Printer Friendly

Browse DNA microarrays topic

Articles

1-300 out of 340 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Visible DNA microarray and loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for the identification of Cryptococcus species recovered from culture medium and cerebrospinal fluid of patients with meningitis. Stivanelli, P.; Tararam, C.A.; Trabasso, P.; Levy, L.O.; Melhem, M.S.C.; Schreiber, A.Z.; Moretti, M Nov 1, 2020 5555
Staphylococcus aureus and Methicillin Resistant S. aureus in Nepalese Primates: Resistance to Antimicrobials, Virulence, and Genetic Lineages. Roberts, Marilyn C.; Joshi, Prabhu Raj; Monecke, Stefan; Ehricht, Ralf; Muller, Elke; Gawlik, Darius Report Oct 1, 2020 8192
Chromosomal Microarray Analysis in Turkish Patients with Unexplained Developmental Delay and Intellectual Developmental Disorders. Gurkan, Hakan; Atli, Emine Ikbal; Atli, Engin; Bozatli, Leyla; Altay, Menguhan Araz; Yalcintepe, Sin Sep 1, 2020 9897
Berberine Improves Inflammatory Responses of Diabetes Mellitus in Zucker Diabetic Fatty Rats and Insulin-Resistant HepG2 Cells through the PPM1B Pathway. Wu, Yang Sheng; Li, Zhe Ming; Chen, Yi Tao; Dai, Shi Jie; Zhou, Xiao Jie; Yang, Yuan Xiao; Lou, Jian Aug 31, 2020 8826
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and Polychlorinated Biphenyl Coexposure Alters the Expression Profile of MicroRNAs in the Liver Associated with Atherosclerosis. Shan, Qiuli; Qu, Fan; Chen, Ningning Aug 31, 2020 6974
Prognostic Values for the mRNA Expression of the ADAMTS Family of Genes in Gastric Cancer. Liang, Liang; Zhu, Jin-hui; Chen, Gang; Qin, Xin-gan; Chen, Jun-qiang Aug 31, 2020 9501
Evaluation of Six Patients with Chromosome 18 Structural Anomalies and Novel Findings. Isik, Esra; Akgun, Bilcag; Atik, Tahir; Ozkinay, Ferda; Qogulu, Ozgur Aug 2, 2020 2872
MEST Regulates the Stemness of Human Periodontal Ligament Stem Cells. Hasegawa, Daigaku; Hasegawa, Kana; Kaneko, Hiroshi; Yoshida, Shinichiro; Mitarai, Hiromi; Arima, Mai Jul 31, 2020 6903
Prognostic and Predictive Value of Cadherin 11 for Patients with Gastric Cancer and Its Correlation with Tumor Microenvironment: Results from Microarray Analysis. Feng, Zhijun; Li, Xue; Ren, Zhijian; Feng, Jie; He, Xiaodong; You, Chongge Report Jul 31, 2020 6913
HEATR1 Deficiency Promotes Chemoresistance via Upregulating ZNF185 and Downregulating SMAD4 in Pancreatic Cancer. Fang, Yuan; Han, Xu; Li, Jianang; Kuang, Tiantao; Lou, Wenhui Jun 30, 2020 5227
Prenatal Diagnosis and Molecular Cytogenetic Characterization of Copy Number Variations on 4p15.2p16.3, Xp22.31, and 12p11.1q11 in a Fetus with Ultrasound Anomalies: A Case Report and Literature Review. Zhang, Han; Xi, Qi; Liu, Xiangyin; Yue, Fagui; Zhang, Hongguo; Sun, Meiling; Liu, Ruizhi Jun 30, 2020 5049
lncRNA RP11-838N2.3 Promoted Cisplatin Resistance in Lung Adenocarcinoma. Chen, Jie; Jiang, Feng; Hu, Lijuan; Zhang, Fan; Wang, Junjun; Huang, Kate; Wang, Yumin Jun 30, 2020 7598
Changes of miRNA Expression Profiles from Cervical-Vaginal Fluid-Derived Exosomes in Response to HPV16 Infection. Wu, Ying; Wang, Xinyan; Meng, Li; Li, Wenqu; Li, Chunyan; Li, Ping; Xu, Siliang Jun 30, 2020 4122
Long Noncoding RNA NEAT1 Regulates TGF-[beta]2-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition of Lens Epithelial Cells through the miR-34a/Snail1 and miR-204/Zeb1 Pathways. Dong, Ning Jun 30, 2020 6753
Research on Complex Classification Algorithm of Breast Cancer Chip Based on SVM-RFE Gene Feature Screening. Chen, Guobin; Xie, Xianzhong; Li, Shijin Jun 30, 2020 5063
Effects of Inorganic Arsenic on Human Prostate Stem-Progenitor Cell Transformation, Autophagic Flux Blockade, and NRF2 Pathway Activation. Xie, Lishi; Hu, Wen-Yang; Hu, Dan-Ping; Shi, Guangbin; Li, Ye; Yang, Jianfu; Prins, Gail S. Jun 1, 2020 13472
Cell Survival Is Regulated via SOX9/BCL2L1 Axis in HCT-116 Colorectal Cancer Cell Line. Lizarraga-Verdugo, Erik; Ruiz-Garcia, Erika; Lopez-Camarillo, Cesar; Bermudez, Mercedes; Avendano-Fe May 31, 2020 5335
In Silico Analysis Identifies Differently Expressed lncRNAs as Novel Biomarkers for the Prognosis of Thyroid Cancer. Rao, Yuansheng; Liu, Haiying; Yan, Xiaojuan; Wang, Jianhong May 31, 2020 3355
Analysis of the Molecular Mechanism of Acute Coronary Syndrome Based on circRNA-miRNA Network Regulation. Lin, Fei; Yang, YaMing; Guo, Quan; Xie, Mingzhang; Sun, Siyu; Wang, Xiulong; Li, Dongxu; Zhang, Guha May 31, 2020 6719
Accumulation of AGO2 Facilitates Tumorigenesis of Human Hepatocellular Carcinoma. Yang, Yang; Mei, Qi May 31, 2020 6186
Novel Discoveries Targeting Pathogenic Gut Microbes and New Therapies in Pancreatic Cancer: Does Pathogenic E. coli Infection Cause Pancreatic Cancer Progression Modulated by TUBB/Rho/ROCK Signaling Pathway? A Bioinformatic Analysis. May 31, 2020 4686
Expression of CHPF modulates cell proliferation and invasion in lung cancer. Cao, Chengsong; Liu, Yong; Wang, Qun; Zhao, Jing; Shi, Ming; Zheng, Junnian May 1, 2020 4383
Circulating Exosomal SOCS2-AS1 Acts as a Novel Biomarker in Predicting the Diagnosis of Coronary Artery Disease. Liang, Caihong; Zhang, Lulu; Lian, Xiaoqing; Zhu, Tiantian; Zhang, Yuqing; Gu, Ning Apr 30, 2020 6566
Effect of Huangqin Tang on Colonic Gene Expression in Rats with Ulcerative Colitis. Wang, Dunfang; Shi, KaiFeng; Wang, Yanli; Zou, Dixin; Guo, Shanshan; Li, Tao; Xu, Hangyu; Ma, Xuran; Apr 30, 2020 5513
Elevated hsa_-circRNA_101015, hsa_circRNA_101211, and hsa_circRNA_103470 in the Human Blood: Novel Biomarkers to Early Diagnose Acute Pancreatitis. Liu, Chang; Zhu, Xuan; Niu, Xing; Chen, Lijie; Ge, Chunlin Mar 31, 2020 6443
HYAL1 Is Downregulated in Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Inhibits HFL-1 Fibroblast Proliferation When Upregulated. Leng, Dong; Huang, Xiaoxi; Yi, Jiawen; Zhao, Hongying; Zhang, Yuhui Mar 31, 2020 8219
Prenatal Diagnostic Value of Chromosomal Microarray in Fetuses with Nuchal Translucency Greater than 2.5 mm. Zhang, Zhu; Hu, Ting; Wang, Jiamin; Li, Qinqin; Wang, He; Liu, Shanling Mar 31, 2020 6022
The Potential Regulatory Roles of lncRNAs in DNA Damage Response in Human Lymphocytes Exposed to UVC Irradiation. Xu, Dan; Wang, Yue; Wang, Jia; Qi, Fei; Sun, Yeqing Mar 31, 2020 5219
MiR-92b-3p is Induced by Advanced Glycation End Products and Involved in the Pathogenesis of Diabetic Nephropathy. Wang, Li-ping; Geng, Jia-nan; Sun, Bo; Sun, Cheng-bo; Shi, Yan; Yu, Xiao-yan Mar 31, 2020 5648
Low Expression of FFAR2 in Peripheral White Blood Cells May Be a Genetic Marker for Early Diagnosis of Acute Myocardial Infarction. Ruan, Jianjun; Meng, Heyu; Wang, Xue; Chen, Weiwei; Tian, Xiaomin; Meng, Fanbo Mar 1, 2020 5624
Candidate Genes Associated with Delayed Neuropsychomotor Development and Seizures in a Patient with Ring Chromosome 20. Correa, Thiago; Venancio, Amanda Cristina; Galera, Marcial Francis; Riegel, Mariluce Mar 1, 2020 4248
Biological Differentiation of Dampness-Heat Syndromes in Chronic Hepatitis B: From Comparative MicroRNA Microarray Profiling to Biomarker Identification. Wen, Li; Jiang, Cen; Wan, Ting-Jun; Wang, Dong; Yan, Di; Li, Gui-Yu; Su, Yue; Liu, Xi-Yang; Rong, Li Mar 1, 2020 6277
Skin Hydration Effects of Scale-Up Fermented Cyclopia intermedia against Ultraviolet B-Induced Damage in Keratinocyte Cells and Hairless Mice. Im, A-Rang; Yeon, Sung Hum; Ji, Kon-Young; Son, Rak Ho; Um, Key An; Chae, Sungwook Jan 1, 2020 5523
PM2.5 Exposure in the Respiratory System Induces Distinct Inflammatory Signaling in the Lung and the Liver of Mice. Jeong, Soi; Park, Sang A.; Park, Inwon; Kim, Pilhan; Cho, Nam Hoon; Hyun, Jin Won; Hyun, Young-Min Dec 31, 2019 5925
Expression of Oncostatin M in Early Gastric Cancer and Precancerous Lesions. Shi, Jihua; Xu, Xue; Du, Jun; Cui, Haimeng; Luo, Qingfeng Dec 31, 2019 4857
Identification of Potential Biomarkers and Biological Pathways in Juvenile Dermatomyositis Based on miRNA-mRNA Network. Qiu, Cheng-Cheng; Su, Qi-Sheng; Zhu, Shang-Yong; Liu, Ruo-Chuan Dec 31, 2019 3875
Molecular Characterization of Mosaicism for a Small Supernumerary Marker Chromosome Derived from Chromosome Y in an Infertile Male with Apparently Normal Phenotype: A Case Report and Literature Review. An, Na; Yu, Yang; Xi, Qi; Yue, Fagui; Liu, Ruizhi; Li, Shibo; Wang, Ruixue Dec 31, 2019 3785
Shenqi Jiangtang Granule Ameliorates Kidney Function by Inhibiting Apoptosis in a Diabetic Rat Model. Zhang, Qian; Xiao, Xinhua; Zheng, Jia; Li, Ming; Yu, Miao; Ping, Fan; Wang, Tong; Wang, Xiaojing Dec 31, 2019 5215
Microarray Analysis For Expression Profiles of lncRNAs and circRNAs in Rat Liver after Brain-Dead Donor Liver Transplantation. Chen, Sanyang; Fang, Hongbo; Li, Jie; Shi, Jihua; Zhang, Jiakai; Wen, Peihao; Wang, Zhihui; Yang, Ha Nov 30, 2019 7648
Chromosomal Aberrations in Pediatric Patients with Developmental Delay/Intellectual Disability: A Single-Center Clinical Investigation. Hu, Ting; Zhang, Zhu; Wang, Jiamin; Li, Qinqin; Zhu, Hongmei; Lai, Yi; Wang, He; Liu, Shanling Nov 30, 2019 7706
Transcriptome Analysis of Hypertrophic Heart Tissues from Murine Transverse Aortic Constriction and Human Aortic Stenosis Reveals Key Genes and Transcription Factors Involved in Cardiac Remodeling Induced by Mechanical Stress. Yu, Peng; Zhang, Baoli; Liu, Ming; Yu, Ying; Zhao, Ji; Zhang, Chunyu; Li, Yana; Zhang, Lei; Yang, Xu Nov 30, 2019 4858
DNA Microarray Market 2019 Industry Analysis, Share, Growth, Sales, Trends, Supply, Forecast to 2024. Nov 22, 2019 976
African Forensic DNA Testing Market Report 2019-2025 - Increasing Overall R&D Spending and Government Initiatives for Forensic Science & Technology Present Growth Opportunities. Report Nov 12, 2019 864
Microarray Analysis Market 2019 Global Research Report: Industry Growth, Analysis, Business Trends, Competitive Landscape, Regional Forecast to 2023. Report Oct 11, 2019 1184
Genetic assessment for CHD: Case-specific, stepwise. Turan, Shifa Sep 1, 2019 1818
Further Clinical and Molecular Delineation of Xp11.22 Deletion Syndrome: A Case Report. Shehhi, Halima Al-; Gabr, Ahlam; Haddabi, Intisar Al-; Tena, Raquel; Baquero, Anna; Maamari, Watfa A Sep 1, 2019 1851
Chromosome 3p Inverted Duplication with Terminal Deletion: Second Postnatal Case Report with Additional Clinical Features. Riley, Jacquelyn D.; Stefaniuk, Catherine M.; Erenberg, Francine; Erwin, Angelika L.; Palange, Laure Clinical report Aug 31, 2019 3685
Glycopatterns and Glycoproteins Changes in MCN and SCN: A Prospective Cohort Study. Wang, Ying; Sun, Yufa; Feng, Jia; Li, Zheng; Yu, Hanjie; Ding, Xiang; Yang, Fuquan; Linghu, Enqiang Clinical report Aug 31, 2019 6628
Microarray Analysis Market Share, Size, Trends 2019 Global Industry Segments, Growth, Leading Players, Regional Analysis with Global Forecast To 2023. Aug 26, 2019 1082
Global Microarray Analysis Market 2019-2025: Market is Projected to Grow by US$2.5 Billion. Aug 9, 2019 731
Variations in the Mutational Spectrum in Nonsyndromic Hearing Impairment: A study of the Special Schools for the Deaf in Southern China. Lin, Ying; Yu, Feng; Jiao, Yuelong; Zhou, Feng Report Aug 1, 2019 4034
Maternal Parvovirus B19 Infection Causing First-Trimester Increased Nuchal Translucency and Fetal Hydrops. Grubman, Olivia; Hussain, Farrah Naz; Nelson, Zoe; Brustman, Lois Jul 31, 2019 2869
Identification of Aberrantly Expressed Genes during Aging in Rat Nucleus Pulposus Cells. Cheng, Shi; Li, Xiaochuan; Lin, Linghan; Jia, Zhiwei; Zhao, Yachao; Wang, Deli; Ruan, Dike; Zhang, Y Jul 31, 2019 9303
Podoplanin, a Potential Therapeutic Target for Nasopharyngeal Carcinoma. Hsu, Yen-Bin; Huang, Chi-Ying F.; Lin, Kuan-Ting; Kuo, Yu-Lun; Lan, Ming-Chin; Lan, Ming-Ying Jul 31, 2019 4642
Rising incidences of Cancer Is Evolving the Asia Pacific Biochips Market at a CAGR Of 20.63% By 2027. Jul 29, 2019 649
Retrospective evaluation of pathogenic copy number variations detected via chromosomal microarray analysis. Ceylan, Ahmet Cevdet Jun 1, 2019 237
The Influence of Cell Source and Donor Age on the Tenogenic Potential and Chemokine Secretion of Human Mesenchymal Stromal Cells. Zarychta-Wisniewska, Weronika; Burdzinska, Anna; Zielniok, Katarzyna; Koblowska, Marta; Gala, Kamila May 31, 2019 10009
Immunohistochemical Study of NR2C2, BTG2, TBX19, and CDK2 Expression in 31 Paired Primary/Recurrent Nonfunctioning Pituitary Adenomas. Yao, Xiaohui; Zhang, Yazhuo; Wu, Lijuan; Cheng, Rui; Li, Chuzhong; Qu, Chongxiao; Ji, Hongming Report May 31, 2019 5382
Long Noncoding RNA MALAT1 Acts as a Competing Endogenous RNA to Regulate TGF-[beta]2 Induced Epithelial-Mesenchymal Transition of Lens Epithelial Cells by a MicroRNA-26a-Dependent Mechanism. Dong, Ning May 31, 2019 5861
Genetic Analysis in Fetal Skeletal Dysplasias by Trio Whole-Exome Sequencing. Yang, Kai; Shen, Ming; Yan, Yousheng; Tan, Ya; Zhang, Jing; Wu, Jue; Yang, Guangming; Li, Shang; Wan May 31, 2019 4568
Genome-Wide Mapping of Bivalent Histone Modifications in Hepatic Stem/Progenitor Cells. Kanayama, Kengo; Chiba, Tetsuhiro; Oshima, Motohiko; Kanzaki, Hiroaki; Koide, Shuhei; Saraya, Atsuno Apr 30, 2019 5539
Bromodomain and Extraterminal (BET) Protein Inhibition Restores Redox Balance and Inhibits Myofibroblast Activation. Stock, Carmel J.W.; Michaeloudes, Charalambos; Leoni, Patricia; Durham, Andrew L.; Mumby, Sharon; We Apr 30, 2019 5652
In Silico Integration Approach Reveals Key MicroRNAs and Their Target Genes in Follicular Thyroid Carcinoma. Hu, Shengqing; Liao, Yunfei; Zheng, Juan; Gou, Luoning; Regmi, Anita; Zafar, Mohammad Ishraq; Chen, Apr 30, 2019 5545
Single-Center Analysis of Human Papillomavirus Infection and P16INK4A Expression among Korean Patients with Penile Cancer. Kwon, Whi-An; Yoon, Min Young; Kim, Sung Han; Seo, Ho Kyung; Chung, Jinsoo; Lee, Kang Hyun; Joung, J Clinical report Apr 30, 2019 3642
Transcriptional Regulation of Ovarian Steroidogenic Genes: Recent Findings Obtained from Stem Cell-Derived Steroidogenic Cells. Yazawa, Takashi; Imamichi, Yoshitaka; Sekiguchi, Toshio; Miyamoto, Kaoru; Uwada, Junsuke; Khan, Md. Apr 30, 2019 9398
Prenatal exome sequencing. Mardy, Anne H.; Norton, Mary E. Apr 1, 2019 2212
The Differential Expression of miRNAs and a Preliminary Study on the Mechanism of miR-194-3p in Keloids. Xu, Zhishan; Guo, Bingyu; Chang, Peng; Hui, Qiang; Li, Wei; Tao, Kai Report Mar 31, 2019 4410
Oral Bacteria of Children with Turner Syndrome. Unsal, Gulcan; Topcuoglu, Nursen; Guven, Yeliz; Poyrazoglu, Sukran; Kulekci, Guven; Aktoren, Oya Report Mar 1, 2019 4148
Inherited Deletion of 1q, Hyperparathyroidism and Signs of Y-chromosomal Influence in a Patient with Turner Syndrome. Siller, Alejandro F.; Shimony, Alex; Shinawi, Marwan; Amarillo, Ina; Dehner, Louis P.; Semenkovich, Report Mar 1, 2019 3611
Sheikha Moza receives first Q-chip at WISH ceremony. Nov 14, 2018 713
Father Amir, Sheikha Moza grace WISH 2018 opening. Nov 14, 2018 367
His Highness the Father Amir and Her Highness Sheikha Moza Bint Nasser Attend Opening of the World Innovation Summit for Health 2018. Nov 14, 2018 814
Father Amir, Sheikha Moza attend opening of WISH 2018. Nov 13, 2018 809
Bioinformatics Analyses of Bovine Adipose Tissue Transcriptome from Lilu Beef Cattle at Different Stages of Growth. Liu, Guifen; Liu, Xiaomu; Shahzad, Khuram; You, Wei; Loor, Juan J.; Wan, Fachun Report Oct 31, 2018 4972
Industry Players Relied Mainly on Expansions and Acquisitions to Achieve Growth in the Global Microa. Sep 7, 2018 424
Effect of single nucleotide polymorphisms on intramuscular fat content in Hungarian Simmental cattle. Anton, Istvan; Huth, Balazs; Fuller, Imre; Rozsa, Laszlo; Hollo, Gabriella; Zsolnai, Attila Report Sep 1, 2018 3109
A Review and Update on Papillary Immature Metaplasia of the Uterine Cervix: A Distinct Subset of Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, Proposing a Possible Cell of Origin. Hong, Soon Auck; Yoo, Su Hyun; Choi, Jene; Robboy, Stanley J.; Kim, Kyu-Rae Report Aug 1, 2018 6262
Centrillion Taiwan announces financing from ARM IoT Fund. Aug 1, 2018 126
A Comparative Analysis of Feature Selection and Feature Extraction Models for Classifying Microarray Dataset. Olaolu, Arowolo M.; Abdulsalam, Sulaiman O.; Mope, Isiaka R.; Kazeem, Gbolagade A. Report May 1, 2018 3520
Serine Deficiency in a Child with Neurological Presentation, Hearing Loss, and Multiple Congenital Anomalies. Almontashiri, Naif A.M.; Rodan, Lance H.; Peake, Roy W.A. May 1, 2018 1225
QGP efforts lead to development of Qatari gene chip. Apr 25, 2018 312
'Q-Chip': First Qatari gene chip in the making. Apr 25, 2018 320
Analysis of serum microRNA expression in male workers with occupational noise-induced hearing loss. Li, Y.H.; Yang, Y.; Yan, Y.T.; Xu, L.W.; Ma, H.Y.; Shao, Y.X.; Cao, C.J.; Wu, X.; Qi, M.J.; Wu, Y.Y. Report Mar 1, 2018 5069
Immune Response to Rotavirus and Gluten Sensitivity. Puccetti, Antonio; Saverino, Daniele; Opri, Roberta; Gabrielli, Oretta; Zanoni, Giovanna; Pelosi, An Jan 1, 2018 13639
MicroRNA Expression Profiling in Behcet's Disease. Puccetti, Antonio; Pelosi, Andrea; Fiore, Piera Filomena; Patuzzo, Giuseppe; Lunardi, Claudio; Dolci Jan 1, 2018 8717
Benefit of Oleuropein Aglycone for Alzheimer's Disease by Promoting Autophagy. Cordero, Joaquin G.; Garcia-Escudero, Ramon; Avila, Jesus; Gargini, Ricardo; Garcia-Escudero, Vega Jan 1, 2018 9781
CDK9 Expression Shows Role as a Potential Prognostic Biomarker in Breast Cancer Patients Who Fail to Achieve Pathologic Complete Response after Neoadjuvant Chemotherapy. Schlafstein, Ashley J.; Withers, Allison E.; Rudra, Soumon; Danelia, Diana; Switchenko, Jeffrey M.; Report Jan 1, 2018 4046
Gene Coexpression Network Comparison via Persistent Homology. Duman, Ali Nabi; Pirim, Harun Jan 1, 2018 6099
Multiple Regression Analysis Reveals MicroRNA Regulatory Networks in Oryza sativa under Drought Stress. Chen, Jiajia; Li, Liangzhi Jan 1, 2018 6990
Immune Condition of Colorectal Cancer Patients Featured by Serum Chemokines and Gene Expressions of CD4+ Cells in Blood. Komura, Takuya; Yano, Masaaki; Miyake, Akimitsu; Takabatake, Hisashi; Miyazawa, Masaki; Ogawa, Norih Jan 1, 2018 5160
Transcriptomic Profiling of Human Placental Trophoblasts in Response to Infection with Enterococcus faecalis. Tan, Qianglai; Xu, Feng; Xu, Hengyi; Qiu, Liang; Tao, Xueying; Wei, Hua Jan 1, 2018 5485
Microarray Analysis of the Molecular Mechanism Involved in Parkinson's Disease. Tan, Cheng; Liu, Xiaoyang; Chen, Jiajun Jan 1, 2018 6053
Comparison of the MicroRNA Expression Profiles of Male and Female Avian Primordial Germ Cell Lines. Lazar, Bence; Anand, Mahek; Toth, Roland; Varkonyi, Eszter Patakine; Liptoi, Krisztina; Gocza, Elen Jan 1, 2018 7889
Bidirectional Transcriptome Analysis of Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells and Activated Microglia in an In Vitro Coculture System. Lee, Da Yeon; Jin, Moon Suk; Manavalan, Balachandran; Kim, Hak Kyun; Song, Jun Hyeok; Shin, Tae Hwan Jan 1, 2018 5714
TGF[beta]1-Induced Differentiation of Human Bone Marrow-Derived MSCs Is Mediated by Changes to the Actin Cytoskeleton. Elsafadi, Mona; Manikandan, Muthurangan; Almalki, Sami; Mobarak, Mohammad; Atteya, Muhammad; Iqbal, Jan 1, 2018 7806
11p15.4 Microdeletion Associates with Hemihypertrophy. Puvabanditsin, Surasak; Sadiq, Mehrin; Jacob, Marianne; Jalil, Maaz; Cabrera, Kenya; Choudry, Omer; Jan 1, 2018 1570
CXCR4/CXCL12 Signaling and Protumor Macrophages in Primary Tumors and Sentinel Lymph Nodes Are Involved in Luminal B Breast Cancer Progression. Raschioni, Carlotta; Bottai, Giulia; Sagona, Andrea; Errico, Valentina; Testori, Alberto; Gatzemeier Jan 1, 2018 5047
The Clinical Influence of Autophagy-Associated Proteins on Human Lung Cancer. Chen, Yuan; Schnitzler, Kai Leonie; Ma, Yunxia; Nenkov, Miljana; Theis, Bernhard; Petersen, Iver Jan 1, 2018 5691
15q23Gain in aNeonate with a GiantOmphaloceleandMiiltiple Co-Occurring Anomalies. Zhou, Hui-Faag; O'Conor, Christopher J.; Gangahar, Chiraag; Dohnor, Louis P. Jan 1, 2018 2758
Mutation Spectrum of the ABCA4 Gene in a Greek Cohort with Stargardt Disease: Identification of Novel Mutations and Evidence of Three Prevalent Mutated Alleles. Smaragda, Kamakari; Vassiliki, Kokkinou; George, Koutsodontis; Polixeni, Stamatiou; Christoforos, Gi Jan 1, 2018 7609
Differentially Expressed MicroRNAs in Conservatively Treated Nontraumatic Osteonecrosis Compared with Healthy Controls. Wei, Biaofang; Wei, Wei; Wang, Liang; Zhao, Baoxiang Clinical report Jan 1, 2018 4485
Dynamic Expression of Genes Involved in Proteoglycan/Glycosaminoglycan Metabolism during Skin Development. Uijtdewilligen, P.J.E.; Versteeg, E.M.; van de Westerlo, E.M.A.; van der Vlag, J.; Daamen, W.F.; van Jan 1, 2018 10228
Identification of Gastric Cancer-Related Circular RNA through Microarray Analysis and Bioinformatics Analysis. Gu, Wei; Sun, Ying; Zheng, Xiong; Ma, Jin; Hu, Xiao-Ying; Gao, Tian; Hu, Mei-Jie Jan 1, 2018 4317
Effect of miR-29b on the Proliferation and Apoptosis of Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells by Targeting Mcl-1 and CCND2. Chen, Juan; Li, Yanping; Li, Yun; Xie, Lijian; Wang, Jianyi; Zhang, Yongwei; Xiao, Tingting Jan 1, 2018 5390
Gene Expression Profile Signature of Aggressive Waldenstrom Macroglobulinemia with Chromosome 6q Deletion. Sekiguchi, Naohiro; Nomoto, Junko; Nagata, Akihisa; Kiyota, Masahiro; Fukuda, Ichiro; Yamada, Kazuak Jan 1, 2018 4797
Cytogenomic Integrative Network Analysis of the Critical Region Associated with Wolf-Hirschhorn Syndrome. Correa, Thiago; Mergener, Rafaella; Leite, Julio Cesar Loguercio; Galera, Marcial Francis; Moreira, Jan 1, 2018 5429
Comparison of Host Gene Expression Profiles in Spleen Tissues of Genetically Susceptible and Resistant Mice during ECTV Infection. Cheng, Wen-Yu; Jia, Huai-Jie; He, Xiao-Bing; Chen, Guo-Hua; Feng, Yuan; Wang, Chun-Yan; Wang, Xiao-X Jan 1, 2018 9776
Effects of Icariin on Atherosclerosis and Predicted Function Regulatory Network in ApoE Deficient Mice. Zhang, Yibing; Ma, Xiaoyan; Li, Xiangjun; Zhang, Tong; Qin, Meng; Ren, Liqun Jan 1, 2018 7144
miR-195-5p Regulates Hair Follicle Inductivity of Dermal Papilla Cells by Suppressing Wnt/[beta]-Catenin Activation. Zhu, Ningxia; Huang, Keng; Liu, Yang; Zhang, Huan; Lin, En; Zeng, Yang; Li, Haihong; Xu, Yanming; Ca Jan 1, 2018 5927
Dynamic Changes in Plasma MicroRNAs Have Potential Predictive Values in Monitoring Recurrence and Metastasis of Nasopharyngeal Carcinoma. Xu, Xia; Lu, Juan; Wang, Fan; Liu, Xiong; Peng, Xiaohong; Yu, Bolong; Zhao, Feipeng; Li, Xiangping Jan 1, 2018 5598
Global, Survival, and Apoptotic Transcriptome during Mouse and Human Early Embryonic Development. Haouzi, D.; Boumela, I.; Chebli, K.; Hamamah, S. Jan 1, 2018 10837
GenScript Biotech Acquires CustomArray to Strengthen Product Portfolio. Dec 29, 2017 218
GenScript Biotech Acquires CustomArray to Strengthen Product Portfolio. Dec 29, 2017 223
A View of the Therapy for Bell's Palsy Based on Molecular Biological Analyses of Facial Muscles. Moriyama, Hiroshi; Mitsukawa, Nobuyuki; Itoh, Masahiro; Otsuka, Naruhito Dec 1, 2017 1992
Invitae Closes Acquisition of Family and Reproductive Health Genetic Information Services Specialist CombiMatrix. Nov 17, 2017 303
Invitae Closes Acquisition of Family and Reproductive Health Genetic Information Services Specialist CombiMatrix. Nov 17, 2017 302
Global Exiqon AS-Product Pipeline Analysis, 2017 Update. Jul 12, 2017 570
Temporospatial angiogenisis-associated gene expression profiles in rat ischemic skin flaps. Johnson, LTC Thomas M.; Toussaint-Barrett, Esra; Pizarro, Jose M. Report Jul 1, 2017 7666
ASSOCIATION OF TWO SUMO3 GENE SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS WITH CARCASS AND MEAT QUALITY TRAITS OF THE CHINESE SIMMENTAL CATTLE. Jun 30, 2017 4284
CHROMOSOMAL MICROARRAY EXPERIENCE OF 94 CASES: INITIATE DIFFICULTIES AND PROGRESSION. Pariltay, Erhan; Durmaz, Asude; Karaca, Emin; Akin, Haluk; Cogulu, Ozgur Brief article Jun 1, 2017 266
RING CHROMOSOME 3 IN A CASE WITH MICROCEPHALY AND GROWTH RETARDATION. Akgun, Bilcag; Isik, Esra; Atik, Tahir; Bolat, Hilmi; Pariltay, Erhan; Akin, Haluk; Cogulu, Ozgur; O Report Jun 1, 2017 313
A survey on different classification methods for microarray data analysis. Jayanthi, S.; Robin, C.R. Rene Report May 1, 2017 1656
Endometrial MicroRNA Signature during the Window of Implantation Changed in Patients with Repeated Implantation Failure. Shi, Cheng; Shen, Huan; Fan, Li-Juan; Guan, Jing; Zheng, Xin-Bang; Chen, Xi; Liang, Rong; Zhang, Xia Report May 1, 2017 3959
Global Drug Discovery Market to Reach USD 68.68bn by 2024, Research and Markets Forecasts. Apr 10, 2017 274
Sex-specific associations between particulate matter exposure and gene expression in independent discovery and validation cohorts of middle-aged men and women. Vrijens, Karen; Winckelmans, Ellen; Tsamou, Maria; Baeyens, Willy; De Boever, Patrick; Jennen, Danye Apr 1, 2017 10939
Epigallocatechin-3-gallate Modulates MicroRNA Expression Profiles in Human Nasopharyngeal Carcinoma CNE2 Cells. Li, Bin-Bin; Huang, Guo-Liang; Li, Hua-Hui; Kong, Xia; He, Zhi-Wei Jan 1, 2017 4090
Obstetrics. Pauli, Jaimey M.; Repke, John T. Cover story Jan 1, 2017 2288
Inhibition of Rho Kinase Induces Antioxidative Molecules and Suppresses Reactive Oxidative Species in Trabecular Meshwork Cells. Fujimoto, Tomokazu; Inoue, Toshihiro; Ohira, Saori; Awai-Kasaoka, Nanako; Kameda, Takanori; Inoue-Mo Report Jan 1, 2017 16438
Transcriptional Profile of Kidney from Type 2 Diabetic db/db Mice. Zhang, Haojun; Zhao, Tingting; Li, Zhiguo; Yan, Meihua; Zhao, Hailing; Zhu, Bin; Li, Ping Report Jan 1, 2017 5864
Determining Cutoff Point of Ensemble Trees Based on Sample Size in Predicting Clinical Dose with DNA Microarray Data. Isikhan, Selen Yilmaz; Karabulut, Erdem; Alpar, Celal Reha Report Jan 1, 2017 5798
Prenatal Diagnosis of a 2.5 Mb De Novo 17q24.1q24.2 Deletion Encompassing KPNA2 and PSMD12 Genes in a Fetus with Craniofacial Dysmorphism, Equinovarus Feet, and Syndactyly. Naud, Marie-Emmanuelle; Tosca, Lucie; Martinovic, Jelena; Saada, Julien; Metay, Corinne; Drevillon, Clinical report Jan 1, 2017 3051
A Novel Pan-Flavivirus Detection and Identification Assay Based on RT-qPCR and Microarray. Vina-Rodriguez, Ariel; Sachse, Konrad; Ziegler, Ute; Chaintoutis, Serafeim C.; Keller, Markus; Grosc Jan 1, 2017 6859
Analysis of Differentially Expressed Genes in Gastrocnemius Muscle between DGAT1 Transgenic Mice and Wild-Type Mice. Ying, Fei; Gu, Hao; Xiong, Yuanzhu; Zuo, Bo Report Jan 1, 2017 5239
Expression Profile of Long Noncoding RNAs in Human Earlobe Keloids: A Microarray Analysis. Guo, Liang; Xu, Kai; Yan, Hongbo; Feng, Haifeng; Chai, Linlin; Xu, Guozheng Clinical report Jan 1, 2017 5258
Comparison and Validation of Putative Pathogenicity-Related Genes Identified by T-DNA Insertional Mutagenesis and Microarray Expression Profiling in Magnaporthe oryzae. Wang, Ying; Tan, Qi; Gao, Ying Nv; Li, Yan; Bao, Da Peng Report Jan 1, 2017 4462
The Effect of Phototherapy on Cancer Predisposition Genes of Diabetic and Normal Human Skin Fibroblasts. Chotikasemsri, Pongsathorn; Tangtrakulwanich, Boonsin; Sangkhathat, Surasak Report Jan 1, 2017 3853
The Correlation-Base-Selection Algorithm for Diagnostic Schizophrenia Based on Blood-Based Gene Expression Signatures. Zhang, Hang; Xie, Ziyang; Yang, Yuwen; Zhao, Yizhen; Zhang, Bao; Fang, Jing Report Jan 1, 2017 4536
Profiling microRNA from Brain by Microarray in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease. Wang, Lin-lin; Min, Li; Guo, Qing-dong; Zhang, Jun-xia; Jiang, Hai-lun; Shao, Shuai; Xing, Jian-guo; Report Jan 1, 2017 5813
Microarray Analysis of Circular RNA Expression Profile Associated with 5-Fluorouracil-Based Chemoradiation Resistance in Colorectal Cancer Cells. Xiong, Wei; Ai, Yi-Qin; Li, Yun-Fen; Ye, Qing; Chen, Zheng-Ting; Qin, Ji- Yong; Liu, Qiu-Yan; Wang, Report Jan 1, 2017 3890
Transcriptome Profiling of IL-17A Preactivated Mesenchymal Stem Cells: A Comparative Study to Unmodified and IFN-[gamma] Modified Mesenchymal Stem Cells. Sivanathan, Kisha Nandini; Rojas-Canales, Darling; Grey, Shane T.; Gronthos, Stan; Coates, Patrick T Report Jan 1, 2017 10601
From Blood to Lesioned Brain: An In Vitro Study on Migration Mechanisms of Human Nasal Olfactory Stem Cells. Girard, Stephane D.; Virard, Isabelle; Lacassagne, Emmanuelle; Paumier, Jean-Michel; Lahlou, Hanae; Report Jan 1, 2017 10960
Pulsed Electromagnetic Field Regulates MicroRNA 21 Expression to Activate TGF-[beta] Signaling in Human Bone Marrow Stromal Cells to Enhance Osteoblast Differentiation. Selvamurugan, Nagarajan; He, Zhiming; Rifkin, Daniel; Dabovic, Branka; Partridge, Nicola C. Report Jan 1, 2017 10612
Application of the AMLprofiler Diagnostic Microarray in the South African Setting. Kappala, S.S.; Alessandrini, M.; Matlhako, T.; Beltchev, E.; Pool, R.; Pepper, M.S. Report Jan 1, 2017 5505
Human Cord Blood-Derived [CD133.sup.+]/[C-Kit.sup.+]/[Lin.sup.-] Cells Have Bipotential Ability to Differentiate into Mesenchymal Stem Cells and Outgrowth Endothelial Cells. Cardenas, Carlos; Kwon, Ja-Young; Maeng, Yong-Sun Report Jan 1, 2017 5615
Involvement of WNT Signaling in the Regulation of Gestational Age-Dependent Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell Proliferation. Iwatani, Sota; Shono, Akemi; Yoshida, Makiko; Yamana, Keiji; Thwin, Khin Kyae Mon; Kuroda, Jumpei; K Report Jan 1, 2017 7625
Microarray Analysis Reveals a Potential Role of lncRNA Expression in 3,4- Benzopyrene/Angiotensin II-Activated Macrophage in Abdominal Aortic Aneurysm. Zhou, Yingying; Wang, Jiaoni; Xue, Yangjing; Fang, Aili; Wu, Shaoze; Huang, Kaiyu; Tao, Luyuan; Wang Report Jan 1, 2017 6043
Conservation of the Nrf2-Mediated Gene Regulation of Proteasome Subunits and Glucose Metabolism in Zebrafish. Nguyen, Vu Thanh; Fuse, Yuji; Tamaoki, Junya; Akiyama, Shin-ichi; Muratani, Masafumi; Tamaru, Yutaka Report Jan 1, 2017 5417
A Novel Missense Mutation in the CLPP Gene Causing Perrault Syndrome Type 3 in a Turkish Family. Dursun, Fatma; Mohamoud, Hussein Sheikh Ali; Karim, Noreen; Naeem, Muhammad; Jelani, Musharraf; Kirm Report Dec 1, 2016 3593
TlyA protein of mycobacterium leprae: a probable bio-marker of active infection. Deval, Hirawati; Katoch, Kiran; Chauhan, Devendra Singh; Tyagi, Anil Kumar; Gupta, Rakesh Kumar; Kam Report Dec 1, 2016 5694
Cost and Time Effective Microarray Technology to Boost Array Instruments Market to USD 1.2 Billion by 2020, Reports iHealthcareAnalyst, Inc.. Sep 12, 2016 480
Combined effects of high-dose bisphenol A and oxidizing agent (KBr[O.sub.3]) on cellular microenvironment, gene expression, and chromatin structure of Ku70-deficient mouse embryonic fibroblasts. Gassman, Natalie R.; Coskun, Erdem; Jaruga, Pawel; Dizdaroglu, Miral; Wilson, Samuel H. Aug 1, 2016 12289
MiR-4284 and miR-4484 as putative biomarkers for diffuse large B-cell lymphoma. Tamaddon, Gholamhossein; Geramizadeh, Bita; Karimi, Mohammad Hossein; Mowla, Seyed Javad; Abroun, Sa Report Jul 1, 2016 2649
Development of a single stranded DNA aptamer as a molecular probe for LNCap cells using cell-SELEX. Almasi, Faezeh; Gargari, Seyed Latif Mousavi; Bitaraf, Fatemeh; Rasoulinejad, Samaneh Report Jul 1, 2016 4610
Nanoscientists Develop 'Ultimate Discovery Tool'. Jun 25, 2016 776
Micro-ribonucleic acid profiles from microarray in ankylosing spondylitis. Jin, Hye-Mi; Cho, Young-Nan; Kee, Seung-Jung; Lee, Shin-Seok; Park, Yong-Wook; Kim, Tae-Jong Jun 1, 2016 2669
Data Bridge Market Research Has Added a New Market Report on "Global Cancer Diagnostics Market - Analysis and Forecast 2012 - 2020". Feb 21, 2016 496
Data Bridge Market Research Has Added a New Market Report on "Global Cancer Diagnostics Market - Analysis and Forecast 2012 - 2020". Feb 19, 2016 497
Materials printer functions as turnkey system. Feb 1, 2016 124
Bone health nutraceuticals alter microarray mRNA gene expression: A randomized, parallel, open-label clinical study. Lin, Yumei; Kazlova, Valentina; Ramakrishnana, Shyam; Murray, Mary A.; Fast, David; Chandra, Amitabh Report Jan 15, 2016 6511
Genome-Wide Transcriptional Analysis Reveals the Protection against Hypoxia-Induced Oxidative Injury in the Intestine of Tibetans via the Inhibition of GRB2/EGFR/PTPN11 Pathways. Li, Kang; Gesang, Luobu; Dan, Zeng; Gusang, Lamu Jan 1, 2016 7848
Development of a DNA microarray-based identification system for commercially important Korean oyster species. Kim, Jiyeon; Jung, Daewui; Lee, Won Sun; Park, Joong-ki Report Dec 1, 2015 4711
"OMIC" tumor markers for breast cancer: A review. Oct 31, 2015 4595
Glavonoid receives extended novel food approval. Oct 1, 2015 219
DNA Makes Domestic-Branded Cards Available. Aug 14, 2015 498
Population genetic structure of the tropical eel Anguilla bicolor in Indonesian waters based on microsatellite markers. Fahmi, Melta Rini; Solihin, Dedy Duryadi; Shao, Zaojun; Pouyaud, Laurent; Berrebi, Patrick Report Aug 1, 2015 6061
Pigliucci Named to Affymetrix Board of Directors. May 18, 2015 238
Affymetrix Acquires Agricultural Testing Firm Eureka Genomics. May 14, 2015 250
Affymetrix Acquires Agricultural Testing Firm Eureka Genomics. May 14, 2015 251
Prenatal screening with microarray technology. Davies, Nicola Cover story May 1, 2015 2274
Microarray-based genotyping and detection of drug-resistant HBV mutations from 620 Chinese patients with chronic HBV infection. Hua, Wenhao; Zhang, Guanbin; Guo, Shujun; Li, Weijie; Sun, Lanhua; Xiang, Guangxin Report May 1, 2015 2743
Copy number variation detection with next generation sequencing data: the impact on pharmacogenetics. McCluskey, Megan Mar 1, 2015 1061
China FDA Clears Agilent Technologies Microarray Scanner. Jan 27, 2015 150
Global Gene Expression Market 2015-2019 - New Market Research Report. Jan 23, 2015 381
Global Microarray market 2015-2019 - New Market Research Report. Jan 14, 2015 383
Genistein disrupts glucocorticoid receptor signaling in human uterine endometrial Ishikawa cells. Whirledge, Shannon; Senbanjo, Linda T.; Cidlowski, John A. Report Jan 1, 2015 7031
Genomic heritability of bovine growth using a mixed model. Ryu, Jihye; Lee, Chaeyoung Report Nov 1, 2014 2715
Exploration and analysis of DNA microarray and other high-dimensional data: new strategies to clean, normalize and analyze data are covered with extraordinary clarity and minimal mathematics. Wass, John A. Nov 1, 2014 781
Signal Genetics signs additional exclusive laboratory services agreements with the University of Arkansas for Medical Sciences. Sep 26, 2014 132
Signal Genetics signs additional exclusive laboratory services agreements with the University of Arkansas for Medical Sciences. Sep 26, 2014 128
New York Department of Health gives conditional nod to CombiMatrix's CombiSNP Array for Pediatric Analysis. Jul 15, 2014 249
AutoGenomics, Genomas to co-develop genetic tests, DNA-guided diagnostic systems for statin selection, delivery. Jul 7, 2014 245
Cypriot professor up for inventor award. Jun 16, 2014 224
Affymetrix develops and manufactures products and systems for translational science and molecular diagnostics. Lenhoff, Alan Interview Jun 1, 2014 906
LI Path starts offering CombiMatrix's CMA testing for miscarriage analysis. Medical condition overview May 13, 2014 172
Structurally characterized arabinogalactan from Anoectochilus formosanus as an immuno-modulator against CT26 colon cancer in BALB/c mice. Yang, Li-Chan; Hsieh, Chang-Chi; Lu, Ting-Jang; Lin, Wen-Chuan Report Apr 15, 2014 6756
Circulating U2 small nuclear RNA fragments as a novel diagnostic tool for patients with epithelial ovarian cancer. Kuhlmann, Jan Dominik; Baraniskin, Alexander; Hahn, Stephan A.; Mosel, Frank; Bredemeier, Maren; Wim Report Jan 1, 2014 4953
A discrete wavelet based feature extraction and hybrid classification technique for microarray data analysis. Bennet, Jaison; Ganaprakasam, Chilambuchelvan Arul; Arputharaj, Kannan Report Jan 1, 2014 5097
Nonlinear-model-based analysis methods for time-course gene expression data. Tian, Li-Ping; Liu, Li-Zhi; Wu, Fang-Xiang Report Jan 1, 2014 5402
Comparative evaluation of effectiveness of IAVchip DNA microarray in influenza A diagnosis. Sultankulova, K.T.; Chervyakova, O.V.; Kozhabergenov, N.S.; Shorayeva, K.A.; Strochkov, V.M.; Orynba Report Jan 1, 2014 4836
Classification of microarray data using kernel fuzzy inference system. Kumar, Mukesh; Rath, Santanu Kumar Report Jan 1, 2014 9397
Gene expression profiling of colorectal tumors and normal mucosa by microarrays meta-analysis using prediction analysis of microarray, artificial neural network, classification, and regression trees. Chu, Chi-Ming; Yao, Chung-Tay; Chang, Yu-Tien; Chou, Hsiu-Ling; Chou, Yu-Ching; Chen, Kang-Hua; Tern Report Jan 1, 2014 7461
Toray launches sales of DNA microarray 3D-Gene in Europe. Dec 30, 2013 213
Personalizing public health in the medical laboratory:: the interplay of microarrays and physiological genomics. Ruano, Gualberto Report Dec 1, 2013 1593
Unexpected high prevalence of HPV 90 infection in an underserved population: is it really a low-risk genotype? Quiroga-Garza, Gabriela; Zhou, Haijun; Mody, Dina R.; Schwartz, Mary R.; Ge, Yimin Report Nov 1, 2013 3693
Development of polymer-coated glass slides as optical oligonucleotide microarrays. Pourjahed, Atefeh; Rabiee, Mohammad; Tahriri, Mohammadreza Report Oct 1, 2013 4349
Use of staged molecular analysis to determine causes of unexplained central nervous system infections. Hsu, Chien-Chin; Tokarz, Rafal; Briese, Thomas; Tsai, Hung-Chin; Quan, Phenix-Lan; Lipkin, W. Ian Sep 1, 2013 5638
Global microarray market to grow to USD 7.4bn by 2018. Industry overview Aug 13, 2013 126
Sequenom, CombiMatrix to co-market chromosomal microarray analysis for prenatal testing. Aug 1, 2013 154
Classification analysis of DNA microarrays. Book review Aug 1, 2013 128
Transcriptomic analysis of peripheral blood mononuclear cells in rapid progressors in early HIV infection identifies a signature closely correlated with disease progression. Zhang, Zi-Ning; Xu, Jun-Jie; Fu, Ya-Jing; Liu, Jing; Jiang, Yong-Jun; Cui, Hua-Lu; Zhao, Bin; Sun, H Report Aug 1, 2013 5749
GenomicTree, Inc. - Product Pipeline Analysis, 2013 Update - New Report Available. Jul 15, 2013 484
High throughput FISH analysis: a new, sensitive option for evaluation of hematological malignancies / Yuksek Ciktih FISH Analizi: Hematolojik Malignitelerin Degerlendirilmesinde Yeni ve Hassas Bir Secenek. Savli, Hakan; Eren, Seda; Uzulmez, Nilufer; Ilkay, Zeynep; Yavuz, Duygu; Sunnetci, Deniz; Hacihanifi Report Jun 1, 2013 4220
Exercise attenuates PCB-induced changes in the mouse gut microbiome. Choi, Jeong June; Eum, Sung Yong; Rampersaud, Evadnie; Daunert, Sylvia; Abreu, Maria T.; Toborek, Mi Report Jun 1, 2013 6180
Microarray analysis of genes involved with shell strength in layer shell gland at the early stage of active calcification. Liu, Zhangguo; Zheng, Qi; Zhang, Xueyu; Lu, Lizhi Report May 1, 2013 8991
Flow-through microarrays for rapid biomarker testing. Manku, Dave; Pak, Brian J. Apr 1, 2013 1234
Influence of resveratrol on rheumatoid fibroblast-like synoviocytes analysed with gene chip transcription. Glehr, Mathias; Fritsch-Breisach, Margherita; Lohberger, Birgit; Walzer, Sonja Maria; Moazedi-Fuerst Report Feb 15, 2013 7010
New genetic test may improve value of prenatal testing. Jan 1, 2013 189
Correction of spatial bias in oligonucleotide array data. Serhal, Philippe; Lemieux, Sebastien Report Jan 1, 2013 6133
Comparing imputation procedures for Affymetrix Gene expression datasets using MAQC Datasets. Rao, Sreevidya Sadananda Sadasiva; Shepherd, Lori A.; Bruno, Andrew E.; Liu, Song; Miecznikowski, Je Report Jan 1, 2013 6429
Biclustering gene expression dataset using enhanced barycenter crossing minimization. Mohamed, Tamer Report Jan 1, 2013 4381
Gene expression changes in venous segment of overflow arteriovenous fistula. Hashimoto, Yasuhiro; Okamoto, Akiko; Saitoh, Hisao; Hatakeyama, Shingo; Yoneyama, Takahiro; Koie, Ta Jan 1, 2013 5036
Molecular signatures of recurrent hepatocellular carcinoma secondary to hepatitis C virus following liver transplantation. Das, Trina; Diamond, Deborah L.; Yeh, Matthew; Hassan, Sajida; Bryan, Janine T.; Reyes, Jorge D.; Pe Jan 1, 2013 8348
Effects of dietary fat types on growth performance, pork quality, and gene expression in growing-finishing pigs. Parka, J.C.; Kima, S.C.; Lee, S.D.; Jang, H.C.; Kim, N.K.; Lee, S.H.; Jung, H.J.; Kim, I.C.; Seong, Report Dec 1, 2012 7007
Phthalate exposure changes the metabolic profile of cardiac muscle cells. Posnack, Nikki Gillum; Swift, Luther M.; Kay, Matthew W.; Lee, Norman H.; Sarvazyan, Narine Report Sep 1, 2012 6095
10 new gene regions linked to type 2 diabetes identified. Aug 13, 2012 346
DMG Productions to Feature Phalanx Biotech Group in Upcoming Episode of Health Heroes. Company overview Jul 15, 2012 503
Potential colon cancer biomarker search using more than two performance measures in a multiple criteria optimization approach. Watts-Oquendo, Erika; Sanchez-Pena, Matilde; Isaza, Clara E.; Cabrera-Rios, Mauricio Jun 1, 2012 3134
Now, 'gene chip' to investigate emerging malaria drug resistance. Apr 6, 2012 508
Statistics and data analysis for microarrays using R and Bioconductor, 2d ed. (CD-ROM included). Book review Apr 1, 2012 138
Personalized cancer genomics: the road map to clinical implementation. Yousef, George M. Report Apr 1, 2012 1928
Prediction of adverse events by in vivo gene expression profiling exemplified for phytopharmaceuticals containing salicylates and the antidepressant imipramine. Ulrich-Merzenichm, G.; Koptina, A.; Kelber, O.; Freischmidt, A.; Heilmann, J.; Muller, J.; Sadeghlar Report Mar 1, 2012 6798
New prenatal genetic test 'much more powerful at detecting foetal abnormalities'. Clinical report Feb 10, 2012 350
Scientists Develop Biological Computer to Encrypt, Decipher Images. Feb 9, 2012 667
Standardization and diversification of copy number microarray testing for clinical diagnostics--implications of the cross-platform/algorithm study on clinical diagnostic chromosomal microarray analysis. Shen, Yiping; An, Yu; Wu, Bail-Lin Oct 1, 2011 2073
Genomic aberrations in salivary duct carcinoma arising in Warthin tumor of parotid gland: DNA microarray and HER2 fluorescence in situ hybridization. Kim, Hyun-Jung; Yoo, Young Sam; Park, Kyeongmee; Kwon, Ji-Eun; Kim, Jung Yeon; Monzon, Federico A. Sep 1, 2011 2146
ADHD genes also associated with autism. Aug 11, 2011 295
New type of MRSA may have animal origin. Brief article Aug 1, 2011 138
West Nile virus infection in killer Whale, Texas, USA, 2007. Leger, Judy St.; Wu, Guang; Anderson, Mark; Dalton, Les; Nilson, Erika; Wang, David Report Aug 1, 2011 1505
Handbook of research on computational and systems biology; interdisciplinary applications. Book review Jun 1, 2011 193
Adenoid cystic carcinoma. Jaso, Jesse; Malhotra, Reenu Apr 1, 2011 3199
New Technology Pinpoints Genetic Differences between Cancer, Non-Cancer Patients. Feb 27, 2011 332
New technology could serve as a future cancer predisposition test. Feb 24, 2011 345
Team's pioneering DNA research could reveal how cancer begins. Jan 19, 2011 416
New technology offers 1st view of DNA damage within entire human genome. Jan 19, 2011 303
Estrogenic activity of bisphenol A and 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane (HPTE) demonstrated in mouse uterine gene profiles. Hewitt, Sylvia C.; Korach, Kenneth S. Report Jan 1, 2011 7527
New find: brain tumours in fruit fly mimic genetic program of germline cells. Dec 25, 2010 225
Genetic screening. Dec 1, 2010 299
Protective role of interleukin-10 in ozone-induced pulmonary inflammation. Backus, Gillian S.; Howden, Reuben; Fostel, Jennifer; Bauer, Alison K.; Cho, Hye-Youn; Marzec, Jacqu Report Dec 1, 2010 6227
Speaking of genetics; a collection of interviews. Book review Dec 1, 2010 145
DNA used to capture and grow living cells. Nov 1, 2010 328
Informative gene selection for clustering gene expression data using a hybrid GA/CSA. Korayem, Mohammed; Abohamad, Waleed; Moustafa, Khaled Report Oct 1, 2010 4679
Progenika receives CE Mark approval for DNA LPLchip. Sep 27, 2010 219
Ashkenazi Jewish population more diverse than people of European descent. Aug 27, 2010 553
The clinical scientist in diagnostic pathology. Legge, Mike Report Aug 1, 2010 2663
Staking the public trust on newborn dried blood spot retention: how the Beleno and Bearder decisions may impact Canadian Newborn Metabolic Screening Processes. Barr, Graham Jun 22, 2010 5869
DNA; fingerprinting, sequencing, and chips. Book review Jun 1, 2010 164
Immunohistochemical profile and fluorescence in situ hybridization analysis of diffuse large B-cell lymphoma in Northern China. Li, Ting; Medeiros, L. Jeffrey; Lin, Pei; Yin, Hongfang; Littlejohn, Martin; Im, Whan; Lennon, P. Al Report May 1, 2010 4882
A whole genome association study to detect single nucleotide polymorphisms for carcass traits in Hanwoo populations. Lee, Y.-M.; Han, C.-M.; Li, Yi; Lee, J.-J.; Kim, L.H.; Kim, J.-H.; Kim, D.-I.; Lee, S.-S.; Park, B.- Report Apr 1, 2010 6039
Basal-like breast carcinoma: a phenotypically distinct entity. Haupt, Bisong; Ro, Jae Y.; Schwartz, Mary R. Report Jan 1, 2010 3832
Microarray analysis of the physical genome. Book review Dec 1, 2009 152
Diesel exhaust particles and airway MicroRNA expression. Brief article Nov 1, 2009 154
Genes linked to brittle bone identified. Oct 21, 2009 237
Genes linked to brittle bone identified. Oct 12, 2009 235
Microarray innovations; technology and experimentation. Book review Sep 1, 2009 161
Influence of red clover (Trifolium pratense) isoflavones on gene and protein expression profiles in liver of ovariectomized rats. Pakalapati, Geeta; Li, Li; Gretz, Norbert; Koch, Egon; Wink, Michael Report Sep 1, 2009 6281
Rare nerve lesions of non-nerve sheath origin: a 17-year retrospective series. Strom, Tobin; Kleinschmidt-DeMasters, Bette K.; Donson, Andrew; Foreman, Nicholas K.; Lillehei, Kevi Report Sep 1, 2009 6441
cDNA microarray analysis of differential gene expression in boar testes during the prepubertal period. Lee, Dong-Mok; Lee, Ki-Ho; Choi, Jin Ho; Hyun, Jin Hee; Lee, Eun Ju; Bajracharya, Prati; Lee, Yong S Report Aug 1, 2009 5839
Genetic analysis reveals what makes us look old. Jul 1, 2009 216
New perspectives for synergy research with the "omic"-technologies. Ulrich-Merzenich, G.; Panek, D.; Zeitler, H.; Wagner, H.; Vetter, H. Report Jun 1, 2009 9115
Arrays and medical microbiology: E pluribus unum. Versalovic, James Report Apr 1, 2009 3400
Genetic testing for developmental delay: keep searching for an answer. Miller, David T.; Shen, Yiping; Harris, David J.; Wu, Bai-Lin; Sobeih, Magdi M. Case study Apr 1, 2009 3441
Shark fin identification through DNA barcoding. Ward, Robert D. Jan 1, 2009 2717
Single-nucleotide polymorphism masking. Walter, Nicole A.R.; McWeeney, Shannon K.; Peters, Sandra T.; Belknap, John K.; Hitzemann, Robert; B Sep 22, 2008 1101
Expression quantitative trait loci and the PhenoGen database. Saba, Laura; Hoffman, Paula L.; Hornbaker, Cheryl; Bhave, Sanjiv V.; Tabakoff, Boris Sep 22, 2008 1993
Microarray scanners: resolution increases. Company overview Sep 15, 2008 1238
Protein microarrays address the elephant in the room. Kattah, Michael G.; Utz, Paul J.; Balboni, Imelda Jun 1, 2008 1586
Polar modelling and segmentation of genomic microarray spots using mathematical morphology. Angulo, Jesus Report Jun 1, 2008 10537
Microarray scanner performance over a five-week period as measured with Cy5 and Cy3 serial dilution slides. Satterfield, Mary B.; Lippa, Katrice; Lu, Z.Q.; Salit, Marc L. Report May 1, 2008 8696
New markers help predict melanoma outcome. Jancin, Bruce Clinical report Apr 1, 2008 821
Using microarrays to study cancer genetics: Greg Yap, Vice President, DNA products, Affymetrix, discusses the use of high-density genotyping microarrays for copy number and LOH analysis. Yap, Greg Mar 1, 2008 1851
Anti-[alpha]-enolase Antibodies in patients with inflammatory bowel disease. Vermeulen, Nathalie; Arijs, Ingrid; Joossens, Sofie; Vermeire, Severine; Clerens, Stefan; Van den Be Mar 1, 2008 4766
Characterization of globin RNA interference in gene expression profiling of whole-blood samples. Wright, Christopher; Bergstrom, Donald; Dai, Hongyue; Marton, Matthew; Morris, Mark; Tokiwa, George; Feb 1, 2008 4554
BIOCHIPS MARKET EXPECTED TO REACH $3.840.7 MILLION BY 20013. Jan 1, 2008 272
Gene microarray analysis for porcine adipose tissue: comparison of gene expression between Chinese Xiang pig and large white. Guo, W.; Wang, S.H.; Cao, H.J.; Xu, K.; Zhang, J.; Du, Z.L.; Lu, W.; Feng, J.D.; Li, N.; Wu, C.H.; Z Report Jan 1, 2008 5812
Identification of a robust gene signature that predicts breast cancer outcome in independent data sets. Gui, Gerald Sep 1, 2007 631
CT images may show gene activity. Jul 1, 2007 1498
Chip-based genotyping: translation of pharmacogenetic research to clinical practice. von Ahsen, Nicolas; Oellerich, Michael Jul 1, 2007 1497
Mapping disease: microarrays super-power genetic content analysis. Flora, Brad Mar 1, 2007 811
NYIT Professor discovers next generation of DNA and RNA microarrays. Feb 1, 2007 655
Transcriptional profiling of hematologic malignancies with a low-density DNA microarray. Alvarez, Patricia; Saenz, Pilar; Arteta, David; Martinez, Antonio; Pocovi, Miguel; Simon, Laureano; Feb 1, 2007 4851
Panmicrobial oligonucleotide array for diagnosis of infectious diseases. Lipkin, W. Ian Jan 1, 2007 5685
Unlocking the secret of healthy salmon. Oct 17, 2006 348
Comparison of DNA array platform vs DNA sequencing as genetic diagnosis tools for familial hypercholesterolemia. Tejedor, Diego; Castillo, Sergio; Mozas, Pilar; Jimenez, Elisa; Lopez, Monica; Tejedor, M. Teresa; A Letter to the editor Oct 1, 2006 1094
Identification of novel brain biomarkers. Laterza, Omar F.; Modur, Vijay R.; Crimmins, Dan L.; Olander, Jitka V.; Landt, Yvonne; Lee, Jin-Moo; Sep 1, 2006 6184
Sensitive and quantitative measurement of gene expression directly from a small amount of whole blood. Zheng, Zhi; Luo, Yuling; McMaster, Gary K. Jul 1, 2006 5694
China-based cancer research gets boost. Jul 1, 2006 145
Analysis of sequence variations in the LDL receptor gene in Spain: general gene screening or search for specific alterations? Blesa, Sebastian; Garcia-Garcia, Ana Barbara; Martinez-Hervas, Sergio; Mansego, Maria Luisa; Gonzale Jun 1, 2006 3128
Systematic comparison of the T7-IVT and SMART-based RNA preamplification techniques for DNA microarray experiments. Wilhelm, Jochen; Muyal, Jai Prakash; Best, Johannes; Kwapiszewska, Grazyna; Stein, Maria Magdalena; Jun 1, 2006 3925
Methods in Molecular Medicine: Microarrays in Clinical Diagnostics. Chittur, Sridar V. Jun 1, 2006 680
Engineering and computer science. Apr 1, 2006 861
Cell scenario: a new look at microarrays. Potera, Carol Mar 1, 2006 1861
DNA microarray chip identifies, differentiates Listeria species. Feb 1, 2006 336
STEC-EPEC oligonucleotide microarray: a new tool for typing genetic variants of the LEE pathogenicity island of human and animal Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and enteropathogenic E. coli (EPEC) strains. Garrido, Patricia; Blanco, Miguel; Moreno-Paz, Mercedes; Briones, Carlos; Dahbi, Ghizlane; Blanco, J Feb 1, 2006 8000
Acacia to spin off DNA microarray subsidiary CombiMatrix. Jan 15, 2006 158
Affymetrix and Agilent pursue new microarray markets. Dec 15, 2005 2299
Amplification of nanogram amounts of total RNA by the SMART-based PCR method for high-density oligonucleotide microarrays. Zhou, Wenli; Abruzzese, Ronald V.; Polejaeva, Irina; Davis, Sara; Davis, Scott; Ji, Wan Dec 1, 2005 1791
Unambiguous identification of the expressed MAGE-A genes on a DNA microarray. Zammatteo, Nathalie; Davril, Caroline; Brasseur, Francis; Hamels, Sandrine; De Plaen, Etienne; Boon, Letter to the editor Dec 1, 2005 1513
DNA chips spot and help track antibiotic resistance. Durham, Sharon Nov 1, 2005 393
Distributing microarray data: statistical analysis software solutions look to manage the wealth of information in microarray data. O'Connell, Michael Oct 1, 2005 638
The FDA is currently taking a closer look at gene and protein expression-based diagnostic tests, thus resulting in delays in approval. Brief Article Jul 31, 2005 101

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters