Printer Friendly

Demographic data and clinical characteristics of 202 cerebral palsy cases/Serebral palsili 202 olgunun demografik verileri ve klinik ozellikler.

Giris

Serebral Palsi (SP), gelismekte olan ya da infant beyninde ortaya cikan progresif olmayan aktivite kisitlanmasina neden olan bir grup kalici hareket ve postur bozuklugudur (1). SP tablosu dogum oncesinde, dogum sirasinda ve dogum sonrasi erken donemde olusan beyin lezyonlarinda gorulur. Son yillarda gelismis ulkelerde neonatal baki mdaki yenilik ve ilerlemeler neonatal mortalitenin dusmesini saglarken, premature ve cok dusuk agirlikli bebeklerin yasatilabiliyor olmasi SP acisindan yuksek riskli bebeklerin artmasina neden olmustur (2-4). Bu nedenle dogum komplikasyonlari ve yenidogan sorunlari azalmakta, dogum oncesi nedenler (intrauterin kanama, toksinler, enfeksiyonlar, Rh uyusmazligi vb.) agirlik kazanmaktadir (2). Buna karsin perinatal/postnatal bakimi henuz yeterli olmayan gelismekte olan ulkelerde prematurelik ve dusuk dogum agirligi daha fazla onem kazanmaktadir (5).

SP cocuklari etkileyen en yaygin hastaliklardan biridir. SP prevalansi, pek cok toplumda ortalama olarak 1000 canli dogumda 2-3 olarak bildirilmistir (6-8). Turkiye'de SP prevalansinin 1000 canli dogumda 4,4 oldugunu bildiren calismalar yapilmistir (3).

SP'de motor fonksiyon bozuklugu ile birlikte mental gerilik, epilepsi, gorme, isitme, konusma ve beslenme bozukluklari da gorulmektedir. SP ozgul bir hastalik degil semptomlar toplulugudur. Bu nedenle SP'li hastalarin tedavisinde cesitli uzmanlik dallarinin birbiri ile koordineli calismasi gerekmektedir (9,10).

Bu calisma hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon poliklinigine basvuran SP'li cocuklarin demografik ve klinik ozelliklerinin tani mlanmasi amaciyla yapilmistir.

Gerec ve Yontem

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi'ne 2005-2007 tarihleri arasi nda basvuran 202 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Hasta dosyalarindan; etiyolojik faktorleri iceren anamnez bilgileri (prenatal, perinatal, postnatal), problemlerin fark edilme yasi, varsa ortopedik cerrahi oykusu, kullandigi cihazlar, eslik eden komplikasyonlar (konusma bozuklugu, konvulsiyon ve iskelet deformiteleri), mental durum (kotu, orta, normal), ambulasyon duzeyleri, belirlenerek protokol formuna kaydedildi. Ayrica aile anamnezi de alindi (annede dusuk hikayesi, kan uyusmazligi, ailedeki norolojik hastaliklar, cocuk sayisi, hastanin kacinci cocuk oldugu, dogumdaki anne yasi, kardeslere ait bilgiler). Otuzsekiz haftadan once doganlar premature, 38-42 hafta arasinda doganlar term (miadinda), 42 haftadan sonra doganlar postmature olarak sinisandirildi. Perinatal donem dogum ve dogumdan sonraki bir hafta, postnatal donem ise dogumdan sonraki ilk bir ay olarak kabul edildi.

Hastalarin kaba motor fonksiyon sinisandirma sistemine (KMFSS) gore degerlendirmeleri yapildi (11). KMFSS degerlendirilmesi: Seviye 1: Bagimsiz yurur. Ileri kaba motor becerilerde limitasyon vardir. Seviye 2: Yardimci arac olmadan yurur. Toplum icinde yururken limitasyonu vardir. Seviye 3: Yardimci aracla yurur. Toplum icinde yururken limitasyonu vardir. Seviye 4: Limitasyonu vardir. Kendi kendine mobildir. Toplum icinde tasinir veya tekerlekli sandalye kullanir. Seviye 5: Yardimci teknolojiler kullanilsa da mobilizasyon ciddi derecede sinirlidir.

Tanimlayici bir calisma olan calismamizda verilerin yuzde ve sayi sal ortalamalari hesaplanarak bildirildi.

Bulgular

Calismaya dahil edilen 202 olgunun 94'u kiz (%46,5), 108'i erkekti (%53,5). Olgularin yas ortalamasi 6,98 yildi (dagilim: 1-33 yas). Hastalarin dogumdaki anne yas ortalamasi: 26,27 yildi (Tablo 1).

Cogunlugunu diplejiklerin olusturdugu olgularin SP norolojik tiplemesi Tablo 2'de gosterilmektedir. KMFSS'ye gore olgularin 20'si seviye 1 (%9,9), 36'si seviye 2 (%17,8), 42'si seviye 3 (%20,8), 46'si seviye 4 (%22,8), 58'i seviye 5 (%28,7). SP'li olgularin tiplerine gore KMFSS ile karsilastirmasi Grafik 1'de gosterilmistir.

Olgulardan 102'sinin problemi ailesi tarafindan, 97'sinin pediatrist tarafindan, 3'unun ise cevre tarafindan fark edildigi ogrenildi. Problemlerin fark edilme yaslarini sorguladigimizda 74 (%36,6) olgunun yeni dogan doneminde, 55 olgunun (%27,2) 0-6 ay, 39 olgunun (%19,3) 6-12 ay, 34 olgunun (%16,8) ise bir yasindan sonra oldugu saptandi.

Etiyolojik faktorlere ait sonuclar; prenatal donemde en sik rastlanan etiyolojik risk faktoru akraba evliligi %25 (n=51), perinatal donemde dusuk dogum agirligi %37,1 (n=75), prematur dogum %35 (n=72), natal donemde zor dogum %14,9 (n=30), postnatal donemde konvulsiyon %9,9 (n=20) ve nedeni belirlenemeyen de %14,9 (n=30) olarak bulundu (Tablo 3).

Yine etiyolojik nedenleri inceledigimizde 36 annede dusuk oykusu, 8 annede olu dogum oykusu vardi. Oniki ailede de kan uyusmazligi oldugu tespit edildi.

Calismamizda 78 SP'li cocugun kardesi vardi, bu kardeslerin de 4'u SP'li, 1'i Diabetes Mellitus'lu ve 3'u de ikiz esi idi, ikiz kardeslerden 2'si normal, biri SP'li idi.

Olgularin ek problemleri incelendiginde en sik konusma bozuklu gu ve mental retardasyon saptandi (Grafik 2). Epilepsi ve ek problemler tetraplejiklerde daha fazlaydi.

[GRAPHIC 1 OMITTED]

SP'li cocuklarin iskelet deformitelerini inceledigimizde; ayak deformitesi %45,5 (n=92), kifoz %7,9 (n=16), skolyoz %5,9 (n=12), diz deformitesi %2,9 (n=6), diger %1,4 (n=3) olarak goruldu.

Olgularimizin 86'si basvuru sirasinda cihaz kullanmakta idi (Grafik 3), 74'une ise yeni cihaz uygun goruldu (Grafik 4).

Klinigimizde takip ettigimiz SP'li 11 hastaya botox uygulamasi yapi ldi. Alti SP'li cocugun gastroknemius kaslarina, bes SP'li cocugun adduktor-gastroknemius-hamstring kaslarina botox yapildi. On iki SP'li cocuk cerrahi icin yonlendirildi. Bunlardan 3 hasta baklofen pompasi icin norosirurji klinigine, 9 hasta ise ortopedi klinigine yonlendirildi.

Tartisma

SP kisa ve uzun donem sonuclari ile onemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Tum dunyada cocukluk cagi noromuskuler hastaliklarinin en yaygini olan ve kalici ozurluluge neden olan SP icin erken tani koymanin, erken tedaviye baslamanin, rehabilitasyonun ve ailenin bu konuda bilgilendirilmesinin onemi bilinmektedir (6). Ilk 4 ayda baslanacak olan tedavi bu yas grubu cocuklarin beyin plastisitesinin ve adaptasyon yeteneginin cok iyi olmasi ve serebellar myelinizasyonun gelismesine neden olarak daha basarili olmaktadi r (12). Bruck ve ark. (13) calismalarinda SP tani yasinin ortalama 8,2 ay oldugunu bildirmislerdir. Karakus ve ark. (14) calismalari nda ilk tani yasi bir yas alti olanlari %42 olarak, Yakar ve ark. (15), yine ilk tani yasi bir yas alti olanlari %44,2 olarak tespit etmisler. Cali smamizda da problemlerin farkedilme yasi olarak hastalari sorguladi gimizda cogunlugunu yenidogan (%36,6) ve 0-6 aylik (%27,2) donemler olusturuyordu.

SP'nin etiyolojik nedenlerinde prenatal ve perinatal nedenler onemli yer tutmaktadir (4,16,17). Perinatal donemde ise en sik premature dogum sorumlu tutulmaktadir (3,18). Ulkemizde yapilan calismalarda da etiyolojik faktorlerden en sik Erkin ve ark. (19) dusuk dogum agirligi (%45,1) ve prematur dogumu (%40,5), yine Ones ve ark. (20) da dusuk dogum agirligi (%41) ve prematur dogumu (%35) tespit etmisler. Bizim calismamizda da en sik tespit ettigimiz risk faktorleri dusuk dogum agirligi (%37,1) ve premature dogumdu (%35). Prenatal ve perinatal donem SP'nin gelismesi icin onemli bir surec olarak gorulmektedir. Bu nedenle yakin gebelik takibi ile prenatal, yenidogan kosullarinin iyilestirilmesi ile de perinatal SP nedenleri azaltilabilir.

Cogu zaman coklu etiyolojik faktor soz konusu olmakla beraber onemli bir grupta ise (%20-30) nedeni tam olarak bilinmemektedir (21). Aydin ve ark. (22) etiyolojik nedeni bilinmeyenleri %21,3 olarak tespit etmisler. Bizim calismamizda da bu oran %14,9'du.

Akraba evliliklerinin SP prevalansini arttirdigi yonunde bulgular mevcuttur (22). Asya'da yapilan bir calismada akraba evliliklerinin yogun oldugu toplumlarda SP'nin daha sik goruldugu bildirilmistir (23). Turkiye'de de bu konuda cesitli calismalar yapilmis, Serdaroglu ve ark. (3) SP'li cocuklarda akraba evliligi oranini %21, Erkin ve ark. (19) %23,8, Aydin ve ark. (22) %24, Nacitarhan ve ark. (24) %33,3 olarak tespit edilmistir. Bizim calismamizda da bu oran %25 idi. Ulkemizde akraba evliligi azimsanmayacak kadar cok fazla gorulmektedir. SP'nin ailevi sekillerinin sikligi, akraba evliliklerinden kacinmakla azaltilabilir (25). Bu nedenle akraba evlili gi konusunda toplumun bilinclendirilmesi, SP hasta sayisinin azalmasinda etkili olacaktir.

SP tipleri arasinda en cok spastik tip gorulur (26). Spastik tip, SP'lilerin yaklasik %75'ini olusturur (2,9,26). Yapilan prevalans cali smalari da bunu dogrular niteliktedir (3,8). Spastik tipte ise en sik diplejik tipin izlendigi bildirilmektedir (27). Calismamizda literaturlere uygun olarak spastik tipte SP orani en yuksekti. Bunlarin cogunlu gu da spastik diplejik tip idi (%34).

SP'li cocuklarda motor bozukluk disinda hastanin yasam kalitesini ve gelisimini etkileyen en sik olarak gorulen ek problemler konusma bozuklugu ve mental retardasyondur (7,17). Literaturle uyumlu olarak calismamizda en sik konusma bozuklugu ve mental retardasyon saptandi. SP'li hastalarda gorme sorunlari yuksek oranlarda bulunmaktadir (20). Calismamizda gorme problemi ek problemlerde ucuncu siklikta gorulmekte idi (%35,6). Odding ve ark.nin (16) yaptigi calismada tetraplejik SP'li olgularda mental retardasyon (%75,9) ve epilepsinin (%94) daha sik oldugu tespit edilmistir. Bruck ve ark. (13) da tetraplejik SP'li olgularda epilepsinin daha sik goruldugunu saptamislardir. Calismamizda epilepsi ve ek problemler tetraplejiklerde daha fazlaydi.

SP olgularinda iskelet sistemi patolojileri sik olarak gorulmekte ve en sik ayak deformiteleri gorulmektedir. Ones ve ark. (20) en sik ayak deformitelerinin (%42,4) goruldugunu belirtmislerdir. Bizim calismamizda da en sik ayak deformitesi (%45,5) ve ikinci siklikta spinal deformiteler (%13,8) saptanmistir. SP'de ortez spastisiteyi azaltmak, fonksiyonu artirmak, deformite olusumunu engellemek ve yurumenin etkinligini artirmak amaciyla verilir (2). SP'li olgularimiza ortez olarak en sik AFO (%47), ikinci siklikta GRAFO (%9) ve KAFO (%9) verilmistir (Grafik 4).

SP tedavisinde fizik tedavi, ilac tedavisi ve cerrahi tedaviler yapi lmaktadir. Spastisite tedavisinde kullanilan baslica ilaclar benzodiazepin, baklofen, dantrolen sodyum, alfa-2 adrenerjik agonistler, gabapentin ve botulinum toksinidir (9,26,28,29). Klinigimizde takip etti gimiz SP'li 11 hastaya botox uygulamasi yapildi. Bunlardan 6 SP'li cocugun gastroknemius kaslarina, 5 SP'li cocugun adduktor-gastroknemius-hamstring kaslarina botox yapildi.

SP'de genellikle multisistem tutulum soz konusudur ve klasik tedavi kavramindan soz etmek dogru degildir. Bu nedenle SP tedavisi bircok uzmanlik dalinin birbiri ile koordineli calismasini gerektirir. Cocuk norologu tarafindan SP tanisi almis veya riskli bebekler fizik tedavi ve rehabilitasyon klinigimize yonlendirilmekte, klinigimizde haftada bir defa olmak uzere SP'li hastalar fizik tedavi uzmanlari ve fizyoterapist esliginde degerlendirilerek, ihtiyaci olan hastalar ortopedi ve beyin cerrahisi kliniklerine yonlendirilmektedir. Takip ettigimiz 3 tetraplejik, KMSS'ye gore seviye 5, minimal mental retarde olan hastaya, bakim ve yasam kalitesinin daha iyi olmasi amaciyla intratekal baklofen pompasi takilmasina karar verildi, hasta beyin cerrahisi klinigine yonlendirildi. Iki hasta dogustan kalca cikigi nedeniyle, ikisi diz kontrakturu, ikisi adduktor tenotomi, ikisi asiloplasti ve biri de sol dirsek subluksayonu icin ortopedi klinigine yonlendirildi.

Sonuc olarak SP'de perinatal nedenlerin azaltilmasi icin dogum oncesi bakim hizmetleri gelistirilmeli, yuksek riskli bebekler tespit edilip yakin takibe alinmali, neonatal bakim servisleri yayginlastirilmalidir. Erken tani ve erken tedavinin hastaligin seyrindeki oneminden dolayi hekimler ve saglik personeli bu konuda egitilmelidir. Ulkemizde yapilan cesitli calismalar gostermistir ki SP'li cocuklarda akraba evliligi orani yuksektir, bundan dolayi halkimiz bu konuda bilinclendirilmelidir.

Kaynaklar

(1.) Armstrong RW. Definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2007;49:166. [Abstract] / [PDF]

(2.) Berker N, Sussman M, Deniz E. Genel Kavramlar. In: Yalcin S, Berker N, Dormans J, Sussman M, editors. Serebral Palsi tedavi ve rehabilitasyon. Istanbul: Mas Matbaacilik; 2000. p. 15-51.

(3.) Serdaroglu A, Cansu A, Ozkan S, Tezcan S. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol 2006;48:413-6. [Abstract] / [PDF]

(4.) Reddihough DS, Collins KJ. The epidemiology and causes of cerebral palsy. Aus J Physiother 2003;49:7-12. [Abstract] / / [PDF]

(5.) Yapici Z, Ozcan H. Sinir sisteminin dogumsal hasarlari ve girisimsel hastaliklari. In: Oge EA, editor. Noroloji; I.U. I.T.F. Temel ve Klinik Bilimleri Ders Kitaplari. Istanbul: Nobel Tip Kitapevi; 2004. p. 343-65.

(6.) Dursun N. Serebral Palsi. In: Oguz H, Dursun E, Dursun, editors. Tibbi Rehabilitasyon. 1st ed. Istanbul: Nobel Tip Kitapevleri; 2004. p. 957-74.

(7.) Matthews DJ, Wilson P. Cerebral Palsy. In: Molnar GE, Alexander MA, editors. Pediatric Rehabilitation, 3rd ed. Philadelphia: Hanley and Belfus Inc; 1999. p. 193-219.

(8.) Rosen MG, Dickinson JC. The incidence of cerebral palsy. Am J Obstet Gynecol 1992;167:417-23. [Abstract]

(9.) Irdesel J. Serebral Palsi Rehabilitasyonu. In: Ozcan O, Arpacioglu O, Turan B, editors. Nororehabilitasyon. Bursa Motif Matbaacilik: Gunes&Nobel Tip Kitabevleri; 2000;137-48.

(10.) Johnston MN. Encephalopathies. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 2023-9.

(11.) Palisano RJ, Hanna SE, Rosenbaum PL, Russell DJ, Walter SD, Wood EP, et al. Validation of a model of gross motor function for children with cerebral palsy. Phys Ther 2000;80:974-85. [Abstract] / [PDF]

(12.) Sankar C, Mundkur N. Cerebral palsy-definition, classification, etiology and early diagnosis. Indian J Pediatr 2005;72:865-8. [PDF]

(13.) Bruck I, Antoniuk SA, Spessatto A, Bem RS, Hausberger R, Pacheco CG. Epilepsy in children with cerebral palsy. Arq Neuropsiquiatr 2001;59:35-9. [Abstract] / [PDF]

(14.) Karakus N, Acik Y, Kurt A, Ozdiller Dfi, Kurt N, Aygun D. Serebral palsili hastalarimizin demografik, etiyolojik ve klinik ozellikleri. Cocuk Sagligi ve Hastaligi Dergisi 2005;48:125-9. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(15.) Yakar A, Erbaydar T, Sonmaz S. Konya ilinde universite hastanesi ve iki ozel rehabilitasyon merkezinde izlenen serebral palsili cocuklarin mediko-sosyal degerlendirmesi. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2002;48:22-6. [Abstract] / [Full Text]

(16.) Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, Impairments and Risk Factors. Disabil Rehabil 2006;28:183-91. [Abstract] / [Full Text]

(17.) Meberg A, Broch H. Etiology of cerebral palsy. J Perinat Med 2004;32:434-9. [Abstract] / [PDF]

(18.) Ozgirgin N, Guler Uysal F. Rehabilitation outcome in 305 Turkish patients with cerebral palsy. Tr J Med Sci 1998;28:677-80. [Abstract] / [PDF]

(19.) Erkin G, Delialioglu SU, Ozel S, Culha C, Sirzai H. Risk factors and clinical profiles in Turkish children with cerebral palsy: analysis of 625 cases. Int J Rehabil Res 2008;31:89-91. [Abstract]

(20.) Ones K, Celik B, Caglar N, Gultekin O, Yilmaz E, Cetinkaya B. Serebral palsi poliklinigine muracaat eden hastalarin demografik ve klinik ozellikleri. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2008;54:13-6. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(21.) Jacobsson B, Hagberg G. Antenatal risk factors for Cerebral Palsy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18:425-36. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(22.) Aydin G, Caner K, Demir SO, Keles I, Demir M, Orkun S. Serebral palsili 314 olgunun etiyolojik, demografik ve klinik ozellikleri ve bu ozelliklerin rehabilitasyon sonuclarina etkisi. Fiziksel Tip 2005;8:33-40. [Abstract] / [PDF]

(23.) Sinha G, Corry P, Subesinghe D, Wild J, Levene MI. Prevalence and type of Cerebral Palsy in a British Ethnic Community: The role of consanguinity. Dev Med Child Neurol 1997;48:259-62. [Abstract]

(24.) Nacitarhan S. Merkezimize basvuran Guneydogu Anadolu Bolgeli serebral palsili cocuklarin sosyoekonomik ve demografik ozellikleri. Dicle Tip Dergisi 2005;32:13-9. [PDF]

(25.) Eraksoy M: 'Cerebral palsy'nin Tanimi. In: Hifzi Ozcan, editor. Cerebral Palsy. Istanbul: Boyut Matbaacilik; 2005. p. 27-34.

(26.) Shubhra M, Gabler-Spira D. Cerebral Palsy. In: Braddom RL, editor. Physical Medicine and Rehabilitation, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007. p. 1243-67.

(27.) Hagberg B, Hagberg G, Beckung E, Uvebrant P. Changing panorama of cerebral palsy in Sweden. VIII. Prevalence and origin in the birth year period 1991-94. Acta Paediatr 2001;90:271-7. [Abstract] / [PDF]

(28.) Krigger KW. Cerebral Palsy: An Overview University of Louisville School Of Medicine. Am Fam Physician 2006;73:91-100, 101-2. [Full Text] / [PDF]

(29.) Ward AB. Spasticity treatment with botulinum toxin. Turk Fiz Tip Rehab Derg 2007;53 Ozel Sayi 2:6-12. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Esma Ocal Eriman, Goztepe Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi, Istanbul, Turkiye Tel.: +90 216 566 40 00/1031 E-posta: esmaeriman@gmail.com Gelis Tarihi/Received: fiubat/February 2008 Kabul Tarihi/Accepted: fiubat/February 2009

Esma OCAL ERIMAN, Afitap ICA/ASIO/LU, Esma DEMIRHAN, fieyma KOLUKISA, Huriye ARAS, Sema HALILO/LU, Hatice fiULE BAKLACIO/LU

Saglik Bakanligi Goztepe Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinigi, Istanbul, Turkiye
Tablo 1. Serebral Palsili olgularin demografik ozellikleri.

Erkek 108 (%53,5)
Kiz 94 (%46,5)
Olgularin yas ortalamasi 6,98 yil (dagilim: 1-33 yas)
Dogumdaki anne yas ortalamasi 26,27 yil

Tablo 2. Serebral Palsili olgularin tipleri.

Serebral Palsi tipleri Hasta sayisi (n) Yuzde (%)

Spastik
 Diplejik 69 34
 Tetraplejik 66 32
 Hemiplejik 53 26
 Monoplejik 9 45
Diskinetik
 Ataksik 1 5
 Hipotonik 1 5
Mikst 3 14

Tablo 3. Serebral Palsili olgularin risk faktorleri.

Risk faktorleri N (%)

Dusuk dogum agirligi 75 (37,1)
Prematur dogum 72 (35)
Akraba evliligi 51 (25)
Zor dogum 30 (14,9)
Neden yok 30 (14,9)
Konvulsiyon 20 (9,9)
Annede hastalik 15 (7,4)
Anoksi 15 (7,4)
Kernikterus 14 (6,9)
Enfeksiyon 9 (4,45)
Kanama 6 (2,9)
Erken membran rupturu 5 (2,4)
Preeklamsi 5 (2,4)
Dogum travmasi 3 (1,4)
Cogul gebelik 3 (1,4)

Grafik 2. Serebral palsili olgularda ek problemler.

konusma boz. 112 (%55,4)
mental ret. 102 (%50,4)
gorme boz. 72 (%35,6)
epilepsi 56 (%27,7)
dis prob. 37 (%18,3)
yutma boz. 35 (%17,3)
davranis boz. 20 (%9,9)
isitme boz. 12 (%5,9)
yok 39 (%19,3)

Note: Table mde from bar graph.

Grafik 3. Serebral Palsili olgularin ilk basvuru sirasinda
almakta oldugu tedaviler.

Tedavi almayanlar (n=44) %15
Ortez (n=86) %31
Cerrahi islem (n=21) %7
Ilac (antiepileptik)
(n=56) %19
Fizyoterapi (n=66) %23
Botox (n=15) %5

Note: Table mde from pie chart.

Grafik 4. Serebral Palsili olgularimiza verilen cihazlar.
AFO: Ankle foot orthosis, GRAFO: Graund reaction=yer reaksiyon AFO,
KAFO: Knee=diz AFO, DAFO: Dinamik AFO, Swash: Standing walking
and sitting hip orthosis

DAFO (n=2) %3
Swash (n=3) %4
Tekerlekli Sandalye (n=4) %5
B Splinti (n=2) %3
AFO (n=34) %47
Walker (n=6) %8
GRAFO (n=7) %9
Ayakta Durma
Sehpasi (n=7) %9
KAFO (n=7) %9
Diz Kontraktur Cihazi (n=2) %3

Note: Table mde from pie chart.
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Makale
Author:Eriman, Esme Ocal; Icagasioglu, Afitap; Demirhan, Esma; Kolukisa, Seyma; Aras, Huriye; Haliloglu, Se
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2009
Words:2788
Previous Article:Bilateral total supraspinatus tendon tears after electroconvulsive therapy: case report/ Elektrokonvulsif tedavi sonrasi bilateral total...
Next Article:Rehabilitation outcomes after upper extremity replantation/Replante ust ekstemitede rehabilitasyon sonuclarimiz.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters