Printer Friendly

Deaths.

DAVIES Bryn Yn dawel yng Nghartref Parc-y-Llyn ddydd Mawrth, Rhagfyr 30, 2014, Benjamin Brynmor (Bryn) Davies, Tegfan, Blaenffos (gynt Glannant, Eglwyswrw) yn 93 mlwydd oed. Priod annwyl Nance, brawd tyner y diweddar Don, brawd-yng-nghyfraith hoffus Doreen, Percy a'r diweddar Dai a Ieu.

Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Sadwrn, Ionawr 3, 2015 yng Nghapel Bethabara am 1.00 o'r gloch.

Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir i Ffrindiau Parc-y-Llyn trwy law Miss Lowri Phillips, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon. 01239 621192.

HOGARTH Margaret Beryl On Dec 13, Margaret, formerly of Alexandra Terr, Llantwit Fardre; beloved daughter of the late William and Rachel, also sister of the late Kenneth. She will be sadly missed by all her family and friends.

Funeral Wednesday Jan 7, cremation service at Glyntaff Crematorium at 11.15am, where friends please meet.

JONES Stanley Hunodd ym mreichiau ei deulu ar Ragfyr 20, 2014; gwr cariadus Gwyneth, tad annwyl Rhian, Bethan, Dilwyn ac Iwan a thaid hoff i'w holl wyrion.

Cynhelir angladd yng Nghapel y Wenallt, Amlosgfa Thornhill ar ddydd Iau, Ionawr 8 am 2.45pm.

Blodau teulu yn unig, derbynir rhoddion i Ymchwil Canser Cymru, Ysbyty Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL.

JONES Stanley Passed away on Dec 20, 2014, surrounded by his family; loving husband to Gwyneth, devoted father to Rhian, Bethan, Dilwyn and Iwan, cherished grandfather to his many grandchildren. Funeral service to be held at the Wenallt Chapel, Thornhill Crematorium on Thursday Jan 8 at 2.45pm. Family flowers only please, donations if desired, may be made to Cancer Research Wales, Velindre Hospital, Whitchurch, CF14 2TL.

All inquiries to Green Willow Funerals, 31-33 St Isan Rd, Heath Cardiff, Cardiff, CF14 4LU.

Tel. 029 2075 5555.

LOVERING Raymond Passed away suddenly at UHW on Dec 17, 2014; much loved brother of Ivy, Shirley, Paul and Rosanna. Ray will be dearly missed by all his family and friends.

Resting at A J Stone & Ham Funeral Home, 1a Neville St, Canton until the service at Thornhill Crematorium, Briwnant Chapel on Wednesday Jan 7, 2015 at 1.30pm. Family flowers only.

MORGAN Betty Yn dawel ar Rhagfyr 29 2014, yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddyn, Betty o Heol Gorsddu Penygroes. Hoff briod y diweddar Idwal, mam annwyl Edania, mam-yng-nghyfraith parchus Dave, tadcu cariadus Aled a Nia Wyn, a Nia Mai a Ben, hen tadcu hoffus Alaw Mai a Macsen LLyr.

Gwasanaeth angladdol ddydd Llun Ionawr 5, yng Nghapel Mynydd Sion Penygroes am 1.30 o'r gloch.

Blodau'r teulu yn unig, rhoddion os dymunir i Capel Mynydd Sion neu Pwyllgor Cancer Penygroes trwy law Mr Aled Davies, 11, Heol Gorsddu, Penygroes.

Ymholiadau pellach I D Wynne Evans a'i feibion Cyf. Cyfarwyddwyr Angladdau. 101 Heol Penygroes, Blaenau Rhydaman.

Ffon. 01269 850405.

MUMFORD Annie Jane (Nancy) Peacefully on Friday Dec 26, 2014, Nancy of Corsllwyncoch Farm, Coelbren; beloved wife of the late Jack, devoted mother of John and Philip, dear mother-in-law of Jacqueline and Karen, cherished grandmother of Simon, loving greatgrandmother of Ashleigh and Morgan and faithful sister of the late Evan and Dewi Price.

Nancy will be deeply missed by her family and all who knew her.

Funeral on Wednesday Jan 7, 2015, service and interment at Capel Coelbren at 12.30pm. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to Ystradgynlais Community Hospital, c/o Alun H Lewis Independent Funeral Directors, Pentwyn, Pontneddfechan, Glynneath, SA11 5UE. Tel. 01639 720245.

THOMAS Menna Natalie (nee Lloyd) Suddenly on Wednesday, Dec 17 at Morriston Hospital, Menna recently of Glangarnant Care Home and formerly of Tycroes and the Kings Head, Capel Hendre; beloved wife of the late Victor, loving mother of Keith, mother-inlaw of Lilian, loving Gran of Sarah and Andrew, sister of the late Hugo, and sister-in-law of Vicky.

Funeral on Tuesday, January 6, 2015, service for family and friends at Llanelli Crematorium at 2.30pm.

Family flowers only, donations in lieu, if so desired, to the Amman Valley Hospital League of Friends kindly received by Hywel Griffiths and Sons, Funeral Directors, Bwtrimawr, 39 Betws Road, Betws, Ammanford SA18 2HE.
COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jan 2, 2015
Words:672
Previous Article:Music biz 'harder for women' - Ora.
Next Article:BRAINTEASERS.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters