Printer Friendly

Dalak atrofisi, portal ve renal ven trombozu ile birlikle ulseratif kolit olgusu/An ulcerative colitis case with splenic atrophy, portal and renal vein trombosis.

Giris

Inflamatuar bagirsak hastaliginda venoz tromboz ve tromboembolik olaylarin sikligi artmistir ve tromboembolik olaylar genel populasyona gore daha erken yaslarda ortaya cikmaktadir [1]. Inflamatuar bagirsak hastaliginda artmis tromboz riskine neden olan mekanizma komplike ve cok bilesenli olup henuz tam olarak anlasilamamistir. Artmis tromboembolik olay sikliginda, kronik inflamatuar surecten etkilenen pihtilasma faktorleri ve inhibitorlerinin rol aldigi, bunun yani sira trombosit ve endotel gibi hemostatik hucrelerin kronik olarak inflame olan bagirsak mukozasi ile etkilesiminin ve aktivasyonunun etkili oldugu dusunulmektedir. Tromboembolik olay yasayan olgularin bir kisminda inflamatuar bagirsak hastaligina konjenital veya kazanilmis hiperkoagulabilite durumlari eslik etmektedir [1-3].

Hiposplenizm, dalagin azalmis fonksiyonunu tanimlamakta olup genellikle dalak atrofisi ya da splenektomi sonrasi olusmaktadir. Hiposplenizmin enfeksiyon ve uzun donemde tromboz riskini artirdigi bilinmektedir. Bunun yani sira inflamatuar bagirsak hastaliklarinda dalak atrofsinin nadiren olusabildigi ve dalak atrofisi gorulenlerde komplikasyon sikliginin arttigi bilinmektedir [4, 5]. Dalak atrofisinin ve splenektominin en sik komplikasyonu bakteriyal enfeksiyonlar olsa da uzun donemde trombotik komplikasyonlar da onem kazanmaktadir [6-8]. Bu olgu sunumunda, rektal kanama ile acil servise basvuran, elde olunan tum batin bilgisayarli tomografi (BT) incelemesinde rastlantisal portal ven ve renal ven trombozu, splenik atrofi ve ulseratif kolite ait bulgular saptanan yeni tani bir ulseratif kolit olgusu anlatilmaktadir. Bu sunum ile amacimiz, inflamatuar bagirsak hastaliklarinda dalak atrofisinin onemini ve artmis olan tromboz riskine etkisini literatur bilgileri esliginde tartismaktir.

Olgu Sunumu

Kirk alti yasindaki kadin hasta diskida kan, halsizlik ve karin agrisi sikayetiyle acil servise basvurdu. Uc yildir ara ara benzer sikayetleri oldugunu, bunun icin aile hekimine basvurdugunda sikayetlerinin hemoroid kaynakli kabul edildigini ve buna yonelik tedavi verildigini belirtti. Bunun disinda bilinen bir hastaligi olmadigini ve ilac kullanmadigini, annesinin ve babasinin hipertansiyon disinda hastaligi olmadigini soyledi. Batinda yaygin hassasiyeti mevcuttu; rektal tusesi hematokezya ile uyumluydu, eksternal hemoroid izlenmedi. Basvuru esnasinda alinan kanda notrofil hakimiyetinde lokositoz (24x[10.sup.3] lokosit, %79 notrofil) mevcut olup hemoglobin: 7.2 mg/dl, trombosit 489.000/ml idi (hastanin 20 gun onceki poliklinik hemograminda trombosit sayisi: 778.000/ml). Ure, kreatinin, alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) degerleri normal araliktaydi. Protrombin zamani (PZ)

10.6 saniye, uluslararasi normalize edilmis orani (INR) 0.96, aktive parsiyel tromboplastin zamani (APTZ) 27.2 saniye olup normal referans araligindaydi.

Gogus grafisinde ozellik gorulmedi. Intravenoz kontrast madde verilerek tum batin BT incelemesi yapildi (Toshiba Aquilion 64; Toshiba Medical System Corporation, Japonya). Elde edilen goruntuler sagital ve koronal reformat goruntuler esliginde degerlendirildi. Tum kolonda 15 mm'ye varan diffuz duvar kalinligi artisi, mukozal kontrastlanma artisi, haustralarda silinme ve 'yag halo bulgusu' izlendi (Resim 1). Bulgularin ulseratif kolit ile uyumlu oldugu dusunuldu. Dalak atrofik gorunumdeydi ve boyutlari 35x13x17 mm olculdu (Resim 2). Karaciger sag lob segment 7'de perfuzyon defektine bagli gecici hepatik atenuasyon degisikligi izlendi, portal venin sag ana dalinin sag lob posteriora uzanan segmentinde trombus saptandi (Resim 3). Sol renal vende, renal hilusa kadar uzanim gosteren trombus mevcuttu (Resim 4). Ic hastaliklari klinigine yatan hastaya kolonoskopi planlandi.

Hastanin kolonoskopisinde anal kanalda aktif kanama bulgusu olmayan internal hemoroidler goruldu. Anal kanaldan itibaren kesintisiz ve sirkumferansiyel bicimde mukoza inflame ve eritematoz, submukozal damar aglari silinmis, muskularis mukoza erozyonlarla kapli olarak izlendi, yer yer psodopolipler ve buyugu 2-3 cm capli eksudali ulserler mevcuttu. Ileum, ulserasyon gorulmemekle birlikte homojen sekilde inflame ve eritematozdu. Bulgular, ulseratif pankolit ve geri yansima ("backwash") ileiti ile uyumlu olarak degerlendirildi.

Tum kolon biyopsilerine ait doku orneklerinin histopatolojik incelemesinde ulser, lamina propriada siddetli aktif kronik yangi, kriptit, kript abseleri ve distorsiyon bulgulari ile reaktif atipi izlendi. Ileumu temsil eden kesitlerde aktif yangi, kriptit, reaktif atipi ve lenfoid infiltratlar izlendi. Mevcut morfolojik bulgular, ulseratif kolit on planda olmak uzere inflamatuar bagirsak hastaliklari ile uyumlu olarak degerlendirildi.

Hastaya gunde bir kez intravenoz 60 mg metilprednizolon, oral 500 mg mesalazin ve 40 mg pantoprozol ile mesalazin lavman tedavisi uygulandi, sonrasinda tedaviye oral 50 mg azatioprin eklendi. Ayrica renal ve portal ven tombozu nedeniyle gunde iki kez 60 mg enoksaparin ve gunde bir kez 5 mg varfarin tedavisi verildi. Iki hafta sonunda hastanin sikayetleri ve bulgulari geriledi ve taburculuk planlandi. Taburculuk oncesi hastadan olgu sunumu icin onam alindi.

Tartisma

Inflamatuar bagirsak hastaliginda dalak atrofsi nadir gorulen bir durum olup gelismesi durumunda komplikasyon riski artmaktadir. Bildigimiz kadariyla, inflamatuar bagirsak hastaliginda hiposplenizm ve tromboz ile ilgili olgu bildirimleri mevcuttur; ancak literaturde bu iliskiye yonelik bir calisma bulunmamaktadir. Buna karsin tromboz, splenektominin ve hiposplenizmin iyi bilinen bir komplikasyonudur. Infamatuar bagirsak hastaliginda gelisen dalak atrofisi ve hiposplenizmin, artmis olan tromboz riskini daha yuksek seviyelere cikarmasi olasi gorunmektedir; bu iliskiye yonelik genis olgu grubuna sahip calismalara ihtiyac vardir.

Inflamatuar bagirsak hastaligi olgularinin takip surecinde dalak boyutlarinin da takip edilmesi olasi dalak atrofisi ve buna bagli ortaya cikabilecek komplikasyonlari ongorme acisindan yararli olacaktir. Bilgisayarli tomografi incelemesi, inflamatuar bagirsak hastaligi olgularinda olasi dalak atrofisi ve trombozlarin gosterilmesi acisindan oldukca hassas oldugu icin incelemenin degerlendirmesi esnasinda bu bulgularin da olabilecegi akilda tutulmalidir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastadan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--A.M.K., T.A.; Denetleme --A.M.K., T.A.; Analiz ve/veya Yorum--A.M.K., H.E.G.; Literatur Taramasi--H.E.G.; Yaziyi Yazan --H.E.G.; Elestirel Inceleme--A.M.K., T.A.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

[1.] Giannotta M, Tapete G, Emmi G, Silvestri E, Milla M. Thrombosis in inflammatory bowel diseases: what's the link? Thromb J 2015; 13: 14.

[2.] Zezos P, Kouklakis G, Saibil F. Inflammatory bowel disease and thromboembolism. World J Gastroenterol 2014; 20: 13863-13878.

[3.] Tezel A, Demir M. Inflammatory Bowel Disease and Thrombosis. Turk J Hematol 2012; 29: 111-119.

[4.] Pereira JL, Hughes LE, Young HL. Spleen size in patients with inflammatory bowel disease. Does it have any clinical significance? Dis Colon Rec 1987; 30: 403-409.

[5.] Ryan FP, Smart RC, Holdsworth CD, Preston FE. Hyposplenism in inflammatory bowel disease. Gut 1978; 19: 50-55.

[6.] Crary SE, Buchanan GR. Vascular complications after splenectomy for hematologic disorders. Blood 2009; 114: 2861-2868.

[7.] Subran B, Salama L, Dreyfus M, Carbonnel F, Besson C. Thrombosis in acquired hyposplenism associated with Crohn disease. La Presse Medicale 2010; 726-727.

[8.] Maehlen J, Heger B, Rostrup M. Splenic atrophy and fatal pneumococcal infection in inflammatory bowel disease. Tidsskr Nor Laegeforen. 1997; 117: 1900-1901.

Hamza Eren Guzel, Ali Murat Koc, Turker Acar

Izmir Bozyaka Egitim ve Arastirma Hastanesi, Radyoloji Klinigi, Izmir, Turkiye

Sorumlu Yazar: Hamza Eren Guzel

E-posta: hamzaerenguzel@gmail.com

Gelis tarihi: 25.03.2018

Kabul tarihi: 16.01.2019

DOI: 10.5152/turkjradiol.2019.862
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Guzel, Hamza Eren; Koc, Ali Murat; Acar, Turker
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Aug 1, 2018
Words:1155
Previous Article:Primer pankreas adenokanseri olgularinda lezyon lokalizasyonuna gore karaciger metastazlarinin lobar dagilimi/Lobar distribution of liver metastases...
Next Article:TANINIZ NEDIR? / CEVAP Olgu 6.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |