Printer Friendly

Deaths.

DAVIES Connie Peacefully on Wednesday, Nov 11, at Llwyndyrys Nursing Home, Llechryd, Connie; beloved wife of the late John SM, loving mother of Andrea and Ian (son-in-law), very proud and loving grandmother of Mark and Sally, a greatly loved great-grandmother of Abby and Tom.

Funeral service 12 noon, on Wednesday, Nov 25 at St Mary's Church, Cardigan followed by Cremation at Parc Gwyn, Narberth at 1.45pm. Family flowers only, donations in lieu if so desired to St Mary's Church, Cardigan, c/o W G Bernard Mathias, 64 New St, St David's, SA62 6SU.

DAVIES John James Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Bridell, ddydd Sadwrn, Tachwedd 7, 2015 hunodd John, Fron-Helyg, Aberporth; priod hoff Nancy a thad annwyl y ddiweddar Sandra. Gwasanaeth angladdol preifat yng Nghapel Gorffwys Soar, Sarnau ddydd Mercher, Tachwedd 18 am 12 o'r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Capel Bryngwyn. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau pellach i Alun M Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau. Ffon 01239 654240.

DUDDRIDGE Olive Peacefully on Sunday Nov 8, 2015 at Llys y Coed Care Home, Llanelli, Olive, formerly of Heol Llanelli, Trimsaren; beloved wife of the late Sid.

She will be sadly missed by all family and friends. Public funeral service at Llanelli Crematorium on Tuesday Nov 17, 2015 at 10am.

For further information please contact O G Harries Ltd, Funeral Directors, Pontyberem.

Tel 01269 870350 EDWARDS Elwyn (Retired Chief Inspector of Police) On Sunday Nov 8, at Towy Castle Care Home, Elwyn, late of Mountain View, Carmel; beloved husband of the late Jean, dearly loved father of Norma and Susan, respected father-in-law of Vere and Terry, devoted grandfather of Alasdair, Laura, Ffion, Heather, Rachael and Harry, loving greatgrandfather of William, Oliver and Harriet, dear brother of Delyth, and a respected brother-in-law of Mary and Morlais.

Will be sadly missed. Resting at the private chapel of Wyn Bishop until the funeral on Monday Nov 16, public service and interment at Carmel Baptist Chapel at 12.30pm. Family flowers only, donations in lieu if so desired to Carmel Chapel, c/o Wyn Bishop, Waunddewi, 43 Cross Hands Rd, Gorslas, Llanelli, SA14 6RR.

EVANS John Suddenly on Nov 5 2015, John Elwyn Evans 'John the Gas' aged 84 years of Feeder Bank, Dukestown, Tredegar, (Cae Glas Stud); the beloved husband of the late Mary, dearly loved father of Maria, Mary, Christopher and the late Claire, a loving father-inlaw, grandfather and greatgrandfather.

Funeral service Wednesday Nov 18 at Ebenezer Chapel, Scwrfa at 1.30pm, prior to interment at Dukestown Cemetery. If desired, floral tributes may be sent to Vaughan Brothers Funeral Directors Ltd, Penuel Funeral Home, Tredegar, NP22 3QE. For inquiries Tel. 01495 722815.

EVANS Myfanwy Peacefully on Wednesday Nov 11, 2015 at The Haven Care Home, Llanelli, Fanw, aged 88 years, (formerly of Llandysul); beloved wife of the late Delwyn (Delwyn y Dwr) and caring mother of Llinos.

Sadly missed by all her family and friends Funeral on Thursday Nov 19, service at Llanelli Crematorium at 2pm.

Family flowers only please, donations in memory, if desired, to the Ty Bryngwyn Hospice Appeal c/o Funeral Director Mrs Mary Smith of Autumn Leaf Independent Funeral Directors, The Old Vestry Tabernacle, Sea View Terr, Burry Port. Tel 01554 835933/892925.

EVANS Rev Lynn Peacefully on Nov 9 at Glangwili Hospital, after a short illness, Rev Lynn, of Manordeilo, former Vicar of Llandybie; devoted husband to Hazel, loving father to Delyth, Beverley and Andrea, much loved grandfather and greatgrandfather.

Funeral Tuesday Nov 17 at Hermon Chapel, Manordeilo at 12 noon, followed by cremation at Narberth at 2.30pm. Family flowers only, donations if desired to Alzheimer's Research UK c/o Mr Heddwyn Lewis, 9 Dolau Tywi, Manordeilo.

GEORGE Dyfrig Yn dawel yn ei gartref, wedi brwydro'n ddewr, hunodd Dyfrig Lloyd George, Cilborth, Hermon, Glog yn 42 mlwydd oed; priod annwyl Eleri, tad balch Rhodri, Eilir a Hedd, mab cariadus Eirwyn a Jean, brawd cefnogol Dai, Dylan, Darren a Donna, wyr hoffus Dilys, mab-yng-nghyfraith tyner Eirwyn a Gladys, brawd-yng-nghyfraith ac ewythr serchus, wyr-yngnghyfraith addfwyn Lizzie ffrind ffyddlon i bawb. Angladd gyhoeddus ddydd Sadwrn, Tachwedd 21 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 10.45 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, cyfraniadau, os dymunir, tuag at Ambiwlans Awyr Cymru neu Motor Niwron trwy law Miss Lowri Phillips, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon. 01239 621192.

GEORGE John Peacefully on Sunday Nov at Withybush Hospital, John of Plas y Gamil Rd, Goodwick; beloved husband of the late Betty, loving brother of Mair and much loved uncle and great-uncle.

Funeral service on Tuesday Nov 17 at St Peter's Church, Goodwick 11.30am followed by interment at Llanwnda Cemetery.

Family flowers only, donations in lieu if desired made payable to the Paul Sartori Foundation' o Paul Jenkins & Sons Funeral Directors, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB. Tel. 01348 873250.

JAMES Brian Suddenly on Nov 9, at his home in Llangadog, Brian (formerly of Bwlchcymanfa); beloved husband of Margaret, loving father of Jenny and Colin, a respected fatherin-law of Paul, much loved brother of Brenda and brother-in-law of Lynn, dear uncle of Charlene and Irwel and Craig and great-uncle of Lili Gwen. Private funeral and interment at Llandingat Church, Llandovery on Wednesday Nov 18 at 11am.

No flowers by request, donations in lieu if so desired to Llanfair Surgery Llandingat Church c/o Clive and Sue Davies and Sons Funeral Directors, Britannia House, Llandovery, SA20 0DD. Tel. 01550 720636.

JONES Hannah Sadly but peacefully on Nov 8 at Prince Charles Hospital; Hannah, beloved wife of the late Evan Bevan, devoted mother of Richard and Maldwyn, cherished grandmother and great-grandmother. She will be sadly missed by all her family and friends.

Funeral service on Friday Nov 20, 2015 at St Lleurwg's Church, Hirwaun at 10.15am, followed by interment at Brynygaer Cemetery at 11am.

Flowers are acceptable. All further inquiries can be made to Richards Funeral Services Ltd. Tel 01685 878121.

JONES John Michael Suddenly on Sunday Nov 8, at his home, Michael of Bryngwili Rd, Cross Hands: loving partner of Bethan and a dear son of Aelwen and the late Eurfyl. Resting at the private chapel of Wyn Bishop until the funeral on Wednesday Nov 18, public service at Llanelli Crematorium at 11am, followed by a short memorial service at Bethania Chapel at 12.15pm.

Immediate family flowers only, donations in lieu, if so desired to Ty Bryngwyn Hospice, c/o Nia Wyn Bishop, Waunddewi, 43 Cross Hands Rd, Gorslas, Llanelli, SA14 6RR.

JONES Terry Suddenly on Tuesday Nov 10, Terry of High Street, Ammanford; devoted partner of Anthea.

Sadly missed by family and friends.

Funeral on Wednesday Nov 18, service at the Chapel of Rest, Bwtrimawr, Betws at 1.45pm, followed by cremation at Llanelli Crematorium at 3pm.

No flowers or donations by request please.

All inquiries to Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, Betws, Ammanford. Tel. 01269 593637.

JONES Thomas Stanley Peacefully on Thursday, Nov 5, at Glangwili Hospital, Stanley, aged 96 of Parc Gwyn, Tre Vaughan, formerly of Blaencoed; loving husband of Cicely, devoted father of Christopher Malcolm, father-in-law of Marie.

Private funeral service on Nov 18 at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 12.15pm.

Family flowers only, and donations in lieu of flowers if desired to the Talking Newspaper for the Blind, Carmarthen c/o Eifion Jones, Funeral Director, Deganwy, Cwmduad SA33 6XJ. Tel. 01267 281489 JOSEY Sybil Myra Peacefully on Tuesday Nov 10, 2015, Sybil of Heddfan, Graig, Burry Port; beloved wife of the late Bernard, devoted mother of Peter, Tony and the late David, cherished mother-in-law of Julie and Mari and a much loved grandmother and great-grandmother. Sadly missed by all her loving family and friends. Funeral Thursday Nov 19, friends please meet for service at Llanelli Crematorium at 3pm.

Family flowers only please, but donations if so desired, in Sybil's memory, to Cancer Research Wales, c/o Funeral Director Daniel Hughes of Eric James Funeral Directors, Trawscoed, Snowdon Rd, Burry Port, SA16 0BG. Tel. 01554 832461.

ROBERTS Olwen May (nee Miles) Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ar ddydd Llun, Tachwedd 9, 2015, yn 90 mlwydd oed, hunodd Olwen o Abergwaun; gwraig ffyddlon y Parchedig John Roberts, mam gariadus Martin, Carolyn, Huw a Gwawr, mamgu annwyl Kathryn, Danielle, James, Dylan, Mair a Josh, a hen famgu hoffus Ethan ac Isaac. Gwasanaeth angladdol cyhoeddus yng Nghapel y Bedyddwyr Hermon, Abergwaun, SA65 9AW fore Gwener, Tachwedd 20, am 11, ac amlosgiad i ddilyn ym Mharc Gwyn, Arberth SA67 8UD am 1 o'r gloch.

Plethdorch y teulu yn unig, cyfraniadau os dymunir tuag at Gymdeithas Genhadol y Bedyddwyr trwy law Paul Jenkins a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Feidr Castell, Abergwaun SA65 9BB.

ROBERTS Olwen May (nee Miles) Peacefully at Withybush General Hospital on Monday Nov 9, 2015, Olwen, aged 90, of Fishguard, passed away; faithful wife of the Rev John Roberts, loving mother of Martin, Carolyn, Huw and Gwawr, cherished grandmother of Kathryn, Danielle, James, Dylan, Mair and Josh, doting great-grandmother of Ethan and Isaac.

Public funeral service at Hermon Baptist Chapel, Fishguard SA65 9AW on Friday Nov 20 at 11am followed by cremation at Parc Gwyn, Narberth, SA67 8UD at 1pm.

Family floral tributes only, donations if desired to the Baptist Missionary Society c/o Paul Jenkins & Sons, Funeral Directors, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB.

ROWLANDS Nesta Suddenly on Friday Nov 6, Nesta of Penrhiwfelin Farm, Cefn Hengoed; beloved wife of the late Walter Rowlands (FUW), devoted mother of Greg and Jayne, mother-in-law of Lindsay and Paul and dearly loved grandmother to Kate, Emily and Huw. Sadly missed by all her family and friends.

Funeral Friday Nov 20, service at Bryn Seion Baptist Chapel, Ystrad Mynach at 12.30pm, interment following at Gelligaer Cemetery at 2pm.

Family flowers only please donations in lieu may be made to Macmillan Cancer Care c/o John Davies & Sons Funeral Directors, Beechwood, Park Terr, Trelewis. CF46 6BT.

SMITH Pauline Ann Died at home on Tuesday Nov 3, 2015, Ann, of Oakwood Close, Builth Wells (formerly of Maescwm); a much loved mother of Alison, Jo and Nicky, grandmother and great-grandmother. Funeral service at Hereford Crematorium on Wednesday Nov 18 at 9.45am followed by a memorial service at St David's Church, Llanddewi'r Cwm on Friday Nov 20 at 12 noon. Donations if desired to Wales Air Ambulance. Inquiries to Parry & Pugh Funeral Directors, Builth Wells. Tel. 01982 552644.

TAYLOR Ivor (Bart) Peacefully on Sunday Nov 8 at Glangwili Hospital Carmarthen, Bart, of Talley Llandeilo; beloved partner, loving father, grandfather and a dear brother. Public funeral on Tuesday Nov 17 at Aberystwyth Crematorium at 12.45pm. Family flowers only please, but if desired, donations in lieu to Wales Air Ambulance c/o Peris Rice Carmarthen Funeral Director, 25 Meysydd Y Coleg, Carmarthen SA31 3GR. Tel. 01267 243787.

WRIGHT John Hubert Peacefully at Maesteg Community Hospital on Tuesday Nov 3, 2015, aged 83 years, John of Highfield Place, Sarn, formerly of Bryncethin; devoted and loved brother of Elizabeth. Funeral service on Wednesday Nov 18, 2015 in Coychurch Crematorium at 11am.

Family flowers only by request but donations in lieu may be sent directly to The Carers Trust Wales, Floor 3, 33/35 Cathedral Rd, Cardiff. CF11 9HB. All inquiries to Rosemount Funeral Home, 19 Coychurch Rd, Bridgend. CF31 3AP. Tel 01656 653156
COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Nov 14, 2015
Words:1873
Previous Article:Select sides take centre stage as B&I Cup begins.
Next Article:MORNING SERIAL.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters