Printer Friendly

Deaths.

BRIERLEY - JAMES, May 24, 2012. Peacefully Ysbyty Gwynedd, Bangor. Of 24 Cybi Place, Holyhead aged 92 years. Beloved husband of Anne. Devoted father of Ann and Jean. Much loved daid to Michael, Nicola, Peter, Mark, Gavin and Heulwen. Fond great daidie to Hefin, Liam, Luke, Lauren, Ashley, Abby, Finlee and Faith and great great grandfather to Lilly. Dear father-in-law to Keith and the late Mike. Funeral on Wednesday May 30th. Service at Cybi's Church, Holyhead at 1.30 p.m. followed by interment at Maeshyfryd Cemetery. Family flowers only please but donations if so desired will be gratefully received towards the Intensive Care Unit at Ysbyty Gwynedd c/o O.R. Jones and Co. Penrhyn Yard, Holyhead. Tel: 01407 762136 DAVIES - SELINA (LENA). May 22, 2012. In Mold Hospital, aged 89 years. Dear wife of the late Eddie, loving mum of Roger and Christopher, dear mother in law, treasured grandmother and great grandmother. Sadly missed by all the family and friends. Funeral Service and Cremation at Pentrebychan Crematorium, Wrexham on Thursday 31st May at 3.00 p.m. Family flowers only please but if desired, donations may be given in Lena's memory to Mold Hospital League of Friends. Enquiries to James Hughes & Son Funeral Directors, Glanrafon Road, Mold Tel. 01352 700266. ELLIS - JEAN. May 23, 2012. Peacefully at her home, aged 74 years. Dearly loved wife of the late Gareth Ellis. Will be very sadly missed and fondly remembered by all her family and friends. Funeral on Thursday May 31st, Service at the Chapel of Repose, South Road, Caernarfon at 11.00 a.m. followed by committal at Bangor Crematorium at 12.00 noon. Family flowers only but donations in memory gratefully accepted towards Waunfawr Surgery and the Marie Curie Cancer Care. Further enquiries to Gwilym Jones & Son, Funeral Directors, South Road, Caernarfon Tel. 01286 673072.

HUGHES - JOHN HYWEL. Mai 24ain, 2012 yn dawel yng nghofal Cartref Nyrsio Plasgwyn, Pentrefelin, gynt o Geraig, Criccieth, yn 91 mlwydd oed. Annwyl briod y ddiweddar Margaret. Brawd ieuengaf y diweddar Mona a Muriel ac ewythr hoff Alun ac Andrew. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Jerusalem, Criccieth, brynhawn dydd Mercher Mai 30ain am 1.30 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Criccieth. Dim blodau na rhoddion yn eol ei ddymuniad. Ymholiadau pellach i'r ymgymerwyr Henry Jones Cyf., Rhes Capel, Criccieth. (01766) 522854.

HUGHES - JOHN HYWEL. May 24th, 2012 peacefully in the care of Plasgwyn Nursing Home, Pentrefelin, formerly of Geraig, Criccieth, aged 91 years. Dear husband of the late Margaret. Youngest brother of the late Mona and Muriel, fond uncle of Alun and Andrew. Public funeral service at Jerusalem Chapel, Criccieth, on Wednesday May 30th at 1.30p.m. followed by interment at Criccieth Cemetery. No flowers or donations by request. Further enquiries to Henry Jones Ltd., Funeral Directors, Chapel Terrace, Criccieth. (01766) 522854.

JONES - BRENDA, Mai 23, 2012, yn dawel yn Ysbyty Gwynedd o 10 Bro Dawel, Bodedern, yn 79 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar Albert Jones, mam dyner Meirion a'i briod Sue, Treflyn a'i briod Carol, nain garedig Darren, Martin, Lisa, Barry ac Arron, hen nain hoff Nathan, Mischa, Matthew, Catherine ac Ashton, chwaer dyner Lil, Madge, Annwen a Helen. Angladd dydd Mawrth, Mai 29, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Saron, Bodedern am 2.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent y Plwyf, Bodedern. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Ymchwil Y Stroke Association trwy law Griffith Roberts a'i Fab, Fali. Ff eon:(01407) 740940 LAURIE - ELISABETH JEAN. (Former Liverpool J.P.) May 22, 2012. Beloved only daughter of Walter Gladstone Laurie and Annie Laurie, formerly of Sefton Park, Liverpool. Sister of the late Alan and aunt of Simon and Kathryn. Funeral Service at St Seiriol's Priory Church, Penmon, Anglesey on Thursday 31st May at 1.00 p.m. followed by Committal Service at Bangor Crematorium. Family flowers only please but donations in memory, gratefully accepted towards Save the Children per John O Williams & Son, 1 Rose Hill, Beaumaris, Anglesey LL58 8EN Tel. 01248 810642.

LONGLEY - LAWRENCE, 3rd May, 2012. Passed away peacefully aged 83 years and of Rhuddlan. Loving husband of the late Pamela Rose and a dear friend and neighbour to Joan. Lawrence will be sadly missed by family and friends. Funeral Service and Committal will take place at Colwyn Bay Crematorium on Friday, 1st June 2012 at 10.30 a.m. Flowers welcome, donations gratefully accepted for Bryn Derwen Nursing Home Resident's Fund. All further enquiries to Tongs Funeral Service, 56 Brighton Road, Rhyl. Tel: 01745 334684.

RICHARDS - JEAN. May 23, 2012. Peacefully at Glan Clwyd Hospital, of Blaen Dyffryn, Bodfari, aged 82 years. Beloved wife of the late John Richards. Devoted and loving mother of Sion and Julie, treasured nain of Thomas and Matthew and fond sister of Barbara. Sadly missed by all. Funeral on Tuesday May 29, Service at St Stephen's Church, Bodfari at 1.00 p.m. followed by interment at Waen Chapel Cemetery. Family flowers only but donations if desired, gratefully accepted towards Denbigh Infirmary League of Friends per R W Roberts & Son, Ystrad Road, Denbigh (812935). ROBERTS - HUGH JONES. 24 Mai, 2012. Yn dawel yng ngofal tyner staff Cartref Preswyl Gwynfa, Caernarfon, gynt o 17 Stryd William, yn 81 mlwydd oed. Tad annwyl Eirlys ac Elen, tad-yng- nghyfraith Tecwyn a Phil, a thaid hoff Aled, Manon, Owain, Ll eyr a Gerwyn. Angladd fore Mercher, 30 Mai, 2012. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Seilo, Caernarfon am 11.30 o'r gloch, gan ddilyn ar lan y bedd ym Mynwent Llanbeblig. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Feddygfa Stryd y Farchnad. Ymholiadau pellach i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.

ROBERTS - MARGARET (Megan) ELEANOR, Mai 24ain 2012 yn dawel yng nghartref Bryn-yr-Eglwys, Pentrefoelas, gynt o Tynsarn, Llidiardau, Y Bala yn 82 oed, chwaer annwyl i John Clwyd. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Llidiardau, dydd Mercher 30ain o Fai am 1.00 o'r gloch, ac i ddilyn ym mynwent Llanycil.

TWIST - EDWARD ALAN, 19th May 2012. Peacefully at Dolanog Care Home, Rhyl, aged 89 years and of Sholing Drive, Rhyl. Beloved husband of the late Mary, loving brother of Ronald and a dear brother-in-law, uncle and great-uncle. Funeral Service at St. Ann's Church, Rhyl on Wednesday 30th May at 11.00 a.m., followed by Interment at Rhyl Town Cemetery. Floral tributes welcome, but if preferred donations towards St. Kentigern Hospice would be appreciated per Ivor Howatson & Son Funeral Directors, Sisson Street, Rhyl. Tel: 01745 331182.
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 28, 2012
Words:1083
Previous Article:Engelbert: I did my Eurovision best.
Next Article:Is it time to consider tax deductible childcare?

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters