Printer Friendly

Browse Demir, Ayse

1-7 out of 7 article(s)
Title Type Date Words
Jale Parla (2002). Babalar ve Ogullar/Tanzimat Romaninin Epistemolojik Temelleri. Jun 1, 2006 1082
Tansu Bele, Erkek Yazininda Kadin. Dec 1, 2005 1195
Lady Montagu'nun mektuplarinda osmanli kadini. Dec 1, 2003 4686
Meral Altindal, Osmanli'da Kadin, Istanbul: Altin Kitaplar Yayinevi. Jun 1, 2003 1143
Dr. Abide Dogan, Cahit Ucuk, Hayati- Sanati- Eserleri, Milli Egitim Bakanligi Yayinlari. Dec 1, 2002 1225
Yamaner, Guzin, 20. Yuzyil Tiyatrosunda Kadin Bakis Acisinin Yansimalari. Jun 1, 2002 1196
Bekiroglu, Nazan, Sair Nigar Hanim. Jun 1, 2002 1211

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters