Printer Friendly

Deaths.

PRITCHARD June 2012.

WILLIAMS 23rd, 2012.

ATKINSON - BERYL MAI. Mehefin 24 2012. Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd yn 50 mlwydd oed o Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun. Merch annwyl Gwyn a'r ddiweddar Gwyneth, chwaer gariadus Lona a Huw a chwaer-yng- nghyfraith i Peggy, modryb hoffus i Stephen, Sian, Megan a Tomos. Angladd ddydd Mawrth, Gorffennaf 3. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bathafarm, Heol Y Farchnad, Rhuthun am 1.30 o'r gloch ac i ddilyn ym mynwent Eglwys Y Plwyf, Clocaenog. Blodau gan y teulu yn unig, ond os dymunir, derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at MENCAP Rhuthun neu Ymchwil Cancr. Trefniadau gan Y Brodyr Dowell, Rhuthun.

ATKINSON - BERYL MAI. June 24, 2012. Peacefully at Glan Clwyd Hospital aged 50 years of Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthin. Devoted daughter of Gwyn and the late Gwyneth, loving sister of Lona and Huw, sister-in-law of Peggy and fond aunt of Stephen, Sian, Megan and Tomos. Funeral on Tuesday, July 3. Service at Bathafarn Chapel, Market Street, Ruthin at 1.30pm followed by interment at Clocaenog Parish Churchyard. Family flowers only. Donations in memory if desired to Ruthin MENCAP or Cancer Research would be appreciated. Arrangements by Dowell Brothers, Funeral Directors of Ruthin.

DAVIES - GLENYS MARY (Blythin) o Deganwy. 15fed Mehefin, 2012 a farwodd yn sydyn yn 81 oed. Gwraig annwyl Tegid a mam ofalus i Rhian, Wynn, Ellen, Rhys a'r diweddar Eilir. Nain dyner i 14 o wyrion a wyresau. Merch i Robert Alun a Margaret Ellen Blythin, gynt o Tey'n Gwrych, Bala. Angladd cyhoeddus yng Nghapel Seilo, Llandudno, dydd Gwener 29fed o Fehefin am 10.15 o'r gloch ac i ddilyn yn Amlosgfa Bae Colwyn am 11.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond os dymunir derbynnir rhoddion i Calon Cymru. Ymholiadau pellach i Emlyn H Roberts, 57a Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno. Rhif ff eon 01492 860818.

DOLBEN - ROBERT HENRY (Bob) Mehefin 18, 2012. Yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd yn 94 mlwydd oed o 13 Erw Las, Pwllglas, Rhuthun gynt o Derwen. Brawd annwyl Mary, Isaac a John a'r diweddar Hugh, Elizabeth a William, brawd-yng- nghyfraith caredig ac ewythr hoffus. Angladd ddydd Llun, Gorffennaf 2. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Derwen am 2 o'r gloch ac i ddilyn yn y Fynwent. Dim blodau, ond os dymunir, derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at Hospis Sant Cyndeyrn. Trefniadau gan Y Brodyr Dowell, Rhuthun.

EVANS - OLWEN. Mehefin 22ain 2012 yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor o 2 Baron Hill, Niwbwrch yn 83 mlwydd oed. Priod annwyl Owen, mam arbennig David, Emyr ag Owen, nain gariadus ei wyrion a'i wyresau, a chwaer hoff Jennie, Catherine a'r diweddar Nancy. Gwasanaeth cyhoeddus yn Nghapel Ebeneser Niwbwrch dydd Iau Mehefin 28ain am 2.00 o'r gloch i ddilyn Mynwent y Capel. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd trwy law Mr Norman Evans, Erw Wen, Niwbwrch, LL61 6SG. Ymholiadau i Gwennan Roberts, Rose & Thistle:- Ff eon 01248 430312 EVANS - OLWEN, June 22nd 2012 peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor of Baron Hill, Newborough aged 83 years. Beloved wife of Owen special mother of David, Emyr and Owen, loving grandmother of all the grandchildren, fond sister of Jennie, Catherine and the late Nancy. Public service at Ebenezer Chapel, Newborough Thursday June 28th at 2.00pm to follow at the Chapel Cemetery. Family flowers only but donations gratefully received towards Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd per Mr Norman Evans, Erw Wen, Newborough, LL61 6SG. Enquiries to Gwenan Roberts of Rose & Thistle.:- Tel 01248 430312. JONES - ELIZABETH JANE (Elsie) Mehefin 22ain 2012, yn dawel yng nghwmni ei merch Bethan a'i phriod Gareth gydag urddas yn ei chartref 54, Maes yr Hafod, Porthaethwy (gynt o Plas Llandegfan) yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Cledwyn Jones, mam garedig Bethan a'r diweddar John, nain gariadus ac arbennig i Gerwyn a Ffion, Nerys ac Arwyn. Angladd cyhoeddus ddydd Gwener Mehefin 29ain yn Eglwys y Plwyf Llansadwrn. Gwasanaeth am 2 o'r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys yn y fynwent. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at gynnal a chadw yr eglwys trwy law yr Ymgymerwyr R. Hughes a'i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys M eon. LL77 7EF. Ff eon 01248 723 497 JONES - ELIZABETH JANE (Elsie) June 22nd, 2012 peacefully with dignity in the company of her daughter Bethan and her husband Gareth at her home 54 Maes yr Hafod, Menai Bridge (formerly of Plas Llandegfan) aged 91 years. Faithful wife of the late Cledwyn Jones, loving mother of Bethan and the late John, devoted grandmother to Gerwyn and Ffion, Nerys and Arwyn. Public funeral on Friday June 29th at Llansadwrn Parish Church. Service at 2pm followed by internment in the Churchyard. No flowers but donations will be kindly accepted if so desired towards maintaining the church per the funeral directors R. Hughes and Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey. LL77 7EF. Tel: 01248 723497.

McBRIDE - JULIE ANNE (OWEN), June 21st, 2012. Peacefully at her home 14 Tyddyn Mostyn, Menai Bridge aged 56 years in the presence of her family. Loving and precious mother of Louise, Richard and his partner Jayne, Paul and partner Tasha, fond friend of Rhiannon. Loved nana to all her grandchildren, a dear sister and aunt. Missed by all her family and friends. Funeral on Friday, June 29th. Public Service at St. Mary's Church, Menai Bridge at 11.00 a.m., followed by Interment at Mynwent Menai, Menai Bridge. Family flowers only but donations in memory of Julie will be kindly accepted towards Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd. All enquiries and donations to the Funeral Director Melvin Rowlands, Minafon, Church Street, Llangefni, LL77 7DU. Tel: 01248 723111.

PRITCHARD - OWEN. 22nd June 2012. Peacefully at Glan Clwyd Hospital and of Abergele, formerly of Moryn, 88 Deganwy Road, Llandudno and Fron, Town Hill, Llanrwst aged 84 years. The loving and devoted husband of Myfanwy, the very dear and kind step- father of Glenys and Trefor and his family and a much loved uncle of Yvonne and Thomas. Funeral Monday 2nd July, Service and Committal at Colwyn Bay Crematorium at 10.00 o'clock. No flowers please by request, but if desired donations in his memory will be gratefully accepted towards The Coronary Care Unit, Per G. Lloyd Jones, Funeral Director, The Star, Ancaster Square, Llanrwst. Tel: 01492 640600 SLADDEN - ANNIE MAIR, 12th June 2012. Peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead and of Penmon, Anglesey, aged 91 years. Wife of the late Rev. John Sladden. Sadly missed but fondly remembered by all her family. Funeral Service at St. Mary's and St. Nicholas' Church, Beaumaris on Friday, 29th June at 2.00 p.m., followed by Interment at Penmon Priory Churchyard. Donations gratefully accepted towards The British Red Cross and R.N.L.I. per John O. Williams & Son, 1 Rose Hill, Beaumaris, Anglesey, LL58 8EN. Tel: 01248 810642.

THOMAS - GWENALLT EURFRON 23ain Mehefin 2012 yn dawel yn ei chartref, Croesaw, Llangoed. Priod y diweddar Now, mam annwyl Edwin, Eric a Gwenda, mam yng- nghyfraith Rita, Anne a Gareth, nain i Bryn, Arwel, Leah, Kerry, Glyn, hen nain i Joshua a Thomas, chwaer i Hazel ar diweddar Gwyrfai, Cydwaladr, Edgar a Freda. Gwasanaeth yn Eglwys Cawrdaf Sant, Llangoed dydd Sadwrn 30ain Mehefin am 1.00 o'r gloch ac i ddilyn ym Mynwent yr Eglwys. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof tuag at Capel Jerusalem, Llangoed trwy law'r ymgymerwr John O. Williams a'i Fab, 1 Rose Hill, Beaumaris, Ynys M eon Ff eon (01248) 810642 THOMAS - GWENALLT EURFRON 23rd June 2012 peacefully at her home Croesaw, Llangoed. Wife of the late Now, dear mother of Edwin, Eric and Gwenda, mother in law of Rita, Anne and Gareth, fond grandmother of Bryn, Arwel, Leah, Kerry and Glyn, great grandmother of Joshua and Thomas, sister of Hazel and the late Gwyrfai, Cydwaladr, Edgar and Freda. Funeral service at St. Cawrdaf Church, Llangoed on Saturday 30th June at 1.00 o'clock followed by interment at the churchyard. Family flowers only please but donations gratefully accepted towards Jerusalem Chapel, Llangoed per John O. Williams & Son, 1 Rose Hill, Beaumaris, Anglesey, Tel (01248) 810642 WARE - MONICA, 21st June 2012. Peacefully at Ysbyty Gwynedd of Trearddur Bay, Anglesey. Dear wife of the late Rev. A. N. Ware and a beloved mother and grandmother. Funeral on Friday, 29th June. Public Service at St. Michael's Church, Valley at 1.00 p.m., followed by Committal at Bangor Crematorium at 3.00 p.m. Grateful thanks to the caring staff at Glaslyn & Conwy Ward, Ysbyty Gwynedd and Valley Ward, Penrhos Stanley Hospital. Donations gratefully accepted if desired towards St. Michael's Church, Valley per Griffith Roberts and Son, Preswylfa, Valley. Tel: 01407 740940.

WILLIAMS - ELUNED, June 23rd, 2012. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 80 years of 28 Maes Merddyn, Gaerwen. Loving wife of Tom, cherished mother of Mair, Glenville and Delwyn, proud nain of Cheryl, Phillip and Hollie and a dear mother-in-law. Missed by all her family and friends. Funeral on Saturday June 30th, private at her home. Public Service at Disgwylfa Chapel, Gaerwen at 11.00 a.m., followed by Interment at the Cemetery. Family flowers only but donations in memory of Eluned will be kindly accepted towards Cancer Research U.K. c/o the Funeral Director, Melvin Rowlands, Minafon, Church Street, Llangefni, LL77 7DU. Tel: 01248 723111.

WILLIAMS - GLENYS, June 24th, 2012. Peacefully in hospital, aged 75 years, of Pentre Saeson, Bwlchgwyn, nr. Wrexham. Beloved wife of the late Berwyn Beech Williams, much loved mum of Paul and Philip, proud nanna of Joe, Morgan, Harri and Sam, loving sister of Vera, Gwyn, Howell, Mair and the late Edna. Funeral Service at Pentrebychan Crematorium on Monday, July 2nd at 12.00 noon. Family flowers only please, donations in lieu gratefully received for Morris Ward, Wrexham Maelor Hospital. Enquiries Caergwrle 01978 760200.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jun 27, 2012
Words:1639
Previous Article:Acknowledgements.
Next Article:Stori ryfeddol arwr o Gymro.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters