillip Report Jan 1, 2014 8496
The role of autophagy in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Yamahara, Kosuke; Yasuda, Mako; Kume, Shinji; Koya, Daisuke; Maegawa, Hiroshi; Uzu, Takashi Report Jan 1, 2014 6432
Urinary excretion of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in diabetic rats. Arellano-Buendia, Abraham Said; Garcia-Arroyo, Fernando Enrique; Cristobal- Garcia, Magdalena; Lored Report Jan 1, 2014 5485
Fenugreek prevents the development of STZ-induced diabetic nephropathy in a rat model of diabetes. Jin, Yingli; Shi, Yan; Zou, Yinggang; Miao, Chunsheng; Sun, Bo; Li, Cai Report Jan 1, 2014 6543
Taurine alleviates the progression of diabetic nephropathy in type 2 diabetic rat model. Koh, Jang Hyun; Lee, Eun Soo; Hyun, Miri; Kim, Hong Min; Choi, Yoon Jung; Lee, Eun Young; Yadav, Dha Report Jan 1, 2014 5317
Tribbles 3 regulates the fibrosis cytokine TGF-[beta]1 through ERK1/2-MAPK signaling pathway in diabetic nephropathy. Zhang, Luwei; Zhang, Jinhang; Liu, Xinnong; Liu, Shengli; Tian, Jun Report Jan 1, 2014 4455
The renal involvement in hypertension and type 2 diabetes mellitus: how to identify and to prevent? The vision of the nephrologist/O acometimento renal na hipertensao arterial e diabetes mellitus tipo 2: como identificar e prevenir? A visao do nefrologista. Vieira, Jose Mauro, Jr.; Suassuna, Jose Hermogenes Rocco Aug 1, 2013 3380
i"?AbbVie starts Phase 3 study of atrasentan in diabetic nephropathy patients. May 24, 2013 146
i"?AbbVie starts Phase 3 study of atrasentan in diabetic nephropathy patients. May 24, 2013 142
Gene expression of IGF1, IGF1R, and IGFBP3 in epiretinal membranes of patients with proliferative diabetic retinopathy: preliminary study. Romaniuk, Dorota; Kimsa, Malgorzata W.; Strzalka-Mrozik, Barbara; Kimsa, Magdalena C.; Kabiesz, Adam Report Jan 1, 2013 4673
Effect of blood pressure on diabetic nephropathy. Dodhia, Shital; Bhabhor, Mahesh; Vidja, Kalpesh; Kathrotia, Rajesh; Shah, Chinmay; Joshi, Varsha Report Jan 1, 2013 2010
Diabetic Nephropathy: progression and pathophysiology. Parchwani, Deepak N.; Upadhyah, Amit A. Oct 1, 2012 6865
Prevalence and risk factors of diabetic nephropathy in Omani type 2 diabetics in Al-Dakhiliyah region. Alrawahi, Abdulhakeem Hamood; Rizvi, Syed Gauhar A.; Al-Riami, Dawood; Al- Anqoodi, Zaher Clinical report May 1, 2012 4201
Effect of loganin on experimental diabetic nephropathy. Jiang, Wang-Lin; Zhang, Shu-Ping; Hou, Jian; Zhu, Hai-Bo Report Mar 1, 2012 4385
Nonneoplastic kidney diseases in adult tumor nephrectomy and nephroureterectomy specimens: common, harmful, yet underappreciated. Henriksen, Kammi J.; Meehan, Shane M.; Chang, Anthony Report Jul 1, 2009 11169
Pyridoxamine protects proteins from functional damage by 3-deoxyglucosone: mechanism of action of Pyridoxamine. Report Jul 1, 2009 261
Pathophysiology of diabetic nephropathy. Sego, Sherril Clinical report Nov 1, 2007 2471
Application of liquid chromatography-mass spectrometry technology for early detection of microalbuminuria in patients with kidney disease. Babic, N.; Larson, T.S.; Grebe, S.K.; Turner, S.T.; Kumar, R.; Singh, R.J. Nov 1, 2006 2172
Incidence of ESRD in diabetics has dropped 30%. Brunk, Doug Aug 1, 2005 494
Disturbed homocysteine and methionine cycle intermediates S-adenosylhomocysteine and S-adenosylmethionine are related to degree of renal insufficiency in type 2 diabetes. Herrmann, Wolfgang; Schorr, Heike; Obeid, Rima; Makowiski, Julia; Fowler, Brian; Kuhlmann, Martin K. May 1, 2005 5243
Do ACE inhibitors prevent nephropathy in type 2 diabetes without proteinuria? Sferra, Lisa; Kelsberg, Gary; Dodson, Sherry Jan 1, 2004 986
Does losartan (Cozaar) slow the progression of renal disease in patients with type 2 diabetes and nephropathy? (POEMs). Pierce, Heather L.; Stevermer, James J. Product/Service Evaluation Dec 1, 2001 736
Kidney disease of diabetes. Pamphlet Apr 1, 2001 2778
Cardiac troponin T predicts long-term outcomes in hemodialysis patients. Ooi, Daylily S.; Zimmerman, Deborah; Graham, Janet; Wells, George A. Clinical report Mar 1, 2001 4246
Influence of repetitive finger puncturing on skin perfusion and capillary blood analysis in patients with diabetes mellitus. de Graaff, Jurgen C.; Hemmes, Geesje J.; Bruin, Taco; Ubbink, Dirk T.; Michels, Robert P.J.; Jacobs, Report Dec 1, 1999 4144
Cardiac troponin T in hemodialyzed patients. Ooi, Daylily S.; House, Andrew A. Clinical report Jul 1, 1998 4446

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters