Printer Friendly

Deaths.

MORRIS - GWYNDAF (Gwyn Morris Trwyn Swch Mawr, Llanddoged) 30 Gorffennaf 2013 Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd yng nghwmni ei annwyl deulu o Nant y Coed, Parc yr Eryr, Llanrwst, yn 80 mlwydd oed. Priod annwyl a ffyddlon Buddug. Tad a tad-yn-nghyfraith gofalus, Dilys a John, Alun a Iona. Taid cariadus a charedig Iwan a Catrin, Llion, Bedwyr a Siwan a hen daid hoffus Ifan a Madi. Gwasanaeth cyhoeddus o ddiolch am fywyd Gwyn yng Nghapel Seion Llanrwst Dydd Mercher 7fed Awst am 11:00 o'r gloch. Os dymunir derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof annwyl am Gwyn tuag at elusennau lleol. Ymholiadau i D Gwynfor Griffiths Trefnydd Angladdau Llanrwst 01492 640722.

MORRIS - GWYNDAF (Gwyn Morris, Trwyn Swch Mawr, Llanddoged) 30th July 2013 Peacefully at Glan Clwyd Hospital in the presence of his family of Nant y Coed, Parc yr Eryr, Llanrwst. Aged 80. Beloved husband of Buddug, Father and Father in Law of Dilys and John, Alun and Iona, Taid of Iwan and Catrin, Llion, Bedwyr and Siwan. Hen Daid of Ifan and Madi. A service of thanksgiving will be held at Seion Chapel, Llanrwst Wednesday 7th August at 11.00 am. Donations in Memory of Gwyn will be gratefully received if desired towards local charities. Enquiries to D Gwynfor Griffiths, Funeral Director, Llanrwst 01492 640722.

NOCK - EVELYN PAMELA, July 25th, 2013. Peacefully at The Pines, Criccieth, of Tan yr Allt, Rhyd-y-Sarn, Ffestiniog, aged 92 years.

PARRY - HENRY GLYN. July 29th 2013. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor formerly of Bryn y Mor, Malltraeth, Anglesey aged 80 years. Beloved Husband of Muriel, loving Father of Dylan and Endaf, proud Grandfather to Amy, Jade, Eden and Elektra, dear Brother, Brother in law and fond Uncle. Glyn will be sadly missed by his family and friends. Public Funeral on Thursday August 8th at Bangor Crematorium, Service at 12 o' clock. Family flowers only but donations will be kindly accepted if so desired towards Plas Penlan, Llangefni per the Funeral Directors, R. Hughes & Son, Eilian House Ffordd Gladwr, Llangefni, Anglesey. LL77 7EF. Tel: 01248 723497 Public Funeral Service at Bangor Crematorium on Wednesday August 7th at 11.00am. No flowers but donations gratefully accepted if desired towards the RSPCA, per Henry Jones Ltd., Funeral Directors, Chapel Terrace, Criccieth. Tel: 01766 522854.

PRICE - ROBIN, AUGUST 1, 2013. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor of 1 New Street, Cwm y Glo, aged 83 years. Beloved husband of the late Enid Price, dear father of Ann, Steve and Doreen and father-in-law of Richie bach, Brenda and Dafydd, fond taid of all the grandchildren, great grandchildren and great great grandchildren, dear brother of Betty and Eilir. Sadly missed by all his family and friends. Public Service and Committal at Bangor Crematorium on Thursday, August 8, 2013 at 10.00am. Family PRITCHARD -OLWEN Gorffennaf 31ain, 2013 yn dawel a pharchus yng nghwmni ei theulu o Brymer House, Garndolbenmaen, (gynt o Garreg-Gron) yn 85 mlwydd oed. Priod ffyddlon Arvon Vaughan, mam gariadus Dewi, Menna, Eleth, Elin a'r diweddar Meurig, mam yng nghyfraith hoffus Bob, Ann ac Alun, nain annwyl i'w holl wyrion a wyresau, 'nain bach' arbennig iawn i'w holl gor-wyrion a gorwyresau, chwaer dyner i Katherine, Richard Alwyn, Robert Islwyn ar diweddar Owie Glyn ac Emily. Colled enfawr i'w theulu , ffrindiau a chymdogion. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Horeb, Garndolbenmaen, dydd Mercher 7fed o Awst am 11 o'r gloch ac yna i ddilyn yn Fynwent Bethel. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ambiwlans Awyr Cymru. Ymholiadau i Karen Vaughan, Gwasanaethau Angladd, Porthmadog, 10 Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9ED Ffon 01766 514333 flowers only but if desired donations gratefully received towards Cancer Research. Enquiries to E.W.Pritchard, 62 High Street, Llanberis. Tel: 01286 870202 RICE - KATHLEEN, 24th July, 2013. Peacefully at Valley Lodge Nursing Home, Llanferres, nr Ruthin, aged 93 years. Formally from Bishops Walk, St Asaph and Ty Gwylfa, Prestatyn. Beloved wife of Victor (deceased). A special and much loved mother to Liz and Richard, mother-in-law to Colin and Dawn, grandchildren Melissa, Warren, Keith, Jamie and Peter and great grandsons Jordan and Dylan. Service on Monday, 12th August at Brony-Nant Crematorium, Colwyn Bay at 11.45am. Immediate family flowers only please, donations if so desired to Alzheimer's Research, Tegid O. Jones, Funeral Directors, Prestatyn. Tel: 01745 853949 ROBERTS - TOMOS (cyn Archifydd Prifysgol Bangor), Gorffennaf19eg, 2013 yn sydyn yn ei gartref 2, Penrhyngwyn, Aberffraw yn 66 mlwydd oed. Coffa da am dad, taid, brawd ac ewythr. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Beuno, Trefdraeth dydd Sadwrn Awst 10fed am 11.00 o'r gloch i ddilyn ym Mynwent yr Eglwys. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ambiwlans Awyr Cymru trwy law Gwenan Roberts o W. O. a M. Williams, RoBERTS - GWYNETH BEATRICE, (SRN MBE), July 29th 2013 suddenly at her home 21 Cae Gadlas, Bala aged 91 years. Sister of the late Elvet and David and sister in law of the late Evelyn. Loving aunt of John. Public funeral service at Christ Church, Bala on Wednesday August 7th 2013 at 2.30pm followed by interment at Llanycil Churchyard Cemetery.

ROBERTS -GWYNETH BEATRICE, Gorffennaf 29, 2013.Yn sydyn yn ei chartref 21 Cae Gadlas, Y Bala yn 91 mlwydd oed. Chwaer annwyl y diweddar Elvet a David a chwaer yng nghyfraith Evelyn. Modryb hoff i John. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Crist, Y Bala dydd Mercher, Awst 7fed 2013 am 2.30yp ac yna i ddilyn yn mynwent Llanycil.

Rose & Thistle, Llanedwen, LL61 6PX. Ffon 01248 430312.

ROBERTS - TOMOS (former Archivist at Bangor University Wales Bangor), July 19th 2013 suddenly at his home 2, Penrhyn-gwyn, Aberffraw aged 66 years. Father, grandfather, brother and uncle fondly remembered. Public service at St. Beuno Church, Trefdraeth on Saturday August 10th at 11.00am to follow at the Churchyard Cemetery. Family flowers only but donations gratefully received towards Welsh Air Ambulance per Gwenan Roberts of W. O. & M. Williams, Rose & Thistle, Llanedwen, LL61 6PX. Tel 01248 430312. ROWLANDS - ALUN JOHN. 31 Gorffennaf, 2013. Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun, gynt o Gwenfro, Rhostryfan, yn 91 mlwydd oed. Priod y diweddar Mair Eluned, ewythr Gareth, Mona, Graham ac Eifion, a ffrind triw Edgar. Angladd brynhawn Gwener, 9 Awst, 2013. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor am 1.30 o'r gloch. Derbynnir blodau yn ddiolchgar er cof amdano. Ymholiadau pellach i Roberts & Owen, Birmingham House, Pen-y-groes. LL54 6PL. Ffon 01286 881 280.

STABLES - PATRICIA (Sister Pat), 29th July, 2013. Peacefully passed away at her home in Beaumaris, in her Husband Brian's arms. Always remembered by Daughter Wendy, Stepson Gareth and Rita and her five Grandchildren. Funeral Service at St. Mary's Church, Beaumaris on Tuesday 6th August at 12.45 p.m. followed by Committal Service at Bangor Crematorium for close family and friends only. No flowers please but donations WHELAN - PATRICK JOSEPH, 16th July 2013, recently of Newlands Park, Valley, peacefully at St Richards Hospital, Chichester. Aged 86 years. Beloved husband of the late Gwen, devoted father of Janice, Meg, Martin and Brian, a much loved grandad of Claire, Lucy, Emma, Laura, Kim, Rory and Hannah and a dear brother and uncle. Reception into St Mary's RC Church, Holyhead on Tuesday evening 6th August 2013 at 7pm. Funeral Mass on Wednesday 7th August 2013 at 2pm followed by interment at St Marys RC Cemetery. Family flowers only please but donations if so desired will be gratefully received towards Hafan Menai Day Hospice in his memory. c/o O R Jones & Co (JM & ML Walsh), Penrhyn Yard, Holyhead. Tel: 01407 762136.

in memory gratefully accepted if so desired towards Marie Curie Cancer Care per John O. Williams and Son, 1 Rose Hill, Beaumaris, Anglesey LL58 8EN. Tel. (01248) 810642 WILLIAMS -EIRWEN, 31 July, 2013. Peacefully at her home, 32 Ffordd Beibio, Holyhead, formerly of Tai THOMAS - ALWEN.

Gorffennaf 30, 2013. Yn dawel yn Ysbyty Wrecsam yn 94 mlwydd oed o Ty Uchaf, Betws G.G. Priod ffyddlon y diweddar John Griffith, mam ofalus a thyner I Bryan, Gwerfyl a Glyn, nain addfwyn Dylan a Ffion, Heddys a Twm a hen nain I Rhys. Angladd ddydd Mercher, Awst 7. Cynhelir Y Gwasanaeth yng Nghapel Y Gro, Betws G.G. am 1-30 ac i ddilyn yn Y Fynwent. Derbynnir rhoddion, os dymunir er cof, tuag at Gronfa Gweinyddesau Ardal Cerrig. Trefniadau gan Y Brodyr Dowell, Rhuthun.

Moilion, Ty Croes, aged 94 years. Beloved Wife of the late William Williams. Devoted Mother of Catherine and the late Gwilym, dear Sister of Mair. (She will be sadly missed by all her Family and Friends). Funeral Wednesday 7 August, Public Service at Carmel C.M. Chapel at 2.00pm. Followed by Interment at the Chapel Cemetery. No flowers but donations gratefully accepted if desired towards Carmel C.M. Chapel per: Griffith Roberts and Son, Preswylfa, Valley. Tel: 01407 740940.

WOOLLEY - BETTY JANE. July 27, 2013. Peacefully in the company of her family at Glan Clwyd Hospital aged 85 WILLIAMS -EDWARD MORGAN. 21st July, 2013. Peacefully at his home in Kinard Drive, Rhyl after a long illness aged 65 years. Much loved son of the late Mair and Hywel Williams, formerly of Penygarnedd Farm, Pentraeth and Bryn Du, Babell and a loving cousin. Will be sadly missed by all his family, friends and carers. Funeral on Friday 9th August. Service at Clwyd Street Chapel, Rhyl at 1.30pm followed by Cremation at Colwyn Bay. Family flowers only please, donations in lieu kindly accepted towards Cancer Research UK per Ivor Howatson & Son, Funeral Directors, Sisson Street, Rhyl. Tel: 01745 331182 WILLIAMS - EVAN (EVAN RHOS) Gorffennaf 30 ain 2013, yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, ac o Plas ym Mhenllech, Tudweiliog, yn 85 mlwydd oed. Priod hoff y ddiweddar Lil, tad annwyl Arwyn, Marian, Euros ac Edryd, tad yng nghyfraith, taid, hen daid ac ewythr hwyliog. Angladd hollol breifat yn ol ei ddymuniad.

years of Barrfield Road, Rhuddlan. Devoted Wife of the late Harland Woolley, loving Mother of Jane, adoring Grandmother of Sam and Kate and beloved Great Grandmother of Isla and Ruby. Will be sadly missed by all her family and friends. Funeral Service will be held at St. Mary's Parish Church, Rhuddlan on Thursday 8th August at 1:30pm followed by Committal at Colwyn Bay Crematorium. Family flowers only please, donations in lieu kindly accepted towards the British Heart Foundation (Glan Clwyd Branch) and St. Mary's Ladies Fellowship per Ivor Howatson & Son, Sisson Street, Rhyl. Tel: 01745 331182 WRIGHT - MARRYAT, 29th July, 2013. Suddenly but peacefully at Bronglais Hospital, Aberystwyth, of Hen Felin, Dolgellau, formerly of The Rock, Barmouth, aged 67 years. Service at Aberystwyth Crematorium, Thursday 8th August, at 12.45pm. No flowers, enquiries to Glyn Rees & Son Funeral Directors, Glasfryn, High Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1DS. Tel: 01341 280321.
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Geographic Code:4EUUK
Date:Aug 3, 2013
Words:1780
Previous Article:Stormy waters for boat firm; Dickies close several UK operations amid trouble.
Next Article:MOVIESTHE WOLVERINE.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters